Banner
Banner

Bảng giá thép ống - thép hộp

(Thời gian hiệu lực từ ngày 01/02/2019)

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

0983436161
0944.839.989
STT Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(Kg) Giá chưa VAT(Đ / Kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT(Đ / Kg) Tổng giá có VAT Đặt hàng
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
1 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 6 3.45 15,455 53,321 17,001 58,653 Thêm giỏ hàng
2 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 6 3.77 15,455 58,267 17,001 64,094 Thêm giỏ hàng
3 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 6 4.08 15,455 63,058 17,001 69,364 Thêm giỏ hàng
4 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 6 4.7 15,455 72,641 17,001 79,905 Thêm giỏ hàng
5 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 6 2.41 15,455 37,248 17,001 40,972 Thêm giỏ hàng
6 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 6 2.63 15,455 40,648 17,001 44,713 Thêm giỏ hàng
7 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 6 2.84 15,455 43,893 17,001 48,283 Thêm giỏ hàng
8 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 6 3.25 15,455 50,230 17,001 55,253 Thêm giỏ hàng
9 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 6 2.79 15,455 43,121 17,001 47,433 Thêm giỏ hàng
10 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 6 3.04 15,455 46,985 17,001 51,683 Thêm giỏ hàng
11 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 6 3.29 15,455 50,848 17,001 55,933 Thêm giỏ hàng
12 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 6 3.78 15,455 58,422 17,001 64,264 Thêm giỏ hàng
13 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 6 3.54 15,455 54,712 17,001 60,184 Thêm giỏ hàng
14 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 6 3.87 15,455 59,813 17,001 65,794 Thêm giỏ hàng
15 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 6 4.2 15,455 64,913 17,001 71,404 Thêm giỏ hàng
16 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 6 4.83 15,455 74,650 17,001 82,115 Thêm giỏ hàng
17 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 6 5.14 15,455 79,441 17,001 87,385 Thêm giỏ hàng
18 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 6 6.05 15,455 93,506 17,001 102,856 Thêm giỏ hàng
19 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 6 5.43 15,455 83,923 17,001 92,315 Thêm giỏ hàng
20 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 6 5.94 15,455 91,805 17,001 100,986 Thêm giỏ hàng
21 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 6 6.46 15,455 99,842 17,001 109,826 Thêm giỏ hàng
22 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 6 7.47 15,455 115,452 17,001 126,997 Thêm giỏ hàng
23 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 6 7.97 15,455 123,180 17,001 135,498 Thêm giỏ hàng
24 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 6 9.44 15,455 145,899 17,001 160,489 Thêm giỏ hàng
25 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 6 10.4 15,455 160,737 17,001 176,810 Thêm giỏ hàng
26 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 6 11.8 15,455 182,374 17,001 200,612 Thêm giỏ hàng
27 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 6 12.72 15,455 196,593 17,001 216,253 Thêm giỏ hàng
28 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 6 4.48 15,455 69,240 17,001 76,164 Thêm giỏ hàng
29 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 6 4.91 15,455 75,886 17,001 83,475 Thêm giỏ hàng
30 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 6 5.33 15,455 82,378 17,001 90,615 Thêm giỏ hàng
31 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 6 6.15 15,455 95,051 17,001 104,556 Thêm giỏ hàng
32 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 6 6.56 15,455 101,388 17,001 111,527 Thêm giỏ hàng
33 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 6 7.75 15,455 119,780 17,001 131,758 Thêm giỏ hàng
34 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 6 8.52 15,455 131,680 17,001 144,849 Thêm giỏ hàng
35 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 6 6.84 15,455 105,715 17,001 116,287 Thêm giỏ hàng
36 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 6 7.5 15,455 115,916 17,001 127,508 Thêm giỏ hàng
37 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 6 8.15 15,455 125,962 17,001 138,558 Thêm giỏ hàng
38 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 6 9.45 15,455 146,054 17,001 160,659 Thêm giỏ hàng
39 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 6 10.09 15,455 155,946 17,001 171,540 Thêm giỏ hàng
40 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 6 11.98 15,455 185,156 17,001 203,672 Thêm giỏ hàng
41 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 6 13.23 15,727 208,072 17,300 228,879 Thêm giỏ hàng
42 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 6 15.06 15,455 232,759 17,001 256,035 Thêm giỏ hàng
43 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 6 16.25 15,455 251,151 17,001 276,266 Thêm giỏ hàng
44 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 6 5.43 15,455 83,923 17,001 92,315 Thêm giỏ hàng
45 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 6 5.94 15,455 91,805 17,001 100,986 Thêm giỏ hàng
46 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 6 6.46 15,455 99,842 17,001 109,826 Thêm giỏ hàng
47 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 6 7.47 15,455 115,452 17,001 126,997 Thêm giỏ hàng
48 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 6 7.97 15,455 123,180 17,001 135,498 Thêm giỏ hàng
49 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 6 9.44 15,455 145,899 17,001 160,489 Thêm giỏ hàng
50 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 6 10.4 15,455 160,737 17,001 176,810 Thêm giỏ hàng
51 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 6 11.8 15,455 182,374 17,001 200,612 Thêm giỏ hàng
52 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 6 12.72 15,455 196,593 17,001 216,253 Thêm giỏ hàng
53 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 6 8.25 15,455 127,508 17,001 140,258 Thêm giỏ hàng
54 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 6 9.05 15,455 139,872 17,001 153,859 Thêm giỏ hàng
55 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 6 9.85 15,455 152,236 17,001 167,460 Thêm giỏ hàng
56 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 6 11.43 15,455 176,656 17,001 194,321 Thêm giỏ hàng
57 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 6 12.21 15,455 188,711 17,001 207,582 Thêm giỏ hàng
58 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 6 14.53 15,455 224,568 17,001 247,025 Thêm giỏ hàng
59 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 6 16.05 15,455 248,060 17,001 272,866 Thêm giỏ hàng
60 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 6 18.3 15,455 282,835 17,001 311,118 Thêm giỏ hàng
61 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 6 19.78 15,455 305,709 17,001 336,280 Thêm giỏ hàng
62 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 6 21.79 15,455 336,774 17,001 370,452 Thêm giỏ hàng
63 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 6 23.4 15,455 361,658 17,001 397,823 Thêm giỏ hàng
64 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 6 5.88 15,455 90,878 17,001 99,966 Thêm giỏ hàng
65 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 6 7.31 15,455 112,979 17,001 124,277 Thêm giỏ hàng
66 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 6 8.02 15,455 123,953 17,001 136,348 Thêm giỏ hàng
67 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 6 8.72 15,455 134,772 17,001 148,249 Thêm giỏ hàng
68 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 6 10.11 15,455 156,255 17,001 171,880 Thêm giỏ hàng
69 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 6 10.8 15,455 166,919 17,001 183,611 Thêm giỏ hàng
70 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 6 12.83 15,455 198,293 17,001 218,123 Thêm giỏ hàng
71 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 6 14.17 15,455 219,004 17,001 240,904 Thêm giỏ hàng
72 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 6 16.14 15,455 249,451 17,001 274,396 Thêm giỏ hàng
73 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 6 17.43 15,455 269,389 17,001 296,327 Thêm giỏ hàng
74 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 6 19.33 15,455 298,754 17,001 328,629 Thêm giỏ hàng
75 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 6 20.57 15,455 317,919 17,001 349,711 Thêm giỏ hàng
76 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 6 12.16 15,455 187,938 17,001 206,732 Thêm giỏ hàng
77 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 6 13.24 15,455 204,630 17,001 225,093 Thêm giỏ hàng
78 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 6 15.38 15,455 237,705 17,001 261,475 Thêm giỏ hàng
79 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 6 16.45 15,455 254,242 17,001 279,666 Thêm giỏ hàng
80 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 6 19.61 15,455 303,081 17,001 333,390 Thêm giỏ hàng
81 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 6 21.7 15,455 335,383 17,001 368,922 Thêm giỏ hàng
82 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 6 24.8 15,455 383,295 17,001 421,625 Thêm giỏ hàng
83 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 6 26.85 15,455 414,979 17,001 456,477 Thêm giỏ hàng
84 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 6 29.88 15,455 461,809 17,001 507,990 Thêm giỏ hàng
85 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 6 31.88 15,455 492,720 17,001 541,992 Thêm giỏ hàng
86 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 6 33.86 15,455 523,322 17,001 575,654 Thêm giỏ hàng
87 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 6 16.02 15,455 247,596 17,001 272,356 Thêm giỏ hàng
88 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 6 19.27 15,455 297,827 17,001 327,609 Thêm giỏ hàng
89 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 6 23.01 15,727 361,885 17,300 398,073 Thêm giỏ hàng
90 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 6 25.47 15,455 393,650 17,001 433,015 Thêm giỏ hàng
91 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 6 29.14 15,455 450,372 17,001 495,409 Thêm giỏ hàng
92 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 6 31.56 15,455 487,774 17,001 536,552 Thêm giỏ hàng
93 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 6 35.15 15,455 543,259 17,001 597,585 Thêm giỏ hàng
94 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 6 37.35 15,455 577,261 17,001 634,987 Thêm giỏ hàng
95 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 6 38.39 15,455 593,335 17,001 652,668 Thêm giỏ hàng
96 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 6 10.09 15,455 155,946 17,001 171,540 Thêm giỏ hàng
97 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 6 10.98 15,455 169,701 17,001 186,671 Thêm giỏ hàng
98 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 6 12.74 15,455 196,902 17,001 216,593 Thêm giỏ hàng
99 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 6 13.62 15,455 210,503 17,001 231,554 Thêm giỏ hàng
100 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 6 16.22 15,455 250,687 17,001 275,756 Thêm giỏ hàng
101 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 6 17.94 15,455 277,271 17,001 304,998 Thêm giỏ hàng
102 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 6 20.47 15,455 316,373 17,001 348,010 Thêm giỏ hàng
103 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 6 22.14 15,455 342,184 17,001 376,402 Thêm giỏ hàng
104 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 6 24.6 15,455 380,204 17,001 418,225 Thêm giỏ hàng
105 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 6 26.23 15,455 405,397 17,001 445,936 Thêm giỏ hàng
106 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 6 27.83 15,455 430,125 17,001 473,138 Thêm giỏ hàng
107 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 6 19.33 15,455 298,754 17,001 328,629 Thêm giỏ hàng
108 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 6 20.68 15,455 319,619 17,001 351,581 Thêm giỏ hàng
109 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 6 24.69 15,455 381,595 17,001 419,755 Thêm giỏ hàng
110 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 6 27.34 15,455 422,552 17,001 464,807 Thêm giỏ hàng
111 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 6 31.29 15,455 483,601 17,001 531,961 Thêm giỏ hàng
112 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 6 33.89 15,455 523,785 17,001 576,164 Thêm giỏ hàng
113 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 6 37.77 15,455 583,753 17,001 642,128 Thêm giỏ hàng
114 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 6 40.33 15,455 623,318 17,001 685,650 Thêm giỏ hàng
115 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 6 42.87 15,455 662,575 17,001 728,833 Thêm giỏ hàng
116 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 6 12.16 15,455 187,938 17,001 206,732 Thêm giỏ hàng
117 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 6 13.24 15,455 204,630 17,001 225,093 Thêm giỏ hàng
118 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 6 15.38 15,455 237,705 17,001 261,475 Thêm giỏ hàng
119 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 6 16.45 15,455 254,242 17,001 279,666 Thêm giỏ hàng
120 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 6 19.61 15,727 308,412 17,300 339,253 Thêm giỏ hàng
121 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 6 21.7 15,455 335,383 17,001 368,922 Thêm giỏ hàng
122 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 6 24.8 15,455 383,295 17,001 421,625 Thêm giỏ hàng
123 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 6 26.85 15,455 414,979 17,001 456,477 Thêm giỏ hàng
124 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 6 29.88 15,455 461,809 17,001 507,990 Thêm giỏ hàng
125 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 6 31.88 15,455 492,720 17,001 541,992 Thêm giỏ hàng
126 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 6 33.86 15,455 523,322 17,001 575,654 Thêm giỏ hàng
127 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 6 20.68 15,455 319,619 17,001 351,581 Thêm giỏ hàng
128 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 6 24.69 15,455 381,595 17,001 419,755 Thêm giỏ hàng
129 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 6 27.34 15,455 422,552 17,001 464,807 Thêm giỏ hàng
130 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 6 31.29 15,455 483,601 17,001 531,961 Thêm giỏ hàng
131 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 6 33.89 15,455 523,785 17,001 576,164 Thêm giỏ hàng
132 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 6 37.77 15,455 583,753 17,001 642,128 Thêm giỏ hàng
133 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 6 40.33 15,455 623,318 17,001 685,650 Thêm giỏ hàng
134 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 6 42.87 15,455 662,575 17,001 728,833 Thêm giỏ hàng
135 Thép Hòa Phát 90 x 90 x 1.5 6 24.93 15,455 385,304 17,001 423,835 Thêm giỏ hàng
136 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 6 29.79 15,455 460,418 17,001 506,460 Thêm giỏ hàng
137 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 6 33.01 15,455 510,185 17,001 561,203 Thêm giỏ hàng
138 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 6 37.8 15,455 584,216 17,001 642,638 Thêm giỏ hàng
139 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 6 40.98 15,455 633,365 17,001 696,701 Thêm giỏ hàng
140 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 6 45.7 15,455 706,314 17,001 776,946 Thêm giỏ hàng
141 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 6 48.83 15,455 754,690 17,001 830,159 Thêm giỏ hàng
142 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 6 51.94 15,455 802,756 17,001 883,032 Thêm giỏ hàng
143 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 6 56.58 15,455 874,470 17,001 961,917 Thêm giỏ hàng
144 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 6 61.17 15,455 945,410 17,001 1,039,951 Thêm giỏ hàng
145 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 6 64.21 15,455 992,395 17,001 1,091,634 Thêm giỏ hàng
146 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 6 29.79 15,455 460,418 17,001 506,460 Thêm giỏ hàng
147 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 6 33.01 15,455 510,185 17,001 561,203 Thêm giỏ hàng
148 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 6 37.8 15,455 584,216 17,001 642,638 Thêm giỏ hàng
149 Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 6 40.98 15,455 633,365 17,001 696,701 Thêm giỏ hàng
150 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 6 45.7 15,455 706,314 17,001 776,946 Thêm giỏ hàng
151 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 6 48.83 15,455 754,690 17,001 830,159 Thêm giỏ hàng
152 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 6 51.94 15,455 802,756 17,001 883,032 Thêm giỏ hàng
153 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 6 56.58 15,455 874,470 17,001 961,917 Thêm giỏ hàng
154 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 6 61.17 15,455 945,410 17,001 1,039,951 Thêm giỏ hàng
155 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 6 64.21 15,455 992,395 17,001 1,091,634 Thêm giỏ hàng
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
156 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 6 1.73 15,455 26,738 17,001 29,412 Thêm giỏ hàng
157 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 6 1.89 15,455 29,211 17,001 32,132 Thêm giỏ hàng
158 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 6 2.04 15,455 31,529 17,001 34,682 Thêm giỏ hàng
159 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 6 2.2 15,455 34,002 17,001 37,402 Thêm giỏ hàng
160 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 6 2.41 15,455 37,248 17,001 40,972 Thêm giỏ hàng
161 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 6 2.61 15,455 40,339 17,001 44,373 Thêm giỏ hàng
162 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 6 3 15,455 46,366 17,001 51,003 Thêm giỏ hàng
163 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 6 3.2 15,455 49,457 17,001 54,403 Thêm giỏ hàng
164 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 6 3.76 15,455 58,113 17,001 63,924 Thêm giỏ hàng
165 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 6 2.99 15,455 46,212 17,001 50,833 Thêm giỏ hàng
166 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 6 3.27 15,727 51,428 17,300 56,571 Thêm giỏ hàng
167 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 6 3.55 15,455 54,867 17,001 60,354 Thêm giỏ hàng
168 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 6 4.1 15,455 63,367 17,001 69,704 Thêm giỏ hàng
169 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 6 4.37 15,455 67,540 17,001 74,294 Thêm giỏ hàng
170 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 6 5.17 15,455 79,905 17,001 87,895 Thêm giỏ hàng
171 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 6 5.68 15,455 87,787 17,001 96,566 Thêm giỏ hàng
172 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6 6.43 15,455 99,379 17,001 109,316 Thêm giỏ hàng
173 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6 6.92 15,455 106,952 17,001 117,647 Thêm giỏ hàng
174 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 6 3.8 15,455 58,731 17,001 64,604 Thêm giỏ hàng
175 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 6 4.16 15,455 64,295 17,001 70,724 Thêm giỏ hàng
176 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 6 4.52 15,455 69,859 17,001 76,845 Thêm giỏ hàng
177 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 6 5.23 15,455 80,832 17,001 88,915 Thêm giỏ hàng
178 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 6 5.58 15,455 86,241 17,001 94,866 Thêm giỏ hàng
179 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6 6.62 15,455 102,315 17,001 112,547 Thêm giỏ hàng
180 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 6 7.29 15,455 112,670 17,001 123,937 Thêm giỏ hàng
181 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 6 8.29 15,455 128,126 17,001 140,938 Thêm giỏ hàng
182 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 6 8.93 15,455 138,017 17,001 151,819 Thêm giỏ hàng
183 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 6 4.81 15,455 74,341 17,001 81,775 Thêm giỏ hàng
184 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 6 5.27 15,455 81,450 17,001 89,595 Thêm giỏ hàng
185 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 6 5.74 15,455 88,714 17,001 97,586 Thêm giỏ hàng
186 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6 6.65 15,455 102,779 17,001 113,057 Thêm giỏ hàng
187 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 6 7.1 15,455 109,734 17,001 120,707 Thêm giỏ hàng
188 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 6 8.44 15,455 130,444 17,001 143,488 Thêm giỏ hàng
189 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 6 9.32 15,455 144,045 17,001 158,449 Thêm giỏ hàng
190 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 6 10.62 15,455 164,137 17,001 180,551 Thêm giỏ hàng
191 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 6 11.47 15,455 177,274 17,001 195,001 Thêm giỏ hàng
192 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 6 12.72 15,455 196,593 17,001 216,253 Thêm giỏ hàng
193 Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 6 13.54 15,455 209,267 17,001 230,194 Thêm giỏ hàng
194 Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 6 14.35 15,455 221,786 17,001 243,964 Thêm giỏ hàng
195 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 6 5.49 15,455 84,850 17,001 93,335 Thêm giỏ hàng
196 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6 6.02 15,455 93,042 17,001 102,346 Thêm giỏ hàng
197 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6 6.55 15,727 103,014 17,300 113,315 Thêm giỏ hàng
198 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 6 7.6 15,455 117,461 17,001 129,208 Thêm giỏ hàng
199 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 6 8.12 15,455 125,498 17,001 138,048 Thêm giỏ hàng
200 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 6 9.67 15,455 149,454 17,001 164,400 Thêm giỏ hàng
201 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 6 10.68 15,455 165,064 17,001 181,571 Thêm giỏ hàng
202 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 6 12.18 15,455 188,247 17,001 207,072 Thêm giỏ hàng
203 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 6 13.17 15,455 203,548 17,001 223,903 Thêm giỏ hàng
204 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 6 14.63 15,455 226,113 17,001 248,725 Thêm giỏ hàng
205 Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 6 15.58 15,455 240,796 17,001 264,876 Thêm giỏ hàng
206 Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 6 16.53 15,455 255,479 17,001 281,027 Thêm giỏ hàng
207 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6 6.69 15,455 103,397 17,001 113,737 Thêm giỏ hàng
208 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 6 7.28 15,455 112,516 17,001 123,767 Thêm giỏ hàng
209 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 6 8.45 15,455 130,599 17,001 143,658 Thêm giỏ hàng
210 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 6 9.03 15,455 139,563 17,001 153,519 Thêm giỏ hàng
211 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 6 10.76 15,455 166,301 17,001 182,931 Thêm giỏ hàng
212 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 6 11.9 15,455 183,920 17,001 202,312 Thêm giỏ hàng
213 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 6 13.58 15,455 209,885 17,001 230,874 Thêm giỏ hàng
214 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 6 14.69 15,455 227,041 17,001 249,745 Thêm giỏ hàng
215 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 6 16.32 15,455 252,233 17,001 277,456 Thêm giỏ hàng
216 Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 6 17.4 15,455 268,925 17,001 295,817 Thêm giỏ hàng
217 Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 6 18.47 15,455 285,462 17,001 314,008 Thêm giỏ hàng
218 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 6 8.33 15,455 128,744 17,001 141,618 Thêm giỏ hàng
219 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 6 9.67 15,455 149,454 17,001 164,400 Thêm giỏ hàng
220 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 6 10.34 15,455 159,809 17,001 175,790 Thêm giỏ hàng
221 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 6 12.33 15,455 190,566 17,001 209,622 Thêm giỏ hàng
222 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 6 13.64 15,455 210,812 17,001 231,894 Thêm giỏ hàng
223 Thép Hòa Phát D48.1 x 2.3 6 15.59 15,455 240,951 17,001 265,046 Thêm giỏ hàng
224 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 6 16.87 15,455 260,734 17,001 286,807 Thêm giỏ hàng
225 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 6 18.77 15,455 290,099 17,001 319,109 Thêm giỏ hàng
226 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 6 20.02 15,455 309,418 17,001 340,360 Thêm giỏ hàng
227 Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 6 21.26 15,455 328,583 17,001 361,441 Thêm giỏ hàng
228 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 6 12.12 15,455 187,320 17,001 206,052 Thêm giỏ hàng
229 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 6 12.96 15,455 200,303 17,001 220,333 Thêm giỏ hàng
230 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 6 15.47 15,455 239,096 17,001 263,005 Thêm giỏ hàng
231 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 6 17.13 15,455 264,752 17,001 291,227 Thêm giỏ hàng
232 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 6 19.6 15,455 302,927 17,001 333,220 Thêm giỏ hàng
233 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 6 21.23 15,455 328,119 17,001 360,931 Thêm giỏ hàng
234 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 6 23.66 15,455 365,676 17,001 402,244 Thêm giỏ hàng
235 Ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 6 25.26 15,455 390,405 17,001 429,445 Thêm giỏ hàng
236 Ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 6 26.85 15,455 414,979 17,001 456,477 Thêm giỏ hàng
237 Ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 6 16.45 15,455 254,242 17,001 279,666 Thêm giỏ hàng
238 Ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 6 19.66 15,455 303,854 17,001 334,240 Thêm giỏ hàng
239 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 6 21.78 15,455 336,620 17,001 370,282 Thêm giỏ hàng
240 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 6 24.95 15,455 385,614 17,001 424,175 Thêm giỏ hàng
241 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 6 27.04 15,455 417,915 17,001 459,707 Thêm giỏ hàng
242 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 6 30.16 15,455 466,137 17,001 512,750 Thêm giỏ hàng
243 Ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 6 32.23 15,455 498,129 17,001 547,942 Thêm giỏ hàng
244 Ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 6 34.28 15,455 529,813 17,001 582,794 Thêm giỏ hàng
245 Ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 6 19.27 15,455 297,827 17,001 327,609 Thêm giỏ hàng
246 Ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 6 23.04 15,455 356,094 17,001 391,703 Thêm giỏ hàng
247 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 6 25.54 15,455 394,732 17,001 434,206 Thêm giỏ hàng
248 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 6 29.27 15,455 452,381 17,001 497,619 Thêm giỏ hàng
249 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 6 31.74 15,455 490,556 17,001 539,612 Thêm giỏ hàng
250 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 6 35.42 15,455 547,432 17,001 602,175 Thêm giỏ hàng
251 Ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 6 37.87 15,455 585,298 17,001 643,828 Thêm giỏ hàng
252 Ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 6 40.3 15,455 622,855 17,001 685,140 Thêm giỏ hàng
253 Ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 6 28.29 15,455 437,235 17,001 480,958 Thêm giỏ hàng
254 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 6 31.37 15,455 484,838 17,001 533,321 Thêm giỏ hàng
255 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 6 35.97 15,455 555,933 17,001 611,526 Thêm giỏ hàng
256 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 6 39.03 15,455 603,226 17,001 663,549 Thêm giỏ hàng
257 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 6 43.59 15,455 673,703 17,001 741,074 Thêm giỏ hàng
258 Ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 6 46.61 15,455 720,379 17,001 792,417 Thêm giỏ hàng
259 Ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 6 49.62 15,455 766,900 17,001 843,590 Thêm giỏ hàng
260 Ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 6 29.75 15,455 459,800 17,001 505,780 Thêm giỏ hàng
261 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 6 33 15,455 510,030 17,001 561,033 Thêm giỏ hàng
262 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 6 37.84 15,455 584,834 17,001 643,318 Thêm giỏ hàng
263 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 6 41.06 15,455 634,601 17,001 698,061 Thêm giỏ hàng
264 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 6 45.86 15,455 708,787 17,001 779,666 Thêm giỏ hàng
265 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 6 49.05 15,455 758,090 17,001 833,899 Thêm giỏ hàng
266 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 15,455 807,238 17,001 887,962 Thêm giỏ hàng
267 Ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 6 33.29 15,455 514,512 17,001 565,963 Thêm giỏ hàng
268 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 6 36.93 15,455 570,770 17,001 627,847 Thêm giỏ hàng
269 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 6 42.37 15,455 654,848 17,001 720,332 Thêm giỏ hàng
270 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 6 45.98 15,455 710,642 17,001 781,706 Thêm giỏ hàng
271 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 6 51.37 15,455 793,947 17,001 873,341 Thêm giỏ hàng
272 Ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 6 54.96 15,455 849,432 17,001 934,375 Thêm giỏ hàng
273 Ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 6 58.52 15,455 904,453 17,001 994,899 Thêm giỏ hàng
274 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 15,455 807,238 17,001 887,962 Thêm giỏ hàng
Thép hộp đen Hòa Phát
275 Hộp đen 13 x 26 x 1.0 6 2.41 14,591 35,164 16,050 38,681 Thêm giỏ hàng
276 Hộp đen 13 x 26 x 1.1 6 3.77 14,591 55,008 16,050 60,509 Thêm giỏ hàng
277 Hộp đen 13 x 26 x 1.2 6 4.08 14,591 59,531 16,050 65,484 Thêm giỏ hàng
278 Hộp đen 13 x 26 x 1.4 6 4.7 14,591 68,577 16,050 75,435 Thêm giỏ hàng
279 Hộp đen 14 x 14 x 1.0 6 2.41 14,591 35,164 16,050 38,681 Thêm giỏ hàng
280 Hộp đen 14 x 14 x 1.1 6 2.63 14,591 38,374 16,050 42,212 Thêm giỏ hàng
281 Hộp đen 14 x 14 x 1.2 6 2.84 14,591 41,438 16,050 45,582 Thêm giỏ hàng
282 Hộp đen 14 x 14 x 1.4 6 3.25 14,591 47,420 16,050 52,163 Thêm giỏ hàng
283 Hộp đen 16 x 16 x 1.0 6 2.79 14,591 40,709 16,050 44,780 Thêm giỏ hàng
284 Hộp đen 16 x 16 x 1.1 6 3.04 14,591 44,356 16,050 48,792 Thêm giỏ hàng
285 Hộp đen 16 x 16 x 1.2 6 3.29 14,591 48,004 16,050 52,805 Thêm giỏ hàng
286 Hộp đen 16 x 16 x 1.4 6 3.78 14,591 55,154 16,050 60,669 Thêm giỏ hàng
287 Hộp đen 20 x 20 x 1.0 6 3.54 14,591 51,652 16,050 56,817 Thêm giỏ hàng
288 Hộp đen 20 x 20 x 1.1 6 3.87 14,591 56,467 16,050 62,114 Thêm giỏ hàng
289 Hộp đen 20 x 20 x 1.2 6 4.2 14,591 61,282 16,050 67,410 Thêm giỏ hàng
290 Hộp đen 20 x 20 x 1.4 6 4.83 14,591 70,474 16,050 77,522 Thêm giỏ hàng
291 Hộp đen 20 x 20 x 1.5 6 5.14 13,955 71,731 15,351 78,904 Thêm giỏ hàng
292 Hộp đen 20 x 20 x 1.8 6 6.05 13,955 84,431 15,351 92,874 Thêm giỏ hàng
293 Hộp đen 20 x 40 x 1.0 6 5.43 14,591 79,229 16,050 87,152 Thêm giỏ hàng
294 Hộp đen 20 x 40 x 1.1 6 5.94 14,591 86,670 16,050 95,337 Thêm giỏ hàng
295 Hộp đen 20 x 40 x 1.2 6 6.46 14,864 96,019 16,350 105,621 Thêm giỏ hàng
296 Hộp đen 20 x 40 x 1.4 6 7.47 14,591 108,994 16,050 119,894 Thêm giỏ hàng
297 Hộp đen 20 x 40 x 1.5 6 7.79 13,955 108,713 15,351 119,584 Thêm giỏ hàng
298 Hộp đen 20 x 40 x 1.8 6 9.44 13,955 131,739 15,351 144,913 Thêm giỏ hàng
299 Hộp đen 20 x 40 x 2.0 6 10.4 13,500 140,400 14,850 154,440 Thêm giỏ hàng
300 Hộp đen 20 x 40 x 2.3 6 11.8 13,500 159,300 14,850 175,230 Thêm giỏ hàng
301 Hộp đen 20 x 40 x 2.5 6 12.72 13,500 171,720 14,850 188,892 Thêm giỏ hàng
302 Hộp đen 25 x 25 x 1.0 6 4.48 14,591 65,367 16,050 71,904 Thêm giỏ hàng
303 Hộp đen 25 x 25 x 1.1 6 4.91 14,591 71,641 16,050 78,806 Thêm giỏ hàng
304 Hộp đen 25 x 25 x 1.2 6 5.33 14,591 77,770 16,050 85,547 Thêm giỏ hàng
305 Hộp đen 25 x 25 x 1.4 6 6.15 14,591 89,734 16,050 98,708 Thêm giỏ hàng
306 Hộp đen 25 x 25 x 1.5 6 6.56 13,955 91,548 15,351 100,703 Thêm giỏ hàng
307 Hộp đen 25 x 25 x 1.8 6 7.75 13,955 108,155 15,351 118,970 Thêm giỏ hàng
308 Hộp đen 25 x 25 x 2.0 6 8.52 13,500 115,020 14,850 126,522 Thêm giỏ hàng
309 Hộp đen 25 x 50 x 1.0 6 6.84 14,591 99,802 16,050 109,782 Thêm giỏ hàng
310 Hộp đen 25 x 50 x 1.1 6 7.5 14,591 109,432 16,050 120,375 Thêm giỏ hàng
311 Hộp đen 25 x 50 x 1.2 6 8.15 14,591 118,916 16,050 130,808 Thêm giỏ hàng
312 Hộp đen 25 x 50 x 1.4 6 9.45 14,591 137,884 16,050 151,673 Thêm giỏ hàng
313 Hộp đen 25 x 50 x 1.5 6 10.09 13,955 140,811 15,351 154,892 Thêm giỏ hàng
314 Hộp đen 25 x 50 x 1.8 6 11.98 13,955 167,186 15,351 183,905 Thêm giỏ hàng
315 Hộp đen 25 x 50 x 2.0 6 13.23 13,500 178,605 14,850 196,466 Thêm giỏ hàng
316 Hộp đen 25 x 50 x 2.3 6 15.06 13,500 203,310 14,850 223,641 Thêm giỏ hàng
317 Hộp đen 25 x 50 x 2.5 6 16.25 13,500 219,375 14,850 241,313 Thêm giỏ hàng
318 Hộp đen 30 x 30 x 1.0 6 5.43 14,591 79,229 16,050 87,152 Thêm giỏ hàng
319 Hộp đen 30 x 30 x 1.1 6 5.94 14,591 86,670 16,050 95,337 Thêm giỏ hàng
320 Hộp đen 30 x 30 x 1.2 6 6.46 14,591 94,257 16,050 103,683 Thêm giỏ hàng
321 Hộp đen 30 x 30 x 1.4 6 7.47 14,591 108,994 16,050 119,894 Thêm giỏ hàng
322 Hộp đen 30 x 30 x 1.5 6 7.97 13,955 111,225 15,351 122,347 Thêm giỏ hàng
323 Hộp đen 30 x 30 x 1.8 6 9.44 13,955 131,739 15,351 144,913 Thêm giỏ hàng
324 Hộp đen 30 x 30 x 2.0 6 10.4 13,500 140,400 14,850 154,440 Thêm giỏ hàng
325 Hộp đen 30 x 30 x 2.3 6 11.8 13,500 159,300 14,850 175,230 Thêm giỏ hàng
326 Hộp đen 30 x 30 x 2.5 6 12.72 13,500 171,720 14,850 188,892 Thêm giỏ hàng
327 Hộp đen 30 x 60 x 1.0 6 8.25 14,591 120,375 16,050 132,413 Thêm giỏ hàng
328 Hộp đen 30 x 60 x 1.1 6 9.05 14,591 132,048 16,050 145,253 Thêm giỏ hàng
329 Hộp đen 30 x 60 x 1.2 6 9.85 14,591 143,720 16,050 158,093 Thêm giỏ hàng
330 Hộp đen 30 x 60 x 1.4 6 11.43 14,591 166,774 16,050 183,452 Thêm giỏ hàng
331 Hộp đen 30 x 60 x 1.5 6 12.21 13,955 170,396 15,351 187,436 Thêm giỏ hàng
332 Hộp đen 30 x 60 x 1.8 6 14.53 13,955 202,773 15,351 223,050 Thêm giỏ hàng
333 Hộp đen 30 x 60 x 2.0 6 16.05 13,500 216,675 14,850 238,343 Thêm giỏ hàng
334 Hộp đen 30 x 60 x 2.3 6 18.3 13,500 247,050 14,850 271,755 Thêm giỏ hàng
335 Hộp đen 30 x 60 x 2.5 6 19.78 13,500 267,030 14,850 293,733 Thêm giỏ hàng
336 Hộp đen 30 x 60 x 2.8 6 21.97 13,500 296,595 14,850 326,255 Thêm giỏ hàng
337 Hộp đen 30 x 60 x 3.0 6 23.4 13,500 315,900 14,850 347,490 Thêm giỏ hàng
338 Hộp đen 40 x 40 x 1.1 6 8.02 14,591 117,019 16,050 128,721 Thêm giỏ hàng
339 Hộp đen 40 x 40 x 1.2 6 8.72 14,591 127,233 16,050 139,956 Thêm giỏ hàng
340 Hộp đen 40 x 40 x 1.4 6 10.11 14,591 147,514 16,050 162,266 Thêm giỏ hàng
341 Hộp đen 40 x 40 x 1.5 6 10.8 13,955 150,719 15,351 165,791 Thêm giỏ hàng
342 Hộp đen 40 x 40 x 1.8 6 12.83 13,955 179,048 15,351 196,953 Thêm giỏ hàng
343 Hộp đen 40 x 40 x 2.0 6 14.17 13,500 191,295 14,850 210,425 Thêm giỏ hàng
344 Hộp đen 40 x 40 x 2.3 6 16.14 13,500 217,890 14,850 239,679 Thêm giỏ hàng
345 Hộp đen 40 x 40 x 2.5 6 17.43 13,500 235,305 14,850 258,836 Thêm giỏ hàng
346 Hộp đen 40 x 40 x 2.8 6 19.33 13,500 260,955 14,850 287,051 Thêm giỏ hàng
347 Hộp đen 40 x 40 x 3.0 6 20.57 13,500 277,695 14,850 305,465 Thêm giỏ hàng
348 Hộp đen 40 x 80 x 1.1 6 12.16 14,591 177,425 16,050 195,168 Thêm giỏ hàng
349 Hộp đen 40 x 80 x 1.2 6 13.24 14,591 193,184 16,050 212,502 Thêm giỏ hàng
350 Hộp đen 40 x 80 x 1.4 6 15.38 14,591 224,408 16,050 246,849 Thêm giỏ hàng
351 Hộp đen 40 x 80 x 3.2 6 33.86 13,500 457,110 14,850 502,821 Thêm giỏ hàng
352 Hộp đen 40 x 80 x 3.0 6 31.88 13,500 430,380 14,850 473,418 Thêm giỏ hàng
353 Hộp đen 40 x 80 x 2.8 6 29.88 13,500 403,380 14,850 443,718 Thêm giỏ hàng
354 Hộp đen 40 x 80 x 2.5 6 26.85 13,500 362,475 14,850 398,723 Thêm giỏ hàng
355 Hộp đen 40 x 80 x 2.3 6 24.8 13,500 334,800 14,850 368,280 Thêm giỏ hàng
356 Hộp đen 40 x 80 x 2.0 6 21.7 13,500 292,950 14,850 322,245 Thêm giỏ hàng
357 Hộp đen 40 x 80 x 1.8 6 19.61 13,955 273,666 15,351 301,033 Thêm giỏ hàng
358 Hộp đen 40 x 80 x 1.5 6 16.45 13,955 229,567 15,351 252,524 Thêm giỏ hàng
359 Hộp đen 40 x 100 x 1.5 6 19.27 13,955 268,922 15,351 295,814 Thêm giỏ hàng
360 Hộp đen 40 x 100 x 1.8 6 23.01 13,955 321,115 15,351 353,227 Thêm giỏ hàng
361 Hộp đen 40 x 100 x 2.0 6 25.47 13,500 343,845 14,850 378,230 Thêm giỏ hàng
362 Hộp đen 40 x 100 x 2.3 6 29.14 13,500 393,390 14,850 432,729 Thêm giỏ hàng
363 Hộp đen 40 x 100 x 2.5 6 31.56 13,500 426,060 14,850 468,666 Thêm giỏ hàng
364 Hộp đen 40 x 100 x 2.8 6 35.15 13,500 474,525 14,850 521,978 Thêm giỏ hàng
365 Hộp đen 40 x 100 x 3.0 6 37.53 13,500 506,655 14,850 557,321 Thêm giỏ hàng
366 Hộp đen 40 x 100 x 3.2 6 38.39 13,500 518,265 14,850 570,092 Thêm giỏ hàng
367 Hộp đen 50 x 50 x 1.1 6 10.09 14,591 147,222 16,050 161,945 Thêm giỏ hàng
368 Hộp đen 50 x 50 x 1.2 6 10.98 14,591 160,208 16,050 176,229 Thêm giỏ hàng
369 Hộp đen 50 x 50 x 1.4 6 12.74 14,864 189,363 16,350 208,299 Thêm giỏ hàng
370 Hộp đen 50 x 50 x 3.2 6 27.83 13,500 375,705 14,850 413,276 Thêm giỏ hàng
371 Hộp đen 50 x 50 x 3.0 6 26.23 13,500 354,105 14,850 389,516 Thêm giỏ hàng
372 Hộp đen 50 x 50 x 2.8 6 24.6 13,500 332,100 14,850 365,310 Thêm giỏ hàng
373 Hộp đen 50 x 50 x 2.5 6 22.14 13,500 298,890 14,850 328,779 Thêm giỏ hàng
374 Hộp đen 50 x 50 x 2.3 6 20.47 13,500 276,345 14,850 303,980 Thêm giỏ hàng
375 Hộp đen 50 x 50 x 2.0 6 17.94 13,500 242,190 14,850 266,409 Thêm giỏ hàng
376 Hộp đen 50 x 50 x 1.8 6 16.22 13,955 226,357 15,351 248,993 Thêm giỏ hàng
377 Hộp đen 50 x 50 x 1.5 6 13.62 13,955 190,073 15,351 209,081 Thêm giỏ hàng
378 Hộp đen 50 x 100 x 1.4 6 19.33 14,591 282,042 16,050 310,247 Thêm giỏ hàng
379 Hộp đen 50 x 100 x 1.5 6 20.68 14,591 301,740 16,050 331,914 Thêm giỏ hàng
380 Hộp đen 50 x 100 x 1.8 6 24.69 13,955 344,560 15,351 379,016 Thêm giỏ hàng
381 Hộp đen 50 x 100 x 2.0 6 27.34 13,500 369,090 14,850 405,999 Thêm giỏ hàng
382 Hộp đen 50 x 100 x 2.3 6 31.29 13,500 422,415 14,850 464,657 Thêm giỏ hàng
383 Hộp đen 50 x 100 x 2.5 6 33.89 13,500 457,515 14,850 503,267 Thêm giỏ hàng
384 Hộp đen 50 x 100 x 2.8 6 37.77 13,500 509,895 14,850 560,885 Thêm giỏ hàng
385 Hộp đen 50 x 100 x 3.0 6 40.33 13,500 544,455 14,850 598,901 Thêm giỏ hàng
386 Hộp đen 50 x 100 x 3.2 6 42.87 13,500 578,745 14,850 636,620 Thêm giỏ hàng
387 Hộp đen 60 x 60 x 1.1 6 12.16 14,591 177,425 16,050 195,168 Thêm giỏ hàng
388 Hộp đen 60 x 60 x 1.2 6 13.24 14,591 193,184 16,050 212,502 Thêm giỏ hàng
389 Hộp đen 60 x 60 x 1.4 6 15.38 14,591 224,408 16,050 246,849 Thêm giỏ hàng
390 Hộp đen 60 x 60 x 1.5 6 16.45 13,955 229,567 15,351 252,524 Thêm giỏ hàng
391 Hộp đen 60 x 60 x 1.8 6 19.61 13,955 273,666 15,351 301,033 Thêm giỏ hàng
392 Hộp đen 60 x 60 x 2.0 6 21.7 13,500 292,950 14,850 322,245 Thêm giỏ hàng
393 Hộp đen 60 x 60 x 2.3 6 24.8 13,500 334,800 14,850 368,280 Thêm giỏ hàng
394 Hộp đen 60 x 60 x 2.5 6 26.85 13,500 362,475 14,850 398,723 Thêm giỏ hàng
395 Hộp đen 60 x 60 x 2.8 6 29.88 13,500 403,380 14,850 443,718 Thêm giỏ hàng
396 Hộp đen 60 x 60 x 3.0 6 31.88 13,500 430,380 14,850 473,418 Thêm giỏ hàng
397 Hộp đen 60 x 60 x 3.2 6 33.86 13,500 457,110 14,850 502,821 Thêm giỏ hàng
398 Hộp đen 90 x 90 x 1.5 6 24.93 13,955 347,909 15,351 382,700 Thêm giỏ hàng
399 Hộp đen 90 x 90 x 1.8 6 29.79 13,955 415,733 15,351 457,306 Thêm giỏ hàng
400 Hộp đen 90 x 90 x 2.0 6 33.01 13,500 445,635 14,850 490,199 Thêm giỏ hàng
401 Hộp đen 90 x 90 x 2.3 6 37.8 13,500 510,300 14,850 561,330 Thêm giỏ hàng
402 Hộp đen 90 x 90 x 2.5 6 40.98 13,500 553,230 14,850 608,553 Thêm giỏ hàng
403 Hộp đen 90 x 90 x 2.8 6 45.7 13,500 616,950 14,850 678,645 Thêm giỏ hàng
404 Hộp đen 90 x 90 x 3.0 6 48.83 13,500 659,205 14,850 725,126 Thêm giỏ hàng
405 Hộp đen 90 x 90 x 3.2 6 51.94 13,500 701,190 14,850 771,309 Thêm giỏ hàng
406 Hộp đen 90 x 90 x 3.5 6 56.58 13,500 763,830 14,850 840,213 Thêm giỏ hàng
407 Hộp đen 90 x 90 x 3.8 6 61.17 13,500 825,795 14,850 908,375 Thêm giỏ hàng
408 Hộp đen 90 x 90 x 4.0 6 64.21 13,500 866,835 14,850 953,519 Thêm giỏ hàng
409 Hộp đen 60 x 120 x 1.8 6 29.79 13,955 415,733 15,351 457,306 Thêm giỏ hàng
410 Hộp đen 60 x 120 x 2.0 6 33.01 13,500 445,635 14,850 490,199 Thêm giỏ hàng
411 Hộp đen 60 x 120 x 2.3 6 37.8 13,500 510,300 14,850 561,330 Thêm giỏ hàng
412 Hộp đen 60 x 120 x 2.5 6 40.98 13,500 553,230 14,850 608,553 Thêm giỏ hàng
413 Hộp đen 60 x 120 x 2.8 6 45.7 13,500 616,950 14,850 678,645 Thêm giỏ hàng
414 Hộp đen 60 x 120 x 3.0 6 48.83 13,500 659,205 14,850 725,126 Thêm giỏ hàng
415 Hộp đen 60 x 120 x 3.2 6 51.94 13,500 701,190 14,850 771,309 Thêm giỏ hàng
416 Hộp đen 60 x 120 x 3.5 6 56.58 13,500 763,830 14,850 840,213 Thêm giỏ hàng
417 Hộp đen 60 x 120 x 3.8 6 61.17 13,500 825,795 14,850 908,375 Thêm giỏ hàng
418 Hộp đen 60 x 120 x 4.0 6 64.21 13,500 866,835 14,850 953,519 Thêm giỏ hàng
419 Thép hộp đen 100 x 150 x 3.0 6 62.68 14,409 903,162 15,850 993,478 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen Hòa Phát
420 Ống đen D12.7 x 1.0 6 1.73 14,864 25,714 16,350 28,286 Thêm giỏ hàng
421 Ống đen D12.7 x 1.1 6 1.89 14,864 28,092 16,350 30,902 Thêm giỏ hàng
422 Ống đen D12.7 x 1.2 6 2.04 14,864 30,322 16,350 33,354 Thêm giỏ hàng
423 Ống đen D15.9 x 1.0 6 2.2 14,864 32,700 16,350 35,970 Thêm giỏ hàng
424 Ống đen D15.9 x 1.1 6 2.41 14,864 35,821 16,350 39,404 Thêm giỏ hàng
425 Ống đen D15.9 x 1.2 6 2.61 14,864 38,794 16,350 42,674 Thêm giỏ hàng
426 Ống đen D15.9 x 1.4 6 3 14,864 44,591 16,350 49,050 Thêm giỏ hàng
427 Ống đen D15.9 x 1.5 6 3.2 14,227 45,527 15,650 50,080 Thêm giỏ hàng
428 Ống đen D15.9 x 1.8 6 3.76 14,227 53,495 15,650 58,844 Thêm giỏ hàng
429 Ống đen D21.2 x 1.0 6 2.99 14,864 44,442 16,350 48,887 Thêm giỏ hàng
430 Ống đen D21.2 x 1.1 6 3.27 14,864 48,604 16,350 53,465 Thêm giỏ hàng
431 Ống đen D21.2 x 1.2 6 3.55 14,864 52,766 16,350 58,043 Thêm giỏ hàng
432 Ống đen D21.2 x 1.4 6 4.1 14,864 60,941 16,350 67,035 Thêm giỏ hàng
433 Ống đen D21.2 x 1.5 6 4.37 14,227 62,173 15,650 68,391 Thêm giỏ hàng
434 Ống đen D21.2 x 1.8 6 5.17 14,227 73,555 15,650 80,911 Thêm giỏ hàng
435 Ống đen D21.2 x 2.0 6 5.68 13,773 78,229 15,150 86,052 Thêm giỏ hàng
436 Ống đen D21.2 x 2.3 6 6.43 13,773 88,559 15,150 97,415 Thêm giỏ hàng
437 Ống đen D21.2 x 2.5 6 6.92 13,773 95,307 15,150 104,838 Thêm giỏ hàng
438 Ống đen D26.65 x 1.0 6 3.8 14,864 56,482 16,350 62,130 Thêm giỏ hàng
439 Ống đen D26.65 x 1.1 6 4.16 14,864 61,833 16,350 68,016 Thêm giỏ hàng
440 Ống đen D26.65 x 1.2 6 4.52 14,864 67,184 16,350 73,902 Thêm giỏ hàng
441 Ống đen D26.65 x 1.4 6 5.23 14,864 77,737 16,350 85,511 Thêm giỏ hàng
442 Ống đen D26.65 x 1.5 6 5.58 14,227 79,388 15,650 87,327 Thêm giỏ hàng
443 Ống đen D26.65 x 1.8 6 6.62 14,227 94,185 15,650 103,603 Thêm giỏ hàng
444 Ống đen D26.65 x 2.0 6 7.29 13,773 100,403 15,150 110,444 Thêm giỏ hàng
445 Ống đen D26.65 x 2.3 6 8.29 13,773 114,176 15,150 125,594 Thêm giỏ hàng
446 Ống đen D26.65 x 2.5 6 8.93 13,773 122,990 15,150 135,290 Thêm giỏ hàng
447 Ống đen D33.5 x 1.0 6 4.81 14,864 71,494 16,350 78,644 Thêm giỏ hàng
448 Ống đen D33.5 x 1.1 6 5.27 14,864 78,331 16,350 86,165 Thêm giỏ hàng
449 Ống đen D33.5 x 1.2 6 5.74 14,864 85,317 16,350 93,849 Thêm giỏ hàng
450 Ống đen D33.5 x 1.4 6 6.65 14,864 98,843 16,350 108,728 Thêm giỏ hàng
451 Ống đen D33.5 x 1.5 6 7.1 14,227 101,014 15,650 111,115 Thêm giỏ hàng
452 Ống đen D33.5 x 1.8 6 8.44 14,227 120,078 15,650 132,086 Thêm giỏ hàng
453 Ống đen D33.5 x 2.0 6 9.32 13,773 128,362 15,150 141,198 Thêm giỏ hàng
454 Ống đen D33.5 x 2.3 6 10.62 13,773 146,266 15,150 160,893 Thêm giỏ hàng
455 Ống đen D33.5 x 2.5 6 11.47 13,773 157,973 15,150 173,771 Thêm giỏ hàng
456 Ống đen D33.5 x 2.8 6 12.72 13,773 175,189 15,150 192,708 Thêm giỏ hàng
457 Ống đen D33.5 x 3.0 6 13.54 13,773 186,483 15,150 205,131 Thêm giỏ hàng
458 Ống đen D33.5 x 3.2 6 14.35 13,773 197,639 15,150 217,403 Thêm giỏ hàng
459 Ống đen D38.1 x 1.0 6 5.49 15,318 84,097 16,850 92,507 Thêm giỏ hàng
460 Ống đen D38.1 x 1.1 6 6.02 15,318 92,215 16,850 101,437 Thêm giỏ hàng
461 Ống đen D38.1 x 1.2 6 6.55 15,318 100,334 16,850 110,368 Thêm giỏ hàng
462 Ống đen D38.1 x 1.4 6 7.6 15,318 116,418 16,850 128,060 Thêm giỏ hàng
463 Ống đen D38.1 x 1.5 6 8.12 14,682 119,216 16,150 131,138 Thêm giỏ hàng
464 Ống đen D38.1 x 1.8 6 9.67 14,682 141,973 16,150 156,171 Thêm giỏ hàng
465 Ống đen D38.1 x 2.0 6 10.68 14,227 151,947 15,650 167,142 Thêm giỏ hàng
466 Ống đen D38.1 x 2.3 6 12.18 14,227 173,288 15,650 190,617 Thêm giỏ hàng
467 Ống đen D38.1 x 2.5 6 13.17 14,227 187,373 15,650 206,111 Thêm giỏ hàng
468 Ống đen D38.1 x 2.8 6 14.63 14,227 208,145 15,650 228,960 Thêm giỏ hàng
469 Ống đen D38.1 x 3.0 6 15.58 14,227 221,661 15,650 243,827 Thêm giỏ hàng
470 Ống đen D38.1 x 3.2 6 16.53 14,227 235,177 15,650 258,695 Thêm giỏ hàng
471 Ống đen D42.2 x 1.1 6 6.69 15,318 102,479 16,850 112,727 Thêm giỏ hàng
472 Ống đen D42.2 x 1.2 6 7.28 15,318 111,516 16,850 122,668 Thêm giỏ hàng
473 Ống đen D42.2 x 1.4 6 8.45 15,318 129,439 16,850 142,383 Thêm giỏ hàng
474 Ống đen D42.2 x 1.5 6 9.03 14,682 132,577 16,150 145,835 Thêm giỏ hàng
475 Ống đen D42.2 x 1.8 6 10.76 14,682 157,976 16,150 173,774 Thêm giỏ hàng
476 Ống đen D42.2 x 2.0 6 11.9 14,227 169,305 15,650 186,235 Thêm giỏ hàng
477 Ống đen D42.2 x 2.3 6 13.58 14,227 193,206 15,650 212,527 Thêm giỏ hàng
478 Ống đen D42.2 x 2.5 6 14.69 14,227 208,999 15,650 229,899 Thêm giỏ hàng
479 Ống đen D42.2 x 2.8 6 16.32 13,500 220,320 14,850 242,352 Thêm giỏ hàng
480 Ống đen D42.2 x 3.0 6 17.4 13,500 234,900 14,850 258,390 Thêm giỏ hàng
481 Ống đen D42.2 x 3.2 6 18.47 13,500 249,345 14,850 274,280 Thêm giỏ hàng
482 Ống đen D48.1 x 1.2 6 8.33 14,591 121,542 16,050 133,697 Thêm giỏ hàng
483 Ống đen D48.1 x 1.4 6 9.67 14,591 141,094 16,050 155,204 Thêm giỏ hàng
484 Ống đen D48.1 x 1.5 6 10.34 13,955 144,299 15,351 158,729 Thêm giỏ hàng
485 Ống đen D48.1 x 1.8 6 12.33 13,955 172,071 15,351 189,278 Thêm giỏ hàng
486 Ống đen D48.1 x 2.0 6 13.64 13,500 184,140 14,850 202,554 Thêm giỏ hàng
487 Ống đen D48.1 x 2.3 6 15.59 13,500 210,465 14,850 231,512 Thêm giỏ hàng
488 Ống đen D48.1 x 2.5 6 16.87 13,500 227,745 14,850 250,520 Thêm giỏ hàng
489 Ống đen D48.1 x 2.8 6 18.77 13,500 253,395 14,850 278,735 Thêm giỏ hàng
490 Ống đen D48.1 x 3.0 6 20.02 13,500 270,270 14,850 297,297 Thêm giỏ hàng
491 Ống đen D48.1 x 3.2 6 21.26 13,500 287,010 14,850 315,711 Thêm giỏ hàng
492 Ống đen D59.9 x 1.4 6 12.12 14,591 176,842 16,050 194,526 Thêm giỏ hàng
493 Ống đen D59.9 x 1.5 6 12.96 13,955 180,863 15,351 198,949 Thêm giỏ hàng
494 Ống đen D59.9 x 1.8 6 15.47 13,955 215,891 15,351 237,480 Thêm giỏ hàng
495 Ống đen D59.9 x 2.0 6 17.13 13,500 231,255 14,850 254,381 Thêm giỏ hàng
496 Ống đen D59.9 x 2.3 6 19.6 13,500 264,600 14,850 291,060 Thêm giỏ hàng
497 Ống đen D59.9 x 2.5 6 21.23 13,500 286,605 14,850 315,266 Thêm giỏ hàng
498 Ống đen D59.9 x 2.8 6 23.66 13,500 319,410 14,850 351,351 Thêm giỏ hàng
499 Ống đen D59.9 x 3.0 6 25.26 13,500 341,010 14,850 375,111 Thêm giỏ hàng
500 Ống đen D59.9 x 3.2 6 26.85 13,500 362,475 14,850 398,723 Thêm giỏ hàng
501 Ống đen D75.6 x 1.5 6 16.45 13,955 229,567 15,351 252,524 Thêm giỏ hàng
502 Ống đen D75.6 x 1.8 6 49.66 13,955 693,028 15,351 762,331 Thêm giỏ hàng
503 Ống đen D75.6 x 2.0 6 21.78 13,500 294,030 14,850 323,433 Thêm giỏ hàng
504 Ống đen D75.6 x 2.3 6 24.95 13,500 336,825 14,850 370,508 Thêm giỏ hàng
505 Ống đen D75.6 x 2.5 6 27.04 13,500 365,040 14,850 401,544 Thêm giỏ hàng
506 Ống đen D75.6 x 2.8 6 30.16 13,500 407,160 14,850 447,876 Thêm giỏ hàng
507 Ống đen D75.6 x 3.0 6 32.23 13,500 435,105 14,850 478,616 Thêm giỏ hàng
508 Ống đen D75.6 x 3.2 6 34.28 13,500 462,780 14,850 509,058 Thêm giỏ hàng
509 Ống đen D88.3 x 1.5 6 19.27 13,955 268,922 15,351 295,814 Thêm giỏ hàng
510 Ống đen D88.3 x 1.8 6 23.04 13,955 321,534 15,351 353,687 Thêm giỏ hàng
511 Ống đen D88.3 x 2.0 6 25.54 13,500 344,790 14,850 379,269 Thêm giỏ hàng
512 Ống đen D88.3 x 2.3 6 29.27 13,500 395,145 14,850 434,660 Thêm giỏ hàng
513 Ống đen D88.3 x 2.5 6 31.74 13,500 428,490 14,850 471,339 Thêm giỏ hàng
514 Ống đen D88.3 x 2.8 6 35.42 13,500 478,170 14,850 525,987 Thêm giỏ hàng
515 Ống đen D88.3 x 3.0 6 37.87 13,500 511,245 14,850 562,370 Thêm giỏ hàng
516 Ống đen D88.3 x 3.2 6 40.3 13,500 544,050 14,850 598,455 Thêm giỏ hàng
517 Ống đen D108.0 x 1.8 6 28.29 13,955 394,800 15,351 434,280 Thêm giỏ hàng
518 Ống đen D108.0 x 2.0 6 31.37 13,500 423,495 14,850 465,845 Thêm giỏ hàng
519 Ống đen D108.0 x 2.3 6 35.97 13,500 485,595 14,850 534,155 Thêm giỏ hàng
520 Ống đen D108.0 x 2.5 6 39.03 13,500 526,905 14,850 579,596 Thêm giỏ hàng
521 Ống đen D108.0 x 2.8 6 45.86 13,500 619,110 14,850 681,021 Thêm giỏ hàng
522 Ống đen D108.0 x 3.0 6 46.61 13,500 629,235 14,850 692,159 Thêm giỏ hàng
523 Ống đen D108.0 x 3.2 6 49.62 13,500 669,870 14,850 736,857 Thêm giỏ hàng
524 Ống đen D113.5 x 1.8 6 29.75 13,955 415,175 15,351 456,692 Thêm giỏ hàng
525 Ống đen D113.5 x 2.0 6 33 13,500 445,500 14,850 490,050 Thêm giỏ hàng
526 Ống đen D113.5 x 2.3 6 37.84 13,500 510,840 14,850 561,924 Thêm giỏ hàng
527 Ống đen D113.5 x 2.5 6 41.06 13,500 554,310 14,850 609,741 Thêm giỏ hàng
528 Ống đen D113.5 x 2.8 6 45.86 13,500 619,110 14,850 681,021 Thêm giỏ hàng
529 Ống đen D113.5 x 3.0 6 49.05 13,500 662,175 14,850 728,393 Thêm giỏ hàng
530 Ống đen D113.5 x 3.2 6 52.23 13,500 705,105 14,850 775,616 Thêm giỏ hàng
531 Ống đen D126.8 x 1.8 6 33.29 13,500 449,415 14,850 494,357 Thêm giỏ hàng
532 Ống đen D126.8 x 2.0 6 36.93 13,500 498,555 14,850 548,411 Thêm giỏ hàng
533 Ống đen D126.8 x 2.3 6 42.37 13,500 571,995 14,850 629,195 Thêm giỏ hàng
534 Ống đen D126.8 x 2.5 6 45.98 13,500 620,730 14,850 682,803 Thêm giỏ hàng
535 Ống đen D126.8 x 2.8 6 54.37 13,500 733,995 14,850 807,395 Thêm giỏ hàng
536 Ống đen D126.8 x 3.0 6 54.96 13,500 741,960 14,850 816,156 Thêm giỏ hàng
537 Ống đen D126.8 x 3.2 6 58.52 13,500 790,020 14,850 869,022 Thêm giỏ hàng
538 Ống đen D113.5 x 4.0 14 64.81 13,773 892,610 15,150 981,872 Thêm giỏ hàng
Thép hộp đen cỡ lớn
539 Hộp đen 125 x 125 x 6 x 6000 6 134.52 15,818 2,127,862 17,400 2,340,648 Thêm giỏ hàng
540 Hộp đen 125 x 125 x 5 x 6000 6 113.04 15,818 1,788,087 17,400 1,966,896 Thêm giỏ hàng
541 Hộp đen 125 x 125 x 4.5 x 6000 6 101.04 15,364 1,552,342 16,900 1,707,576 Thêm giỏ hàng
542 Hộp đen 125 x 125 x 2.5 x 6000 6 57.46 15,364 882,795 16,900 971,074 Thêm giỏ hàng
543 Hộp đen 75 x 150 x 4.5 x 6000 6 91.56 15,636 1,431,665 17,200 1,574,832 Thêm giỏ hàng
544 Hộp đen 75 x 150 x 2.5 x 6000 6 51.81 15,636 810,120 17,200 891,132 Thêm giỏ hàng
545 Hộp đen 300 x 300 x 12 6 651.11 19,091 12,430,282 21,000 13,673,310 Thêm giỏ hàng
546 Hộp đen 300 x 300 x 10 6 546.36 19,091 10,430,509 21,000 11,473,560 Thêm giỏ hàng
547 Hộp đen 300 x 300 x 8 6 440.102 19,091 8,401,947 21,000 9,242,142 Thêm giỏ hàng
548 Hộp đen 200 x 200 x 12 6 425.03 19,091 8,114,209 21,000 8,925,630 Thêm giỏ hàng
549 Hộp đen 200 x 200 x 10 6 357.96 19,091 6,833,782 21,000 7,517,160 Thêm giỏ hàng
550 Hộp đen 180 x 180 x 10 6 320.28 19,091 6,114,436 21,000 6,725,880 Thêm giỏ hàng
551 Hộp đen 180 x 180 x 8 6 259.24 19,091 4,949,127 21,000 5,444,040 Thêm giỏ hàng
552 Hộp đen 180 x 180 x 6 6 196.69 19,091 3,754,991 21,000 4,130,490 Thêm giỏ hàng
553 Hộp đen 180 x 180 x 5 6 165.79 19,091 3,165,082 21,000 3,481,590 Thêm giỏ hàng
554 Hộp đen 160 x 160 x 12 6 334.8 19,091 6,391,636 21,000 7,030,800 Thêm giỏ hàng
555 Hộp đen 160 x 160 x 8 6 229.09 19,091 4,373,536 21,000 4,810,890 Thêm giỏ hàng
556 Hộp đen 160 x 160 x 6 6 174.08 19,091 3,323,345 21,000 3,655,680 Thêm giỏ hàng
557 Hộp đen 160 x 160 x 5 6 146.01 19,091 2,787,464 21,000 3,066,210 Thêm giỏ hàng
558 Hộp đen 150 x 250 x 8 6 289.38 19,091 5,524,527 21,000 6,076,980 Thêm giỏ hàng
559 Hộp đen 150 x 250 x 5 6 183.69 19,091 3,506,809 21,000 3,857,490 Thêm giỏ hàng
560 Hộp đen 150 x 150 x 5 6 136.59 16,409 2,241,318 18,050 2,465,450 Thêm giỏ hàng
561 Hộp đen 140 x 140 x 8 6 198.95 19,091 3,798,136 21,000 4,177,950 Thêm giỏ hàng
562 Hộp đen 140 x 140 x 6 6 151.47 19,091 2,891,700 21,000 3,180,870 Thêm giỏ hàng
563 Hộp đen 140 x 140 x 5 6 127.17 19,091 2,427,791 21,000 2,670,570 Thêm giỏ hàng
564 Hộp đen 120 x 120 x 6 6 128.87 19,091 2,460,245 21,000 2,706,270 Thêm giỏ hàng
565 Hộp đen 120 x 120 x 5 6 108.33 19,091 2,068,118 21,000 2,274,930 Thêm giỏ hàng
566 Hộp đen 100 x 200 x 8 6 214.02 19,091 4,085,836 21,000 4,494,420 Thêm giỏ hàng
567 Hộp đen 100 x 140 x 6 6 128.86 14,227 1,833,326 15,650 2,016,659 Thêm giỏ hàng
568 Hộp đen 100 x 100 x 5 6 89.49 14,227 1,273,199 15,650 1,400,519 Thêm giỏ hàng
569 Hộp đen 100 x 100 x 10 6 169.56 14,227 2,412,376 15,650 2,653,614 Thêm giỏ hàng
570 Hộp đen 100 x 100 x 2.0 6 36.78 13,773 506,561 15,150 557,217 Thêm giỏ hàng
571 Thép Hòa Phát 100 x 100 x 2.5 6 45.69 13,773 629,276 15,150 692,204 Thêm giỏ hàng
572 Hộp đen 100 x 100 x 2.8 6 50.98 13,773 702,134 15,150 772,347 Thêm giỏ hàng
573 Hộp đen 100 x 100 x 3.0 6 54.49 13,773 750,476 15,150 825,524 Thêm giỏ hàng
574 Hộp đen 100 x 100 x 3.2 6 57.97 13,773 798,405 15,150 878,246 Thêm giỏ hàng
575 Hộp đen 100 x 100 x 3.5 6 79.66 13,773 1,097,135 15,150 1,206,849 Thêm giỏ hàng
576 Hộp đen 100 x 100 x 3.8 6 68.33 13,773 941,090 15,150 1,035,200 Thêm giỏ hàng
577 Thép hộp đen 100 x 100 x 4.0 6 71.74 13,773 988,055 15,150 1,086,861 Thêm giỏ hàng
578 Thép hộp đen 100 x 150 x 2.0 6 46.2 14,682 678,300 16,150 746,130 Thêm giỏ hàng
579 Hộp đen 100 x 150 x 2.5 6 57.46 14,682 843,617 16,150 927,979 Thêm giỏ hàng
580 Thép hộp đen 100 x 150 x 2.8 6 64.17 14,682 942,132 16,150 1,036,346 Thêm giỏ hàng
581 Thép hộp đen 100 x 150 x 3.2 6 73.04 14,682 1,072,360 16,150 1,179,596 Thêm giỏ hàng
582 Hộp đen 100 x 150 x 3.5 6 79.66 14,682 1,169,554 16,150 1,286,509 Thêm giỏ hàng
583 Hộp đen 100 x 150 x 3.8 6 86.23 14,682 1,266,013 16,150 1,392,615 Thêm giỏ hàng
584 Hộp đen 100 x 150 x 4.0 6 90.58 14,682 1,329,879 16,150 1,462,867 Thêm giỏ hàng
585 Hộp đen 150 x 150 x 2.0 6 55.62 14,682 816,603 16,150 898,263 Thêm giỏ hàng
586 Hộp đen 150 x 150 x 2.5 6 69.24 14,682 1,016,569 16,150 1,118,226 Thêm giỏ hàng
587 Hộp đen 150 x 150 x 2.8 6 77.36 14,682 1,135,785 16,150 1,249,364 Thêm giỏ hàng
588 Hộp đen 150 x 150 x 3.0 6 82.75 14,682 1,214,920 16,150 1,336,413 Thêm giỏ hàng
589 Hộp đen 150 x 150 x 3.2 6 88.12 14,682 1,293,762 16,150 1,423,138 Thêm giỏ hàng
590 Hộp đen 150 x 150 x 3.5 6 96.14 14,682 1,411,510 16,150 1,552,661 Thêm giỏ hàng
591 Hộp đen 150 x 150 x 3.8 6 104.12 14,682 1,528,671 16,150 1,681,538 Thêm giỏ hàng
592 Hộp đen 150 x 150 x 4.0 6 109.42 14,682 1,606,485 16,150 1,767,133 Thêm giỏ hàng
593 Hộp đen 100 x 200 x 2.0 6 55.62 14,682 816,603 16,150 898,263 Thêm giỏ hàng
594 Hộp đen 100 x 200 x 2.5 6 69.24 14,682 1,016,569 16,150 1,118,226 Thêm giỏ hàng
595 Hộp đen 100 x 200 x 2.8 6 77.36 14,682 1,135,785 16,150 1,249,364 Thêm giỏ hàng
596 Hộp đen 100 x 200 x 3.0 6 82.75 14,682 1,214,920 16,150 1,336,413 Thêm giỏ hàng
597 Hộp đen 100 x 200 x 3.2 6 88.12 14,682 1,293,762 16,150 1,423,138 Thêm giỏ hàng
598 Hộp đen 100 x 200 x 3.5 6 96.14 14,682 1,411,510 16,150 1,552,661 Thêm giỏ hàng
599 Hộp đen 100 x 200 x 3.8 6 104.12 14,682 1,528,671 16,150 1,681,538 Thêm giỏ hàng
600 Hộp đen 100 x 200 x 4.0 6 109.42 14,682 1,606,485 16,150 1,767,133 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen cỡ lớn
601 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 6 80.46 13,955 1,122,856 15,351 1,235,141 Thêm giỏ hàng
602 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 6 96.54 13,955 1,347,260 15,351 1,481,986 Thêm giỏ hàng
603 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 6 111.66 13,955 1,558,266 15,351 1,714,093 Thêm giỏ hàng
604 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.35 6 130.62 13,955 1,822,861 15,351 2,005,148 Thêm giỏ hàng
605 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 6 96.24 14,682 1,412,978 16,150 1,554,276 Thêm giỏ hàng
606 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 6 115.62 14,682 1,697,512 16,150 1,867,263 Thêm giỏ hàng
607 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 6 133.86 14,682 1,965,308 16,150 2,161,839 Thêm giỏ hàng
608 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 6 152.16 14,682 2,233,985 16,150 2,457,384 Thêm giỏ hàng
609 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 6 151.56 14,682 2,225,176 16,150 2,447,694 Thêm giỏ hàng
610 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 6 163.32 14,682 2,397,835 16,150 2,637,618 Thêm giỏ hàng
611 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 6 175.68 14,682 2,579,302 16,150 2,837,232 Thêm giỏ hàng
612 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 6 199.86 14,682 2,934,308 16,150 3,227,739 Thêm giỏ hàng
613 Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 6 250.5 15,455 3,871,591 17,001 4,258,751 Thêm giỏ hàng
614 Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 6 306.06 15,455 4,730,296 17,001 5,203,326 Thêm giỏ hàng
615 Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 6 361.68 15,455 5,589,929 17,001 6,148,922 Thêm giỏ hàng
616 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 6 215.82 15,455 3,335,596 17,001 3,669,156 Thêm giỏ hàng
617 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 6 298.2 15,455 4,608,817 17,001 5,069,698 Thêm giỏ hàng
618 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 6 391.02 15,455 6,043,392 17,001 6,647,731 Thêm giỏ hàng
619 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 6 247.74 15,455 3,828,934 17,001 4,211,828 Thêm giỏ hàng
620 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 15,455 5,069,698 17,001 5,576,668 Thêm giỏ hàng
621 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 6 407.52 15,455 6,298,407 17,001 6,928,248 Thêm giỏ hàng
622 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 6 487.5 15,455 7,534,534 17,001 8,287,988 Thêm giỏ hàng
623 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 6 565.56 15,455 8,740,987 17,001 9,615,086 Thêm giỏ hàng
624 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 6 644.04 15,455 9,953,931 17,001 10,949,324 Thêm giỏ hàng
625 Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 6 375.72 15,455 5,806,923 17,001 6,387,616 Thêm giỏ hàng
626 Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 6 467.34 15,455 7,222,952 17,001 7,945,247 Thêm giỏ hàng
627 Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 6 559.38 15,455 8,645,472 17,001 9,510,019 Thêm giỏ hàng
628 Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 6 739.44 15,455 11,428,381 17,001 12,571,219 Thêm giỏ hàng
629 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 6 526.26 15,455 8,133,588 17,001 8,946,946 Thêm giỏ hàng
630 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 6 526.26 15,455 8,133,588 17,001 8,946,946 Thêm giỏ hàng
631 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 6 630.96 15,455 9,751,774 17,001 10,726,951 Thêm giỏ hàng
632 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 6 732.3 15,455 11,318,029 17,001 12,449,832 Thêm giỏ hàng
633 Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 6 471.12 15,455 7,281,374 17,001 8,009,511 Thêm giỏ hàng
634 Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 6 702.54 15,455 10,858,075 17,001 11,943,883 Thêm giỏ hàng
635 Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 6 930.3 15,455 14,378,209 17,001 15,816,030 Thêm giỏ hàng
636 Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 6 566.88 17,727 10,049,236 19,500 11,054,160 Thêm giỏ hàng
637 Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 6 846.3 17,727 15,002,591 19,500 16,502,850 Thêm giỏ hàng
638 Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 6 1121.88 17,727 19,887,873 19,500 21,876,660 Thêm giỏ hàng
639 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 15,864 5,203,590 17,450 5,723,949 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen siêu dày
640 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.0 6 22.61 13,773 311,401 15,150 342,542 Thêm giỏ hàng
641 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.2 6 23.62 13,773 325,312 15,150 357,843 Thêm giỏ hàng
642 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.5 6 25.1 13,773 345,695 15,150 380,265 Thêm giỏ hàng
643 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.0 6 26.1 13,773 359,468 15,150 395,415 Thêm giỏ hàng
644 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.2 6 27.28 13,773 375,720 15,150 413,292 Thêm giỏ hàng
645 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.5 6 29.03 13,773 399,822 15,150 439,805 Thêm giỏ hàng
646 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.8 6 30.75 13,773 423,511 15,150 465,863 Thêm giỏ hàng
647 Ống đen siêu dày D48.1 x 5.0 6 31.89 14,045 447,910 15,450 492,701 Thêm giỏ hàng
648 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.0 6 33.09 13,773 455,740 15,150 501,314 Thêm giỏ hàng
649 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.2 6 34.62 13,773 476,812 15,150 524,493 Thêm giỏ hàng
650 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.5 6 36.89 13,773 508,076 15,150 558,884 Thêm giỏ hàng
651 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.8 6 39.13 13,773 538,927 15,150 592,820 Thêm giỏ hàng
652 Ống đen siêu dày D59.9 x 5.0 6 40.62 14,045 570,526 15,450 627,579 Thêm giỏ hàng
653 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.0 6 42.38 13,773 583,688 15,150 642,057 Thêm giỏ hàng
654 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.2 6 44.37 13,773 611,096 15,150 672,206 Thêm giỏ hàng
655 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.5 6 47.34 13,773 652,001 15,150 717,201 Thêm giỏ hàng
656 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.8 6 50.29 13,773 692,630 15,150 761,894 Thêm giỏ hàng
657 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.0 6 52.23 14,045 733,594 15,450 806,954 Thêm giỏ hàng
658 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.2 6 54.17 14,045 760,842 15,450 836,927 Thêm giỏ hàng
659 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.5 6 57.05 14,045 801,293 15,450 881,423 Thêm giỏ hàng
660 Ống đen siêu dày D75.6 x 6.0 6 61.79 14,045 867,869 15,450 954,656 Thêm giỏ hàng
661 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.0 6 49.9 13,773 687,259 15,150 755,985 Thêm giỏ hàng
662 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.2 6 52.27 13,773 719,900 15,150 791,891 Thêm giỏ hàng
663 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.5 6 55.8 13,773 768,518 15,150 845,370 Thêm giỏ hàng
664 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.8 6 59.31 13,773 816,860 15,150 898,547 Thêm giỏ hàng
665 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.0 6 61.63 14,045 865,621 15,450 952,184 Thêm giỏ hàng
666 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.2 6 63.94 14,045 898,066 15,450 987,873 Thêm giỏ hàng
667 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.5 6 67.39 14,045 946,523 15,450 1,041,176 Thêm giỏ hàng
668 Ống đen siêu dày D88.3 x 6.0 6 73.07 14,045 1,026,301 15,450 1,128,932 Thêm giỏ hàng
669 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.0 6 64.81 13,773 892,610 15,150 981,872 Thêm giỏ hàng
670 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.2 6 67.93 13,773 935,581 15,150 1,029,140 Thêm giỏ hàng
671 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.5 6 72.58 13,500 979,830 14,850 1,077,813 Thêm giỏ hàng
672 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.8 6 77.2 13,500 1,042,200 14,850 1,146,420 Thêm giỏ hàng
673 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.0 6 80.27 13,773 1,105,537 15,150 1,216,091 Thêm giỏ hàng
674 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.2 6 83.33 13,773 1,147,681 15,150 1,262,450 Thêm giỏ hàng
675 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.5 6 87.89 13,773 1,210,485 15,150 1,331,534 Thêm giỏ hàng
676 Ống đen siêu dày D113.5 x 6.0 6 95.44 13,773 1,314,469 15,150 1,445,916 Thêm giỏ hàng
677 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.0 6 72.68 13,500 981,180 14,850 1,079,298 Thêm giỏ hàng
678 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.2 6 76.19 13,500 1,028,565 14,850 1,131,422 Thêm giỏ hàng
679 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.5 6 81.43 13,500 1,099,305 14,850 1,209,236 Thêm giỏ hàng
Ống mạ kẽm nhúng nóng
680 Ống MKNN D21.2 x 1.6 6 4.642 22,591 104,867 24,850 115,354 Thêm giỏ hàng
681 Ống MKNN D21.2 x 1.9 6 5.484 21,682 118,903 23,850 130,793 Thêm giỏ hàng
682 Ống MKNN D21.2 x 2.1 6 5.938 21,227 126,048 23,350 138,652 Thêm giỏ hàng
683 Ống MKNN D21.2 x 2.6 6 7.26 21,227 154,110 23,350 169,521 Thêm giỏ hàng
684 Ống MKNN D26.65 x 1.6 6 5.933 22,591 134,032 24,850 147,435 Thêm giỏ hàng
685 Ống MKNN D26.65 x 1.9 6 6.96 21,682 150,905 23,850 165,996 Thêm giỏ hàng
686 Ống MKNN D26.65 x 2.1 6 7.704 21,227 163,535 23,350 179,888 Thêm giỏ hàng
687 Ống MKNN D26.65 x 2.3 6 8.286 21,227 175,889 23,350 193,478 Thêm giỏ hàng
688 Ống MKNN D26.65 x 2.6 6 9.36 21,227 198,687 23,350 218,556 Thêm giỏ hàng
689 Ống MKNN D33.5 x 1.6 6 7.556 22,591 170,697 24,850 187,767 Thêm giỏ hàng
690 Ống MKNN D33.5 x 1.9 6 8.89 21,682 192,751 23,850 212,027 Thêm giỏ hàng
691 Ống MKNN D33.5 x 2.1 6 9.762 21,227 207,221 23,350 227,943 Thêm giỏ hàng
692 Ống MKNN D33.5 x 2.3 6 10.722 21,227 227,599 23,350 250,359 Thêm giỏ hàng
693 Ống MKNN D33.5 x 2.6 6 11.886 21,227 252,307 23,350 277,538 Thêm giỏ hàng
694 Ống MKNN D33.5 x 3.2 6 14.4 21,227 305,673 23,350 336,240 Thêm giỏ hàng
695 Ống MKNN D42.2 x 1.6 6 9.617 22,591 217,257 24,850 238,982 Thêm giỏ hàng
696 Ống MKNN D42.2 x 1.9 6 11.34 21,682 245,872 23,850 270,459 Thêm giỏ hàng
697 Ống MKNN D42.2 x 2.1 6 12.467 21,227 264,640 23,350 291,104 Thêm giỏ hàng
698 Ống MKNN D42.2 x 2.3 6 13.56 21,227 287,842 23,350 316,626 Thêm giỏ hàng
699 Ống MKNN D42.2 x 2.6 6 15.24 21,227 323,504 23,350 355,854 Thêm giỏ hàng
700 Ống MKNN D42.2 x 2.9 6 16.868 21,227 358,062 23,350 393,868 Thêm giỏ hàng
701 Ống MKNN D42.2 x 3.2 6 18.6 21,227 394,827 23,350 434,310 Thêm giỏ hàng
702 Ống MKNN D48.1 x 1.6 6 11.014 22,591 248,816 24,850 273,698 Thêm giỏ hàng
703 Ống MKNN D48.1 x 1.9 6 12.99 21,682 281,647 23,850 309,812 Thêm giỏ hàng
704 Ống MKNN D48.1 x 2.1 6 14.3 21,227 303,550 23,350 333,905 Thêm giỏ hàng
705 Ống MKNN D48.1 x 2.3 6 15.59 21,227 330,933 23,350 364,027 Thêm giỏ hàng
706 Ống MKNN D48.1 x 2.5 6 16.98 21,227 360,439 23,350 396,483 Thêm giỏ hàng
707 Ống MKNN D48.1 x 2.9 6 19.38 21,227 411,385 23,350 452,523 Thêm giỏ hàng
708 Ống MKNN D48.1 x 3.2 6 21.42 21,227 454,688 23,350 500,157 Thêm giỏ hàng
709 Ống MKNN D48.1 x 3.6 6 23.711 21,227 503,320 23,350 553,652 Thêm giỏ hàng
710 Ống MKNN D59.9 x 1.9 6 16.314 21,682 353,717 23,850 389,089 Thêm giỏ hàng
711 Ống MKNN D59.9 x 2.1 6 17.97 21,227 381,454 23,350 419,600 Thêm giỏ hàng
712 Ống MKNN D59.9 x 2.3 6 19.612 21,227 416,309 23,350 457,940 Thêm giỏ hàng
713 Ống MKNN D59.9 x 2.6 6 22.158 21,227 470,354 23,350 517,389 Thêm giỏ hàng
714 Ống MKNN D59.9 x 2.9 6 24.48 21,227 519,644 23,350 571,608 Thêm giỏ hàng
715 Ống MKNN D59.9 x 3.2 6 26.861 21,227 570,186 23,350 627,204 Thêm giỏ hàng
716 Ống MKNN D59.9 x 3.6 6 30.18 21,227 640,639 23,350 704,703 Thêm giỏ hàng
717 Ống MKNN D59.9 x 4.0 6 33.103 21,227 702,686 23,350 772,955 Thêm giỏ hàng
718 Ống MKNN D75.6 x 2.1 6 22.851 21,227 485,064 23,350 533,571 Thêm giỏ hàng
719 Ống MKNN D75.6 x 2.3 6 24.958 21,227 529,790 23,350 582,769 Thêm giỏ hàng
720 Ống MKNN D75.6 x 2.5 6 27.04 21,227 573,985 23,350 631,384 Thêm giỏ hàng
721 Ống MKNN D75.6 x 2.7 6 29.14 21,227 618,563 23,350 680,419 Thêm giỏ hàng
722 Ống MKNN D75.6 x 2.9 6 31.368 21,227 665,857 23,350 732,443 Thêm giỏ hàng
723 Ống MKNN D75.6 x 3.2 6 34.26 21,227 727,246 23,350 799,971 Thêm giỏ hàng
724 Ống MKNN D75.6 x 3.6 6 38.58 21,227 818,948 23,350 900,843 Thêm giỏ hàng
725 Ống MKNN D75.6 x 4.0 6 42.407 21,227 900,185 23,350 990,203 Thêm giỏ hàng
726 Ống MKNN D75.6 x 4.2 6 44.395 21,227 942,385 23,350 1,036,623 Thêm giỏ hàng
727 Ống MKNN D75.6 x 4.5 6 47.366 21,227 1,005,451 23,350 1,105,996 Thêm giỏ hàng
728 Ống MKNN D88.3 x 2.1 6 26.799 21,227 568,870 23,350 625,757 Thêm giỏ hàng
729 Ống MKNN D88.3 x 2.3 6 29.283 21,227 621,598 23,350 683,758 Thêm giỏ hàng
730 Ống MKNN D88.3 x 2.5 6 31.74 21,227 673,754 23,350 741,129 Thêm giỏ hàng
731 Ống MKNN D88.3 x 2.7 6 34.22 21,227 726,397 23,350 799,037 Thêm giỏ hàng
732 Ống MKNN D88.3 x 2.9 6 36.828 21,227 781,758 23,350 859,934 Thêm giỏ hàng
733 Ống MKNN D88.3 x 3.2 6 40.32 21,227 855,884 23,350 941,472 Thêm giỏ hàng
734 Ống MKNN D88.3 x 3.6 6 50.22 21,227 1,066,034 23,350 1,172,637 Thêm giỏ hàng
735 Ống MKNN D88.3 x 4.0 6 50.208 21,227 1,065,779 23,350 1,172,357 Thêm giỏ hàng
736 Ống MKNN D88.3 x 4.2 6 52.291 21,227 1,109,995 23,350 1,220,995 Thêm giỏ hàng
737 Ống MKNN D88.3 x 4.5 6 55.833 21,227 1,185,182 23,350 1,303,701 Thêm giỏ hàng
738 Ống MKNN D108.0 x 2.5 6 39.046 21,227 828,840 23,350 911,724 Thêm giỏ hàng
739 Ống MKNN D108.0 x 2.7 6 42.09 21,455 903,060 23,601 993,366 Thêm giỏ hàng
740 Ống MKNN D108.0 x 2.9 6 45.122 21,455 968,113 23,601 1,064,924 Thêm giỏ hàng
741 Ống MKNN D108.0 x 3.0 6 46.633 21,455 1,000,532 23,601 1,100,585 Thêm giỏ hàng
742 Ống MKNN D108.0 x 3.2 6 49.648 21,455 1,065,220 23,601 1,171,742 Thêm giỏ hàng
743 Ống MKNN D113.5 x 2.5 6 41.06 21,455 880,961 23,601 969,057 Thêm giỏ hàng
744 Ống MKNN D113.5 x 2.7 6 44.29 21,455 950,262 23,601 1,045,288 Thêm giỏ hàng
745 Ống MKNN D113.5 x 2.9 6 47.484 21,455 1,018,791 23,601 1,120,670 Thêm giỏ hàng
746 Ống MKNN D113.5 x 3.0 6 49.07 21,455 1,052,819 23,601 1,158,101 Thêm giỏ hàng
747 Ống MKNN D113.5 x 3.2 6 52.578 21,455 1,128,085 23,601 1,240,893 Thêm giỏ hàng
748 Ống MKNN D113.5 x 3.6 6 58.5 21,455 1,255,144 23,601 1,380,659 Thêm giỏ hàng
749 Ống MKNN D113.5 x 4.0 6 64.84 21,455 1,391,172 23,601 1,530,289 Thêm giỏ hàng
750 Ống MKNN D113.5 x 4.2 6 67.937 21,455 1,457,619 23,601 1,603,381 Thêm giỏ hàng
751 Ống MKNN D113.5 x 4.4 6 71.065 21,455 1,524,732 23,601 1,677,205 Thêm giỏ hàng
752 Ống MKNN D113.5 x 4.5 6 72.615 21,455 1,557,988 23,601 1,713,787 Thêm giỏ hàng
753 Ống MKNN D141.3 x 3.96 6 80.46 21,455 1,726,306 23,601 1,898,936 Thêm giỏ hàng
754 Ống MKNN D141.3 x 4.78 6 96.54 21,455 2,071,310 23,601 2,278,441 Thêm giỏ hàng
755 Ống MKNN D141.3 x 5.56 6 111.66 21,455 2,395,716 23,601 2,635,288 Thêm giỏ hàng
756 Ống MKNN D141.3 x 6.55 6 130.62 21,455 2,802,511 23,601 3,082,763 Thêm giỏ hàng
757 Ống MKNN D168.3 x 3.96 6 96.24 21,455 2,064,873 23,601 2,271,360 Thêm giỏ hàng
758 Ống MKNN D168.3 x 4.78 6 115.62 21,455 2,480,680 23,601 2,728,748 Thêm giỏ hàng
759 Ống MKNN D168.3 x 5.56 6 133.86 21,455 2,872,027 23,601 3,159,230 Thêm giỏ hàng
760 Ống MKNN D168.3 x 6.35 6 152.16 21,455 3,264,662 23,601 3,591,128 Thêm giỏ hàng
761 Ống MKNN D219.1 x 4.78 6 151.56 21,455 3,251,789 23,601 3,576,968 Thêm giỏ hàng
762 Ống MKNN D219.1 x 5.16 6 163.32 21,455 3,504,105 23,601 3,854,515 Thêm giỏ hàng
763 Ống MKNN D219.1 x 5.56 6 175.68 21,455 3,769,294 23,601 4,146,224 Thêm giỏ hàng
764 Ống MKNN D219.1 x 6.35 6 199.86 21,773 4,351,497 23,950 4,786,647 Thêm giỏ hàng
Hộp mạ kẽm nhúng nóng
765 Hộp đen 100 x 200 x 3.5 8 96.14 15,000 1,442,100 16,500 1,586,310 Thêm giỏ hàng
Thép hình U, V, I, H mạ kẽm nhúng nóng
766 Thép V 30 x 30 x 3 x 6m 6 8.14 17,727 144,300 19,500 158,730 Thêm giỏ hàng
767 Thép V 40 x 40 x 4 x 6m 6 14.54 17,727 257,755 19,500 283,530 Thêm giỏ hàng
768 Thép V 50 x 50 x 3 x 6m 6 14.5 17,727 257,045 19,500 282,750 Thêm giỏ hàng
769 Thép V 50 x 50 x 4 x 6m 6 18.5 17,727 327,955 19,500 360,750 Thêm giỏ hàng
770 Thép V 50 x 50 x 5 x 6m 6 22.62 17,727 400,991 19,500 441,090 Thêm giỏ hàng
771 Thép V 50 x 50 x 6 x 6m 6 26.68 17,727 472,964 19,500 520,260 Thêm giỏ hàng
772 Thép V 60 x 60 x 4 x 6m 6 21.78 17,727 386,100 19,500 424,710 Thêm giỏ hàng
773 Thép V 60 x 60 x 5 x 6m 6 27.3 17,727 483,955 19,500 532,350 Thêm giỏ hàng
774 Thép V 63 x 63 x 5 x 6m 6 28 17,727 496,364 19,500 546,000 Thêm giỏ hàng
775 Thép V 63 x 63 x 6 x 6m 6 34 17,773 604,273 19,550 664,700 Thêm giỏ hàng
776 Thép V 75 x 75 x 6 x 6m 6 41 17,727 726,818 19,500 799,500 Thêm giỏ hàng
777 Thép V 70 x 70 x 7 x 6m 6 44 17,727 780,000 19,500 858,000 Thêm giỏ hàng
778 Thép V 75 x 75 x 7 x 6m 6 47 17,773 835,318 19,550 918,850 Thêm giỏ hàng
779 Thép V 80 x 80 x 6 x 6m 6 44 17,727 780,000 19,500 858,000 Thêm giỏ hàng
780 Thép V 80 x 80 x 7 x 6m 6 51 17,727 904,091 19,500 994,500 Thêm giỏ hàng
781 Thép V 80 x 80 x 8 x 6m 6 57 17,727 1,010,455 19,500 1,111,500 Thêm giỏ hàng
782 Thép V 90 x 90 x 6 x 6m 6 50 17,727 886,364 19,500 975,000 Thêm giỏ hàng
783 Thép V 90 x 90 x 7 x 6m 6 57.84 17,727 1,025,345 19,500 1,127,880 Thêm giỏ hàng
784 Thép V 100 x 100 x 8 x 6m 6 73 17,727 1,294,091 19,500 1,423,500 Thêm giỏ hàng
785 Thép V 100 x 100 x 10 x 6m 6 90 17,727 1,595,455 19,500 1,755,000 Thêm giỏ hàng
786 Thép V 120 x 120 x 8 x 12m 12 176 17,727 3,120,000 19,500 3,432,000 Thêm giỏ hàng
787 Thép V 120 x 120 x 10 x 12m 12 219 17,727 3,882,273 19,500 4,270,500 Thêm giỏ hàng
788 Thép V 120 x 120 x 12 x 12m 12 259 17,727 4,591,364 19,500 5,050,500 Thêm giỏ hàng
789 Thép V 130 x 130 x 10 x 12m 12 237 17,727 4,201,364 19,500 4,621,500 Thêm giỏ hàng
790 Thép V 130 x 130 x 12 x 12m 12 280 17,727 4,963,636 19,500 5,460,000 Thêm giỏ hàng
791 Thép V 150 x 150 x 10 x 12m 12 274 17,727 4,857,273 19,500 5,343,000 Thêm giỏ hàng
792 Thép V 150 x 150 x 12 x 12m 12 327 17,727 5,796,818 19,500 6,376,500 Thêm giỏ hàng
793 Thép V 150 x 150 x 15 x 12m 12 405 17,727 7,179,545 19,500 7,897,500 Thêm giỏ hàng
794 Thép V 175 x 175 x 15 m 12m 12 472 17,726 8,366,844 19,499 9,203,528 Thêm giỏ hàng
795 Thép V 200 x 200 x 15 x 12m 12 543 17,726 9,625,415 19,499 10,587,957 Thêm giỏ hàng
796 Thép V 200 x 200 x 20 x 12m 12 716 17,726 12,692,076 19,499 13,961,284 Thêm giỏ hàng
797 Thép V 200 x 200 x 25 x 12m 12 888 17,727 15,741,818 19,500 17,316,000 Thêm giỏ hàng
798 Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m 12 206.4 17,727 3,658,909 19,500 4,024,800 Thêm giỏ hàng
799 Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m 12 285.6 17,727 5,062,909 19,500 5,569,200 Thêm giỏ hàng
800 Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m 12 378 17,727 6,700,909 19,500 7,371,000 Thêm giỏ hàng
801 Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m 12 484.8 17,727 8,594,182 19,500 9,453,600 Thêm giỏ hàng
802 Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 598.8 17,727 10,615,091 19,500 11,676,600 Thêm giỏ hàng
803 Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 868.8 17,727 15,401,455 19,500 16,941,600 Thêm giỏ hàng
804 Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m 12 1128 11,364 12,818,182 12,500 14,100,000 Thêm giỏ hàng
805 Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 956.4 17,727 16,954,364 19,500 18,649,800 Thêm giỏ hàng
806 Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m 12 1644 17,727 29,143,636 19,500 32,058,000 Thêm giỏ hàng
807 Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m 12 2064 17,727 36,589,091 19,500 40,248,000 Thêm giỏ hàng
808 Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m 12 1488 17,727 26,378,182 19,500 29,016,000 Thêm giỏ hàng
809 Thép U 80 x 36 x 4.0 x 6m 6 42.3 17,727 749,864 19,500 824,850 Thêm giỏ hàng
810 Thép U 100 x 46 x 4.5 x 6m 6 51.54 17,727 913,664 19,500 1,005,030 Thêm giỏ hàng
811 Thép U 120 x 52 x 4.8 x 6m 6 62.4 17,727 1,106,182 19,500 1,216,800 Thêm giỏ hàng
812 Thép U 140 x 58 x 4.9 x 6m 6 73.8 17,727 1,308,273 19,500 1,439,100 Thêm giỏ hàng
813 Thép U 150 x 75 x 6.5 x 12m 12 232.2 17,727 4,116,273 19,500 4,527,900 Thêm giỏ hàng
814 Thép U 160 x 64 x 5 x 12m 12 174 17,727 3,084,545 19,500 3,393,000 Thêm giỏ hàng
815 Thép U 180 x 74 x 5.1 x 12m 12 208.8 17,727 3,701,455 19,500 4,071,600 Thêm giỏ hàng
816 Thép U 200 x 76 x 5.2 x 12m 12 220.8 17,727 3,914,182 19,500 4,305,600 Thêm giỏ hàng
817 Thép U 250 x 78 x 7.0 x 12m 12 330 17,727 5,850,000 19,500 6,435,000 Thêm giỏ hàng
818 Thép U 300 x 85 x 7.0 x 12m 12 414 17,727 7,339,091 19,500 8,073,000 Thêm giỏ hàng
819 Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m 12 708 17,727 12,550,909 19,500 13,806,000 Thêm giỏ hàng
820 Thép I 100 x 55 x 4.5 x 6m 6 56.8 17,727 1,006,909 19,500 1,107,600 Thêm giỏ hàng
821 Thép I 120 x 64 x 4.8 x 6m 6 69 17,727 1,223,182 19,500 1,345,500 Thêm giỏ hàng
822 Thép I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m 12 168 17,727 2,978,182 19,500 3,276,000 Thêm giỏ hàng
823 Thép I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m 12 367.2 17,727 6,509,455 19,500 7,160,400 Thêm giỏ hàng
824 Thép I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m 12 255.6 17,727 4,531,091 19,500 4,984,200 Thêm giỏ hàng
825 Thép I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m 12 355.2 17,727 6,296,727 19,500 6,926,400 Thêm giỏ hàng
826 Thép I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 681.6 17,727 12,082,909 19,500 13,291,200 Thêm giỏ hàng
827 Thép I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m 12 440.4 17,727 7,807,091 19,500 8,587,800 Thêm giỏ hàng
828 Thép I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m 12 595.2 17,727 10,551,273 19,500 11,606,400 Thêm giỏ hàng
829 Thép I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m 12 1284 17,727 22,761,818 19,500 25,038,000 Thêm giỏ hàng
830 Mạ kẽm nhúng nóng V50 x 50 x 5 6 22.62 17,727 400,991 19,500 441,090 Thêm giỏ hàng
Bản mã các loại
831 Bản mã các loại 6 5.5 13,500 74,250 14,850 81,675 Thêm giỏ hàng
  • Bảng giá thép tấm mới nhất
  • Bảng giá thép mạ kẽm nhúng nóng
  • Bảng giá bản mã, lập là
  • Bảng giá thép Hòa Phát mới nhất
  • Bảng giá thép hình mới nhất

Thông báo