Banner
Banner

Bảng giá thép ống - thép hộp

(Thời gian hiệu lực từ ngày 01/02/2020)

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

0983.436.161
0944.839.989
STT Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(Kg) Giá chưa VAT(Đ / Kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT(Đ / Kg) Tổng giá có VAT Đặt hàng
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
1 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 6 3.45 14,545 50,182 16,000 55,200 Thêm giỏ hàng
2 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 6 3.77 14,545 54,836 16,000 60,320 Thêm giỏ hàng
3 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 6 4.08 14,545 59,345 16,000 65,280 Thêm giỏ hàng
4 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 6 4.7 14,545 68,364 16,000 75,200 Thêm giỏ hàng
5 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 6 2.41 14,545 35,055 16,000 38,560 Thêm giỏ hàng
6 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 6 2.63 14,545 38,255 16,000 42,080 Thêm giỏ hàng
7 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 6 2.84 14,545 41,309 16,000 45,440 Thêm giỏ hàng
8 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 6 3.25 14,545 47,273 16,000 52,000 Thêm giỏ hàng
9 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 6 2.79 14,545 40,582 16,000 44,640 Thêm giỏ hàng
10 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 6 3.04 14,545 44,218 16,000 48,640 Thêm giỏ hàng
11 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 6 3.29 14,545 47,855 16,000 52,640 Thêm giỏ hàng
12 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 6 3.78 14,545 54,982 16,000 60,480 Thêm giỏ hàng
13 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 6 3.54 14,545 51,491 16,000 56,640 Thêm giỏ hàng
14 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 6 3.87 14,545 56,291 16,000 61,920 Thêm giỏ hàng
15 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 6 4.2 13,223 55,535 14,545 61,089 Thêm giỏ hàng
16 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 6 4.83 13,223 63,866 14,545 70,252 Thêm giỏ hàng
17 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 6 5.14 14,545 74,764 16,000 82,240 Thêm giỏ hàng
18 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 6 6.05 13,223 79,998 14,545 87,997 Thêm giỏ hàng
19 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 6 5.43 14,545 78,982 16,000 86,880 Thêm giỏ hàng
20 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 6 5.94 14,545 86,400 16,000 95,040 Thêm giỏ hàng
21 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 6 6.46 14,545 93,964 16,000 103,360 Thêm giỏ hàng
22 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 6 7.47 14,545 108,655 16,000 119,520 Thêm giỏ hàng
23 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 6 7.97 14,545 115,927 16,000 127,520 Thêm giỏ hàng
24 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 6 9.44 14,545 137,309 16,000 151,040 Thêm giỏ hàng
25 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 6 10.4 14,545 151,273 16,000 166,400 Thêm giỏ hàng
26 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 6 11.8 14,545 171,636 16,000 188,800 Thêm giỏ hàng
27 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 6 12.72 14,545 185,018 16,000 203,520 Thêm giỏ hàng
28 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 6 4.48 14,545 65,164 16,000 71,680 Thêm giỏ hàng
29 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 6 4.91 14,545 71,418 16,000 78,560 Thêm giỏ hàng
30 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 6 5.33 14,545 77,527 16,000 85,280 Thêm giỏ hàng
31 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 6 6.15 14,545 89,455 16,000 98,400 Thêm giỏ hàng
32 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 6 6.56 14,545 95,418 16,000 104,960 Thêm giỏ hàng
33 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 6 7.75 14,545 112,727 16,000 124,000 Thêm giỏ hàng
34 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 6 8.52 14,545 123,927 16,000 136,320 Thêm giỏ hàng
35 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 6 6.84 14,545 99,491 16,000 109,440 Thêm giỏ hàng
36 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 6 7.5 14,545 109,091 16,000 120,000 Thêm giỏ hàng
37 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 6 8.15 14,545 118,545 16,000 130,400 Thêm giỏ hàng
38 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 6 9.45 14,545 137,455 16,000 151,200 Thêm giỏ hàng
39 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 6 10.09 14,545 146,764 16,000 161,440 Thêm giỏ hàng
40 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 6 11.98 14,545 174,255 16,000 191,680 Thêm giỏ hàng
41 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 6 13.23 14,545 192,436 16,000 211,680 Thêm giỏ hàng
42 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 6 15.06 14,545 219,055 16,000 240,960 Thêm giỏ hàng
43 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 6 16.25 14,545 236,364 16,000 260,000 Thêm giỏ hàng
44 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 6 5.43 14,545 78,982 16,000 86,880 Thêm giỏ hàng
45 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 6 5.94 14,545 86,400 16,000 95,040 Thêm giỏ hàng
46 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 6 6.46 14,545 93,964 16,000 103,360 Thêm giỏ hàng
47 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 6 7.47 14,545 108,655 16,000 119,520 Thêm giỏ hàng
48 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 6 7.97 14,545 115,927 16,000 127,520 Thêm giỏ hàng
49 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 6 9.44 14,545 137,309 16,000 151,040 Thêm giỏ hàng
50 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 6 10.4 14,545 151,273 16,000 166,400 Thêm giỏ hàng
51 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 6 11.8 14,545 171,636 16,000 188,800 Thêm giỏ hàng
52 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 6 12.72 14,545 185,018 16,000 203,520 Thêm giỏ hàng
53 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 6 8.25 14,545 120,000 16,000 132,000 Thêm giỏ hàng
54 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 6 9.05 14,545 131,636 16,000 144,800 Thêm giỏ hàng
55 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 6 9.85 14,545 143,273 16,000 157,600 Thêm giỏ hàng
56 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 6 11.43 14,545 166,255 16,000 182,880 Thêm giỏ hàng
57 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 6 12.21 14,545 177,600 16,000 195,360 Thêm giỏ hàng
58 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 6 14.53 14,545 211,345 16,000 232,480 Thêm giỏ hàng
59 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 6 16.05 14,545 233,455 16,000 256,800 Thêm giỏ hàng
60 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 6 18.3 14,545 266,182 16,000 292,800 Thêm giỏ hàng
61 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 6 19.78 14,545 287,709 16,000 316,480 Thêm giỏ hàng
62 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 6 21.79 14,545 316,945 16,000 348,640 Thêm giỏ hàng
63 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 6 23.4 14,545 340,364 16,000 374,400 Thêm giỏ hàng
64 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 6 5.88 14,545 85,527 16,000 94,080 Thêm giỏ hàng
65 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 6 7.31 14,545 106,327 16,000 116,960 Thêm giỏ hàng
66 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 6 8.02 14,545 116,655 16,000 128,320 Thêm giỏ hàng
67 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 6 8.72 14,545 126,836 16,000 139,520 Thêm giỏ hàng
68 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 6 10.11 14,545 147,055 16,000 161,760 Thêm giỏ hàng
69 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 6 10.8 14,545 157,091 16,000 172,800 Thêm giỏ hàng
70 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 6 12.83 14,545 186,618 16,000 205,280 Thêm giỏ hàng
71 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 6 14.17 14,545 206,109 16,000 226,720 Thêm giỏ hàng
72 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 6 16.14 14,545 234,764 16,000 258,240 Thêm giỏ hàng
73 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 6 17.43 14,545 253,527 16,000 278,880 Thêm giỏ hàng
74 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 6 19.33 14,545 281,164 16,000 309,280 Thêm giỏ hàng
75 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 6 20.57 14,545 299,200 16,000 329,120 Thêm giỏ hàng
76 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 6 12.16 14,545 176,873 16,000 194,560 Thêm giỏ hàng
77 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 6 13.24 14,545 192,582 16,000 211,840 Thêm giỏ hàng
78 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 6 15.38 14,545 223,709 16,000 246,080 Thêm giỏ hàng
79 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 6 16.45 14,545 239,273 16,000 263,200 Thêm giỏ hàng
80 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 6 19.61 14,545 285,236 16,000 313,760 Thêm giỏ hàng
81 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 6 21.7 14,545 315,636 16,000 347,200 Thêm giỏ hàng
82 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 6 24.8 14,545 360,727 16,000 396,800 Thêm giỏ hàng
83 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 6 26.85 14,545 390,545 16,000 429,600 Thêm giỏ hàng
84 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 6 29.88 14,545 434,618 16,000 478,080 Thêm giỏ hàng
85 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 6 31.88 14,545 463,709 16,000 510,080 Thêm giỏ hàng
86 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 6 33.86 14,545 492,509 16,000 541,760 Thêm giỏ hàng
87 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 6 16.02 14,545 233,018 16,000 256,320 Thêm giỏ hàng
88 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 6 19.27 14,545 280,291 16,000 308,320 Thêm giỏ hàng
89 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 6 23.01 14,545 334,691 16,000 368,160 Thêm giỏ hàng
90 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 6 25.47 14,545 370,473 16,000 407,520 Thêm giỏ hàng
91 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 6 29.14 14,545 423,855 16,000 466,240 Thêm giỏ hàng
92 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 6 31.56 14,545 459,055 16,000 504,960 Thêm giỏ hàng
93 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 6 35.15 14,545 511,273 16,000 562,400 Thêm giỏ hàng
94 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 6 37.35 14,545 543,273 16,000 597,600 Thêm giỏ hàng
95 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 6 38.39 14,545 558,400 16,000 614,240 Thêm giỏ hàng
96 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 6 10.09 14,545 146,764 16,000 161,440 Thêm giỏ hàng
97 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 6 10.98 14,545 159,709 16,000 175,680 Thêm giỏ hàng
98 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 6 12.74 14,545 185,309 16,000 203,840 Thêm giỏ hàng
99 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 6 13.62 14,545 198,109 16,000 217,920 Thêm giỏ hàng
100 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 6 16.22 14,545 235,927 16,000 259,520 Thêm giỏ hàng
101 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 6 17.94 14,545 260,945 16,000 287,040 Thêm giỏ hàng
102 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 6 20.47 14,545 297,745 16,000 327,520 Thêm giỏ hàng
103 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 6 22.14 14,545 322,036 16,000 354,240 Thêm giỏ hàng
104 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 6 24.6 14,545 357,818 16,000 393,600 Thêm giỏ hàng
105 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 6 26.23 14,545 381,527 16,000 419,680 Thêm giỏ hàng
106 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 6 27.83 14,545 404,800 16,000 445,280 Thêm giỏ hàng
107 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 6 19.33 14,545 281,164 16,000 309,280 Thêm giỏ hàng
108 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 6 20.68 14,545 300,800 16,000 330,880 Thêm giỏ hàng
109 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 6 24.69 14,545 359,127 16,000 395,040 Thêm giỏ hàng
110 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 6 27.34 14,545 397,673 16,000 437,440 Thêm giỏ hàng
111 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 6 31.29 14,545 455,127 16,000 500,640 Thêm giỏ hàng
112 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 6 33.89 14,545 492,945 16,000 542,240 Thêm giỏ hàng
113 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 6 37.77 14,545 549,382 16,000 604,320 Thêm giỏ hàng
114 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 6 40.33 14,545 586,618 16,000 645,280 Thêm giỏ hàng
115 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 6 42.87 14,545 623,564 16,000 685,920 Thêm giỏ hàng
116 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 6 12.16 14,545 176,873 16,000 194,560 Thêm giỏ hàng
117 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 6 13.24 14,545 192,582 16,000 211,840 Thêm giỏ hàng
118 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 6 15.38 14,545 223,709 16,000 246,080 Thêm giỏ hàng
119 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 6 16.45 14,545 239,273 16,000 263,200 Thêm giỏ hàng
120 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 6 19.61 14,545 285,236 16,000 313,760 Thêm giỏ hàng
121 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 6 21.7 14,545 315,636 16,000 347,200 Thêm giỏ hàng
122 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 6 24.8 14,545 360,727 16,000 396,800 Thêm giỏ hàng
123 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 6 26.85 14,545 390,545 16,000 429,600 Thêm giỏ hàng
124 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 6 29.88 14,545 434,618 16,000 478,080 Thêm giỏ hàng
125 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 6 31.88 14,545 463,709 16,000 510,080 Thêm giỏ hàng
126 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 6 33.86 14,545 492,509 16,000 541,760 Thêm giỏ hàng
127 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 6 20.68 14,545 300,800 16,000 330,880 Thêm giỏ hàng
128 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 6 24.69 14,545 359,127 16,000 395,040 Thêm giỏ hàng
129 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 6 27.34 14,545 397,673 16,000 437,440 Thêm giỏ hàng
130 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 6 31.29 14,545 455,127 16,000 500,640 Thêm giỏ hàng
131 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 6 33.89 14,545 492,945 16,000 542,240 Thêm giỏ hàng
132 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 6 37.77 14,545 549,382 16,000 604,320 Thêm giỏ hàng
133 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 6 40.33 14,545 586,618 16,000 645,280 Thêm giỏ hàng
134 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 6 42.87 14,545 623,564 16,000 685,920 Thêm giỏ hàng
135 Thép Hòa Phát 90 x 90 x 1.5 6 24.93 14,545 362,618 16,000 398,880 Thêm giỏ hàng
136 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 6 29.79 14,545 433,309 16,000 476,640 Thêm giỏ hàng
137 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 6 33.01 14,545 480,145 16,000 528,160 Thêm giỏ hàng
138 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 6 37.8 14,545 549,818 16,000 604,800 Thêm giỏ hàng
139 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 6 40.98 14,545 596,073 16,000 655,680 Thêm giỏ hàng
140 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 6 45.7 14,545 664,727 16,000 731,200 Thêm giỏ hàng
141 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 6 48.83 14,545 710,255 16,000 781,280 Thêm giỏ hàng
142 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 6 51.94 14,545 755,491 16,000 831,040 Thêm giỏ hàng
143 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 6 56.58 14,545 822,982 16,000 905,280 Thêm giỏ hàng
144 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 6 61.17 14,545 889,745 16,000 978,720 Thêm giỏ hàng
145 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 6 64.21 13,223 849,031 14,545 933,934 Thêm giỏ hàng
146 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 6 29.79 14,545 433,309 16,000 476,640 Thêm giỏ hàng
147 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 6 33.01 14,545 480,145 16,000 528,160 Thêm giỏ hàng
148 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 6 37.8 14,545 549,818 16,000 604,800 Thêm giỏ hàng
149 Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 6 40.98 14,545 596,073 16,000 655,680 Thêm giỏ hàng
150 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 6 45.7 14,545 664,727 16,000 731,200 Thêm giỏ hàng
151 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 6 48.83 14,545 710,255 16,000 781,280 Thêm giỏ hàng
152 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 6 51.94 14,545 755,491 16,000 831,040 Thêm giỏ hàng
153 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 6 56.58 14,545 822,982 16,000 905,280 Thêm giỏ hàng
154 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 6 61.17 14,545 889,745 16,000 978,720 Thêm giỏ hàng
155 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 6 64.21 14,545 933,964 16,000 1,027,360 Thêm giỏ hàng
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
156 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 6 1.73 14,545 25,164 16,000 27,680 Thêm giỏ hàng
157 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 6 1.89 14,545 27,491 16,000 30,240 Thêm giỏ hàng
158 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 6 2.04 14,545 29,673 16,000 32,640 Thêm giỏ hàng
159 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 6 2.2 14,545 32,000 16,000 35,200 Thêm giỏ hàng
160 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 6 2.41 14,545 35,055 16,000 38,560 Thêm giỏ hàng
161 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 6 2.61 14,545 37,964 16,000 41,760 Thêm giỏ hàng
162 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 6 3 14,545 43,636 16,000 48,000 Thêm giỏ hàng
163 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 6 3.2 14,545 46,545 16,000 51,200 Thêm giỏ hàng
164 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 6 3.76 14,545 54,691 16,000 60,160 Thêm giỏ hàng
165 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 6 2.99 14,545 43,491 16,000 47,840 Thêm giỏ hàng
166 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 6 3.27 14,545 47,564 16,000 52,320 Thêm giỏ hàng
167 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 6 3.55 14,545 51,636 16,000 56,800 Thêm giỏ hàng
168 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 6 4.1 14,545 59,636 16,000 65,600 Thêm giỏ hàng
169 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 6 4.37 14,545 63,564 16,000 69,920 Thêm giỏ hàng
170 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 6 5.17 14,545 75,200 16,000 82,720 Thêm giỏ hàng
171 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 6 5.68 14,545 82,618 16,000 90,880 Thêm giỏ hàng
172 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6 6.43 14,545 93,527 16,000 102,880 Thêm giỏ hàng
173 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6 6.92 14,545 100,655 16,000 110,720 Thêm giỏ hàng
174 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 6 3.8 14,545 55,273 16,000 60,800 Thêm giỏ hàng
175 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 6 4.16 14,545 60,509 16,000 66,560 Thêm giỏ hàng
176 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 6 4.52 14,545 65,745 16,000 72,320 Thêm giỏ hàng
177 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 6 5.23 14,545 76,073 16,000 83,680 Thêm giỏ hàng
178 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 6 5.58 14,545 81,164 16,000 89,280 Thêm giỏ hàng
179 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6 6.62 14,545 96,291 16,000 105,920 Thêm giỏ hàng
180 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 6 7.29 14,545 106,036 16,000 116,640 Thêm giỏ hàng
181 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 6 8.29 14,545 120,582 16,000 132,640 Thêm giỏ hàng
182 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 6 8.93 14,545 129,891 16,000 142,880 Thêm giỏ hàng
183 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 6 4.81 14,545 69,964 16,000 76,960 Thêm giỏ hàng
184 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 6 5.27 14,545 76,655 16,000 84,320 Thêm giỏ hàng
185 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 6 5.74 14,545 83,491 16,000 91,840 Thêm giỏ hàng
186 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6 6.65 14,545 96,727 16,000 106,400 Thêm giỏ hàng
187 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 6 7.1 14,545 103,273 16,000 113,600 Thêm giỏ hàng
188 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 6 8.44 14,545 122,764 16,000 135,040 Thêm giỏ hàng
189 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 6 9.32 14,545 135,564 16,000 149,120 Thêm giỏ hàng
190 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 6 10.62 14,545 154,473 16,000 169,920 Thêm giỏ hàng
191 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 6 11.47 14,545 166,836 16,000 183,520 Thêm giỏ hàng
192 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 6 12.72 14,545 185,018 16,000 203,520 Thêm giỏ hàng
193 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 6 13.54 14,545 196,945 16,000 216,640 Thêm giỏ hàng
194 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 6 14.35 14,545 208,727 16,000 229,600 Thêm giỏ hàng
195 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 6 5.49 14,545 79,855 16,000 87,840 Thêm giỏ hàng
196 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6 6.02 14,545 87,564 16,000 96,320 Thêm giỏ hàng
197 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6 6.55 14,545 95,273 16,000 104,800 Thêm giỏ hàng
198 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 6 7.6 14,545 110,545 16,000 121,600 Thêm giỏ hàng
199 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 6 8.12 14,545 118,109 16,000 129,920 Thêm giỏ hàng
200 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 6 9.67 14,545 140,655 16,000 154,720 Thêm giỏ hàng
201 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 6 10.68 14,545 155,345 16,000 170,880 Thêm giỏ hàng
202 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 6 12.18 14,545 177,164 16,000 194,880 Thêm giỏ hàng
203 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 6 13.17 14,545 191,564 16,000 210,720 Thêm giỏ hàng
204 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 6 14.63 14,545 212,800 16,000 234,080 Thêm giỏ hàng
205 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 6 15.58 14,545 226,618 16,000 249,280 Thêm giỏ hàng
206 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 6 16.53 14,545 240,436 16,000 264,480 Thêm giỏ hàng
207 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6 6.69 14,545 97,309 16,000 107,040 Thêm giỏ hàng
208 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 6 7.28 14,545 105,891 16,000 116,480 Thêm giỏ hàng
209 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 6 8.45 14,545 122,909 16,000 135,200 Thêm giỏ hàng
210 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 6 9.03 14,545 131,345 16,000 144,480 Thêm giỏ hàng
211 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 6 10.76 14,545 156,509 16,000 172,160 Thêm giỏ hàng
212 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 6 11.9 14,545 173,091 16,000 190,400 Thêm giỏ hàng
213 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 6 13.58 14,545 197,527 16,000 217,280 Thêm giỏ hàng
214 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 6 14.69 14,545 213,673 16,000 235,040 Thêm giỏ hàng
215 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 6 16.32 14,545 237,382 16,000 261,120 Thêm giỏ hàng
216 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 6 17.4 13,223 230,075 14,545 253,083 Thêm giỏ hàng
217 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 6 18.47 13,223 244,224 14,545 268,646 Thêm giỏ hàng
218 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 6 8.33 13,223 110,145 14,545 121,160 Thêm giỏ hàng
219 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 6 9.67 14,545 140,655 16,000 154,720 Thêm giỏ hàng
220 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 6 10.34 14,545 150,400 16,000 165,440 Thêm giỏ hàng
221 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 6 12.33 13,223 163,036 14,545 179,340 Thêm giỏ hàng
222 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 6 13.64 14,545 198,400 16,000 218,240 Thêm giỏ hàng
223 Thép Hòa Phát D48.1 x 2.3 6 15.59 14,545 226,764 16,000 249,440 Thêm giỏ hàng
224 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 6 16.87 13,223 223,067 14,545 245,374 Thêm giỏ hàng
225 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 6 18.77 14,545 273,018 16,000 300,320 Thêm giỏ hàng
226 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 6 20.02 14,545 291,200 16,000 320,320 Thêm giỏ hàng
227 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 6 21.26 14,545 309,236 16,000 340,160 Thêm giỏ hàng
228 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 6 12.12 14,545 176,291 16,000 193,920 Thêm giỏ hàng
229 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 6 12.96 14,545 188,509 16,000 207,360 Thêm giỏ hàng
230 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 6 15.47 13,223 204,556 14,545 225,011 Thêm giỏ hàng
231 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 6 17.13 14,545 249,164 16,000 274,080 Thêm giỏ hàng
232 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 6 19.6 14,545 285,091 16,000 313,600 Thêm giỏ hàng
233 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 6 21.23 13,223 280,719 14,545 308,790 Thêm giỏ hàng
234 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 6 23.66 14,545 344,145 16,000 378,560 Thêm giỏ hàng
235 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 6 25.26 13,223 334,006 14,545 367,407 Thêm giỏ hàng
236 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 6 26.85 13,223 355,030 14,545 390,533 Thêm giỏ hàng
237 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 6 16.45 13,223 217,514 14,545 239,265 Thêm giỏ hàng
238 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 6 19.66 13,223 259,959 14,545 285,955 Thêm giỏ hàng
239 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 6 21.78 13,223 287,991 14,545 316,790 Thêm giỏ hàng
240 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 6 24.95 13,223 329,907 14,545 362,898 Thêm giỏ hàng
241 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 6 27.04 13,223 357,543 14,545 393,297 Thêm giỏ hàng
242 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 6 30.16 13,223 398,797 14,545 438,677 Thêm giỏ hàng
243 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 6 32.23 13,223 426,169 14,545 468,785 Thêm giỏ hàng
244 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 6 34.28 13,223 453,275 14,545 498,603 Thêm giỏ hàng
245 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 6 19.27 13,223 254,802 14,545 280,282 Thêm giỏ hàng
246 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 6 23.04 13,223 304,652 14,545 335,117 Thêm giỏ hàng
247 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 6 25.54 13,223 337,708 14,545 371,479 Thêm giỏ hàng
248 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 6 29.27 13,223 387,029 14,545 425,732 Thêm giỏ hàng
249 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 6 31.74 13,223 419,689 14,545 461,658 Thêm giỏ hàng
250 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 6 35.42 13,223 468,349 14,545 515,184 Thêm giỏ hàng
251 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 6 37.87 13,223 500,745 14,545 550,819 Thêm giỏ hàng
252 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 6 40.3 13,223 532,876 14,545 586,164 Thêm giỏ hàng
253 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 6 28.29 13,223 374,071 14,545 411,478 Thêm giỏ hàng
254 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 6 31.37 13,223 414,797 14,545 456,277 Thêm giỏ hàng
255 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 6 35.97 13,223 475,622 14,545 523,184 Thêm giỏ hàng
256 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 6 39.03 13,223 516,083 14,545 567,691 Thêm giỏ hàng
257 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 6 43.59 13,223 576,379 14,545 634,017 Thêm giỏ hàng
258 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 6 46.61 13,223 616,311 14,545 677,942 Thêm giỏ hàng
259 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 6 49.62 13,223 656,112 14,545 721,723 Thêm giỏ hàng
260 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 6 29.75 13,223 393,376 14,545 432,714 Thêm giỏ hàng
261 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 6 33 13,223 436,350 14,545 479,985 Thêm giỏ hàng
262 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 6 37.84 13,223 500,348 14,545 550,383 Thêm giỏ hàng
263 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 6 41.06 13,223 542,925 14,545 597,218 Thêm giỏ hàng
264 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 6 45.86 13,223 606,394 14,545 667,034 Thêm giỏ hàng
265 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 6 49.05 13,223 648,575 14,545 713,432 Thêm giỏ hàng
266 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 13,223 690,623 14,545 759,685 Thêm giỏ hàng
267 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 6 33.29 13,223 440,185 14,545 484,203 Thêm giỏ hàng
268 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 6 36.93 13,223 488,315 14,545 537,147 Thêm giỏ hàng
269 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 6 42.37 13,223 560,247 14,545 616,272 Thêm giỏ hàng
270 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 6 45.98 13,223 607,981 14,545 668,779 Thêm giỏ hàng
271 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 6 51.37 13,223 679,252 14,545 747,177 Thêm giỏ hàng
272 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 6 54.96 13,223 726,721 14,545 799,393 Thêm giỏ hàng
273 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 6 58.52 13,223 773,794 14,545 851,173 Thêm giỏ hàng
274 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 13,223 690,623 14,545 759,685 Thêm giỏ hàng
Thép hộp đen Hòa Phát
275 Thép hộp đen 200 x 200 x 5 6 182.75 12,955 2,367,609 14,251 2,604,370 Thêm giỏ hàng
276 Thép hộp đen 13 x 26 x 1.0 6 2.41 12,682 30,563 13,950 33,620 Thêm giỏ hàng
277 Thép hộp đen 13 x 26 x 1.1 6 3.77 12,682 47,810 13,950 52,592 Thêm giỏ hàng
278 Thép hộp đen 13 x 26 x 1.2 6 4.08 12,682 51,742 13,950 56,916 Thêm giỏ hàng
279 Thép hộp đen 13 x 26 x 1.4 6 4.7 12,682 59,605 13,950 65,565 Thêm giỏ hàng
280 Thép hộp đen 14 x 14 x 1.0 6 2.41 12,682 30,563 13,950 33,620 Thêm giỏ hàng
281 Thép hộp đen 14 x 14 x 1.1 6 2.63 12,682 33,353 13,950 36,689 Thêm giỏ hàng
282 Thép hộp đen 14 x 14 x 1.2 6 2.84 12,682 36,016 13,950 39,618 Thêm giỏ hàng
283 Thép hộp đen 14 x 14 x 1.4 6 3.25 12,682 41,216 13,950 45,338 Thêm giỏ hàng
284 Thép hộp đen 16 x 16 x 1.0 6 2.79 12,682 35,382 13,950 38,921 Thêm giỏ hàng
285 Thép hộp đen 16 x 16 x 1.1 6 3.04 12,682 38,553 13,950 42,408 Thêm giỏ hàng
286 Thép hộp đen 16 x 16 x 1.2 6 3.29 12,682 41,723 13,950 45,896 Thêm giỏ hàng
287 Thép hộp đen 16 x 16 x 1.4 6 3.78 12,682 47,937 13,950 52,731 Thêm giỏ hàng
288 Thép hộp đen 20 x 20 x 1.0 6 3.54 12,682 44,894 13,950 49,383 Thêm giỏ hàng
289 Thép hộp đen 20 x 20 x 1.1 6 3.87 12,682 49,079 13,950 53,987 Thêm giỏ hàng
290 Thép hộp đen 20 x 20 x 1.2 6 4.2 12,682 53,264 13,950 58,590 Thêm giỏ hàng
291 Thép hộp đen 20 x 20 x 1.4 6 4.83 12,682 61,253 13,950 67,379 Thêm giỏ hàng
292 Thép hộp đen 20 x 20 x 1.5 6 5.14 12,045 61,914 13,250 68,105 Thêm giỏ hàng
293 Thép hộp đen 20 x 20 x 1.8 6 6.05 12,045 72,875 13,250 80,163 Thêm giỏ hàng
294 Thép hộp đen 20 x 40 x 1.0 6 5.43 12,682 68,862 13,950 75,749 Thêm giỏ hàng
295 Thép hộp đen 20 x 40 x 1.1 6 5.94 12,682 75,330 13,950 82,863 Thêm giỏ hàng
296 Thép hộp đen 20 x 40 x 1.2 6 6.46 12,682 81,925 13,950 90,117 Thêm giỏ hàng
297 Thép hộp đen 20 x 40 x 1.4 6 7.47 12,682 94,733 13,950 104,207 Thêm giỏ hàng
298 Thép hộp đen 20 x 40 x 1.5 6 7.79 12,045 93,834 13,250 103,218 Thêm giỏ hàng
299 Thép hộp đen 20 x 40 x 1.8 6 9.44 12,045 113,709 13,250 125,080 Thêm giỏ hàng
300 Thép hộp đen 20 x 40 x 2.0 6 10.4 11,818 122,909 13,000 135,200 Thêm giỏ hàng
301 Thép hộp đen 20 x 40 x 2.3 6 11.8 11,818 139,455 13,000 153,400 Thêm giỏ hàng
302 Thép hộp đen 20 x 40 x 2.5 6 12.72 11,818 150,327 13,000 165,360 Thêm giỏ hàng
303 Hộp đen 25 x 25 x 1.0 6 4.48 12,682 56,815 13,950 62,496 Thêm giỏ hàng
304 Hộp đen 25 x 25 x 1.1 6 4.91 12,682 62,268 13,950 68,495 Thêm giỏ hàng
305 Hộp đen 25 x 25 x 1.2 6 5.33 12,682 67,594 13,950 74,354 Thêm giỏ hàng
306 Hộp đen 25 x 25 x 1.4 6 6.15 12,682 77,993 13,950 85,793 Thêm giỏ hàng
307 Hộp đen 25 x 25 x 1.5 6 6.56 12,045 79,018 13,250 86,920 Thêm giỏ hàng
308 Hộp đen 25 x 25 x 1.8 6 7.75 12,045 93,352 13,250 102,688 Thêm giỏ hàng
309 Hộp đen 25 x 25 x 2.0 6 8.52 11,818 100,691 13,000 110,760 Thêm giỏ hàng
310 Hộp đen 25 x 50 x 1.0 6 6.84 12,682 86,744 13,950 95,418 Thêm giỏ hàng
311 Hộp đen 25 x 50 x 1.1 6 7.5 12,682 95,114 13,950 104,625 Thêm giỏ hàng
312 Hộp đen 25 x 50 x 1.2 6 8.15 12,682 103,357 13,950 113,693 Thêm giỏ hàng
313 Hộp đen 25 x 50 x 1.4 6 9.45 12,682 119,843 13,950 131,828 Thêm giỏ hàng
314 Hộp đen 25 x 50 x 1.5 6 10.09 12,045 121,539 13,250 133,693 Thêm giỏ hàng
315 Hộp đen 25 x 50 x 1.8 6 11.98 12,045 144,305 13,250 158,735 Thêm giỏ hàng
316 Hộp đen 25 x 50 x 2.0 6 13.23 11,818 156,355 13,000 171,990 Thêm giỏ hàng
317 Hộp đen 25 x 50 x 2.3 6 15.06 11,818 177,982 13,000 195,780 Thêm giỏ hàng
318 Hộp đen 25 x 50 x 2.5 6 16.25 11,818 192,045 13,000 211,250 Thêm giỏ hàng
319 Hộp đen 30 x 30 x 1.0 6 5.43 12,682 68,862 13,950 75,749 Thêm giỏ hàng
320 Hộp đen 30 x 30 x 1.1 6 5.94 12,682 75,330 13,950 82,863 Thêm giỏ hàng
321 Hộp đen 30 x 30 x 1.2 6 6.46 12,682 81,925 13,950 90,117 Thêm giỏ hàng
322 Hộp đen 30 x 30 x 1.4 6 7.47 12,682 94,733 13,950 104,207 Thêm giỏ hàng
323 Hộp đen 30 x 30 x 1.5 6 7.97 12,045 96,002 13,250 105,603 Thêm giỏ hàng
324 Hộp đen 30 x 30 x 1.8 6 9.44 12,045 113,709 13,250 125,080 Thêm giỏ hàng
325 Hộp đen 30 x 30 x 2.0 6 10.4 11,818 122,909 13,000 135,200 Thêm giỏ hàng
326 Hộp đen 30 x 30 x 2.3 6 11.8 11,818 139,455 13,000 153,400 Thêm giỏ hàng
327 Hộp đen 30 x 30 x 2.5 6 12.72 11,818 150,327 13,000 165,360 Thêm giỏ hàng
328 Hộp đen 30 x 60 x 1.0 6 8.25 12,682 104,625 13,950 115,088 Thêm giỏ hàng
329 Hộp đen 30 x 60 x 1.1 6 9.05 12,682 114,770 13,950 126,248 Thêm giỏ hàng
330 Hộp đen 30 x 60 x 1.2 6 9.85 12,682 124,916 13,950 137,408 Thêm giỏ hàng
331 Hộp đen 30 x 60 x 1.4 6 11.43 12,682 144,953 13,950 159,449 Thêm giỏ hàng
332 Hộp đen 30 x 60 x 1.5 6 12.21 12,045 147,075 13,250 161,783 Thêm giỏ hàng
333 Hộp đen 30 x 60 x 1.8 6 14.53 12,045 175,020 13,250 192,523 Thêm giỏ hàng
334 Hộp đen 30 x 60 x 2.0 6 16.05 11,818 189,682 13,000 208,650 Thêm giỏ hàng
335 Hộp đen 30 x 60 x 2.3 6 18.3 11,818 216,273 13,000 237,900 Thêm giỏ hàng
336 Hộp đen 30 x 60 x 2.5 6 19.78 11,818 233,764 13,000 257,140 Thêm giỏ hàng
337 Hộp đen 30 x 60 x 2.8 6 21.97 11,818 259,645 13,000 285,610 Thêm giỏ hàng
338 Hộp đen 30 x 60 x 3.0 6 23.4 11,818 276,545 13,000 304,200 Thêm giỏ hàng
339 Hộp đen 40 x 40 x 1.1 6 8.02 12,682 101,708 13,950 111,879 Thêm giỏ hàng
340 Hộp đen 40 x 40 x 1.2 6 8.72 12,682 110,585 13,950 121,644 Thêm giỏ hàng
341 Hộp đen 40 x 40 x 1.4 6 10.11 12,682 128,213 13,950 141,035 Thêm giỏ hàng
342 Hộp đen 40 x 40 x 1.5 6 10.8 12,045 130,091 13,250 143,100 Thêm giỏ hàng
343 Hộp đen 40 x 40 x 1.8 6 12.83 12,045 154,543 13,250 169,998 Thêm giỏ hàng
344 Hộp đen 40 x 40 x 2.0 6 14.17 11,818 167,464 13,000 184,210 Thêm giỏ hàng
345 Hộp đen 40 x 40 x 2.3 6 16.14 11,818 190,745 13,000 209,820 Thêm giỏ hàng
346 Hộp đen 40 x 40 x 2.5 6 17.43 11,818 205,991 13,000 226,590 Thêm giỏ hàng
347 Hộp đen 40 x 40 x 2.8 6 19.33 11,818 228,445 13,000 251,290 Thêm giỏ hàng
348 Hộp đen 40 x 40 x 3.0 6 20.57 11,818 243,100 13,000 267,410 Thêm giỏ hàng
349 Hộp đen 40 x 80 x 1.1 6 12.16 12,682 154,211 13,950 169,632 Thêm giỏ hàng
350 Hộp đen 40 x 80 x 1.2 6 13.24 12,682 167,907 13,950 184,698 Thêm giỏ hàng
351 Hộp đen 40 x 80 x 1.4 6 15.38 12,682 195,046 13,950 214,551 Thêm giỏ hàng
352 Hộp đen 40 x 80 x 3.2 6 33.86 11,818 400,164 13,000 440,180 Thêm giỏ hàng
353 Hộp đen 40 x 80 x 3.0 6 31.88 11,818 376,764 13,000 414,440 Thêm giỏ hàng
354 Hộp đen 40 x 80 x 2.8 6 29.88 11,818 353,127 13,000 388,440 Thêm giỏ hàng
355 Hộp đen 40 x 80 x 2.5 6 26.85 11,818 317,318 13,000 349,050 Thêm giỏ hàng
356 Hộp đen 40 x 80 x 2.3 6 24.8 11,818 293,091 13,000 322,400 Thêm giỏ hàng
357 Hộp đen 40 x 80 x 2.0 6 21.7 11,818 256,455 13,000 282,100 Thêm giỏ hàng
358 Hộp đen 40 x 80 x 1.8 6 19.61 12,045 236,211 13,250 259,833 Thêm giỏ hàng
359 Hộp đen 40 x 80 x 1.5 6 16.45 12,045 198,148 13,250 217,963 Thêm giỏ hàng
360 Hộp đen 40 x 100 x 1.5 6 19.27 12,045 232,116 13,250 255,328 Thêm giỏ hàng
361 Hộp đen 40 x 100 x 1.8 6 23.01 12,045 277,166 13,250 304,883 Thêm giỏ hàng
362 Hộp đen 40 x 100 x 2.0 6 25.47 11,818 301,009 13,000 331,110 Thêm giỏ hàng
363 Hộp đen 40 x 100 x 2.3 6 29.14 11,818 344,382 13,000 378,820 Thêm giỏ hàng
364 Hộp đen 40 x 100 x 2.5 6 31.56 11,818 372,982 13,000 410,280 Thêm giỏ hàng
365 Hộp đen 40 x 100 x 2.8 6 35.15 11,818 415,409 13,000 456,950 Thêm giỏ hàng
366 Hộp đen 40 x 100 x 3.0 6 37.53 11,818 443,536 13,000 487,890 Thêm giỏ hàng
367 Hộp đen 40 x 100 x 3.2 6 38.39 11,818 453,700 13,000 499,070 Thêm giỏ hàng
368 Hộp đen 50 x 50 x 1.1 6 10.09 12,682 127,960 13,950 140,756 Thêm giỏ hàng
369 Hộp đen 50 x 50 x 1.2 6 10.98 12,682 139,246 13,950 153,171 Thêm giỏ hàng
370 Hộp đen 50 x 50 x 1.4 6 12.74 12,682 161,566 13,950 177,723 Thêm giỏ hàng
371 Hộp đen 50 x 50 x 3.2 6 27.83 11,818 328,900 13,000 361,790 Thêm giỏ hàng
372 Hộp đen 50 x 50 x 3.0 6 26.23 11,818 309,991 13,000 340,990 Thêm giỏ hàng
373 Hộp đen 50 x 50 x 2.8 6 24.6 11,818 290,727 13,000 319,800 Thêm giỏ hàng
374 Hộp đen 50 x 50 x 2.5 6 22.14 11,818 261,655 13,000 287,820 Thêm giỏ hàng
375 Hộp đen 50 x 50 x 2.3 6 20.47 11,818 241,918 13,000 266,110 Thêm giỏ hàng
376 Hộp đen 50 x 50 x 2.0 6 17.94 11,818 212,018 13,000 233,220 Thêm giỏ hàng
377 Hộp đen 50 x 50 x 1.8 6 16.22 12,045 195,377 13,250 214,915 Thêm giỏ hàng
378 Hộp đen 50 x 50 x 1.5 6 13.62 12,045 164,059 13,250 180,465 Thêm giỏ hàng
379 Hộp đen 50 x 100 x 1.4 6 19.33 12,682 245,140 13,950 269,654 Thêm giỏ hàng
380 Hộp đen 50 x 100 x 1.5 6 20.68 12,045 249,100 13,250 274,010 Thêm giỏ hàng
381 Hộp đen 50 x 100 x 1.8 6 24.69 12,045 297,402 13,250 327,143 Thêm giỏ hàng
382 Hộp đen 50 x 100 x 2.0 6 27.34 11,818 323,109 13,000 355,420 Thêm giỏ hàng
383 Hộp đen 50 x 100 x 2.3 6 31.29 11,818 369,791 13,000 406,770 Thêm giỏ hàng
384 Hộp đen 50 x 100 x 2.5 6 33.89 11,818 400,518 13,000 440,570 Thêm giỏ hàng
385 Hộp đen 50 x 100 x 2.8 6 37.77 11,818 446,373 13,000 491,010 Thêm giỏ hàng
386 Hộp đen 50 x 100 x 3.0 6 40.33 11,818 476,627 13,000 524,290 Thêm giỏ hàng
387 Hộp đen 50 x 100 x 3.2 6 42.87 11,818 506,645 13,000 557,310 Thêm giỏ hàng
388 Hộp đen 60 x 60 x 1.1 6 12.16 12,682 154,211 13,950 169,632 Thêm giỏ hàng
389 Hộp đen 60 x 60 x 1.2 6 13.24 12,682 167,907 13,950 184,698 Thêm giỏ hàng
390 Hộp đen 60 x 60 x 1.4 6 15.38 12,682 195,046 13,950 214,551 Thêm giỏ hàng
391 Hộp đen 60 x 60 x 1.5 6 16.45 12,045 198,148 13,250 217,963 Thêm giỏ hàng
392 Hộp đen 60 x 60 x 1.8 6 19.61 12,045 236,211 13,250 259,833 Thêm giỏ hàng
393 Hộp đen 60 x 60 x 2.0 6 21.7 11,818 256,455 13,000 282,100 Thêm giỏ hàng
394 Hộp đen 60 x 60 x 2.3 6 24.8 11,818 293,091 13,000 322,400 Thêm giỏ hàng
395 Hộp đen 60 x 60 x 2.5 6 26.85 11,818 317,318 13,000 349,050 Thêm giỏ hàng
396 Hộp đen 60 x 60 x 2.8 6 29.88 11,818 353,127 13,000 388,440 Thêm giỏ hàng
397 Hộp đen 60 x 60 x 3.0 6 31.88 11,818 376,764 13,000 414,440 Thêm giỏ hàng
398 Hộp đen 60 x 60 x 3.2 6 33.86 11,818 400,164 13,000 440,180 Thêm giỏ hàng
399 Hộp đen 90 x 90 x 1.5 6 24.93 12,045 300,293 13,250 330,323 Thêm giỏ hàng
400 Hộp đen 90 x 90 x 1.8 6 29.79 12,045 358,834 13,250 394,718 Thêm giỏ hàng
401 Hộp đen 90 x 90 x 2.0 6 33.01 11,818 390,118 13,000 429,130 Thêm giỏ hàng
402 Hộp đen 90 x 90 x 2.3 6 37.8 11,818 446,727 13,000 491,400 Thêm giỏ hàng
403 Hộp đen 90 x 90 x 2.5 6 40.98 11,818 484,309 13,000 532,740 Thêm giỏ hàng
404 Hộp đen 90 x 90 x 2.8 6 45.7 11,818 540,091 13,000 594,100 Thêm giỏ hàng
405 Hộp đen 90 x 90 x 3.0 6 48.83 11,818 577,082 13,000 634,790 Thêm giỏ hàng
406 Hộp đen 90 x 90 x 3.2 6 51.94 11,818 613,836 13,000 675,220 Thêm giỏ hàng
407 Hộp đen 90 x 90 x 3.5 6 56.58 11,818 668,673 13,000 735,540 Thêm giỏ hàng
408 Hộp đen 90 x 90 x 3.8 6 61.17 11,818 722,918 13,000 795,210 Thêm giỏ hàng
409 Hộp đen 90 x 90 x 4.0 6 64.21 11,818 758,845 13,000 834,730 Thêm giỏ hàng
410 Hộp đen 60 x 120 x 1.8 6 29.79 11,818 352,064 13,000 387,270 Thêm giỏ hàng
411 Hộp đen 60 x 120 x 2.0 6 33.01 11,818 390,118 13,000 429,130 Thêm giỏ hàng
412 Hộp đen 60 x 120 x 2.3 6 37.8 11,818 446,727 13,000 491,400 Thêm giỏ hàng
413 Hộp đen 60 x 120 x 2.5 6 40.98 11,818 484,309 13,000 532,740 Thêm giỏ hàng
414 Hộp đen 60 x 120 x 2.8 6 45.7 11,818 540,091 13,000 594,100 Thêm giỏ hàng
415 Hộp đen 60 x 120 x 3.0 6 48.83 11,818 577,082 13,000 634,790 Thêm giỏ hàng
416 Hộp đen 60 x 120 x 3.2 6 51.94 11,818 613,836 13,000 675,220 Thêm giỏ hàng
417 Hộp đen 60 x 120 x 3.5 6 56.58 11,818 668,673 13,000 735,540 Thêm giỏ hàng
418 Hộp đen 60 x 120 x 3.8 6 61.17 11,818 722,918 13,000 795,210 Thêm giỏ hàng
419 Hộp đen 60 x 120 x 4.0 6 64.21 11,818 758,845 13,000 834,730 Thêm giỏ hàng
420 Thép hộp đen 100 x 150 x 3.0 6 62.68 12,955 812,048 14,251 893,253 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen Hòa Phát
421 Ống đen D12.7 x 1.0 6 1.73 12,682 21,940 13,950 24,134 Thêm giỏ hàng
422 Ống đen D12.7 x 1.1 6 1.89 13,182 24,914 14,500 27,405 Thêm giỏ hàng
423 Ống đen D12.7 x 1.2 6 2.04 12,682 25,871 13,950 28,458 Thêm giỏ hàng
424 Ống đen D15.9 x 1.0 6 2.2 12,682 27,900 13,950 30,690 Thêm giỏ hàng
425 Ống đen D15.9 x 1.1 6 2.41 12,682 30,563 13,950 33,620 Thêm giỏ hàng
426 Ống đen D15.9 x 1.2 6 2.61 12,682 33,100 13,950 36,410 Thêm giỏ hàng
427 Ống đen D15.9 x 1.4 6 3 12,682 38,045 13,950 41,850 Thêm giỏ hàng
428 Ống đen D15.9 x 1.5 6 3.2 12,045 38,545 13,250 42,400 Thêm giỏ hàng
429 Ống đen D15.9 x 1.8 6 3.76 12,045 45,291 13,250 49,820 Thêm giỏ hàng
430 Ống đen D21.2 x 1.0 6 2.99 12,682 37,919 13,950 41,711 Thêm giỏ hàng
431 Ống đen D21.2 x 1.1 6 3.27 12,682 41,470 13,950 45,617 Thêm giỏ hàng
432 Ống đen D21.2 x 1.2 6 3.55 12,682 45,020 13,950 49,523 Thêm giỏ hàng
433 Ống đen D21.2 x 1.4 6 4.1 12,682 51,995 13,950 57,195 Thêm giỏ hàng
434 Ống đen D21.2 x 1.5 6 4.37 12,045 52,639 13,250 57,903 Thêm giỏ hàng
435 Ống đen D21.2 x 1.8 6 5.17 12,045 62,275 13,250 68,503 Thêm giỏ hàng
436 Ống đen D21.2 x 2.0 6 5.68 11,818 67,127 13,000 73,840 Thêm giỏ hàng
437 Ống đen D21.2 x 2.3 6 6.43 11,818 75,991 13,000 83,590 Thêm giỏ hàng
438 Ống đen D21.2 x 2.5 6 6.92 11,818 81,782 13,000 89,960 Thêm giỏ hàng
439 Ống đen D26.65 x 1.0 6 3.8 12,682 48,191 13,950 53,010 Thêm giỏ hàng
440 Ống đen D26.65 x 1.1 6 4.16 12,682 52,756 13,950 58,032 Thêm giỏ hàng
441 Ống đen D26.65 x 1.2 6 4.52 12,682 57,322 13,950 63,054 Thêm giỏ hàng
442 Ống đen D26.65 x 1.4 6 5.23 12,682 66,326 13,950 72,959 Thêm giỏ hàng
443 Ống đen D26.65 x 1.5 6 5.58 12,045 67,214 13,250 73,935 Thêm giỏ hàng
444 Ống đen D26.65 x 1.8 6 6.62 12,045 79,741 13,250 87,715 Thêm giỏ hàng
445 Ống đen D26.65 x 2.0 6 7.29 11,818 86,155 13,000 94,770 Thêm giỏ hàng
446 Ống đen D26.65 x 2.3 6 8.29 11,818 97,973 13,000 107,770 Thêm giỏ hàng
447 Ống đen D26.65 x 2.5 6 8.93 11,818 105,536 13,000 116,090 Thêm giỏ hàng
448 Ống đen D33.5 x 1.0 6 4.81 12,682 61,000 13,950 67,100 Thêm giỏ hàng
449 Ống đen D33.5 x 1.1 6 5.27 12,682 66,833 13,950 73,517 Thêm giỏ hàng
450 Ống đen D33.5 x 1.2 6 5.74 12,682 72,794 13,950 80,073 Thêm giỏ hàng
451 Ống đen D33.5 x 1.4 6 6.65 12,682 84,334 13,950 92,768 Thêm giỏ hàng
452 Ống đen D33.5 x 1.5 6 7.1 12,045 85,523 13,250 94,075 Thêm giỏ hàng
453 Ống đen D33.5 x 1.8 6 8.44 12,045 101,664 13,250 111,830 Thêm giỏ hàng
454 Ống đen D33.5 x 2.0 6 9.32 11,818 110,145 13,000 121,160 Thêm giỏ hàng
455 Ống đen D33.5 x 2.3 6 10.62 11,818 125,509 13,000 138,060 Thêm giỏ hàng
456 Ống đen D33.5 x 2.5 6 11.47 11,818 135,555 13,000 149,110 Thêm giỏ hàng
457 Ống đen D33.5 x 2.8 6 12.72 11,818 150,327 13,000 165,360 Thêm giỏ hàng
458 Ống đen D33.5 x 3.0 6 13.54 11,818 160,018 13,000 176,020 Thêm giỏ hàng
459 Ống đen D33.5 x 3.2 6 14.35 11,818 169,591 13,000 186,550 Thêm giỏ hàng
460 Ống đen D38.1 x 1.0 6 5.49 12,682 69,623 13,950 76,586 Thêm giỏ hàng
461 Ống đen D38.1 x 1.1 6 6.02 12,682 76,345 13,950 83,979 Thêm giỏ hàng
462 Ống đen D38.1 x 1.2 6 6.55 12,682 83,066 13,950 91,373 Thêm giỏ hàng
463 Ống đen D38.1 x 1.4 6 7.6 12,682 96,382 13,950 106,020 Thêm giỏ hàng
464 Ống đen D38.1 x 1.5 6 8.12 12,045 97,809 13,250 107,590 Thêm giỏ hàng
465 Ống đen D38.1 x 1.8 6 9.67 12,045 116,480 13,250 128,128 Thêm giỏ hàng
466 Ống đen D38.1 x 2.0 6 10.68 11,818 126,218 13,000 138,840 Thêm giỏ hàng
467 Ống đen D38.1 x 2.3 6 12.18 11,818 143,945 13,000 158,340 Thêm giỏ hàng
468 Ống đen D38.1 x 2.5 6 13.17 11,818 155,645 13,000 171,210 Thêm giỏ hàng
469 Ống đen D38.1 x 2.8 6 14.63 11,818 172,900 13,000 190,190 Thêm giỏ hàng
470 Ống đen D38.1 x 3.0 6 15.58 11,818 184,127 13,000 202,540 Thêm giỏ hàng
471 Ống đen D38.1 x 3.2 6 16.53 11,818 195,355 13,000 214,890 Thêm giỏ hàng
472 Ống đen D42.2 x 1.1 6 6.69 12,682 84,841 13,950 93,326 Thêm giỏ hàng
473 Ống đen D42.2 x 1.2 6 7.28 12,682 92,324 13,950 101,556 Thêm giỏ hàng
474 Ống đen D42.2 x 1.4 6 8.45 12,682 107,161 13,950 117,878 Thêm giỏ hàng
475 Ống đen D42.2 x 1.5 6 9.03 12,045 108,770 13,250 119,648 Thêm giỏ hàng
476 Ống đen D42.2 x 1.8 6 10.76 12,045 129,609 13,250 142,570 Thêm giỏ hàng
477 Ống đen D42.2 x 2.0 6 11.9 11,818 140,636 13,000 154,700 Thêm giỏ hàng
478 Ống đen D42.2 x 2.3 6 13.58 11,818 160,491 13,000 176,540 Thêm giỏ hàng
479 Ống đen D42.2 x 2.5 6 14.69 11,818 173,609 13,000 190,970 Thêm giỏ hàng
480 Ống đen D42.2 x 2.8 6 16.32 11,818 192,873 13,000 212,160 Thêm giỏ hàng
481 Ống đen D42.2 x 3.0 6 17.4 11,818 205,636 13,000 226,200 Thêm giỏ hàng
482 Ống đen D42.2 x 3.2 6 18.47 11,818 218,282 13,000 240,110 Thêm giỏ hàng
483 Ống đen D48.1 x 1.2 6 8.33 12,682 105,640 13,950 116,204 Thêm giỏ hàng
484 Ống đen D48.1 x 1.4 6 9.67 12,682 122,633 13,950 134,897 Thêm giỏ hàng
485 Ống đen D48.1 x 1.5 6 10.34 12,045 124,550 13,250 137,005 Thêm giỏ hàng
486 Ống đen D48.1 x 1.8 6 12.33 12,045 148,520 13,250 163,373 Thêm giỏ hàng
487 Ống đen D48.1 x 2.0 6 13.64 11,818 161,200 13,000 177,320 Thêm giỏ hàng
488 Ống đen D48.1 x 2.3 6 15.59 11,818 184,245 13,000 202,670 Thêm giỏ hàng
489 Ống đen D48.1 x 2.5 6 16.87 11,818 199,373 13,000 219,310 Thêm giỏ hàng
490 Ống đen D48.1 x 2.8 6 18.77 11,818 221,827 13,000 244,010 Thêm giỏ hàng
491 Ống đen D48.1 x 3.0 6 20.02 11,818 236,600 13,000 260,260 Thêm giỏ hàng
492 Ống đen D48.1 x 3.2 6 21.26 11,818 251,255 13,000 276,380 Thêm giỏ hàng
493 Ống đen D59.9 x 1.4 6 12.12 12,682 153,704 13,950 169,074 Thêm giỏ hàng
494 Ống đen D59.9 x 1.5 6 12.96 12,045 156,109 13,250 171,720 Thêm giỏ hàng
495 Ống đen D59.9 x 1.8 6 15.47 12,045 186,343 13,250 204,978 Thêm giỏ hàng
496 Ống đen D59.9 x 2.0 6 17.13 11,818 202,445 13,000 222,690 Thêm giỏ hàng
497 Ống đen D59.9 x 2.3 6 19.6 11,818 231,636 13,000 254,800 Thêm giỏ hàng
498 Ống đen D59.9 x 2.5 6 21.23 11,818 250,900 13,000 275,990 Thêm giỏ hàng
499 Ống đen D59.9 x 2.8 6 23.66 11,818 279,618 13,000 307,580 Thêm giỏ hàng
500 Ống đen D59.9 x 3.0 6 25.26 11,818 298,527 13,000 328,380 Thêm giỏ hàng
501 Ống đen D59.9 x 3.2 6 26.85 11,818 317,318 13,000 349,050 Thêm giỏ hàng
502 Ống đen D75.6 x 1.5 6 16.45 12,045 198,148 13,250 217,963 Thêm giỏ hàng
503 Ống đen D75.6 x 1.8 6 49.66 12,045 598,177 13,250 657,995 Thêm giỏ hàng
504 Ống đen D75.6 x 2.0 6 21.78 11,818 257,400 13,000 283,140 Thêm giỏ hàng
505 Ống đen D75.6 x 2.3 6 24.95 11,818 294,864 13,000 324,350 Thêm giỏ hàng
506 Ống đen D75.6 x 2.5 6 27.04 11,818 319,564 13,000 351,520 Thêm giỏ hàng
507 Ống đen D75.6 x 2.8 6 30.16 11,818 356,436 13,000 392,080 Thêm giỏ hàng
508 Ống đen D75.6 x 3.0 6 32.23 11,818 380,900 13,000 418,990 Thêm giỏ hàng
509 Ống đen D75.6 x 3.2 6 34.28 11,818 405,127 13,000 445,640 Thêm giỏ hàng
510 Ống đen D88.3 x 1.5 6 19.27 12,045 232,116 13,250 255,328 Thêm giỏ hàng
511 Ống đen D88.3 x 1.8 6 23.04 12,045 277,527 13,250 305,280 Thêm giỏ hàng
512 Ống đen D88.3 x 2.0 6 25.54 11,818 301,836 13,000 332,020 Thêm giỏ hàng
513 Ống đen D88.3 x 2.3 6 29.27 11,818 345,918 13,000 380,510 Thêm giỏ hàng
514 Ống đen D88.3 x 2.5 6 31.74 11,818 375,109 13,000 412,620 Thêm giỏ hàng
515 Ống đen D88.3 x 2.8 6 35.42 11,818 418,600 13,000 460,460 Thêm giỏ hàng
516 Ống đen D88.3 x 3.0 6 37.87 11,818 447,555 13,000 492,310 Thêm giỏ hàng
517 Ống đen D88.3 x 3.2 6 40.3 11,818 476,273 13,000 523,900 Thêm giỏ hàng
518 Ống đen D108.0 x 1.8 6 28.29 12,045 340,766 13,250 374,843 Thêm giỏ hàng
519 Ống đen D108.0 x 2.0 6 31.37 11,818 370,736 13,000 407,810 Thêm giỏ hàng
520 Ống đen D108.0 x 2.3 6 35.97 11,818 425,100 13,000 467,610 Thêm giỏ hàng
521 Ống đen D108.0 x 2.5 6 39.03 11,818 461,264 13,000 507,390 Thêm giỏ hàng
522 Ống đen D108.0 x 2.8 6 45.86 11,818 541,982 13,000 596,180 Thêm giỏ hàng
523 Ống đen D108.0 x 3.0 6 46.61 11,818 550,845 13,000 605,930 Thêm giỏ hàng
524 Ống đen D108.0 x 3.2 6 49.62 11,818 586,418 13,000 645,060 Thêm giỏ hàng
525 Ống đen D113.5 x 1.8 6 29.75 12,045 358,352 13,250 394,188 Thêm giỏ hàng
526 Ống đen D113.5 x 2.0 6 33 11,818 390,000 13,000 429,000 Thêm giỏ hàng
527 Ống đen D113.5 x 2.3 6 37.84 11,818 447,200 13,000 491,920 Thêm giỏ hàng
528 Ống đen D113.5 x 2.5 6 41.06 11,818 485,255 13,000 533,780 Thêm giỏ hàng
529 Ống đen D113.5 x 2.8 6 45.86 11,818 541,982 13,000 596,180 Thêm giỏ hàng
530 Ống đen D113.5 x 3.0 6 49.05 11,818 579,682 13,000 637,650 Thêm giỏ hàng
531 Ống đen D113.5 x 3.2 6 52.23 11,818 617,264 13,000 678,990 Thêm giỏ hàng
532 Ống đen D126.8 x 1.8 6 33.29 12,045 400,993 13,250 441,093 Thêm giỏ hàng
533 Ống đen D126.8 x 2.0 6 36.93 11,818 436,445 13,000 480,090 Thêm giỏ hàng
534 Ống đen D126.8 x 2.3 6 42.37 11,818 500,736 13,000 550,810 Thêm giỏ hàng
535 Ống đen D126.8 x 2.5 6 45.98 11,818 543,400 13,000 597,740 Thêm giỏ hàng
536 Ống đen D126.8 x 2.8 6 54.37 11,818 642,555 13,000 706,810 Thêm giỏ hàng
537 Ống đen D126.8 x 3.0 6 54.96 11,818 649,527 13,000 714,480 Thêm giỏ hàng
538 Ống đen D126.8 x 3.2 6 58.52 11,818 691,600 13,000 760,760 Thêm giỏ hàng
539 Ống đen D113.5 x 4.0 14 64.81 11,818 765,936 13,000 842,530 Thêm giỏ hàng
Thép hộp đen cỡ lớn
540 Thép hộp 250 x 250 x 10 6 448.39 12,955 5,809,096 14,251 6,390,006 Thêm giỏ hàng
541 Thép hộp 250 x 250 x 8 6 362.33 12,955 4,694,150 14,251 5,163,565 Thêm giỏ hàng
542 Thép hộp 250 x 250 x 6 6 274.46 12,955 3,555,754 14,251 3,911,329 Thêm giỏ hàng
543 Thép hộp 250 x 250 x 5 6 229.85 12,955 2,977,811 14,251 3,275,592 Thêm giỏ hàng
544 Thép hộp 250 x 250 x 4 6 184.78 12,955 2,393,909 14,251 2,633,300 Thêm giỏ hàng
545 Thép hộp 200 x 200 x 8 6 286.97 12,955 3,717,827 14,251 4,089,609 Thêm giỏ hàng
546 Thép hộp 200 x 200 x 6 6 217.94 12,955 2,823,512 14,251 3,105,863 Thêm giỏ hàng
547 Thép hộp 200 x 200 x 4 6 147.1 12,955 1,905,747 14,251 2,096,322 Thêm giỏ hàng
548 Hộp đen 125 x 125 x 6 x 6000 6 134.52 12,273 1,650,927 13,500 1,816,020 Thêm giỏ hàng
549 Hộp đen 125 x 125 x 5 x 6000 6 113.04 12,273 1,387,309 13,500 1,526,040 Thêm giỏ hàng
550 Hộp đen 125 x 125 x 4.5 x 6000 6 101.04 11,818 1,194,109 13,000 1,313,520 Thêm giỏ hàng
551 Hộp đen 125 x 125 x 2.5 x 6000 6 57.46 11,818 679,073 13,000 746,980 Thêm giỏ hàng
552 Hộp đen 75 x 150 x 4.5 x 6000 6 91.56 12,955 1,186,201 14,251 1,304,822 Thêm giỏ hàng
553 Hộp đen 75 x 150 x 2.5 x 6000 6 51.81 12,955 671,222 14,251 738,344 Thêm giỏ hàng
554 Hộp đen 300 x 300 x 12 6 651.11 12,955 8,435,426 14,251 9,278,969 Thêm giỏ hàng
555 Hộp đen 300 x 300 x 10 6 546.36 12,955 7,078,342 14,251 7,786,176 Thêm giỏ hàng
556 Hộp đen 300 x 300 x 8 6 440.102 12,955 5,701,721 14,251 6,271,894 Thêm giỏ hàng
557 Hộp đen 200 x 200 x 12 6 425.03 12,955 5,506,457 14,251 6,057,103 Thêm giỏ hàng
558 Hộp đen 200 x 200 x 10 6 357.96 12,955 4,637,535 14,251 5,101,288 Thêm giỏ hàng
559 Hộp đen 180 x 180 x 10 6 320.28 12,955 4,149,373 14,251 4,564,310 Thêm giỏ hàng
560 Hộp đen 180 x 180 x 8 6 259.24 12,955 3,358,572 14,251 3,694,429 Thêm giỏ hàng
561 Hộp đen 180 x 180 x 6 6 196.69 12,955 2,548,208 14,251 2,803,029 Thêm giỏ hàng
562 Hộp đen 180 x 180 x 5 6 165.79 12,955 2,147,885 14,251 2,362,673 Thêm giỏ hàng
563 Hộp đen 160 x 160 x 12 6 334.8 12,955 4,337,486 14,251 4,771,235 Thêm giỏ hàng
564 Hộp đen 160 x 160 x 8 6 229.09 12,955 2,967,965 14,251 3,264,762 Thêm giỏ hàng
565 Hộp đen 160 x 160 x 6 6 174.08 12,955 2,255,286 14,251 2,480,814 Thêm giỏ hàng
566 Hộp đen 160 x 160 x 5 6 146.01 12,955 1,891,626 14,251 2,080,789 Thêm giỏ hàng
567 Hộp đen 150 x 250 x 8 6 289.38 12,955 3,749,049 14,251 4,123,954 Thêm giỏ hàng
568 Hộp đen 150 x 250 x 5 6 183.69 12,955 2,379,787 14,251 2,617,766 Thêm giỏ hàng
569 Hộp đen 150 x 150 x 5 6 136.59 12,955 1,769,586 14,251 1,946,544 Thêm giỏ hàng
570 Hộp đen 140 x 140 x 8 6 198.95 12,955 2,577,488 14,251 2,835,236 Thêm giỏ hàng
571 Hộp đen 140 x 140 x 6 6 151.47 12,273 1,858,950 13,500 2,044,845 Thêm giỏ hàng
572 Hộp đen 140 x 140 x 5 6 127.17 12,273 1,560,723 13,500 1,716,795 Thêm giỏ hàng
573 Hộp đen 120 x 120 x 6 6 128.87 12,273 1,581,586 13,500 1,739,745 Thêm giỏ hàng
574 Hộp đen 120 x 120 x 5 6 108.33 12,273 1,329,505 13,500 1,462,455 Thêm giỏ hàng
575 Hộp đen 100 x 200 x 8 6 214.02 12,955 2,772,726 14,251 3,049,999 Thêm giỏ hàng
576 Hộp đen 100 x 140 x 6 6 128.86 12,273 1,581,464 13,500 1,739,610 Thêm giỏ hàng
577 Hộp đen 100 x 100 x 5 6 89.49 12,273 1,098,286 13,500 1,208,115 Thêm giỏ hàng
578 Hộp đen 100 x 100 x 10 6 169.56 12,955 2,196,727 14,251 2,416,400 Thêm giỏ hàng
579 Hộp đen 100 x 100 x 2.0 6 36.78 11,818 434,673 13,000 478,140 Thêm giỏ hàng
580 Thép Hòa Phát 100 x 100 x 2.5 6 45.69 11,818 539,973 13,000 593,970 Thêm giỏ hàng
581 Hộp đen 100 x 100 x 2.8 6 50.98 11,818 602,491 13,000 662,740 Thêm giỏ hàng
582 Hộp đen 100 x 100 x 3.0 6 54.49 11,818 643,973 13,000 708,370 Thêm giỏ hàng
583 Hộp đen 100 x 100 x 3.2 6 57.97 11,818 685,100 13,000 753,610 Thêm giỏ hàng
584 Hộp đen 100 x 100 x 3.5 6 79.66 11,818 941,436 13,000 1,035,580 Thêm giỏ hàng
585 Hộp đen 100 x 100 x 3.8 6 68.33 11,818 807,536 13,000 888,290 Thêm giỏ hàng
586 Thép hộp đen 100 x 100 x 4.0 6 71.74 11,818 847,836 13,000 932,620 Thêm giỏ hàng
587 Thép hộp đen 100 x 150 x 2.0 6 46.2 12,955 598,542 14,251 658,396 Thêm giỏ hàng
588 Hộp đen 100 x 150 x 2.5 6 57.46 12,955 744,420 14,251 818,862 Thêm giỏ hàng
589 Thép hộp đen 100 x 150 x 2.8 6 64.17 12,955 831,352 14,251 914,487 Thêm giỏ hàng
590 Thép hộp đen 100 x 150 x 3.2 6 73.04 12,955 946,266 14,251 1,040,893 Thêm giỏ hàng
591 Hộp đen 100 x 150 x 3.5 6 79.66 12,955 1,032,032 14,251 1,135,235 Thêm giỏ hàng
592 Hộp đen 100 x 150 x 3.8 6 86.23 12,955 1,117,149 14,251 1,228,864 Thêm giỏ hàng
593 Hộp đen 100 x 150 x 4.0 6 90.58 12,955 1,173,505 14,251 1,290,856 Thêm giỏ hàng
594 Hộp đen 150 x 150 x 2.0 6 55.62 12,955 720,582 14,251 792,641 Thêm giỏ hàng
595 Hộp đen 150 x 150 x 2.5 6 69.24 12,955 897,036 14,251 986,739 Thêm giỏ hàng
596 Hộp đen 150 x 150 x 2.8 6 77.36 12,955 1,002,234 14,251 1,102,457 Thêm giỏ hàng
597 Hộp đen 150 x 150 x 3.0 6 82.75 12,955 1,072,064 14,251 1,179,270 Thêm giỏ hàng
598 Hộp đen 150 x 150 x 3.2 6 88.12 12,955 1,141,635 14,251 1,255,798 Thêm giỏ hàng
599 Hộp đen 150 x 150 x 3.5 6 96.14 12,955 1,245,537 14,251 1,370,091 Thêm giỏ hàng
600 Hộp đen 150 x 150 x 3.8 6 104.12 12,955 1,348,922 14,251 1,483,814 Thêm giỏ hàng
601 Hộp đen 150 x 150 x 4.0 6 109.42 12,955 1,417,586 14,251 1,559,344 Thêm giỏ hàng
602 Hộp đen 100 x 200 x 2.0 6 55.62 12,955 720,582 14,251 792,641 Thêm giỏ hàng
603 Hộp đen 100 x 200 x 2.5 6 69.24 12,955 897,036 14,251 986,739 Thêm giỏ hàng
604 Hộp đen 100 x 200 x 2.8 6 77.36 12,955 1,002,234 14,251 1,102,457 Thêm giỏ hàng
605 Hộp đen 100 x 200 x 3.0 6 82.75 12,955 1,072,064 14,251 1,179,270 Thêm giỏ hàng
606 Hộp đen 100 x 200 x 3.2 6 88.12 12,955 1,141,635 14,251 1,255,798 Thêm giỏ hàng
607 Hộp đen 100 x 200 x 3.5 6 96.14 12,955 1,245,537 14,251 1,370,091 Thêm giỏ hàng
608 Hộp đen 100 x 200 x 3.8 6 104.12 12,955 1,348,922 14,251 1,483,814 Thêm giỏ hàng
609 Hộp đen 100 x 200 x 4.0 6 109.42 12,955 1,417,586 14,251 1,559,344 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen cỡ lớn
610 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 6 80.46 12,409 998,435 13,650 1,098,279 Thêm giỏ hàng
611 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 6 96.54 12,409 1,197,974 13,650 1,317,771 Thêm giỏ hàng
612 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 6 111.66 12,409 1,385,599 13,650 1,524,159 Thêm giỏ hàng
613 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.35 6 130.62 12,409 1,620,875 13,650 1,782,963 Thêm giỏ hàng
614 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 6 96.24 12,955 1,246,833 14,251 1,371,516 Thêm giỏ hàng
615 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 6 115.62 12,955 1,497,910 14,251 1,647,701 Thêm giỏ hàng
616 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 6 133.86 12,955 1,734,217 14,251 1,907,639 Thêm giỏ hàng
617 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 6 152.16 12,955 1,971,302 14,251 2,168,432 Thêm giỏ hàng
618 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 6 151.56 12,955 1,963,529 14,251 2,159,882 Thêm giỏ hàng
619 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 6 163.32 12,955 2,115,885 14,251 2,327,473 Thêm giỏ hàng
620 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 6 175.68 12,955 2,276,014 14,251 2,503,616 Thêm giỏ hàng
621 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 6 199.86 12,955 2,589,277 14,251 2,848,205 Thêm giỏ hàng
622 Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 6 250.5 12,955 3,245,341 14,251 3,569,876 Thêm giỏ hàng
623 Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 6 306.06 12,955 3,965,146 14,251 4,361,661 Thêm giỏ hàng
624 Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 6 361.68 12,955 4,685,729 14,251 5,154,302 Thêm giỏ hàng
625 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 6 215.82 12,955 2,796,046 14,251 3,075,651 Thêm giỏ hàng
626 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 6 298.2 12,955 3,863,317 14,251 4,249,648 Thêm giỏ hàng
627 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 6 391.02 12,955 5,065,842 14,251 5,572,426 Thêm giỏ hàng
628 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 6 247.74 12,955 3,209,584 14,251 3,530,543 Thêm giỏ hàng
629 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 12,955 4,249,648 14,251 4,674,613 Thêm giỏ hàng
630 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 6 407.52 12,955 5,279,607 14,251 5,807,568 Thêm giỏ hàng
631 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 6 487.5 12,955 6,315,784 14,251 6,947,363 Thêm giỏ hàng
632 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 6 565.56 12,955 7,327,087 14,251 8,059,796 Thêm giỏ hàng
633 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 6 644.04 12,955 8,343,831 14,251 9,178,214 Thêm giỏ hàng
634 Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 6 375.72 12,955 4,867,623 14,251 5,354,386 Thêm giỏ hàng
635 Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 6 467.34 12,955 6,054,602 14,251 6,660,062 Thêm giỏ hàng
636 Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 6 559.38 12,955 7,247,022 14,251 7,971,724 Thêm giỏ hàng
637 Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 6 739.44 12,955 9,579,781 14,251 10,537,759 Thêm giỏ hàng
638 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 6 526.26 12,955 6,817,938 14,251 7,499,731 Thêm giỏ hàng
639 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 6 526.26 12,955 6,817,938 14,251 7,499,731 Thêm giỏ hàng
640 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 6 630.96 12,955 8,174,374 14,251 8,991,811 Thêm giỏ hàng
641 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 6 732.3 12,955 9,487,279 14,251 10,436,007 Thêm giỏ hàng
642 Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 6 471.12 12,955 6,103,574 14,251 6,713,931 Thêm giỏ hàng
643 Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 6 702.54 12,955 9,101,725 14,251 10,011,898 Thêm giỏ hàng
644 Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 6 930.3 12,955 12,052,459 14,251 13,257,705 Thêm giỏ hàng
645 Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 6 566.88 17,727 10,049,236 19,500 11,054,160 Thêm giỏ hàng
646 Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 6 846.3 17,727 15,002,591 19,500 16,502,850 Thêm giỏ hàng
647 Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 6 1121.88 17,727 19,887,873 19,500 21,876,660 Thêm giỏ hàng
648 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 12,955 4,249,648 14,251 4,674,613 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen siêu dày
649 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.0 6 22.61 13,136 297,013 14,450 326,715 Thêm giỏ hàng
650 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.2 6 23.62 13,136 310,281 14,450 341,309 Thêm giỏ hàng
651 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.5 6 25.1 13,136 329,723 14,450 362,695 Thêm giỏ hàng
652 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.0 6 26.1 13,136 342,859 14,450 377,145 Thêm giỏ hàng
653 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.2 6 27.28 13,136 358,360 14,450 394,196 Thêm giỏ hàng
654 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.5 6 29.03 13,136 381,349 14,450 419,484 Thêm giỏ hàng
655 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.8 6 30.75 13,136 403,943 14,450 444,338 Thêm giỏ hàng
656 Ống đen siêu dày D48.1 x 5.0 6 31.89 13,409 427,616 14,750 470,378 Thêm giỏ hàng
657 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.0 6 33.09 13,136 434,682 14,450 478,151 Thêm giỏ hàng
658 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.2 6 34.62 13,136 454,781 14,450 500,259 Thêm giỏ hàng
659 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.5 6 36.89 13,136 484,600 14,450 533,061 Thêm giỏ hàng
660 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.8 6 39.13 13,136 514,026 14,450 565,429 Thêm giỏ hàng
661 Ống đen siêu dày D59.9 x 5.0 6 40.62 13,409 544,677 14,750 599,145 Thêm giỏ hàng
662 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.0 6 42.38 13,136 556,719 14,450 612,391 Thêm giỏ hàng
663 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.2 6 44.37 13,136 582,860 14,450 641,147 Thêm giỏ hàng
664 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.5 6 47.34 13,136 621,875 14,450 684,063 Thêm giỏ hàng
665 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.8 6 50.29 13,136 660,628 14,450 726,691 Thêm giỏ hàng
666 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.0 6 52.23 13,409 700,357 14,750 770,393 Thêm giỏ hàng
667 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.2 6 54.17 13,409 726,370 14,750 799,008 Thêm giỏ hàng
668 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.5 6 57.05 13,409 764,989 14,750 841,488 Thêm giỏ hàng
669 Ống đen siêu dày D75.6 x 6.0 6 61.79 13,409 828,548 14,750 911,403 Thêm giỏ hàng
670 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.0 6 49.9 13,136 655,505 14,450 721,055 Thêm giỏ hàng
671 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.2 6 52.27 13,136 686,638 14,450 755,302 Thêm giỏ hàng
672 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.5 6 55.8 13,136 733,009 14,450 806,310 Thêm giỏ hàng
673 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.8 6 59.31 13,136 779,118 14,450 857,030 Thêm giỏ hàng
674 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.0 6 61.63 13,409 826,402 14,750 909,043 Thêm giỏ hàng
675 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.2 6 63.94 13,409 857,377 14,750 943,115 Thêm giỏ hàng
676 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.5 6 67.39 13,409 903,639 14,750 994,003 Thêm giỏ hàng
677 Ống đen siêu dày D88.3 x 6.0 6 73.07 13,409 979,802 14,750 1,077,783 Thêm giỏ hàng
678 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.0 6 64.81 13,136 851,368 14,450 936,505 Thêm giỏ hàng
679 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.2 6 67.93 13,136 892,353 14,450 981,589 Thêm giỏ hàng
680 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.5 6 72.58 13,136 953,437 14,450 1,048,781 Thêm giỏ hàng
681 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.8 6 77.2 13,136 1,014,127 14,450 1,115,540 Thêm giỏ hàng
682 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.0 6 80.27 13,409 1,076,348 14,750 1,183,983 Thêm giỏ hàng
683 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.2 6 83.33 13,409 1,117,380 14,750 1,229,118 Thêm giỏ hàng
684 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.5 6 87.89 13,409 1,178,525 14,750 1,296,378 Thêm giỏ hàng
685 Ống đen siêu dày D113.5 x 6.0 6 95.44 13,409 1,279,764 14,750 1,407,740 Thêm giỏ hàng
686 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.0 6 72.68 13,136 954,751 14,450 1,050,226 Thêm giỏ hàng
687 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.2 6 76.19 13,136 1,000,860 14,450 1,100,946 Thêm giỏ hàng
688 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.5 6 81.43 13,136 1,069,694 14,450 1,176,664 Thêm giỏ hàng
Ống mạ kẽm nhúng nóng
689 Ống MKNN D21.2 x 1.6 6 4.642 22,591 104,867 24,850 115,354 Thêm giỏ hàng
690 Ống MKNN D21.2 x 1.9 6 5.484 21,682 118,903 23,850 130,793 Thêm giỏ hàng
691 Ống MKNN D21.2 x 2.1 6 5.938 21,227 126,048 23,350 138,652 Thêm giỏ hàng
692 Ống MKNN D21.2 x 2.6 6 7.26 21,227 154,110 23,350 169,521 Thêm giỏ hàng
693 Ống MKNN D26.65 x 1.6 6 5.933 22,591 134,032 24,850 147,435 Thêm giỏ hàng
694 Ống MKNN D26.65 x 1.9 6 6.96 21,682 150,905 23,850 165,996 Thêm giỏ hàng
695 Ống MKNN D26.65 x 2.1 6 7.704 21,227 163,535 23,350 179,888 Thêm giỏ hàng
696 Ống MKNN D26.65 x 2.3 6 8.286 21,227 175,889 23,350 193,478 Thêm giỏ hàng
697 Ống MKNN D26.65 x 2.6 6 9.36 21,227 198,687 23,350 218,556 Thêm giỏ hàng
698 Ống MKNN D33.5 x 1.6 6 7.556 22,591 170,697 24,850 187,767 Thêm giỏ hàng
699 Ống MKNN D33.5 x 1.9 6 8.89 21,682 192,751 23,850 212,027 Thêm giỏ hàng
700 Ống MKNN D33.5 x 2.1 6 9.762 21,227 207,221 23,350 227,943 Thêm giỏ hàng
701 Ống MKNN D33.5 x 2.3 6 10.722 21,227 227,599 23,350 250,359 Thêm giỏ hàng
702 Ống MKNN D33.5 x 2.6 6 11.886 21,227 252,307 23,350 277,538 Thêm giỏ hàng
703 Ống MKNN D33.5 x 3.2 6 14.4 21,227 305,673 23,350 336,240 Thêm giỏ hàng
704 Ống MKNN D42.2 x 1.6 6 9.617 22,591 217,257 24,850 238,982 Thêm giỏ hàng
705 Ống MKNN D42.2 x 1.9 6 11.34 21,682 245,872 23,850 270,459 Thêm giỏ hàng
706 Ống MKNN D42.2 x 2.1 6 12.467 21,227 264,640 23,350 291,104 Thêm giỏ hàng
707 Ống MKNN D42.2 x 2.3 6 13.56 21,227 287,842 23,350 316,626 Thêm giỏ hàng
708 Ống MKNN D42.2 x 2.6 6 15.24 21,227 323,504 23,350 355,854 Thêm giỏ hàng
709 Ống MKNN D42.2 x 2.9 6 16.868 21,227 358,062 23,350 393,868 Thêm giỏ hàng
710 Ống MKNN D42.2 x 3.2 6 18.6 21,227 394,827 23,350 434,310 Thêm giỏ hàng
711 Ống MKNN D48.1 x 1.6 6 11.014 22,591 248,816 24,850 273,698 Thêm giỏ hàng
712 Ống MKNN D48.1 x 1.9 6 12.99 21,682 281,647 23,850 309,812 Thêm giỏ hàng
713 Ống MKNN D48.1 x 2.1 6 14.3 21,227 303,550 23,350 333,905 Thêm giỏ hàng
714 Ống MKNN D48.1 x 2.3 6 15.59 21,227 330,933 23,350 364,027 Thêm giỏ hàng
715 Ống MKNN D48.1 x 2.5 6 16.98 21,227 360,439 23,350 396,483 Thêm giỏ hàng
716 Ống MKNN D48.1 x 2.9 6 19.38 21,227 411,385 23,350 452,523 Thêm giỏ hàng
717 Ống MKNN D48.1 x 3.2 6 21.42 21,227 454,688 23,350 500,157 Thêm giỏ hàng
718 Ống MKNN D48.1 x 3.6 6 23.711 21,227 503,320 23,350 553,652 Thêm giỏ hàng
719 Ống MKNN D59.9 x 1.9 6 16.314 21,682 353,717 23,850 389,089 Thêm giỏ hàng
720 Ống MKNN D59.9 x 2.1 6 17.97 21,227 381,454 23,350 419,600 Thêm giỏ hàng
721 Ống MKNN D59.9 x 2.3 6 19.612 21,227 416,309 23,350 457,940 Thêm giỏ hàng
722 Ống MKNN D59.9 x 2.6 6 22.158 21,227 470,354 23,350 517,389 Thêm giỏ hàng
723 Ống MKNN D59.9 x 2.9 6 24.48 21,227 519,644 23,350 571,608 Thêm giỏ hàng
724 Ống MKNN D59.9 x 3.2 6 26.861 21,227 570,186 23,350 627,204 Thêm giỏ hàng
725 Ống MKNN D59.9 x 3.6 6 30.18 21,227 640,639 23,350 704,703 Thêm giỏ hàng
726 Ống MKNN D59.9 x 4.0 6 33.103 21,227 702,686 23,350 772,955 Thêm giỏ hàng
727 Ống MKNN D75.6 x 2.1 6 22.851 21,227 485,064 23,350 533,571 Thêm giỏ hàng
728 Ống MKNN D75.6 x 2.3 6 24.958 21,227 529,790 23,350 582,769 Thêm giỏ hàng
729 Ống MKNN D75.6 x 2.5 6 27.04 21,227 573,985 23,350 631,384 Thêm giỏ hàng
730 Ống MKNN D75.6 x 2.7 6 29.14 21,227 618,563 23,350 680,419 Thêm giỏ hàng
731 Ống MKNN D75.6 x 2.9 6 31.368 21,227 665,857 23,350 732,443 Thêm giỏ hàng
732 Ống MKNN D75.6 x 3.2 6 34.26 21,227 727,246 23,350 799,971 Thêm giỏ hàng
733 Ống MKNN D75.6 x 3.6 6 38.58 21,227 818,948 23,350 900,843 Thêm giỏ hàng
734 Ống MKNN D75.6 x 4.0 6 42.407 21,227 900,185 23,350 990,203 Thêm giỏ hàng
735 Ống MKNN D75.6 x 4.2 6 44.395 21,227 942,385 23,350 1,036,623 Thêm giỏ hàng
736 Ống MKNN D75.6 x 4.5 6 47.366 21,227 1,005,451 23,350 1,105,996 Thêm giỏ hàng
737 Ống MKNN D88.3 x 2.1 6 26.799 21,227 568,870 23,350 625,757 Thêm giỏ hàng
738 Ống MKNN D88.3 x 2.3 6 29.283 21,227 621,598 23,350 683,758 Thêm giỏ hàng
739 Ống MKNN D88.3 x 2.5 6 31.74 21,227 673,754 23,350 741,129 Thêm giỏ hàng
740 Ống MKNN D88.3 x 2.7 6 34.22 21,227 726,397 23,350 799,037 Thêm giỏ hàng
741 Ống MKNN D88.3 x 2.9 6 36.828 21,227 781,758 23,350 859,934 Thêm giỏ hàng
742 Ống MKNN D88.3 x 3.2 6 40.32 21,227 855,884 23,350 941,472 Thêm giỏ hàng
743 Ống MKNN D88.3 x 3.6 6 50.22 21,227 1,066,034 23,350 1,172,637 Thêm giỏ hàng
744 Ống MKNN D88.3 x 4.0 6 50.208 21,227 1,065,779 23,350 1,172,357 Thêm giỏ hàng
745 Ống MKNN D88.3 x 4.2 6 52.291 21,227 1,109,995 23,350 1,220,995 Thêm giỏ hàng
746 Ống MKNN D88.3 x 4.5 6 55.833 21,227 1,185,182 23,350 1,303,701 Thêm giỏ hàng
747 Ống MKNN D108.0 x 2.5 6 39.046 21,227 828,840 23,350 911,724 Thêm giỏ hàng
748 Ống MKNN D108.0 x 2.7 6 42.09 21,455 903,060 23,601 993,366 Thêm giỏ hàng
749 Ống MKNN D108.0 x 2.9 6 45.122 21,455 968,113 23,601 1,064,924 Thêm giỏ hàng
750 Ống MKNN D108.0 x 3.0 6 46.633 21,455 1,000,532 23,601 1,100,585 Thêm giỏ hàng
751 Ống MKNN D108.0 x 3.2 6 49.648 21,455 1,065,220 23,601 1,171,742 Thêm giỏ hàng
752 Ống MKNN D113.5 x 2.5 6 41.06 21,455 880,961 23,601 969,057 Thêm giỏ hàng
753 Ống MKNN D113.5 x 2.7 6 44.29 21,455 950,262 23,601 1,045,288 Thêm giỏ hàng
754 Ống MKNN D113.5 x 2.9 6 47.484 21,455 1,018,791 23,601 1,120,670 Thêm giỏ hàng
755 Ống MKNN D113.5 x 3.0 6 49.07 21,455 1,052,819 23,601 1,158,101 Thêm giỏ hàng
756 Ống MKNN D113.5 x 3.2 6 52.578 21,455 1,128,085 23,601 1,240,893 Thêm giỏ hàng
757 Ống MKNN D113.5 x 3.6 6 58.5 21,455 1,255,144 23,601 1,380,659 Thêm giỏ hàng
758 Ống MKNN D113.5 x 4.0 6 64.84 21,455 1,391,172 23,601 1,530,289 Thêm giỏ hàng
759 Ống MKNN D113.5 x 4.2 6 67.937 21,455 1,457,619 23,601 1,603,381 Thêm giỏ hàng
760 Ống MKNN D113.5 x 4.4 6 71.065 21,455 1,524,732 23,601 1,677,205 Thêm giỏ hàng
761 Ống MKNN D113.5 x 4.5 6 72.615 21,455 1,557,988 23,601 1,713,787 Thêm giỏ hàng
762 Ống MKNN D141.3 x 3.96 6 80.46 21,455 1,726,306 23,601 1,898,936 Thêm giỏ hàng
763 Ống MKNN D141.3 x 4.78 6 96.54 21,455 2,071,310 23,601 2,278,441 Thêm giỏ hàng
764 Ống MKNN D141.3 x 5.56 6 111.66 21,455 2,395,716 23,601 2,635,288 Thêm giỏ hàng
765 Ống MKNN D141.3 x 6.55 6 130.62 21,455 2,802,511 23,601 3,082,763 Thêm giỏ hàng
766 Ống MKNN D168.3 x 3.96 6 96.24 21,455 2,064,873 23,601 2,271,360 Thêm giỏ hàng
767 Ống MKNN D168.3 x 4.78 6 115.62 21,455 2,480,680 23,601 2,728,748 Thêm giỏ hàng
768 Ống MKNN D168.3 x 5.56 6 133.86 21,455 2,872,027 23,601 3,159,230 Thêm giỏ hàng
769 Ống MKNN D168.3 x 6.35 6 152.16 21,455 3,264,662 23,601 3,591,128 Thêm giỏ hàng
770 Ống MKNN D219.1 x 4.78 6 151.56 21,455 3,251,789 23,601 3,576,968 Thêm giỏ hàng
771 Ống MKNN D219.1 x 5.16 6 163.32 21,455 3,504,105 23,601 3,854,515 Thêm giỏ hàng
772 Ống MKNN D219.1 x 5.56 6 175.68 21,455 3,769,294 23,601 4,146,224 Thêm giỏ hàng
773 Ống MKNN D219.1 x 6.35 6 199.86 21,773 4,351,497 23,950 4,786,647 Thêm giỏ hàng
Hộp mạ kẽm nhúng nóng
774 Hộp đen 100 x 200 x 3.5 8 96.14 15,000 1,442,100 16,500 1,586,310 Thêm giỏ hàng
Thép hình U, V, I, H mạ kẽm nhúng nóng
775 Thép V 30 x 30 x 3 x 6m 6 8.14 17,727 144,300 19,500 158,730 Thêm giỏ hàng
776 Thép V 40 x 40 x 4 x 6m 6 14.54 17,727 257,755 19,500 283,530 Thêm giỏ hàng
777 Thép V 50 x 50 x 3 x 6m 6 14.5 17,727 257,045 19,500 282,750 Thêm giỏ hàng
778 Thép V 50 x 50 x 4 x 6m 6 18.5 17,727 327,955 19,500 360,750 Thêm giỏ hàng
779 Thép V 50 x 50 x 5 x 6m 6 22.62 17,727 400,991 19,500 441,090 Thêm giỏ hàng
780 Thép V 50 x 50 x 6 x 6m 6 26.68 17,727 472,964 19,500 520,260 Thêm giỏ hàng
781 Thép V 60 x 60 x 4 x 6m 6 21.78 17,727 386,100 19,500 424,710 Thêm giỏ hàng
782 Thép V 60 x 60 x 5 x 6m 6 27.3 17,727 483,955 19,500 532,350 Thêm giỏ hàng
783 Thép V 63 x 63 x 5 x 6m 6 28 17,727 496,364 19,500 546,000 Thêm giỏ hàng
784 Thép V 63 x 63 x 6 x 6m 6 34 17,773 604,273 19,550 664,700 Thêm giỏ hàng
785 Thép V 75 x 75 x 6 x 6m 6 41 17,727 726,818 19,500 799,500 Thêm giỏ hàng
786 Thép V 70 x 70 x 7 x 6m 6 44 17,727 780,000 19,500 858,000 Thêm giỏ hàng
787 Thép V 75 x 75 x 7 x 6m 6 47 17,773 835,318 19,550 918,850 Thêm giỏ hàng
788 Thép V 80 x 80 x 6 x 6m 6 44 17,727 780,000 19,500 858,000 Thêm giỏ hàng
789 Thép V 80 x 80 x 7 x 6m 6 51 17,727 904,091 19,500 994,500 Thêm giỏ hàng
790 Thép V 80 x 80 x 8 x 6m 6 57 17,727 1,010,455 19,500 1,111,500 Thêm giỏ hàng
791 Thép V 90 x 90 x 6 x 6m 6 50 17,727 886,364 19,500 975,000 Thêm giỏ hàng
792 Thép V 90 x 90 x 7 x 6m 6 57.84 17,727 1,025,345 19,500 1,127,880 Thêm giỏ hàng
793 Thép V 100 x 100 x 8 x 6m 6 73 17,727 1,294,091 19,500 1,423,500 Thêm giỏ hàng
794 Thép V 100 x 100 x 10 x 6m 6 90 17,727 1,595,455 19,500 1,755,000 Thêm giỏ hàng
795 Thép V 120 x 120 x 8 x 12m 12 176 17,727 3,120,000 19,500 3,432,000 Thêm giỏ hàng
796 Thép V 120 x 120 x 10 x 12m 12 219 17,727 3,882,273 19,500 4,270,500 Thêm giỏ hàng
797 Thép V 120 x 120 x 12 x 12m 12 259 17,727 4,591,364 19,500 5,050,500 Thêm giỏ hàng
798 Thép V 130 x 130 x 10 x 12m 12 237 17,727 4,201,364 19,500 4,621,500 Thêm giỏ hàng
799 Thép V 130 x 130 x 12 x 12m 12 280 17,727 4,963,636 19,500 5,460,000 Thêm giỏ hàng
800 Thép V 150 x 150 x 10 x 12m 12 274 17,727 4,857,273 19,500 5,343,000 Thêm giỏ hàng
801 Thép V 150 x 150 x 12 x 12m 12 327 17,727 5,796,818 19,500 6,376,500 Thêm giỏ hàng
802 Thép V 150 x 150 x 15 x 12m 12 405 17,727 7,179,545 19,500 7,897,500 Thêm giỏ hàng
803 Thép V 175 x 175 x 15 m 12m 12 472 17,726 8,366,844 19,499 9,203,528 Thêm giỏ hàng
804 Thép V 200 x 200 x 15 x 12m 12 543 17,726 9,625,415 19,499 10,587,957 Thêm giỏ hàng
805 Thép V 200 x 200 x 20 x 12m 12 716 17,726 12,692,076 19,499 13,961,284 Thêm giỏ hàng
806 Thép V 200 x 200 x 25 x 12m 12 888 17,727 15,741,818 19,500 17,316,000 Thêm giỏ hàng
807 Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m 12 206.4 17,727 3,658,909 19,500 4,024,800 Thêm giỏ hàng
808 Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m 12 285.6 17,727 5,062,909 19,500 5,569,200 Thêm giỏ hàng
809 Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m 12 378 17,727 6,700,909 19,500 7,371,000 Thêm giỏ hàng
810 Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m 12 484.8 17,727 8,594,182 19,500 9,453,600 Thêm giỏ hàng
811 Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 598.8 17,727 10,615,091 19,500 11,676,600 Thêm giỏ hàng
812 Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 868.8 17,727 15,401,455 19,500 16,941,600 Thêm giỏ hàng
813 Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m 12 1128 11,364 12,818,182 12,500 14,100,000 Thêm giỏ hàng
814 Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 956.4 17,727 16,954,364 19,500 18,649,800 Thêm giỏ hàng
815 Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m 12 1644 17,727 29,143,636 19,500 32,058,000 Thêm giỏ hàng
816 Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m 12 2064 17,727 36,589,091 19,500 40,248,000 Thêm giỏ hàng
817 Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m 12 1488 17,727 26,378,182 19,500 29,016,000 Thêm giỏ hàng
818 Thép U 80 x 36 x 4.0 x 6m 6 42.3 17,727 749,864 19,500 824,850 Thêm giỏ hàng
819 Thép U 100 x 46 x 4.5 x 6m 6 51.54 17,727 913,664 19,500 1,005,030 Thêm giỏ hàng
820 Thép U 120 x 52 x 4.8 x 6m 6 62.4 17,727 1,106,182 19,500 1,216,800 Thêm giỏ hàng
821 Thép U 140 x 58 x 4.9 x 6m 6 73.8 17,727 1,308,273 19,500 1,439,100 Thêm giỏ hàng
822 Thép U 150 x 75 x 6.5 x 12m 12 232.2 17,727 4,116,273 19,500 4,527,900 Thêm giỏ hàng
823 Thép U 160 x 64 x 5 x 12m 12 174 17,727 3,084,545 19,500 3,393,000 Thêm giỏ hàng
824 Thép U 180 x 74 x 5.1 x 12m 12 208.8 17,727 3,701,455 19,500 4,071,600 Thêm giỏ hàng
825 Thép U 200 x 76 x 5.2 x 12m 12 220.8 17,727 3,914,182 19,500 4,305,600 Thêm giỏ hàng
826 Thép U 250 x 78 x 7.0 x 12m 12 330 17,727 5,850,000 19,500 6,435,000 Thêm giỏ hàng
827 Thép U 300 x 85 x 7.0 x 12m 12 414 17,727 7,339,091 19,500 8,073,000 Thêm giỏ hàng
828 Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m 12 708 17,727 12,550,909 19,500 13,806,000 Thêm giỏ hàng
829 Thép I 100 x 55 x 4.5 x 6m 6 56.8 17,727 1,006,909 19,500 1,107,600 Thêm giỏ hàng
830 Thép I 120 x 64 x 4.8 x 6m 6 69 17,727 1,223,182 19,500 1,345,500 Thêm giỏ hàng
831 Thép I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m 12 168 17,727 2,978,182 19,500 3,276,000 Thêm giỏ hàng
832 Thép I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m 12 367.2 17,727 6,509,455 19,500 7,160,400 Thêm giỏ hàng
833 Thép I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m 12 255.6 17,727 4,531,091 19,500 4,984,200 Thêm giỏ hàng
834 Thép I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m 12 355.2 17,727 6,296,727 19,500 6,926,400 Thêm giỏ hàng
835 Thép I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 681.6 17,727 12,082,909 19,500 13,291,200 Thêm giỏ hàng
836 Thép I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m 12 440.4 17,727 7,807,091 19,500 8,587,800 Thêm giỏ hàng
837 Thép I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m 12 595.2 17,727 10,551,273 19,500 11,606,400 Thêm giỏ hàng
838 Thép I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m 12 1284 17,727 22,761,818 19,500 25,038,000 Thêm giỏ hàng
839 Mạ kẽm nhúng nóng V50 x 50 x 5 6 22.62 17,727 400,991 19,500 441,090 Thêm giỏ hàng
Bản mã các loại
840 Bản mã các loại 6 5.5 13,500 74,250 14,850 81,675 Thêm giỏ hàng
  • Bảng giá thép hình mới nhất
  • Bảng giá bản mã, lập là
  • Bảng giá thép Hòa Phát mới nhất
  • Thép hộp mạ kẽm
  • Bảng giá thép tấm mới nhất

Thông báo