Banner
Banner

Bảng giá thép hình

(Thời gian hiệu lực từ ngày 01/02/2018)

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

0485892918
0944.839.989
STT Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(Kg) Giá chưa VAT(Đ / Kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT(Đ / Kg) Tổng giá có VAT Đặt hàng
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
1 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 6 3.45 17,091 58,964 18,800 64,860 Thêm giỏ hàng
2 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 6 3.77 17,091 64,433 18,800 70,876 Thêm giỏ hàng
3 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 6 4.08 17,091 69,731 18,800 76,704 Thêm giỏ hàng
4 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 6 4.7 17,091 80,327 18,800 88,360 Thêm giỏ hàng
5 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 6 2.41 17,091 41,189 18,800 45,308 Thêm giỏ hàng
6 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 6 2.63 17,091 44,949 18,800 49,444 Thêm giỏ hàng
7 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 6 2.84 17,091 48,538 18,800 53,392 Thêm giỏ hàng
8 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 6 3.25 17,091 55,545 18,800 61,100 Thêm giỏ hàng
9 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 6 2.79 17,091 47,684 18,800 52,452 Thêm giỏ hàng
10 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 6 3.04 17,091 51,956 18,800 57,152 Thêm giỏ hàng
11 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 6 3.29 17,091 56,229 18,800 61,852 Thêm giỏ hàng
12 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 6 3.78 17,091 64,604 18,800 71,064 Thêm giỏ hàng
13 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 6 3.54 17,091 60,502 18,800 66,552 Thêm giỏ hàng
14 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 6 3.87 17,091 66,142 18,800 72,756 Thêm giỏ hàng
15 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 6 4.2 17,091 71,782 18,800 78,960 Thêm giỏ hàng
16 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 6 4.83 17,091 82,549 18,800 90,804 Thêm giỏ hàng
17 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 6 5.14 17,091 87,847 18,800 96,632 Thêm giỏ hàng
18 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 6 6.05 17,091 103,400 18,800 113,740 Thêm giỏ hàng
19 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 6 5.43 17,091 92,804 18,800 102,084 Thêm giỏ hàng
20 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 6 5.94 16,545 98,280 18,200 108,108 Thêm giỏ hàng
21 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 6 6.46 16,545 106,884 18,200 117,572 Thêm giỏ hàng
22 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 6 7.47 16,545 123,595 18,200 135,954 Thêm giỏ hàng
23 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 6 7.97 16,545 131,867 18,200 145,054 Thêm giỏ hàng
24 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 6 9.44 16,545 156,189 18,200 171,808 Thêm giỏ hàng
25 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 6 10.4 16,545 172,073 18,200 189,280 Thêm giỏ hàng
26 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 6 11.8 16,545 195,236 18,200 214,760 Thêm giỏ hàng
27 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 6 12.72 16,545 210,458 18,200 231,504 Thêm giỏ hàng
28 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 6 4.48 17,091 76,567 18,800 84,224 Thêm giỏ hàng
29 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 6 4.91 17,091 83,916 18,800 92,308 Thêm giỏ hàng
30 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 6 5.33 16,545 88,187 18,200 97,006 Thêm giỏ hàng
31 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 6 6.15 16,545 101,755 18,200 111,930 Thêm giỏ hàng
32 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 6 6.56 16,545 108,538 18,200 119,392 Thêm giỏ hàng
33 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 6 7.75 16,545 128,227 18,200 141,050 Thêm giỏ hàng
34 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 6 8.52 16,545 140,967 18,200 155,064 Thêm giỏ hàng
35 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 6 6.84 16,545 113,171 18,200 124,488 Thêm giỏ hàng
36 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 6 7.5 16,545 124,091 18,200 136,500 Thêm giỏ hàng
37 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 6 8.15 16,545 134,845 18,200 148,330 Thêm giỏ hàng
38 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 6 9.45 16,545 156,355 18,200 171,990 Thêm giỏ hàng
39 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 6 10.09 16,545 166,944 18,200 183,638 Thêm giỏ hàng
40 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 6 11.98 16,545 198,215 18,200 218,036 Thêm giỏ hàng
41 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 6 13.23 16,545 218,896 18,200 240,786 Thêm giỏ hàng
42 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 6 15.06 16,545 249,175 18,200 274,092 Thêm giỏ hàng
43 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 6 16.25 16,545 268,864 18,200 295,750 Thêm giỏ hàng
44 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 6 5.43 16,545 89,842 18,200 98,826 Thêm giỏ hàng
45 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 6 5.94 16,545 98,280 18,200 108,108 Thêm giỏ hàng
46 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 6 6.46 16,545 106,884 18,200 117,572 Thêm giỏ hàng
47 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 6 7.47 16,545 123,595 18,200 135,954 Thêm giỏ hàng
48 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 6 7.97 16,545 131,867 18,200 145,054 Thêm giỏ hàng
49 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 6 9.44 16,545 156,189 18,200 171,808 Thêm giỏ hàng
50 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 6 10.4 16,545 172,073 18,200 189,280 Thêm giỏ hàng
51 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 6 11.8 16,545 195,236 18,200 214,760 Thêm giỏ hàng
52 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 6 12.72 16,545 210,458 18,200 231,504 Thêm giỏ hàng
53 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 6 8.25 16,545 136,500 18,200 150,150 Thêm giỏ hàng
54 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 6 9.05 16,545 149,736 18,200 164,710 Thêm giỏ hàng
55 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 6 9.85 16,545 162,973 18,200 179,270 Thêm giỏ hàng
56 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 6 11.43 16,545 189,115 18,200 208,026 Thêm giỏ hàng
57 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 6 12.21 16,545 202,020 18,200 222,222 Thêm giỏ hàng
58 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 6 14.53 16,545 240,405 18,200 264,446 Thêm giỏ hàng
59 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 6 16.05 16,545 265,555 18,200 292,110 Thêm giỏ hàng
60 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 6 18.3 16,545 302,782 18,200 333,060 Thêm giỏ hàng
61 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 6 19.78 16,545 327,269 18,200 359,996 Thêm giỏ hàng
62 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 6 21.79 16,545 360,525 18,200 396,578 Thêm giỏ hàng
63 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 6 23.4 16,909 395,673 18,600 435,240 Thêm giỏ hàng
64 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 6 5.88 16,545 97,287 18,200 107,016 Thêm giỏ hàng
65 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 6 7.31 16,545 120,947 18,200 133,042 Thêm giỏ hàng
66 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 6 8.02 16,545 132,695 18,200 145,964 Thêm giỏ hàng
67 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 6 8.72 16,545 144,276 18,200 158,704 Thêm giỏ hàng
68 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 6 10.11 16,545 167,275 18,200 184,002 Thêm giỏ hàng
69 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 6 10.8 16,545 178,691 18,200 196,560 Thêm giỏ hàng
70 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 6 12.83 16,545 212,278 18,200 233,506 Thêm giỏ hàng
71 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 6 14.17 16,545 234,449 18,200 257,894 Thêm giỏ hàng
72 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 6 16.14 16,545 267,044 18,200 293,748 Thêm giỏ hàng
73 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 6 17.43 16,545 288,387 18,200 317,226 Thêm giỏ hàng
74 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 6 19.33 16,545 319,824 18,200 351,806 Thêm giỏ hàng
75 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 6 20.57 16,545 340,340 18,200 374,374 Thêm giỏ hàng
76 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 6 12.16 16,545 201,193 18,200 221,312 Thêm giỏ hàng
77 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 6 13.24 16,545 219,062 18,200 240,968 Thêm giỏ hàng
78 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 6 15.38 16,545 254,469 18,200 279,916 Thêm giỏ hàng
79 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 6 16.45 16,545 272,173 18,200 299,390 Thêm giỏ hàng
80 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 6 19.61 16,545 324,456 18,200 356,902 Thêm giỏ hàng
81 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 6 21.7 16,545 359,036 18,200 394,940 Thêm giỏ hàng
82 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 6 24.8 16,545 410,327 18,200 451,360 Thêm giỏ hàng
83 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 6 26.85 16,545 444,245 18,200 488,670 Thêm giỏ hàng
84 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 6 29.88 16,545 494,378 18,200 543,816 Thêm giỏ hàng
85 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 6 31.88 16,909 539,062 18,600 592,968 Thêm giỏ hàng
86 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 6 33.86 16,909 572,542 18,600 629,796 Thêm giỏ hàng
87 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 6 16.02 16,545 265,058 18,200 291,564 Thêm giỏ hàng
88 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 6 19.27 16,545 318,831 18,200 350,714 Thêm giỏ hàng
89 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 6 23.01 16,545 380,711 18,200 418,782 Thêm giỏ hàng
90 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 6 25.47 16,545 421,413 18,200 463,554 Thêm giỏ hàng
91 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 6 29.14 16,545 482,135 18,200 530,348 Thêm giỏ hàng
92 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 6 31.56 16,545 522,175 18,200 574,392 Thêm giỏ hàng
93 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 6 35.15 16,545 581,573 18,200 639,730 Thêm giỏ hàng
94 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 6 37.35 16,545 617,973 18,200 679,770 Thêm giỏ hàng
95 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 6 38.39 16,545 635,180 18,200 698,698 Thêm giỏ hàng
96 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 6 10.09 16,545 166,944 18,200 183,638 Thêm giỏ hàng
97 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 6 10.98 16,545 181,669 18,200 199,836 Thêm giỏ hàng
98 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 6 12.74 16,545 210,789 18,200 231,868 Thêm giỏ hàng
99 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 6 13.62 16,545 225,349 18,200 247,884 Thêm giỏ hàng
100 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 6 16.22 16,909 274,265 18,600 301,692 Thêm giỏ hàng
101 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 5 17.94 16,909 303,349 18,600 333,684 Thêm giỏ hàng
102 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 6 20.47 16,909 346,129 18,600 380,742 Thêm giỏ hàng
103 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 6 22.14 16,909 374,367 18,600 411,804 Thêm giỏ hàng
104 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 6 24.6 16,909 415,964 18,600 457,560 Thêm giỏ hàng
105 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 6 26.23 16,909 443,525 18,600 487,878 Thêm giỏ hàng
106 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 6 27.83 16,909 470,580 18,600 517,638 Thêm giỏ hàng
107 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 6 19.33 16,909 326,853 18,600 359,538 Thêm giỏ hàng
108 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 6 20.68 16,909 349,680 18,600 384,648 Thêm giỏ hàng
109 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 6 24.69 16,909 417,485 18,600 459,234 Thêm giỏ hàng
110 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 6 27.34 16,909 462,295 18,600 508,524 Thêm giỏ hàng
111 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 6 31.29 16,909 529,085 18,600 581,994 Thêm giỏ hàng
112 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 6 33.89 16,909 573,049 18,600 630,354 Thêm giỏ hàng
113 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 6 37.77 16,909 638,656 18,600 702,522 Thêm giỏ hàng
114 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 6 40.33 16,909 681,944 18,600 750,138 Thêm giỏ hàng
115 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 6 42.87 16,909 724,893 18,600 797,382 Thêm giỏ hàng
116 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 6 12.16 16,909 205,615 18,600 226,176 Thêm giỏ hàng
117 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 6 13.24 16,909 223,876 18,600 246,264 Thêm giỏ hàng
118 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 6 15.38 16,909 260,062 18,600 286,068 Thêm giỏ hàng
119 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 6 16.45 16,909 278,155 18,600 305,970 Thêm giỏ hàng
120 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 6 19.61 16,545 324,456 18,200 356,902 Thêm giỏ hàng
121 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 6 21.7 16,545 359,036 18,200 394,940 Thêm giỏ hàng
122 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 6 24.8 16,545 410,327 18,200 451,360 Thêm giỏ hàng
123 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 6 26.85 16,545 444,245 18,200 488,670 Thêm giỏ hàng
124 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 6 29.88 16,545 494,378 18,200 543,816 Thêm giỏ hàng
125 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 6 31.88 16,545 527,469 18,200 580,216 Thêm giỏ hàng
126 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 6 33.86 16,545 560,229 18,200 616,252 Thêm giỏ hàng
127 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 6 20.68 16,545 342,160 18,200 376,376 Thêm giỏ hàng
128 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 6 24.69 16,545 408,507 18,200 449,358 Thêm giỏ hàng
129 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 6 27.34 16,545 452,353 18,200 497,588 Thêm giỏ hàng
130 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 6 31.29 16,545 517,707 18,200 569,478 Thêm giỏ hàng
131 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 6 33.89 16,545 560,725 18,200 616,798 Thêm giỏ hàng
132 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 6 37.77 16,545 624,922 18,200 687,414 Thêm giỏ hàng
133 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 6 40.33 16,545 667,278 18,200 734,006 Thêm giỏ hàng
134 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 6 42.87 16,545 709,304 18,200 780,234 Thêm giỏ hàng
135 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 6 24.93 16,545 412,478 18,200 453,726 Thêm giỏ hàng
136 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 6 29.79 16,545 492,889 18,200 542,178 Thêm giỏ hàng
137 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 6 33.01 16,545 546,165 18,200 600,782 Thêm giỏ hàng
138 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 6 37.8 16,545 625,418 18,200 687,960 Thêm giỏ hàng
139 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 6 40.98 16,545 678,033 18,200 745,836 Thêm giỏ hàng
140 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 6 45.7 16,545 756,127 18,200 831,740 Thêm giỏ hàng
141 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 6 48.83 16,545 807,915 18,200 888,706 Thêm giỏ hàng
142 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 6 51.94 16,545 859,371 18,200 945,308 Thêm giỏ hàng
143 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 6 56.58 16,545 936,142 18,200 1,029,756 Thêm giỏ hàng
144 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 6 61.17 16,545 1,012,085 18,200 1,113,294 Thêm giỏ hàng
145 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 6 64.21 16,545 1,062,384 18,200 1,168,622 Thêm giỏ hàng
146 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 6 29.79 16,545 492,889 18,200 542,178 Thêm giỏ hàng
147 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 6 33.01 16,545 546,165 18,200 600,782 Thêm giỏ hàng
148 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 6 37.8 16,545 625,418 18,200 687,960 Thêm giỏ hàng
149 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 6 40.98 16,545 678,033 18,200 745,836 Thêm giỏ hàng
150 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 6 45.7 16,545 756,127 18,200 831,740 Thêm giỏ hàng
151 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 6 48.83 16,545 807,915 18,200 888,706 Thêm giỏ hàng
152 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 6 51.94 16,545 859,371 18,200 945,308 Thêm giỏ hàng
153 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 6 56.58 16,545 936,142 18,200 1,029,756 Thêm giỏ hàng
154 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 6 61.17 16,545 1,012,085 18,200 1,113,294 Thêm giỏ hàng
155 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 6 64.21 17,091 1,097,407 18,800 1,207,148 Thêm giỏ hàng
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
156 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 6 1.73 17,091 29,567 18,800 32,524 Thêm giỏ hàng
157 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 6 1.89 17,091 32,302 18,800 35,532 Thêm giỏ hàng
158 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 6 2.04 17,091 34,865 18,800 38,352 Thêm giỏ hàng
159 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 6 2.2 17,091 37,600 18,800 41,360 Thêm giỏ hàng
160 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 6 2.41 17,091 41,189 18,800 45,308 Thêm giỏ hàng
161 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 6 2.61 17,091 44,607 18,800 49,068 Thêm giỏ hàng
162 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 6 3 17,091 51,273 18,800 56,400 Thêm giỏ hàng
163 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 6 3.2 17,091 54,691 18,800 60,160 Thêm giỏ hàng
164 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 6 3.76 17,091 64,262 18,800 70,688 Thêm giỏ hàng
165 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 6 2.99 17,091 51,102 18,800 56,212 Thêm giỏ hàng
166 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 6 3.27 17,091 55,887 18,800 61,476 Thêm giỏ hàng
167 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 6 3.55 17,091 60,673 18,800 66,740 Thêm giỏ hàng
168 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 6 4.1 17,091 70,073 18,800 77,080 Thêm giỏ hàng
169 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 6 4.37 17,091 74,687 18,800 82,156 Thêm giỏ hàng
170 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 6 5.17 17,091 88,360 18,800 97,196 Thêm giỏ hàng
171 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 6 5.68 17,091 97,076 18,800 106,784 Thêm giỏ hàng
172 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6 6.43 17,091 109,895 18,800 120,884 Thêm giỏ hàng
173 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6 6.92 17,091 118,269 18,800 130,096 Thêm giỏ hàng
174 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 6 3.8 17,091 64,945 18,800 71,440 Thêm giỏ hàng
175 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 6 4.16 17,091 71,098 18,800 78,208 Thêm giỏ hàng
176 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 6 4.52 17,091 77,251 18,800 84,976 Thêm giỏ hàng
177 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 6 5.23 17,091 89,385 18,800 98,324 Thêm giỏ hàng
178 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 6 5.58 17,091 95,367 18,800 104,904 Thêm giỏ hàng
179 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6 6.62 17,091 113,142 18,800 124,456 Thêm giỏ hàng
180 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 6 7.29 17,091 124,593 18,800 137,052 Thêm giỏ hàng
181 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 6 8.29 17,091 141,684 18,800 155,852 Thêm giỏ hàng
182 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 6 8.93 17,091 152,622 18,800 167,884 Thêm giỏ hàng
183 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 6 4.81 17,091 82,207 18,800 90,428 Thêm giỏ hàng
184 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 6 5.27 17,091 90,069 18,800 99,076 Thêm giỏ hàng
185 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 6 5.74 17,091 98,102 18,800 107,912 Thêm giỏ hàng
186 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6 6.65 17,091 113,655 18,800 125,020 Thêm giỏ hàng
187 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 6 7.1 17,091 121,345 18,800 133,480 Thêm giỏ hàng
188 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 6 8.44 17,091 144,247 18,800 158,672 Thêm giỏ hàng
189 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 6 9.32 17,091 159,287 18,800 175,216 Thêm giỏ hàng
190 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 6 10.62 17,091 181,505 18,800 199,656 Thêm giỏ hàng
191 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 6 11.47 17,091 196,033 18,800 215,636 Thêm giỏ hàng
192 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 6 12.72 17,091 217,396 18,800 239,136 Thêm giỏ hàng
193 Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 6 13.54 17,091 231,411 18,800 254,552 Thêm giỏ hàng
194 Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 6 14.35 17,091 245,255 18,800 269,780 Thêm giỏ hàng
195 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 6 5.49 17,091 93,829 18,800 103,212 Thêm giỏ hàng
196 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6 6.02 17,091 102,887 18,800 113,176 Thêm giỏ hàng
197 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6 6.55 17,091 111,945 18,800 123,140 Thêm giỏ hàng
198 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 6 7.6 17,091 129,891 18,800 142,880 Thêm giỏ hàng
199 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 6 8.12 17,091 138,778 18,800 152,656 Thêm giỏ hàng
200 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 6 9.67 17,091 165,269 18,800 181,796 Thêm giỏ hàng
201 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 6 10.68 17,091 182,531 18,800 200,784 Thêm giỏ hàng
202 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 6 12.18 17,091 208,167 18,800 228,984 Thêm giỏ hàng
203 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 6 13.17 17,091 225,087 18,800 247,596 Thêm giỏ hàng
204 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 6 14.63 17,091 250,040 18,800 275,044 Thêm giỏ hàng
205 Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 6 15.58 17,091 266,276 18,800 292,904 Thêm giỏ hàng
206 Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 6 16.53 17,091 282,513 18,800 310,764 Thêm giỏ hàng
207 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6 6.69 17,091 114,338 18,800 125,772 Thêm giỏ hàng
208 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 6 7.28 17,091 124,422 18,800 136,864 Thêm giỏ hàng
209 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 6 8.45 17,091 144,418 18,800 158,860 Thêm giỏ hàng
210 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 6 9.03 17,091 154,331 18,800 169,764 Thêm giỏ hàng
211 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 6 10.76 17,091 183,898 18,800 202,288 Thêm giỏ hàng
212 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 6 11.9 17,091 203,382 18,800 223,720 Thêm giỏ hàng
213 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 6 13.58 17,091 232,095 18,800 255,304 Thêm giỏ hàng
214 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 6 14.69 17,091 251,065 18,800 276,172 Thêm giỏ hàng
215 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 6 16.32 17,091 278,924 18,800 306,816 Thêm giỏ hàng
216 Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 6 17.4 17,091 297,382 18,800 327,120 Thêm giỏ hàng
217 Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 6 18.47 17,091 315,669 18,800 347,236 Thêm giỏ hàng
218 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 6 8.33 17,091 142,367 18,800 156,604 Thêm giỏ hàng
219 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 6 9.67 17,091 165,269 18,800 181,796 Thêm giỏ hàng
220 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 6 10.34 17,091 176,720 18,800 194,392 Thêm giỏ hàng
221 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 6 12.33 17,091 210,731 18,800 231,804 Thêm giỏ hàng
222 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 6 13.64 17,091 233,120 18,800 256,432 Thêm giỏ hàng
223 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 6 15.59 17,091 266,447 18,800 293,092 Thêm giỏ hàng
224 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 6 16.87 17,091 288,324 18,800 317,156 Thêm giỏ hàng
225 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 6 18.77 17,091 320,796 18,800 352,876 Thêm giỏ hàng
226 Ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 6 20.02 17,091 342,160 18,800 376,376 Thêm giỏ hàng
227 Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 6 21.26 17,091 363,353 18,800 399,688 Thêm giỏ hàng
228 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 6 12.12 17,091 207,142 18,800 227,856 Thêm giỏ hàng
229 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 6 12.96 17,091 221,498 18,800 243,648 Thêm giỏ hàng
230 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 6 15.47 17,091 264,396 18,800 290,836 Thêm giỏ hàng
231 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 6 17.13 17,091 292,767 18,800 322,044 Thêm giỏ hàng
232 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 6 19.6 17,091 334,982 18,800 368,480 Thêm giỏ hàng
233 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 6 21.23 17,091 362,840 18,800 399,124 Thêm giỏ hàng
234 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 6 23.66 17,091 404,371 18,800 444,808 Thêm giỏ hàng
235 Ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 6 25.26 17,091 431,716 18,800 474,888 Thêm giỏ hàng
236 Ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 6 26.85 17,091 458,891 18,800 504,780 Thêm giỏ hàng
237 Ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 6 16.45 17,091 281,145 18,800 309,260 Thêm giỏ hàng
238 Ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 6 19.66 17,091 336,007 18,800 369,608 Thêm giỏ hàng
239 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 6 21.78 17,091 372,240 18,800 409,464 Thêm giỏ hàng
240 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 6 24.95 17,091 426,418 18,800 469,060 Thêm giỏ hàng
241 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 6 27.04 17,091 462,138 18,800 508,352 Thêm giỏ hàng
242 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 6 30.16 17,091 515,462 18,800 567,008 Thêm giỏ hàng
243 Ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 6 32.23 17,091 550,840 18,800 605,924 Thêm giỏ hàng
244 Ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 6 34.28 17,091 585,876 18,800 644,464 Thêm giỏ hàng
245 Ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 6 19.27 17,091 329,342 18,800 362,276 Thêm giỏ hàng
246 Ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 6 23.04 17,091 393,775 18,800 433,152 Thêm giỏ hàng
247 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 6 25.54 17,091 436,502 18,800 480,152 Thêm giỏ hàng
248 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 6 29.27 17,091 500,251 18,800 550,276 Thêm giỏ hàng
249 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 6 31.74 17,091 542,465 18,800 596,712 Thêm giỏ hàng
250 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 6 35.42 17,091 605,360 18,800 665,896 Thêm giỏ hàng
251 Ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 6 37.87 17,091 647,233 18,800 711,956 Thêm giỏ hàng
252 Ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 6 40.3 17,091 688,764 18,800 757,640 Thêm giỏ hàng
253 Ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 6 28.29 17,091 483,502 18,800 531,852 Thêm giỏ hàng
254 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 6 31.37 17,091 536,142 18,800 589,756 Thêm giỏ hàng
255 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 6 35.97 17,091 614,760 18,800 676,236 Thêm giỏ hàng
256 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 6 39.03 17,091 667,058 18,800 733,764 Thêm giỏ hàng
257 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 6 43.59 17,091 744,993 18,800 819,492 Thêm giỏ hàng
258 Ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 6 46.61 17,091 796,607 18,800 876,268 Thêm giỏ hàng
259 Ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 6 49.62 17,091 848,051 18,800 932,856 Thêm giỏ hàng
260 Ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 6 29.75 17,091 508,455 18,800 559,300 Thêm giỏ hàng
261 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 6 33 17,091 564,000 18,800 620,400 Thêm giỏ hàng
262 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 6 37.84 17,091 646,720 18,800 711,392 Thêm giỏ hàng
263 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 6 41.06 17,091 701,753 18,800 771,928 Thêm giỏ hàng
264 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 6 45.86 17,091 783,789 18,800 862,168 Thêm giỏ hàng
265 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 6 49.05 17,091 838,309 18,800 922,140 Thêm giỏ hàng
266 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 17,091 892,658 18,800 981,924 Thêm giỏ hàng
267 Ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 6 33.29 17,091 568,956 18,800 625,852 Thêm giỏ hàng
268 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 6 36.93 17,091 631,167 18,800 694,284 Thêm giỏ hàng
269 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 6 42.37 17,091 724,142 18,800 796,556 Thêm giỏ hàng
270 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 6 45.98 17,091 785,840 18,800 864,424 Thêm giỏ hàng
271 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 6 51.37 17,091 877,960 18,800 965,756 Thêm giỏ hàng
272 Ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 6 54.96 17,091 939,316 18,800 1,033,248 Thêm giỏ hàng
273 Ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 6 58.52 17,091 1,000,160 18,800 1,100,176 Thêm giỏ hàng
274 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 17,091 892,658 18,800 981,924 Thêm giỏ hàng
Thép hộp đen Hòa Phát
275 Hộp đen 13 x 26 x 1.0 6 2.41 15,864 38,231 17,450 42,055 Thêm giỏ hàng
276 Hộp đen 13 x 26 x 1.1 6 3.77 15,864 59,806 17,450 65,787 Thêm giỏ hàng
277 Hộp đen 13 x 26 x 1.2 6 4.08 15,864 64,724 17,450 71,196 Thêm giỏ hàng
278 Hộp đen 13 x 26 x 1.4 6 4.7 15,864 74,559 17,450 82,015 Thêm giỏ hàng
279 Hộp đen 14 x 14 x 1.0 6 2.41 15,864 38,231 17,450 42,055 Thêm giỏ hàng
280 Hộp đen 14 x 14 x 1.1 6 2.63 15,864 41,721 17,450 45,894 Thêm giỏ hàng
281 Hộp đen 14 x 14 x 1.2 6 2.84 15,864 45,053 17,450 49,558 Thêm giỏ hàng
282 Hộp đen 14 x 14 x 1.4 6 3.25 15,864 51,557 17,450 56,713 Thêm giỏ hàng
283 Hộp đen 16 x 16 x 1.0 6 2.79 15,864 44,260 17,450 48,686 Thêm giỏ hàng
284 Hộp đen 16 x 16 x 1.1 6 3.04 15,864 48,225 17,450 53,048 Thêm giỏ hàng
285 Hộp đen 16 x 16 x 1.2 6 3.29 15,864 52,191 17,450 57,411 Thêm giỏ hàng
286 Hộp đen 16 x 16 x 1.4 6 3.78 15,864 59,965 17,450 65,961 Thêm giỏ hàng
287 Hộp đen 20 x 20 x 1.0 6 3.54 15,864 56,157 17,450 61,773 Thêm giỏ hàng
288 Hộp đen 20 x 20 x 1.1 6 3.87 15,864 61,392 17,450 67,532 Thêm giỏ hàng
289 Hộp đen 20 x 20 x 1.2 6 4.2 15,864 66,627 17,450 73,290 Thêm giỏ hàng
290 Hộp đen 20 x 20 x 1.4 6 4.83 15,864 76,621 17,450 84,284 Thêm giỏ hàng
291 Hộp đen 20 x 20 x 1.5 6 5.14 15,227 78,268 16,750 86,095 Thêm giỏ hàng
292 Hộp đen 20 x 20 x 1.8 6 6.05 15,227 92,125 16,750 101,338 Thêm giỏ hàng
293 Hộp đen 20 x 40 x 1.0 6 5.43 15,864 86,140 17,450 94,754 Thêm giỏ hàng
294 Hộp đen 20 x 40 x 1.1 6 5.94 15,864 94,230 17,450 103,653 Thêm giỏ hàng
295 Hộp đen 20 x 40 x 1.2 6 6.46 15,864 102,479 17,450 112,727 Thêm giỏ hàng
296 Hộp đen 20 x 40 x 1.4 6 7.47 15,864 118,501 17,450 130,352 Thêm giỏ hàng
297 Hộp đen 20 x 40 x 1.5 6 7.79 15,227 118,620 16,750 130,483 Thêm giỏ hàng
298 Hộp đen 20 x 40 x 1.8 6 9.44 15,227 143,745 16,750 158,120 Thêm giỏ hàng
299 Hộp đen 20 x 40 x 2.0 6 10.4 14,773 153,636 16,250 169,000 Thêm giỏ hàng
300 Hộp đen 20 x 40 x 2.3 6 11.8 14,773 174,318 16,250 191,750 Thêm giỏ hàng
301 Hộp đen 20 x 40 x 2.5 6 12.72 14,773 187,909 16,250 206,700 Thêm giỏ hàng
302 Hộp đen 25 x 25 x 1.0 6 4.48 15,864 71,069 17,450 78,176 Thêm giỏ hàng
303 Hộp đen 25 x 25 x 1.1 6 4.91 15,864 77,890 17,450 85,680 Thêm giỏ hàng
304 Hộp đen 25 x 25 x 1.2 6 5.33 15,864 84,553 17,450 93,009 Thêm giỏ hàng
305 Hộp đen 25 x 25 x 1.4 6 6.15 15,864 97,561 17,450 107,318 Thêm giỏ hàng
306 Hộp đen 25 x 25 x 1.5 6 6.56 15,227 99,891 16,750 109,880 Thêm giỏ hàng
307 Hộp đen 25 x 25 x 1.8 6 7.75 15,227 118,011 16,750 129,813 Thêm giỏ hàng
308 Hộp đen 25 x 25 x 2.0 6 8.52 14,773 125,864 16,250 138,450 Thêm giỏ hàng
309 Hộp đen 25 x 50 x 1.0 6 6.84 15,864 108,507 17,450 119,358 Thêm giỏ hàng
310 Hộp đen 25 x 50 x 1.1 6 7.5 15,864 118,977 17,450 130,875 Thêm giỏ hàng
311 Hộp đen 25 x 50 x 1.2 6 8.15 15,864 129,289 17,450 142,218 Thêm giỏ hàng
312 Hộp đen 25 x 50 x 1.4 6 9.45 15,864 149,911 17,450 164,903 Thêm giỏ hàng
313 Hộp đen 25 x 50 x 1.5 6 10.09 15,227 153,643 16,750 169,008 Thêm giỏ hàng
314 Hộp đen 25 x 50 x 1.8 6 11.98 15,227 182,423 16,750 200,665 Thêm giỏ hàng
315 Hộp đen 25 x 50 x 2.0 6 13.23 14,773 195,443 16,250 214,988 Thêm giỏ hàng
316 Hộp đen 25 x 50 x 2.3 6 15.06 14,773 222,477 16,250 244,725 Thêm giỏ hàng
317 Hộp đen 25 x 50 x 2.5 6 16.25 14,773 240,057 16,250 264,063 Thêm giỏ hàng
318 Hộp đen 30 x 30 x 1.0 6 5.43 15,864 86,140 17,450 94,754 Thêm giỏ hàng
319 Hộp đen 30 x 30 x 1.1 6 5.94 15,864 94,230 17,450 103,653 Thêm giỏ hàng
320 Hộp đen 30 x 30 x 1.2 6 6.46 15,864 102,479 17,450 112,727 Thêm giỏ hàng
321 Hộp đen 30 x 30 x 1.4 6 7.47 15,864 118,501 17,450 130,352 Thêm giỏ hàng
322 Hộp đen 30 x 30 x 1.5 6 7.97 15,227 121,361 16,750 133,498 Thêm giỏ hàng
323 Hộp đen 30 x 30 x 1.8 6 9.44 15,227 143,745 16,750 158,120 Thêm giỏ hàng
324 Hộp đen 30 x 30 x 2.0 6 10.4 14,773 153,636 16,250 169,000 Thêm giỏ hàng
325 Hộp đen 30 x 30 x 2.3 6 11.8 14,773 174,318 16,250 191,750 Thêm giỏ hàng
326 Hộp đen 30 x 30 x 2.5 6 12.72 14,773 187,909 16,250 206,700 Thêm giỏ hàng
327 Hộp đen 30 x 60 x 1.0 6 8.25 15,864 130,875 17,450 143,963 Thêm giỏ hàng
328 Hộp đen 30 x 60 x 1.1 6 9.05 15,864 143,566 17,450 157,923 Thêm giỏ hàng
329 Hộp đen 30 x 60 x 1.2 6 9.85 15,864 156,257 17,450 171,883 Thêm giỏ hàng
330 Hộp đen 30 x 60 x 1.4 6 11.43 15,864 181,321 17,450 199,454 Thêm giỏ hàng
331 Hộp đen 30 x 60 x 1.5 6 12.21 15,227 185,925 16,750 204,518 Thêm giỏ hàng
332 Hộp đen 30 x 60 x 1.8 6 14.53 15,227 221,252 16,750 243,378 Thêm giỏ hàng
333 Hộp đen 30 x 60 x 2.0 6 16.05 14,773 237,102 16,250 260,813 Thêm giỏ hàng
334 Hộp đen 30 x 60 x 2.3 6 18.3 14,773 270,341 16,250 297,375 Thêm giỏ hàng
335 Hộp đen 30 x 60 x 2.5 6 19.78 15,500 306,590 17,050 337,249 Thêm giỏ hàng
336 Hộp đen 30 x 60 x 2.8 6 21.97 14,773 324,557 16,250 357,013 Thêm giỏ hàng
337 Hộp đen 30 x 60 x 3.0 6 23.4 14,773 345,682 16,250 380,250 Thêm giỏ hàng
338 Hộp đen 40 x 40 x 1.1 6 8.02 15,864 127,226 17,450 139,949 Thêm giỏ hàng
339 Hộp đen 40 x 40 x 1.2 6 8.72 15,864 138,331 17,450 152,164 Thêm giỏ hàng
340 Hộp đen 40 x 40 x 1.4 6 10.11 15,864 160,381 17,450 176,420 Thêm giỏ hàng
341 Hộp đen 40 x 40 x 1.5 6 10.8 15,227 164,455 16,750 180,900 Thêm giỏ hàng
342 Hộp đen 40 x 40 x 1.8 6 12.83 15,227 195,366 16,750 214,903 Thêm giỏ hàng
343 Hộp đen 40 x 40 x 2.0 6 14.17 14,773 209,330 16,250 230,263 Thêm giỏ hàng
344 Hộp đen 40 x 40 x 2.3 6 16.14 14,773 238,432 16,250 262,275 Thêm giỏ hàng
345 Hộp đen 40 x 40 x 2.5 6 17.43 14,773 257,489 16,250 283,238 Thêm giỏ hàng
346 Hộp đen 40 x 40 x 2.8 6 19.33 14,773 285,557 16,250 314,113 Thêm giỏ hàng
347 Hộp đen 40 x 40 x 3.0 6 20.57 14,773 303,875 16,250 334,263 Thêm giỏ hàng
348 Hộp đen 40 x 80 x 1.1 6 12.16 15,864 192,902 17,450 212,192 Thêm giỏ hàng
349 Hộp đen 40 x 80 x 1.2 6 13.24 15,864 210,035 17,450 231,038 Thêm giỏ hàng
350 Hộp đen 40 x 80 x 1.4 6 15.38 15,864 243,983 17,450 268,381 Thêm giỏ hàng
351 Hộp đen 40 x 80 x 3.2 6 33.86 14,773 500,205 16,250 550,225 Thêm giỏ hàng
352 Hộp đen 40 x 80 x 3.0 6 31.88 14,773 470,955 16,250 518,050 Thêm giỏ hàng
353 Hộp đen 40 x 80 x 2.8 6 29.88 14,773 441,409 16,250 485,550 Thêm giỏ hàng
354 Hộp đen 40 x 80 x 2.5 6 26.85 14,773 396,648 16,250 436,313 Thêm giỏ hàng
355 Hộp đen 40 x 80 x 2.3 6 24.8 14,773 366,364 16,250 403,000 Thêm giỏ hàng
356 Hộp đen 40 x 80 x 2.0 6 21.7 14,773 320,568 16,250 352,625 Thêm giỏ hàng
357 Hộp đen 40 x 80 x 1.8 6 19.61 15,227 298,607 16,750 328,468 Thêm giỏ hàng
358 Hộp đen 40 x 80 x 1.5 6 16.45 15,227 250,489 16,750 275,538 Thêm giỏ hàng
359 Hộp đen 40 x 100 x 1.5 6 19.27 15,227 293,430 16,750 322,773 Thêm giỏ hàng
360 Hộp đen 40 x 100 x 1.8 6 23.01 15,227 350,380 16,750 385,418 Thêm giỏ hàng
361 Hộp đen 40 x 100 x 2.0 6 25.47 14,773 376,261 16,250 413,888 Thêm giỏ hàng
362 Hộp đen 40 x 100 x 2.3 6 29.14 14,773 430,477 16,250 473,525 Thêm giỏ hàng
363 Hộp đen 40 x 100 x 2.5 6 31.56 14,773 466,227 16,250 512,850 Thêm giỏ hàng
364 Hộp đen 40 x 100 x 2.8 6 35.15 14,773 519,261 16,250 571,188 Thêm giỏ hàng
365 Hộp đen 40 x 100 x 3.0 6 37.53 14,773 554,420 16,250 609,863 Thêm giỏ hàng
366 Hộp đen 40 x 100 x 3.2 6 38.39 14,773 567,125 16,250 623,838 Thêm giỏ hàng
367 Hộp đen 50 x 50 x 1.1 6 10.09 15,864 160,064 17,450 176,071 Thêm giỏ hàng
368 Hộp đen 50 x 50 x 1.2 6 10.98 15,864 174,183 17,450 191,601 Thêm giỏ hàng
369 Hộp đen 50 x 50 x 1.4 6 12.74 15,864 202,103 17,450 222,313 Thêm giỏ hàng
370 Hộp đen 50 x 50 x 3.2 6 27.83 14,773 411,125 16,250 452,238 Thêm giỏ hàng
371 Hộp đen 50 x 50 x 3.0 6 26.23 14,773 387,489 16,250 426,238 Thêm giỏ hàng
372 Hộp đen 50 x 50 x 2.8 6 24.6 14,773 363,409 16,250 399,750 Thêm giỏ hàng
373 Hộp đen 50 x 50 x 2.5 6 22.14 14,773 327,068 16,250 359,775 Thêm giỏ hàng
374 Hộp đen 50 x 50 x 2.3 6 20.47 14,773 302,398 16,250 332,638 Thêm giỏ hàng
375 Hộp đen 50 x 50 x 2.0 6 17.94 14,773 265,023 16,250 291,525 Thêm giỏ hàng
376 Hộp đen 50 x 50 x 1.8 6 16.22 15,227 246,986 16,750 271,685 Thêm giỏ hàng
377 Hộp đen 50 x 50 x 1.5 6 13.62 15,227 207,395 16,750 228,135 Thêm giỏ hàng
378 Hộp đen 50 x 100 x 1.4 6 19.33 15,864 306,644 17,450 337,309 Thêm giỏ hàng
379 Hộp đen 50 x 100 x 1.5 6 20.68 15,227 314,900 16,750 346,390 Thêm giỏ hàng
380 Hộp đen 50 x 100 x 1.8 6 24.69 15,227 375,961 16,750 413,558 Thêm giỏ hàng
381 Hộp đen 50 x 100 x 2.0 6 27.34 15,227 416,314 16,750 457,945 Thêm giỏ hàng
382 Hộp đen 50 x 100 x 2.3 6 31.29 14,773 462,239 16,250 508,463 Thêm giỏ hàng
383 Hộp đen 50 x 100 x 2.5 6 33.89 14,773 500,648 16,250 550,713 Thêm giỏ hàng
384 Hộp đen 50 x 100 x 2.8 6 37.77 14,773 557,966 16,250 613,763 Thêm giỏ hàng
385 Hộp đen 50 x 100 x 3.0 6 40.33 14,773 595,784 16,250 655,363 Thêm giỏ hàng
386 Hộp đen 50 x 100 x 3.2 6 42.87 14,773 633,307 16,250 696,638 Thêm giỏ hàng
387 Hộp đen 60 x 60 x 1.1 6 12.16 15,864 192,902 17,450 212,192 Thêm giỏ hàng
388 Hộp đen 60 x 60 x 1.2 6 13.24 15,864 210,035 17,450 231,038 Thêm giỏ hàng
389 Hộp đen 60 x 60 x 1.4 6 15.38 15,864 243,983 17,450 268,381 Thêm giỏ hàng
390 Hộp đen 60 x 60 x 1.5 6 16.45 15,227 250,489 16,750 275,538 Thêm giỏ hàng
391 Hộp đen 60 x 60 x 1.8 6 19.61 15,227 298,607 16,750 328,468 Thêm giỏ hàng
392 Hộp đen 60 x 60 x 2.0 6 21.7 14,773 320,568 16,250 352,625 Thêm giỏ hàng
393 Hộp đen 60 x 60 x 2.3 6 24.8 14,773 366,364 16,250 403,000 Thêm giỏ hàng
394 Hộp đen 60 x 60 x 2.5 6 26.85 14,773 396,648 16,250 436,313 Thêm giỏ hàng
395 Hộp đen 60 x 60 x 2.8 6 29.88 14,773 441,409 16,250 485,550 Thêm giỏ hàng
396 Hộp đen 60 x 60 x 3.0 6 31.88 14,773 470,955 16,250 518,050 Thêm giỏ hàng
397 Hộp đen 60 x 60 x 3.2 6 33.86 14,773 500,205 16,250 550,225 Thêm giỏ hàng
398 Hộp đen 90 x 90 x 1.5 6 24.93 15,227 379,616 16,750 417,578 Thêm giỏ hàng
399 Hộp đen 90 x 90 x 1.8 6 29.79 15,227 453,620 16,750 498,983 Thêm giỏ hàng
400 Hộp đen 90 x 90 x 2.0 6 33.01 14,773 487,648 16,250 536,413 Thêm giỏ hàng
401 Hộp đen 90 x 90 x 2.3 6 37.8 14,773 558,409 16,250 614,250 Thêm giỏ hàng
402 Hộp đen 90 x 90 x 2.5 6 40.98 14,773 605,386 16,250 665,925 Thêm giỏ hàng
403 Hộp đen 90 x 90 x 2.8 6 45.7 14,773 675,114 16,250 742,625 Thêm giỏ hàng
404 Hộp đen 90 x 90 x 3.0 6 48.83 14,773 721,352 16,250 793,488 Thêm giỏ hàng
405 Hộp đen 90 x 90 x 3.2 6 51.94 14,773 767,295 16,250 844,025 Thêm giỏ hàng
406 Hộp đen 90 x 90 x 3.5 6 56.58 14,773 835,841 16,250 919,425 Thêm giỏ hàng
407 Hộp đen 90 x 90 x 3.8 6 61.17 14,773 903,648 16,250 994,013 Thêm giỏ hàng
408 Hộp đen 90 x 90 x 4.0 6 64.21 14,773 948,557 16,250 1,043,413 Thêm giỏ hàng
409 Hộp đen 60 x 120 x 1.8 6 29.79 15,227 453,620 16,750 498,983 Thêm giỏ hàng
410 Hộp đen 60 x 120 x 2.0 6 33.01 14,773 487,648 16,250 536,413 Thêm giỏ hàng
411 Hộp đen 60 x 120 x 2.3 6 37.8 14,773 558,409 16,250 614,250 Thêm giỏ hàng
412 Hộp đen 60 x 120 x 2.5 6 40.98 14,773 605,386 16,250 665,925 Thêm giỏ hàng
413 Hộp đen 60 x 120 x 2.8 6 45.7 14,773 675,114 16,250 742,625 Thêm giỏ hàng
414 Hộp đen 60 x 120 x 3.0 6 48.83 14,773 721,352 16,250 793,488 Thêm giỏ hàng
415 Hộp đen 60 x 120 x 3.2 6 51.94 14,773 767,295 16,250 844,025 Thêm giỏ hàng
416 Hộp đen 60 x 120 x 3.5 6 56.58 14,773 835,841 16,250 919,425 Thêm giỏ hàng
417 Hộp đen 60 x 120 x 3.8 6 61.17 14,773 903,648 16,250 994,013 Thêm giỏ hàng
418 Hộp đen 60 x 120 x 4.0 6 64.21 14,773 948,557 16,250 1,043,413 Thêm giỏ hàng
419 Hộp đen 100 x 150 x 3.0 6 62.68 15,682 982,936 17,250 1,081,230 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen Hòa Phát
420 Ống đen D12.7 x 1.0 6 1.73 15,864 27,444 17,450 30,189 Thêm giỏ hàng
421 Ống đen D12.7 x 1.1 6 1.89 15,864 29,982 17,450 32,981 Thêm giỏ hàng
422 Ống đen D12.7 x 1.2 6 2.04 15,864 32,362 17,450 35,598 Thêm giỏ hàng
423 Ống đen D15.9 x 1.0 6 2.2 15,864 34,900 17,450 38,390 Thêm giỏ hàng
424 Ống đen D15.9 x 1.1 6 2.41 15,864 38,231 17,450 42,055 Thêm giỏ hàng
425 Ống đen D15.9 x 1.2 6 2.61 15,864 41,404 17,450 45,545 Thêm giỏ hàng
426 Ống đen D15.9 x 1.4 6 3 15,864 47,591 17,450 52,350 Thêm giỏ hàng
427 Ống đen D15.9 x 1.5 6 3.2 15,227 48,727 16,750 53,600 Thêm giỏ hàng
428 Ống đen D15.9 x 1.8 6 3.76 15,227 57,255 16,750 62,980 Thêm giỏ hàng
429 Ống đen D21.2 x 1.0 6 2.99 15,864 47,432 17,450 52,176 Thêm giỏ hàng
430 Ống đen D21.2 x 1.1 6 3.27 15,864 51,874 17,450 57,062 Thêm giỏ hàng
431 Ống đen D21.2 x 1.2 6 3.55 15,864 56,316 17,450 61,948 Thêm giỏ hàng
432 Ống đen D21.2 x 1.4 6 4.1 15,864 65,041 17,450 71,545 Thêm giỏ hàng
433 Ống đen D21.2 x 1.5 6 4.37 15,227 66,543 16,750 73,198 Thêm giỏ hàng
434 Ống đen D21.2 x 1.8 6 5.17 15,227 78,725 16,750 86,598 Thêm giỏ hàng
435 Ống đen D21.2 x 2.0 6 5.68 14,773 83,909 16,250 92,300 Thêm giỏ hàng
436 Ống đen D21.2 x 2.3 6 6.43 14,773 94,989 16,250 104,488 Thêm giỏ hàng
437 Ống đen D21.2 x 2.5 6 6.92 14,773 102,227 16,250 112,450 Thêm giỏ hàng
438 Ống đen D26.65 x 1.0 6 3.8 15,864 60,282 17,450 66,310 Thêm giỏ hàng
439 Ống đen D26.65 x 1.1 6 4.16 15,864 65,993 17,450 72,592 Thêm giỏ hàng
440 Ống đen D26.65 x 1.2 6 4.52 15,864 71,704 17,450 78,874 Thêm giỏ hàng
441 Ống đen D26.65 x 1.4 6 5.23 15,864 82,967 17,450 91,264 Thêm giỏ hàng
442 Ống đen D26.65 x 1.5 6 5.58 15,227 84,968 16,750 93,465 Thêm giỏ hàng
443 Ống đen D26.65 x 1.8 6 6.62 15,227 100,805 16,750 110,885 Thêm giỏ hàng
444 Ống đen D26.65 x 2.0 6 7.29 14,773 107,693 16,250 118,463 Thêm giỏ hàng
445 Ống đen D26.65 x 2.3 6 8.29 14,773 122,466 16,250 134,713 Thêm giỏ hàng
446 Ống đen D26.65 x 2.5 6 8.93 14,773 131,920 16,250 145,113 Thêm giỏ hàng
447 Ống đen D33.5 x 1.0 6 4.81 15,864 76,304 17,450 83,935 Thêm giỏ hàng
448 Ống đen D33.5 x 1.1 6 5.27 15,864 83,601 17,450 91,962 Thêm giỏ hàng
449 Ống đen D33.5 x 1.2 6 5.74 15,864 91,057 17,450 100,163 Thêm giỏ hàng
450 Ống đen D33.5 x 1.4 6 6.65 15,864 105,493 17,450 116,043 Thêm giỏ hàng
451 Ống đen D33.5 x 1.5 6 7.1 15,227 108,114 16,750 118,925 Thêm giỏ hàng
452 Ống đen D33.5 x 1.8 6 8.44 15,227 128,518 16,750 141,370 Thêm giỏ hàng
453 Ống đen D33.5 x 2.0 6 9.32 14,773 137,682 16,250 151,450 Thêm giỏ hàng
454 Ống đen D33.5 x 2.3 6 10.62 14,773 156,886 16,250 172,575 Thêm giỏ hàng
455 Ống đen D33.5 x 2.5 6 11.47 14,773 169,443 16,250 186,388 Thêm giỏ hàng
456 Ống đen D33.5 x 2.8 6 12.72 14,773 187,909 16,250 206,700 Thêm giỏ hàng
457 Ống đen D33.5 x 3.0 6 13.54 14,773 200,023 16,250 220,025 Thêm giỏ hàng
458 Ống đen D33.5 x 3.2 6 14.35 14,773 211,989 16,250 233,188 Thêm giỏ hàng
459 Ống đen D38.1 x 1.0 6 5.49 15,864 87,091 17,450 95,801 Thêm giỏ hàng
460 Ống đen D38.1 x 1.1 6 6.02 15,864 95,499 17,450 105,049 Thêm giỏ hàng
461 Ống đen D38.1 x 1.2 6 6.55 15,864 103,907 17,450 114,298 Thêm giỏ hàng
462 Ống đen D38.1 x 1.4 6 7.6 15,864 120,564 17,450 132,620 Thêm giỏ hàng
463 Ống đen D38.1 x 1.5 6 8.12 15,227 123,645 16,750 136,010 Thêm giỏ hàng
464 Ống đen D38.1 x 1.8 6 9.67 15,227 147,248 16,750 161,973 Thêm giỏ hàng
465 Ống đen D38.1 x 2.0 6 10.68 14,773 157,773 16,250 173,550 Thêm giỏ hàng
466 Ống đen D38.1 x 2.3 6 12.18 14,773 179,932 16,250 197,925 Thêm giỏ hàng
467 Ống đen D38.1 x 2.5 6 13.17 14,773 194,557 16,250 214,013 Thêm giỏ hàng
468 Ống đen D38.1 x 2.8 6 14.63 14,773 216,125 16,250 237,738 Thêm giỏ hàng
469 Ống đen D38.1 x 3.0 6 15.58 14,773 230,159 16,250 253,175 Thêm giỏ hàng
470 Ống đen D38.1 x 3.2 6 16.53 14,773 244,193 16,250 268,613 Thêm giỏ hàng
471 Ống đen D42.2 x 1.1 6 6.69 15,864 106,128 17,450 116,741 Thêm giỏ hàng
472 Ống đen D42.2 x 1.2 6 7.28 15,864 115,487 17,450 127,036 Thêm giỏ hàng
473 Ống đen D42.2 x 1.4 6 8.45 15,864 134,048 17,450 147,453 Thêm giỏ hàng
474 Ống đen D42.2 x 1.5 6 9.03 15,227 137,502 16,750 151,253 Thêm giỏ hàng
475 Ống đen D42.2 x 1.8 6 10.76 15,227 163,845 16,750 180,230 Thêm giỏ hàng
476 Ống đen D42.2 x 2.0 6 11.9 14,773 175,795 16,250 193,375 Thêm giỏ hàng
477 Ống đen D42.2 x 2.3 6 13.58 14,773 200,614 16,250 220,675 Thêm giỏ hàng
478 Ống đen D42.2 x 2.5 6 14.69 14,773 217,011 16,250 238,713 Thêm giỏ hàng
479 Ống đen D42.2 x 2.8 6 16.32 14,773 241,091 16,250 265,200 Thêm giỏ hàng
480 Ống đen D42.2 x 3.0 6 17.4 14,773 257,045 16,250 282,750 Thêm giỏ hàng
481 Ống đen D42.2 x 3.2 6 18.47 14,773 272,852 16,250 300,138 Thêm giỏ hàng
482 Ống đen D48.1 x 1.2 6 8.33 15,864 132,144 17,450 145,359 Thêm giỏ hàng
483 Ống đen D48.1 x 1.4 6 9.67 15,864 153,401 17,450 168,742 Thêm giỏ hàng
484 Ống đen D48.1 x 1.5 6 10.34 15,227 157,450 16,750 173,195 Thêm giỏ hàng
485 Ống đen D48.1 x 1.8 6 12.33 15,227 187,752 16,750 206,528 Thêm giỏ hàng
486 Ống đen D48.1 x 2.0 6 13.64 14,773 201,500 16,250 221,650 Thêm giỏ hàng
487 Ống đen D48.1 x 2.3 6 15.59 14,773 230,307 16,250 253,338 Thêm giỏ hàng
488 Ống đen D48.1 x 2.5 6 16.87 14,773 249,216 16,250 274,138 Thêm giỏ hàng
489 Ống đen D48.1 x 2.8 6 18.77 14,773 277,284 16,250 305,013 Thêm giỏ hàng
490 Ống đen D48.1 x 3.0 6 20.02 14,773 295,750 16,250 325,325 Thêm giỏ hàng
491 Ống đen D48.1 x 3.2 6 21.26 14,773 314,068 16,250 345,475 Thêm giỏ hàng
492 Ống đen D59.9 x 1.4 6 12.12 15,864 192,267 17,450 211,494 Thêm giỏ hàng
493 Ống đen D59.9 x 1.5 6 12.96 15,227 197,345 16,750 217,080 Thêm giỏ hàng
494 Ống đen D59.9 x 1.8 6 15.47 15,227 235,566 16,750 259,123 Thêm giỏ hàng
495 Ống đen D59.9 x 2.0 6 17.13 14,773 253,057 16,250 278,363 Thêm giỏ hàng
496 Ống đen D59.9 x 2.3 6 19.6 14,773 289,545 16,250 318,500 Thêm giỏ hàng
497 Ống đen D59.9 x 2.5 6 21.23 14,773 313,625 16,250 344,988 Thêm giỏ hàng
498 Ống đen D59.9 x 2.8 6 23.66 14,773 349,523 16,250 384,475 Thêm giỏ hàng
499 Ống đen D59.9 x 3.0 6 25.26 14,773 373,159 16,250 410,475 Thêm giỏ hàng
500 Ống đen D59.9 x 3.2 6 26.85 14,773 396,648 16,250 436,313 Thêm giỏ hàng
501 Ống đen D75.6 x 1.5 6 16.45 15,227 250,489 16,750 275,538 Thêm giỏ hàng
502 Ống đen D75.6 x 1.8 6 49.66 15,227 756,186 16,750 831,805 Thêm giỏ hàng
503 Ống đen D75.6 x 2.0 6 21.78 14,773 321,750 16,250 353,925 Thêm giỏ hàng
504 Ống đen D75.6 x 2.3 6 24.95 14,773 368,580 16,250 405,438 Thêm giỏ hàng
505 Ống đen D75.6 x 2.5 6 27.04 14,773 399,455 16,250 439,400 Thêm giỏ hàng
506 Ống đen D75.6 x 2.8 6 30.16 14,773 445,545 16,250 490,100 Thêm giỏ hàng
507 Ống đen D75.6 x 3.0 6 32.23 14,773 476,125 16,250 523,738 Thêm giỏ hàng
508 Ống đen D75.6 x 3.2 6 34.28 14,773 506,409 16,250 557,050 Thêm giỏ hàng
509 Ống đen D88.3 x 1.5 6 19.27 15,227 293,430 16,750 322,773 Thêm giỏ hàng
510 Ống đen D88.3 x 1.8 6 23.04 15,227 350,836 16,750 385,920 Thêm giỏ hàng
511 Ống đen D88.3 x 2.0 6 25.54 14,773 377,295 16,250 415,025 Thêm giỏ hàng
512 Ống đen D88.3 x 2.3 6 29.27 14,773 432,398 16,250 475,638 Thêm giỏ hàng
513 Ống đen D88.3 x 2.5 6 31.74 14,773 468,886 16,250 515,775 Thêm giỏ hàng
514 Ống đen D88.3 x 2.8 6 35.42 14,773 523,250 16,250 575,575 Thêm giỏ hàng
515 Ống đen D88.3 x 3.0 6 37.87 14,773 559,443 16,250 615,388 Thêm giỏ hàng
516 Ống đen D88.3 x 3.2 6 40.3 14,773 595,341 16,250 654,875 Thêm giỏ hàng
517 Ống đen D108.0 x 1.8 6 28.29 15,227 430,780 16,750 473,858 Thêm giỏ hàng
518 Ống đen D108.0 x 2.0 6 31.37 14,773 463,420 16,250 509,763 Thêm giỏ hàng
519 Ống đen D108.0 x 2.3 6 35.97 14,773 531,375 16,250 584,513 Thêm giỏ hàng
520 Ống đen D108.0 x 2.5 6 39.03 14,773 576,580 16,250 634,238 Thêm giỏ hàng
521 Ống đen D108.0 x 2.8 6 45.86 14,773 677,477 16,250 745,225 Thêm giỏ hàng
522 Ống đen D108.0 x 3.0 6 46.61 14,773 688,557 16,250 757,413 Thêm giỏ hàng
523 Ống đen D108.0 x 3.2 6 49.62 14,773 733,023 16,250 806,325 Thêm giỏ hàng
524 Ống đen D113.5 x 1.8 6 29.75 15,227 453,011 16,750 498,313 Thêm giỏ hàng
525 Ống đen D113.5 x 2.0 6 33 14,773 487,500 16,250 536,250 Thêm giỏ hàng
526 Ống đen D113.5 x 2.3 6 37.84 14,773 559,000 16,250 614,900 Thêm giỏ hàng
527 Ống đen D113.5 x 2.5 6 41.06 14,773 606,568 16,250 667,225 Thêm giỏ hàng
528 Ống đen D113.5 x 2.8 6 45.86 14,773 677,477 16,250 745,225 Thêm giỏ hàng
529 Ống đen D113.5 x 3.0 6 49.05 14,773 724,602 16,250 797,063 Thêm giỏ hàng
530 Ống đen D113.5 x 3.2 6 52.23 14,773 771,580 16,250 848,738 Thêm giỏ hàng
531 Ống đen D126.8 x 1.8 6 33.29 15,227 506,916 16,750 557,608 Thêm giỏ hàng
532 Ống đen D126.8 x 2.0 6 36.93 14,773 545,557 16,250 600,113 Thêm giỏ hàng
533 Ống đen D126.8 x 2.3 6 42.37 14,773 625,920 16,250 688,513 Thêm giỏ hàng
534 Ống đen D126.8 x 2.5 6 45.98 14,773 679,250 16,250 747,175 Thêm giỏ hàng
535 Ống đen D126.8 x 2.8 6 54.37 14,773 803,193 16,250 883,513 Thêm giỏ hàng
536 Ống đen D126.8 x 3.0 6 54.96 14,773 811,909 16,250 893,100 Thêm giỏ hàng
537 Ống đen D126.8 x 3.2 6 58.52 14,773 864,500 16,250 950,950 Thêm giỏ hàng
538 Ống đen D113.5 x 4.0 14 64.81 14,773 957,420 16,250 1,053,163 Thêm giỏ hàng
Thép hộp đen cỡ lớn
539 Hộp đen 300 x 300 x 12 6 651.11 19,091 12,430,282 21,000 13,673,310 Thêm giỏ hàng
540 Hộp đen 300 x 300 x 10 6 546.36 19,091 10,430,509 21,000 11,473,560 Thêm giỏ hàng
541 Hộp đen 300 x 300 x 8 6 440.102 19,091 8,401,947 21,000 9,242,142 Thêm giỏ hàng
542 Hộp đen 200 x 200 x 12 6 425.03 19,091 8,114,209 21,000 8,925,630 Thêm giỏ hàng
543 Hộp đen 200 x 200 x 10 6 357.96 19,091 6,833,782 21,000 7,517,160 Thêm giỏ hàng
544 Hộp đen 180 x 180 x 10 6 320.28 19,091 6,114,436 21,000 6,725,880 Thêm giỏ hàng
545 Hộp đen 180 x 180 x 8 6 259.24 19,091 4,949,127 21,000 5,444,040 Thêm giỏ hàng
546 Hộp đen 180 x 180 x 6 6 196.69 19,091 3,754,991 21,000 4,130,490 Thêm giỏ hàng
547 Hộp đen 180 x 180 x 5 6 165.79 19,091 3,165,082 21,000 3,481,590 Thêm giỏ hàng
548 Hộp đen 160 x 160 x 12 6 334.8 19,091 6,391,636 21,000 7,030,800 Thêm giỏ hàng
549 Hộp đen 160 x 160 x 8 6 229.09 19,091 4,373,536 21,000 4,810,890 Thêm giỏ hàng
550 Hộp đen 160 x 160 x 6 6 174.08 19,091 3,323,345 21,000 3,655,680 Thêm giỏ hàng
551 Hộp đen 160 x 160 x 5 6 146.01 19,091 2,787,464 21,000 3,066,210 Thêm giỏ hàng
552 Hộp đen 150 x 250 x 8 6 289.38 19,091 5,524,527 21,000 6,076,980 Thêm giỏ hàng
553 Hộp đen 150 x 250 x 5 6 183.69 19,091 3,506,809 21,000 3,857,490 Thêm giỏ hàng
554 Hộp đen 150 x 150 x 5 6 136.59 16,409 2,241,318 18,050 2,465,450 Thêm giỏ hàng
555 Hộp đen 140 x 140 x 8 6 198.95 19,091 3,798,136 21,000 4,177,950 Thêm giỏ hàng
556 Hộp đen 140 x 140 x 6 6 151.47 19,091 2,891,700 21,000 3,180,870 Thêm giỏ hàng
557 Hộp đen 140 x 140 x 5 6 127.17 19,091 2,427,791 21,000 2,670,570 Thêm giỏ hàng
558 Hộp đen 120 x 120 x 6 6 128.87 19,091 2,460,245 21,000 2,706,270 Thêm giỏ hàng
559 Hộp đen 120 x 120 x 5 6 108.33 19,091 2,068,118 21,000 2,274,930 Thêm giỏ hàng
560 Hộp đen 100 x 200 x 8 6 214.02 19,091 4,085,836 21,000 4,494,420 Thêm giỏ hàng
561 Hộp đen 100 x 140 x 6 6 128.86 19,091 2,460,055 21,000 2,706,060 Thêm giỏ hàng
562 Hộp đen 100 x 100 x 5 6 89.49 14,773 1,322,011 16,250 1,454,213 Thêm giỏ hàng
563 Hộp đen 100 x 100 x 10 6 169.56 19,091 3,237,055 21,000 3,560,760 Thêm giỏ hàng
564 Hộp đen 100 x 100 x 2.0 6 36.78 14,773 543,341 16,250 597,675 Thêm giỏ hàng
565 Hộp đen 100 x 100 x 2.5 6 45.69 14,773 674,966 16,250 742,463 Thêm giỏ hàng
566 Hộp đen 100 x 100 x 2.8 6 50.98 14,773 753,114 16,250 828,425 Thêm giỏ hàng
567 Hộp đen 100 x 100 x 3.0 6 54.49 14,773 804,966 16,250 885,463 Thêm giỏ hàng
568 Hộp đen 100 x 100 x 3.2 6 57.97 14,773 856,375 16,250 942,013 Thêm giỏ hàng
569 Hộp đen 100 x 100 x 3.5 6 79.66 14,773 1,176,795 16,250 1,294,475 Thêm giỏ hàng
570 Hộp đen 100 x 100 x 3.8 6 68.33 14,773 1,009,420 16,250 1,110,363 Thêm giỏ hàng
571 Hộp đen 100 x 100 x 4.0 6 71.74 14,773 1,059,795 16,250 1,165,775 Thêm giỏ hàng
572 Hộp đen 100 x 150 x 2.0 6 46.2 15,682 724,500 17,250 796,950 Thêm giỏ hàng
573 Hộp đen 100 x 150 x 2.5 6 57.46 15,682 901,077 17,250 991,185 Thêm giỏ hàng
574 Hộp đen 100 x 150 x 2.8 6 64.17 15,682 1,006,302 17,250 1,106,933 Thêm giỏ hàng
575 Hộp đen 100 x 150 x 3.2 6 73.04 15,682 1,145,400 17,250 1,259,940 Thêm giỏ hàng
576 Hộp đen 100 x 150 x 3.5 6 79.66 15,682 1,249,214 17,250 1,374,135 Thêm giỏ hàng
577 Hộp đen 100 x 150 x 3.8 6 86.23 15,682 1,352,243 17,250 1,487,468 Thêm giỏ hàng
578 Hộp đen 100 x 150 x 4.0 6 90.58 15,682 1,420,459 17,250 1,562,505 Thêm giỏ hàng
579 Hộp đen 150 x 150 x 2.0 6 55.62 15,682 872,223 17,250 959,445 Thêm giỏ hàng
580 Hộp đen 150 x 150 x 2.5 6 69.24 15,682 1,085,809 17,250 1,194,390 Thêm giỏ hàng
581 Hộp đen 150 x 150 x 2.8 6 77.36 15,682 1,213,145 17,250 1,334,460 Thêm giỏ hàng
582 Hộp đen 150 x 150 x 3.0 6 82.75 15,682 1,297,670 17,250 1,427,438 Thêm giỏ hàng
583 Hộp đen 150 x 150 x 3.2 6 88.12 15,682 1,381,882 17,250 1,520,070 Thêm giỏ hàng
584 Hộp đen 150 x 150 x 3.5 6 96.14 15,682 1,507,650 17,250 1,658,415 Thêm giỏ hàng
585 Hộp đen 150 x 150 x 3.8 6 104.12 15,682 1,632,791 17,250 1,796,070 Thêm giỏ hàng
586 Hộp đen 150 x 150 x 4.0 6 109.42 15,682 1,715,905 17,250 1,887,495 Thêm giỏ hàng
587 Hộp đen 100 x 200 x 2.0 6 55.62 15,682 872,223 17,250 959,445 Thêm giỏ hàng
588 Hộp đen 100 x 200 x 2.5 6 69.24 15,682 1,085,809 17,250 1,194,390 Thêm giỏ hàng
589 Hộp đen 100 x 200 x 2.8 6 77.36 15,682 1,213,145 17,250 1,334,460 Thêm giỏ hàng
590 Hộp đen 100 x 200 x 3.0 6 82.75 15,682 1,297,670 17,250 1,427,438 Thêm giỏ hàng
591 Hộp đen 100 x 200 x 3.2 6 88.12 15,682 1,381,882 17,250 1,520,070 Thêm giỏ hàng
592 Hộp đen 100 x 200 x 3.5 6 96.14 15,682 1,507,650 17,250 1,658,415 Thêm giỏ hàng
593 Hộp đen 100 x 200 x 3.8 6 104.12 15,682 1,632,791 17,250 1,796,070 Thêm giỏ hàng
594 Hộp đen 100 x 200 x 4.0 6 109.42 15,682 1,715,905 17,250 1,887,495 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen cỡ lớn
595 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 6 80.46 15,227 1,225,186 16,750 1,347,705 Thêm giỏ hàng
596 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 6 96.54 15,227 1,470,041 16,750 1,617,045 Thêm giỏ hàng
597 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 6 111.66 15,227 1,700,277 16,750 1,870,305 Thêm giỏ hàng
598 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.35 6 130.62 15,227 1,988,986 16,750 2,187,885 Thêm giỏ hàng
599 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 6 96.24 158 15,223 174 16,746 Thêm giỏ hàng
600 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 6 115.62 15,682 1,813,132 17,250 1,994,445 Thêm giỏ hàng
601 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 6 133.86 15,682 2,099,168 17,250 2,309,085 Thêm giỏ hàng
602 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 6 152.16 15,682 2,386,145 17,250 2,624,760 Thêm giỏ hàng
603 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 6 151.56 15,682 2,376,736 17,250 2,614,410 Thêm giỏ hàng
604 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 6 163.32 15,682 2,561,155 17,250 2,817,270 Thêm giỏ hàng
605 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 6 175.68 15,682 2,754,982 17,250 3,030,480 Thêm giỏ hàng
606 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 6 199.86 15,682 3,134,168 17,250 3,447,585 Thêm giỏ hàng
607 Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 6 250.5 17,727 4,440,682 19,500 4,884,750 Thêm giỏ hàng
608 Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 6 306.06 17,727 5,425,609 19,500 5,968,170 Thêm giỏ hàng
609 Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 6 361.68 17,727 6,411,600 19,500 7,052,760 Thêm giỏ hàng
610 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 6 215.82 17,727 3,825,900 19,500 4,208,490 Thêm giỏ hàng
611 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 6 298.2 17,727 5,286,273 19,500 5,814,900 Thêm giỏ hàng
612 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 6 391.02 17,727 6,931,718 19,500 7,624,890 Thêm giỏ hàng
613 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 6 247.74 17,727 4,391,755 19,500 4,830,930 Thêm giỏ hàng
614 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 17,727 5,814,900 19,500 6,396,390 Thêm giỏ hàng
615 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 6 407.52 17,727 7,224,218 19,500 7,946,640 Thêm giỏ hàng
616 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 6 487.5 17,727 8,642,045 19,500 9,506,250 Thêm giỏ hàng
617 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 6 565.56 17,727 10,025,836 19,500 11,028,420 Thêm giỏ hàng
618 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 6 644.04 17,727 11,417,073 19,500 12,558,780 Thêm giỏ hàng
619 Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 6 375.72 17,727 6,660,491 19,500 7,326,540 Thêm giỏ hàng
620 Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 6 467.34 17,727 8,284,664 19,500 9,113,130 Thêm giỏ hàng
621 Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 6 559.38 17,727 9,916,282 19,500 10,907,910 Thêm giỏ hàng
622 Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 6 739.44 17,727 13,108,255 19,500 14,419,080 Thêm giỏ hàng
623 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 6 526.26 17,727 9,329,155 19,500 10,262,070 Thêm giỏ hàng
624 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 6 526.26 17,727 9,329,155 19,500 10,262,070 Thêm giỏ hàng
625 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 6 630.96 16,136 10,181,400 17,750 11,199,540 Thêm giỏ hàng
626 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 6 732.3 17,727 12,981,682 19,500 14,279,850 Thêm giỏ hàng
627 Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 6 471.12 17,727 8,351,673 19,500 9,186,840 Thêm giỏ hàng
628 Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 6 702.54 17,727 12,454,118 19,500 13,699,530 Thêm giỏ hàng
629 Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 6 930.3 17,727 16,491,682 19,500 18,140,850 Thêm giỏ hàng
630 Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 6 566.88 17,727 10,049,236 19,500 11,054,160 Thêm giỏ hàng
631 Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 6 846.3 17,727 15,002,591 19,500 16,502,850 Thêm giỏ hàng
632 Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 6 1121.88 17,727 19,887,873 19,500 21,876,660 Thêm giỏ hàng
633 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 15,864 5,203,590 17,450 5,723,949 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen siêu dày
634 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.0 6 22.61 14,773 334,011 16,250 367,413 Thêm giỏ hàng
635 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.2 6 23.62 14,773 348,932 16,250 383,825 Thêm giỏ hàng
636 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.5 6 25.1 14,773 370,795 16,250 407,875 Thêm giỏ hàng
637 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.0 6 26.1 14,773 385,568 16,250 424,125 Thêm giỏ hàng
638 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.2 6 27.28 14,773 403,000 16,250 443,300 Thêm giỏ hàng
639 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.5 6 29.03 14,773 428,852 16,250 471,738 Thêm giỏ hàng
640 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.8 6 30.75 14,773 454,261 16,250 499,688 Thêm giỏ hàng
641 Ống đen siêu dày D48.1 x 5.0 6 31.89 15,045 479,800 16,550 527,780 Thêm giỏ hàng
642 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.0 6 33.09 14,773 488,830 16,250 537,713 Thêm giỏ hàng
643 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.2 6 34.62 14,773 511,432 16,250 562,575 Thêm giỏ hàng
644 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.5 6 36.89 14,773 544,966 16,250 599,463 Thêm giỏ hàng
645 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.8 6 39.13 14,773 578,057 16,250 635,863 Thêm giỏ hàng
646 Ống đen siêu dày D59.9 x 5.0 6 40.62 15,045 611,146 16,550 672,261 Thêm giỏ hàng
647 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.0 6 42.38 14,773 626,068 16,250 688,675 Thêm giỏ hàng
648 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.2 6 44.37 14,773 655,466 16,250 721,013 Thêm giỏ hàng
649 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.5 6 47.34 14,773 699,341 16,250 769,275 Thêm giỏ hàng
650 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.8 6 50.29 14,773 742,920 16,250 817,213 Thêm giỏ hàng
651 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.0 6 52.23 15,045 785,824 16,550 864,407 Thêm giỏ hàng
652 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.2 6 54.17 15,045 815,012 16,550 896,514 Thêm giỏ hàng
653 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.5 6 57.05 15,045 858,343 16,550 944,178 Thêm giỏ hàng
654 Ống đen siêu dày D75.6 x 6.0 6 61.79 15,045 929,659 16,550 1,022,625 Thêm giỏ hàng
655 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.0 6 49.9 14,773 737,159 16,250 810,875 Thêm giỏ hàng
656 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.2 6 52.27 14,773 772,170 16,250 849,388 Thêm giỏ hàng
657 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.5 6 55.8 14,773 824,318 16,250 906,750 Thêm giỏ hàng
658 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.8 6 59.31 14,773 876,170 16,250 963,788 Thêm giỏ hàng
659 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.0 6 61.63 15,045 927,251 16,550 1,019,977 Thêm giỏ hàng
660 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.2 6 63.94 15,045 962,006 16,550 1,058,207 Thêm giỏ hàng
661 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.5 6 67.39 15,045 1,013,913 16,550 1,115,305 Thêm giỏ hàng
662 Ống đen siêu dày D88.3 x 6.0 6 73.07 15,045 1,099,371 16,550 1,209,309 Thêm giỏ hàng
663 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.0 6 64.81 14,773 957,420 16,250 1,053,163 Thêm giỏ hàng
664 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.2 6 67.93 14,773 1,003,511 16,250 1,103,863 Thêm giỏ hàng
665 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.5 6 72.58 14,773 1,072,205 16,250 1,179,425 Thêm giỏ hàng
666 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.8 6 77.2 14,773 1,140,455 16,250 1,254,500 Thêm giỏ hàng
667 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.0 6 80.27 15,045 1,207,699 16,550 1,328,469 Thêm giỏ hàng
668 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.2 6 83.33 15,045 1,253,738 16,550 1,379,112 Thêm giỏ hàng
669 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.5 6 87.89 15,045 1,322,345 16,550 1,454,580 Thêm giỏ hàng
670 Ống đen siêu dày D113.5 x 6.0 6 95.44 15,045 1,435,938 16,550 1,579,532 Thêm giỏ hàng
671 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.0 6 72.68 14,773 1,073,682 16,250 1,181,050 Thêm giỏ hàng
672 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.2 6 76.19 14,773 1,125,534 16,250 1,238,088 Thêm giỏ hàng
673 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.5 6 81.43 14,773 1,202,943 16,250 1,323,238 Thêm giỏ hàng
Ống mạ kẽm nhúng nóng
674 Ống MKNN D21.2 x 1.6 6 4.642 22,591 104,867 24,850 115,354 Thêm giỏ hàng
675 Ống MKNN D21.2 x 1.9 6 5.484 21,682 118,903 23,850 130,793 Thêm giỏ hàng
676 Ống MKNN D21.2 x 2.1 6 5.938 21,227 126,048 23,350 138,652 Thêm giỏ hàng
677 Ống MKNN D21.2 x 2.6 6 7.26 21,227 154,110 23,350 169,521 Thêm giỏ hàng
678 Ống MKNN D26.65 x 1.6 6 5.933 22,591 134,032 24,850 147,435 Thêm giỏ hàng
679 Ống MKNN D26.65 x 1.9 6 6.96 21,682 150,905 23,850 165,996 Thêm giỏ hàng
680 Ống MKNN D26.65 x 2.1 6 7.704 21,227 163,535 23,350 179,888 Thêm giỏ hàng
681 Ống MKNN D26.65 x 2.3 6 8.286 21,227 175,889 23,350 193,478 Thêm giỏ hàng
682 Ống MKNN D26.65 x 2.6 6 9.36 21,227 198,687 23,350 218,556 Thêm giỏ hàng
683 Ống MKNN D33.5 x 1.6 6 7.556 22,591 170,697 24,850 187,767 Thêm giỏ hàng
684 Ống MKNN D33.5 x 1.9 6 8.89 21,682 192,751 23,850 212,027 Thêm giỏ hàng
685 Ống MKNN D33.5 x 2.1 6 9.762 21,227 207,221 23,350 227,943 Thêm giỏ hàng
686 Ống MKNN D33.5 x 2.3 6 10.722 21,227 227,599 23,350 250,359 Thêm giỏ hàng
687 Ống MKNN D33.5 x 2.6 6 11.886 21,227 252,307 23,350 277,538 Thêm giỏ hàng
688 Ống MKNN D33.5 x 3.2 6 14.4 21,227 305,673 23,350 336,240 Thêm giỏ hàng
689 Ống MKNN D42.2 x 1.6 6 9.617 22,591 217,257 24,850 238,982 Thêm giỏ hàng
690 Ống MKNN D42.2 x 1.9 6 11.34 21,682 245,872 23,850 270,459 Thêm giỏ hàng
691 Ống MKNN D42.2 x 2.1 6 12.467 21,227 264,640 23,350 291,104 Thêm giỏ hàng
692 Ống MKNN D42.2 x 2.3 6 13.56 21,227 287,842 23,350 316,626 Thêm giỏ hàng
693 Ống MKNN D42.2 x 2.6 6 15.24 21,227 323,504 23,350 355,854 Thêm giỏ hàng
694 Ống MKNN D42.2 x 2.9 6 16.868 21,227 358,062 23,350 393,868 Thêm giỏ hàng
695 Ống MKNN D42.2 x 3.2 6 18.6 21,227 394,827 23,350 434,310 Thêm giỏ hàng
696 Ống MKNN D48.1 x 1.6 6 11.014 22,591 248,816 24,850 273,698 Thêm giỏ hàng
697 Ống MKNN D48.1 x 1.9 6 12.99 21,682 281,647 23,850 309,812 Thêm giỏ hàng
698 Ống MKNN D48.1 x 2.1 6 14.3 21,227 303,550 23,350 333,905 Thêm giỏ hàng
699 Ống MKNN D48.1 x 2.3 6 15.59 21,227 330,933 23,350 364,027 Thêm giỏ hàng
700 Ống MKNN D48.1 x 2.5 6 16.98 21,227 360,439 23,350 396,483 Thêm giỏ hàng
701 Ống MKNN D48.1 x 2.9 6 19.38 21,227 411,385 23,350 452,523 Thêm giỏ hàng
702 Ống MKNN D48.1 x 3.2 6 21.42 21,227 454,688 23,350 500,157 Thêm giỏ hàng
703 Ống MKNN D48.1 x 3.6 6 23.711 21,227 503,320 23,350 553,652 Thêm giỏ hàng
704 Ống MKNN D59.9 x 1.9 6 16.314 21,682 353,717 23,850 389,089 Thêm giỏ hàng
705 Ống MKNN D59.9 x 2.1 6 17.97 21,227 381,454 23,350 419,600 Thêm giỏ hàng
706 Ống MKNN D59.9 x 2.3 6 19.612 21,227 416,309 23,350 457,940 Thêm giỏ hàng
707 Ống MKNN D59.9 x 2.6 6 22.158 21,227 470,354 23,350 517,389 Thêm giỏ hàng
708 Ống MKNN D59.9 x 2.9 6 24.48 21,227 519,644 23,350 571,608 Thêm giỏ hàng
709 Ống MKNN D59.9 x 3.2 6 26.861 21,227 570,186 23,350 627,204 Thêm giỏ hàng
710 Ống MKNN D59.9 x 3.6 6 30.18 21,227 640,639 23,350 704,703 Thêm giỏ hàng
711 Ống MKNN D59.9 x 4.0 6 33.103 21,227 702,686 23,350 772,955 Thêm giỏ hàng
712 Ống MKNN D75.6 x 2.1 6 22.851 21,227 485,064 23,350 533,571 Thêm giỏ hàng
713 Ống MKNN D75.6 x 2.3 6 24.958 21,227 529,790 23,350 582,769 Thêm giỏ hàng
714 Ống MKNN D75.6 x 2.5 6 27.04 21,227 573,985 23,350 631,384 Thêm giỏ hàng
715 Ống MKNN D75.6 x 2.7 6 29.14 21,227 618,563 23,350 680,419 Thêm giỏ hàng
716 Ống MKNN D75.6 x 2.9 6 31.368 21,227 665,857 23,350 732,443 Thêm giỏ hàng
717 Ống MKNN D75.6 x 3.2 6 34.26 21,227 727,246 23,350 799,971 Thêm giỏ hàng
718 Ống MKNN D75.6 x 3.6 6 38.58 21,227 818,948 23,350 900,843 Thêm giỏ hàng
719 Ống MKNN D75.6 x 4.0 6 42.407 21,227 900,185 23,350 990,203 Thêm giỏ hàng
720 Ống MKNN D75.6 x 4.2 6 44.395 21,227 942,385 23,350 1,036,623 Thêm giỏ hàng
721 Ống MKNN D75.6 x 4.5 6 47.366 21,227 1,005,451 23,350 1,105,996 Thêm giỏ hàng
722 Ống MKNN D88.3 x 2.1 6 26.799 21,227 568,870 23,350 625,757 Thêm giỏ hàng
723 Ống MKNN D88.3 x 2.3 6 29.283 21,227 621,598 23,350 683,758 Thêm giỏ hàng
724 Ống MKNN D88.3 x 2.5 6 31.74 21,227 673,754 23,350 741,129 Thêm giỏ hàng
725 Ống MKNN D88.3 x 2.7 6 34.22 21,227 726,397 23,350 799,037 Thêm giỏ hàng
726 Ống MKNN D88.3 x 2.9 6 36.828 21,227 781,758 23,350 859,934 Thêm giỏ hàng
727 Ống MKNN D88.3 x 3.2 6 40.32 21,227 855,884 23,350 941,472 Thêm giỏ hàng
728 Ống MKNN D88.3 x 3.6 6 50.22 21,227 1,066,034 23,350 1,172,637 Thêm giỏ hàng
729 Ống MKNN D88.3 x 4.0 6 50.208 21,227 1,065,779 23,350 1,172,357 Thêm giỏ hàng
730 Ống MKNN D88.3 x 4.2 6 52.291 21,227 1,109,995 23,350 1,220,995 Thêm giỏ hàng
731 Ống MKNN D88.3 x 4.5 6 55.833 21,227 1,185,182 23,350 1,303,701 Thêm giỏ hàng
732 Ống MKNN D108.0 x 2.5 6 39.046 21,227 828,840 23,350 911,724 Thêm giỏ hàng
733 Ống MKNN D108.0 x 2.7 6 42.09 21,455 903,060 23,601 993,366 Thêm giỏ hàng
734 Ống MKNN D108.0 x 2.9 6 45.122 21,455 968,113 23,601 1,064,924 Thêm giỏ hàng
735 Ống MKNN D108.0 x 3.0 6 46.633 21,455 1,000,532 23,601 1,100,585 Thêm giỏ hàng
736 Ống MKNN D108.0 x 3.2 6 49.648 21,455 1,065,220 23,601 1,171,742 Thêm giỏ hàng
737 Ống MKNN D113.5 x 2.5 6 41.06 21,455 880,961 23,601 969,057 Thêm giỏ hàng
738 Ống MKNN D113.5 x 2.7 6 44.29 21,455 950,262 23,601 1,045,288 Thêm giỏ hàng
739 Ống MKNN D113.5 x 2.9 6 47.484 21,455 1,018,791 23,601 1,120,670 Thêm giỏ hàng
740 Ống MKNN D113.5 x 3.0 6 49.07 21,455 1,052,819 23,601 1,158,101 Thêm giỏ hàng
741 Ống MKNN D113.5 x 3.2 6 52.578 21,455 1,128,085 23,601 1,240,893 Thêm giỏ hàng
742 Ống MKNN D113.5 x 3.6 6 58.5 21,455 1,255,144 23,601 1,380,659 Thêm giỏ hàng
743 Ống MKNN D113.5 x 4.0 6 64.84 21,455 1,391,172 23,601 1,530,289 Thêm giỏ hàng
744 Ống MKNN D113.5 x 4.2 6 67.937 21,455 1,457,619 23,601 1,603,381 Thêm giỏ hàng
745 Ống MKNN D113.5 x 4.4 6 71.065 21,455 1,524,732 23,601 1,677,205 Thêm giỏ hàng
746 Ống MKNN D113.5 x 4.5 6 72.615 21,455 1,557,988 23,601 1,713,787 Thêm giỏ hàng
747 Ống MKNN D141.3 x 3.96 6 80.46 21,455 1,726,306 23,601 1,898,936 Thêm giỏ hàng
748 Ống MKNN D141.3 x 4.78 6 96.54 21,455 2,071,310 23,601 2,278,441 Thêm giỏ hàng
749 Ống MKNN D141.3 x 5.56 6 111.66 21,455 2,395,716 23,601 2,635,288 Thêm giỏ hàng
750 Ống MKNN D141.3 x 6.55 6 130.62 21,455 2,802,511 23,601 3,082,763 Thêm giỏ hàng
751 Ống MKNN D168.3 x 3.96 6 96.24 21,455 2,064,873 23,601 2,271,360 Thêm giỏ hàng
752 Ống MKNN D168.3 x 4.78 6 115.62 21,455 2,480,680 23,601 2,728,748 Thêm giỏ hàng
753 Ống MKNN D168.3 x 5.56 6 133.86 21,455 2,872,027 23,601 3,159,230 Thêm giỏ hàng
754 Ống MKNN D168.3 x 6.35 6 152.16 21,455 3,264,662 23,601 3,591,128 Thêm giỏ hàng
755 Ống MKNN D219.1 x 4.78 6 151.56 21,455 3,251,789 23,601 3,576,968 Thêm giỏ hàng
756 Ống MKNN D219.1 x 5.16 6 163.32 21,455 3,504,105 23,601 3,854,515 Thêm giỏ hàng
757 Ống MKNN D219.1 x 5.56 6 175.68 21,455 3,769,294 23,601 4,146,224 Thêm giỏ hàng
758 Ống MKNN D219.1 x 6.35 6 199.86 21,773 4,351,497 23,950 4,786,647 Thêm giỏ hàng
Hộp mạ kẽm nhúng nóng
759 Hộp đen 100 x 200 x 3.5 8 96.14 15,000 1,442,100 16,500 1,586,310 Thêm giỏ hàng
Thép hình U, V, I, H mạ kẽm nhúng nóng
760 Thép V 30 x 30 x 3 x 6m 6 8.14 11,000 89,540 12,100 98,494 Thêm giỏ hàng
761 Thép V 40 x 40 x 4 x 6m 6 14.54 10,500 152,670 11,550 167,937 Thêm giỏ hàng
762 Thép V 50 x 50 x 3 x 6m 6 14.5 10,500 152,250 11,550 167,475 Thêm giỏ hàng
763 Thép V 50 x 50 x 4 x 6m 6 18.5 10,500 194,250 11,550 213,675 Thêm giỏ hàng
764 Thép V 50 x 50 x 5 x 6m 6 22.62 10,454 236,461 11,499 260,107 Thêm giỏ hàng
765 Thép V 50 x 50 x 6 x 6m 6 26.68 11,500 306,820 12,650 337,502 Thêm giỏ hàng
766 Thép V 60 x 60 x 4 x 6m 6 21.78 10,500 228,690 11,550 251,559 Thêm giỏ hàng
767 Thép V 60 x 60 x 5 x 6m 6 27.3 10,500 286,650 11,550 315,315 Thêm giỏ hàng
768 Thép V 63 x 63 x 5 x 6m 6 28 10,500 294,000 11,550 323,400 Thêm giỏ hàng
769 Thép V 63 x 63 x 6 x 6m 6 34 10,500 357,000 11,550 392,700 Thêm giỏ hàng
770 Thép V 75 x 75 x 6 x 6m 6 41 10,500 430,500 11,550 473,550 Thêm giỏ hàng
771 Thép V 70 x 70 x 7 x 6m 6 44 10,500 462,000 11,550 508,200 Thêm giỏ hàng
772 Thép V 75 x 75 x 7 x 6m 6 47 10,500 493,500 11,550 542,850 Thêm giỏ hàng
773 Thép V 80 x 80 x 6 x 6m 6 44 10,500 462,000 11,550 508,200 Thêm giỏ hàng
774 Thép V 80 x 80 x 7 x 6m 6 51 10,500 535,500 11,550 589,050 Thêm giỏ hàng
775 Thép V 80 x 80 x 8 x 6m 6 57 10,500 598,500 11,550 658,350 Thêm giỏ hàng
776 Thép V 90 x 90 x 6 x 6m 6 50 10,500 525,000 11,550 577,500 Thêm giỏ hàng
777 Thép V 90 x 90 x 7 x 6m 6 57.84 10,500 607,320 11,550 668,052 Thêm giỏ hàng
778 Thép V 100 x 100 x 8 x 6m 6 73 10,500 766,500 11,550 843,150 Thêm giỏ hàng
779 Thép V 100 x 100 x 10 x 6m 6 90 10,500 945,000 11,550 1,039,500 Thêm giỏ hàng
780 Thép V 120 x 120 x 8 x 12m 12 176 12,273 2,160,000 13,500 2,376,000 Thêm giỏ hàng
781 Thép V 120 x 120 x 10 x 12m 12 219 12,273 2,687,727 13,500 2,956,500 Thêm giỏ hàng
782 Thép V 120 x 120 x 12 x 12m 12 259 12,273 3,178,636 13,500 3,496,500 Thêm giỏ hàng
783 Thép V 130 x 130 x 10 x 12m 12 237 12,727 3,016,364 14,000 3,318,000 Thêm giỏ hàng
784 Thép V 130 x 130 x 12 x 12m 12 280 12,727 3,563,636 14,000 3,920,000 Thêm giỏ hàng
785 Thép V 150 x 150 x 10 x 12m 12 274 12,727 3,487,273 14,000 3,836,000 Thêm giỏ hàng
786 Thép V 150 x 150 x 12 x 12m 12 327 12,727 4,161,818 14,000 4,578,000 Thêm giỏ hàng
787 Thép V 150 x 150 x 15 x 12m 12 405 12,727 5,154,545 14,000 5,670,000 Thêm giỏ hàng
788 Thép V 175 x 175 x 15 m 12m 12 472 14,090 6,650,480 15,499 7,315,528 Thêm giỏ hàng
789 Thép V 200 x 200 x 15 x 12m 12 543 14,090 7,650,870 15,499 8,415,957 Thêm giỏ hàng
790 Thép V 200 x 200 x 20 x 12m 12 716 14,090 10,088,440 15,499 11,097,284 Thêm giỏ hàng
791 Thép V 200 x 200 x 25 x 12m 12 888 14,090 12,511,920 15,499 13,763,112 Thêm giỏ hàng
792 Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m 12 206.4 11,364 2,345,455 12,500 2,580,000 Thêm giỏ hàng
793 Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m 12 285.6 11,364 3,245,455 12,500 3,570,000 Thêm giỏ hàng
794 Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m 12 378 11,364 4,295,455 12,500 4,725,000 Thêm giỏ hàng
795 Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m 12 484.8 11,364 5,509,091 12,500 6,060,000 Thêm giỏ hàng
796 Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 598.8 12,273 7,348,909 13,500 8,083,800 Thêm giỏ hàng
797 Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 868.8 11,364 9,872,727 12,500 10,860,000 Thêm giỏ hàng
798 Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m 12 1128 11,364 12,818,182 12,500 14,100,000 Thêm giỏ hàng
799 Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 956.4 12,273 11,737,636 13,500 12,911,400 Thêm giỏ hàng
800 Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m 12 1644 12,273 20,176,364 13,500 22,194,000 Thêm giỏ hàng
801 Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m 12 2064 12,273 25,330,909 13,500 27,864,000 Thêm giỏ hàng
802 Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m 12 1488 12,273 18,261,818 13,500 20,088,000 Thêm giỏ hàng
803 Thép U 80 x 36 x 4.0 x 6m 6 42.3 11,364 480,682 12,500 528,750 Thêm giỏ hàng
804 Thép U 100 x 46 x 4.5 x 6m 6 51.54 11,364 585,682 12,500 644,250 Thêm giỏ hàng
805 Thép U 120 x 52 x 4.8 x 6m 6 62.4 11,364 709,091 12,500 780,000 Thêm giỏ hàng
806 Thép U 140 x 58 x 4.9 x 6m 6 73.8 11,364 838,636 12,500 922,500 Thêm giỏ hàng
807 Thép U 150 x 75 x 6.5 x 12m 12 232.2 11,364 2,638,636 12,500 2,902,500 Thêm giỏ hàng
808 Thép U 160 x 64 x 5 x 12m 12 174 11,364 1,977,273 12,500 2,175,000 Thêm giỏ hàng
809 Thép U 180 x 74 x 5.1 x 12m 12 208.8 11,364 2,372,727 12,500 2,610,000 Thêm giỏ hàng
810 Thép U 200 x 76 x 5.2 x 12m 12 220.8 11,364 2,509,091 12,500 2,760,000 Thêm giỏ hàng
811 Thép U 250 x 78 x 7.0 x 12m 12 330 11,364 3,750,000 12,500 4,125,000 Thêm giỏ hàng
812 Thép U 300 x 85 x 7.0 x 12m 12 414 11,364 4,704,545 12,500 5,175,000 Thêm giỏ hàng
813 Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m 12 708 11,364 8,045,455 12,500 8,850,000 Thêm giỏ hàng
814 Thép I 100 x 55 x 4.5 x 6m 6 56.8 11,182 635,127 12,300 698,640 Thêm giỏ hàng
815 Thép I 120 x 64 x 4.8 x 6m 6 69 11,182 771,545 12,300 848,700 Thêm giỏ hàng
816 Thép I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m 12 168 11,182 1,878,545 12,300 2,066,400 Thêm giỏ hàng
817 Thép I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m 12 367.2 11,182 4,105,964 12,300 4,516,560 Thêm giỏ hàng
818 Thép I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m 12 255.6 11,182 2,858,073 12,300 3,143,880 Thêm giỏ hàng
819 Thép I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m 12 355.2 11,182 3,971,782 12,300 4,368,960 Thêm giỏ hàng
820 Thép I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 681.6 11,364 7,745,455 12,500 8,520,000 Thêm giỏ hàng
821 Thép I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m 12 440.4 11,364 5,004,545 12,500 5,505,000 Thêm giỏ hàng
822 Thép I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m 12 595.2 11,364 6,763,636 12,500 7,440,000 Thêm giỏ hàng
823 Thép I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m 12 1284 11,364 14,590,909 12,500 16,050,000 Thêm giỏ hàng
824 Mạ kẽm nhúng nóng V50 x 50 x 5 6 22.62 19,545 442,118 21,500 486,330 Thêm giỏ hàng
Bản mã các loại
825 Bản mã các loại 6 5.5 13,500 74,250 14,850 81,675 Thêm giỏ hàng

Thông báo