Banner
Banner

Bảng giá thép hình

(Thời gian hiệu lực từ ngày 01/02/2018)

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

0485892918
0944.839.989
STT Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(Kg) Giá chưa VAT(Đ / Kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT(Đ / Kg) Tổng giá có VAT Đặt hàng
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
1 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 6 3.45 17,227 59,434 18,950 65,378 Thêm giỏ hàng
2 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 6 3.77 17,227 64,947 18,950 71,442 Thêm giỏ hàng
3 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 6 4.08 17,227 70,287 18,950 77,316 Thêm giỏ hàng
4 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 6 4.7 17,227 80,968 18,950 89,065 Thêm giỏ hàng
5 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 6 2.41 17,227 41,518 18,950 45,670 Thêm giỏ hàng
6 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 6 2.63 17,227 45,308 18,950 49,839 Thêm giỏ hàng
7 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 6 2.84 17,227 48,925 18,950 53,818 Thêm giỏ hàng
8 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 6 3.25 17,227 55,989 18,950 61,588 Thêm giỏ hàng
9 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 6 2.79 17,227 48,064 18,950 52,871 Thêm giỏ hàng
10 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 6 3.04 17,227 52,371 18,950 57,608 Thêm giỏ hàng
11 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 6 3.29 17,227 56,678 18,950 62,346 Thêm giỏ hàng
12 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 6 3.78 17,227 65,119 18,950 71,631 Thêm giỏ hàng
13 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 6 3.54 17,227 60,985 18,950 67,083 Thêm giỏ hàng
14 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 6 3.87 17,227 66,670 18,950 73,337 Thêm giỏ hàng
15 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 6 4.2 17,227 72,355 18,950 79,590 Thêm giỏ hàng
16 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 6 4.83 17,227 83,208 18,950 91,529 Thêm giỏ hàng
17 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 6 5.14 17,227 88,548 18,950 97,403 Thêm giỏ hàng
18 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 6 6.05 17,227 104,225 18,950 114,648 Thêm giỏ hàng
19 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 6 5.43 17,227 93,544 18,950 102,899 Thêm giỏ hàng
20 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 6 5.94 17,227 102,330 18,950 112,563 Thêm giỏ hàng
21 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 6 6.46 17,227 111,288 18,950 122,417 Thêm giỏ hàng
22 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 6 7.47 17,227 128,688 18,950 141,557 Thêm giỏ hàng
23 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 6 7.97 17,227 137,301 18,950 151,032 Thêm giỏ hàng
24 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 6 9.44 17,227 162,625 18,950 178,888 Thêm giỏ hàng
25 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 6 10.4 17,227 179,164 18,950 197,080 Thêm giỏ hàng
26 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 6 11.8 17,227 203,282 18,950 223,610 Thêm giỏ hàng
27 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 6 12.72 17,227 219,131 18,950 241,044 Thêm giỏ hàng
28 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 6 4.48 17,227 77,178 18,950 84,896 Thêm giỏ hàng
29 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 6 4.91 17,227 84,586 18,950 93,045 Thêm giỏ hàng
30 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 6 5.33 17,227 91,821 18,950 101,004 Thêm giỏ hàng
31 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 6 6.15 17,227 105,948 18,950 116,543 Thêm giỏ hàng
32 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 6 6.56 17,227 113,011 18,950 124,312 Thêm giỏ hàng
33 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 6 7.75 17,227 133,511 18,950 146,863 Thêm giỏ hàng
34 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 6 8.52 17,227 146,776 18,950 161,454 Thêm giỏ hàng
35 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 6 6.84 17,227 117,835 18,950 129,618 Thêm giỏ hàng
36 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 6 7.5 17,227 129,205 18,950 142,125 Thêm giỏ hàng
37 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 6 8.15 17,227 140,402 18,950 154,443 Thêm giỏ hàng
38 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 6 9.45 17,227 162,798 18,950 179,078 Thêm giỏ hàng
39 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 6 10.09 17,227 173,823 18,950 191,206 Thêm giỏ hàng
40 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 6 11.98 17,227 206,383 18,950 227,021 Thêm giỏ hàng
41 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 6 13.23 17,227 227,917 18,950 250,709 Thêm giỏ hàng
42 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 6 15.06 17,227 259,443 18,950 285,387 Thêm giỏ hàng
43 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 6 16.25 17,227 279,943 18,950 307,938 Thêm giỏ hàng
44 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 6 5.43 17,227 93,544 18,950 102,899 Thêm giỏ hàng
45 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 6 5.94 17,227 102,330 18,950 112,563 Thêm giỏ hàng
46 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 6 6.46 17,227 111,288 18,950 122,417 Thêm giỏ hàng
47 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 6 7.47 17,227 128,688 18,950 141,557 Thêm giỏ hàng
48 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 6 7.97 17,227 137,301 18,950 151,032 Thêm giỏ hàng
49 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 6 9.44 17,227 162,625 18,950 178,888 Thêm giỏ hàng
50 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 6 10.4 17,227 179,164 18,950 197,080 Thêm giỏ hàng
51 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 6 11.8 17,227 203,282 18,950 223,610 Thêm giỏ hàng
52 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 6 12.72 17,227 219,131 18,950 241,044 Thêm giỏ hàng
53 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 6 8.25 17,227 142,125 18,950 156,338 Thêm giỏ hàng
54 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 6 9.05 17,227 155,907 18,950 171,498 Thêm giỏ hàng
55 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 6 9.85 17,227 169,689 18,950 186,658 Thêm giỏ hàng
56 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 6 11.43 17,227 196,908 18,950 216,599 Thêm giỏ hàng
57 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 6 12.21 17,227 210,345 18,950 231,380 Thêm giỏ hàng
58 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 6 14.53 17,227 250,312 18,950 275,344 Thêm giỏ hàng
59 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 6 16.05 17,227 276,498 18,950 304,148 Thêm giỏ hàng
60 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 6 18.3 17,227 315,259 18,950 346,785 Thêm giỏ hàng
61 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 6 19.78 17,227 340,755 18,950 374,831 Thêm giỏ hàng
62 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 6 21.79 17,227 375,382 18,950 412,921 Thêm giỏ hàng
63 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 6 23.4 17,227 403,118 18,950 443,430 Thêm giỏ hàng
64 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 6 5.88 17,227 101,296 18,950 111,426 Thêm giỏ hàng
65 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 6 7.31 17,227 125,931 18,950 138,525 Thêm giỏ hàng
66 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 6 8.02 17,227 138,163 18,950 151,979 Thêm giỏ hàng
67 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 6 8.72 17,227 150,222 18,950 165,244 Thêm giỏ hàng
68 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 6 10.11 17,227 174,168 18,950 191,585 Thêm giỏ hàng
69 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 6 10.8 17,227 186,055 18,950 204,660 Thêm giỏ hàng
70 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 6 12.83 17,227 221,026 18,950 243,129 Thêm giỏ hàng
71 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 6 14.17 17,227 244,110 18,950 268,522 Thêm giỏ hàng
72 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 6 16.14 17,227 278,048 18,950 305,853 Thêm giỏ hàng
73 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 6 17.43 17,227 300,271 18,950 330,299 Thêm giỏ hàng
74 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 6 19.33 17,909 346,183 19,700 380,801 Thêm giỏ hàng
75 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 6 20.57 17,227 354,365 18,950 389,802 Thêm giỏ hàng
76 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 6 12.16 17,227 209,484 18,950 230,432 Thêm giỏ hàng
77 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 6 13.24 17,227 228,089 18,950 250,898 Thêm giỏ hàng
78 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 6 15.38 17,227 264,955 18,950 291,451 Thêm giỏ hàng
79 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 6 16.45 17,227 283,389 18,950 311,728 Thêm giỏ hàng
80 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 6 19.61 17,227 337,827 18,950 371,610 Thêm giỏ hàng
81 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 6 21.7 17,227 373,832 18,950 411,215 Thêm giỏ hàng
82 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 6 24.8 17,227 427,236 18,950 469,960 Thêm giỏ hàng
83 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 6 26.85 17,227 462,552 18,950 508,808 Thêm giỏ hàng
84 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 6 29.88 17,227 514,751 18,950 566,226 Thêm giỏ hàng
85 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 6 31.88 17,227 549,205 18,950 604,126 Thêm giỏ hàng
86 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 6 33.86 17,227 583,315 18,950 641,647 Thêm giỏ hàng
87 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 6 16.02 17,227 275,981 18,950 303,579 Thêm giỏ hàng
88 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 6 19.27 17,227 331,970 18,950 365,167 Thêm giỏ hàng
89 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 6 23.01 17,227 396,400 18,950 436,040 Thêm giỏ hàng
90 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 6 25.47 17,227 438,779 18,950 482,657 Thêm giỏ hàng
91 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 6 29.14 17,227 502,003 18,950 552,203 Thêm giỏ hàng
92 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 6 31.56 17,227 543,693 18,950 598,062 Thêm giỏ hàng
93 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 6 35.15 17,227 605,539 18,950 666,093 Thêm giỏ hàng
94 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 6 37.35 17,227 643,439 18,950 707,783 Thêm giỏ hàng
95 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 6 38.39 17,227 661,355 18,950 727,491 Thêm giỏ hàng
96 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 6 10.09 17,227 173,823 18,950 191,206 Thêm giỏ hàng
97 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 6 10.98 17,227 189,155 18,950 208,071 Thêm giỏ hàng
98 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 6 12.74 17,227 219,475 18,950 241,423 Thêm giỏ hàng
99 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 6 13.62 17,227 234,635 18,950 258,099 Thêm giỏ hàng
100 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 6 16.22 17,227 279,426 18,950 307,369 Thêm giỏ hàng
101 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 5 17.94 17,227 309,057 18,950 339,963 Thêm giỏ hàng
102 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 6 20.47 17,227 352,642 18,950 387,907 Thêm giỏ hàng
103 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 6 22.14 17,227 381,412 18,950 419,553 Thêm giỏ hàng
104 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 6 24.6 17,227 423,791 18,950 466,170 Thêm giỏ hàng
105 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 6 26.23 17,227 451,871 18,950 497,059 Thêm giỏ hàng
106 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 6 27.83 17,227 479,435 18,950 527,379 Thêm giỏ hàng
107 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 6 19.33 17,227 333,003 18,950 366,304 Thêm giỏ hàng
108 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 6 20.68 17,227 356,260 18,950 391,886 Thêm giỏ hàng
109 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 6 24.69 17,909 442,175 19,700 486,393 Thêm giỏ hàng
110 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 6 27.34 17,227 470,994 18,950 518,093 Thêm giỏ hàng
111 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 6 31.29 17,909 560,375 19,700 616,413 Thêm giỏ hàng
112 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 6 33.89 17,909 606,939 19,700 667,633 Thêm giỏ hàng
113 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 6 37.77 17,909 676,426 19,700 744,069 Thêm giỏ hàng
114 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 6 40.33 17,227 694,776 18,950 764,254 Thêm giỏ hàng
115 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 6 42.87 17,227 738,533 18,950 812,387 Thêm giỏ hàng
116 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 6 12.16 17,227 209,484 18,950 230,432 Thêm giỏ hàng
117 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 6 13.24 17,227 228,089 18,950 250,898 Thêm giỏ hàng
118 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 6 15.38 17,227 264,955 18,950 291,451 Thêm giỏ hàng
119 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 6 16.45 17,227 283,389 18,950 311,728 Thêm giỏ hàng
120 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 6 19.61 17,909 351,197 19,700 386,317 Thêm giỏ hàng
121 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 6 21.7 17,909 388,627 19,700 427,490 Thêm giỏ hàng
122 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 6 24.8 17,909 444,145 19,700 488,560 Thêm giỏ hàng
123 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 6 26.85 17,909 480,859 19,700 528,945 Thêm giỏ hàng
124 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 6 29.88 17,909 535,124 19,700 588,636 Thêm giỏ hàng
125 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 6 31.88 17,909 570,942 19,700 628,036 Thêm giỏ hàng
126 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 6 33.86 17,909 606,402 19,700 667,042 Thêm giỏ hàng
127 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 6 20.68 17,909 370,360 19,700 407,396 Thêm giỏ hàng
128 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 6 24.69 17,909 442,175 19,700 486,393 Thêm giỏ hàng
129 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 6 27.34 17,909 489,635 19,700 538,598 Thêm giỏ hàng
130 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 6 31.29 17,909 560,375 19,700 616,413 Thêm giỏ hàng
131 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 6 33.89 17,909 606,939 19,700 667,633 Thêm giỏ hàng
132 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 6 37.77 17,909 676,426 19,700 744,069 Thêm giỏ hàng
133 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 6 40.33 17,909 722,274 19,700 794,501 Thêm giỏ hàng
134 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 6 42.87 17,909 767,763 19,700 844,539 Thêm giỏ hàng
135 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 6 24.93 17,909 446,474 19,700 491,121 Thêm giỏ hàng
136 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 6 29.79 17,909 533,512 19,700 586,863 Thêm giỏ hàng
137 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 6 33.01 17,909 591,179 19,700 650,297 Thêm giỏ hàng
138 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 6 37.8 17,909 676,964 19,700 744,660 Thêm giỏ hàng
139 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 6 40.98 17,909 733,915 19,700 807,306 Thêm giỏ hàng
140 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 6 45.7 17,909 818,445 19,700 900,290 Thêm giỏ hàng
141 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 6 48.83 17,909 874,501 19,700 961,951 Thêm giỏ hàng
142 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 6 51.94 17,909 930,198 19,700 1,023,218 Thêm giỏ hàng
143 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 6 56.58 17,227 974,719 18,950 1,072,191 Thêm giỏ hàng
144 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 6 61.17 17,227 1,053,792 18,950 1,159,172 Thêm giỏ hàng
145 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 6 64.21 17,227 1,106,163 18,950 1,216,780 Thêm giỏ hàng
146 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 6 29.79 17,227 513,200 18,950 564,521 Thêm giỏ hàng
147 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 6 33.01 17,227 568,672 18,950 625,540 Thêm giỏ hàng
148 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 6 37.8 17,227 651,191 18,950 716,310 Thêm giỏ hàng
149 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 6 40.98 17,227 705,974 18,950 776,571 Thêm giỏ hàng
150 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 6 45.7 17,227 787,286 18,950 866,015 Thêm giỏ hàng
151 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 6 48.83 17,227 841,208 18,950 925,329 Thêm giỏ hàng
152 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 6 51.94 17,227 894,785 18,950 984,263 Thêm giỏ hàng
153 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 6 56.58 17,227 974,719 18,950 1,072,191 Thêm giỏ hàng
154 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 6 61.17 17,227 1,053,792 18,950 1,159,172 Thêm giỏ hàng
155 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 6 64.21 17,227 1,106,163 18,950 1,216,780 Thêm giỏ hàng
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
156 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 6 1.73 17,227 29,803 18,950 32,784 Thêm giỏ hàng
157 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 6 1.89 17,227 32,560 18,950 35,816 Thêm giỏ hàng
158 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 6 2.04 17,227 35,144 18,950 38,658 Thêm giỏ hàng
159 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 6 2.2 17,227 37,900 18,950 41,690 Thêm giỏ hàng
160 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 6 2.41 17,227 41,518 18,950 45,670 Thêm giỏ hàng
161 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 6 2.61 17,227 44,963 18,950 49,460 Thêm giỏ hàng
162 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 6 3 17,227 51,682 18,950 56,850 Thêm giỏ hàng
163 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 6 3.2 17,227 55,127 18,950 60,640 Thêm giỏ hàng
164 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 6 3.76 17,227 64,775 18,950 71,252 Thêm giỏ hàng
165 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 6 2.99 17,227 51,510 18,950 56,661 Thêm giỏ hàng
166 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 6 3.27 17,909 58,563 19,700 64,419 Thêm giỏ hàng
167 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 6 3.55 17,227 61,157 18,950 67,273 Thêm giỏ hàng
168 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 6 4.1 17,227 70,632 18,950 77,695 Thêm giỏ hàng
169 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 6 4.37 17,227 75,283 18,950 82,812 Thêm giỏ hàng
170 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 6 5.17 17,227 89,065 18,950 97,972 Thêm giỏ hàng
171 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 6 5.68 17,227 97,851 18,950 107,636 Thêm giỏ hàng
172 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6 6.43 17,227 110,771 18,950 121,849 Thêm giỏ hàng
173 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6 6.92 17,227 119,213 18,950 131,134 Thêm giỏ hàng
174 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 6 3.8 17,227 65,464 18,950 72,010 Thêm giỏ hàng
175 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 6 4.16 17,227 71,665 18,950 78,832 Thêm giỏ hàng
176 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 6 4.52 17,227 77,867 18,950 85,654 Thêm giỏ hàng
177 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 6 5.23 17,227 90,099 18,950 99,109 Thêm giỏ hàng
178 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 6 5.58 17,227 96,128 18,950 105,741 Thêm giỏ hàng
179 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6 6.62 17,227 114,045 18,950 125,449 Thêm giỏ hàng
180 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 6 7.29 17,227 125,587 18,950 138,146 Thêm giỏ hàng
181 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 6 8.29 17,227 142,814 18,950 157,096 Thêm giỏ hàng
182 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 6 8.93 17,227 153,840 18,950 169,224 Thêm giỏ hàng
183 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 6 4.81 17,227 82,863 18,950 91,150 Thêm giỏ hàng
184 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 6 5.27 17,227 90,788 18,950 99,867 Thêm giỏ hàng
185 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 6 5.74 17,227 98,885 18,950 108,773 Thêm giỏ hàng
186 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6 6.65 17,227 114,561 18,950 126,018 Thêm giỏ hàng
187 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 6 7.1 17,227 122,314 18,950 134,545 Thêm giỏ hàng
188 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 6 8.44 17,227 145,398 18,950 159,938 Thêm giỏ hàng
189 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 6 9.32 17,227 160,558 18,950 176,614 Thêm giỏ hàng
190 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 6 10.62 17,227 182,954 18,950 201,249 Thêm giỏ hàng
191 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 6 11.47 17,227 197,597 18,950 217,357 Thêm giỏ hàng
192 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 6 12.72 17,227 219,131 18,950 241,044 Thêm giỏ hàng
193 Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 6 13.54 17,227 233,257 18,950 256,583 Thêm giỏ hàng
194 Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 6 14.35 17,227 247,211 18,950 271,933 Thêm giỏ hàng
195 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 6 5.49 17,227 94,578 18,950 104,036 Thêm giỏ hàng
196 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6 6.02 17,227 103,708 18,950 114,079 Thêm giỏ hàng
197 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6 6.55 17,227 112,839 18,950 124,123 Thêm giỏ hàng
198 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 6 7.6 17,227 130,927 18,950 144,020 Thêm giỏ hàng
199 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 6 8.12 17,227 139,885 18,950 153,874 Thêm giỏ hàng
200 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 6 9.67 17,227 166,588 18,950 183,247 Thêm giỏ hàng
201 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 6 10.68 17,227 183,987 18,950 202,386 Thêm giỏ hàng
202 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 6 12.18 17,227 209,828 18,950 230,811 Thêm giỏ hàng
203 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 6 13.17 17,227 226,883 18,950 249,572 Thêm giỏ hàng
204 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 6 14.63 17,227 252,035 18,950 277,239 Thêm giỏ hàng
205 Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 6 15.58 17,227 268,401 18,950 295,241 Thêm giỏ hàng
206 Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 6 16.53 17,227 284,767 18,950 313,244 Thêm giỏ hàng
207 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6 6.69 17,227 115,250 18,950 126,776 Thêm giỏ hàng
208 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 6 7.28 17,227 125,415 18,950 137,956 Thêm giỏ hàng
209 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 6 8.45 17,227 145,570 18,950 160,128 Thêm giỏ hàng
210 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 6 9.03 17,227 155,562 18,950 171,119 Thêm giỏ hàng
211 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 6 10.76 17,227 185,365 18,950 203,902 Thêm giỏ hàng
212 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 6 11.9 17,227 205,005 18,950 225,505 Thêm giỏ hàng
213 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 6 13.58 17,227 233,946 18,950 257,341 Thêm giỏ hàng
214 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 6 14.69 17,227 253,069 18,950 278,376 Thêm giỏ hàng
215 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 6 16.32 17,227 281,149 18,950 309,264 Thêm giỏ hàng
216 Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 6 17.4 17,227 299,755 18,950 329,730 Thêm giỏ hàng
217 Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 6 18.47 17,227 318,188 18,950 350,007 Thêm giỏ hàng
218 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 6 8.33 17,227 143,503 18,950 157,854 Thêm giỏ hàng
219 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 6 9.67 17,227 166,588 18,950 183,247 Thêm giỏ hàng
220 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 6 10.34 17,227 178,130 18,950 195,943 Thêm giỏ hàng
221 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 6 12.33 17,227 212,412 18,950 233,654 Thêm giỏ hàng
222 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 6 13.64 17,227 234,980 18,950 258,478 Thêm giỏ hàng
223 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 6 15.59 17,227 268,573 18,950 295,431 Thêm giỏ hàng
224 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 6 16.87 17,227 290,624 18,950 319,687 Thêm giỏ hàng
225 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 6 18.77 17,227 323,356 18,950 355,692 Thêm giỏ hàng
226 Ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 6 20.02 17,227 344,890 18,950 379,379 Thêm giỏ hàng
227 Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 6 21.26 17,227 366,252 18,950 402,877 Thêm giỏ hàng
228 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 6 12.12 17,227 208,795 18,950 229,674 Thêm giỏ hàng
229 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 6 12.96 17,909 232,102 19,700 255,312 Thêm giỏ hàng
230 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 6 15.47 17,227 266,506 18,950 293,157 Thêm giỏ hàng
231 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 6 17.13 17,227 295,103 18,950 324,614 Thêm giỏ hàng
232 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 6 19.6 17,227 337,655 18,950 371,420 Thêm giỏ hàng
233 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 6 21.23 17,227 365,735 18,950 402,309 Thêm giỏ hàng
234 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 6 23.66 17,227 407,597 18,950 448,357 Thêm giỏ hàng
235 Ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 6 25.26 17,227 435,161 18,950 478,677 Thêm giỏ hàng
236 Ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 6 26.85 17,227 462,552 18,950 508,808 Thêm giỏ hàng
237 Ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 6 16.45 17,227 283,389 18,950 311,728 Thêm giỏ hàng
238 Ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 6 19.66 17,227 338,688 18,950 372,557 Thêm giỏ hàng
239 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 6 21.78 17,227 375,210 18,950 412,731 Thêm giỏ hàng
240 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 6 24.95 17,227 429,820 18,950 472,803 Thêm giỏ hàng
241 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 6 27.04 17,909 484,262 19,700 532,688 Thêm giỏ hàng
242 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 6 30.16 17,227 519,575 18,950 571,532 Thêm giỏ hàng
243 Ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 6 32.23 17,227 555,235 18,950 610,759 Thêm giỏ hàng
244 Ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 6 34.28 17,227 590,551 18,950 649,606 Thêm giỏ hàng
245 Ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 6 19.27 17,227 331,970 18,950 365,167 Thêm giỏ hàng
246 Ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 6 23.04 17,227 396,916 18,950 436,608 Thêm giỏ hàng
247 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 6 25.54 17,227 439,985 18,950 483,983 Thêm giỏ hàng
248 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 6 29.27 17,227 504,242 18,950 554,667 Thêm giỏ hàng
249 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 6 31.74 17,227 546,794 18,950 601,473 Thêm giỏ hàng
250 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 6 35.42 17,227 610,190 18,950 671,209 Thêm giỏ hàng
251 Ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 6 37.87 17,227 652,397 18,950 717,637 Thêm giỏ hàng
252 Ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 6 40.3 17,227 694,259 18,950 763,685 Thêm giỏ hàng
253 Ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 6 28.29 17,227 487,360 18,950 536,096 Thêm giỏ hàng
254 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 6 31.37 17,227 540,420 18,950 594,462 Thêm giỏ hàng
255 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 6 35.97 17,227 619,665 18,950 681,632 Thêm giỏ hàng
256 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 6 39.03 17,227 672,380 18,950 739,619 Thêm giỏ hàng
257 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 6 43.59 17,227 750,937 18,950 826,031 Thêm giỏ hàng
258 Ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 6 46.61 17,227 802,963 18,950 883,260 Thêm giỏ hàng
259 Ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 6 49.62 17,227 854,817 18,950 940,299 Thêm giỏ hàng
260 Ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 6 29.75 17,227 512,511 18,950 563,763 Thêm giỏ hàng
261 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 6 33 17,227 568,500 18,950 625,350 Thêm giỏ hàng
262 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 6 37.84 17,227 651,880 18,950 717,068 Thêm giỏ hàng
263 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 6 41.06 17,227 707,352 18,950 778,087 Thêm giỏ hàng
264 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 6 45.86 17,227 790,043 18,950 869,047 Thêm giỏ hàng
265 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 6 49.05 17,227 844,998 18,950 929,498 Thêm giỏ hàng
266 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 17,227 899,780 18,950 989,759 Thêm giỏ hàng
267 Ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 6 33.29 17,227 573,496 18,950 630,846 Thêm giỏ hàng
268 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 6 36.93 17,227 636,203 18,950 699,824 Thêm giỏ hàng
269 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 6 42.37 17,227 729,920 18,950 802,912 Thêm giỏ hàng
270 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 6 45.98 17,227 792,110 18,950 871,321 Thêm giỏ hàng
271 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 6 51.37 17,227 884,965 18,950 973,462 Thêm giỏ hàng
272 Ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 6 54.96 17,227 946,811 18,950 1,041,492 Thêm giỏ hàng
273 Ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 6 58.52 17,227 1,008,140 18,950 1,108,954 Thêm giỏ hàng
274 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 17,227 899,780 18,950 989,759 Thêm giỏ hàng
Thép hộp đen Hòa Phát
275 Hộp đen 13 x 26 x 1.0 6 2.41 16,773 40,422 18,450 44,465 Thêm giỏ hàng
276 Hộp đen 13 x 26 x 1.1 6 3.77 16,773 63,233 18,450 69,557 Thêm giỏ hàng
277 Hộp đen 13 x 26 x 1.2 6 4.08 16,773 68,433 18,450 75,276 Thêm giỏ hàng
278 Hộp đen 13 x 26 x 1.4 6 4.7 16,591 77,977 18,250 85,775 Thêm giỏ hàng
279 Hộp đen 14 x 14 x 1.0 6 2.41 16,773 40,422 18,450 44,465 Thêm giỏ hàng
280 Hộp đen 14 x 14 x 1.1 6 2.63 16,773 44,112 18,450 48,524 Thêm giỏ hàng
281 Hộp đen 14 x 14 x 1.2 6 2.84 16,773 47,635 18,450 52,398 Thêm giỏ hàng
282 Hộp đen 14 x 14 x 1.4 6 3.25 16,591 53,920 18,250 59,313 Thêm giỏ hàng
283 Hộp đen 16 x 16 x 1.0 6 2.79 16,773 46,796 18,450 51,476 Thêm giỏ hàng
284 Hộp đen 16 x 16 x 1.1 6 3.04 16,773 50,989 18,450 56,088 Thêm giỏ hàng
285 Hộp đen 16 x 16 x 1.2 6 3.29 16,773 55,182 18,450 60,701 Thêm giỏ hàng
286 Hộp đen 16 x 16 x 1.4 6 3.78 16,591 62,714 18,250 68,985 Thêm giỏ hàng
287 Hộp đen 20 x 20 x 1.0 6 3.54 16,773 59,375 18,450 65,313 Thêm giỏ hàng
288 Hộp đen 20 x 20 x 1.1 6 3.87 16,773 64,910 18,450 71,402 Thêm giỏ hàng
289 Hộp đen 20 x 20 x 1.2 6 4.2 16,773 70,445 18,450 77,490 Thêm giỏ hàng
290 Hộp đen 20 x 20 x 1.4 6 4.83 16,591 80,134 18,250 88,148 Thêm giỏ hàng
291 Hộp đen 20 x 20 x 1.5 6 5.14 15,864 81,539 17,450 89,693 Thêm giỏ hàng
292 Hộp đen 20 x 20 x 1.8 6 6.05 15,864 95,975 17,450 105,573 Thêm giỏ hàng
293 Hộp đen 20 x 40 x 1.0 6 5.43 16,773 91,076 18,450 100,184 Thêm giỏ hàng
294 Hộp đen 20 x 40 x 1.1 6 5.94 16,773 99,630 18,450 109,593 Thêm giỏ hàng
295 Hộp đen 20 x 40 x 1.2 6 6.46 16,773 108,352 18,450 119,187 Thêm giỏ hàng
296 Hộp đen 20 x 40 x 1.4 6 7.47 16,591 123,934 18,250 136,328 Thêm giỏ hàng
297 Hộp đen 20 x 40 x 1.5 6 7.79 15,864 123,578 17,450 135,936 Thêm giỏ hàng
298 Hộp đen 20 x 40 x 1.8 6 9.44 15,864 149,753 17,450 164,728 Thêm giỏ hàng
299 Hộp đen 20 x 40 x 2.0 6 10.4 15,500 161,200 17,050 177,320 Thêm giỏ hàng
300 Hộp đen 20 x 40 x 2.3 6 11.8 15,500 182,900 17,050 201,190 Thêm giỏ hàng
301 Hộp đen 20 x 40 x 2.5 6 12.72 15,500 197,160 17,050 216,876 Thêm giỏ hàng
302 Hộp đen 25 x 25 x 1.0 6 4.48 16,773 75,142 18,450 82,656 Thêm giỏ hàng
303 Hộp đen 25 x 25 x 1.1 6 4.91 16,773 82,354 18,450 90,590 Thêm giỏ hàng
304 Hộp đen 25 x 25 x 1.2 6 5.33 16,773 89,399 18,450 98,339 Thêm giỏ hàng
305 Hộp đen 25 x 25 x 1.4 6 6.15 16,591 102,034 18,250 112,238 Thêm giỏ hàng
306 Hộp đen 25 x 25 x 1.5 6 6.56 15,864 104,065 17,450 114,472 Thêm giỏ hàng
307 Hộp đen 25 x 25 x 1.8 6 7.75 15,864 122,943 17,450 135,238 Thêm giỏ hàng
308 Hộp đen 25 x 25 x 2.0 6 8.52 15,500 132,060 17,050 145,266 Thêm giỏ hàng
309 Hộp đen 25 x 50 x 1.0 6 6.84 16,773 114,725 18,450 126,198 Thêm giỏ hàng
310 Hộp đen 25 x 50 x 1.1 6 7.5 16,773 125,795 18,450 138,375 Thêm giỏ hàng
311 Hộp đen 25 x 50 x 1.2 6 8.15 16,773 136,698 18,450 150,368 Thêm giỏ hàng
312 Hộp đen 25 x 50 x 1.4 6 9.45 16,591 156,784 18,250 172,463 Thêm giỏ hàng
313 Hộp đen 25 x 50 x 1.5 6 10.09 15,864 160,064 17,450 176,071 Thêm giỏ hàng
314 Hộp đen 25 x 50 x 1.8 6 11.98 15,864 190,046 17,450 209,051 Thêm giỏ hàng
315 Hộp đen 25 x 50 x 2.0 6 13.23 15,500 205,065 17,050 225,572 Thêm giỏ hàng
316 Hộp đen 25 x 50 x 2.3 6 15.06 15,500 233,430 17,050 256,773 Thêm giỏ hàng
317 Hộp đen 25 x 50 x 2.5 6 16.25 15,500 251,875 17,050 277,063 Thêm giỏ hàng
318 Hộp đen 30 x 30 x 1.0 6 5.43 16,773 91,076 18,450 100,184 Thêm giỏ hàng
319 Hộp đen 30 x 30 x 1.1 6 5.94 16,773 99,630 18,450 109,593 Thêm giỏ hàng
320 Hộp đen 30 x 30 x 1.2 6 6.46 16,773 108,352 18,450 119,187 Thêm giỏ hàng
321 Hộp đen 30 x 30 x 1.4 6 7.47 16,591 123,934 18,250 136,328 Thêm giỏ hàng
322 Hộp đen 30 x 30 x 1.5 6 7.97 15,864 126,433 17,450 139,077 Thêm giỏ hàng
323 Hộp đen 30 x 30 x 1.8 6 9.44 15,864 149,753 17,450 164,728 Thêm giỏ hàng
324 Hộp đen 30 x 30 x 2.0 6 10.4 15,500 161,200 17,050 177,320 Thêm giỏ hàng
325 Hộp đen 30 x 30 x 2.3 6 11.8 15,500 182,900 17,050 201,190 Thêm giỏ hàng
326 Hộp đen 30 x 30 x 2.5 6 12.72 15,500 197,160 17,050 216,876 Thêm giỏ hàng
327 Hộp đen 30 x 60 x 1.0 6 8.25 16,773 138,375 18,450 152,213 Thêm giỏ hàng
328 Hộp đen 30 x 60 x 1.1 6 9.05 16,773 151,793 18,450 166,973 Thêm giỏ hàng
329 Hộp đen 30 x 60 x 1.2 6 9.85 16,773 165,211 18,450 181,733 Thêm giỏ hàng
330 Hộp đen 30 x 60 x 1.4 6 11.43 16,591 189,634 18,250 208,598 Thêm giỏ hàng
331 Hộp đen 30 x 60 x 1.5 6 12.21 15,864 193,695 17,450 213,065 Thêm giỏ hàng
332 Hộp đen 30 x 60 x 1.8 6 14.53 15,864 230,499 17,450 253,549 Thêm giỏ hàng
333 Hộp đen 30 x 60 x 2.0 6 16.05 15,500 248,775 17,050 273,653 Thêm giỏ hàng
334 Hộp đen 30 x 60 x 2.3 6 18.3 15,500 283,650 17,050 312,015 Thêm giỏ hàng
335 Hộp đen 30 x 60 x 2.5 6 19.78 15,500 306,590 17,050 337,249 Thêm giỏ hàng
336 Hộp đen 30 x 60 x 2.8 6 21.97 15,500 340,535 17,050 374,589 Thêm giỏ hàng
337 Hộp đen 30 x 60 x 3.0 6 23.4 15,500 362,700 17,050 398,970 Thêm giỏ hàng
338 Hộp đen 40 x 40 x 1.1 6 8.02 16,773 134,517 18,450 147,969 Thêm giỏ hàng
339 Hộp đen 40 x 40 x 1.2 6 8.72 16,773 146,258 18,450 160,884 Thêm giỏ hàng
340 Hộp đen 40 x 40 x 1.4 6 10.11 16,591 167,734 18,250 184,508 Thêm giỏ hàng
341 Hộp đen 40 x 40 x 1.5 6 10.8 15,864 171,327 17,450 188,460 Thêm giỏ hàng
342 Hộp đen 40 x 40 x 1.8 6 12.83 15,682 201,198 17,250 221,318 Thêm giỏ hàng
343 Hộp đen 40 x 40 x 2.0 6 14.17 15,500 219,635 17,050 241,599 Thêm giỏ hàng
344 Hộp đen 40 x 40 x 2.3 6 16.14 15,500 250,170 17,050 275,187 Thêm giỏ hàng
345 Hộp đen 40 x 40 x 2.5 6 17.43 15,500 270,165 17,050 297,182 Thêm giỏ hàng
346 Hộp đen 40 x 40 x 2.8 6 19.33 15,500 299,615 17,050 329,577 Thêm giỏ hàng
347 Hộp đen 40 x 40 x 3.0 6 20.57 15,500 318,835 17,050 350,719 Thêm giỏ hàng
348 Hộp đen 40 x 80 x 1.1 6 12.16 16,773 203,956 18,450 224,352 Thêm giỏ hàng
349 Hộp đen 40 x 80 x 1.2 6 13.24 16,773 222,071 18,450 244,278 Thêm giỏ hàng
350 Hộp đen 40 x 80 x 1.4 6 15.38 16,591 255,168 18,250 280,685 Thêm giỏ hàng
351 Hộp đen 40 x 80 x 3.2 6 33.86 15,500 524,830 17,050 577,313 Thêm giỏ hàng
352 Hộp đen 40 x 80 x 3.0 6 31.88 15,500 494,140 17,050 543,554 Thêm giỏ hàng
353 Hộp đen 40 x 80 x 2.8 6 29.88 15,500 463,140 17,050 509,454 Thêm giỏ hàng
354 Hộp đen 40 x 80 x 2.5 6 26.85 15,500 416,175 17,050 457,793 Thêm giỏ hàng
355 Hộp đen 40 x 80 x 2.3 6 24.8 15,500 384,400 17,050 422,840 Thêm giỏ hàng
356 Hộp đen 40 x 80 x 2.0 6 21.7 15,500 336,350 17,050 369,985 Thêm giỏ hàng
357 Hộp đen 40 x 80 x 1.8 6 19.61 15,864 311,086 17,450 342,195 Thêm giỏ hàng
358 Hộp đen 40 x 80 x 1.5 6 16.45 15,864 260,957 17,450 287,053 Thêm giỏ hàng
359 Hộp đen 40 x 100 x 1.5 6 19.27 15,864 305,692 17,450 336,262 Thêm giỏ hàng
360 Hộp đen 40 x 100 x 1.8 6 23.01 15,864 365,022 17,450 401,525 Thêm giỏ hàng
361 Hộp đen 40 x 100 x 2.0 6 25.47 15,500 394,785 17,050 434,264 Thêm giỏ hàng
362 Hộp đen 40 x 100 x 2.3 6 29.14 15,500 451,670 17,050 496,837 Thêm giỏ hàng
363 Hộp đen 40 x 100 x 2.5 6 31.56 15,682 494,918 17,250 544,410 Thêm giỏ hàng
364 Hộp đen 40 x 100 x 2.8 6 35.15 15,500 544,825 17,050 599,308 Thêm giỏ hàng
365 Hộp đen 40 x 100 x 3.0 6 37.53 15,500 581,715 17,050 639,887 Thêm giỏ hàng
366 Hộp đen 40 x 100 x 3.2 6 38.39 15,500 595,045 17,050 654,550 Thêm giỏ hàng
367 Hộp đen 50 x 50 x 1.1 6 10.09 16,773 169,237 18,450 186,161 Thêm giỏ hàng
368 Hộp đen 50 x 50 x 1.2 6 10.98 16,773 184,165 18,450 202,581 Thêm giỏ hàng
369 Hộp đen 50 x 50 x 1.4 6 12.74 16,591 211,368 18,250 232,505 Thêm giỏ hàng
370 Hộp đen 50 x 50 x 3.2 6 27.83 15,500 431,365 17,050 474,502 Thêm giỏ hàng
371 Hộp đen 50 x 50 x 3.0 6 26.23 15,500 406,565 17,050 447,222 Thêm giỏ hàng
372 Hộp đen 50 x 50 x 2.8 6 24.6 15,500 381,300 17,050 419,430 Thêm giỏ hàng
373 Hộp đen 50 x 50 x 2.5 6 22.14 15,500 343,170 17,050 377,487 Thêm giỏ hàng
374 Hộp đen 50 x 50 x 2.3 6 20.47 15,500 317,285 17,050 349,014 Thêm giỏ hàng
375 Hộp đen 50 x 50 x 2.0 6 17.94 15,500 278,070 17,050 305,877 Thêm giỏ hàng
376 Hộp đen 50 x 50 x 1.8 6 16.22 15,864 257,308 17,450 283,039 Thêm giỏ hàng
377 Hộp đen 50 x 50 x 1.5 6 13.62 15,864 216,063 17,450 237,669 Thêm giỏ hàng
378 Hộp đen 50 x 100 x 1.4 6 19.33 16,591 320,702 18,250 352,773 Thêm giỏ hàng
379 Hộp đen 50 x 100 x 1.5 6 20.68 15,864 328,060 17,450 360,866 Thêm giỏ hàng
380 Hộp đen 50 x 100 x 1.8 6 24.69 15,864 391,673 17,450 430,841 Thêm giỏ hàng
381 Hộp đen 50 x 100 x 2.0 6 27.34 15,500 423,770 17,050 466,147 Thêm giỏ hàng
382 Hộp đen 50 x 100 x 2.3 6 31.29 15,500 484,995 17,050 533,495 Thêm giỏ hàng
383 Hộp đen 50 x 100 x 2.5 6 33.89 15,500 525,295 17,050 577,825 Thêm giỏ hàng
384 Hộp đen 50 x 100 x 2.8 6 37.77 15,500 585,435 17,050 643,979 Thêm giỏ hàng
385 Hộp đen 50 x 100 x 3.0 6 40.33 15,500 625,115 17,050 687,627 Thêm giỏ hàng
386 Hộp đen 50 x 100 x 3.2 6 42.87 15,500 664,485 17,050 730,934 Thêm giỏ hàng
387 Hộp đen 60 x 60 x 1.1 6 12.16 16,773 203,956 18,450 224,352 Thêm giỏ hàng
388 Hộp đen 60 x 60 x 1.2 6 13.24 16,773 222,071 18,450 244,278 Thêm giỏ hàng
389 Hộp đen 60 x 60 x 1.4 6 15.38 16,591 255,168 18,250 280,685 Thêm giỏ hàng
390 Hộp đen 60 x 60 x 1.5 6 16.45 15,864 260,957 17,450 287,053 Thêm giỏ hàng
391 Hộp đen 60 x 60 x 1.8 6 19.61 16,227 318,217 17,850 350,039 Thêm giỏ hàng
392 Hộp đen 60 x 60 x 2.0 6 21.7 15,500 336,350 17,050 369,985 Thêm giỏ hàng
393 Hộp đen 60 x 60 x 2.3 6 24.8 15,500 384,400 17,050 422,840 Thêm giỏ hàng
394 Hộp đen 60 x 60 x 2.5 6 26.85 15,500 416,175 17,050 457,793 Thêm giỏ hàng
395 Hộp đen 60 x 60 x 2.8 6 29.88 15,500 463,140 17,050 509,454 Thêm giỏ hàng
396 Hộp đen 60 x 60 x 3.0 6 31.88 15,500 494,140 17,050 543,554 Thêm giỏ hàng
397 Hộp đen 60 x 60 x 3.2 6 33.86 15,500 524,830 17,050 577,313 Thêm giỏ hàng
398 Hộp đen 90 x 90 x 1.5 6 24.93 15,864 395,480 17,450 435,029 Thêm giỏ hàng
399 Hộp đen 90 x 90 x 1.8 6 29.79 15,864 472,578 17,450 519,836 Thêm giỏ hàng
400 Hộp đen 90 x 90 x 2.0 6 33.01 15,500 511,655 17,050 562,821 Thêm giỏ hàng
401 Hộp đen 90 x 90 x 2.3 6 37.8 15,500 585,900 17,050 644,490 Thêm giỏ hàng
402 Hộp đen 90 x 90 x 2.5 6 40.98 15,500 635,190 17,050 698,709 Thêm giỏ hàng
403 Hộp đen 90 x 90 x 2.8 6 45.7 15,500 708,350 17,050 779,185 Thêm giỏ hàng
404 Hộp đen 90 x 90 x 3.0 6 48.83 15,500 756,865 17,050 832,552 Thêm giỏ hàng
405 Hộp đen 90 x 90 x 3.2 6 51.94 15,500 805,070 17,050 885,577 Thêm giỏ hàng
406 Hộp đen 90 x 90 x 3.5 6 56.58 15,500 876,990 17,050 964,689 Thêm giỏ hàng
407 Hộp đen 90 x 90 x 3.8 6 61.17 15,500 948,135 17,050 1,042,949 Thêm giỏ hàng
408 Hộp đen 90 x 90 x 4.0 6 64.21 15,500 995,255 17,050 1,094,781 Thêm giỏ hàng
409 Hộp đen 60 x 120 x 1.8 6 29.79 15,682 467,161 17,250 513,878 Thêm giỏ hàng
410 Hộp đen 60 x 120 x 2.0 6 33.01 15,500 511,655 17,050 562,821 Thêm giỏ hàng
411 Hộp đen 60 x 120 x 2.3 6 37.8 15,500 585,900 17,050 644,490 Thêm giỏ hàng
412 Hộp đen 60 x 120 x 2.5 6 40.98 15,500 635,190 17,050 698,709 Thêm giỏ hàng
413 Hộp đen 60 x 120 x 2.8 6 45.7 15,500 708,350 17,050 779,185 Thêm giỏ hàng
414 Hộp đen 60 x 120 x 3.0 6 48.83 15,500 756,865 17,050 832,552 Thêm giỏ hàng
415 Hộp đen 60 x 120 x 3.2 6 51.94 15,500 805,070 17,050 885,577 Thêm giỏ hàng
416 Hộp đen 60 x 120 x 3.5 6 56.58 15,500 876,990 17,050 964,689 Thêm giỏ hàng
417 Hộp đen 60 x 120 x 3.8 6 61.17 15,500 948,135 17,050 1,042,949 Thêm giỏ hàng
418 Hộp đen 60 x 120 x 4.0 6 64.21 15,500 995,255 17,050 1,094,781 Thêm giỏ hàng
419 Hộp đen 100 x 150 x 3.0 6 62.68 15,500 971,540 17,050 1,068,694 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen Hòa Phát
420 Ống đen D12.7 x 1.0 6 1.73 16,773 29,017 18,450 31,919 Thêm giỏ hàng
421 Ống đen D12.7 x 1.1 6 1.89 16,773 31,700 18,450 34,871 Thêm giỏ hàng
422 Ống đen D12.7 x 1.2 6 2.04 16,773 34,216 18,450 37,638 Thêm giỏ hàng
423 Ống đen D15.9 x 1.0 6 2.2 16,773 36,900 18,450 40,590 Thêm giỏ hàng
424 Ống đen D15.9 x 1.1 6 2.41 16,773 40,422 18,450 44,465 Thêm giỏ hàng
425 Ống đen D15.9 x 1.2 6 2.61 16,773 43,777 18,450 48,155 Thêm giỏ hàng
426 Ống đen D15.9 x 1.4 6 3 16,591 49,773 18,250 54,750 Thêm giỏ hàng
427 Ống đen D15.9 x 1.5 6 3.2 15,864 50,764 17,450 55,840 Thêm giỏ hàng
428 Ống đen D15.9 x 1.8 6 3.76 15,864 59,647 17,450 65,612 Thêm giỏ hàng
429 Ống đen D21.2 x 1.0 6 2.99 16,773 50,150 18,450 55,166 Thêm giỏ hàng
430 Ống đen D21.2 x 1.1 6 3.27 16,773 54,847 18,450 60,332 Thêm giỏ hàng
431 Ống đen D21.2 x 1.2 6 3.55 16,773 59,543 18,450 65,498 Thêm giỏ hàng
432 Ống đen D21.2 x 1.4 6 4.1 16,591 68,023 18,250 74,825 Thêm giỏ hàng
433 Ống đen D21.2 x 1.5 6 4.37 15,864 69,324 17,450 76,257 Thêm giỏ hàng
434 Ống đen D21.2 x 1.8 6 5.17 15,864 82,015 17,450 90,217 Thêm giỏ hàng
435 Ống đen D21.2 x 2.0 6 5.68 15,500 88,040 17,050 96,844 Thêm giỏ hàng
436 Ống đen D21.2 x 2.3 6 6.43 15,500 99,665 17,050 109,632 Thêm giỏ hàng
437 Ống đen D21.2 x 2.5 6 6.92 15,500 107,260 17,050 117,986 Thêm giỏ hàng
438 Ống đen D26.65 x 1.0 6 3.8 16,773 63,736 18,450 70,110 Thêm giỏ hàng
439 Ống đen D26.65 x 1.1 6 4.16 16,773 69,775 18,450 76,752 Thêm giỏ hàng
440 Ống đen D26.65 x 1.2 6 4.52 16,773 75,813 18,450 83,394 Thêm giỏ hàng
441 Ống đen D26.65 x 1.4 6 5.23 16,591 86,770 18,250 95,448 Thêm giỏ hàng
442 Ống đen D26.65 x 1.5 6 5.58 15,864 88,519 17,450 97,371 Thêm giỏ hàng
443 Ống đen D26.65 x 1.8 6 6.62 15,864 105,017 17,450 115,519 Thêm giỏ hàng
444 Ống đen D26.65 x 2.0 6 7.29 15,500 112,995 17,050 124,295 Thêm giỏ hàng
445 Ống đen D26.65 x 2.3 6 8.29 15,500 128,495 17,050 141,345 Thêm giỏ hàng
446 Ống đen D26.65 x 2.5 6 8.93 15,500 138,415 17,050 152,257 Thêm giỏ hàng
447 Ống đen D33.5 x 1.0 6 4.81 16,773 80,677 18,450 88,745 Thêm giỏ hàng
448 Ống đen D33.5 x 1.1 6 5.27 16,773 88,392 18,450 97,232 Thêm giỏ hàng
449 Ống đen D33.5 x 1.2 6 5.74 16,773 96,275 18,450 105,903 Thêm giỏ hàng
450 Ống đen D33.5 x 1.4 6 6.65 16,591 110,330 18,250 121,363 Thêm giỏ hàng
451 Ống đen D33.5 x 1.5 6 7.1 15,864 112,632 17,450 123,895 Thêm giỏ hàng
452 Ống đen D33.5 x 1.8 6 8.44 15,864 133,889 17,450 147,278 Thêm giỏ hàng
453 Ống đen D33.5 x 2.0 6 9.32 15,500 144,460 17,050 158,906 Thêm giỏ hàng
454 Ống đen D33.5 x 2.3 6 10.62 15,500 164,610 17,050 181,071 Thêm giỏ hàng
455 Ống đen D33.5 x 2.5 6 11.47 15,500 177,785 17,050 195,564 Thêm giỏ hàng
456 Ống đen D33.5 x 2.8 6 12.72 15,500 197,160 17,050 216,876 Thêm giỏ hàng
457 Ống đen D33.5 x 3.0 6 13.54 15,500 209,870 17,050 230,857 Thêm giỏ hàng
458 Ống đen D33.5 x 3.2 6 14.35 15,500 222,425 17,050 244,668 Thêm giỏ hàng
459 Ống đen D38.1 x 1.0 6 5.49 16,773 92,082 18,450 101,291 Thêm giỏ hàng
460 Ống đen D38.1 x 1.1 6 6.02 16,773 100,972 18,450 111,069 Thêm giỏ hàng
461 Ống đen D38.1 x 1.2 6 6.55 16,773 109,861 18,450 120,848 Thêm giỏ hàng
462 Ống đen D38.1 x 1.4 6 7.6 16,591 126,091 18,250 138,700 Thêm giỏ hàng
463 Ống đen D38.1 x 1.5 6 8.12 15,864 128,813 17,450 141,694 Thêm giỏ hàng
464 Ống đen D38.1 x 1.8 6 9.67 15,864 153,401 17,450 168,742 Thêm giỏ hàng
465 Ống đen D38.1 x 2.0 6 10.68 15,500 165,540 17,050 182,094 Thêm giỏ hàng
466 Ống đen D38.1 x 2.3 6 12.18 15,500 188,790 17,050 207,669 Thêm giỏ hàng
467 Ống đen D38.1 x 2.5 6 13.17 15,500 204,135 17,050 224,549 Thêm giỏ hàng
468 Ống đen D38.1 x 2.8 6 14.63 15,500 226,765 17,050 249,442 Thêm giỏ hàng
469 Ống đen D38.1 x 3.0 6 15.58 15,500 241,490 17,050 265,639 Thêm giỏ hàng
470 Ống đen D38.1 x 3.2 6 16.53 15,500 256,215 17,050 281,837 Thêm giỏ hàng
471 Ống đen D42.2 x 1.1 6 6.69 16,773 112,210 18,450 123,431 Thêm giỏ hàng
472 Ống đen D42.2 x 1.2 6 7.28 16,773 122,105 18,450 134,316 Thêm giỏ hàng
473 Ống đen D42.2 x 1.4 6 8.45 16,591 140,193 18,250 154,213 Thêm giỏ hàng
474 Ống đen D42.2 x 1.5 6 9.03 15,864 143,249 17,450 157,574 Thêm giỏ hàng
475 Ống đen D42.2 x 1.8 6 10.76 15,864 170,693 17,450 187,762 Thêm giỏ hàng
476 Ống đen D42.2 x 2.0 6 11.9 15,500 184,450 17,050 202,895 Thêm giỏ hàng
477 Ống đen D42.2 x 2.3 6 13.58 15,500 210,490 17,050 231,539 Thêm giỏ hàng
478 Ống đen D42.2 x 2.5 6 14.69 15,500 227,695 17,050 250,465 Thêm giỏ hàng
479 Ống đen D42.2 x 2.8 6 16.32 15,500 252,960 17,050 278,256 Thêm giỏ hàng
480 Ống đen D42.2 x 3.0 6 17.4 15,500 269,700 17,050 296,670 Thêm giỏ hàng
481 Ống đen D42.2 x 3.2 6 18.47 15,500 286,285 17,050 314,914 Thêm giỏ hàng
482 Ống đen D48.1 x 1.2 6 8.33 16,773 139,717 18,450 153,689 Thêm giỏ hàng
483 Ống đen D48.1 x 1.4 6 9.67 16,591 160,434 18,250 176,478 Thêm giỏ hàng
484 Ống đen D48.1 x 1.5 6 10.34 15,864 164,030 17,450 180,433 Thêm giỏ hàng
485 Ống đen D48.1 x 1.8 6 12.33 15,864 195,599 17,450 215,159 Thêm giỏ hàng
486 Ống đen D48.1 x 2.0 6 13.64 15,500 211,420 17,050 232,562 Thêm giỏ hàng
487 Ống đen D48.1 x 2.3 6 15.59 15,500 241,645 17,050 265,810 Thêm giỏ hàng
488 Ống đen D48.1 x 2.5 6 16.87 15,500 261,485 17,050 287,634 Thêm giỏ hàng
489 Ống đen D48.1 x 2.8 6 18.77 15,500 290,935 17,050 320,029 Thêm giỏ hàng
490 Ống đen D48.1 x 3.0 6 20.02 15,500 310,310 17,050 341,341 Thêm giỏ hàng
491 Ống đen D48.1 x 3.2 6 21.26 15,500 329,530 17,050 362,483 Thêm giỏ hàng
492 Ống đen D59.9 x 1.4 6 12.12 16,591 201,082 18,250 221,190 Thêm giỏ hàng
493 Ống đen D59.9 x 1.5 6 12.96 15,864 205,593 17,450 226,152 Thêm giỏ hàng
494 Ống đen D59.9 x 1.8 6 15.47 15,864 245,410 17,450 269,952 Thêm giỏ hàng
495 Ống đen D59.9 x 2.0 6 17.13 15,500 265,515 17,050 292,067 Thêm giỏ hàng
496 Ống đen D59.9 x 2.3 6 19.6 15,500 303,800 17,050 334,180 Thêm giỏ hàng
497 Ống đen D59.9 x 2.5 6 21.23 15,500 329,065 17,050 361,972 Thêm giỏ hàng
498 Ống đen D59.9 x 2.8 6 23.66 15,500 366,730 17,050 403,403 Thêm giỏ hàng
499 Ống đen D59.9 x 3.0 6 25.26 15,500 391,530 17,050 430,683 Thêm giỏ hàng
500 Ống đen D59.9 x 3.2 6 26.85 15,500 416,175 17,050 457,793 Thêm giỏ hàng
501 Ống đen D75.6 x 1.5 6 16.45 16,227 266,939 17,850 293,633 Thêm giỏ hàng
502 Ống đen D75.6 x 1.8 6 49.66 16,227 805,846 17,850 886,431 Thêm giỏ hàng
503 Ống đen D75.6 x 2.0 6 21.78 15,500 337,590 17,050 371,349 Thêm giỏ hàng
504 Ống đen D75.6 x 2.3 6 24.95 15,500 386,725 17,050 425,398 Thêm giỏ hàng
505 Ống đen D75.6 x 2.5 6 27.04 15,500 419,120 17,050 461,032 Thêm giỏ hàng
506 Ống đen D75.6 x 2.8 6 30.16 15,500 467,480 17,050 514,228 Thêm giỏ hàng
507 Ống đen D75.6 x 3.0 6 32.23 15,682 505,425 17,250 555,968 Thêm giỏ hàng
508 Ống đen D75.6 x 3.2 6 34.28 15,500 531,340 17,050 584,474 Thêm giỏ hàng
509 Ống đen D88.3 x 1.5 6 19.27 15,864 305,692 17,450 336,262 Thêm giỏ hàng
510 Ống đen D88.3 x 1.8 6 23.04 15,864 365,498 17,450 402,048 Thêm giỏ hàng
511 Ống đen D88.3 x 2.0 6 25.54 15,500 395,870 17,050 435,457 Thêm giỏ hàng
512 Ống đen D88.3 x 2.3 6 29.27 15,500 453,685 17,050 499,054 Thêm giỏ hàng
513 Ống đen D88.3 x 2.5 6 31.74 15,500 491,970 17,050 541,167 Thêm giỏ hàng
514 Ống đen D88.3 x 2.8 6 35.42 15,500 549,010 17,050 603,911 Thêm giỏ hàng
515 Ống đen D88.3 x 3.0 6 37.87 15,500 586,985 17,050 645,684 Thêm giỏ hàng
516 Ống đen D88.3 x 3.2 6 40.3 15,500 624,650 17,050 687,115 Thêm giỏ hàng
517 Ống đen D108.0 x 1.8 6 28.29 15,682 443,639 17,250 488,003 Thêm giỏ hàng
518 Ống đen D108.0 x 2.0 6 31.37 15,500 486,235 17,050 534,859 Thêm giỏ hàng
519 Ống đen D108.0 x 2.3 6 35.97 15,500 557,535 17,050 613,289 Thêm giỏ hàng
520 Ống đen D108.0 x 2.5 6 39.03 15,500 604,965 17,050 665,462 Thêm giỏ hàng
521 Ống đen D108.0 x 2.8 6 45.86 15,500 710,830 17,050 781,913 Thêm giỏ hàng
522 Ống đen D108.0 x 3.0 6 46.61 15,500 722,455 17,050 794,701 Thêm giỏ hàng
523 Ống đen D108.0 x 3.2 6 49.62 15,000 744,300 16,500 818,730 Thêm giỏ hàng
524 Ống đen D113.5 x 1.8 6 29.75 15,864 471,943 17,450 519,138 Thêm giỏ hàng
525 Ống đen D113.5 x 2.0 6 33 15,500 511,500 17,050 562,650 Thêm giỏ hàng
526 Ống đen D113.5 x 2.3 6 37.84 15,500 586,520 17,050 645,172 Thêm giỏ hàng
527 Ống đen D113.5 x 2.5 6 41.06 15,500 636,430 17,050 700,073 Thêm giỏ hàng
528 Ống đen D113.5 x 2.8 6 45.86 15,500 710,830 17,050 781,913 Thêm giỏ hàng
529 Ống đen D113.5 x 3.0 6 49.05 15,500 760,275 17,050 836,303 Thêm giỏ hàng
530 Ống đen D113.5 x 3.2 6 52.23 15,500 809,565 17,050 890,522 Thêm giỏ hàng
531 Ống đen D126.8 x 1.8 6 33.29 15,864 528,100 17,450 580,911 Thêm giỏ hàng
532 Ống đen D126.8 x 2.0 6 36.93 15,500 572,415 17,050 629,657 Thêm giỏ hàng
533 Ống đen D126.8 x 2.3 6 42.37 15,682 664,439 17,250 730,883 Thêm giỏ hàng
534 Ống đen D126.8 x 2.5 6 45.98 15,500 712,690 17,050 783,959 Thêm giỏ hàng
535 Ống đen D126.8 x 2.8 6 54.37 15,500 842,735 17,050 927,009 Thêm giỏ hàng
536 Ống đen D126.8 x 3.0 6 54.96 15,500 851,880 17,050 937,068 Thêm giỏ hàng
537 Ống đen D126.8 x 3.2 6 58.52 15,500 907,060 17,050 997,766 Thêm giỏ hàng
538 Ống đen D113.5 x 4.0 14 64.81 15,500 1,004,555 17,050 1,105,011 Thêm giỏ hàng
Thép hộp đen cỡ lớn
539 Hộp đen 300 x 300 x 12 6 651.11 19,091 12,430,282 21,000 13,673,310 Thêm giỏ hàng
540 Hộp đen 300 x 300 x 10 6 546.36 19,091 10,430,509 21,000 11,473,560 Thêm giỏ hàng
541 Hộp đen 300 x 300 x 8 6 440.102 19,091 8,401,947 21,000 9,242,142 Thêm giỏ hàng
542 Hộp đen 200 x 200 x 12 6 425.03 19,091 8,114,209 21,000 8,925,630 Thêm giỏ hàng
543 Hộp đen 200 x 200 x 10 6 357.96 19,091 6,833,782 21,000 7,517,160 Thêm giỏ hàng
544 Hộp đen 180 x 180 x 10 6 320.28 19,091 6,114,436 21,000 6,725,880 Thêm giỏ hàng
545 Hộp đen 180 x 180 x 8 6 259.24 19,091 4,949,127 21,000 5,444,040 Thêm giỏ hàng
546 Hộp đen 180 x 180 x 6 6 196.69 19,091 3,754,991 21,000 4,130,490 Thêm giỏ hàng
547 Hộp đen 180 x 180 x 5 6 165.79 19,091 3,165,082 21,000 3,481,590 Thêm giỏ hàng
548 Hộp đen 160 x 160 x 12 6 334.8 19,091 6,391,636 21,000 7,030,800 Thêm giỏ hàng
549 Hộp đen 160 x 160 x 8 6 229.09 19,091 4,373,536 21,000 4,810,890 Thêm giỏ hàng
550 Hộp đen 160 x 160 x 6 6 174.08 19,091 3,323,345 21,000 3,655,680 Thêm giỏ hàng
551 Hộp đen 160 x 160 x 5 6 146.01 19,091 2,787,464 21,000 3,066,210 Thêm giỏ hàng
552 Hộp đen 150 x 250 x 8 6 289.38 19,091 5,524,527 21,000 6,076,980 Thêm giỏ hàng
553 Hộp đen 150 x 250 x 5 6 183.69 19,091 3,506,809 21,000 3,857,490 Thêm giỏ hàng
554 Hộp đen 150 x 150 x 5 6 136.59 16,409 2,241,318 18,050 2,465,450 Thêm giỏ hàng
555 Hộp đen 140 x 140 x 8 6 198.95 19,091 3,798,136 21,000 4,177,950 Thêm giỏ hàng
556 Hộp đen 140 x 140 x 6 6 151.47 19,091 2,891,700 21,000 3,180,870 Thêm giỏ hàng
557 Hộp đen 140 x 140 x 5 6 127.17 19,091 2,427,791 21,000 2,670,570 Thêm giỏ hàng
558 Hộp đen 120 x 120 x 6 6 128.87 19,091 2,460,245 21,000 2,706,270 Thêm giỏ hàng
559 Hộp đen 120 x 120 x 5 6 108.33 19,091 2,068,118 21,000 2,274,930 Thêm giỏ hàng
560 Hộp đen 100 x 200 x 8 6 214.02 19,091 4,085,836 21,000 4,494,420 Thêm giỏ hàng
561 Hộp đen 100 x 140 x 6 6 128.86 19,091 2,460,055 21,000 2,706,060 Thêm giỏ hàng
562 Hộp đen 100 x 100 x 5 6 89.49 15,500 1,387,095 17,050 1,525,805 Thêm giỏ hàng
563 Hộp đen 100 x 100 x 10 6 169.56 19,091 3,237,055 21,000 3,560,760 Thêm giỏ hàng
564 Hộp đen 100 x 100 x 2.0 6 36.78 15,500 570,090 17,050 627,099 Thêm giỏ hàng
565 Hộp đen 100 x 100 x 2.5 6 45.69 15,500 708,195 17,050 779,015 Thêm giỏ hàng
566 Hộp đen 100 x 100 x 2.8 6 50.98 15,500 790,190 17,050 869,209 Thêm giỏ hàng
567 Hộp đen 100 x 100 x 3.0 6 54.49 15,500 844,595 17,050 929,055 Thêm giỏ hàng
568 Hộp đen 100 x 100 x 3.2 6 57.97 15,500 898,535 17,050 988,389 Thêm giỏ hàng
569 Hộp đen 100 x 100 x 3.5 6 79.66 15,500 1,234,730 17,050 1,358,203 Thêm giỏ hàng
570 Hộp đen 100 x 100 x 3.8 6 68.33 15,500 1,059,115 17,050 1,165,027 Thêm giỏ hàng
571 Hộp đen 100 x 100 x 4.0 6 71.74 15,500 1,111,970 17,050 1,223,167 Thêm giỏ hàng
572 Hộp đen 100 x 150 x 2.0 6 46.2 16,409 758,100 18,050 833,910 Thêm giỏ hàng
573 Hộp đen 100 x 150 x 2.5 6 57.46 16,409 942,866 18,050 1,037,153 Thêm giỏ hàng
574 Hộp đen 100 x 150 x 2.8 6 64.17 16,409 1,052,971 18,050 1,158,269 Thêm giỏ hàng
575 Hộp đen 100 x 150 x 3.2 6 73.04 16,409 1,198,520 18,050 1,318,372 Thêm giỏ hàng
576 Hộp đen 100 x 150 x 3.5 6 79.66 16,409 1,307,148 18,050 1,437,863 Thêm giỏ hàng
577 Hộp đen 100 x 150 x 3.8 6 86.23 16,409 1,414,956 18,050 1,556,452 Thêm giỏ hàng
578 Hộp đen 100 x 150 x 4.0 6 90.58 16,409 1,486,335 18,050 1,634,969 Thêm giỏ hàng
579 Hộp đen 150 x 150 x 2.0 6 55.62 16,409 912,674 18,050 1,003,941 Thêm giỏ hàng
580 Hộp đen 150 x 150 x 2.5 6 69.24 16,409 1,136,165 18,050 1,249,782 Thêm giỏ hàng
581 Hộp đen 150 x 150 x 2.8 6 77.36 16,409 1,269,407 18,050 1,396,348 Thêm giỏ hàng
582 Hộp đen 150 x 150 x 3.0 6 82.75 16,409 1,357,852 18,050 1,493,638 Thêm giỏ hàng
583 Hộp đen 150 x 150 x 3.2 6 88.12 16,409 1,445,969 18,050 1,590,566 Thêm giỏ hàng
584 Hộp đen 150 x 150 x 3.5 6 96.14 16,409 1,577,570 18,050 1,735,327 Thêm giỏ hàng
585 Hộp đen 150 x 150 x 3.8 6 104.12 16,409 1,708,515 18,050 1,879,366 Thêm giỏ hàng
586 Hộp đen 150 x 150 x 4.0 6 109.42 16,409 1,795,483 18,050 1,975,031 Thêm giỏ hàng
587 Hộp đen 100 x 200 x 2.0 6 55.62 16,409 912,674 18,050 1,003,941 Thêm giỏ hàng
588 Hộp đen 100 x 200 x 2.5 6 69.24 16,409 1,136,165 18,050 1,249,782 Thêm giỏ hàng
589 Hộp đen 100 x 200 x 2.8 6 77.36 16,409 1,269,407 18,050 1,396,348 Thêm giỏ hàng
590 Hộp đen 100 x 200 x 3.0 6 82.75 16,409 1,357,852 18,050 1,493,638 Thêm giỏ hàng
591 Hộp đen 100 x 200 x 3.2 6 88.12 16,409 1,445,969 18,050 1,590,566 Thêm giỏ hàng
592 Hộp đen 100 x 200 x 3.5 6 96.14 16,409 1,577,570 18,050 1,735,327 Thêm giỏ hàng
593 Hộp đen 100 x 200 x 3.8 6 104.12 15,500 1,613,860 17,050 1,775,246 Thêm giỏ hàng
594 Hộp đen 100 x 200 x 4.0 6 109.42 16,409 1,795,483 18,050 1,975,031 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen cỡ lớn
595 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 6 80.46 16,227 1,305,646 17,850 1,436,211 Thêm giỏ hàng
596 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 6 96.54 16,227 1,566,581 17,850 1,723,239 Thêm giỏ hàng
597 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 6 111.66 16,227 1,811,937 17,850 1,993,131 Thêm giỏ hàng
598 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.55 6 130.62 16,627 2,171,854 18,290 2,389,040 Thêm giỏ hàng
599 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 6 96.24 16,682 1,605,458 18,350 1,766,004 Thêm giỏ hàng
600 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 6 115.62 16,682 1,928,752 18,350 2,121,627 Thêm giỏ hàng
601 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 6 133.86 16,682 2,233,028 18,350 2,456,331 Thêm giỏ hàng
602 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 6 152.16 16,682 2,538,305 18,350 2,792,136 Thêm giỏ hàng
603 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 6 151.56 16,682 2,528,296 18,350 2,781,126 Thêm giỏ hàng
604 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 6 163.32 16,682 2,724,475 18,350 2,996,922 Thêm giỏ hàng
605 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 6 175.68 16,682 2,930,662 18,350 3,223,728 Thêm giỏ hàng
606 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 6 199.86 16,682 3,334,028 18,350 3,667,431 Thêm giỏ hàng
607 Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 6 250.5 17,727 4,440,682 19,500 4,884,750 Thêm giỏ hàng
608 Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 6 306.06 17,727 5,425,609 19,500 5,968,170 Thêm giỏ hàng
609 Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 6 361.68 17,727 6,411,600 19,500 7,052,760 Thêm giỏ hàng
610 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 6 215.82 17,727 3,825,900 19,500 4,208,490 Thêm giỏ hàng
611 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 6 298.2 17,727 5,286,273 19,500 5,814,900 Thêm giỏ hàng
612 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 6 391.02 17,727 6,931,718 19,500 7,624,890 Thêm giỏ hàng
613 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 6 247.74 17,727 4,391,755 19,500 4,830,930 Thêm giỏ hàng
614 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 17,727 5,814,900 19,500 6,396,390 Thêm giỏ hàng
615 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 6 407.52 17,727 7,224,218 19,500 7,946,640 Thêm giỏ hàng
616 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 6 487.5 17,727 8,642,045 19,500 9,506,250 Thêm giỏ hàng
617 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 6 565.56 17,727 10,025,836 19,500 11,028,420 Thêm giỏ hàng
618 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 6 644.04 17,727 11,417,073 19,500 12,558,780 Thêm giỏ hàng
619 Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 6 375.72 17,727 6,660,491 19,500 7,326,540 Thêm giỏ hàng
620 Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 6 467.34 17,727 8,284,664 19,500 9,113,130 Thêm giỏ hàng
621 Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 6 559.38 17,727 9,916,282 19,500 10,907,910 Thêm giỏ hàng
622 Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 6 739.44 17,727 13,108,255 19,500 14,419,080 Thêm giỏ hàng
623 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 6 526.26 17,727 9,329,155 19,500 10,262,070 Thêm giỏ hàng
624 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 6 526.26 17,727 9,329,155 19,500 10,262,070 Thêm giỏ hàng
625 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 6 630.96 16,136 10,181,400 17,750 11,199,540 Thêm giỏ hàng
626 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 6 732.3 17,727 12,981,682 19,500 14,279,850 Thêm giỏ hàng
627 Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 6 471.12 17,727 8,351,673 19,500 9,186,840 Thêm giỏ hàng
628 Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 6 702.54 17,727 12,454,118 19,500 13,699,530 Thêm giỏ hàng
629 Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 6 930.3 17,727 16,491,682 19,500 18,140,850 Thêm giỏ hàng
630 Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 6 566.88 17,727 10,049,236 19,500 11,054,160 Thêm giỏ hàng
631 Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 6 846.3 17,727 15,002,591 19,500 16,502,850 Thêm giỏ hàng
632 Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 6 1121.88 17,727 19,887,873 19,500 21,876,660 Thêm giỏ hàng
633 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 15,864 5,203,590 17,450 5,723,949 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen siêu dày
634 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.0 6 22.61 15,773 356,621 17,350 392,284 Thêm giỏ hàng
635 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.2 6 23.62 15,773 372,552 17,350 409,807 Thêm giỏ hàng
636 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.5 6 25.1 15,773 395,895 17,350 435,485 Thêm giỏ hàng
637 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.0 6 26.1 15,773 411,668 17,350 452,835 Thêm giỏ hàng
638 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.2 6 27.28 15,773 430,280 17,350 473,308 Thêm giỏ hàng
639 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.5 6 29.03 15,773 457,882 17,350 503,671 Thêm giỏ hàng
640 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.8 6 30.75 15,773 485,011 17,350 533,513 Thêm giỏ hàng
641 Ống đen siêu dày D48.1 x 5.0 6 31.89 16,045 511,690 17,650 562,859 Thêm giỏ hàng
642 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.0 6 33.09 15,773 521,920 17,350 574,112 Thêm giỏ hàng
643 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.2 6 34.62 15,773 546,052 17,350 600,657 Thêm giỏ hàng
644 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.5 6 36.89 15,773 581,856 17,350 640,042 Thêm giỏ hàng
645 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.8 6 39.13 15,773 617,187 17,350 678,906 Thêm giỏ hàng
646 Ống đen siêu dày D59.9 x 5.0 6 40.62 16,045 651,766 17,650 716,943 Thêm giỏ hàng
647 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.0 6 42.38 15,773 668,448 17,350 735,293 Thêm giỏ hàng
648 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.2 6 44.37 15,773 699,836 17,350 769,820 Thêm giỏ hàng
649 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.5 6 47.34 15,773 746,681 17,350 821,349 Thêm giỏ hàng
650 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.8 6 50.29 15,773 793,210 17,350 872,532 Thêm giỏ hàng
651 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.0 6 52.23 16,045 838,054 17,650 921,860 Thêm giỏ hàng
652 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.2 6 54.17 16,045 869,182 17,650 956,101 Thêm giỏ hàng
653 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.5 6 57.05 16,045 915,393 17,650 1,006,933 Thêm giỏ hàng
654 Ống đen siêu dày D75.6 x 6.0 6 61.79 15,773 974,597 17,350 1,072,057 Thêm giỏ hàng
655 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.0 6 49.9 15,773 787,059 17,350 865,765 Thêm giỏ hàng
656 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.2 6 52.27 15,773 824,440 17,350 906,885 Thêm giỏ hàng
657 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.5 6 55.8 15,773 880,118 17,350 968,130 Thêm giỏ hàng
658 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.8 6 59.31 15,773 935,480 17,350 1,029,029 Thêm giỏ hàng
659 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.0 6 61.63 15,773 972,073 17,350 1,069,281 Thêm giỏ hàng
660 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.2 6 63.94 15,773 1,008,508 17,350 1,109,359 Thêm giỏ hàng
661 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.5 6 67.39 15,773 1,062,924 17,350 1,169,217 Thêm giỏ hàng
662 Ống đen siêu dày D88.3 x 6.0 6 73.07 15,773 1,152,513 17,350 1,267,765 Thêm giỏ hàng
663 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.0 6 64.81 15,773 1,022,230 17,350 1,124,454 Thêm giỏ hàng
664 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.2 6 67.93 15,773 1,071,441 17,350 1,178,586 Thêm giỏ hàng
665 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.5 6 72.58 15,773 1,144,785 17,350 1,259,263 Thêm giỏ hàng
666 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.8 6 77.2 15,773 1,217,655 17,350 1,339,420 Thêm giỏ hàng
667 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.0 6 80.27 15,773 1,266,077 17,350 1,392,685 Thêm giỏ hàng
668 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.2 6 83.33 15,773 1,314,341 17,350 1,445,776 Thêm giỏ hàng
669 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.5 6 87.89 15,773 1,386,265 17,350 1,524,892 Thêm giỏ hàng
670 Ống đen siêu dày D113.5 x 6.0 6 95.44 15,773 1,505,349 17,350 1,655,884 Thêm giỏ hàng
671 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.0 6 72.68 15,409 1,119,933 16,950 1,231,926 Thêm giỏ hàng
672 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.2 6 76.19 15,409 1,174,019 16,950 1,291,421 Thêm giỏ hàng
673 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.5 6 81.43 15,409 1,254,762 16,950 1,380,239 Thêm giỏ hàng
Ống mạ kẽm nhúng nóng
674 Ống MKNN D21.2 x 1.6 6 4.642 22,591 104,867 24,850 115,354 Thêm giỏ hàng
675 Ống MKNN D21.2 x 1.9 6 5.484 21,682 118,903 23,850 130,793 Thêm giỏ hàng
676 Ống MKNN D21.2 x 2.1 6 5.938 21,227 126,048 23,350 138,652 Thêm giỏ hàng
677 Ống MKNN D21.2 x 2.6 6 7.26 21,227 154,110 23,350 169,521 Thêm giỏ hàng
678 Ống MKNN D26.65 x 1.6 6 5.933 22,591 134,032 24,850 147,435 Thêm giỏ hàng
679 Ống MKNN D26.65 x 1.9 6 6.96 21,682 150,905 23,850 165,996 Thêm giỏ hàng
680 Ống MKNN D26.65 x 2.1 6 7.704 21,227 163,535 23,350 179,888 Thêm giỏ hàng
681 Ống MKNN D26.65 x 2.3 6 8.286 21,227 175,889 23,350 193,478 Thêm giỏ hàng
682 Ống MKNN D26.65 x 2.6 6 9.36 21,227 198,687 23,350 218,556 Thêm giỏ hàng
683 Ống MKNN D33.5 x 1.6 6 7.556 22,591 170,697 24,850 187,767 Thêm giỏ hàng
684 Ống MKNN D33.5 x 1.9 6 8.89 21,682 192,751 23,850 212,027 Thêm giỏ hàng
685 Ống MKNN D33.5 x 2.1 6 9.762 21,227 207,221 23,350 227,943 Thêm giỏ hàng
686 Ống MKNN D33.5 x 2.3 6 10.722 21,227 227,599 23,350 250,359 Thêm giỏ hàng
687 Ống MKNN D33.5 x 2.6 6 11.886 21,227 252,307 23,350 277,538 Thêm giỏ hàng
688 Ống MKNN D33.5 x 3.2 6 14.4 21,227 305,673 23,350 336,240 Thêm giỏ hàng
689 Ống MKNN D42.2 x 1.6 6 9.617 22,591 217,257 24,850 238,982 Thêm giỏ hàng
690 Ống MKNN D42.2 x 1.9 6 11.34 21,682 245,872 23,850 270,459 Thêm giỏ hàng
691 Ống MKNN D42.2 x 2.1 6 12.467 21,227 264,640 23,350 291,104 Thêm giỏ hàng
692 Ống MKNN D42.2 x 2.3 6 13.56 21,227 287,842 23,350 316,626 Thêm giỏ hàng
693 Ống MKNN D42.2 x 2.6 6 15.24 21,227 323,504 23,350 355,854 Thêm giỏ hàng
694 Ống MKNN D42.2 x 2.9 6 16.868 21,227 358,062 23,350 393,868 Thêm giỏ hàng
695 Ống MKNN D42.2 x 3.2 6 18.6 21,227 394,827 23,350 434,310 Thêm giỏ hàng
696 Ống MKNN D48.1 x 1.6 6 11.014 22,591 248,816 24,850 273,698 Thêm giỏ hàng
697 Ống MKNN D48.1 x 1.9 6 12.99 21,682 281,647 23,850 309,812 Thêm giỏ hàng
698 Ống MKNN D48.1 x 2.1 6 14.3 21,227 303,550 23,350 333,905 Thêm giỏ hàng
699 Ống MKNN D48.1 x 2.3 6 15.59 21,227 330,933 23,350 364,027 Thêm giỏ hàng
700 Ống MKNN D48.1 x 2.5 6 16.98 21,227 360,439 23,350 396,483 Thêm giỏ hàng
701 Ống MKNN D48.1 x 2.9 6 19.38 21,227 411,385 23,350 452,523 Thêm giỏ hàng
702 Ống MKNN D48.1 x 3.2 6 21.42 21,227 454,688 23,350 500,157 Thêm giỏ hàng
703 Ống MKNN D48.1 x 3.6 6 23.711 21,227 503,320 23,350 553,652 Thêm giỏ hàng
704 Ống MKNN D59.9 x 1.9 6 16.314 21,682 353,717 23,850 389,089 Thêm giỏ hàng
705 Ống MKNN D59.9 x 2.1 6 17.97 21,227 381,454 23,350 419,600 Thêm giỏ hàng
706 Ống MKNN D59.9 x 2.3 6 19.612 21,227 416,309 23,350 457,940 Thêm giỏ hàng
707 Ống MKNN D59.9 x 2.6 6 22.158 21,227 470,354 23,350 517,389 Thêm giỏ hàng
708 Ống MKNN D59.9 x 2.9 6 24.48 21,227 519,644 23,350 571,608 Thêm giỏ hàng
709 Ống MKNN D59.9 x 3.2 6 26.861 21,227 570,186 23,350 627,204 Thêm giỏ hàng
710 Ống MKNN D59.9 x 3.6 6 30.18 21,227 640,639 23,350 704,703 Thêm giỏ hàng
711 Ống MKNN D59.9 x 4.0 6 33.103 21,227 702,686 23,350 772,955 Thêm giỏ hàng
712 Ống MKNN D75.6 x 2.1 6 22.851 21,227 485,064 23,350 533,571 Thêm giỏ hàng
713 Ống MKNN D75.6 x 2.3 6 24.958 21,227 529,790 23,350 582,769 Thêm giỏ hàng
714 Ống MKNN D75.6 x 2.5 6 27.04 21,227 573,985 23,350 631,384 Thêm giỏ hàng
715 Ống MKNN D75.6 x 2.7 6 29.14 21,227 618,563 23,350 680,419 Thêm giỏ hàng
716 Ống MKNN D75.6 x 2.9 6 31.368 21,227 665,857 23,350 732,443 Thêm giỏ hàng
717 Ống MKNN D75.6 x 3.2 6 34.26 21,227 727,246 23,350 799,971 Thêm giỏ hàng
718 Ống MKNN D75.6 x 3.6 6 38.58 21,227 818,948 23,350 900,843 Thêm giỏ hàng
719 Ống MKNN D75.6 x 4.0 6 42.407 21,227 900,185 23,350 990,203 Thêm giỏ hàng
720 Ống MKNN D75.6 x 4.2 6 44.395 21,227 942,385 23,350 1,036,623 Thêm giỏ hàng
721 Ống MKNN D75.6 x 4.5 6 47.366 21,227 1,005,451 23,350 1,105,996 Thêm giỏ hàng
722 Ống MKNN D88.3 x 2.1 6 26.799 21,227 568,870 23,350 625,757 Thêm giỏ hàng
723 Ống MKNN D88.3 x 2.3 6 29.283 21,227 621,598 23,350 683,758 Thêm giỏ hàng
724 Ống MKNN D88.3 x 2.5 6 31.74 21,227 673,754 23,350 741,129 Thêm giỏ hàng
725 Ống MKNN D88.3 x 2.7 6 34.22 21,227 726,397 23,350 799,037 Thêm giỏ hàng
726 Ống MKNN D88.3 x 2.9 6 36.828 21,227 781,758 23,350 859,934 Thêm giỏ hàng
727 Ống MKNN D88.3 x 3.2 6 40.32 21,227 855,884 23,350 941,472 Thêm giỏ hàng
728 Ống MKNN D88.3 x 3.6 6 50.22 21,227 1,066,034 23,350 1,172,637 Thêm giỏ hàng
729 Ống MKNN D88.3 x 4.0 6 50.208 21,227 1,065,779 23,350 1,172,357 Thêm giỏ hàng
730 Ống MKNN D88.3 x 4.2 6 52.291 21,227 1,109,995 23,350 1,220,995 Thêm giỏ hàng
731 Ống MKNN D88.3 x 4.5 6 55.833 21,227 1,185,182 23,350 1,303,701 Thêm giỏ hàng
732 Ống MKNN D108.0 x 2.5 6 39.046 21,227 828,840 23,350 911,724 Thêm giỏ hàng
733 Ống MKNN D108.0 x 2.7 6 42.09 21,227 893,456 23,350 982,802 Thêm giỏ hàng
734 Ống MKNN D108.0 x 2.9 6 45.122 21,227 957,817 23,350 1,053,599 Thêm giỏ hàng
735 Ống MKNN D108.0 x 3.0 6 46.633 21,227 989,891 23,350 1,088,881 Thêm giỏ hàng
736 Ống MKNN D108.0 x 3.2 6 49.648 21,227 1,053,892 23,350 1,159,281 Thêm giỏ hàng
737 Ống MKNN D113.5 x 2.5 6 41.06 21,227 871,592 23,350 958,751 Thêm giỏ hàng
738 Ống MKNN D113.5 x 2.7 6 44.29 21,227 940,156 23,350 1,034,172 Thêm giỏ hàng
739 Ống MKNN D113.5 x 2.9 6 47.484 21,227 1,007,956 23,350 1,108,751 Thêm giỏ hàng
740 Ống MKNN D113.5 x 3.0 6 49.07 21,227 1,041,622 23,350 1,145,785 Thêm giỏ hàng
741 Ống MKNN D113.5 x 3.2 6 52.578 21,227 1,116,088 23,350 1,227,696 Thêm giỏ hàng
742 Ống MKNN D113.5 x 3.6 6 58.5 21,227 1,241,795 23,350 1,365,975 Thêm giỏ hàng
743 Ống MKNN D113.5 x 4.0 6 64.84 21,227 1,376,376 23,350 1,514,014 Thêm giỏ hàng
744 Ống MKNN D113.5 x 4.2 6 67.937 21,227 1,442,117 23,350 1,586,329 Thêm giỏ hàng
745 Ống MKNN D113.5 x 4.4 6 71.065 21,227 1,508,516 23,350 1,659,368 Thêm giỏ hàng
746 Ống MKNN D113.5 x 4.5 6 72.615 21,227 1,541,418 23,350 1,695,560 Thêm giỏ hàng
747 Ống MKNN D141.3 x 3.96 6 80.46 21,773 1,751,834 23,950 1,927,017 Thêm giỏ hàng
748 Ống MKNN D141.3 x 4.78 6 96.54 21,773 2,101,939 23,950 2,312,133 Thêm giỏ hàng
749 Ống MKNN D141.3 x 5.56 6 111.66 21,773 2,431,143 23,950 2,674,257 Thêm giỏ hàng
750 Ống MKNN D141.3 x 6.55 6 130.62 21,773 2,843,954 23,950 3,128,349 Thêm giỏ hàng
751 Ống MKNN D168.3 x 3.96 6 96.24 21,773 2,095,407 23,950 2,304,948 Thêm giỏ hàng
752 Ống MKNN D168.3 x 4.78 6 115.62 21,773 2,517,363 23,950 2,769,099 Thêm giỏ hàng
753 Ống MKNN D168.3 x 5.56 6 133.86 21,773 2,914,497 23,950 3,205,947 Thêm giỏ hàng
754 Ống MKNN D168.3 x 6.35 6 152.16 21,773 3,312,938 23,950 3,644,232 Thêm giỏ hàng
755 Ống MKNN D219.1 x 4.78 6 151.56 21,773 3,299,875 23,950 3,629,862 Thêm giỏ hàng
756 Ống MKNN D219.1 x 5.16 6 163.32 21,773 3,555,922 23,950 3,911,514 Thêm giỏ hàng
757 Ống MKNN D219.1 x 5.56 6 175.68 21,773 3,825,033 23,950 4,207,536 Thêm giỏ hàng
758 Ống MKNN D219.1 x 6.35 6 199.86 21,773 4,351,497 23,950 4,786,647 Thêm giỏ hàng
Hộp mạ kẽm nhúng nóng
759 Hộp đen 100 x 200 x 3.5 8 96.14 15,000 1,442,100 16,500 1,586,310 Thêm giỏ hàng
Thép hình U, V, I, H mạ kẽm nhúng nóng
760 Thép V 30 x 30 x 3 x 6m 6 8.14 11,000 89,540 12,100 98,494 Thêm giỏ hàng
761 Thép V 40 x 40 x 4 x 6m 6 14.54 10,500 152,670 11,550 167,937 Thêm giỏ hàng
762 Thép V 50 x 50 x 3 x 6m 6 14.5 10,500 152,250 11,550 167,475 Thêm giỏ hàng
763 Thép V 50 x 50 x 4 x 6m 6 18.5 10,500 194,250 11,550 213,675 Thêm giỏ hàng
764 Thép V 50 x 50 x 5 x 6m 6 22.62 10,454 236,461 11,499 260,107 Thêm giỏ hàng
765 Thép V 50 x 50 x 6 x 6m 6 26.68 11,500 306,820 12,650 337,502 Thêm giỏ hàng
766 Thép V 60 x 60 x 4 x 6m 6 21.78 10,500 228,690 11,550 251,559 Thêm giỏ hàng
767 Thép V 60 x 60 x 5 x 6m 6 27.3 10,500 286,650 11,550 315,315 Thêm giỏ hàng
768 Thép V 63 x 63 x 5 x 6m 6 28 10,500 294,000 11,550 323,400 Thêm giỏ hàng
769 Thép V 63 x 63 x 6 x 6m 6 34 10,500 357,000 11,550 392,700 Thêm giỏ hàng
770 Thép V 75 x 75 x 6 x 6m 6 41 10,500 430,500 11,550 473,550 Thêm giỏ hàng
771 Thép V 70 x 70 x 7 x 6m 6 44 10,500 462,000 11,550 508,200 Thêm giỏ hàng
772 Thép V 75 x 75 x 7 x 6m 6 47 10,500 493,500 11,550 542,850 Thêm giỏ hàng
773 Thép V 80 x 80 x 6 x 6m 6 44 10,500 462,000 11,550 508,200 Thêm giỏ hàng
774 Thép V 80 x 80 x 7 x 6m 6 51 10,500 535,500 11,550 589,050 Thêm giỏ hàng
775 Thép V 80 x 80 x 8 x 6m 6 57 10,500 598,500 11,550 658,350 Thêm giỏ hàng
776 Thép V 90 x 90 x 6 x 6m 6 50 10,500 525,000 11,550 577,500 Thêm giỏ hàng
777 Thép V 90 x 90 x 7 x 6m 6 57.84 10,500 607,320 11,550 668,052 Thêm giỏ hàng
778 Thép V 100 x 100 x 8 x 6m 6 73 10,500 766,500 11,550 843,150 Thêm giỏ hàng
779 Thép V 100 x 100 x 10 x 6m 6 90 10,500 945,000 11,550 1,039,500 Thêm giỏ hàng
780 Thép V 120 x 120 x 8 x 12m 12 176 12,273 2,160,000 13,500 2,376,000 Thêm giỏ hàng
781 Thép V 120 x 120 x 10 x 12m 12 219 12,273 2,687,727 13,500 2,956,500 Thêm giỏ hàng
782 Thép V 120 x 120 x 12 x 12m 12 259 12,273 3,178,636 13,500 3,496,500 Thêm giỏ hàng
783 Thép V 130 x 130 x 10 x 12m 12 237 12,727 3,016,364 14,000 3,318,000 Thêm giỏ hàng
784 Thép V 130 x 130 x 12 x 12m 12 280 12,727 3,563,636 14,000 3,920,000 Thêm giỏ hàng
785 Thép V 150 x 150 x 10 x 12m 12 274 12,727 3,487,273 14,000 3,836,000 Thêm giỏ hàng
786 Thép V 150 x 150 x 12 x 12m 12 327 12,727 4,161,818 14,000 4,578,000 Thêm giỏ hàng
787 Thép V 150 x 150 x 15 x 12m 12 405 12,727 5,154,545 14,000 5,670,000 Thêm giỏ hàng
788 Thép V 175 x 175 x 15 m 12m 12 472 14,090 6,650,480 15,499 7,315,528 Thêm giỏ hàng
789 Thép V 200 x 200 x 15 x 12m 12 543 14,090 7,650,870 15,499 8,415,957 Thêm giỏ hàng
790 Thép V 200 x 200 x 20 x 12m 12 716 14,090 10,088,440 15,499 11,097,284 Thêm giỏ hàng
791 Thép V 200 x 200 x 25 x 12m 12 888 14,090 12,511,920 15,499 13,763,112 Thêm giỏ hàng
792 Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m 12 206.4 11,364 2,345,455 12,500 2,580,000 Thêm giỏ hàng
793 Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m 12 285.6 11,364 3,245,455 12,500 3,570,000 Thêm giỏ hàng
794 Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m 12 378 11,364 4,295,455 12,500 4,725,000 Thêm giỏ hàng
795 Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m 12 484.8 11,364 5,509,091 12,500 6,060,000 Thêm giỏ hàng
796 Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 598.8 12,273 7,348,909 13,500 8,083,800 Thêm giỏ hàng
797 Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 868.8 11,364 9,872,727 12,500 10,860,000 Thêm giỏ hàng
798 Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m 12 1128 11,364 12,818,182 12,500 14,100,000 Thêm giỏ hàng
799 Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 956.4 12,273 11,737,636 13,500 12,911,400 Thêm giỏ hàng
800 Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m 12 1644 12,273 20,176,364 13,500 22,194,000 Thêm giỏ hàng
801 Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m 12 2064 12,273 25,330,909 13,500 27,864,000 Thêm giỏ hàng
802 Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m 12 1488 12,273 18,261,818 13,500 20,088,000 Thêm giỏ hàng
803 Thép U 80 x 36 x 4.0 x 6m 6 42.3 11,364 480,682 12,500 528,750 Thêm giỏ hàng
804 Thép U 100 x 46 x 4.5 x 6m 6 51.54 11,364 585,682 12,500 644,250 Thêm giỏ hàng
805 Thép U 120 x 52 x 4.8 x 6m 6 62.4 11,364 709,091 12,500 780,000 Thêm giỏ hàng
806 Thép U 140 x 58 x 4.9 x 6m 6 73.8 11,364 838,636 12,500 922,500 Thêm giỏ hàng
807 Thép U 150 x 75 x 6.5 x 12m 12 232.2 11,364 2,638,636 12,500 2,902,500 Thêm giỏ hàng
808 Thép U 160 x 64 x 5 x 12m 12 174 11,364 1,977,273 12,500 2,175,000 Thêm giỏ hàng
809 Thép U 180 x 74 x 5.1 x 12m 12 208.8 11,364 2,372,727 12,500 2,610,000 Thêm giỏ hàng
810 Thép U 200 x 76 x 5.2 x 12m 12 220.8 11,364 2,509,091 12,500 2,760,000 Thêm giỏ hàng
811 Thép U 250 x 78 x 7.0 x 12m 12 330 11,364 3,750,000 12,500 4,125,000 Thêm giỏ hàng
812 Thép U 300 x 85 x 7.0 x 12m 12 414 11,364 4,704,545 12,500 5,175,000 Thêm giỏ hàng
813 Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m 12 708 11,364 8,045,455 12,500 8,850,000 Thêm giỏ hàng
814 Thép I 100 x 55 x 4.5 x 6m 6 56.8 11,182 635,127 12,300 698,640 Thêm giỏ hàng
815 Thép I 120 x 64 x 4.8 x 6m 6 69 11,182 771,545 12,300 848,700 Thêm giỏ hàng
816 Thép I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m 12 168 11,182 1,878,545 12,300 2,066,400 Thêm giỏ hàng
817 Thép I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m 12 367.2 11,182 4,105,964 12,300 4,516,560 Thêm giỏ hàng
818 Thép I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m 12 255.6 11,182 2,858,073 12,300 3,143,880 Thêm giỏ hàng
819 Thép I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m 12 355.2 11,182 3,971,782 12,300 4,368,960 Thêm giỏ hàng
820 Thép I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 681.6 11,364 7,745,455 12,500 8,520,000 Thêm giỏ hàng
821 Thép I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m 12 440.4 11,364 5,004,545 12,500 5,505,000 Thêm giỏ hàng
822 Thép I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m 12 595.2 11,364 6,763,636 12,500 7,440,000 Thêm giỏ hàng
823 Thép I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m 12 1284 11,364 14,590,909 12,500 16,050,000 Thêm giỏ hàng
824 Mạ kẽm nhúng nóng V50 x 50 x 5 6 22.62 19,545 442,118 21,500 486,330 Thêm giỏ hàng
Bản mã các loại
825 Bản mã các loại 6 5.5 13,500 74,250 14,850 81,675 Thêm giỏ hàng

Thông báo