Banner
Banner

Bảng giá thép hình

(Thời gian hiệu lực từ ngày 01/08/2017)

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

0485892918
0944.839.989
STT Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(Kg) Giá chưa VAT(Đ / Kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT(Đ / Kg) Tổng giá có VAT Đặt hàng
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
1 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 6 3.45 16,227 55,984 17,850 61,583 Thêm giỏ hàng
2 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 6 3.77 16,227 61,177 17,850 67,295 Thêm giỏ hàng
3 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 6 4.08 16,227 66,207 17,850 72,828 Thêm giỏ hàng
4 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 6 4.7 16,227 76,268 17,850 83,895 Thêm giỏ hàng
5 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 6 2.41 16,227 39,108 17,850 43,019 Thêm giỏ hàng
6 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 6 2.63 16,227 42,678 17,850 46,946 Thêm giỏ hàng
7 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 6 2.84 16,227 46,085 17,850 50,694 Thêm giỏ hàng
8 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 6 3.25 16,227 52,739 17,850 58,013 Thêm giỏ hàng
9 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 6 2.79 16,227 45,274 17,850 49,802 Thêm giỏ hàng
10 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 6 3.04 16,227 49,331 17,850 54,264 Thêm giỏ hàng
11 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 6 3.29 16,227 53,388 17,850 58,727 Thêm giỏ hàng
12 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 6 3.78 16,227 61,339 17,850 67,473 Thêm giỏ hàng
13 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 6 3.54 16,227 57,445 17,850 63,189 Thêm giỏ hàng
14 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 6 3.87 16,227 62,800 17,850 69,080 Thêm giỏ hàng
15 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 6 4.2 16,227 68,155 17,850 74,970 Thêm giỏ hàng
16 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 6 4.83 16,227 78,378 17,850 86,216 Thêm giỏ hàng
17 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 6 5.14 16,227 83,408 17,850 91,749 Thêm giỏ hàng
18 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 6 6.05 16,227 98,175 17,850 107,993 Thêm giỏ hàng
19 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 6 5.43 16,227 88,114 17,850 96,926 Thêm giỏ hàng
20 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 6 5.94 16,227 96,390 17,850 106,029 Thêm giỏ hàng
21 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 6 6.46 16,227 104,828 17,850 115,311 Thêm giỏ hàng
22 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 6 7.47 16,227 121,218 17,850 133,340 Thêm giỏ hàng
23 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 6 7.97 16,227 129,331 17,850 142,265 Thêm giỏ hàng
24 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 6 9.44 16,227 153,185 17,850 168,504 Thêm giỏ hàng
25 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 6 10.4 16,227 168,764 17,850 185,640 Thêm giỏ hàng
26 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 6 11.8 16,227 191,482 17,850 210,630 Thêm giỏ hàng
27 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 6 12.72 16,227 206,411 17,850 227,052 Thêm giỏ hàng
28 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 6 4.48 16,227 72,698 17,850 79,968 Thêm giỏ hàng
29 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 6 4.91 16,227 79,676 17,850 87,644 Thêm giỏ hàng
30 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 6 5.33 16,227 86,491 17,850 95,141 Thêm giỏ hàng
31 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 6 6.15 16,227 99,798 17,850 109,778 Thêm giỏ hàng
32 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 6 6.56 16,227 106,451 17,850 117,096 Thêm giỏ hàng
33 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 6 7.75 16,227 125,761 17,850 138,338 Thêm giỏ hàng
34 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 6 8.52 16,227 138,256 17,850 152,082 Thêm giỏ hàng
35 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 6 6.84 16,227 110,995 17,850 122,094 Thêm giỏ hàng
36 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 6 7.5 16,227 121,705 17,850 133,875 Thêm giỏ hàng
37 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 6 8.15 16,227 132,252 17,850 145,478 Thêm giỏ hàng
38 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 6 9.45 16,227 153,348 17,850 168,683 Thêm giỏ hàng
39 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 6 10.09 16,227 163,733 17,850 180,107 Thêm giỏ hàng
40 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 6 11.98 16,227 194,403 17,850 213,843 Thêm giỏ hàng
41 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 6 13.23 16,227 214,687 17,850 236,156 Thêm giỏ hàng
42 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 6 15.06 16,227 244,383 17,850 268,821 Thêm giỏ hàng
43 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 6 16.25 16,227 263,693 17,850 290,063 Thêm giỏ hàng
44 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 6 5.43 16,227 88,114 17,850 96,926 Thêm giỏ hàng
45 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 6 5.94 16,227 96,390 17,850 106,029 Thêm giỏ hàng
46 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 6 6.46 16,227 104,828 17,850 115,311 Thêm giỏ hàng
47 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 6 7.47 16,227 121,218 17,850 133,340 Thêm giỏ hàng
48 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 6 7.97 16,227 129,331 17,850 142,265 Thêm giỏ hàng
49 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 6 9.44 16,227 153,185 17,850 168,504 Thêm giỏ hàng
50 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 6 10.4 16,227 168,764 17,850 185,640 Thêm giỏ hàng
51 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 6 11.8 16,227 191,482 17,850 210,630 Thêm giỏ hàng
52 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 6 12.72 16,227 206,411 17,850 227,052 Thêm giỏ hàng
53 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 6 8.25 16,227 133,875 17,850 147,263 Thêm giỏ hàng
54 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 6 9.05 16,227 146,857 17,850 161,543 Thêm giỏ hàng
55 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 6 9.85 16,227 159,839 17,850 175,823 Thêm giỏ hàng
56 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 6 11.43 16,227 185,478 17,850 204,026 Thêm giỏ hàng
57 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 6 12.21 16,227 198,135 17,850 217,949 Thêm giỏ hàng
58 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 6 14.53 16,227 235,782 17,850 259,361 Thêm giỏ hàng
59 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 6 16.05 16,227 260,448 17,850 286,493 Thêm giỏ hàng
60 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 6 18.3 16,227 296,959 17,850 326,655 Thêm giỏ hàng
61 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 6 19.78 16,227 320,975 17,850 353,073 Thêm giỏ hàng
62 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 6 21.79 16,227 353,592 17,850 388,952 Thêm giỏ hàng
63 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 6 23.4 16,227 379,718 17,850 417,690 Thêm giỏ hàng
64 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 6 5.88 16,227 95,416 17,850 104,958 Thêm giỏ hàng
65 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 6 7.31 16,227 118,621 17,850 130,484 Thêm giỏ hàng
66 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 6 8.02 16,227 130,143 17,850 143,157 Thêm giỏ hàng
67 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 6 8.72 16,227 141,502 17,850 155,652 Thêm giỏ hàng
68 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 6 10.11 16,227 164,058 17,850 180,464 Thêm giỏ hàng
69 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 6 10.8 16,227 175,255 17,850 192,780 Thêm giỏ hàng
70 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 6 12.83 16,227 208,196 17,850 229,016 Thêm giỏ hàng
71 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 6 14.17 16,227 229,940 17,850 252,935 Thêm giỏ hàng
72 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 6 16.14 16,227 261,908 17,850 288,099 Thêm giỏ hàng
73 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 6 17.43 16,227 282,841 17,850 311,126 Thêm giỏ hàng
74 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 6 19.33 16,227 313,673 17,850 345,041 Thêm giỏ hàng
75 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 6 20.57 16,227 333,795 17,850 367,175 Thêm giỏ hàng
76 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 6 12.16 16,227 197,324 17,850 217,056 Thêm giỏ hàng
77 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 6 13.24 16,227 214,849 17,850 236,334 Thêm giỏ hàng
78 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 6 15.38 16,227 249,575 17,850 274,533 Thêm giỏ hàng
79 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 6 16.45 16,227 266,939 17,850 293,633 Thêm giỏ hàng
80 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 6 19.61 16,227 318,217 17,850 350,039 Thêm giỏ hàng
81 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 6 21.7 16,227 352,132 17,850 387,345 Thêm giỏ hàng
82 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 6 24.8 16,227 402,436 17,850 442,680 Thêm giỏ hàng
83 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 6 26.85 16,227 435,702 17,850 479,273 Thêm giỏ hàng
84 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 6 29.88 16,227 484,871 17,850 533,358 Thêm giỏ hàng
85 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 6 31.88 16,227 517,325 17,850 569,058 Thêm giỏ hàng
86 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 6 33.86 16,227 549,455 17,850 604,401 Thêm giỏ hàng
87 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 6 16.02 16,227 259,961 17,850 285,957 Thêm giỏ hàng
88 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 6 19.27 16,227 312,700 17,850 343,970 Thêm giỏ hàng
89 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 6 23.01 16,227 373,390 17,850 410,729 Thêm giỏ hàng
90 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 6 25.47 16,227 413,309 17,850 454,640 Thêm giỏ hàng
91 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 6 29.14 16,227 472,863 17,850 520,149 Thêm giỏ hàng
92 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 6 31.56 16,227 512,133 17,850 563,346 Thêm giỏ hàng
93 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 6 35.15 16,227 570,389 17,850 627,428 Thêm giỏ hàng
94 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 6 37.35 16,227 606,089 17,850 666,698 Thêm giỏ hàng
95 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 6 38.39 16,227 622,965 17,850 685,262 Thêm giỏ hàng
96 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 6 10.09 16,227 163,733 17,850 180,107 Thêm giỏ hàng
97 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 6 10.98 16,227 178,175 17,850 195,993 Thêm giỏ hàng
98 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 6 12.74 16,227 206,735 17,850 227,409 Thêm giỏ hàng
99 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 6 13.62 16,227 221,015 17,850 243,117 Thêm giỏ hàng
100 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 6 16.22 16,227 263,206 17,850 289,527 Thêm giỏ hàng
101 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 5 17.94 16,227 291,117 17,850 320,229 Thêm giỏ hàng
102 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 6 20.47 16,227 332,172 17,850 365,390 Thêm giỏ hàng
103 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 6 22.14 16,227 359,272 17,850 395,199 Thêm giỏ hàng
104 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 6 24.6 16,227 399,191 17,850 439,110 Thêm giỏ hàng
105 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 6 26.23 16,227 425,641 17,850 468,206 Thêm giỏ hàng
106 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 6 27.83 16,227 451,605 17,850 496,766 Thêm giỏ hàng
107 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 6 19.33 16,227 313,673 17,850 345,041 Thêm giỏ hàng
108 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 6 20.68 16,227 335,580 17,850 369,138 Thêm giỏ hàng
109 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 6 24.69 16,227 400,651 17,850 440,717 Thêm giỏ hàng
110 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 6 27.34 16,227 443,654 17,850 488,019 Thêm giỏ hàng
111 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 6 31.29 16,227 507,751 17,850 558,527 Thêm giỏ hàng
112 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 6 33.89 16,227 549,942 17,850 604,937 Thêm giỏ hàng
113 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 6 37.77 16,227 612,904 17,850 674,195 Thêm giỏ hàng
114 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 6 40.33 16,227 654,446 17,850 719,891 Thêm giỏ hàng
115 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 6 42.87 16,227 695,663 17,850 765,230 Thêm giỏ hàng
116 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 6 12.16 16,227 197,324 17,850 217,056 Thêm giỏ hàng
117 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 6 13.24 16,227 214,849 17,850 236,334 Thêm giỏ hàng
118 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 6 15.38 16,227 249,575 17,850 274,533 Thêm giỏ hàng
119 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 6 16.45 16,227 266,939 17,850 293,633 Thêm giỏ hàng
120 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 6 19.61 16,227 318,217 17,850 350,039 Thêm giỏ hàng
121 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 6 21.7 16,227 352,132 17,850 387,345 Thêm giỏ hàng
122 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 6 24.8 16,227 402,436 17,850 442,680 Thêm giỏ hàng
123 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 6 26.85 16,227 435,702 17,850 479,273 Thêm giỏ hàng
124 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 6 29.88 16,227 484,871 17,850 533,358 Thêm giỏ hàng
125 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 6 31.88 16,227 517,325 17,850 569,058 Thêm giỏ hàng
126 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 6 33.86 16,227 549,455 17,850 604,401 Thêm giỏ hàng
127 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 6 20.68 16,227 335,580 17,850 369,138 Thêm giỏ hàng
128 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 6 24.69 16,227 400,651 17,850 440,717 Thêm giỏ hàng
129 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 6 27.34 16,227 443,654 17,850 488,019 Thêm giỏ hàng
130 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 6 31.29 16,227 507,751 17,850 558,527 Thêm giỏ hàng
131 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 6 33.89 16,227 549,942 17,850 604,937 Thêm giỏ hàng
132 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 6 37.77 16,227 612,904 17,850 674,195 Thêm giỏ hàng
133 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 6 40.33 16,227 654,446 17,850 719,891 Thêm giỏ hàng
134 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 6 42.87 16,227 695,663 17,850 765,230 Thêm giỏ hàng
135 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 6 24.93 16,227 404,546 17,850 445,001 Thêm giỏ hàng
136 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 6 29.79 16,227 483,410 17,850 531,752 Thêm giỏ hàng
137 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 6 33.01 16,227 535,662 17,850 589,229 Thêm giỏ hàng
138 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 6 37.8 16,227 613,391 17,850 674,730 Thêm giỏ hàng
139 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 6 40.98 16,227 664,994 17,850 731,493 Thêm giỏ hàng
140 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 6 45.7 16,227 741,586 17,850 815,745 Thêm giỏ hàng
141 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 6 48.83 16,227 792,378 17,850 871,616 Thêm giỏ hàng
142 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 6 51.94 16,227 842,845 17,850 927,129 Thêm giỏ hàng
143 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 6 56.58 16,227 918,139 17,850 1,009,953 Thêm giỏ hàng
144 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 6 61.17 16,227 992,622 17,850 1,091,885 Thêm giỏ hàng
145 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 6 64.21 16,227 1,041,953 17,850 1,146,149 Thêm giỏ hàng
146 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 6 29.79 16,227 483,410 17,850 531,752 Thêm giỏ hàng
147 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 6 33.01 16,227 535,662 17,850 589,229 Thêm giỏ hàng
148 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 6 37.8 16,227 613,391 17,850 674,730 Thêm giỏ hàng
149 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 6 40.98 16,227 664,994 17,850 731,493 Thêm giỏ hàng
150 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 6 45.7 16,227 741,586 17,850 815,745 Thêm giỏ hàng
151 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 6 48.83 16,227 792,378 17,850 871,616 Thêm giỏ hàng
152 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 6 51.94 16,227 842,845 17,850 927,129 Thêm giỏ hàng
153 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 6 56.58 16,227 918,139 17,850 1,009,953 Thêm giỏ hàng
154 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 6 61.17 16,227 992,622 17,850 1,091,885 Thêm giỏ hàng
155 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 6 64.21 16,227 1,041,953 17,850 1,146,149 Thêm giỏ hàng
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
156 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 6 1.73 16,227 28,073 17,850 30,881 Thêm giỏ hàng
157 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 6 1.89 16,227 30,670 17,850 33,737 Thêm giỏ hàng
158 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 6 2.04 16,227 33,104 17,850 36,414 Thêm giỏ hàng
159 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 6 2.2 16,227 35,700 17,850 39,270 Thêm giỏ hàng
160 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 6 2.41 16,227 39,108 17,850 43,019 Thêm giỏ hàng
161 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 6 2.61 16,227 42,353 17,850 46,589 Thêm giỏ hàng
162 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 6 3 16,227 48,682 17,850 53,550 Thêm giỏ hàng
163 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 6 3.2 16,227 51,927 17,850 57,120 Thêm giỏ hàng
164 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 6 3.76 16,227 61,015 17,850 67,116 Thêm giỏ hàng
165 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 6 2.99 16,227 48,520 17,850 53,372 Thêm giỏ hàng
166 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 6 3.27 16,227 53,063 17,850 58,370 Thêm giỏ hàng
167 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 6 3.55 16,227 57,607 17,850 63,368 Thêm giỏ hàng
168 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 6 4.1 16,227 66,532 17,850 73,185 Thêm giỏ hàng
169 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 6 4.37 16,227 70,913 17,850 78,005 Thêm giỏ hàng
170 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 6 5.17 16,227 83,895 17,850 92,285 Thêm giỏ hàng
171 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 6 5.68 16,227 92,171 17,850 101,388 Thêm giỏ hàng
172 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6 6.43 16,227 104,341 17,850 114,776 Thêm giỏ hàng
173 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6 6.92 16,227 112,293 17,850 123,522 Thêm giỏ hàng
174 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 6 3.8 16,227 61,664 17,850 67,830 Thêm giỏ hàng
175 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 6 4.16 16,227 67,505 17,850 74,256 Thêm giỏ hàng
176 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 6 4.52 16,227 73,347 17,850 80,682 Thêm giỏ hàng
177 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 6 5.23 16,227 84,869 17,850 93,356 Thêm giỏ hàng
178 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 6 5.58 16,227 90,548 17,850 99,603 Thêm giỏ hàng
179 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6 6.62 16,227 107,425 17,850 118,167 Thêm giỏ hàng
180 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 6 7.29 16,227 118,297 17,850 130,127 Thêm giỏ hàng
181 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 6 8.29 16,227 134,524 17,850 147,977 Thêm giỏ hàng
182 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 6 8.93 16,227 144,910 17,850 159,401 Thêm giỏ hàng
183 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 6 4.81 16,227 78,053 17,850 85,859 Thêm giỏ hàng
184 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 6 5.27 16,227 85,518 17,850 94,070 Thêm giỏ hàng
185 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 6 5.74 16,227 93,145 17,850 102,459 Thêm giỏ hàng
186 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6 6.65 16,227 107,911 17,850 118,703 Thêm giỏ hàng
187 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 6 7.1 16,227 115,214 17,850 126,735 Thêm giỏ hàng
188 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 6 8.44 16,227 136,958 17,850 150,654 Thêm giỏ hàng
189 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 6 9.32 16,227 151,238 17,850 166,362 Thêm giỏ hàng
190 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 6 10.62 16,227 172,334 17,850 189,567 Thêm giỏ hàng
191 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 6 11.47 16,227 186,127 17,850 204,740 Thêm giỏ hàng
192 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 6 12.72 16,227 206,411 17,850 227,052 Thêm giỏ hàng
193 Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 6 13.54 16,227 219,717 17,850 241,689 Thêm giỏ hàng
194 Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 6 14.35 16,227 232,861 17,850 256,148 Thêm giỏ hàng
195 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 6 5.49 16,227 89,088 17,850 97,997 Thêm giỏ hàng
196 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6 6.02 16,227 97,688 17,850 107,457 Thêm giỏ hàng
197 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6 6.55 16,227 106,289 17,850 116,918 Thêm giỏ hàng
198 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 6 7.6 16,227 123,327 17,850 135,660 Thêm giỏ hàng
199 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 6 8.12 16,227 131,765 17,850 144,942 Thêm giỏ hàng
200 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 6 9.67 16,227 156,918 17,850 172,610 Thêm giỏ hàng
201 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 6 10.68 16,227 173,307 17,850 190,638 Thêm giỏ hàng
202 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 6 12.18 16,227 197,648 17,850 217,413 Thêm giỏ hàng
203 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 6 13.17 16,227 213,713 17,850 235,085 Thêm giỏ hàng
204 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 6 14.63 16,227 237,405 17,850 261,146 Thêm giỏ hàng
205 Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 6 15.58 16,227 252,821 17,850 278,103 Thêm giỏ hàng
206 Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 6 16.53 16,227 268,237 17,850 295,061 Thêm giỏ hàng
207 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6 6.69 16,227 108,560 17,850 119,417 Thêm giỏ hàng
208 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 6 7.28 16,227 118,135 17,850 129,948 Thêm giỏ hàng
209 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 6 8.45 16,227 137,120 17,850 150,833 Thêm giỏ hàng
210 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 6 9.03 16,227 146,532 17,850 161,186 Thêm giỏ hàng
211 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 6 10.76 16,227 174,605 17,850 192,066 Thêm giỏ hàng
212 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 6 11.9 16,227 193,105 17,850 212,415 Thêm giỏ hàng
213 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 6 13.58 16,227 220,366 17,850 242,403 Thêm giỏ hàng
214 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 6 14.69 16,227 238,379 17,850 262,217 Thêm giỏ hàng
215 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 6 16.32 16,227 264,829 17,850 291,312 Thêm giỏ hàng
216 Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 6 17.4 16,227 282,355 17,850 310,590 Thêm giỏ hàng
217 Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 6 18.47 16,227 299,718 17,850 329,690 Thêm giỏ hàng
218 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 6 8.33 16,227 135,173 17,850 148,691 Thêm giỏ hàng
219 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 6 9.67 16,227 156,918 17,850 172,610 Thêm giỏ hàng
220 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 6 10.34 16,227 167,790 17,850 184,569 Thêm giỏ hàng
221 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 6 12.33 16,227 200,082 17,850 220,091 Thêm giỏ hàng
222 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 6 13.64 16,227 221,340 17,850 243,474 Thêm giỏ hàng
223 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 6 15.59 16,227 252,983 17,850 278,282 Thêm giỏ hàng
224 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 6 16.87 16,227 273,754 17,850 301,130 Thêm giỏ hàng
225 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 6 18.77 16,227 304,586 17,850 335,045 Thêm giỏ hàng
226 Ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 6 20.02 16,227 324,870 17,850 357,357 Thêm giỏ hàng
227 Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 6 21.26 16,227 344,992 17,850 379,491 Thêm giỏ hàng
228 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 6 12.12 16,227 196,675 17,850 216,342 Thêm giỏ hàng
229 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 6 12.96 16,227 210,305 17,850 231,336 Thêm giỏ hàng
230 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 6 15.47 16,227 251,036 17,850 276,140 Thêm giỏ hàng
231 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 6 17.13 16,227 277,973 17,850 305,771 Thêm giỏ hàng
232 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 6 19.6 16,227 318,055 17,850 349,860 Thêm giỏ hàng
233 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 6 21.23 16,227 344,505 17,850 378,956 Thêm giỏ hàng
234 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 6 23.66 16,227 383,937 17,850 422,331 Thêm giỏ hàng
235 Ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 6 25.26 16,227 409,901 17,850 450,891 Thêm giỏ hàng
236 Ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 6 26.85 16,227 435,702 17,850 479,273 Thêm giỏ hàng
237 Ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 6 16.45 16,227 266,939 17,850 293,633 Thêm giỏ hàng
238 Ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 6 19.66 16,227 319,028 17,850 350,931 Thêm giỏ hàng
239 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 6 21.78 16,227 353,430 17,850 388,773 Thêm giỏ hàng
240 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 6 24.95 16,227 404,870 17,850 445,358 Thêm giỏ hàng
241 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 6 27.04 16,227 438,785 17,850 482,664 Thêm giỏ hàng
242 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 6 30.16 16,227 489,415 17,850 538,356 Thêm giỏ hàng
243 Ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 6 32.23 16,227 523,005 17,850 575,306 Thêm giỏ hàng
244 Ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 6 34.28 16,227 556,271 17,850 611,898 Thêm giỏ hàng
245 Ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 6 19.27 16,227 312,700 17,850 343,970 Thêm giỏ hàng
246 Ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 6 23.04 16,227 373,876 17,850 411,264 Thêm giỏ hàng
247 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 6 25.54 16,227 414,445 17,850 455,889 Thêm giỏ hàng
248 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 6 29.27 16,227 474,972 17,850 522,470 Thêm giỏ hàng
249 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 6 31.74 16,227 515,054 17,850 566,559 Thêm giỏ hàng
250 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 6 35.42 16,227 574,770 17,850 632,247 Thêm giỏ hàng
251 Ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 6 37.87 16,227 614,527 17,850 675,980 Thêm giỏ hàng
252 Ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 6 40.3 16,227 653,959 17,850 719,355 Thêm giỏ hàng
253 Ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 6 28.29 16,227 459,070 17,850 504,977 Thêm giỏ hàng
254 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 6 31.37 16,227 509,050 17,850 559,955 Thêm giỏ hàng
255 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 6 35.97 16,227 583,695 17,850 642,065 Thêm giỏ hàng
256 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 6 39.03 16,227 633,350 17,850 696,686 Thêm giỏ hàng
257 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 6 43.59 16,227 707,347 17,850 778,082 Thêm giỏ hàng
258 Ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 6 46.61 16,227 756,353 17,850 831,989 Thêm giỏ hàng
259 Ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 6 49.62 16,227 805,197 17,850 885,717 Thêm giỏ hàng
260 Ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 6 29.75 16,227 482,761 17,850 531,038 Thêm giỏ hàng
261 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 6 33 16,227 535,500 17,850 589,050 Thêm giỏ hàng
262 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 6 37.84 16,227 614,040 17,850 675,444 Thêm giỏ hàng
263 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 6 41.06 16,227 666,292 17,850 732,921 Thêm giỏ hàng
264 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 6 45.86 16,227 744,183 17,850 818,601 Thêm giỏ hàng
265 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 6 49.05 16,227 795,948 17,850 875,543 Thêm giỏ hàng
266 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 16,227 847,550 17,850 932,306 Thêm giỏ hàng
267 Ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 6 33.29 16,227 540,206 17,850 594,227 Thêm giỏ hàng
268 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 6 36.93 16,227 599,273 17,850 659,201 Thêm giỏ hàng
269 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 6 42.37 16,227 687,550 17,850 756,305 Thêm giỏ hàng
270 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 6 45.98 16,227 746,130 17,850 820,743 Thêm giỏ hàng
271 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 6 51.37 16,227 833,595 17,850 916,955 Thêm giỏ hàng
272 Ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 6 54.96 16,227 891,851 17,850 981,036 Thêm giỏ hàng
273 Ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 6 58.52 16,227 949,620 17,850 1,044,582 Thêm giỏ hàng
274 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 16,227 847,550 17,850 932,306 Thêm giỏ hàng
Thép hộp đen Hòa Phát
275 Hộp đen 13 x 26 x 1.0 6 2.41 15,045 36,260 16,550 39,886 Thêm giỏ hàng
276 Hộp đen 13 x 26 x 1.1 6 3.77 15,045 56,721 16,550 62,394 Thêm giỏ hàng
277 Hộp đen 13 x 26 x 1.2 6 4.08 15,045 61,385 16,550 67,524 Thêm giỏ hàng
278 Hộp đen 13 x 26 x 1.4 6 4.7 15,045 70,714 16,550 77,785 Thêm giỏ hàng
279 Hộp đen 14 x 14 x 1.0 6 2.41 15,045 36,260 16,550 39,886 Thêm giỏ hàng
280 Hộp đen 14 x 14 x 1.1 6 2.63 15,045 39,570 16,550 43,527 Thêm giỏ hàng
281 Hộp đen 14 x 14 x 1.2 6 2.84 15,045 42,729 16,550 47,002 Thêm giỏ hàng
282 Hộp đen 14 x 14 x 1.4 6 3.25 15,045 48,898 16,550 53,788 Thêm giỏ hàng
283 Hộp đen 16 x 16 x 1.0 6 2.79 15,045 41,977 16,550 46,175 Thêm giỏ hàng
284 Hộp đen 16 x 16 x 1.1 6 3.04 15,045 45,738 16,550 50,312 Thêm giỏ hàng
285 Hộp đen 16 x 16 x 1.2 6 3.29 15,045 49,500 16,550 54,450 Thêm giỏ hàng
286 Hộp đen 16 x 16 x 1.4 6 3.78 15,045 56,872 16,550 62,559 Thêm giỏ hàng
287 Hộp đen 20 x 20 x 1.0 6 3.54 15,045 53,261 16,550 58,587 Thêm giỏ hàng
288 Hộp đen 20 x 20 x 1.1 6 3.87 15,045 58,226 16,550 64,049 Thêm giỏ hàng
289 Hộp đen 20 x 20 x 1.2 6 4.2 15,045 63,191 16,550 69,510 Thêm giỏ hàng
290 Hộp đen 20 x 20 x 1.4 6 4.83 15,045 72,670 16,550 79,937 Thêm giỏ hàng
291 Hộp đen 20 x 20 x 1.5 6 5.14 14,409 74,063 15,850 81,469 Thêm giỏ hàng
292 Hộp đen 20 x 20 x 1.8 6 6.05 14,409 87,175 15,850 95,893 Thêm giỏ hàng
293 Hộp đen 20 x 40 x 1.0 6 5.43 15,045 81,697 16,550 89,867 Thêm giỏ hàng
294 Hộp đen 20 x 40 x 1.1 6 5.94 15,045 89,370 16,550 98,307 Thêm giỏ hàng
295 Hộp đen 20 x 40 x 1.2 6 6.46 15,045 97,194 16,550 106,913 Thêm giỏ hàng
296 Hộp đen 20 x 40 x 1.4 6 7.47 15,045 112,390 16,550 123,629 Thêm giỏ hàng
297 Hộp đen 20 x 40 x 1.5 6 7.79 14,409 112,247 15,850 123,472 Thêm giỏ hàng
298 Hộp đen 20 x 40 x 1.8 6 9.44 14,409 136,022 15,850 149,624 Thêm giỏ hàng
299 Hộp đen 20 x 40 x 2.0 6 10.4 14,136 147,018 15,550 161,720 Thêm giỏ hàng
300 Hộp đen 20 x 40 x 2.3 6 11.8 14,136 166,809 15,550 183,490 Thêm giỏ hàng
301 Hộp đen 20 x 40 x 2.5 6 12.72 14,136 179,815 15,550 197,796 Thêm giỏ hàng
302 Hộp đen 25 x 25 x 1.0 6 4.48 15,045 67,404 16,550 74,144 Thêm giỏ hàng
303 Hộp đen 25 x 25 x 1.1 6 4.91 15,045 73,873 16,550 81,261 Thêm giỏ hàng
304 Hộp đen 25 x 25 x 1.2 6 5.33 15,045 80,192 16,550 88,212 Thêm giỏ hàng
305 Hộp đen 25 x 25 x 1.4 6 6.15 15,045 92,530 16,550 101,783 Thêm giỏ hàng
306 Hộp đen 25 x 25 x 1.5 6 6.56 14,409 94,524 15,850 103,976 Thêm giỏ hàng
307 Hộp đen 25 x 25 x 1.8 6 7.75 14,409 111,670 15,850 122,838 Thêm giỏ hàng
308 Hộp đen 25 x 25 x 2.0 6 8.52 14,136 120,442 15,550 132,486 Thêm giỏ hàng
309 Hộp đen 25 x 50 x 1.0 6 6.84 15,045 102,911 16,550 113,202 Thêm giỏ hàng
310 Hộp đen 25 x 50 x 1.1 6 7.5 15,045 112,841 16,550 124,125 Thêm giỏ hàng
311 Hộp đen 25 x 50 x 1.2 6 8.15 15,045 122,620 16,550 134,883 Thêm giỏ hàng
312 Hộp đen 25 x 50 x 1.4 6 9.45 15,045 142,180 16,550 156,398 Thêm giỏ hàng
313 Hộp đen 25 x 50 x 1.5 6 10.09 14,409 145,388 15,850 159,927 Thêm giỏ hàng
314 Hộp đen 25 x 50 x 1.8 6 11.98 14,409 172,621 15,850 189,883 Thêm giỏ hàng
315 Hộp đen 25 x 50 x 2.0 6 13.23 14,136 187,024 15,550 205,727 Thêm giỏ hàng
316 Hộp đen 25 x 50 x 2.3 6 15.06 14,136 212,894 15,550 234,183 Thêm giỏ hàng
317 Hộp đen 25 x 50 x 2.5 6 16.25 14,136 229,716 15,550 252,688 Thêm giỏ hàng
318 Hộp đen 30 x 30 x 1.0 6 5.43 15,045 81,697 16,550 89,867 Thêm giỏ hàng
319 Hộp đen 30 x 30 x 1.1 6 5.94 15,045 89,370 16,550 98,307 Thêm giỏ hàng
320 Hộp đen 30 x 30 x 1.2 6 6.46 15,045 97,194 16,550 106,913 Thêm giỏ hàng
321 Hộp đen 30 x 30 x 1.4 6 7.47 15,045 112,390 16,550 123,629 Thêm giỏ hàng
322 Hộp đen 30 x 30 x 1.5 6 7.97 14,409 114,840 15,850 126,325 Thêm giỏ hàng
323 Hộp đen 30 x 30 x 1.8 6 9.44 14,409 136,022 15,850 149,624 Thêm giỏ hàng
324 Hộp đen 30 x 30 x 2.0 6 10.4 14,136 147,018 15,550 161,720 Thêm giỏ hàng
325 Hộp đen 30 x 30 x 2.3 6 11.8 14,136 166,809 15,550 183,490 Thêm giỏ hàng
326 Hộp đen 30 x 30 x 2.5 6 12.72 14,136 179,815 15,550 197,796 Thêm giỏ hàng
327 Hộp đen 30 x 60 x 1.0 6 8.25 15,045 124,125 16,550 136,538 Thêm giỏ hàng
328 Hộp đen 30 x 60 x 1.1 6 9.05 15,045 136,161 16,550 149,778 Thêm giỏ hàng
329 Hộp đen 30 x 60 x 1.2 6 9.85 15,045 148,198 16,550 163,018 Thêm giỏ hàng
330 Hộp đen 30 x 60 x 1.4 6 11.43 15,045 171,970 16,550 189,167 Thêm giỏ hàng
331 Hộp đen 30 x 60 x 1.5 6 12.21 14,409 175,935 15,850 193,529 Thêm giỏ hàng
332 Hộp đen 30 x 60 x 1.8 6 14.53 14,409 209,364 15,850 230,301 Thêm giỏ hàng
333 Hộp đen 30 x 60 x 2.0 6 16.05 14,136 226,889 15,550 249,578 Thêm giỏ hàng
334 Hộp đen 30 x 60 x 2.3 6 18.3 14,136 258,695 15,550 284,565 Thêm giỏ hàng
335 Hộp đen 30 x 60 x 2.5 6 19.78 14,136 279,617 15,550 307,579 Thêm giỏ hàng
336 Hộp đen 30 x 60 x 2.8 6 21.97 14,136 310,576 15,550 341,634 Thêm giỏ hàng
337 Hộp đen 30 x 60 x 3.0 6 23.4 14,136 330,791 15,550 363,870 Thêm giỏ hàng
338 Hộp đen 40 x 40 x 1.1 6 8.02 15,045 120,665 16,550 132,731 Thêm giỏ hàng
339 Hộp đen 40 x 40 x 1.2 6 8.72 15,045 131,196 16,550 144,316 Thêm giỏ hàng
340 Hộp đen 40 x 40 x 1.4 6 10.11 15,045 152,110 16,550 167,321 Thêm giỏ hàng
341 Hộp đen 40 x 40 x 1.5 6 10.8 14,409 155,618 15,850 171,180 Thêm giỏ hàng
342 Hộp đen 40 x 40 x 1.8 6 12.83 14,409 184,869 15,850 203,356 Thêm giỏ hàng
343 Hộp đen 40 x 40 x 2.0 6 14.17 14,136 200,312 15,550 220,344 Thêm giỏ hàng
344 Hộp đen 40 x 40 x 2.3 6 16.14 14,136 228,161 15,550 250,977 Thêm giỏ hàng
345 Hộp đen 40 x 40 x 2.5 6 17.43 14,136 246,397 15,550 271,037 Thêm giỏ hàng
346 Hộp đen 40 x 40 x 2.8 6 19.33 14,136 273,256 15,550 300,582 Thêm giỏ hàng
347 Hộp đen 40 x 40 x 3.0 6 20.57 14,136 290,785 15,550 319,864 Thêm giỏ hàng
348 Hộp đen 40 x 80 x 1.1 6 12.16 15,045 182,953 16,550 201,248 Thêm giỏ hàng
349 Hộp đen 40 x 80 x 1.2 6 13.24 15,045 199,202 16,550 219,122 Thêm giỏ hàng
350 Hộp đen 40 x 80 x 1.4 6 15.38 15,045 231,399 16,550 254,539 Thêm giỏ hàng
351 Hộp đen 40 x 80 x 3.2 6 33.86 14,136 478,657 15,550 526,523 Thêm giỏ hàng
352 Hộp đen 40 x 80 x 3.0 6 31.88 14,136 450,667 15,550 495,734 Thêm giỏ hàng
353 Hộp đen 40 x 80 x 2.8 6 29.88 14,136 422,395 15,550 464,634 Thêm giỏ hàng
354 Hộp đen 40 x 80 x 2.5 6 26.85 14,136 379,561 15,550 417,518 Thêm giỏ hàng
355 Hộp đen 40 x 80 x 2.3 6 24.8 14,136 350,582 15,550 385,640 Thêm giỏ hàng
356 Hộp đen 40 x 80 x 2.0 6 21.7 14,136 306,759 15,550 337,435 Thêm giỏ hàng
357 Hộp đen 40 x 80 x 1.8 6 19.61 14,409 282,562 15,850 310,819 Thêm giỏ hàng
358 Hộp đen 40 x 80 x 1.5 6 16.45 14,409 237,030 15,850 260,733 Thêm giỏ hàng
359 Hộp đen 40 x 100 x 1.5 6 19.27 14,409 277,663 15,850 305,430 Thêm giỏ hàng
360 Hộp đen 40 x 100 x 1.8 6 23.01 14,409 331,553 15,850 364,709 Thêm giỏ hàng
361 Hộp đen 40 x 100 x 2.0 6 25.47 14,136 360,053 15,550 396,059 Thêm giỏ hàng
362 Hộp đen 40 x 100 x 2.3 6 29.14 14,136 411,934 15,550 453,127 Thêm giỏ hàng
363 Hộp đen 40 x 100 x 2.5 6 31.56 14,136 446,144 15,550 490,758 Thêm giỏ hàng
364 Hộp đen 40 x 100 x 2.8 6 35.15 14,136 496,893 15,550 546,583 Thêm giỏ hàng
365 Hộp đen 40 x 100 x 3.0 6 37.53 14,136 530,538 15,550 583,592 Thêm giỏ hàng
366 Hộp đen 40 x 100 x 3.2 6 38.39 14,136 542,695 15,550 596,965 Thêm giỏ hàng
367 Hộp đen 50 x 50 x 1.1 6 10.09 15,045 151,809 16,550 166,990 Thêm giỏ hàng
368 Hộp đen 50 x 50 x 1.2 6 10.98 15,045 165,199 16,550 181,719 Thêm giỏ hàng
369 Hộp đen 50 x 50 x 1.4 6 12.74 15,045 191,679 16,550 210,847 Thêm giỏ hàng
370 Hộp đen 50 x 50 x 3.2 6 27.83 14,136 393,415 15,550 432,757 Thêm giỏ hàng
371 Hộp đen 50 x 50 x 3.0 6 26.23 14,136 370,797 15,550 407,877 Thêm giỏ hàng
372 Hộp đen 50 x 50 x 2.8 6 24.6 14,136 347,755 15,550 382,530 Thêm giỏ hàng
373 Hộp đen 50 x 50 x 2.5 6 22.14 14,136 312,979 15,550 344,277 Thêm giỏ hàng
374 Hộp đen 50 x 50 x 2.3 6 20.47 14,136 289,371 15,550 318,309 Thêm giỏ hàng
375 Hộp đen 50 x 50 x 2.0 6 17.94 14,136 253,606 15,550 278,967 Thêm giỏ hàng
376 Hộp đen 50 x 50 x 1.8 6 16.22 14,409 233,715 15,850 257,087 Thêm giỏ hàng
377 Hộp đen 50 x 50 x 1.5 6 13.62 14,409 196,252 15,850 215,877 Thêm giỏ hàng
378 Hộp đen 50 x 100 x 1.4 6 19.33 15,045 290,829 16,550 319,912 Thêm giỏ hàng
379 Hộp đen 50 x 100 x 1.5 6 20.68 14,409 297,980 15,850 327,778 Thêm giỏ hàng
380 Hộp đen 50 x 100 x 1.8 6 24.69 14,409 355,760 15,850 391,337 Thêm giỏ hàng
381 Hộp đen 50 x 100 x 2.0 6 27.34 14,136 386,488 15,550 425,137 Thêm giỏ hàng
382 Hộp đen 50 x 100 x 2.3 6 31.29 14,136 442,327 15,550 486,560 Thêm giỏ hàng
383 Hộp đen 50 x 100 x 2.5 6 33.89 14,136 479,081 15,550 526,990 Thêm giỏ hàng
384 Hộp đen 50 x 100 x 2.8 6 37.77 14,136 533,930 15,550 587,324 Thêm giỏ hàng
385 Hộp đen 50 x 100 x 3.0 6 40.33 14,136 570,120 15,550 627,132 Thêm giỏ hàng
386 Hộp đen 50 x 100 x 3.2 6 42.87 14,136 606,026 15,550 666,629 Thêm giỏ hàng
387 Hộp đen 60 x 60 x 1.1 6 12.16 15,045 182,953 16,550 201,248 Thêm giỏ hàng
388 Hộp đen 60 x 60 x 1.2 6 13.24 15,045 199,202 16,550 219,122 Thêm giỏ hàng
389 Hộp đen 60 x 60 x 1.4 6 15.38 15,045 231,399 16,550 254,539 Thêm giỏ hàng
390 Hộp đen 60 x 60 x 1.5 6 16.45 14,409 237,030 15,850 260,733 Thêm giỏ hàng
391 Hộp đen 60 x 60 x 1.8 6 19.61 14,409 282,562 15,850 310,819 Thêm giỏ hàng
392 Hộp đen 60 x 60 x 2.0 6 21.7 14,136 306,759 15,550 337,435 Thêm giỏ hàng
393 Hộp đen 60 x 60 x 2.3 6 24.8 14,136 350,582 15,550 385,640 Thêm giỏ hàng
394 Hộp đen 60 x 60 x 2.5 6 26.85 14,136 379,561 15,550 417,518 Thêm giỏ hàng
395 Hộp đen 60 x 60 x 2.8 6 29.88 14,136 422,395 15,550 464,634 Thêm giỏ hàng
396 Hộp đen 60 x 60 x 3.0 6 31.88 14,136 450,667 15,550 495,734 Thêm giỏ hàng
397 Hộp đen 60 x 60 x 3.2 6 33.86 14,136 478,657 15,550 526,523 Thêm giỏ hàng
398 Hộp đen 90 x 90 x 1.5 6 24.93 14,409 359,219 15,850 395,141 Thêm giỏ hàng
399 Hộp đen 90 x 90 x 1.8 6 29.79 14,409 429,247 15,850 472,172 Thêm giỏ hàng
400 Hộp đen 90 x 90 x 2.0 6 33.01 14,136 466,641 15,550 513,306 Thêm giỏ hàng
401 Hộp đen 90 x 90 x 2.3 6 37.8 14,136 534,355 15,550 587,790 Thêm giỏ hàng
402 Hộp đen 90 x 90 x 2.5 6 40.98 14,136 579,308 15,550 637,239 Thêm giỏ hàng
403 Hộp đen 90 x 90 x 2.8 6 45.7 14,136 646,032 15,550 710,635 Thêm giỏ hàng
404 Hộp đen 90 x 90 x 3.0 6 48.83 14,136 690,279 15,550 759,307 Thêm giỏ hàng
405 Hộp đen 90 x 90 x 3.2 6 51.94 14,136 734,243 15,550 807,667 Thêm giỏ hàng
406 Hộp đen 90 x 90 x 3.5 6 56.58 14,136 799,835 15,550 879,819 Thêm giỏ hàng
407 Hộp đen 90 x 90 x 3.8 6 61.17 14,136 864,721 15,550 951,194 Thêm giỏ hàng
408 Hộp đen 90 x 90 x 4.0 6 64.21 14,136 907,696 15,550 998,466 Thêm giỏ hàng
409 Hộp đen 60 x 120 x 1.8 6 29.79 14,409 429,247 15,850 472,172 Thêm giỏ hàng
410 Hộp đen 60 x 120 x 2.0 6 33.01 14,136 466,641 15,550 513,306 Thêm giỏ hàng
411 Hộp đen 60 x 120 x 2.3 6 37.8 14,136 534,355 15,550 587,790 Thêm giỏ hàng
412 Hộp đen 60 x 120 x 2.5 6 40.98 14,136 579,308 15,550 637,239 Thêm giỏ hàng
413 Hộp đen 60 x 120 x 2.8 6 45.7 14,136 646,032 15,550 710,635 Thêm giỏ hàng
414 Hộp đen 60 x 120 x 3.0 6 48.83 14,136 690,279 15,550 759,307 Thêm giỏ hàng
415 Hộp đen 60 x 120 x 3.2 6 51.94 14,136 734,243 15,550 807,667 Thêm giỏ hàng
416 Hộp đen 60 x 120 x 3.5 6 56.58 14,136 799,835 15,550 879,819 Thêm giỏ hàng
417 Hộp đen 60 x 120 x 3.8 6 61.17 14,136 864,721 15,550 951,194 Thêm giỏ hàng
418 Hộp đen 60 x 120 x 4.0 6 64.21 14,136 907,696 15,550 998,466 Thêm giỏ hàng
419 Hộp đen 100 x 150 x 3.0 6 62.68 14,136 886,067 15,550 974,674 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen Hòa Phát
420 Ống đen D12.7 x 1.0 6 1.73 15,045 26,029 16,550 28,632 Thêm giỏ hàng
421 Ống đen D12.7 x 1.1 6 1.89 15,045 28,436 16,550 31,280 Thêm giỏ hàng
422 Ống đen D12.7 x 1.2 6 2.04 15,045 30,693 16,550 33,762 Thêm giỏ hàng
423 Ống đen D15.9 x 1.0 6 2.2 15,045 33,100 16,550 36,410 Thêm giỏ hàng
424 Ống đen D15.9 x 1.1 6 2.41 15,045 36,260 16,550 39,886 Thêm giỏ hàng
425 Ống đen D15.9 x 1.2 6 2.61 15,045 39,269 16,550 43,196 Thêm giỏ hàng
426 Ống đen D15.9 x 1.4 6 3 15,045 45,136 16,550 49,650 Thêm giỏ hàng
427 Ống đen D15.9 x 1.5 6 3.2 14,409 46,109 15,850 50,720 Thêm giỏ hàng
428 Ống đen D15.9 x 1.8 6 3.76 14,409 54,178 15,850 59,596 Thêm giỏ hàng
429 Ống đen D21.2 x 1.0 6 2.99 15,045 44,986 16,550 49,485 Thêm giỏ hàng
430 Ống đen D21.2 x 1.1 6 3.27 15,045 49,199 16,550 54,119 Thêm giỏ hàng
431 Ống đen D21.2 x 1.2 6 3.55 15,045 53,411 16,550 58,753 Thêm giỏ hàng
432 Ống đen D21.2 x 1.4 6 4.1 15,045 61,686 16,550 67,855 Thêm giỏ hàng
433 Ống đen D21.2 x 1.5 6 4.37 14,409 62,968 15,850 69,265 Thêm giỏ hàng
434 Ống đen D21.2 x 1.8 6 5.17 14,409 74,495 15,850 81,945 Thêm giỏ hàng
435 Ống đen D21.2 x 2.0 6 5.68 14,136 80,295 15,550 88,324 Thêm giỏ hàng
436 Ống đen D21.2 x 2.3 6 6.43 14,136 90,897 15,550 99,987 Thêm giỏ hàng
437 Ống đen D21.2 x 2.5 6 6.92 14,136 97,824 15,550 107,606 Thêm giỏ hàng
438 Ống đen D26.65 x 1.0 6 3.8 15,045 57,173 16,550 62,890 Thêm giỏ hàng
439 Ống đen D26.65 x 1.1 6 4.16 15,045 62,589 16,550 68,848 Thêm giỏ hàng
440 Ống đen D26.65 x 1.2 6 4.52 15,045 68,005 16,550 74,806 Thêm giỏ hàng
441 Ống đen D26.65 x 1.4 6 5.23 15,045 78,688 16,550 86,557 Thêm giỏ hàng
442 Ống đen D26.65 x 1.5 6 5.58 14,409 80,403 15,850 88,443 Thêm giỏ hàng
443 Ống đen D26.65 x 1.8 6 6.62 14,409 95,388 15,850 104,927 Thêm giỏ hàng
444 Ống đen D26.65 x 2.0 6 7.29 14,136 103,054 15,550 113,360 Thêm giỏ hàng
445 Ống đen D26.65 x 2.3 6 8.29 14,136 117,190 15,550 128,910 Thêm giỏ hàng
446 Ống đen D26.65 x 2.5 6 8.93 14,136 126,238 15,550 138,862 Thêm giỏ hàng
447 Ống đen D33.5 x 1.0 6 4.81 15,045 72,369 16,550 79,606 Thêm giỏ hàng
448 Ống đen D33.5 x 1.1 6 5.27 15,045 79,290 16,550 87,219 Thêm giỏ hàng
449 Ống đen D33.5 x 1.2 6 5.74 15,045 86,361 16,550 94,997 Thêm giỏ hàng
450 Ống đen D33.5 x 1.4 6 6.65 15,045 100,052 16,550 110,058 Thêm giỏ hàng
451 Ống đen D33.5 x 1.5 6 7.1 14,409 102,305 15,850 112,535 Thêm giỏ hàng
452 Ống đen D33.5 x 1.8 6 8.44 14,409 121,613 15,850 133,774 Thêm giỏ hàng
453 Ống đen D33.5 x 2.0 6 9.32 14,136 131,751 15,550 144,926 Thêm giỏ hàng
454 Ống đen D33.5 x 2.3 6 10.62 14,136 150,128 15,550 165,141 Thêm giỏ hàng
455 Ống đen D33.5 x 2.5 6 11.47 14,136 162,144 15,550 178,359 Thêm giỏ hàng
456 Ống đen D33.5 x 2.8 6 12.72 14,136 179,815 15,550 197,796 Thêm giỏ hàng
457 Ống đen D33.5 x 3.0 6 13.54 14,136 191,406 15,550 210,547 Thêm giỏ hàng
458 Ống đen D33.5 x 3.2 6 14.35 14,136 202,857 15,550 223,143 Thêm giỏ hàng
459 Ống đen D38.1 x 1.0 6 5.49 14,409 79,106 15,850 87,017 Thêm giỏ hàng
460 Ống đen D38.1 x 1.1 6 6.02 15,045 90,574 16,550 99,631 Thêm giỏ hàng
461 Ống đen D38.1 x 1.2 6 6.55 15,045 98,548 16,550 108,403 Thêm giỏ hàng
462 Ống đen D38.1 x 1.4 6 7.6 15,045 114,345 16,550 125,780 Thêm giỏ hàng
463 Ống đen D38.1 x 1.5 6 8.12 14,409 117,002 15,850 128,702 Thêm giỏ hàng
464 Ống đen D38.1 x 1.8 6 9.67 14,409 139,336 15,850 153,270 Thêm giỏ hàng
465 Ống đen D38.1 x 2.0 6 10.68 14,136 150,976 15,550 166,074 Thêm giỏ hàng
466 Ống đen D38.1 x 2.3 6 12.18 14,136 172,181 15,550 189,399 Thêm giỏ hàng
467 Ống đen D38.1 x 2.5 6 13.17 14,136 186,176 15,550 204,794 Thêm giỏ hàng
468 Ống đen D38.1 x 2.8 6 14.63 14,136 206,815 15,550 227,497 Thêm giỏ hàng
469 Ống đen D38.1 x 3.0 6 15.58 14,136 220,245 15,550 242,269 Thêm giỏ hàng
470 Ống đen D38.1 x 3.2 6 16.53 14,136 233,674 15,550 257,042 Thêm giỏ hàng
471 Ống đen D42.2 x 1.1 6 6.69 15,045 100,654 16,550 110,720 Thêm giỏ hàng
472 Ống đen D42.2 x 1.2 6 7.28 15,045 109,531 16,550 120,484 Thêm giỏ hàng
473 Ống đen D42.2 x 1.4 6 8.45 15,045 127,134 16,550 139,848 Thêm giỏ hàng
474 Ống đen D42.2 x 1.5 6 9.03 14,409 130,114 15,850 143,126 Thêm giỏ hàng
475 Ống đen D42.2 x 1.8 6 10.76 14,409 155,042 15,850 170,546 Thêm giỏ hàng
476 Ống đen D42.2 x 2.0 6 11.9 14,136 168,223 15,550 185,045 Thêm giỏ hàng
477 Ống đen D42.2 x 2.3 6 13.58 14,136 191,972 15,550 211,169 Thêm giỏ hàng
478 Ống đen D42.2 x 2.5 6 14.69 14,136 207,663 15,550 228,430 Thêm giỏ hàng
479 Ống đen D42.2 x 2.8 6 16.32 14,136 230,705 15,550 253,776 Thêm giỏ hàng
480 Ống đen D42.2 x 3.0 6 17.4 14,136 245,973 15,550 270,570 Thêm giỏ hàng
481 Ống đen D42.2 x 3.2 6 18.47 14,136 261,099 15,550 287,209 Thêm giỏ hàng
482 Ống đen D48.1 x 1.2 6 8.33 15,045 125,329 16,550 137,862 Thêm giỏ hàng
483 Ống đen D48.1 x 1.4 6 9.67 15,045 145,490 16,550 160,039 Thêm giỏ hàng
484 Ống đen D48.1 x 1.5 6 10.34 14,409 148,990 15,850 163,889 Thêm giỏ hàng
485 Ống đen D48.1 x 1.8 6 12.33 14,409 177,664 15,850 195,431 Thêm giỏ hàng
486 Ống đen D48.1 x 2.0 6 13.64 14,136 192,820 15,550 212,102 Thêm giỏ hàng
487 Ống đen D48.1 x 2.3 6 15.59 14,136 220,386 15,550 242,425 Thêm giỏ hàng
488 Ống đen D48.1 x 2.5 6 16.87 14,136 238,480 15,550 262,329 Thêm giỏ hàng
489 Ống đen D48.1 x 2.8 6 18.77 14,136 265,340 15,550 291,874 Thêm giỏ hàng
490 Ống đen D48.1 x 3.0 6 20.02 14,136 283,010 15,550 311,311 Thêm giỏ hàng
491 Ống đen D48.1 x 3.2 6 21.26 14,136 300,539 15,550 330,593 Thêm giỏ hàng
492 Ống đen D59.9 x 1.4 6 12.12 15,045 182,351 16,550 200,586 Thêm giỏ hàng
493 Ống đen D59.9 x 1.5 6 12.96 14,409 186,742 15,850 205,416 Thêm giỏ hàng
494 Ống đen D59.9 x 1.8 6 15.47 14,409 222,909 15,850 245,200 Thêm giỏ hàng
495 Ống đen D59.9 x 2.0 6 17.13 14,136 242,156 15,550 266,372 Thêm giỏ hàng
496 Ống đen D59.9 x 2.3 6 19.6 14,136 277,073 15,550 304,780 Thêm giỏ hàng
497 Ống đen D59.9 x 2.5 6 21.23 14,136 300,115 15,550 330,127 Thêm giỏ hàng
498 Ống đen D59.9 x 2.8 6 23.66 14,136 334,466 15,550 367,913 Thêm giỏ hàng
499 Ống đen D59.9 x 3.0 6 25.26 14,136 357,085 15,550 392,793 Thêm giỏ hàng
500 Ống đen D59.9 x 3.2 6 26.85 14,136 379,561 15,550 417,518 Thêm giỏ hàng
501 Ống đen D75.6 x 1.5 6 16.45 14,409 237,030 15,850 260,733 Thêm giỏ hàng
502 Ống đen D75.6 x 1.8 6 49.66 14,409 715,555 15,850 787,111 Thêm giỏ hàng
503 Ống đen D75.6 x 2.0 6 21.78 14,136 307,890 15,550 338,679 Thêm giỏ hàng
504 Ống đen D75.6 x 2.3 6 24.95 14,136 352,702 15,550 387,973 Thêm giỏ hàng
505 Ống đen D75.6 x 2.5 6 27.04 14,136 382,247 15,550 420,472 Thêm giỏ hàng
506 Ống đen D75.6 x 2.8 6 30.16 14,136 426,353 15,550 468,988 Thêm giỏ hàng
507 Ống đen D75.6 x 3.0 6 32.23 14,136 455,615 15,550 501,177 Thêm giỏ hàng
508 Ống đen D75.6 x 3.2 6 34.28 14,136 484,595 15,550 533,054 Thêm giỏ hàng
509 Ống đen D88.3 x 1.5 6 19.27 14,409 277,663 15,850 305,430 Thêm giỏ hàng
510 Ống đen D88.3 x 1.8 6 23.04 14,409 331,985 15,850 365,184 Thêm giỏ hàng
511 Ống đen D88.3 x 2.0 6 25.54 14,136 361,043 15,550 397,147 Thêm giỏ hàng
512 Ống đen D88.3 x 2.3 6 29.27 14,136 413,771 15,550 455,149 Thêm giỏ hàng
513 Ống đen D88.3 x 2.5 6 31.74 14,136 448,688 15,550 493,557 Thêm giỏ hàng
514 Ống đen D88.3 x 2.8 6 35.42 14,136 500,710 15,550 550,781 Thêm giỏ hàng
515 Ống đen D88.3 x 3.0 6 37.87 14,136 535,344 15,550 588,879 Thêm giỏ hàng
516 Ống đen D88.3 x 3.2 6 40.3 14,136 569,695 15,550 626,665 Thêm giỏ hàng
517 Ống đen D108.0 x 1.8 6 28.29 14,409 407,633 15,850 448,397 Thêm giỏ hàng
518 Ống đen D108.0 x 2.0 6 31.37 14,136 443,458 15,550 487,804 Thêm giỏ hàng
519 Ống đen D108.0 x 2.3 6 35.97 14,136 508,485 15,550 559,334 Thêm giỏ hàng
520 Ống đen D108.0 x 2.5 6 39.03 14,136 551,742 15,550 606,917 Thêm giỏ hàng
521 Ống đen D108.0 x 2.8 6 45.86 14,136 648,294 15,550 713,123 Thêm giỏ hàng
522 Ống đen D108.0 x 3.0 6 46.61 14,136 658,896 15,550 724,786 Thêm giỏ hàng
523 Ống đen D108.0 x 3.2 6 49.62 14,136 701,446 15,550 771,591 Thêm giỏ hàng
524 Ống đen D113.5 x 1.8 6 29.75 14,409 428,670 15,850 471,538 Thêm giỏ hàng
525 Ống đen D113.5 x 2.0 6 33 14,136 466,500 15,550 513,150 Thêm giỏ hàng
526 Ống đen D113.5 x 2.3 6 37.84 14,136 534,920 15,550 588,412 Thêm giỏ hàng
527 Ống đen D113.5 x 2.5 6 41.06 14,136 580,439 15,550 638,483 Thêm giỏ hàng
528 Ống đen D113.5 x 2.8 6 45.86 14,136 648,294 15,550 713,123 Thêm giỏ hàng
529 Ống đen D113.5 x 3.0 6 49.05 14,136 693,389 15,550 762,728 Thêm giỏ hàng
530 Ống đen D113.5 x 3.2 6 52.23 14,136 738,342 15,550 812,177 Thêm giỏ hàng
531 Ống đen D126.8 x 1.8 6 33.29 14,409 479,679 15,850 527,647 Thêm giỏ hàng
532 Ống đen D126.8 x 2.0 6 36.93 14,136 522,056 15,550 574,262 Thêm giỏ hàng
533 Ống đen D126.8 x 2.3 6 42.37 14,136 598,958 15,550 658,854 Thêm giỏ hàng
534 Ống đen D126.8 x 2.5 6 45.98 14,136 649,990 15,550 714,989 Thêm giỏ hàng
535 Ống đen D126.8 x 2.8 6 54.37 14,136 768,594 15,550 845,454 Thêm giỏ hàng
536 Ống đen D126.8 x 3.0 6 54.96 14,136 776,935 15,550 854,628 Thêm giỏ hàng
537 Ống đen D126.8 x 3.2 6 58.52 14,136 827,260 15,550 909,986 Thêm giỏ hàng
538 Ống đen D113.5 x 4.0 14 64.81 13,227 857,260 14,550 942,986 Thêm giỏ hàng
Thép hộp đen cỡ lớn
539 Hộp đen 100 x 100 x 2.0 6 36.78 15,045 553,372 16,550 608,709 Thêm giỏ hàng
540 Hộp đen 100 x 100 x 2.5 6 45.69 15,045 687,427 16,550 756,170 Thêm giỏ hàng
541 Hộp đen 100 x 100 x 2.8 6 50.98 15,045 767,017 16,550 843,719 Thêm giỏ hàng
542 Hộp đen 100 x 100 x 3.0 6 54.49 15,045 819,827 16,550 901,810 Thêm giỏ hàng
543 Hộp đen 100 x 100 x 3.2 6 57.97 15,045 872,185 16,550 959,404 Thêm giỏ hàng
544 Hộp đen 100 x 100 x 3.5 6 79.66 15,045 1,198,521 16,550 1,318,373 Thêm giỏ hàng
545 Hộp đen 100 x 100 x 3.8 6 68.33 15,045 1,028,056 16,550 1,130,862 Thêm giỏ hàng
546 Hộp đen 100 x 100 x 4.0 6 71.74 15,045 1,079,361 16,550 1,187,297 Thêm giỏ hàng
547 Hộp đen 100 x 150 x 2.0 6 46.2 15,045 695,100 16,550 764,610 Thêm giỏ hàng
548 Hộp đen 100 x 150 x 2.5 6 57.46 15,045 864,512 16,550 950,963 Thêm giỏ hàng
549 Hộp đen 100 x 150 x 2.8 6 64.17 15,045 965,467 16,550 1,062,014 Thêm giỏ hàng
550 Hộp đen 100 x 150 x 3.2 6 73.04 15,045 1,098,920 16,550 1,208,812 Thêm giỏ hàng
551 Hộp đen 100 x 150 x 3.5 6 79.66 15,045 1,198,521 16,550 1,318,373 Thêm giỏ hàng
552 Hộp đen 100 x 150 x 3.8 6 86.23 15,045 1,297,370 16,550 1,427,107 Thêm giỏ hàng
553 Hộp đen 100 x 150 x 4.0 6 90.58 15,045 1,362,817 16,550 1,499,099 Thêm giỏ hàng
554 Hộp đen 150 x 150 x 2.0 6 55.62 15,045 836,828 16,550 920,511 Thêm giỏ hàng
555 Hộp đen 150 x 150 x 2.5 6 69.24 15,045 1,041,747 16,550 1,145,922 Thêm giỏ hàng
556 Hộp đen 150 x 150 x 2.8 6 77.36 15,045 1,163,916 16,550 1,280,308 Thêm giỏ hàng
557 Hộp đen 150 x 150 x 3.0 6 82.75 15,045 1,245,011 16,550 1,369,513 Thêm giỏ hàng
558 Hộp đen 150 x 150 x 3.2 6 88.12 15,045 1,325,805 16,550 1,458,386 Thêm giỏ hàng
559 Hộp đen 150 x 150 x 3.5 6 96.14 15,045 1,446,470 16,550 1,591,117 Thêm giỏ hàng
560 Hộp đen 150 x 150 x 3.8 6 104.12 15,045 1,566,533 16,550 1,723,186 Thêm giỏ hàng
561 Hộp đen 150 x 150 x 4.0 6 109.42 15,045 1,646,274 16,550 1,810,901 Thêm giỏ hàng
562 Hộp đen 100 x 200 x 2.0 6 55.62 15,045 836,828 16,550 920,511 Thêm giỏ hàng
563 Hộp đen 100 x 200 x 2.5 6 69.24 15,045 1,041,747 16,550 1,145,922 Thêm giỏ hàng
564 Hộp đen 100 x 200 x 2.8 6 77.36 15,045 1,163,916 16,550 1,280,308 Thêm giỏ hàng
565 Hộp đen 100 x 200 x 3.0 6 82.75 15,045 1,245,011 16,550 1,369,513 Thêm giỏ hàng
566 Hộp đen 100 x 200 x 3.2 6 88.12 15,045 1,325,805 16,550 1,458,386 Thêm giỏ hàng
567 Hộp đen 100 x 200 x 3.5 6 96.14 15,045 1,446,470 16,550 1,591,117 Thêm giỏ hàng
568 Hộp đen 100 x 200 x 3.8 6 104.12 15,045 1,566,533 16,550 1,723,186 Thêm giỏ hàng
569 Hộp đen 100 x 200 x 4.0 6 109.42 15,045 1,646,274 16,550 1,810,901 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen cỡ lớn
570 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 6 80.46 14,590 1,173,911 16,049 1,291,303 Thêm giỏ hàng
571 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 6 96.54 14,590 1,408,519 16,049 1,549,370 Thêm giỏ hàng
572 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 6 111.66 14,590 1,629,119 16,049 1,792,031 Thêm giỏ hàng
573 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.55 6 130.62 14,590 1,905,746 16,049 2,096,320 Thêm giỏ hàng
574 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 6 96.24 15,045 1,447,975 16,550 1,592,772 Thêm giỏ hàng
575 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 6 115.62 15,045 1,739,555 16,550 1,913,511 Thêm giỏ hàng
576 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 6 133.86 15,045 2,013,985 16,550 2,215,383 Thêm giỏ hàng
577 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 6 152.16 15,045 2,289,316 16,550 2,518,248 Thêm giỏ hàng
578 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 6 151.56 15,045 2,280,289 16,550 2,508,318 Thêm giỏ hàng
579 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 6 163.32 15,045 2,457,224 16,550 2,702,946 Thêm giỏ hàng
580 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 6 175.68 15,045 2,643,185 16,550 2,907,504 Thêm giỏ hàng
581 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 6 199.86 15,045 3,006,985 16,550 3,307,683 Thêm giỏ hàng
582 Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 6 250.5 15,045 3,768,886 16,550 4,145,775 Thêm giỏ hàng
583 Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 6 306.06 15,045 4,604,812 16,550 5,065,293 Thêm giỏ hàng
584 Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 6 361.68 15,045 5,441,640 16,550 5,985,804 Thêm giỏ hàng
585 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 6 215.82 15,045 3,247,110 16,550 3,571,821 Thêm giỏ hàng
586 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 6 298.2 15,045 4,486,555 16,550 4,935,210 Thêm giỏ hàng
587 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 6 391.02 15,045 5,883,074 16,550 6,471,381 Thêm giỏ hàng
588 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 6 247.74 15,045 3,727,361 16,550 4,100,097 Thêm giỏ hàng
589 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 15,045 4,935,210 16,550 5,428,731 Thêm giỏ hàng
590 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 6 407.52 15,045 6,131,324 16,550 6,744,456 Thêm giỏ hàng
591 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 6 487.5 15,045 7,334,659 16,550 8,068,125 Thêm giỏ hàng
592 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 6 565.56 15,045 8,509,107 16,550 9,360,018 Thêm giỏ hàng
593 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 6 644.04 15,045 9,689,875 16,550 10,658,862 Thêm giỏ hàng
594 Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 6 375.72 15,045 5,652,878 16,550 6,218,166 Thêm giỏ hàng
595 Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 6 467.34 15,045 7,031,343 16,550 7,734,477 Thêm giỏ hàng
596 Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 6 559.38 15,045 8,416,126 16,550 9,257,739 Thêm giỏ hàng
597 Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 6 739.44 15,045 11,125,211 16,550 12,237,732 Thêm giỏ hàng
598 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 6 526.26 15,045 7,917,821 16,550 8,709,603 Thêm giỏ hàng
599 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 6 526.26 15,045 7,917,821 16,550 8,709,603 Thêm giỏ hàng
600 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 6 630.96 15,045 9,493,080 16,550 10,442,388 Thêm giỏ hàng
601 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 6 732.3 15,045 11,017,786 16,550 12,119,565 Thêm giỏ hàng
602 Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 6 471.12 15,045 7,088,215 16,550 7,797,036 Thêm giỏ hàng
603 Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 6 702.54 15,045 10,570,034 16,550 11,627,037 Thêm giỏ hàng
604 Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 6 930.3 15,045 13,996,786 16,550 15,396,465 Thêm giỏ hàng
605 Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 6 566.88 15,045 8,528,967 16,550 9,381,864 Thêm giỏ hàng
606 Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 6 846.3 15,045 12,732,968 16,550 14,006,265 Thêm giỏ hàng
607 Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 6 1121.88 15,045 16,879,195 16,550 18,567,114 Thêm giỏ hàng
608 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 16,182 5,307,960 17,800 5,838,756 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen siêu dày
609 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.0 6 22.61 13,227 299,069 14,550 328,976 Thêm giỏ hàng
610 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.2 6 23.62 13,227 312,428 14,550 343,671 Thêm giỏ hàng
611 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.5 6 25.1 13,227 332,005 14,550 365,205 Thêm giỏ hàng
612 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.0 6 26.1 13,227 345,232 14,550 379,755 Thêm giỏ hàng
613 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.2 6 27.28 13,227 360,840 14,550 396,924 Thêm giỏ hàng
614 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.5 6 29.03 13,227 383,988 14,550 422,387 Thêm giỏ hàng
615 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.8 6 30.75 13,227 406,739 14,550 447,413 Thêm giỏ hàng
616 Ống đen siêu dày D48.1 x 5.0 6 31.89 13,500 430,515 14,850 473,567 Thêm giỏ hàng
617 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.0 6 33.09 13,227 437,690 14,550 481,460 Thêm giỏ hàng
618 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.2 6 34.62 13,227 457,928 14,550 503,721 Thêm giỏ hàng
619 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.5 6 36.89 13,227 487,954 14,550 536,750 Thêm giỏ hàng
620 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.8 6 39.13 13,227 517,583 14,550 569,342 Thêm giỏ hàng
621 Ống đen siêu dày D59.9 x 5.0 6 40.62 13,500 548,370 14,850 603,207 Thêm giỏ hàng
622 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.0 6 42.38 13,227 560,572 14,550 616,629 Thêm giỏ hàng
623 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.2 6 44.37 13,227 586,894 14,550 645,584 Thêm giỏ hàng
624 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.5 6 47.34 13,227 626,179 14,550 688,797 Thêm giỏ hàng
625 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.8 6 50.29 13,227 665,200 14,550 731,720 Thêm giỏ hàng
626 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.0 6 52.23 13,500 705,105 14,850 775,616 Thêm giỏ hàng
627 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.2 6 54.17 13,500 731,295 14,850 804,425 Thêm giỏ hàng
628 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.5 6 57.05 13,500 770,175 14,850 847,193 Thêm giỏ hàng
629 Ống đen siêu dày D75.6 x 6.0 6 61.79 13,500 834,165 14,850 917,582 Thêm giỏ hàng
630 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.0 6 49.9 13,227 660,041 14,550 726,045 Thêm giỏ hàng
631 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.2 6 52.27 13,227 691,390 14,550 760,529 Thêm giỏ hàng
632 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.5 6 55.8 13,227 738,082 14,550 811,890 Thêm giỏ hàng
633 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.8 6 59.31 13,227 784,510 14,550 862,961 Thêm giỏ hàng
634 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.0 6 61.63 13,500 832,005 14,850 915,206 Thêm giỏ hàng
635 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.2 6 63.94 13,500 863,190 14,850 949,509 Thêm giỏ hàng
636 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.5 6 67.39 13,500 909,765 14,850 1,000,742 Thêm giỏ hàng
637 Ống đen siêu dày D88.3 x 6.0 6 73.07 13,500 986,445 14,850 1,085,090 Thêm giỏ hàng
638 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.0 6 64.81 13,227 857,260 14,550 942,986 Thêm giỏ hàng
639 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.2 6 67.93 13,227 898,529 14,550 988,382 Thêm giỏ hàng
640 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.5 6 72.58 13,227 960,035 14,550 1,056,039 Thêm giỏ hàng
641 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.8 6 77.2 13,227 1,021,145 14,550 1,123,260 Thêm giỏ hàng
642 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.0 6 80.27 13,500 1,083,645 14,850 1,192,010 Thêm giỏ hàng
643 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.2 6 83.33 13,500 1,124,955 14,850 1,237,451 Thêm giỏ hàng
644 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.5 6 87.89 13,500 1,186,515 14,850 1,305,167 Thêm giỏ hàng
645 Ống đen siêu dày D113.5 x 6.0 6 95.44 13,500 1,288,440 14,850 1,417,284 Thêm giỏ hàng
646 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.0 6 72.68 13,227 961,358 14,550 1,057,494 Thêm giỏ hàng
647 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.2 6 76.19 13,227 1,007,786 14,550 1,108,565 Thêm giỏ hàng
648 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.5 6 81.43 13,227 1,077,097 14,550 1,184,807 Thêm giỏ hàng
Ống mạ kẽm nhúng nóng
649 Ống MKNN D21.2 x 1.6 6 4.642 21,727 100,858 23,900 110,944 Thêm giỏ hàng
650 Ống MKNN D21.2 x 1.9 6 5.484 21,000 115,164 23,100 126,680 Thêm giỏ hàng
651 Ống MKNN D21.2 x 2.1 6 5.938 20,273 120,379 22,300 132,417 Thêm giỏ hàng
652 Ống MKNN D21.2 x 2.6 6 7.26 20,273 147,180 22,300 161,898 Thêm giỏ hàng
653 Ống MKNN D26.65 x 1.6 6 5.933 21,727 128,908 23,900 141,799 Thêm giỏ hàng
654 Ống MKNN D26.65 x 1.9 6 6.96 21,000 146,160 23,100 160,776 Thêm giỏ hàng
655 Ống MKNN D26.65 x 2.1 6 7.704 20,273 156,181 22,300 171,799 Thêm giỏ hàng
656 Ống MKNN D26.65 x 2.3 6 8.286 20,273 167,980 22,300 184,778 Thêm giỏ hàng
657 Ống MKNN D26.65 x 2.6 6 9.36 20,273 189,753 22,300 208,728 Thêm giỏ hàng
658 Ống MKNN D33.5 x 1.6 6 7.556 21,727 164,171 23,900 180,588 Thêm giỏ hàng
659 Ống MKNN D33.5 x 1.9 6 8.89 21,000 186,690 23,100 205,359 Thêm giỏ hàng
660 Ống MKNN D33.5 x 2.1 6 9.762 20,273 197,902 22,300 217,693 Thêm giỏ hàng
661 Ống MKNN D33.5 x 2.3 6 10.722 20,273 217,364 22,300 239,101 Thêm giỏ hàng
662 Ống MKNN D33.5 x 2.6 6 11.886 20,273 240,962 22,300 265,058 Thêm giỏ hàng
663 Ống MKNN D33.5 x 3.2 6 14.4 20,273 291,927 22,300 321,120 Thêm giỏ hàng
664 Ống MKNN D42.2 x 1.6 6 9.617 21,727 208,951 23,900 229,846 Thêm giỏ hàng
665 Ống MKNN D42.2 x 1.9 6 11.34 21,000 238,140 23,100 261,954 Thêm giỏ hàng
666 Ống MKNN D42.2 x 2.1 6 12.467 20,273 252,740 22,300 278,014 Thêm giỏ hàng
667 Ống MKNN D42.2 x 2.3 6 13.56 20,273 274,898 22,300 302,388 Thêm giỏ hàng
668 Ống MKNN D42.2 x 2.6 6 15.24 20,545 313,113 22,600 344,424 Thêm giỏ hàng
669 Ống MKNN D42.2 x 2.9 6 16.868 20,545 346,561 22,600 381,217 Thêm giỏ hàng
670 Ống MKNN D42.2 x 3.2 6 18.6 20,545 382,145 22,600 420,360 Thêm giỏ hàng
671 Ống MKNN D48.1 x 1.6 6 11.014 23,364 257,327 25,700 283,060 Thêm giỏ hàng
672 Ống MKNN D48.1 x 1.9 6 12.99 22,456 291,708 24,702 320,879 Thêm giỏ hàng
673 Ống MKNN D48.1 x 2.1 6 14.3 20,545 293,800 22,600 323,180 Thêm giỏ hàng
674 Ống MKNN D48.1 x 2.3 6 15.59 20,545 320,304 22,600 352,334 Thêm giỏ hàng
675 Ống MKNN D48.1 x 2.5 6 16.98 20,545 348,862 22,600 383,748 Thêm giỏ hàng
676 Ống MKNN D48.1 x 2.9 6 19.38 20,545 398,171 22,600 437,988 Thêm giỏ hàng
677 Ống MKNN D48.1 x 3.2 6 21.42 20,545 440,084 22,600 484,092 Thêm giỏ hàng
678 Ống MKNN D48.1 x 3.6 6 23.711 20,545 487,153 22,600 535,869 Thêm giỏ hàng
679 Ống MKNN D59.9 x 1.9 6 16.314 22,364 364,840 24,600 401,324 Thêm giỏ hàng
680 Ống MKNN D59.9 x 2.1 6 17.97 20,545 369,202 22,600 406,122 Thêm giỏ hàng
681 Ống MKNN D59.9 x 2.3 6 19.612 20,545 402,937 22,600 443,231 Thêm giỏ hàng
682 Ống MKNN D59.9 x 2.6 6 22.158 20,545 455,246 22,600 500,771 Thêm giỏ hàng
683 Ống MKNN D59.9 x 2.9 6 24.48 20,545 502,953 22,600 553,248 Thêm giỏ hàng
684 Ống MKNN D59.9 x 3.2 6 26.861 20,545 551,871 22,600 607,059 Thêm giỏ hàng
685 Ống MKNN D59.9 x 3.6 6 30.18 20,545 620,062 22,600 682,068 Thêm giỏ hàng
686 Ống MKNN D59.9 x 4.0 6 33.103 20,545 680,116 22,600 748,128 Thêm giỏ hàng
687 Ống MKNN D75.6 x 2.1 6 22.851 20,545 469,484 22,600 516,433 Thêm giỏ hàng
688 Ống MKNN D75.6 x 2.3 6 24.958 20,545 512,773 22,600 564,051 Thêm giỏ hàng
689 Ống MKNN D75.6 x 2.5 6 27.04 20,545 555,549 22,600 611,104 Thêm giỏ hàng
690 Ống MKNN D75.6 x 2.7 6 29.14 20,545 598,695 22,600 658,564 Thêm giỏ hàng
691 Ống MKNN D75.6 x 2.9 6 31.368 20,545 644,470 22,600 708,917 Thêm giỏ hàng
692 Ống MKNN D75.6 x 3.2 6 34.26 20,545 703,887 22,600 774,276 Thêm giỏ hàng
693 Ống MKNN D75.6 x 3.6 6 38.58 20,545 792,644 22,600 871,908 Thêm giỏ hàng
694 Ống MKNN D75.6 x 4.0 6 42.407 20,545 871,271 22,600 958,398 Thêm giỏ hàng
695 Ống MKNN D75.6 x 4.2 6 44.395 20,545 912,115 22,600 1,003,327 Thêm giỏ hàng
696 Ống MKNN D75.6 x 4.5 6 47.366 20,545 973,156 22,600 1,070,472 Thêm giỏ hàng
697 Ống MKNN D88.3 x 2.1 6 26.799 20,545 550,598 22,600 605,657 Thêm giỏ hàng
698 Ống MKNN D88.3 x 2.3 6 29.283 20,545 601,633 22,600 661,796 Thêm giỏ hàng
699 Ống MKNN D88.3 x 2.5 6 31.74 20,545 652,113 22,600 717,324 Thêm giỏ hàng
700 Ống MKNN D88.3 x 2.7 6 34.22 20,545 703,065 22,600 773,372 Thêm giỏ hàng
701 Ống MKNN D88.3 x 2.9 6 36.828 20,545 756,648 22,600 832,313 Thêm giỏ hàng
702 Ống MKNN D88.3 x 3.2 6 40.32 20,545 828,393 22,600 911,232 Thêm giỏ hàng
703 Ống MKNN D88.3 x 3.6 6 50.22 20,545 1,031,793 22,600 1,134,972 Thêm giỏ hàng
704 Ống MKNN D88.3 x 4.0 6 50.208 20,545 1,031,546 22,600 1,134,701 Thêm giỏ hàng
705 Ống MKNN D88.3 x 4.2 6 52.291 20,545 1,074,342 22,600 1,181,777 Thêm giỏ hàng
706 Ống MKNN D88.3 x 4.5 6 55.833 20,545 1,147,114 22,600 1,261,826 Thêm giỏ hàng
707 Ống MKNN D108.0 x 2.5 6 39.046 20,545 802,218 22,600 882,440 Thêm giỏ hàng
708 Ống MKNN D108.0 x 2.7 6 42.09 20,545 864,758 22,600 951,234 Thêm giỏ hàng
709 Ống MKNN D108.0 x 2.9 6 45.122 20,545 927,052 22,600 1,019,757 Thêm giỏ hàng
710 Ống MKNN D108.0 x 3.0 6 46.633 20,545 958,096 22,600 1,053,906 Thêm giỏ hàng
711 Ống MKNN D108.0 x 3.2 6 49.648 20,545 1,020,041 22,600 1,122,045 Thêm giỏ hàng
712 Ống MKNN D113.5 x 2.5 6 41.06 20,545 843,596 22,600 927,956 Thêm giỏ hàng
713 Ống MKNN D113.5 x 2.7 6 44.29 20,545 909,958 22,600 1,000,954 Thêm giỏ hàng
714 Ống MKNN D113.5 x 2.9 6 47.484 20,545 975,580 22,600 1,073,138 Thêm giỏ hàng
715 Ống MKNN D113.5 x 3.0 6 49.07 20,545 1,008,165 22,600 1,108,982 Thêm giỏ hàng
716 Ống MKNN D113.5 x 3.2 6 52.578 20,545 1,080,239 22,600 1,188,263 Thêm giỏ hàng
717 Ống MKNN D113.5 x 3.6 6 58.5 20,545 1,201,909 22,600 1,322,100 Thêm giỏ hàng
718 Ống MKNN D113.5 x 4.0 6 64.84 20,545 1,332,167 22,600 1,465,384 Thêm giỏ hàng
719 Ống MKNN D113.5 x 4.2 6 67.937 20,545 1,395,797 22,600 1,535,376 Thêm giỏ hàng
720 Ống MKNN D113.5 x 4.4 6 71.065 20,545 1,460,063 22,600 1,606,069 Thêm giỏ hàng
721 Ống MKNN D113.5 x 4.5 6 72.615 20,545 1,491,908 22,600 1,641,099 Thêm giỏ hàng
722 Ống MKNN D141.3 x 3.96 6 80.46 20,273 1,631,144 22,300 1,794,258 Thêm giỏ hàng
723 Ống MKNN D141.3 x 4.78 6 96.54 20,273 1,957,129 22,300 2,152,842 Thêm giỏ hàng
724 Ống MKNN D141.3 x 5.56 6 111.66 20,273 2,263,653 22,300 2,490,018 Thêm giỏ hàng
725 Ống MKNN D141.3 x 6.55 6 130.62 20,273 2,648,024 22,300 2,912,826 Thêm giỏ hàng
726 Ống MKNN D168.3 x 3.96 6 96.24 20,273 1,951,047 22,300 2,146,152 Thêm giỏ hàng
727 Ống MKNN D168.3 x 4.78 6 115.62 20,273 2,343,933 22,300 2,578,326 Thêm giỏ hàng
728 Ống MKNN D168.3 x 5.56 6 133.86 20,273 2,713,707 22,300 2,985,078 Thêm giỏ hàng
729 Ống MKNN D168.3 x 6.35 6 152.16 20,273 3,084,698 22,300 3,393,168 Thêm giỏ hàng
730 Ống MKNN D219.1 x 4.78 6 151.56 20,273 3,072,535 22,300 3,379,788 Thêm giỏ hàng
731 Ống MKNN D219.1 x 5.16 6 163.32 20,273 3,310,942 22,300 3,642,036 Thêm giỏ hàng
732 Ống MKNN D219.1 x 5.56 6 175.68 20,273 3,561,513 22,300 3,917,664 Thêm giỏ hàng
733 Ống MKNN D219.1 x 6.35 6 199.86 20,273 4,051,707 22,300 4,456,878 Thêm giỏ hàng
Hộp mạ kẽm nhúng nóng
734 Hộp đen 100 x 200 x 3.5 8 96.14 15,000 1,442,100 16,500 1,586,310 Thêm giỏ hàng
Thép hình U, V, I, H mạ kẽm nhúng nóng
735 Thép V 30 x 30 x 3 x 6m 6 8.14 11,000 89,540 12,100 98,494 Thêm giỏ hàng
736 Thép V 40 x 40 x 4 x 6m 6 14.54 10,500 152,670 11,550 167,937 Thêm giỏ hàng
737 Thép V 50 x 50 x 3 x 6m 6 14.5 10,500 152,250 11,550 167,475 Thêm giỏ hàng
738 Thép V 50 x 50 x 4 x 6m 6 18.5 10,500 194,250 11,550 213,675 Thêm giỏ hàng
739 Thép V 50 x 50 x 5 x 6m 6 22.62 10,454 236,461 11,499 260,107 Thêm giỏ hàng
740 Thép V 50 x 50 x 6 x 6m 6 26.68 11,500 306,820 12,650 337,502 Thêm giỏ hàng
741 Thép V 60 x 60 x 4 x 6m 6 21.78 10,500 228,690 11,550 251,559 Thêm giỏ hàng
742 Thép V 60 x 60 x 5 x 6m 6 27.3 10,500 286,650 11,550 315,315 Thêm giỏ hàng
743 Thép V 63 x 63 x 5 x 6m 6 28 10,500 294,000 11,550 323,400 Thêm giỏ hàng
744 Thép V 63 x 63 x 6 x 6m 6 34 10,500 357,000 11,550 392,700 Thêm giỏ hàng
745 Thép V 75 x 75 x 6 x 6m 6 41 10,500 430,500 11,550 473,550 Thêm giỏ hàng
746 Thép V 70 x 70 x 7 x 6m 6 44 10,500 462,000 11,550 508,200 Thêm giỏ hàng
747 Thép V 75 x 75 x 7 x 6m 6 47 10,500 493,500 11,550 542,850 Thêm giỏ hàng
748 Thép V 80 x 80 x 6 x 6m 6 44 10,500 462,000 11,550 508,200 Thêm giỏ hàng
749 Thép V 80 x 80 x 7 x 6m 6 51 10,500 535,500 11,550 589,050 Thêm giỏ hàng
750 Thép V 80 x 80 x 8 x 6m 6 57 10,500 598,500 11,550 658,350 Thêm giỏ hàng
751 Thép V 90 x 90 x 6 x 6m 6 50 10,500 525,000 11,550 577,500 Thêm giỏ hàng
752 Thép V 90 x 90 x 7 x 6m 6 57.84 10,500 607,320 11,550 668,052 Thêm giỏ hàng
753 Thép V 100 x 100 x 8 x 6m 6 73 10,500 766,500 11,550 843,150 Thêm giỏ hàng
754 Thép V 100 x 100 x 10 x 6m 6 90 10,500 945,000 11,550 1,039,500 Thêm giỏ hàng
755 Thép V 120 x 120 x 8 x 12m 12 176 12,273 2,160,000 13,500 2,376,000 Thêm giỏ hàng
756 Thép V 120 x 120 x 10 x 12m 12 219 12,273 2,687,727 13,500 2,956,500 Thêm giỏ hàng
757 Thép V 120 x 120 x 12 x 12m 12 259 12,273 3,178,636 13,500 3,496,500 Thêm giỏ hàng
758 Thép V 130 x 130 x 10 x 12m 12 237 12,727 3,016,364 14,000 3,318,000 Thêm giỏ hàng
759 Thép V 130 x 130 x 12 x 12m 12 280 12,727 3,563,636 14,000 3,920,000 Thêm giỏ hàng
760 Thép V 150 x 150 x 10 x 12m 12 274 12,727 3,487,273 14,000 3,836,000 Thêm giỏ hàng
761 Thép V 150 x 150 x 12 x 12m 12 327 12,727 4,161,818 14,000 4,578,000 Thêm giỏ hàng
762 Thép V 150 x 150 x 15 x 12m 12 405 12,727 5,154,545 14,000 5,670,000 Thêm giỏ hàng
763 Thép V 175 x 175 x 15 m 12m 12 472 14,090 6,650,480 15,499 7,315,528 Thêm giỏ hàng
764 Thép V 200 x 200 x 15 x 12m 12 543 14,090 7,650,870 15,499 8,415,957 Thêm giỏ hàng
765 Thép V 200 x 200 x 20 x 12m 12 716 14,090 10,088,440 15,499 11,097,284 Thêm giỏ hàng
766 Thép V 200 x 200 x 25 x 12m 12 888 14,090 12,511,920 15,499 13,763,112 Thêm giỏ hàng
767 Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m 12 206.4 11,364 2,345,455 12,500 2,580,000 Thêm giỏ hàng
768 Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m 12 285.6 11,364 3,245,455 12,500 3,570,000 Thêm giỏ hàng
769 Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m 12 378 11,364 4,295,455 12,500 4,725,000 Thêm giỏ hàng
770 Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m 12 484.8 11,364 5,509,091 12,500 6,060,000 Thêm giỏ hàng
771 Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 598.8 12,273 7,348,909 13,500 8,083,800 Thêm giỏ hàng
772 Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 868.8 11,364 9,872,727 12,500 10,860,000 Thêm giỏ hàng
773 Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m 12 1128 11,364 12,818,182 12,500 14,100,000 Thêm giỏ hàng
774 Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 956.4 12,273 11,737,636 13,500 12,911,400 Thêm giỏ hàng
775 Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m 12 1644 12,273 20,176,364 13,500 22,194,000 Thêm giỏ hàng
776 Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m 12 2064 12,273 25,330,909 13,500 27,864,000 Thêm giỏ hàng
777 Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m 12 1488 12,273 18,261,818 13,500 20,088,000 Thêm giỏ hàng
778 Thép U 80 x 36 x 4.0 x 6m 6 42.3 11,364 480,682 12,500 528,750 Thêm giỏ hàng
779 Thép U 100 x 46 x 4.5 x 6m 6 51.54 11,364 585,682 12,500 644,250 Thêm giỏ hàng
780 Thép U 120 x 52 x 4.8 x 6m 6 62.4 11,364 709,091 12,500 780,000 Thêm giỏ hàng
781 Thép U 140 x 58 x 4.9 x 6m 6 73.8 11,364 838,636 12,500 922,500 Thêm giỏ hàng
782 Thép U 150 x 75 x 6.5 x 12m 12 232.2 11,364 2,638,636 12,500 2,902,500 Thêm giỏ hàng
783 Thép U 160 x 64 x 5 x 12m 12 174 11,364 1,977,273 12,500 2,175,000 Thêm giỏ hàng
784 Thép U 180 x 74 x 5.1 x 12m 12 208.8 11,364 2,372,727 12,500 2,610,000 Thêm giỏ hàng
785 Thép U 200 x 76 x 5.2 x 12m 12 220.8 11,364 2,509,091 12,500 2,760,000 Thêm giỏ hàng
786 Thép U 250 x 78 x 7.0 x 12m 12 330 11,364 3,750,000 12,500 4,125,000 Thêm giỏ hàng
787 Thép U 300 x 85 x 7.0 x 12m 12 414 11,364 4,704,545 12,500 5,175,000 Thêm giỏ hàng
788 Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m 12 708 11,364 8,045,455 12,500 8,850,000 Thêm giỏ hàng
789 Thép I 100 x 55 x 4.5 x 6m 6 56.8 11,182 635,127 12,300 698,640 Thêm giỏ hàng
790 Thép I 120 x 64 x 4.8 x 6m 6 69 11,182 771,545 12,300 848,700 Thêm giỏ hàng
791 Thép I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m 12 168 11,182 1,878,545 12,300 2,066,400 Thêm giỏ hàng
792 Thép I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m 12 367.2 11,182 4,105,964 12,300 4,516,560 Thêm giỏ hàng
793 Thép I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m 12 255.6 11,182 2,858,073 12,300 3,143,880 Thêm giỏ hàng
794 Thép I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m 12 355.2 11,182 3,971,782 12,300 4,368,960 Thêm giỏ hàng
795 Thép I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 681.6 11,364 7,745,455 12,500 8,520,000 Thêm giỏ hàng
796 Thép I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m 12 440.4 11,364 5,004,545 12,500 5,505,000 Thêm giỏ hàng
797 Thép I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m 12 595.2 11,364 6,763,636 12,500 7,440,000 Thêm giỏ hàng
798 Thép I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m 12 1284 11,364 14,590,909 12,500 16,050,000 Thêm giỏ hàng
799 Mạ kẽm nhúng nóng V50 x 50 x 5 6 22.62 19,545 442,118 21,500 486,330 Thêm giỏ hàng
Bản mã các loại
800 Bản mã các loại 6 5.5 13,500 74,250 14,850 81,675 Thêm giỏ hàng

Thông báo