Banner
Banner

Bảng giá thép hình

(Thời gian hiệu lực từ ngày 01/02/2018)

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

0485892918
0944.839.989
STT Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(Kg) Giá chưa VAT(Đ / Kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT(Đ / Kg) Tổng giá có VAT Đặt hàng
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
1 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 6 3.45 17,500 60,375 19,250 66,413 Thêm giỏ hàng
2 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 6 3.77 17,500 65,975 19,250 72,573 Thêm giỏ hàng
3 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 6 4.08 17,500 71,400 19,250 78,540 Thêm giỏ hàng
4 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 6 4.7 17,500 82,250 19,250 90,475 Thêm giỏ hàng
5 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 6 2.41 17,500 42,175 19,250 46,393 Thêm giỏ hàng
6 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 6 2.63 17,500 46,025 19,250 50,628 Thêm giỏ hàng
7 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 6 2.84 17,500 49,700 19,250 54,670 Thêm giỏ hàng
8 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 6 3.25 17,500 56,875 19,250 62,563 Thêm giỏ hàng
9 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 6 2.79 17,500 48,825 19,250 53,708 Thêm giỏ hàng
10 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 6 3.04 17,500 53,200 19,250 58,520 Thêm giỏ hàng
11 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 6 3.29 17,500 57,575 19,250 63,333 Thêm giỏ hàng
12 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 6 3.78 17,500 66,150 19,250 72,765 Thêm giỏ hàng
13 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 6 3.54 17,500 61,950 19,250 68,145 Thêm giỏ hàng
14 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 6 3.87 17,500 67,725 19,250 74,498 Thêm giỏ hàng
15 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 6 4.2 17,500 73,500 19,250 80,850 Thêm giỏ hàng
16 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 6 4.83 17,500 84,525 19,250 92,978 Thêm giỏ hàng
17 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 6 5.14 17,500 89,950 19,250 98,945 Thêm giỏ hàng
18 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 6 6.05 17,500 105,875 19,250 116,463 Thêm giỏ hàng
19 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 6 5.43 17,500 95,025 19,250 104,528 Thêm giỏ hàng
20 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 6 5.94 17,500 103,950 19,250 114,345 Thêm giỏ hàng
21 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 6 6.46 17,500 113,050 19,250 124,355 Thêm giỏ hàng
22 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 6 7.47 17,500 130,725 19,250 143,798 Thêm giỏ hàng
23 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 6 7.97 17,500 139,475 19,250 153,423 Thêm giỏ hàng
24 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 6 9.44 17,500 165,200 19,250 181,720 Thêm giỏ hàng
25 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 6 10.4 17,500 182,000 19,250 200,200 Thêm giỏ hàng
26 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 6 11.8 17,500 206,500 19,250 227,150 Thêm giỏ hàng
27 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 6 12.72 17,500 222,600 19,250 244,860 Thêm giỏ hàng
28 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 6 4.48 17,500 78,400 19,250 86,240 Thêm giỏ hàng
29 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 6 4.91 17,500 85,925 19,250 94,518 Thêm giỏ hàng
30 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 6 5.33 17,500 93,275 19,250 102,603 Thêm giỏ hàng
31 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 6 6.15 17,500 107,625 19,250 118,388 Thêm giỏ hàng
32 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 6 6.56 17,500 114,800 19,250 126,280 Thêm giỏ hàng
33 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 6 7.75 17,500 135,625 19,250 149,188 Thêm giỏ hàng
34 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 6 8.52 17,500 149,100 19,250 164,010 Thêm giỏ hàng
35 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 6 6.84 17,500 119,700 19,250 131,670 Thêm giỏ hàng
36 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 6 7.5 17,500 131,250 19,250 144,375 Thêm giỏ hàng
37 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 6 8.15 17,500 142,625 19,250 156,888 Thêm giỏ hàng
38 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 6 9.45 17,500 165,375 19,250 181,913 Thêm giỏ hàng
39 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 6 10.09 17,500 176,575 19,250 194,233 Thêm giỏ hàng
40 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 6 11.98 17,500 209,650 19,250 230,615 Thêm giỏ hàng
41 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 6 13.23 17,500 231,525 19,250 254,678 Thêm giỏ hàng
42 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 6 15.06 17,500 263,550 19,250 289,905 Thêm giỏ hàng
43 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 6 16.25 17,500 284,375 19,250 312,813 Thêm giỏ hàng
44 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 6 5.43 17,500 95,025 19,250 104,528 Thêm giỏ hàng
45 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 6 5.94 17,500 103,950 19,250 114,345 Thêm giỏ hàng
46 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 6 6.46 17,500 113,050 19,250 124,355 Thêm giỏ hàng
47 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 6 7.47 17,500 130,725 19,250 143,798 Thêm giỏ hàng
48 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 6 7.97 17,500 139,475 19,250 153,423 Thêm giỏ hàng
49 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 6 9.44 17,500 165,200 19,250 181,720 Thêm giỏ hàng
50 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 6 10.4 17,500 182,000 19,250 200,200 Thêm giỏ hàng
51 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 6 11.8 17,500 206,500 19,250 227,150 Thêm giỏ hàng
52 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 6 12.72 17,500 222,600 19,250 244,860 Thêm giỏ hàng
53 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 6 8.25 17,500 144,375 19,250 158,813 Thêm giỏ hàng
54 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 6 9.05 17,500 158,375 19,250 174,213 Thêm giỏ hàng
55 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 6 9.85 17,500 172,375 19,250 189,613 Thêm giỏ hàng
56 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 6 11.43 17,500 200,025 19,250 220,028 Thêm giỏ hàng
57 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 6 12.21 17,500 213,675 19,250 235,043 Thêm giỏ hàng
58 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 6 14.53 17,500 254,275 19,250 279,703 Thêm giỏ hàng
59 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 6 16.05 17,500 280,875 19,250 308,963 Thêm giỏ hàng
60 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 6 18.3 17,500 320,250 19,250 352,275 Thêm giỏ hàng
61 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 6 19.78 17,500 346,150 19,250 380,765 Thêm giỏ hàng
62 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 6 21.79 17,500 381,325 19,250 419,458 Thêm giỏ hàng
63 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 6 23.4 17,500 409,500 19,250 450,450 Thêm giỏ hàng
64 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 6 5.88 17,500 102,900 19,250 113,190 Thêm giỏ hàng
65 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 6 7.31 17,500 127,925 19,250 140,718 Thêm giỏ hàng
66 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 6 8.02 17,500 140,350 19,250 154,385 Thêm giỏ hàng
67 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 6 8.72 17,500 152,600 19,250 167,860 Thêm giỏ hàng
68 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 6 10.11 17,500 176,925 19,250 194,618 Thêm giỏ hàng
69 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 6 10.8 17,500 189,000 19,250 207,900 Thêm giỏ hàng
70 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 6 12.83 17,500 224,525 19,250 246,978 Thêm giỏ hàng
71 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 6 14.17 17,500 247,975 19,250 272,773 Thêm giỏ hàng
72 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 6 16.14 17,500 282,450 19,250 310,695 Thêm giỏ hàng
73 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 6 17.43 17,500 305,025 19,250 335,528 Thêm giỏ hàng
74 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 6 19.33 17,500 338,275 19,250 372,103 Thêm giỏ hàng
75 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 6 20.57 17,500 359,975 19,250 395,973 Thêm giỏ hàng
76 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 6 12.16 17,500 212,800 19,250 234,080 Thêm giỏ hàng
77 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 6 13.24 17,500 231,700 19,250 254,870 Thêm giỏ hàng
78 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 6 15.38 17,500 269,150 19,250 296,065 Thêm giỏ hàng
79 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 6 16.45 17,500 287,875 19,250 316,663 Thêm giỏ hàng
80 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 6 19.61 17,500 343,175 19,250 377,493 Thêm giỏ hàng
81 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 6 21.7 17,500 379,750 19,250 417,725 Thêm giỏ hàng
82 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 6 24.8 17,500 434,000 19,250 477,400 Thêm giỏ hàng
83 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 6 26.85 17,500 469,875 19,250 516,863 Thêm giỏ hàng
84 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 6 29.88 17,500 522,900 19,250 575,190 Thêm giỏ hàng
85 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 6 31.88 17,500 557,900 19,250 613,690 Thêm giỏ hàng
86 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 6 33.86 17,500 592,550 19,250 651,805 Thêm giỏ hàng
87 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 6 16.02 17,500 280,350 19,250 308,385 Thêm giỏ hàng
88 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 6 19.27 17,500 337,225 19,250 370,948 Thêm giỏ hàng
89 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 6 23.01 17,500 402,675 19,250 442,943 Thêm giỏ hàng
90 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 6 25.47 17,500 445,725 19,250 490,298 Thêm giỏ hàng
91 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 6 29.14 17,500 509,950 19,250 560,945 Thêm giỏ hàng
92 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 6 31.56 17,500 552,300 19,250 607,530 Thêm giỏ hàng
93 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 6 35.15 17,500 615,125 19,250 676,638 Thêm giỏ hàng
94 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 6 37.35 17,500 653,625 19,250 718,988 Thêm giỏ hàng
95 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 6 38.39 17,500 671,825 19,250 739,008 Thêm giỏ hàng
96 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 6 10.09 17,500 176,575 19,250 194,233 Thêm giỏ hàng
97 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 6 10.98 17,500 192,150 19,250 211,365 Thêm giỏ hàng
98 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 6 12.74 17,500 222,950 19,250 245,245 Thêm giỏ hàng
99 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 6 13.62 17,500 238,350 19,250 262,185 Thêm giỏ hàng
100 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 6 16.22 17,500 283,850 19,250 312,235 Thêm giỏ hàng
101 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 5 17.94 17,500 313,950 19,250 345,345 Thêm giỏ hàng
102 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 6 20.47 17,500 358,225 19,250 394,048 Thêm giỏ hàng
103 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 6 22.14 17,500 387,450 19,250 426,195 Thêm giỏ hàng
104 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 6 24.6 17,500 430,500 19,250 473,550 Thêm giỏ hàng
105 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 6 26.23 17,500 459,025 19,250 504,928 Thêm giỏ hàng
106 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 6 27.83 17,500 487,025 19,250 535,728 Thêm giỏ hàng
107 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 6 19.33 17,500 338,275 19,250 372,103 Thêm giỏ hàng
108 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 6 20.68 17,500 361,900 19,250 398,090 Thêm giỏ hàng
109 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 6 24.69 17,500 432,075 19,250 475,283 Thêm giỏ hàng
110 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 6 27.34 17,500 478,450 19,250 526,295 Thêm giỏ hàng
111 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 6 31.29 17,500 547,575 19,250 602,333 Thêm giỏ hàng
112 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 6 33.89 17,500 593,075 19,250 652,383 Thêm giỏ hàng
113 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 6 37.77 17,500 660,975 19,250 727,073 Thêm giỏ hàng
114 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 6 40.33 17,500 705,775 19,250 776,353 Thêm giỏ hàng
115 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 6 42.87 17,500 750,225 19,250 825,248 Thêm giỏ hàng
116 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 6 12.16 17,500 212,800 19,250 234,080 Thêm giỏ hàng
117 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 6 13.24 17,500 231,700 19,250 254,870 Thêm giỏ hàng
118 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 6 15.38 17,500 269,150 19,250 296,065 Thêm giỏ hàng
119 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 6 16.45 17,500 287,875 19,250 316,663 Thêm giỏ hàng
120 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 6 19.61 17,500 343,175 19,250 377,493 Thêm giỏ hàng
121 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 6 21.7 17,500 379,750 19,250 417,725 Thêm giỏ hàng
122 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 6 24.8 17,500 434,000 19,250 477,400 Thêm giỏ hàng
123 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 6 26.85 17,500 469,875 19,250 516,863 Thêm giỏ hàng
124 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 6 29.88 17,500 522,900 19,250 575,190 Thêm giỏ hàng
125 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 6 31.88 17,500 557,900 19,250 613,690 Thêm giỏ hàng
126 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 6 33.86 17,500 592,550 19,250 651,805 Thêm giỏ hàng
127 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 6 20.68 17,500 361,900 19,250 398,090 Thêm giỏ hàng
128 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 6 24.69 17,500 432,075 19,250 475,283 Thêm giỏ hàng
129 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 6 27.34 17,500 478,450 19,250 526,295 Thêm giỏ hàng
130 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 6 31.29 17,500 547,575 19,250 602,333 Thêm giỏ hàng
131 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 6 33.89 17,500 593,075 19,250 652,383 Thêm giỏ hàng
132 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 6 37.77 17,500 660,975 19,250 727,073 Thêm giỏ hàng
133 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 6 40.33 17,500 705,775 19,250 776,353 Thêm giỏ hàng
134 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 6 42.87 17,500 750,225 19,250 825,248 Thêm giỏ hàng
135 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 6 24.93 17,500 436,275 19,250 479,903 Thêm giỏ hàng
136 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 6 29.79 17,500 521,325 19,250 573,458 Thêm giỏ hàng
137 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 6 33.01 17,500 577,675 19,250 635,443 Thêm giỏ hàng
138 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 6 37.8 17,500 661,500 19,250 727,650 Thêm giỏ hàng
139 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 6 40.98 17,500 717,150 19,250 788,865 Thêm giỏ hàng
140 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 6 45.7 17,500 799,750 19,250 879,725 Thêm giỏ hàng
141 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 6 48.83 17,500 854,525 19,250 939,978 Thêm giỏ hàng
142 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 6 51.94 17,500 908,950 19,250 999,845 Thêm giỏ hàng
143 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 6 56.58 17,500 990,150 19,250 1,089,165 Thêm giỏ hàng
144 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 6 61.17 17,500 1,070,475 19,250 1,177,523 Thêm giỏ hàng
145 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 6 64.21 17,500 1,123,675 19,250 1,236,043 Thêm giỏ hàng
146 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 6 29.79 17,500 521,325 19,250 573,458 Thêm giỏ hàng
147 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 6 33.01 17,500 577,675 19,250 635,443 Thêm giỏ hàng
148 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 6 37.8 17,500 661,500 19,250 727,650 Thêm giỏ hàng
149 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 6 40.98 17,500 717,150 19,250 788,865 Thêm giỏ hàng
150 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 6 45.7 17,500 799,750 19,250 879,725 Thêm giỏ hàng
151 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 6 48.83 17,500 854,525 19,250 939,978 Thêm giỏ hàng
152 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 6 51.94 17,500 908,950 19,250 999,845 Thêm giỏ hàng
153 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 6 56.58 17,500 990,150 19,250 1,089,165 Thêm giỏ hàng
154 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 6 61.17 17,500 1,070,475 19,250 1,177,523 Thêm giỏ hàng
155 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 6 64.21 17,500 1,123,675 19,250 1,236,043 Thêm giỏ hàng
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
156 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 6 1.73 17,500 30,275 19,250 33,303 Thêm giỏ hàng
157 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 6 1.89 17,500 33,075 19,250 36,383 Thêm giỏ hàng
158 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 6 2.04 17,500 35,700 19,250 39,270 Thêm giỏ hàng
159 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 6 2.2 17,500 38,500 19,250 42,350 Thêm giỏ hàng
160 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 6 2.41 17,500 42,175 19,250 46,393 Thêm giỏ hàng
161 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 6 2.61 17,500 45,675 19,250 50,243 Thêm giỏ hàng
162 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 6 3 17,500 52,500 19,250 57,750 Thêm giỏ hàng
163 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 6 3.2 17,500 56,000 19,250 61,600 Thêm giỏ hàng
164 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 6 3.76 17,500 65,800 19,250 72,380 Thêm giỏ hàng
165 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 6 2.99 17,500 52,325 19,250 57,558 Thêm giỏ hàng
166 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 6 3.27 17,500 57,225 19,250 62,948 Thêm giỏ hàng
167 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 6 3.55 17,500 62,125 19,250 68,338 Thêm giỏ hàng
168 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 6 4.1 17,500 71,750 19,250 78,925 Thêm giỏ hàng
169 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 6 4.37 17,500 76,475 19,250 84,123 Thêm giỏ hàng
170 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 6 5.17 17,500 90,475 19,250 99,523 Thêm giỏ hàng
171 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 6 5.68 17,500 99,400 19,250 109,340 Thêm giỏ hàng
172 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6 6.43 17,500 112,525 19,250 123,778 Thêm giỏ hàng
173 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6 6.92 17,500 121,100 19,250 133,210 Thêm giỏ hàng
174 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 6 3.8 17,500 66,500 19,250 73,150 Thêm giỏ hàng
175 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 6 4.16 17,500 72,800 19,250 80,080 Thêm giỏ hàng
176 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 6 4.52 17,500 79,100 19,250 87,010 Thêm giỏ hàng
177 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 6 5.23 17,500 91,525 19,250 100,678 Thêm giỏ hàng
178 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 6 5.58 17,500 97,650 19,250 107,415 Thêm giỏ hàng
179 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6 6.62 17,500 115,850 19,250 127,435 Thêm giỏ hàng
180 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 6 7.29 17,500 127,575 19,250 140,333 Thêm giỏ hàng
181 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 6 8.29 17,500 145,075 19,250 159,583 Thêm giỏ hàng
182 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 6 8.93 17,500 156,275 19,250 171,903 Thêm giỏ hàng
183 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 6 4.81 17,500 84,175 19,250 92,593 Thêm giỏ hàng
184 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 6 5.27 17,500 92,225 19,250 101,448 Thêm giỏ hàng
185 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 6 5.74 17,500 100,450 19,250 110,495 Thêm giỏ hàng
186 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6 6.65 17,500 116,375 19,250 128,013 Thêm giỏ hàng
187 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 6 7.1 17,500 124,250 19,250 136,675 Thêm giỏ hàng
188 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 6 8.44 17,500 147,700 19,250 162,470 Thêm giỏ hàng
189 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 6 9.32 17,500 163,100 19,250 179,410 Thêm giỏ hàng
190 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 6 10.62 17,500 185,850 19,250 204,435 Thêm giỏ hàng
191 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 6 11.47 17,500 200,725 19,250 220,798 Thêm giỏ hàng
192 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 6 12.72 17,500 222,600 19,250 244,860 Thêm giỏ hàng
193 Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 6 13.54 17,500 236,950 19,250 260,645 Thêm giỏ hàng
194 Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 6 14.35 17,500 251,125 19,250 276,238 Thêm giỏ hàng
195 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 6 5.49 17,500 96,075 19,250 105,683 Thêm giỏ hàng
196 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6 6.02 17,500 105,350 19,250 115,885 Thêm giỏ hàng
197 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6 6.55 17,500 114,625 19,250 126,088 Thêm giỏ hàng
198 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 6 7.6 17,500 133,000 19,250 146,300 Thêm giỏ hàng
199 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 6 8.12 17,500 142,100 19,250 156,310 Thêm giỏ hàng
200 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 6 9.67 17,500 169,225 19,250 186,148 Thêm giỏ hàng
201 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 6 10.68 17,500 186,900 19,250 205,590 Thêm giỏ hàng
202 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 6 12.18 17,500 213,150 19,250 234,465 Thêm giỏ hàng
203 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 6 13.17 17,500 230,475 19,250 253,523 Thêm giỏ hàng
204 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 6 14.63 17,500 256,025 19,250 281,628 Thêm giỏ hàng
205 Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 6 15.58 17,500 272,650 19,250 299,915 Thêm giỏ hàng
206 Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 6 16.53 17,500 289,275 19,250 318,203 Thêm giỏ hàng
207 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6 6.69 17,500 117,075 19,250 128,783 Thêm giỏ hàng
208 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 6 7.28 17,500 127,400 19,250 140,140 Thêm giỏ hàng
209 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 6 8.45 17,500 147,875 19,250 162,663 Thêm giỏ hàng
210 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 6 9.03 17,500 158,025 19,250 173,828 Thêm giỏ hàng
211 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 6 10.76 17,500 188,300 19,250 207,130 Thêm giỏ hàng
212 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 6 11.9 17,500 208,250 19,250 229,075 Thêm giỏ hàng
213 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 6 13.58 17,500 237,650 19,250 261,415 Thêm giỏ hàng
214 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 6 14.69 17,500 257,075 19,250 282,783 Thêm giỏ hàng
215 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 6 16.32 17,500 285,600 19,250 314,160 Thêm giỏ hàng
216 Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 6 17.4 17,500 304,500 19,250 334,950 Thêm giỏ hàng
217 Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 6 18.47 17,500 323,225 19,250 355,548 Thêm giỏ hàng
218 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 6 8.33 17,500 145,775 19,250 160,353 Thêm giỏ hàng
219 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 6 9.67 17,500 169,225 19,250 186,148 Thêm giỏ hàng
220 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 6 10.34 17,500 180,950 19,250 199,045 Thêm giỏ hàng
221 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 6 12.33 17,500 215,775 19,250 237,353 Thêm giỏ hàng
222 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 6 13.64 17,500 238,700 19,250 262,570 Thêm giỏ hàng
223 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 6 15.59 17,500 272,825 19,250 300,108 Thêm giỏ hàng
224 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 6 16.87 17,500 295,225 19,250 324,748 Thêm giỏ hàng
225 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 6 18.77 17,500 328,475 19,250 361,323 Thêm giỏ hàng
226 Ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 6 20.02 17,500 350,350 19,250 385,385 Thêm giỏ hàng
227 Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 6 21.26 17,500 372,050 19,250 409,255 Thêm giỏ hàng
228 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 6 12.12 17,500 212,100 19,250 233,310 Thêm giỏ hàng
229 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 6 12.96 17,500 226,800 19,250 249,480 Thêm giỏ hàng
230 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 6 15.47 17,500 270,725 19,250 297,798 Thêm giỏ hàng
231 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 6 17.13 17,500 299,775 19,250 329,753 Thêm giỏ hàng
232 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 6 19.6 17,500 343,000 19,250 377,300 Thêm giỏ hàng
233 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 6 21.23 17,500 371,525 19,250 408,678 Thêm giỏ hàng
234 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 6 23.66 17,500 414,050 19,250 455,455 Thêm giỏ hàng
235 Ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 6 25.26 17,500 442,050 19,250 486,255 Thêm giỏ hàng
236 Ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 6 26.85 17,500 469,875 19,250 516,863 Thêm giỏ hàng
237 Ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 6 16.45 17,500 287,875 19,250 316,663 Thêm giỏ hàng
238 Ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 6 19.66 17,500 344,050 19,250 378,455 Thêm giỏ hàng
239 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 6 21.78 17,500 381,150 19,250 419,265 Thêm giỏ hàng
240 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 6 24.95 17,500 436,625 19,250 480,288 Thêm giỏ hàng
241 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 6 27.04 17,500 473,200 19,250 520,520 Thêm giỏ hàng
242 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 6 30.16 17,500 527,800 19,250 580,580 Thêm giỏ hàng
243 Ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 6 32.23 17,500 564,025 19,250 620,428 Thêm giỏ hàng
244 Ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 6 34.28 17,500 599,900 19,250 659,890 Thêm giỏ hàng
245 Ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 6 19.27 17,500 337,225 19,250 370,948 Thêm giỏ hàng
246 Ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 6 23.04 17,500 403,200 19,250 443,520 Thêm giỏ hàng
247 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 6 25.54 17,500 446,950 19,250 491,645 Thêm giỏ hàng
248 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 6 29.27 17,500 512,225 19,250 563,448 Thêm giỏ hàng
249 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 6 31.74 17,500 555,450 19,250 610,995 Thêm giỏ hàng
250 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 6 35.42 17,500 619,850 19,250 681,835 Thêm giỏ hàng
251 Ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 6 37.87 17,500 662,725 19,250 728,998 Thêm giỏ hàng
252 Ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 6 40.3 17,500 705,250 19,250 775,775 Thêm giỏ hàng
253 Ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 6 28.29 17,500 495,075 19,250 544,583 Thêm giỏ hàng
254 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 6 31.37 17,500 548,975 19,250 603,873 Thêm giỏ hàng
255 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 6 35.97 17,500 629,475 19,250 692,423 Thêm giỏ hàng
256 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 6 39.03 17,500 683,025 19,250 751,328 Thêm giỏ hàng
257 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 6 43.59 17,500 762,825 19,250 839,108 Thêm giỏ hàng
258 Ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 6 46.61 17,500 815,675 19,250 897,243 Thêm giỏ hàng
259 Ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 6 49.62 17,500 868,350 19,250 955,185 Thêm giỏ hàng
260 Ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 6 29.75 17,500 520,625 19,250 572,688 Thêm giỏ hàng
261 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 6 33 17,500 577,500 19,250 635,250 Thêm giỏ hàng
262 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 6 37.84 17,500 662,200 19,250 728,420 Thêm giỏ hàng
263 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 6 41.06 17,500 718,550 19,250 790,405 Thêm giỏ hàng
264 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 6 45.86 17,500 802,550 19,250 882,805 Thêm giỏ hàng
265 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 6 49.05 17,500 858,375 19,250 944,213 Thêm giỏ hàng
266 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 17,500 914,025 19,250 1,005,428 Thêm giỏ hàng
267 Ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 6 33.29 17,500 582,575 19,250 640,833 Thêm giỏ hàng
268 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 6 36.93 17,500 646,275 19,250 710,903 Thêm giỏ hàng
269 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 6 42.37 17,500 741,475 19,250 815,623 Thêm giỏ hàng
270 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 6 45.98 17,500 804,650 19,250 885,115 Thêm giỏ hàng
271 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 6 51.37 17,500 898,975 19,250 988,873 Thêm giỏ hàng
272 Ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 6 54.96 17,500 961,800 19,250 1,057,980 Thêm giỏ hàng
273 Ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 6 58.52 17,500 1,024,100 19,250 1,126,510 Thêm giỏ hàng
274 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 17,500 914,025 19,250 1,005,428 Thêm giỏ hàng
Thép hộp đen Hòa Phát
275 Hộp đen 13 x 26 x 1.0 6 2.41 16,318 39,327 17,950 43,260 Thêm giỏ hàng
276 Hộp đen 13 x 26 x 1.1 6 3.77 16,318 61,520 17,950 67,672 Thêm giỏ hàng
277 Hộp đen 13 x 26 x 1.2 6 4.08 16,318 66,578 17,950 73,236 Thêm giỏ hàng
278 Hộp đen 13 x 26 x 1.4 6 4.7 16,318 76,695 17,950 84,365 Thêm giỏ hàng
279 Hộp đen 14 x 14 x 1.0 6 2.41 16,318 39,327 17,950 43,260 Thêm giỏ hàng
280 Hộp đen 14 x 14 x 1.1 6 2.63 16,318 42,917 17,950 47,209 Thêm giỏ hàng
281 Hộp đen 14 x 14 x 1.2 6 2.84 16,318 46,344 17,950 50,978 Thêm giỏ hàng
282 Hộp đen 14 x 14 x 1.4 6 3.25 16,318 53,034 17,950 58,338 Thêm giỏ hàng
283 Hộp đen 16 x 16 x 1.0 6 2.79 16,318 45,528 17,950 50,081 Thêm giỏ hàng
284 Hộp đen 16 x 16 x 1.1 6 3.04 16,318 49,607 17,950 54,568 Thêm giỏ hàng
285 Hộp đen 16 x 16 x 1.2 6 3.29 16,318 53,687 17,950 59,056 Thêm giỏ hàng
286 Hộp đen 16 x 16 x 1.4 6 3.78 16,318 61,683 17,950 67,851 Thêm giỏ hàng
287 Hộp đen 20 x 20 x 1.0 6 3.54 16,318 57,766 17,950 63,543 Thêm giỏ hàng
288 Hộp đen 20 x 20 x 1.1 6 3.87 16,318 63,151 17,950 69,467 Thêm giỏ hàng
289 Hộp đen 20 x 20 x 1.2 6 4.2 16,318 68,536 17,950 75,390 Thêm giỏ hàng
290 Hộp đen 20 x 20 x 1.4 6 4.83 16,318 78,817 17,950 86,699 Thêm giỏ hàng
291 Hộp đen 20 x 20 x 1.5 6 5.14 15,682 80,605 17,250 88,665 Thêm giỏ hàng
292 Hộp đen 20 x 20 x 1.8 6 6.05 16,318 98,725 17,950 108,598 Thêm giỏ hàng
293 Hộp đen 20 x 40 x 1.0 6 5.43 16,318 88,608 17,950 97,469 Thêm giỏ hàng
294 Hộp đen 20 x 40 x 1.1 6 5.94 16,318 96,930 17,950 106,623 Thêm giỏ hàng
295 Hộp đen 20 x 40 x 1.2 6 6.46 16,318 105,415 17,950 115,957 Thêm giỏ hàng
296 Hộp đen 20 x 40 x 1.4 6 7.47 16,318 121,897 17,950 134,087 Thêm giỏ hàng
297 Hộp đen 20 x 40 x 1.5 6 7.79 15,682 122,161 17,250 134,378 Thêm giỏ hàng
298 Hộp đen 20 x 40 x 1.8 6 9.44 15,682 148,036 17,250 162,840 Thêm giỏ hàng
299 Hộp đen 20 x 40 x 2.0 6 10.4 15,409 160,255 16,950 176,280 Thêm giỏ hàng
300 Hộp đen 20 x 40 x 2.3 6 11.8 15,409 181,827 16,950 200,010 Thêm giỏ hàng
301 Hộp đen 20 x 40 x 2.5 6 12.72 15,409 196,004 16,950 215,604 Thêm giỏ hàng
302 Hộp đen 25 x 25 x 1.0 6 4.48 16,318 73,105 17,950 80,416 Thêm giỏ hàng
303 Hộp đen 25 x 25 x 1.1 6 4.91 16,318 80,122 17,950 88,135 Thêm giỏ hàng
304 Hộp đen 25 x 25 x 1.2 6 5.33 16,318 86,976 17,950 95,674 Thêm giỏ hàng
305 Hộp đen 25 x 25 x 1.4 6 6.15 15,682 96,443 17,250 106,088 Thêm giỏ hàng
306 Hộp đen 25 x 25 x 1.5 6 6.56 15,682 102,873 17,250 113,160 Thêm giỏ hàng
307 Hộp đen 25 x 25 x 1.8 6 7.75 15,682 121,534 17,250 133,688 Thêm giỏ hàng
308 Hộp đen 25 x 25 x 2.0 6 8.52 15,409 131,285 16,950 144,414 Thêm giỏ hàng
309 Hộp đen 25 x 50 x 1.0 6 6.84 16,318 111,616 17,950 122,778 Thêm giỏ hàng
310 Hộp đen 25 x 50 x 1.1 6 7.5 16,318 122,386 17,950 134,625 Thêm giỏ hàng
311 Hộp đen 25 x 50 x 1.2 6 8.15 16,318 132,993 17,950 146,293 Thêm giỏ hàng
312 Hộp đen 25 x 50 x 1.4 6 9.45 16,318 154,207 17,950 169,628 Thêm giỏ hàng
313 Hộp đen 25 x 50 x 1.5 6 10.09 15,682 158,230 17,250 174,053 Thêm giỏ hàng
314 Hộp đen 25 x 50 x 1.8 6 11.98 15,682 187,868 17,250 206,655 Thêm giỏ hàng
315 Hộp đen 25 x 50 x 2.0 6 13.23 15,409 203,862 16,950 224,249 Thêm giỏ hàng
316 Hộp đen 25 x 50 x 2.3 6 15.06 15,409 232,061 16,950 255,267 Thêm giỏ hàng
317 Hộp đen 25 x 50 x 2.5 6 16.25 15,409 250,398 16,950 275,438 Thêm giỏ hàng
318 Hộp đen 30 x 30 x 1.0 6 5.43 16,318 88,608 17,950 97,469 Thêm giỏ hàng
319 Hộp đen 30 x 30 x 1.1 6 5.94 16,318 96,930 17,950 106,623 Thêm giỏ hàng
320 Hộp đen 30 x 30 x 1.2 6 6.46 16,318 105,415 17,950 115,957 Thêm giỏ hàng
321 Hộp đen 30 x 30 x 1.4 6 7.47 16,318 121,897 17,950 134,087 Thêm giỏ hàng
322 Hộp đen 30 x 30 x 1.5 6 7.97 15,682 124,984 17,250 137,483 Thêm giỏ hàng
323 Hộp đen 30 x 30 x 1.8 6 9.44 15,409 145,462 16,950 160,008 Thêm giỏ hàng
324 Hộp đen 30 x 30 x 2.0 6 10.4 15,409 160,255 16,950 176,280 Thêm giỏ hàng
325 Hộp đen 30 x 30 x 2.3 6 11.8 15,409 181,827 16,950 200,010 Thêm giỏ hàng
326 Hộp đen 30 x 30 x 2.5 6 12.72 15,409 196,004 16,950 215,604 Thêm giỏ hàng
327 Hộp đen 30 x 60 x 1.0 6 8.25 16,318 134,625 17,950 148,088 Thêm giỏ hàng
328 Hộp đen 30 x 60 x 1.1 6 9.05 16,318 147,680 17,950 162,448 Thêm giỏ hàng
329 Hộp đen 30 x 60 x 1.2 6 9.85 16,318 160,734 17,950 176,808 Thêm giỏ hàng
330 Hộp đen 30 x 60 x 1.4 6 11.43 16,318 186,517 17,950 205,169 Thêm giỏ hàng
331 Hộp đen 30 x 60 x 1.5 6 12.21 15,682 191,475 17,250 210,623 Thêm giỏ hàng
332 Hộp đen 30 x 60 x 1.8 6 14.53 15,682 227,857 17,250 250,643 Thêm giỏ hàng
333 Hộp đen 30 x 60 x 2.0 6 16.05 15,409 247,316 16,950 272,048 Thêm giỏ hàng
334 Hộp đen 30 x 60 x 2.3 6 18.3 15,409 281,986 16,950 310,185 Thêm giỏ hàng
335 Hộp đen 30 x 60 x 2.5 6 19.78 15,409 304,792 16,950 335,271 Thêm giỏ hàng
336 Hộp đen 30 x 60 x 2.8 6 21.97 15,409 338,538 16,950 372,392 Thêm giỏ hàng
337 Hộp đen 30 x 60 x 3.0 6 23.4 15,409 360,573 16,950 396,630 Thêm giỏ hàng
338 Hộp đen 40 x 40 x 1.1 6 8.02 16,318 130,872 17,950 143,959 Thêm giỏ hàng
339 Hộp đen 40 x 40 x 1.2 6 8.72 16,318 142,295 17,950 156,524 Thêm giỏ hàng
340 Hộp đen 40 x 40 x 1.4 6 10.11 16,318 164,977 17,950 181,475 Thêm giỏ hàng
341 Hộp đen 40 x 40 x 1.5 6 10.8 15,682 169,364 17,250 186,300 Thêm giỏ hàng
342 Hộp đen 40 x 40 x 1.8 6 12.83 15,682 201,198 17,250 221,318 Thêm giỏ hàng
343 Hộp đen 40 x 40 x 2.0 6 14.17 15,409 218,347 16,950 240,182 Thêm giỏ hàng
344 Hộp đen 40 x 40 x 2.3 6 16.14 15,409 248,703 16,950 273,573 Thêm giỏ hàng
345 Hộp đen 40 x 40 x 2.5 6 17.43 15,409 268,580 16,950 295,439 Thêm giỏ hàng
346 Hộp đen 40 x 40 x 2.8 6 19.33 15,409 297,858 16,950 327,644 Thêm giỏ hàng
347 Hộp đen 40 x 40 x 3.0 6 20.57 15,409 316,965 16,950 348,662 Thêm giỏ hàng
348 Hộp đen 40 x 80 x 1.1 6 12.16 16,318 198,429 17,950 218,272 Thêm giỏ hàng
349 Hộp đen 40 x 80 x 1.2 6 13.24 16,318 216,053 17,950 237,658 Thêm giỏ hàng
350 Hộp đen 40 x 80 x 1.4 6 15.38 16,318 250,974 17,950 276,071 Thêm giỏ hàng
351 Hộp đen 40 x 80 x 3.2 6 33.86 15,409 521,752 16,950 573,927 Thêm giỏ hàng
352 Hộp đen 40 x 80 x 3.0 6 31.88 15,409 491,242 16,950 540,366 Thêm giỏ hàng
353 Hộp đen 40 x 80 x 2.8 6 29.88 15,409 460,424 16,950 506,466 Thêm giỏ hàng
354 Hộp đen 40 x 80 x 2.5 6 26.85 15,409 413,734 16,950 455,108 Thêm giỏ hàng
355 Hộp đen 40 x 80 x 2.3 6 24.8 15,409 382,145 16,950 420,360 Thêm giỏ hàng
356 Hộp đen 40 x 80 x 2.0 6 21.7 15,409 334,377 16,950 367,815 Thêm giỏ hàng
357 Hộp đen 40 x 80 x 1.8 6 19.61 15,682 307,520 17,250 338,273 Thêm giỏ hàng
358 Hộp đen 40 x 80 x 1.5 6 16.45 15,682 257,966 17,250 283,763 Thêm giỏ hàng
359 Hộp đen 40 x 100 x 1.5 6 19.27 15,409 296,933 16,950 326,627 Thêm giỏ hàng
360 Hộp đen 40 x 100 x 1.8 6 23.01 15,409 354,563 16,950 390,020 Thêm giỏ hàng
361 Hộp đen 40 x 100 x 2.0 6 25.47 15,409 392,470 16,950 431,717 Thêm giỏ hàng
362 Hộp đen 40 x 100 x 2.3 6 29.14 15,409 449,021 16,950 493,923 Thêm giỏ hàng
363 Hộp đen 40 x 100 x 2.5 6 31.56 15,409 486,311 16,950 534,942 Thêm giỏ hàng
364 Hộp đen 40 x 100 x 2.8 6 35.15 15,409 541,630 16,950 595,793 Thêm giỏ hàng
365 Hộp đen 40 x 100 x 3.0 6 37.53 15,409 578,303 16,950 636,134 Thêm giỏ hàng
366 Hộp đen 40 x 100 x 3.2 6 38.39 15,409 591,555 16,950 650,711 Thêm giỏ hàng
367 Hộp đen 50 x 50 x 1.1 6 10.09 16,318 164,650 17,950 181,116 Thêm giỏ hàng
368 Hộp đen 50 x 50 x 1.2 6 10.98 16,318 179,174 17,950 197,091 Thêm giỏ hàng
369 Hộp đen 50 x 50 x 1.4 6 12.74 16,318 207,894 17,950 228,683 Thêm giỏ hàng
370 Hộp đen 50 x 50 x 3.2 6 27.83 15,409 428,835 16,950 471,719 Thêm giỏ hàng
371 Hộp đen 50 x 50 x 3.0 6 26.23 15,409 404,180 16,950 444,599 Thêm giỏ hàng
372 Hộp đen 50 x 50 x 2.8 6 24.6 15,409 379,064 16,950 416,970 Thêm giỏ hàng
373 Hộp đen 50 x 50 x 2.5 6 22.14 15,409 341,157 16,950 375,273 Thêm giỏ hàng
374 Hộp đen 50 x 50 x 2.3 6 20.47 15,409 315,424 16,950 346,967 Thêm giỏ hàng
375 Hộp đen 50 x 50 x 2.0 6 17.94 15,409 276,439 16,950 304,083 Thêm giỏ hàng
376 Hộp đen 50 x 50 x 1.8 6 16.22 15,682 254,359 17,250 279,795 Thêm giỏ hàng
377 Hộp đen 50 x 50 x 1.5 6 13.62 15,682 213,586 17,250 234,945 Thêm giỏ hàng
378 Hộp đen 50 x 100 x 1.4 6 19.33 16,318 315,430 17,950 346,974 Thêm giỏ hàng
379 Hộp đen 50 x 100 x 1.5 6 20.68 15,682 324,300 17,250 356,730 Thêm giỏ hàng
380 Hộp đen 50 x 100 x 1.8 6 24.69 15,682 387,184 17,250 425,903 Thêm giỏ hàng
381 Hộp đen 50 x 100 x 2.0 6 27.34 15,409 421,285 16,950 463,413 Thêm giỏ hàng
382 Hộp đen 50 x 100 x 2.3 6 31.29 15,409 482,150 16,950 530,366 Thêm giỏ hàng
383 Hộp đen 50 x 100 x 2.5 6 33.89 15,409 522,214 16,950 574,436 Thêm giỏ hàng
384 Hộp đen 50 x 100 x 2.8 6 37.77 15,409 582,001 16,950 640,202 Thêm giỏ hàng
385 Hộp đen 50 x 100 x 3.0 6 40.33 15,409 621,449 16,950 683,594 Thêm giỏ hàng
386 Hộp đen 50 x 100 x 3.2 6 42.87 15,409 660,588 16,950 726,647 Thêm giỏ hàng
387 Hộp đen 60 x 60 x 1.1 6 12.16 16,318 198,429 17,950 218,272 Thêm giỏ hàng
388 Hộp đen 60 x 60 x 1.2 6 13.24 16,318 216,053 17,950 237,658 Thêm giỏ hàng
389 Hộp đen 60 x 60 x 1.4 6 15.38 16,318 250,974 17,950 276,071 Thêm giỏ hàng
390 Hộp đen 60 x 60 x 1.5 6 16.45 15,682 257,966 17,250 283,763 Thêm giỏ hàng
391 Hộp đen 60 x 60 x 1.8 6 19.61 15,682 307,520 17,250 338,273 Thêm giỏ hàng
392 Hộp đen 60 x 60 x 2.0 6 21.7 15,409 334,377 16,950 367,815 Thêm giỏ hàng
393 Hộp đen 60 x 60 x 2.3 6 24.8 15,409 382,145 16,950 420,360 Thêm giỏ hàng
394 Hộp đen 60 x 60 x 2.5 6 26.85 15,409 413,734 16,950 455,108 Thêm giỏ hàng
395 Hộp đen 60 x 60 x 2.8 6 29.88 15,409 460,424 16,950 506,466 Thêm giỏ hàng
396 Hộp đen 60 x 60 x 3.0 6 31.88 15,409 491,242 16,950 540,366 Thêm giỏ hàng
397 Hộp đen 60 x 60 x 3.2 6 33.86 15,409 521,752 16,950 573,927 Thêm giỏ hàng
398 Hộp đen 90 x 90 x 1.5 6 24.93 15,682 390,948 17,250 430,043 Thêm giỏ hàng
399 Hộp đen 90 x 90 x 1.8 6 29.79 15,682 467,161 17,250 513,878 Thêm giỏ hàng
400 Hộp đen 90 x 90 x 2.0 6 33.01 15,409 508,654 16,950 559,520 Thêm giỏ hàng
401 Hộp đen 90 x 90 x 2.3 6 37.8 15,409 582,464 16,950 640,710 Thêm giỏ hàng
402 Hộp đen 90 x 90 x 2.5 6 40.98 15,409 631,465 16,950 694,611 Thêm giỏ hàng
403 Hộp đen 90 x 90 x 2.8 6 45.7 15,409 704,195 16,950 774,615 Thêm giỏ hàng
404 Hộp đen 90 x 90 x 3.0 6 48.83 15,409 752,426 16,950 827,669 Thêm giỏ hàng
405 Hộp đen 90 x 90 x 3.2 6 51.94 15,409 800,348 16,950 880,383 Thêm giỏ hàng
406 Hộp đen 90 x 90 x 3.5 6 56.58 15,409 871,846 16,950 959,031 Thêm giỏ hàng
407 Hộp đen 90 x 90 x 3.8 6 61.17 15,409 942,574 16,950 1,036,832 Thêm giỏ hàng
408 Hộp đen 90 x 90 x 4.0 6 64.21 15,409 989,418 16,950 1,088,360 Thêm giỏ hàng
409 Hộp đen 60 x 120 x 1.8 6 29.79 15,682 467,161 17,250 513,878 Thêm giỏ hàng
410 Hộp đen 60 x 120 x 2.0 6 33.01 15,409 508,654 16,950 559,520 Thêm giỏ hàng
411 Hộp đen 60 x 120 x 2.3 6 37.8 15,409 582,464 16,950 640,710 Thêm giỏ hàng
412 Hộp đen 60 x 120 x 2.5 6 40.98 15,409 631,465 16,950 694,611 Thêm giỏ hàng
413 Hộp đen 60 x 120 x 2.8 6 45.7 15,409 704,195 16,950 774,615 Thêm giỏ hàng
414 Hộp đen 60 x 120 x 3.0 6 48.83 15,409 752,426 16,950 827,669 Thêm giỏ hàng
415 Hộp đen 60 x 120 x 3.2 6 51.94 15,409 800,348 16,950 880,383 Thêm giỏ hàng
416 Hộp đen 60 x 120 x 3.5 6 56.58 15,409 871,846 16,950 959,031 Thêm giỏ hàng
417 Hộp đen 60 x 120 x 3.8 6 61.17 15,409 942,574 16,950 1,036,832 Thêm giỏ hàng
418 Hộp đen 60 x 120 x 4.0 6 64.21 15,409 989,418 16,950 1,088,360 Thêm giỏ hàng
419 Hộp đen 100 x 150 x 3.0 6 62.68 16,318 1,022,824 17,950 1,125,106 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen Hòa Phát
420 Ống đen D12.7 x 1.0 6 1.73 16,318 28,230 17,950 31,054 Thêm giỏ hàng
421 Ống đen D12.7 x 1.1 6 1.89 16,318 30,841 17,950 33,926 Thêm giỏ hàng
422 Ống đen D12.7 x 1.2 6 2.04 16,318 33,289 17,950 36,618 Thêm giỏ hàng
423 Ống đen D15.9 x 1.0 6 2.2 16,318 35,900 17,950 39,490 Thêm giỏ hàng
424 Ống đen D15.9 x 1.1 6 2.41 16,318 39,327 17,950 43,260 Thêm giỏ hàng
425 Ống đen D15.9 x 1.2 6 2.61 16,318 42,590 17,950 46,850 Thêm giỏ hàng
426 Ống đen D15.9 x 1.4 6 3 16,318 48,955 17,950 53,850 Thêm giỏ hàng
427 Ống đen D15.9 x 1.5 6 3.2 15,682 50,182 17,250 55,200 Thêm giỏ hàng
428 Ống đen D15.9 x 1.8 6 3.76 15,682 58,964 17,250 64,860 Thêm giỏ hàng
429 Ống đen D21.2 x 1.0 6 2.99 16,318 48,791 17,950 53,671 Thêm giỏ hàng
430 Ống đen D21.2 x 1.1 6 3.27 16,318 53,360 17,950 58,697 Thêm giỏ hàng
431 Ống đen D21.2 x 1.2 6 3.55 16,318 57,930 17,950 63,723 Thêm giỏ hàng
432 Ống đen D21.2 x 1.4 6 4.1 16,318 66,905 17,950 73,595 Thêm giỏ hàng
433 Ống đen D21.2 x 1.5 6 4.37 15,682 68,530 17,250 75,383 Thêm giỏ hàng
434 Ống đen D21.2 x 1.8 6 5.17 15,682 81,075 17,250 89,183 Thêm giỏ hàng
435 Ống đen D21.2 x 2.0 6 5.68 15,409 87,524 16,950 96,276 Thêm giỏ hàng
436 Ống đen D21.2 x 2.3 6 6.43 15,409 99,080 16,950 108,989 Thêm giỏ hàng
437 Ống đen D21.2 x 2.5 6 6.92 15,409 106,631 16,950 117,294 Thêm giỏ hàng
438 Ống đen D26.65 x 1.0 6 3.8 16,318 62,009 17,950 68,210 Thêm giỏ hàng
439 Ống đen D26.65 x 1.1 6 4.16 16,318 67,884 17,950 74,672 Thêm giỏ hàng
440 Ống đen D26.65 x 1.2 6 4.52 16,318 73,758 17,950 81,134 Thêm giỏ hàng
441 Ống đen D26.65 x 1.4 6 5.23 16,318 85,344 17,950 93,879 Thêm giỏ hàng
442 Ống đen D26.65 x 1.5 6 5.58 15,682 87,505 17,250 96,255 Thêm giỏ hàng
443 Ống đen D26.65 x 1.8 6 6.62 15,682 103,814 17,250 114,195 Thêm giỏ hàng
444 Ống đen D26.65 x 2.0 6 7.29 15,409 112,332 16,950 123,566 Thêm giỏ hàng
445 Ống đen D26.65 x 2.3 6 8.29 15,409 127,741 16,950 140,516 Thêm giỏ hàng
446 Ống đen D26.65 x 2.5 6 8.93 15,409 137,603 16,950 151,364 Thêm giỏ hàng
447 Ống đen D33.5 x 1.0 6 4.81 16,318 78,490 17,950 86,340 Thêm giỏ hàng
448 Ống đen D33.5 x 1.1 6 5.27 16,318 85,997 17,950 94,597 Thêm giỏ hàng
449 Ống đen D33.5 x 1.2 6 5.74 16,318 93,666 17,950 103,033 Thêm giỏ hàng
450 Ống đen D33.5 x 1.4 6 6.65 16,318 108,516 17,950 119,368 Thêm giỏ hàng
451 Ống đen D33.5 x 1.5 6 7.1 15,682 111,341 17,250 122,475 Thêm giỏ hàng
452 Ống đen D33.5 x 1.8 6 8.44 15,682 132,355 17,250 145,590 Thêm giỏ hàng
453 Ống đen D33.5 x 2.0 6 9.32 15,409 143,613 16,950 157,974 Thêm giỏ hàng
454 Ống đen D33.5 x 2.3 6 10.62 15,409 163,645 16,950 180,009 Thêm giỏ hàng
455 Ống đen D33.5 x 2.5 6 11.47 15,409 176,742 16,950 194,417 Thêm giỏ hàng
456 Ống đen D33.5 x 2.8 6 12.72 15,409 196,004 16,950 215,604 Thêm giỏ hàng
457 Ống đen D33.5 x 3.0 6 13.54 15,409 208,639 16,950 229,503 Thêm giỏ hàng
458 Ống đen D33.5 x 3.2 6 14.35 15,409 221,120 16,950 243,233 Thêm giỏ hàng
459 Ống đen D38.1 x 1.0 6 5.49 16,318 89,587 17,950 98,546 Thêm giỏ hàng
460 Ống đen D38.1 x 1.1 6 6.02 16,318 98,235 17,950 108,059 Thêm giỏ hàng
461 Ống đen D38.1 x 1.2 6 6.55 16,318 106,884 17,950 117,573 Thêm giỏ hàng
462 Ống đen D38.1 x 1.4 6 7.6 16,318 124,018 17,950 136,420 Thêm giỏ hàng
463 Ống đen D38.1 x 1.5 6 8.12 15,682 127,336 17,250 140,070 Thêm giỏ hàng
464 Ống đen D38.1 x 1.8 6 9.67 15,682 151,643 17,250 166,808 Thêm giỏ hàng
465 Ống đen D38.1 x 2.0 6 10.68 15,409 164,569 16,950 181,026 Thêm giỏ hàng
466 Ống đen D38.1 x 2.3 6 12.18 15,409 187,683 16,950 206,451 Thêm giỏ hàng
467 Ống đen D38.1 x 2.5 6 13.17 15,409 202,938 16,950 223,232 Thêm giỏ hàng
468 Ống đen D38.1 x 2.8 6 14.63 15,409 225,435 16,950 247,979 Thêm giỏ hàng
469 Ống đen D38.1 x 3.0 6 15.58 15,409 240,074 16,950 264,081 Thêm giỏ hàng
470 Ống đen D38.1 x 3.2 6 16.53 15,409 254,712 16,950 280,184 Thêm giỏ hàng
471 Ống đen D42.2 x 1.1 6 6.69 16,318 109,169 17,950 120,086 Thêm giỏ hàng
472 Ống đen D42.2 x 1.2 6 7.28 16,318 118,796 17,950 130,676 Thêm giỏ hàng
473 Ống đen D42.2 x 1.4 6 8.45 16,318 137,889 17,950 151,678 Thêm giỏ hàng
474 Ống đen D42.2 x 1.5 6 9.03 15,682 141,607 17,250 155,768 Thêm giỏ hàng
475 Ống đen D42.2 x 1.8 6 10.76 15,682 168,736 17,250 185,610 Thêm giỏ hàng
476 Ống đen D42.2 x 2.0 6 11.9 15,409 183,368 16,950 201,705 Thêm giỏ hàng
477 Ống đen D42.2 x 2.3 6 13.58 15,409 209,255 16,950 230,181 Thêm giỏ hàng
478 Ống đen D42.2 x 2.5 6 14.69 15,409 226,360 16,950 248,996 Thêm giỏ hàng
479 Ống đen D42.2 x 2.8 6 16.32 15,409 251,476 16,950 276,624 Thêm giỏ hàng
480 Ống đen D42.2 x 3.0 6 17.4 15,409 268,118 16,950 294,930 Thêm giỏ hàng
481 Ống đen D42.2 x 3.2 6 18.47 15,409 284,606 16,950 313,067 Thêm giỏ hàng
482 Ống đen D48.1 x 1.2 6 8.33 16,318 135,930 17,950 149,524 Thêm giỏ hàng
483 Ống đen D48.1 x 1.4 6 9.67 16,318 157,797 17,950 173,577 Thêm giỏ hàng
484 Ống đen D48.1 x 1.5 6 10.34 15,682 162,150 17,250 178,365 Thêm giỏ hàng
485 Ống đen D48.1 x 1.8 6 12.33 15,682 193,357 17,250 212,693 Thêm giỏ hàng
486 Ống đen D48.1 x 2.0 6 13.64 15,409 210,180 16,950 231,198 Thêm giỏ hàng
487 Ống đen D48.1 x 2.3 6 15.59 15,409 240,228 16,950 264,251 Thêm giỏ hàng
488 Ống đen D48.1 x 2.5 6 16.87 15,409 259,951 16,950 285,947 Thêm giỏ hàng
489 Ống đen D48.1 x 2.8 6 18.77 15,409 289,229 16,950 318,152 Thêm giỏ hàng
490 Ống đen D48.1 x 3.0 6 20.02 15,409 308,490 16,950 339,339 Thêm giỏ hàng
491 Ống đen D48.1 x 3.2 6 21.26 15,409 327,597 16,950 360,357 Thêm giỏ hàng
492 Ống đen D59.9 x 1.4 6 12.12 16,318 197,776 17,950 217,554 Thêm giỏ hàng
493 Ống đen D59.9 x 1.5 6 12.96 15,682 203,236 17,250 223,560 Thêm giỏ hàng
494 Ống đen D59.9 x 1.8 6 15.47 15,682 242,598 17,250 266,858 Thêm giỏ hàng
495 Ống đen D59.9 x 2.0 6 17.13 15,409 263,958 16,950 290,354 Thêm giỏ hàng
496 Ống đen D59.9 x 2.3 6 19.6 15,409 302,018 16,950 332,220 Thêm giỏ hàng
497 Ống đen D59.9 x 2.5 6 21.23 15,409 327,135 16,950 359,849 Thêm giỏ hàng
498 Ống đen D59.9 x 2.8 6 23.66 15,409 364,579 16,950 401,037 Thêm giỏ hàng
499 Ống đen D59.9 x 3.0 6 25.26 15,409 389,234 16,950 428,157 Thêm giỏ hàng
500 Ống đen D59.9 x 3.2 6 26.85 15,409 413,734 16,950 455,108 Thêm giỏ hàng
501 Ống đen D75.6 x 1.5 6 16.45 15,682 257,966 17,250 283,763 Thêm giỏ hàng
502 Ống đen D75.6 x 1.8 6 49.66 16,318 810,361 17,950 891,397 Thêm giỏ hàng
503 Ống đen D75.6 x 2.0 6 21.78 15,409 335,610 16,950 369,171 Thêm giỏ hàng
504 Ống đen D75.6 x 2.3 6 24.95 15,409 384,457 16,950 422,903 Thêm giỏ hàng
505 Ống đen D75.6 x 2.5 6 27.04 15,409 416,662 16,950 458,328 Thêm giỏ hàng
506 Ống đen D75.6 x 2.8 6 30.16 15,409 464,738 16,950 511,212 Thêm giỏ hàng
507 Ống đen D75.6 x 3.0 6 32.23 15,409 496,635 16,950 546,299 Thêm giỏ hàng
508 Ống đen D75.6 x 3.2 6 34.28 15,409 528,224 16,950 581,046 Thêm giỏ hàng
509 Ống đen D88.3 x 1.5 6 19.27 15,682 302,189 17,250 332,408 Thêm giỏ hàng
510 Ống đen D88.3 x 1.8 6 23.04 15,682 361,309 17,250 397,440 Thêm giỏ hàng
511 Ống đen D88.3 x 2.0 6 25.54 15,409 393,548 16,950 432,903 Thêm giỏ hàng
512 Ống đen D88.3 x 2.3 6 29.27 15,409 451,024 16,950 496,127 Thêm giỏ hàng
513 Ống đen D88.3 x 2.5 6 31.74 15,409 489,085 16,950 537,993 Thêm giỏ hàng
514 Ống đen D88.3 x 2.8 6 35.42 15,409 545,790 16,950 600,369 Thêm giỏ hàng
515 Ống đen D88.3 x 3.0 6 37.87 15,409 583,542 16,950 641,897 Thêm giỏ hàng
516 Ống đen D88.3 x 3.2 6 40.3 15,409 620,986 16,950 683,085 Thêm giỏ hàng
517 Ống đen D108.0 x 1.8 6 28.29 15,682 443,639 17,250 488,003 Thêm giỏ hàng
518 Ống đen D108.0 x 2.0 6 31.37 15,409 483,383 16,950 531,722 Thêm giỏ hàng
519 Ống đen D108.0 x 2.3 6 35.97 15,409 554,265 16,950 609,692 Thêm giỏ hàng
520 Ống đen D108.0 x 2.5 6 39.03 15,409 601,417 16,950 661,559 Thêm giỏ hàng
521 Ống đen D108.0 x 2.8 6 45.86 15,409 706,661 16,950 777,327 Thêm giỏ hàng
522 Ống đen D108.0 x 3.0 6 46.61 15,409 718,218 16,950 790,040 Thêm giỏ hàng
523 Ống đen D108.0 x 3.2 6 49.62 15,409 764,599 16,950 841,059 Thêm giỏ hàng
524 Ống đen D113.5 x 1.8 6 29.75 15,682 466,534 17,250 513,188 Thêm giỏ hàng
525 Ống đen D113.5 x 2.0 6 33 15,409 508,500 16,950 559,350 Thêm giỏ hàng
526 Ống đen D113.5 x 2.3 6 37.84 15,409 583,080 16,950 641,388 Thêm giỏ hàng
527 Ống đen D113.5 x 2.5 6 41.06 15,409 632,697 16,950 695,967 Thêm giỏ hàng
528 Ống đen D113.5 x 2.8 6 45.86 15,409 706,661 16,950 777,327 Thêm giỏ hàng
529 Ống đen D113.5 x 3.0 6 49.05 15,409 755,816 16,950 831,398 Thêm giỏ hàng
530 Ống đen D113.5 x 3.2 6 52.23 15,409 804,817 16,950 885,299 Thêm giỏ hàng
531 Ống đen D126.8 x 1.8 6 33.29 15,682 522,048 17,250 574,253 Thêm giỏ hàng
532 Ống đen D126.8 x 2.0 6 36.93 15,409 569,058 16,950 625,964 Thêm giỏ hàng
533 Ống đen D126.8 x 2.3 6 42.37 15,409 652,883 16,950 718,172 Thêm giỏ hàng
534 Ống đen D126.8 x 2.5 6 45.98 15,409 708,510 16,950 779,361 Thêm giỏ hàng
535 Ống đen D126.8 x 2.8 6 54.37 15,409 837,792 16,950 921,572 Thêm giỏ hàng
536 Ống đen D126.8 x 3.0 6 54.96 15,409 846,884 16,950 931,572 Thêm giỏ hàng
537 Ống đen D126.8 x 3.2 6 58.52 15,409 901,740 16,950 991,914 Thêm giỏ hàng
538 Ống đen D113.5 x 4.0 14 64.81 15,409 998,663 16,950 1,098,530 Thêm giỏ hàng
Thép hộp đen cỡ lớn
539 Hộp đen 300 x 300 x 12 6 651.11 20,909 13,614,118 23,000 14,975,530 Thêm giỏ hàng
540 Hộp đen 300 x 300 x 10 6 546.36 20,909 11,423,891 23,000 12,566,280 Thêm giỏ hàng
541 Hộp đen 300 x 300 x 8 6 440.102 20,909 9,202,133 23,000 10,122,346 Thêm giỏ hàng
542 Hộp đen 200 x 200 x 12 6 425.03 20,909 8,886,991 23,000 9,775,690 Thêm giỏ hàng
543 Hộp đen 200 x 200 x 10 6 357.96 20,909 7,484,618 23,000 8,233,080 Thêm giỏ hàng
544 Hộp đen 180 x 180 x 10 6 320.28 20,909 6,696,764 23,000 7,366,440 Thêm giỏ hàng
545 Hộp đen 180 x 180 x 8 6 259.24 20,909 5,420,473 23,000 5,962,520 Thêm giỏ hàng
546 Hộp đen 180 x 180 x 6 6 196.69 20,909 4,112,609 23,000 4,523,870 Thêm giỏ hàng
547 Hộp đen 180 x 180 x 5 6 165.79 20,909 3,466,518 23,000 3,813,170 Thêm giỏ hàng
548 Hộp đen 160 x 160 x 12 6 334.8 20,909 7,000,364 23,000 7,700,400 Thêm giỏ hàng
549 Hộp đen 160 x 160 x 8 6 229.09 20,909 4,790,064 23,000 5,269,070 Thêm giỏ hàng
550 Hộp đen 160 x 160 x 6 6 174.08 20,909 3,639,855 23,000 4,003,840 Thêm giỏ hàng
551 Hộp đen 160 x 160 x 5 6 146.01 20,909 3,052,936 23,000 3,358,230 Thêm giỏ hàng
552 Hộp đen 150 x 250 x 8 6 289.38 20,909 6,050,673 23,000 6,655,740 Thêm giỏ hàng
553 Hộp đen 150 x 250 x 5 6 183.69 20,909 3,840,791 23,000 4,224,870 Thêm giỏ hàng
554 Hộp đen 150 x 150 x 5 6 136.59 16,909 2,309,613 18,600 2,540,574 Thêm giỏ hàng
555 Hộp đen 140 x 140 x 8 6 198.95 20,909 4,159,864 23,000 4,575,850 Thêm giỏ hàng
556 Hộp đen 140 x 140 x 6 6 151.47 20,909 3,167,100 23,000 3,483,810 Thêm giỏ hàng
557 Hộp đen 140 x 140 x 5 6 127.17 20,909 2,659,009 23,000 2,924,910 Thêm giỏ hàng
558 Hộp đen 120 x 120 x 6 6 128.87 20,909 2,694,555 23,000 2,964,010 Thêm giỏ hàng
559 Hộp đen 120 x 120 x 5 6 108.33 20,909 2,265,082 23,000 2,491,590 Thêm giỏ hàng
560 Hộp đen 100 x 200 x 8 6 214.02 20,909 4,474,964 23,000 4,922,460 Thêm giỏ hàng
561 Hộp đen 100 x 140 x 6 6 128.86 16,909 2,178,905 18,600 2,396,796 Thêm giỏ hàng
562 Hộp đen 100 x 100 x 5 6 89.49 16,909 1,513,195 18,600 1,664,514 Thêm giỏ hàng
563 Hộp đen 100 x 100 x 10 6 169.56 20,909 3,545,345 23,000 3,899,880 Thêm giỏ hàng
564 Hộp đen 100 x 100 x 2.0 6 36.78 15,409 566,746 16,950 623,421 Thêm giỏ hàng
565 Hộp đen 100 x 100 x 2.5 6 45.69 15,409 704,041 16,950 774,446 Thêm giỏ hàng
566 Hộp đen 100 x 100 x 2.8 6 50.98 15,409 785,555 16,950 864,111 Thêm giỏ hàng
567 Hộp đen 100 x 100 x 3.0 6 54.49 15,409 839,641 16,950 923,606 Thêm giỏ hàng
568 Hộp đen 100 x 100 x 3.2 6 57.97 15,409 893,265 16,950 982,592 Thêm giỏ hàng
569 Hộp đen 100 x 100 x 3.5 6 79.66 15,409 1,227,488 16,950 1,350,237 Thêm giỏ hàng
570 Hộp đen 100 x 100 x 3.8 6 68.33 15,409 1,052,903 16,950 1,158,194 Thêm giỏ hàng
571 Hộp đen 100 x 100 x 4.0 6 71.74 15,409 1,105,448 16,950 1,215,993 Thêm giỏ hàng
572 Hộp đen 100 x 150 x 2.0 6 46.2 16,318 753,900 17,950 829,290 Thêm giỏ hàng
573 Hộp đen 100 x 150 x 2.5 6 57.46 16,318 937,643 17,950 1,031,407 Thêm giỏ hàng
574 Hộp đen 100 x 150 x 2.8 6 64.17 16,318 1,047,138 17,950 1,151,852 Thêm giỏ hàng
575 Hộp đen 100 x 150 x 3.2 6 73.04 16,318 1,191,880 17,950 1,311,068 Thêm giỏ hàng
576 Hộp đen 100 x 150 x 3.5 6 79.66 16,318 1,299,906 17,950 1,429,897 Thêm giỏ hàng
577 Hộp đen 100 x 150 x 3.8 6 86.23 16,318 1,407,117 17,950 1,547,829 Thêm giỏ hàng
578 Hộp đen 100 x 150 x 4.0 6 90.58 16,318 1,478,101 17,950 1,625,911 Thêm giỏ hàng
579 Hộp đen 150 x 150 x 2.0 6 55.62 16,318 907,617 17,950 998,379 Thêm giỏ hàng
580 Hộp đen 150 x 150 x 2.5 6 69.24 16,318 1,129,871 17,950 1,242,858 Thêm giỏ hàng
581 Hộp đen 150 x 150 x 2.8 6 77.36 16,318 1,262,375 17,950 1,388,612 Thêm giỏ hàng
582 Hộp đen 150 x 150 x 3.0 6 82.75 16,318 1,350,330 17,950 1,485,363 Thêm giỏ hàng
583 Hộp đen 150 x 150 x 3.2 6 88.12 16,318 1,437,958 17,950 1,581,754 Thêm giỏ hàng
584 Hộp đen 150 x 150 x 3.5 6 96.14 16,318 1,568,830 17,950 1,725,713 Thêm giỏ hàng
585 Hộp đen 150 x 150 x 3.8 6 104.12 16,318 1,699,049 17,950 1,868,954 Thêm giỏ hàng
586 Hộp đen 150 x 150 x 4.0 6 109.42 16,318 1,785,535 17,950 1,964,089 Thêm giỏ hàng
587 Hộp đen 100 x 200 x 2.0 6 55.62 16,318 907,617 17,950 998,379 Thêm giỏ hàng
588 Hộp đen 100 x 200 x 2.5 6 69.24 16,318 1,129,871 17,950 1,242,858 Thêm giỏ hàng
589 Hộp đen 100 x 200 x 2.8 6 77.36 16,318 1,262,375 17,950 1,388,612 Thêm giỏ hàng
590 Hộp đen 100 x 200 x 3.0 6 82.75 16,318 1,350,330 17,950 1,485,363 Thêm giỏ hàng
591 Hộp đen 100 x 200 x 3.2 6 88.12 16,318 1,437,958 17,950 1,581,754 Thêm giỏ hàng
592 Hộp đen 100 x 200 x 3.5 6 96.14 16,318 1,568,830 17,950 1,725,713 Thêm giỏ hàng
593 Hộp đen 100 x 200 x 3.8 6 104.12 16,318 1,699,049 17,950 1,868,954 Thêm giỏ hàng
594 Hộp đen 100 x 200 x 4.0 6 109.42 16,318 1,785,535 17,950 1,964,089 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen cỡ lớn
595 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 6 80.46 15,864 1,276,388 17,450 1,404,027 Thêm giỏ hàng
596 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 6 96.54 15,864 1,531,475 17,450 1,684,623 Thêm giỏ hàng
597 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 6 111.66 15,864 1,771,334 17,450 1,948,467 Thêm giỏ hàng
598 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.55 6 130.62 15,864 2,072,108 17,450 2,279,319 Thêm giỏ hàng
599 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 6 96.24 16,318 1,570,462 17,950 1,727,508 Thêm giỏ hàng
600 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 6 115.62 16,318 1,886,708 17,950 2,075,379 Thêm giỏ hàng
601 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 6 133.86 16,318 2,184,352 17,950 2,402,787 Thêm giỏ hàng
602 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 6 152.16 16,318 2,482,975 17,950 2,731,272 Thêm giỏ hàng
603 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 6 151.56 16,318 2,473,184 17,950 2,720,502 Thêm giỏ hàng
604 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 6 163.32 16,318 2,665,085 17,950 2,931,594 Thêm giỏ hàng
605 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 6 175.68 16,318 2,866,778 17,950 3,153,456 Thêm giỏ hàng
606 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 6 199.86 16,318 3,261,352 17,950 3,587,487 Thêm giỏ hàng
607 Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 6 250.5 17,727 4,440,682 19,500 4,884,750 Thêm giỏ hàng
608 Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 6 306.06 17,727 5,425,609 19,500 5,968,170 Thêm giỏ hàng
609 Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 6 361.68 17,727 6,411,600 19,500 7,052,760 Thêm giỏ hàng
610 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 6 215.82 17,727 3,825,900 19,500 4,208,490 Thêm giỏ hàng
611 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 6 298.2 17,727 5,286,273 19,500 5,814,900 Thêm giỏ hàng
612 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 6 391.02 17,727 6,931,718 19,500 7,624,890 Thêm giỏ hàng
613 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 6 247.74 17,727 4,391,755 19,500 4,830,930 Thêm giỏ hàng
614 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 17,727 5,814,900 19,500 6,396,390 Thêm giỏ hàng
615 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 6 407.52 17,727 7,224,218 19,500 7,946,640 Thêm giỏ hàng
616 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 6 487.5 17,727 8,642,045 19,500 9,506,250 Thêm giỏ hàng
617 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 6 565.56 17,727 10,025,836 19,500 11,028,420 Thêm giỏ hàng
618 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 6 644.04 17,727 11,417,073 19,500 12,558,780 Thêm giỏ hàng
619 Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 6 375.72 17,727 6,660,491 19,500 7,326,540 Thêm giỏ hàng
620 Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 6 467.34 17,727 8,284,664 19,500 9,113,130 Thêm giỏ hàng
621 Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 6 559.38 17,727 9,916,282 19,500 10,907,910 Thêm giỏ hàng
622 Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 6 739.44 17,727 13,108,255 19,500 14,419,080 Thêm giỏ hàng
623 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 6 526.26 17,727 9,329,155 19,500 10,262,070 Thêm giỏ hàng
624 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 6 526.26 17,727 9,329,155 19,500 10,262,070 Thêm giỏ hàng
625 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 6 630.96 16,136 10,181,400 17,750 11,199,540 Thêm giỏ hàng
626 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 6 732.3 17,727 12,981,682 19,500 14,279,850 Thêm giỏ hàng
627 Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 6 471.12 17,727 8,351,673 19,500 9,186,840 Thêm giỏ hàng
628 Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 6 702.54 17,727 12,454,118 19,500 13,699,530 Thêm giỏ hàng
629 Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 6 930.3 17,727 16,491,682 19,500 18,140,850 Thêm giỏ hàng
630 Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 6 566.88 17,727 10,049,236 19,500 11,054,160 Thêm giỏ hàng
631 Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 6 846.3 17,727 15,002,591 19,500 16,502,850 Thêm giỏ hàng
632 Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 6 1121.88 17,727 19,887,873 19,500 21,876,660 Thêm giỏ hàng
633 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 15,864 5,203,590 17,450 5,723,949 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen siêu dày
634 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.0 6 22.61 15,409 348,400 16,950 383,240 Thêm giỏ hàng
635 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.2 6 23.62 15,409 363,963 16,950 400,359 Thêm giỏ hàng
636 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.5 6 25.1 15,682 393,614 17,250 432,975 Thêm giỏ hàng
637 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.0 6 26.1 15,409 402,177 16,950 442,395 Thêm giỏ hàng
638 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.2 6 27.28 15,409 420,360 16,950 462,396 Thêm giỏ hàng
639 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.5 6 29.03 15,682 455,243 17,250 500,768 Thêm giỏ hàng
640 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.8 6 30.75 15,682 482,216 17,250 530,438 Thêm giỏ hàng
641 Ống đen siêu dày D48.1 x 5.0 6 31.89 15,682 500,093 17,250 550,103 Thêm giỏ hàng
642 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.0 6 33.09 15,409 509,887 16,950 560,876 Thêm giỏ hàng
643 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.2 6 34.62 15,409 533,463 16,950 586,809 Thêm giỏ hàng
644 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.5 6 36.89 15,682 578,502 17,250 636,353 Thêm giỏ hàng
645 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.8 6 39.13 15,682 613,630 17,250 674,993 Thêm giỏ hàng
646 Ống đen siêu dày D59.9 x 5.0 6 40.62 15,682 636,995 17,250 700,695 Thêm giỏ hàng
647 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.0 6 42.38 15,409 653,037 16,950 718,341 Thêm giỏ hàng
648 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.2 6 44.37 15,409 683,701 16,950 752,072 Thêm giỏ hàng
649 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.5 6 47.34 15,682 742,377 17,250 816,615 Thêm giỏ hàng
650 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.8 6 50.29 15,682 788,639 17,250 867,503 Thêm giỏ hàng
651 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.0 6 52.23 15,682 819,061 17,250 900,968 Thêm giỏ hàng
652 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.2 6 54.17 15,682 849,484 17,250 934,433 Thêm giỏ hàng
653 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.5 6 57.05 15,682 894,648 17,250 984,113 Thêm giỏ hàng
654 Ống đen siêu dày D75.6 x 6.0 6 61.79 15,682 968,980 17,250 1,065,878 Thêm giỏ hàng
655 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.0 6 49.9 15,409 768,914 16,950 845,805 Thêm giỏ hàng
656 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.2 6 52.27 15,409 805,433 16,950 885,977 Thêm giỏ hàng
657 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.5 6 55.8 15,409 859,827 16,950 945,810 Thêm giỏ hàng
658 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.8 6 59.31 15,682 930,089 17,250 1,023,098 Thêm giỏ hàng
659 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.0 6 61.63 15,682 966,470 17,250 1,063,118 Thêm giỏ hàng
660 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.2 6 63.94 15,682 1,002,695 17,250 1,102,965 Thêm giỏ hàng
661 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.5 6 67.39 15,682 1,056,798 17,250 1,162,478 Thêm giỏ hàng
662 Ống đen siêu dày D88.3 x 6.0 6 73.07 15,682 1,145,870 17,250 1,260,458 Thêm giỏ hàng
663 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.0 6 64.81 15,409 998,663 16,950 1,098,530 Thêm giỏ hàng
664 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.2 6 67.93 15,409 1,046,740 16,950 1,151,414 Thêm giỏ hàng
665 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.5 6 72.58 15,409 1,118,392 16,950 1,230,231 Thêm giỏ hàng
666 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.8 6 77.2 15,682 1,210,636 17,250 1,331,700 Thêm giỏ hàng
667 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.0 6 80.27 15,682 1,258,780 17,250 1,384,658 Thêm giỏ hàng
668 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.2 6 83.33 15,682 1,306,766 17,250 1,437,443 Thêm giỏ hàng
669 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.5 6 87.89 15,682 1,378,275 17,250 1,516,103 Thêm giỏ hàng
670 Ống đen siêu dày D113.5 x 6.0 6 95.44 15,682 1,496,673 17,250 1,646,340 Thêm giỏ hàng
671 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.0 6 72.68 15,409 1,119,933 16,950 1,231,926 Thêm giỏ hàng
672 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.2 6 76.19 15,409 1,174,019 16,950 1,291,421 Thêm giỏ hàng
673 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.5 6 81.43 15,409 1,254,762 16,950 1,380,239 Thêm giỏ hàng
Ống mạ kẽm nhúng nóng
674 Ống MKNN D21.2 x 1.6 6 4.642 23,363 108,450 25,699 119,295 Thêm giỏ hàng
675 Ống MKNN D21.2 x 1.9 6 5.484 22,636 124,138 24,900 136,552 Thêm giỏ hàng
676 Ống MKNN D21.2 x 2.1 6 5.938 21,909 130,096 24,100 143,106 Thêm giỏ hàng
677 Ống MKNN D21.2 x 2.6 6 7.26 21,909 159,060 24,100 174,966 Thêm giỏ hàng
678 Ống MKNN D26.65 x 1.6 6 5.933 23,363 138,611 25,699 152,472 Thêm giỏ hàng
679 Ống MKNN D26.65 x 1.9 6 6.96 22,636 157,549 24,900 173,304 Thêm giỏ hàng
680 Ống MKNN D26.65 x 2.1 6 7.704 21,909 168,788 24,100 185,666 Thêm giỏ hàng
681 Ống MKNN D26.65 x 2.3 6 8.286 21,909 181,539 24,100 199,693 Thêm giỏ hàng
682 Ống MKNN D26.65 x 2.6 6 9.36 21,909 205,069 24,100 225,576 Thêm giỏ hàng
683 Ống MKNN D33.5 x 1.6 6 7.556 23,363 176,529 25,699 194,182 Thêm giỏ hàng
684 Ống MKNN D33.5 x 1.9 6 8.89 22,636 201,237 24,900 221,361 Thêm giỏ hàng
685 Ống MKNN D33.5 x 2.1 6 9.762 21,909 213,877 24,100 235,264 Thêm giỏ hàng
686 Ống MKNN D33.5 x 2.3 6 10.722 21,909 234,909 24,100 258,400 Thêm giỏ hàng
687 Ống MKNN D33.5 x 2.6 6 11.886 21,909 260,411 24,100 286,453 Thêm giỏ hàng
688 Ống MKNN D33.5 x 3.2 6 14.4 21,909 315,491 24,100 347,040 Thêm giỏ hàng
689 Ống MKNN D42.2 x 1.6 6 9.617 23,363 224,679 25,699 247,147 Thêm giỏ hàng
690 Ống MKNN D42.2 x 1.9 6 11.34 22,636 256,696 24,900 282,366 Thêm giỏ hàng
691 Ống MKNN D42.2 x 2.1 6 12.467 21,909 273,141 24,100 300,455 Thêm giỏ hàng
692 Ống MKNN D42.2 x 2.3 6 13.56 21,909 297,087 24,100 326,796 Thêm giỏ hàng
693 Ống MKNN D42.2 x 2.6 6 15.24 21,909 333,895 24,100 367,284 Thêm giỏ hàng
694 Ống MKNN D42.2 x 2.9 6 16.868 21,909 369,563 24,100 406,519 Thêm giỏ hàng
695 Ống MKNN D42.2 x 3.2 6 18.6 21,909 407,509 24,100 448,260 Thêm giỏ hàng
696 Ống MKNN D48.1 x 1.6 6 11.014 23,363 257,317 25,699 283,049 Thêm giỏ hàng
697 Ống MKNN D48.1 x 1.9 6 12.99 22,636 294,046 24,900 323,451 Thêm giỏ hàng
698 Ống MKNN D48.1 x 2.1 6 14.3 21,909 313,300 24,100 344,630 Thêm giỏ hàng
699 Ống MKNN D48.1 x 2.3 6 15.59 21,909 341,563 24,100 375,719 Thêm giỏ hàng
700 Ống MKNN D48.1 x 2.5 6 16.98 21,909 372,016 24,100 409,218 Thêm giỏ hàng
701 Ống MKNN D48.1 x 2.9 6 19.38 21,909 424,598 24,100 467,058 Thêm giỏ hàng
702 Ống MKNN D48.1 x 3.2 6 21.42 21,909 469,293 24,100 516,222 Thêm giỏ hàng
703 Ống MKNN D48.1 x 3.6 6 23.711 21,909 519,486 24,100 571,435 Thêm giỏ hàng
704 Ống MKNN D59.9 x 1.9 6 16.314 22,636 369,290 24,900 406,219 Thêm giỏ hàng
705 Ống MKNN D59.9 x 2.1 6 17.97 21,909 393,706 24,100 433,077 Thêm giỏ hàng
706 Ống MKNN D59.9 x 2.3 6 19.612 21,909 429,681 24,100 472,649 Thêm giỏ hàng
707 Ống MKNN D59.9 x 2.6 6 22.158 21,909 485,462 24,100 534,008 Thêm giỏ hàng
708 Ống MKNN D59.9 x 2.9 6 24.48 21,909 536,335 24,100 589,968 Thêm giỏ hàng
709 Ống MKNN D59.9 x 3.2 6 26.861 21,909 588,500 24,100 647,350 Thêm giỏ hàng
710 Ống MKNN D59.9 x 3.6 6 30.18 21,909 661,216 24,100 727,338 Thêm giỏ hàng
711 Ống MKNN D59.9 x 4.0 6 33.103 21,909 725,257 24,100 797,782 Thêm giỏ hàng
712 Ống MKNN D75.6 x 2.1 6 22.851 21,909 500,645 24,100 550,709 Thêm giỏ hàng
713 Ống MKNN D75.6 x 2.3 6 24.958 21,909 546,807 24,100 601,488 Thêm giỏ hàng
714 Ống MKNN D75.6 x 2.5 6 27.04 21,909 592,422 24,100 651,664 Thêm giỏ hàng
715 Ống MKNN D75.6 x 2.7 6 29.14 21,909 638,431 24,100 702,274 Thêm giỏ hàng
716 Ống MKNN D75.6 x 2.9 6 31.368 21,909 687,244 24,100 755,969 Thêm giỏ hàng
717 Ống MKNN D75.6 x 3.2 6 34.26 21,909 750,605 24,100 825,666 Thêm giỏ hàng
718 Ống MKNN D75.6 x 3.6 6 38.58 21,909 845,253 24,100 929,778 Thêm giỏ hàng
719 Ống MKNN D75.6 x 4.0 6 42.407 21,909 929,099 24,100 1,022,009 Thêm giỏ hàng
720 Ống MKNN D75.6 x 4.2 6 44.395 21,909 972,654 24,100 1,069,920 Thêm giỏ hàng
721 Ống MKNN D75.6 x 4.5 6 47.366 21,909 1,037,746 24,100 1,141,521 Thêm giỏ hàng
722 Ống MKNN D88.3 x 2.1 6 26.799 21,909 587,142 24,100 645,856 Thêm giỏ hàng
723 Ống MKNN D88.3 x 2.3 6 29.283 21,909 641,564 24,100 705,720 Thêm giỏ hàng
724 Ống MKNN D88.3 x 2.5 6 31.74 21,909 695,395 24,100 764,934 Thêm giỏ hàng
725 Ống MKNN D88.3 x 2.7 6 34.22 21,909 749,729 24,100 824,702 Thêm giỏ hàng
726 Ống MKNN D88.3 x 2.9 6 36.828 21,909 806,868 24,100 887,555 Thêm giỏ hàng
727 Ống MKNN D88.3 x 3.2 6 40.32 21,909 883,375 24,100 971,712 Thêm giỏ hàng
728 Ống MKNN D88.3 x 3.6 6 50.22 21,909 1,100,275 24,100 1,210,302 Thêm giỏ hàng
729 Ống MKNN D88.3 x 4.0 6 50.208 21,909 1,100,012 24,100 1,210,013 Thêm giỏ hàng
730 Ống MKNN D88.3 x 4.2 6 52.291 21,909 1,145,648 24,100 1,260,213 Thêm giỏ hàng
731 Ống MKNN D88.3 x 4.5 6 55.833 21,909 1,223,250 24,100 1,345,575 Thêm giỏ hàng
732 Ống MKNN D108.0 x 2.5 6 39.046 21,909 855,462 24,100 941,009 Thêm giỏ hàng
733 Ống MKNN D108.0 x 2.7 6 42.09 21,909 922,154 24,100 1,014,369 Thêm giỏ hàng
734 Ống MKNN D108.0 x 2.9 6 45.122 21,909 988,582 24,100 1,087,440 Thêm giỏ hàng
735 Ống MKNN D108.0 x 3.0 6 46.633 21,909 1,021,687 24,100 1,123,855 Thêm giỏ hàng
736 Ống MKNN D108.0 x 3.2 6 49.648 21,909 1,087,743 24,100 1,196,517 Thêm giỏ hàng
737 Ống MKNN D113.5 x 2.5 6 41.06 21,909 899,587 24,100 989,546 Thêm giỏ hàng
738 Ống MKNN D113.5 x 2.7 6 44.29 21,909 970,354 24,100 1,067,389 Thêm giỏ hàng
739 Ống MKNN D113.5 x 2.9 6 47.484 21,909 1,040,331 24,100 1,144,364 Thêm giỏ hàng
740 Ống MKNN D113.5 x 3.0 6 49.07 21,909 1,075,079 24,100 1,182,587 Thêm giỏ hàng
741 Ống MKNN D113.5 x 3.2 6 52.578 21,909 1,151,936 24,100 1,267,130 Thêm giỏ hàng
742 Ống MKNN D113.5 x 3.6 6 58.5 21,909 1,281,682 24,100 1,409,850 Thêm giỏ hàng
743 Ống MKNN D113.5 x 4.0 6 64.84 21,909 1,420,585 24,100 1,562,644 Thêm giỏ hàng
744 Ống MKNN D113.5 x 4.2 6 67.937 21,909 1,488,438 24,100 1,637,282 Thêm giỏ hàng
745 Ống MKNN D113.5 x 4.4 6 71.065 21,909 1,556,970 24,100 1,712,667 Thêm giỏ hàng
746 Ống MKNN D113.5 x 4.5 6 72.615 21,909 1,590,929 24,100 1,750,022 Thêm giỏ hàng
747 Ống MKNN D141.3 x 3.96 6 80.46 21,909 1,762,805 24,100 1,939,086 Thêm giỏ hàng
748 Ống MKNN D141.3 x 4.78 6 96.54 21,909 2,115,104 24,100 2,326,614 Thêm giỏ hàng
749 Ống MKNN D141.3 x 5.56 6 111.66 21,909 2,446,369 24,100 2,691,006 Thêm giỏ hàng
750 Ống MKNN D141.3 x 6.55 6 130.62 21,909 2,861,765 24,100 3,147,942 Thêm giỏ hàng
751 Ống MKNN D168.3 x 3.96 6 96.24 21,909 2,108,531 24,100 2,319,384 Thêm giỏ hàng
752 Ống MKNN D168.3 x 4.78 6 115.62 21,909 2,533,129 24,100 2,786,442 Thêm giỏ hàng
753 Ống MKNN D168.3 x 5.56 6 133.86 21,909 2,932,751 24,100 3,226,026 Thêm giỏ hàng
754 Ống MKNN D168.3 x 6.35 6 152.16 21,909 3,333,687 24,100 3,667,056 Thêm giỏ hàng
755 Ống MKNN D219.1 x 4.78 6 151.56 21,909 3,320,542 24,100 3,652,596 Thêm giỏ hàng
756 Ống MKNN D219.1 x 5.16 6 163.32 21,909 3,578,193 24,100 3,936,012 Thêm giỏ hàng
757 Ống MKNN D219.1 x 5.56 6 175.68 21,909 3,848,989 24,100 4,233,888 Thêm giỏ hàng
758 Ống MKNN D219.1 x 6.35 6 199.86 21,909 4,378,751 24,100 4,816,626 Thêm giỏ hàng
Hộp mạ kẽm nhúng nóng
759 Hộp đen 100 x 200 x 3.5 8 96.14 15,000 1,442,100 16,500 1,586,310 Thêm giỏ hàng
Thép hình U, V, I, H mạ kẽm nhúng nóng
760 Thép V 30 x 30 x 3 x 6m 6 8.14 11,000 89,540 12,100 98,494 Thêm giỏ hàng
761 Thép V 40 x 40 x 4 x 6m 6 14.54 10,500 152,670 11,550 167,937 Thêm giỏ hàng
762 Thép V 50 x 50 x 3 x 6m 6 14.5 10,500 152,250 11,550 167,475 Thêm giỏ hàng
763 Thép V 50 x 50 x 4 x 6m 6 18.5 10,500 194,250 11,550 213,675 Thêm giỏ hàng
764 Thép V 50 x 50 x 5 x 6m 6 22.62 10,454 236,461 11,499 260,107 Thêm giỏ hàng
765 Thép V 50 x 50 x 6 x 6m 6 26.68 11,500 306,820 12,650 337,502 Thêm giỏ hàng
766 Thép V 60 x 60 x 4 x 6m 6 21.78 10,500 228,690 11,550 251,559 Thêm giỏ hàng
767 Thép V 60 x 60 x 5 x 6m 6 27.3 10,500 286,650 11,550 315,315 Thêm giỏ hàng
768 Thép V 63 x 63 x 5 x 6m 6 28 10,500 294,000 11,550 323,400 Thêm giỏ hàng
769 Thép V 63 x 63 x 6 x 6m 6 34 10,500 357,000 11,550 392,700 Thêm giỏ hàng
770 Thép V 75 x 75 x 6 x 6m 6 41 10,500 430,500 11,550 473,550 Thêm giỏ hàng
771 Thép V 70 x 70 x 7 x 6m 6 44 10,500 462,000 11,550 508,200 Thêm giỏ hàng
772 Thép V 75 x 75 x 7 x 6m 6 47 10,500 493,500 11,550 542,850 Thêm giỏ hàng
773 Thép V 80 x 80 x 6 x 6m 6 44 10,500 462,000 11,550 508,200 Thêm giỏ hàng
774 Thép V 80 x 80 x 7 x 6m 6 51 10,500 535,500 11,550 589,050 Thêm giỏ hàng
775 Thép V 80 x 80 x 8 x 6m 6 57 10,500 598,500 11,550 658,350 Thêm giỏ hàng
776 Thép V 90 x 90 x 6 x 6m 6 50 10,500 525,000 11,550 577,500 Thêm giỏ hàng
777 Thép V 90 x 90 x 7 x 6m 6 57.84 10,500 607,320 11,550 668,052 Thêm giỏ hàng
778 Thép V 100 x 100 x 8 x 6m 6 73 10,500 766,500 11,550 843,150 Thêm giỏ hàng
779 Thép V 100 x 100 x 10 x 6m 6 90 10,500 945,000 11,550 1,039,500 Thêm giỏ hàng
780 Thép V 120 x 120 x 8 x 12m 12 176 12,273 2,160,000 13,500 2,376,000 Thêm giỏ hàng
781 Thép V 120 x 120 x 10 x 12m 12 219 12,273 2,687,727 13,500 2,956,500 Thêm giỏ hàng
782 Thép V 120 x 120 x 12 x 12m 12 259 12,273 3,178,636 13,500 3,496,500 Thêm giỏ hàng
783 Thép V 130 x 130 x 10 x 12m 12 237 12,727 3,016,364 14,000 3,318,000 Thêm giỏ hàng
784 Thép V 130 x 130 x 12 x 12m 12 280 12,727 3,563,636 14,000 3,920,000 Thêm giỏ hàng
785 Thép V 150 x 150 x 10 x 12m 12 274 12,727 3,487,273 14,000 3,836,000 Thêm giỏ hàng
786 Thép V 150 x 150 x 12 x 12m 12 327 12,727 4,161,818 14,000 4,578,000 Thêm giỏ hàng
787 Thép V 150 x 150 x 15 x 12m 12 405 12,727 5,154,545 14,000 5,670,000 Thêm giỏ hàng
788 Thép V 175 x 175 x 15 m 12m 12 472 14,090 6,650,480 15,499 7,315,528 Thêm giỏ hàng
789 Thép V 200 x 200 x 15 x 12m 12 543 14,090 7,650,870 15,499 8,415,957 Thêm giỏ hàng
790 Thép V 200 x 200 x 20 x 12m 12 716 14,090 10,088,440 15,499 11,097,284 Thêm giỏ hàng
791 Thép V 200 x 200 x 25 x 12m 12 888 14,090 12,511,920 15,499 13,763,112 Thêm giỏ hàng
792 Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m 12 206.4 11,364 2,345,455 12,500 2,580,000 Thêm giỏ hàng
793 Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m 12 285.6 11,364 3,245,455 12,500 3,570,000 Thêm giỏ hàng
794 Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m 12 378 11,364 4,295,455 12,500 4,725,000 Thêm giỏ hàng
795 Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m 12 484.8 11,364 5,509,091 12,500 6,060,000 Thêm giỏ hàng
796 Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 598.8 12,273 7,348,909 13,500 8,083,800 Thêm giỏ hàng
797 Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 868.8 11,364 9,872,727 12,500 10,860,000 Thêm giỏ hàng
798 Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m 12 1128 11,364 12,818,182 12,500 14,100,000 Thêm giỏ hàng
799 Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 956.4 12,273 11,737,636 13,500 12,911,400 Thêm giỏ hàng
800 Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m 12 1644 12,273 20,176,364 13,500 22,194,000 Thêm giỏ hàng
801 Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m 12 2064 12,273 25,330,909 13,500 27,864,000 Thêm giỏ hàng
802 Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m 12 1488 12,273 18,261,818 13,500 20,088,000 Thêm giỏ hàng
803 Thép U 80 x 36 x 4.0 x 6m 6 42.3 11,364 480,682 12,500 528,750 Thêm giỏ hàng
804 Thép U 100 x 46 x 4.5 x 6m 6 51.54 11,364 585,682 12,500 644,250 Thêm giỏ hàng
805 Thép U 120 x 52 x 4.8 x 6m 6 62.4 11,364 709,091 12,500 780,000 Thêm giỏ hàng
806 Thép U 140 x 58 x 4.9 x 6m 6 73.8 11,364 838,636 12,500 922,500 Thêm giỏ hàng
807 Thép U 150 x 75 x 6.5 x 12m 12 232.2 11,364 2,638,636 12,500 2,902,500 Thêm giỏ hàng
808 Thép U 160 x 64 x 5 x 12m 12 174 11,364 1,977,273 12,500 2,175,000 Thêm giỏ hàng
809 Thép U 180 x 74 x 5.1 x 12m 12 208.8 11,364 2,372,727 12,500 2,610,000 Thêm giỏ hàng
810 Thép U 200 x 76 x 5.2 x 12m 12 220.8 11,364 2,509,091 12,500 2,760,000 Thêm giỏ hàng
811 Thép U 250 x 78 x 7.0 x 12m 12 330 11,364 3,750,000 12,500 4,125,000 Thêm giỏ hàng
812 Thép U 300 x 85 x 7.0 x 12m 12 414 11,364 4,704,545 12,500 5,175,000 Thêm giỏ hàng
813 Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m 12 708 11,364 8,045,455 12,500 8,850,000 Thêm giỏ hàng
814 Thép I 100 x 55 x 4.5 x 6m 6 56.8 11,182 635,127 12,300 698,640 Thêm giỏ hàng
815 Thép I 120 x 64 x 4.8 x 6m 6 69 11,182 771,545 12,300 848,700 Thêm giỏ hàng
816 Thép I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m 12 168 11,182 1,878,545 12,300 2,066,400 Thêm giỏ hàng
817 Thép I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m 12 367.2 11,182 4,105,964 12,300 4,516,560 Thêm giỏ hàng
818 Thép I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m 12 255.6 11,182 2,858,073 12,300 3,143,880 Thêm giỏ hàng
819 Thép I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m 12 355.2 11,182 3,971,782 12,300 4,368,960 Thêm giỏ hàng
820 Thép I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 681.6 11,364 7,745,455 12,500 8,520,000 Thêm giỏ hàng
821 Thép I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m 12 440.4 11,364 5,004,545 12,500 5,505,000 Thêm giỏ hàng
822 Thép I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m 12 595.2 11,364 6,763,636 12,500 7,440,000 Thêm giỏ hàng
823 Thép I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m 12 1284 11,364 14,590,909 12,500 16,050,000 Thêm giỏ hàng
824 Mạ kẽm nhúng nóng V50 x 50 x 5 6 22.62 19,545 442,118 21,500 486,330 Thêm giỏ hàng
Bản mã các loại
825 Bản mã các loại 6 5.5 13,500 74,250 14,850 81,675 Thêm giỏ hàng

Thông báo