Banner
Banner

Bảng giá thép hình

(Thời gian hiệu lực từ ngày 01/02/2019)

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

0983436161
0944.839.989
STT Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(Kg) Giá chưa VAT(Đ / Kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT(Đ / Kg) Tổng giá có VAT Đặt hàng
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
1 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 6 3.45 16,273 56,141 17,900 61,755 Thêm giỏ hàng
2 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 6 3.77 16,273 61,348 17,900 67,483 Thêm giỏ hàng
3 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 6 4.08 16,273 66,393 17,900 73,032 Thêm giỏ hàng
4 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 6 4.7 16,273 76,482 17,900 84,130 Thêm giỏ hàng
5 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 6 2.41 16,273 39,217 17,900 43,139 Thêm giỏ hàng
6 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 6 2.63 16,273 42,797 17,900 47,077 Thêm giỏ hàng
7 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 6 2.84 16,273 46,215 17,900 50,836 Thêm giỏ hàng
8 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 6 3.25 16,273 52,886 17,900 58,175 Thêm giỏ hàng
9 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 6 2.79 16,273 45,401 17,900 49,941 Thêm giỏ hàng
10 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 6 3.04 16,273 49,469 17,900 54,416 Thêm giỏ hàng
11 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 6 3.29 16,273 53,537 17,900 58,891 Thêm giỏ hàng
12 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 6 3.78 16,273 61,511 17,900 67,662 Thêm giỏ hàng
13 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 6 3.54 16,273 57,605 17,900 63,366 Thêm giỏ hàng
14 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 6 3.87 16,273 62,975 17,900 69,273 Thêm giỏ hàng
15 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 6 4.2 16,273 68,345 17,900 75,180 Thêm giỏ hàng
16 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 6 4.83 16,273 78,597 17,900 86,457 Thêm giỏ hàng
17 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 6 5.14 16,273 83,642 17,900 92,006 Thêm giỏ hàng
18 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 6 6.05 16,273 98,450 17,900 108,295 Thêm giỏ hàng
19 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 6 5.43 16,273 88,361 17,900 97,197 Thêm giỏ hàng
20 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 6 5.94 16,273 96,660 17,900 106,326 Thêm giỏ hàng
21 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 6 6.46 16,273 105,122 17,900 115,634 Thêm giỏ hàng
22 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 6 7.47 16,273 121,557 17,900 133,713 Thêm giỏ hàng
23 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 6 7.97 16,273 129,694 17,900 142,663 Thêm giỏ hàng
24 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 6 9.44 16,273 153,615 17,900 168,976 Thêm giỏ hàng
25 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 6 10.4 16,273 169,236 17,900 186,160 Thêm giỏ hàng
26 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 6 11.8 16,273 192,018 17,900 211,220 Thêm giỏ hàng
27 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 6 12.72 16,273 206,989 17,900 227,688 Thêm giỏ hàng
28 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 6 4.48 16,273 72,902 17,900 80,192 Thêm giỏ hàng
29 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 6 4.91 16,273 79,899 17,900 87,889 Thêm giỏ hàng
30 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 6 5.33 16,273 86,734 17,900 95,407 Thêm giỏ hàng
31 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 6 6.15 16,273 100,077 17,900 110,085 Thêm giỏ hàng
32 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 6 6.56 16,273 106,749 17,900 117,424 Thêm giỏ hàng
33 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 6 7.75 16,273 126,114 17,900 138,725 Thêm giỏ hàng
34 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 6 8.52 16,273 138,644 17,900 152,508 Thêm giỏ hàng
35 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 6 6.84 16,273 111,305 17,900 122,436 Thêm giỏ hàng
36 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 6 7.5 16,273 122,045 17,900 134,250 Thêm giỏ hàng
37 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 6 8.15 16,273 132,623 17,900 145,885 Thêm giỏ hàng
38 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 6 9.45 16,273 153,777 17,900 169,155 Thêm giỏ hàng
39 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 6 10.09 16,273 164,192 17,900 180,611 Thêm giỏ hàng
40 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 6 11.98 16,273 194,947 17,900 214,442 Thêm giỏ hàng
41 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 6 13.23 16,273 215,288 17,900 236,817 Thêm giỏ hàng
42 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 6 15.06 16,273 245,067 17,900 269,574 Thêm giỏ hàng
43 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 6 16.25 16,273 264,432 17,900 290,875 Thêm giỏ hàng
44 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 6 5.43 16,273 88,361 17,900 97,197 Thêm giỏ hàng
45 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 6 5.94 16,273 96,660 17,900 106,326 Thêm giỏ hàng
46 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 6 6.46 16,273 105,122 17,900 115,634 Thêm giỏ hàng
47 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 6 7.47 16,273 121,557 17,900 133,713 Thêm giỏ hàng
48 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 6 7.97 16,273 129,694 17,900 142,663 Thêm giỏ hàng
49 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 6 9.44 16,545 156,189 18,200 171,808 Thêm giỏ hàng
50 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 6 10.4 16,273 169,236 17,900 186,160 Thêm giỏ hàng
51 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 6 11.8 16,273 192,018 17,900 211,220 Thêm giỏ hàng
52 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 6 12.72 16,273 206,989 17,900 227,688 Thêm giỏ hàng
53 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 6 8.25 16,273 134,250 17,900 147,675 Thêm giỏ hàng
54 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 6 9.05 16,273 147,268 17,900 161,995 Thêm giỏ hàng
55 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 6 9.85 16,273 160,286 17,900 176,315 Thêm giỏ hàng
56 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 6 11.43 16,273 185,997 17,900 204,597 Thêm giỏ hàng
57 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 6 12.21 16,273 198,690 17,900 218,559 Thêm giỏ hàng
58 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 6 14.53 16,273 236,443 17,900 260,087 Thêm giỏ hàng
59 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 6 16.05 16,273 261,177 17,900 287,295 Thêm giỏ hàng
60 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 6 18.3 16,273 297,791 17,900 327,570 Thêm giỏ hàng
61 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 6 19.78 16,273 321,875 17,900 354,062 Thêm giỏ hàng
62 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 6 21.79 16,273 354,583 17,900 390,041 Thêm giỏ hàng
63 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 6 23.4 16,273 380,782 17,900 418,860 Thêm giỏ hàng
64 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 6 5.88 16,273 95,684 17,900 105,252 Thêm giỏ hàng
65 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 6 7.31 16,273 118,954 17,900 130,849 Thêm giỏ hàng
66 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 6 8.02 16,273 130,507 17,900 143,558 Thêm giỏ hàng
67 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 6 8.72 16,273 141,898 17,900 156,088 Thêm giỏ hàng
68 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 6 10.11 16,273 164,517 17,900 180,969 Thêm giỏ hàng
69 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 6 10.8 16,273 175,745 17,900 193,320 Thêm giỏ hàng
70 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 6 12.83 16,273 208,779 17,900 229,657 Thêm giỏ hàng
71 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 6 14.17 16,273 230,585 17,900 253,643 Thêm giỏ hàng
72 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 6 16.14 16,273 262,642 17,900 288,906 Thêm giỏ hàng
73 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 6 17.43 16,273 283,634 17,900 311,997 Thêm giỏ hàng
74 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 6 19.33 16,273 314,552 17,900 346,007 Thêm giỏ hàng
75 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 6 20.57 16,273 334,730 17,900 368,203 Thêm giỏ hàng
76 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 6 12.16 16,273 197,876 17,900 217,664 Thêm giỏ hàng
77 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 6 13.24 16,273 215,451 17,900 236,996 Thêm giỏ hàng
78 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 6 15.38 16,273 250,275 17,900 275,302 Thêm giỏ hàng
79 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 6 16.45 16,273 267,686 17,900 294,455 Thêm giỏ hàng
80 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 6 19.61 16,273 319,108 17,900 351,019 Thêm giỏ hàng
81 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 6 21.7 16,273 353,118 17,900 388,430 Thêm giỏ hàng
82 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 6 24.8 16,273 403,564 17,900 443,920 Thêm giỏ hàng
83 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 6 26.85 16,273 436,923 17,900 480,615 Thêm giỏ hàng
84 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 6 29.88 16,273 486,229 17,900 534,852 Thêm giỏ hàng
85 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 6 31.88 16,273 518,775 17,900 570,652 Thêm giỏ hàng
86 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 6 33.86 16,273 550,995 17,900 606,094 Thêm giỏ hàng
87 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 6 16.02 16,273 260,689 17,900 286,758 Thêm giỏ hàng
88 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 6 19.27 16,273 313,575 17,900 344,933 Thêm giỏ hàng
89 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 6 23.01 16,273 374,435 17,900 411,879 Thêm giỏ hàng
90 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 6 25.47 16,273 414,466 17,900 455,913 Thêm giỏ hàng
91 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 6 29.14 16,273 474,187 17,900 521,606 Thêm giỏ hàng
92 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 6 31.56 16,273 513,567 17,900 564,924 Thêm giỏ hàng
93 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 6 35.15 16,273 571,986 17,900 629,185 Thêm giỏ hàng
94 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 6 37.35 16,273 607,786 17,900 668,565 Thêm giỏ hàng
95 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 6 38.39 16,273 624,710 17,900 687,181 Thêm giỏ hàng
96 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 6 10.09 16,273 164,192 17,900 180,611 Thêm giỏ hàng
97 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 6 10.98 16,273 178,675 17,900 196,542 Thêm giỏ hàng
98 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 6 12.74 16,273 207,315 17,900 228,046 Thêm giỏ hàng
99 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 6 13.62 16,273 221,635 17,900 243,798 Thêm giỏ hàng
100 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 6 16.22 16,273 263,944 17,900 290,338 Thêm giỏ hàng
101 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 5 17.94 16,273 291,933 17,900 321,126 Thêm giỏ hàng
102 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 6 20.47 16,273 333,103 17,900 366,413 Thêm giỏ hàng
103 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 6 22.14 16,273 360,278 17,900 396,306 Thêm giỏ hàng
104 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 6 24.6 16,273 400,309 17,900 440,340 Thêm giỏ hàng
105 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 6 26.23 16,273 426,834 17,900 469,517 Thêm giỏ hàng
106 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 6 27.83 16,273 452,870 17,900 498,157 Thêm giỏ hàng
107 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 6 19.33 16,273 314,552 17,900 346,007 Thêm giỏ hàng
108 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 6 20.68 16,273 336,520 17,900 370,172 Thêm giỏ hàng
109 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 6 24.69 16,273 401,774 17,900 441,951 Thêm giỏ hàng
110 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 6 27.34 16,273 444,896 17,900 489,386 Thêm giỏ hàng
111 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 6 31.29 16,273 509,174 17,900 560,091 Thêm giỏ hàng
112 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 6 33.89 16,273 551,483 17,900 606,631 Thêm giỏ hàng
113 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 6 37.77 16,273 614,621 17,900 676,083 Thêm giỏ hàng
114 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 6 40.33 16,273 656,279 17,900 721,907 Thêm giỏ hàng
115 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 6 42.87 16,273 697,612 17,900 767,373 Thêm giỏ hàng
116 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 6 12.16 16,273 197,876 17,900 217,664 Thêm giỏ hàng
117 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 6 13.24 16,273 215,451 17,900 236,996 Thêm giỏ hàng
118 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 6 15.38 16,273 250,275 17,900 275,302 Thêm giỏ hàng
119 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 6 16.45 16,273 267,686 17,900 294,455 Thêm giỏ hàng
120 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 6 19.61 16,273 319,108 17,900 351,019 Thêm giỏ hàng
121 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 6 21.7 16,273 353,118 17,900 388,430 Thêm giỏ hàng
122 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 6 24.8 16,273 403,564 17,900 443,920 Thêm giỏ hàng
123 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 6 26.85 16,273 436,923 17,900 480,615 Thêm giỏ hàng
124 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 6 29.88 16,273 486,229 17,900 534,852 Thêm giỏ hàng
125 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 6 31.88 16,273 518,775 17,900 570,652 Thêm giỏ hàng
126 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 6 33.86 16,273 550,995 17,900 606,094 Thêm giỏ hàng
127 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 6 20.68 16,273 336,520 17,900 370,172 Thêm giỏ hàng
128 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 6 24.69 16,273 401,774 17,900 441,951 Thêm giỏ hàng
129 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 6 27.34 16,273 444,896 17,900 489,386 Thêm giỏ hàng
130 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 6 31.29 16,273 509,174 17,900 560,091 Thêm giỏ hàng
131 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 6 33.89 16,273 551,483 17,900 606,631 Thêm giỏ hàng
132 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 6 37.77 16,273 614,621 17,900 676,083 Thêm giỏ hàng
133 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 6 40.33 16,273 656,279 17,900 721,907 Thêm giỏ hàng
134 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 6 42.87 16,273 697,612 17,900 767,373 Thêm giỏ hàng
135 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 6 24.93 16,273 405,679 17,900 446,247 Thêm giỏ hàng
136 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 6 29.79 16,273 484,765 17,900 533,241 Thêm giỏ hàng
137 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 6 33.01 16,273 537,163 17,900 590,879 Thêm giỏ hàng
138 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 6 37.8 16,273 615,109 17,900 676,620 Thêm giỏ hàng
139 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 6 40.98 16,273 666,856 17,900 733,542 Thêm giỏ hàng
140 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 6 45.7 16,273 743,664 17,900 818,030 Thêm giỏ hàng
141 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 6 48.83 16,273 794,597 17,900 874,057 Thêm giỏ hàng
142 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 6 51.94 16,273 845,205 17,900 929,726 Thêm giỏ hàng
143 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 6 56.58 16,273 920,711 17,900 1,012,782 Thêm giỏ hàng
144 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 6 61.17 16,273 995,403 17,900 1,094,943 Thêm giỏ hàng
145 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 6 64.21 16,273 1,044,872 17,900 1,149,359 Thêm giỏ hàng
146 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 6 29.79 16,273 484,765 17,900 533,241 Thêm giỏ hàng
147 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 6 33.01 16,273 537,163 17,900 590,879 Thêm giỏ hàng
148 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 6 37.8 16,273 615,109 17,900 676,620 Thêm giỏ hàng
149 Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 6 40.98 16,273 666,856 17,900 733,542 Thêm giỏ hàng
150 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 6 45.7 16,273 743,664 17,900 818,030 Thêm giỏ hàng
151 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 6 48.83 16,273 794,597 17,900 874,057 Thêm giỏ hàng
152 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 6 51.94 16,273 845,205 17,900 929,726 Thêm giỏ hàng
153 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 6 56.58 16,273 920,711 17,900 1,012,782 Thêm giỏ hàng
154 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 6 61.17 16,273 995,403 17,900 1,094,943 Thêm giỏ hàng
155 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 6 64.21 16,273 1,044,872 17,900 1,149,359 Thêm giỏ hàng
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
156 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 6 1.73 16,273 28,152 17,900 30,967 Thêm giỏ hàng
157 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 6 1.89 16,273 30,755 17,900 33,831 Thêm giỏ hàng
158 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 6 2.04 16,273 33,196 17,900 36,516 Thêm giỏ hàng
159 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 6 2.2 16,273 35,800 17,900 39,380 Thêm giỏ hàng
160 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 6 2.41 16,273 39,217 17,900 43,139 Thêm giỏ hàng
161 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 6 2.61 16,273 42,472 17,900 46,719 Thêm giỏ hàng
162 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 6 3 16,273 48,818 17,900 53,700 Thêm giỏ hàng
163 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 6 3.2 16,273 52,073 17,900 57,280 Thêm giỏ hàng
164 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 6 3.76 16,273 61,185 17,900 67,304 Thêm giỏ hàng
165 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 6 2.99 17,091 51,102 18,800 56,212 Thêm giỏ hàng
166 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 6 3.27 16,273 53,212 17,900 58,533 Thêm giỏ hàng
167 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 6 3.55 16,273 57,768 17,900 63,545 Thêm giỏ hàng
168 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 6 4.1 16,273 66,718 17,900 73,390 Thêm giỏ hàng
169 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 6 4.37 16,273 71,112 17,900 78,223 Thêm giỏ hàng
170 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 6 5.17 16,273 84,130 17,900 92,543 Thêm giỏ hàng
171 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 6 5.68 16,273 92,429 17,900 101,672 Thêm giỏ hàng
172 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6 6.43 16,273 104,634 17,900 115,097 Thêm giỏ hàng
173 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6 6.92 16,273 112,607 17,900 123,868 Thêm giỏ hàng
174 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 6 3.8 16,273 61,836 17,900 68,020 Thêm giỏ hàng
175 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 6 4.16 16,273 67,695 17,900 74,464 Thêm giỏ hàng
176 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 6 4.52 16,273 73,553 17,900 80,908 Thêm giỏ hàng
177 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 6 5.23 16,273 85,106 17,900 93,617 Thêm giỏ hàng
178 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 6 5.58 16,273 90,802 17,900 99,882 Thêm giỏ hàng
179 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6 6.62 16,273 107,725 17,900 118,498 Thêm giỏ hàng
180 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 6 7.29 16,273 118,628 17,900 130,491 Thêm giỏ hàng
181 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 6 8.29 16,273 134,901 17,900 148,391 Thêm giỏ hàng
182 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 6 8.93 16,273 145,315 17,900 159,847 Thêm giỏ hàng
183 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 6 4.81 17,091 82,207 18,800 90,428 Thêm giỏ hàng
184 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 6 5.27 16,273 85,757 17,900 94,333 Thêm giỏ hàng
185 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 6 5.74 16,273 93,405 17,900 102,746 Thêm giỏ hàng
186 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6 6.65 16,273 108,214 17,900 119,035 Thêm giỏ hàng
187 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 6 7.1 16,273 115,536 17,900 127,090 Thêm giỏ hàng
188 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 6 8.44 16,273 137,342 17,900 151,076 Thêm giỏ hàng
189 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 6 9.32 16,273 151,662 17,900 166,828 Thêm giỏ hàng
190 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 6 10.62 16,273 172,816 17,900 190,098 Thêm giỏ hàng
191 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 6 11.47 16,273 186,648 17,900 205,313 Thêm giỏ hàng
192 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 6 12.72 16,273 206,989 17,900 227,688 Thêm giỏ hàng
193 Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 6 13.54 16,273 220,333 17,900 242,366 Thêm giỏ hàng
194 Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 6 14.35 16,273 233,514 17,900 256,865 Thêm giỏ hàng
195 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 6 5.49 16,273 89,337 17,900 98,271 Thêm giỏ hàng
196 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6 6.02 16,273 97,962 17,900 107,758 Thêm giỏ hàng
197 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6 6.55 16,273 106,586 17,900 117,245 Thêm giỏ hàng
198 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 6 7.6 16,273 123,673 17,900 136,040 Thêm giỏ hàng
199 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 6 8.12 16,273 132,135 17,900 145,348 Thêm giỏ hàng
200 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 6 9.67 16,273 157,357 17,900 173,093 Thêm giỏ hàng
201 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 6 10.68 16,273 173,793 17,900 191,172 Thêm giỏ hàng
202 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 6 12.18 16,273 198,202 17,900 218,022 Thêm giỏ hàng
203 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 6 13.17 16,273 214,312 17,900 235,743 Thêm giỏ hàng
204 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 6 14.63 16,273 238,070 17,900 261,877 Thêm giỏ hàng
205 Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 6 15.58 16,273 253,529 17,900 278,882 Thêm giỏ hàng
206 Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 6 16.53 16,273 268,988 17,900 295,887 Thêm giỏ hàng
207 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6 6.69 16,273 108,865 17,900 119,751 Thêm giỏ hàng
208 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 6 7.28 16,273 118,465 17,900 130,312 Thêm giỏ hàng
209 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 6 8.45 16,273 137,505 17,900 151,255 Thêm giỏ hàng
210 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 6 9.03 16,273 146,943 17,900 161,637 Thêm giỏ hàng
211 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 6 10.76 16,273 175,095 17,900 192,604 Thêm giỏ hàng
212 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 6 11.9 16,273 193,645 17,900 213,010 Thêm giỏ hàng
213 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 6 13.58 16,273 220,984 17,900 243,082 Thêm giỏ hàng
214 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 6 14.69 16,273 239,046 17,900 262,951 Thêm giỏ hàng
215 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 6 16.32 16,273 265,571 17,900 292,128 Thêm giỏ hàng
216 Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 6 17.4 16,273 283,145 17,900 311,460 Thêm giỏ hàng
217 Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 6 18.47 16,273 300,557 17,900 330,613 Thêm giỏ hàng
218 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 6 8.33 16,273 135,552 17,900 149,107 Thêm giỏ hàng
219 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 6 9.67 16,273 157,357 17,900 173,093 Thêm giỏ hàng
220 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 6 10.34 16,273 168,260 17,900 185,086 Thêm giỏ hàng
221 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 6 12.33 16,273 200,643 17,900 220,707 Thêm giỏ hàng
222 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 6 13.64 16,273 221,960 17,900 244,156 Thêm giỏ hàng
223 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 6 15.59 16,273 253,692 17,900 279,061 Thêm giỏ hàng
224 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 6 16.87 16,273 274,521 17,900 301,973 Thêm giỏ hàng
225 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 6 18.77 16,273 305,439 17,900 335,983 Thêm giỏ hàng
226 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 6 20.02 16,273 325,780 17,900 358,358 Thêm giỏ hàng
227 Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 6 21.26 16,273 345,958 17,900 380,554 Thêm giỏ hàng
228 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 6 12.12 16,273 197,225 17,900 216,948 Thêm giỏ hàng
229 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 6 12.96 16,273 210,895 17,900 231,984 Thêm giỏ hàng
230 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 6 15.47 16,273 251,739 17,900 276,913 Thêm giỏ hàng
231 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 6 17.13 16,273 278,752 17,900 306,627 Thêm giỏ hàng
232 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 6 19.6 16,273 318,945 17,900 350,840 Thêm giỏ hàng
233 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 6 21.23 16,273 345,470 17,900 380,017 Thêm giỏ hàng
234 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 6 23.66 16,273 385,013 17,900 423,514 Thêm giỏ hàng
235 Ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 6 25.26 16,273 411,049 17,900 452,154 Thêm giỏ hàng
236 Ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 6 26.85 16,273 436,923 17,900 480,615 Thêm giỏ hàng
237 Ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 6 16.45 16,273 267,686 17,900 294,455 Thêm giỏ hàng
238 Ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 6 19.66 16,273 319,922 17,900 351,914 Thêm giỏ hàng
239 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 6 21.78 16,273 354,420 17,900 389,862 Thêm giỏ hàng
240 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 6 24.95 16,273 406,005 17,900 446,605 Thêm giỏ hàng
241 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 6 27.04 16,273 440,015 17,900 484,016 Thêm giỏ hàng
242 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 6 30.16 16,273 490,785 17,900 539,864 Thêm giỏ hàng
243 Ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 6 32.23 16,273 524,470 17,900 576,917 Thêm giỏ hàng
244 Ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 6 34.28 16,273 557,829 17,900 613,612 Thêm giỏ hàng
245 Ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 6 19.27 16,273 313,575 17,900 344,933 Thêm giỏ hàng
246 Ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 6 23.04 16,273 374,924 17,900 412,416 Thêm giỏ hàng
247 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 6 25.54 16,273 415,605 17,900 457,166 Thêm giỏ hàng
248 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 6 29.27 16,273 476,303 17,900 523,933 Thêm giỏ hàng
249 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 6 31.74 16,273 516,496 17,900 568,146 Thêm giỏ hàng
250 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 6 35.42 16,273 576,380 17,900 634,018 Thêm giỏ hàng
251 Ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 6 37.87 16,273 616,248 17,900 677,873 Thêm giỏ hàng
252 Ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 6 40.3 16,273 655,791 17,900 721,370 Thêm giỏ hàng
253 Ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 6 28.29 16,273 460,355 17,900 506,391 Thêm giỏ hàng
254 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 6 31.37 16,273 510,475 17,900 561,523 Thêm giỏ hàng
255 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 6 35.97 16,273 585,330 17,900 643,863 Thêm giỏ hàng
256 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 6 39.03 16,273 635,125 17,900 698,637 Thêm giỏ hàng
257 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 6 43.59 16,273 709,328 17,900 780,261 Thêm giỏ hàng
258 Ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 6 46.61 16,273 758,472 17,900 834,319 Thêm giỏ hàng
259 Ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 6 49.62 16,273 807,453 17,900 888,198 Thêm giỏ hàng
260 Ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 6 29.75 16,273 484,114 17,900 532,525 Thêm giỏ hàng
261 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 6 33 16,273 537,000 17,900 590,700 Thêm giỏ hàng
262 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 6 37.84 16,273 615,760 17,900 677,336 Thêm giỏ hàng
263 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 6 41.06 16,273 668,158 17,900 734,974 Thêm giỏ hàng
264 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 6 45.86 16,273 746,267 17,900 820,894 Thêm giỏ hàng
265 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 6 49.05 16,273 798,177 17,900 877,995 Thêm giỏ hàng
266 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 16,273 849,925 17,900 934,917 Thêm giỏ hàng
267 Ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 6 33.29 16,273 541,719 17,900 595,891 Thêm giỏ hàng
268 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 6 36.93 16,273 600,952 17,900 661,047 Thêm giỏ hàng
269 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 6 42.37 16,273 689,475 17,900 758,423 Thêm giỏ hàng
270 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 6 45.98 16,273 748,220 17,900 823,042 Thêm giỏ hàng
271 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 6 51.37 16,273 835,930 17,900 919,523 Thêm giỏ hàng
272 Ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 6 54.96 16,273 894,349 17,900 983,784 Thêm giỏ hàng
273 Ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 6 58.52 16,273 952,280 17,900 1,047,508 Thêm giỏ hàng
274 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 16,273 849,925 17,900 934,917 Thêm giỏ hàng
Thép hộp đen Hòa Phát
275 Hộp đen 13 x 26 x 1.0 6 2.41 15,318 36,917 16,850 40,609 Thêm giỏ hàng
276 Hộp đen 13 x 26 x 1.1 6 3.77 15,318 57,750 16,850 63,525 Thêm giỏ hàng
277 Hộp đen 13 x 26 x 1.2 6 4.08 15,318 62,498 16,850 68,748 Thêm giỏ hàng
278 Hộp đen 13 x 26 x 1.4 6 4.7 15,318 71,995 16,850 79,195 Thêm giỏ hàng
279 Hộp đen 14 x 14 x 1.0 6 2.41 15,318 36,917 16,850 40,609 Thêm giỏ hàng
280 Hộp đen 14 x 14 x 1.1 6 2.63 15,318 40,287 16,850 44,316 Thêm giỏ hàng
281 Hộp đen 14 x 14 x 1.2 6 2.84 15,318 43,504 16,850 47,854 Thêm giỏ hàng
282 Hộp đen 14 x 14 x 1.4 6 3.25 15,318 49,784 16,850 54,763 Thêm giỏ hàng
283 Hộp đen 16 x 16 x 1.0 6 2.79 15,318 42,738 16,850 47,012 Thêm giỏ hàng
284 Hộp đen 16 x 16 x 1.1 6 3.04 15,318 46,567 16,850 51,224 Thêm giỏ hàng
285 Hộp đen 16 x 16 x 1.2 6 3.29 15,318 50,397 16,850 55,437 Thêm giỏ hàng
286 Hộp đen 16 x 16 x 1.4 6 3.78 15,318 57,903 16,850 63,693 Thêm giỏ hàng
287 Hộp đen 20 x 20 x 1.0 6 3.54 15,318 54,226 16,850 59,649 Thêm giỏ hàng
288 Hộp đen 20 x 20 x 1.1 6 3.87 15,318 59,281 16,850 65,210 Thêm giỏ hàng
289 Hộp đen 20 x 20 x 1.2 6 4.2 15,318 64,336 16,850 70,770 Thêm giỏ hàng
290 Hộp đen 20 x 20 x 1.4 6 4.83 15,318 73,987 16,850 81,386 Thêm giỏ hàng
291 Hộp đen 20 x 20 x 1.5 6 5.14 14,682 75,465 16,150 83,011 Thêm giỏ hàng
292 Hộp đen 20 x 20 x 1.8 6 6.05 14,682 88,825 16,150 97,708 Thêm giỏ hàng
293 Hộp đen 20 x 40 x 1.0 6 5.43 15,318 83,178 16,850 91,496 Thêm giỏ hàng
294 Hộp đen 20 x 40 x 1.1 6 5.94 15,318 90,990 16,850 100,089 Thêm giỏ hàng
295 Hộp đen 20 x 40 x 1.2 6 6.46 15,318 98,955 16,850 108,851 Thêm giỏ hàng
296 Hộp đen 20 x 40 x 1.4 6 7.47 15,318 114,427 16,850 125,870 Thêm giỏ hàng
297 Hộp đen 20 x 40 x 1.5 6 7.79 14,682 114,371 16,150 125,809 Thêm giỏ hàng
298 Hộp đen 20 x 40 x 1.8 6 9.44 14,682 138,596 16,150 152,456 Thêm giỏ hàng
299 Hộp đen 20 x 40 x 2.0 6 10.4 14,227 147,964 15,650 162,760 Thêm giỏ hàng
300 Hộp đen 20 x 40 x 2.3 6 11.8 14,227 167,882 15,650 184,670 Thêm giỏ hàng
301 Hộp đen 20 x 40 x 2.5 6 12.72 14,227 180,971 15,650 199,068 Thêm giỏ hàng
302 Hộp đen 25 x 25 x 1.0 6 4.48 15,318 68,625 16,850 75,488 Thêm giỏ hàng
303 Hộp đen 25 x 25 x 1.1 6 4.91 15,318 75,212 16,850 82,734 Thêm giỏ hàng
304 Hộp đen 25 x 25 x 1.2 6 5.33 15,318 81,646 16,850 89,811 Thêm giỏ hàng
305 Hộp đen 25 x 25 x 1.4 6 6.15 15,318 94,207 16,850 103,628 Thêm giỏ hàng
306 Hộp đen 25 x 25 x 1.5 6 6.56 14,682 96,313 16,150 105,944 Thêm giỏ hàng
307 Hộp đen 25 x 25 x 1.8 6 7.75 14,682 113,784 16,150 125,163 Thêm giỏ hàng
308 Hộp đen 25 x 25 x 2.0 6 8.52 14,227 121,216 15,650 133,338 Thêm giỏ hàng
309 Hộp đen 25 x 50 x 1.0 6 6.84 15,318 104,776 16,850 115,254 Thêm giỏ hàng
310 Hộp đen 25 x 50 x 1.1 6 7.5 15,318 114,886 16,850 126,375 Thêm giỏ hàng
311 Hộp đen 25 x 50 x 1.2 6 8.15 15,318 124,843 16,850 137,328 Thêm giỏ hàng
312 Hộp đen 25 x 50 x 1.4 6 9.45 14,318 135,307 15,750 148,838 Thêm giỏ hàng
313 Hộp đen 25 x 50 x 1.5 6 10.09 14,682 148,140 16,150 162,954 Thêm giỏ hàng
314 Hộp đen 25 x 50 x 1.8 6 11.98 14,682 175,888 16,150 193,477 Thêm giỏ hàng
315 Hộp đen 25 x 50 x 2.0 6 13.23 14,227 188,227 15,650 207,050 Thêm giỏ hàng
316 Hộp đen 25 x 50 x 2.3 6 15.06 14,227 214,263 15,650 235,689 Thêm giỏ hàng
317 Hộp đen 25 x 50 x 2.5 6 16.25 14,227 231,193 15,650 254,313 Thêm giỏ hàng
318 Hộp đen 30 x 30 x 1.0 6 5.43 15,318 83,178 16,850 91,496 Thêm giỏ hàng
319 Hộp đen 30 x 30 x 1.1 6 5.94 15,318 90,990 16,850 100,089 Thêm giỏ hàng
320 Hộp đen 30 x 30 x 1.2 6 6.46 15,318 98,955 16,850 108,851 Thêm giỏ hàng
321 Hộp đen 30 x 30 x 1.4 6 7.47 15,318 114,427 16,850 125,870 Thêm giỏ hàng
322 Hộp đen 30 x 30 x 1.5 6 7.97 14,682 117,014 16,150 128,716 Thêm giỏ hàng
323 Hộp đen 30 x 30 x 1.8 6 9.44 14,682 138,596 16,150 152,456 Thêm giỏ hàng
324 Hộp đen 30 x 30 x 2.0 6 10.4 14,227 147,964 15,650 162,760 Thêm giỏ hàng
325 Hộp đen 30 x 30 x 2.3 6 11.8 14,227 167,882 15,650 184,670 Thêm giỏ hàng
326 Hộp đen 30 x 30 x 2.5 6 12.72 14,227 180,971 15,650 199,068 Thêm giỏ hàng
327 Hộp đen 30 x 60 x 1.0 6 8.25 15,318 126,375 16,850 139,013 Thêm giỏ hàng
328 Hộp đen 30 x 60 x 1.1 6 9.05 15,318 138,630 16,850 152,493 Thêm giỏ hàng
329 Hộp đen 30 x 60 x 1.2 6 9.85 15,318 150,884 16,850 165,973 Thêm giỏ hàng
330 Hộp đen 30 x 60 x 1.4 6 11.43 15,318 175,087 16,850 192,596 Thêm giỏ hàng
331 Hộp đen 30 x 60 x 1.5 6 12.21 14,682 179,265 16,150 197,192 Thêm giỏ hàng
332 Hộp đen 30 x 60 x 1.8 6 14.53 14,682 213,327 16,150 234,660 Thêm giỏ hàng
333 Hộp đen 30 x 60 x 2.0 6 16.05 14,227 228,348 15,650 251,183 Thêm giỏ hàng
334 Hộp đen 30 x 60 x 2.3 6 18.3 14,227 260,359 15,650 286,395 Thêm giỏ hàng
335 Hộp đen 30 x 60 x 2.5 6 19.78 14,227 281,415 15,650 309,557 Thêm giỏ hàng
336 Hộp đen 30 x 60 x 2.8 6 21.97 14,227 312,573 15,650 343,831 Thêm giỏ hàng
337 Hộp đen 30 x 60 x 3.0 6 23.4 14,227 332,918 15,650 366,210 Thêm giỏ hàng
338 Hộp đen 40 x 40 x 1.1 6 8.02 15,318 122,852 16,850 135,137 Thêm giỏ hàng
339 Hộp đen 40 x 40 x 1.2 6 8.72 15,318 133,575 16,850 146,932 Thêm giỏ hàng
340 Hộp đen 40 x 40 x 1.4 6 10.11 15,318 154,867 16,850 170,354 Thêm giỏ hàng
341 Hộp đen 40 x 40 x 1.5 6 10.8 14,682 158,564 16,150 174,420 Thêm giỏ hàng
342 Hộp đen 40 x 40 x 1.8 6 12.83 14,682 188,368 16,150 207,205 Thêm giỏ hàng
343 Hộp đen 40 x 40 x 2.0 6 14.17 14,227 201,600 15,650 221,761 Thêm giỏ hàng
344 Hộp đen 40 x 40 x 2.3 6 16.14 14,227 229,628 15,650 252,591 Thêm giỏ hàng
345 Hộp đen 40 x 40 x 2.5 6 17.43 14,227 247,981 15,650 272,780 Thêm giỏ hàng
346 Hộp đen 40 x 40 x 2.8 6 19.33 14,227 275,013 15,650 302,515 Thêm giỏ hàng
347 Hộp đen 40 x 40 x 3.0 6 20.57 14,227 292,655 15,650 321,921 Thêm giỏ hàng
348 Hộp đen 40 x 80 x 1.1 6 12.16 15,318 186,269 16,850 204,896 Thêm giỏ hàng
349 Hộp đen 40 x 80 x 1.2 6 13.24 15,318 202,813 16,850 223,094 Thêm giỏ hàng
350 Hộp đen 40 x 80 x 1.4 6 15.38 15,318 235,594 16,850 259,153 Thêm giỏ hàng
351 Hộp đen 40 x 80 x 3.2 6 33.86 14,227 481,735 15,650 529,909 Thêm giỏ hàng
352 Hộp đen 40 x 80 x 3.0 6 31.88 14,227 453,565 15,650 498,922 Thêm giỏ hàng
353 Hộp đen 40 x 80 x 2.8 6 29.88 14,227 425,111 15,650 467,622 Thêm giỏ hàng
354 Hộp đen 40 x 80 x 2.5 6 26.85 14,227 382,002 15,650 420,203 Thêm giỏ hàng
355 Hộp đen 40 x 80 x 2.3 6 24.8 14,227 352,836 15,650 388,120 Thêm giỏ hàng
356 Hộp đen 40 x 80 x 2.0 6 21.7 14,227 308,732 15,650 339,605 Thêm giỏ hàng
357 Hộp đen 40 x 80 x 1.8 6 19.61 14,682 287,910 16,150 316,702 Thêm giỏ hàng
358 Hộp đen 40 x 80 x 1.5 6 16.45 15,227 250,489 16,750 275,538 Thêm giỏ hàng
359 Hộp đen 40 x 100 x 1.5 6 19.27 14,682 282,919 16,150 311,211 Thêm giỏ hàng
360 Hộp đen 40 x 100 x 1.8 6 23.01 14,682 337,829 16,150 371,612 Thêm giỏ hàng
361 Hộp đen 40 x 100 x 2.0 6 25.47 14,773 376,261 16,250 413,888 Thêm giỏ hàng
362 Hộp đen 40 x 100 x 2.3 6 29.14 14,227 414,583 15,650 456,041 Thêm giỏ hàng
363 Hộp đen 40 x 100 x 2.5 6 31.56 14,227 449,013 15,650 493,914 Thêm giỏ hàng
364 Hộp đen 40 x 100 x 2.8 6 35.15 14,227 500,089 15,650 550,098 Thêm giỏ hàng
365 Hộp đen 40 x 100 x 3.0 6 37.53 14,227 533,950 15,650 587,345 Thêm giỏ hàng
366 Hộp đen 40 x 100 x 3.2 6 38.39 14,227 546,185 15,650 600,804 Thêm giỏ hàng
367 Hộp đen 50 x 50 x 1.1 6 10.09 15,318 154,560 16,850 170,017 Thêm giỏ hàng
368 Hộp đen 50 x 50 x 1.2 6 10.98 15,318 168,194 16,850 185,013 Thêm giỏ hàng
369 Hộp đen 50 x 50 x 1.4 6 12.74 15,318 195,154 16,850 214,669 Thêm giỏ hàng
370 Hộp đen 50 x 50 x 3.2 6 27.83 14,227 395,945 15,650 435,540 Thêm giỏ hàng
371 Hộp đen 50 x 50 x 3.0 6 26.23 14,227 373,181 15,650 410,500 Thêm giỏ hàng
372 Hộp đen 50 x 50 x 2.8 6 24.6 14,227 349,991 15,650 384,990 Thêm giỏ hàng
373 Hộp đen 50 x 50 x 2.5 6 22.14 14,773 327,068 16,250 359,775 Thêm giỏ hàng
374 Hộp đen 50 x 50 x 2.3 6 20.47 14,227 291,232 15,650 320,356 Thêm giỏ hàng
375 Hộp đen 50 x 50 x 2.0 6 17.94 14,227 255,237 15,650 280,761 Thêm giỏ hàng
376 Hộp đen 50 x 50 x 1.8 6 16.22 14,682 238,139 16,150 261,953 Thêm giỏ hàng
377 Hộp đen 50 x 50 x 1.5 6 13.62 14,682 199,966 16,150 219,963 Thêm giỏ hàng
378 Hộp đen 50 x 100 x 1.4 6 19.33 15,318 296,100 16,850 325,711 Thêm giỏ hàng
379 Hộp đen 50 x 100 x 1.5 6 20.68 14,682 303,620 16,150 333,982 Thêm giỏ hàng
380 Hộp đen 50 x 100 x 1.8 6 24.69 14,682 362,494 16,150 398,744 Thêm giỏ hàng
381 Hộp đen 50 x 100 x 2.0 6 27.34 14,227 388,974 15,650 427,871 Thêm giỏ hàng
382 Hộp đen 50 x 100 x 2.3 6 31.29 14,227 445,171 15,650 489,689 Thêm giỏ hàng
383 Hộp đen 50 x 100 x 2.5 6 33.89 14,227 482,162 15,650 530,379 Thêm giỏ hàng
384 Hộp đen 50 x 100 x 2.8 6 37.77 14,227 537,364 15,650 591,101 Thêm giỏ hàng
385 Hộp đen 50 x 100 x 3.0 6 40.33 14,227 573,786 15,650 631,165 Thêm giỏ hàng
386 Hộp đen 50 x 100 x 3.2 6 42.87 14,227 609,923 15,650 670,916 Thêm giỏ hàng
387 Hộp đen 60 x 60 x 1.1 6 12.16 15,318 186,269 16,850 204,896 Thêm giỏ hàng
388 Hộp đen 60 x 60 x 1.2 6 13.24 15,318 202,813 16,850 223,094 Thêm giỏ hàng
389 Hộp đen 60 x 60 x 1.4 6 15.38 15,318 235,594 16,850 259,153 Thêm giỏ hàng
390 Hộp đen 60 x 60 x 1.5 6 16.45 14,682 241,516 16,150 265,668 Thêm giỏ hàng
391 Hộp đen 60 x 60 x 1.8 6 19.61 14,682 287,910 16,150 316,702 Thêm giỏ hàng
392 Hộp đen 60 x 60 x 2.0 6 21.7 14,227 308,732 15,650 339,605 Thêm giỏ hàng
393 Hộp đen 60 x 60 x 2.3 6 24.8 14,227 352,836 15,650 388,120 Thêm giỏ hàng
394 Hộp đen 60 x 60 x 2.5 6 26.85 14,227 382,002 15,650 420,203 Thêm giỏ hàng
395 Hộp đen 60 x 60 x 2.8 6 29.88 14,227 425,111 15,650 467,622 Thêm giỏ hàng
396 Hộp đen 60 x 60 x 3.0 6 31.88 14,227 453,565 15,650 498,922 Thêm giỏ hàng
397 Hộp đen 60 x 60 x 3.2 6 33.86 14,227 481,735 15,650 529,909 Thêm giỏ hàng
398 Hộp đen 90 x 90 x 1.5 6 24.93 14,682 366,018 16,150 402,620 Thêm giỏ hàng
399 Hộp đen 90 x 90 x 1.8 6 29.79 15,227 453,620 16,750 498,983 Thêm giỏ hàng
400 Hộp đen 90 x 90 x 2.0 6 33.01 14,773 487,648 16,250 536,413 Thêm giỏ hàng
401 Hộp đen 90 x 90 x 2.3 6 37.8 14,773 558,409 16,250 614,250 Thêm giỏ hàng
402 Hộp đen 90 x 90 x 2.5 6 40.98 14,773 605,386 16,250 665,925 Thêm giỏ hàng
403 Hộp đen 90 x 90 x 2.8 6 45.7 14,773 675,114 16,250 742,625 Thêm giỏ hàng
404 Hộp đen 90 x 90 x 3.0 6 48.83 14,227 694,718 15,650 764,190 Thêm giỏ hàng
405 Hộp đen 90 x 90 x 3.2 6 51.94 14,227 738,965 15,650 812,861 Thêm giỏ hàng
406 Hộp đen 90 x 90 x 3.5 6 56.58 14,227 804,979 15,650 885,477 Thêm giỏ hàng
407 Hộp đen 90 x 90 x 3.8 6 61.17 14,227 870,282 15,650 957,311 Thêm giỏ hàng
408 Hộp đen 90 x 90 x 4.0 6 64.21 14,227 913,533 15,650 1,004,887 Thêm giỏ hàng
409 Hộp đen 60 x 120 x 1.8 6 29.79 14,773 440,080 16,250 484,088 Thêm giỏ hàng
410 Hộp đen 60 x 120 x 2.0 6 33.01 14,227 469,642 15,650 516,607 Thêm giỏ hàng
411 Hộp đen 60 x 120 x 2.3 6 37.8 14,227 537,791 15,650 591,570 Thêm giỏ hàng
412 Hộp đen 60 x 120 x 2.5 6 40.98 14,227 583,034 15,650 641,337 Thêm giỏ hàng
413 Hộp đen 60 x 120 x 2.8 6 45.7 14,227 650,186 15,650 715,205 Thêm giỏ hàng
414 Hộp đen 60 x 120 x 3.0 6 48.83 14,227 694,718 15,650 764,190 Thêm giỏ hàng
415 Hộp đen 60 x 120 x 3.2 6 51.94 14,227 738,965 15,650 812,861 Thêm giỏ hàng
416 Hộp đen 60 x 120 x 3.5 6 56.58 14,227 804,979 15,650 885,477 Thêm giỏ hàng
417 Hộp đen 60 x 120 x 3.8 6 61.17 14,227 870,282 15,650 957,311 Thêm giỏ hàng
418 Hộp đen 60 x 120 x 4.0 6 64.21 14,227 913,533 15,650 1,004,887 Thêm giỏ hàng
419 Thép hộp đen 100 x 150 x 3.0 6 62.68 15,136 948,747 16,650 1,043,622 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen Hòa Phát
420 Ống đen D12.7 x 1.0 6 1.73 15,318 26,500 16,850 29,151 Thêm giỏ hàng
421 Ống đen D12.7 x 1.1 6 1.89 15,864 29,982 17,450 32,981 Thêm giỏ hàng
422 Ống đen D12.7 x 1.2 6 2.04 15,318 31,249 16,850 34,374 Thêm giỏ hàng
423 Ống đen D15.9 x 1.0 6 2.2 15,318 33,700 16,850 37,070 Thêm giỏ hàng
424 Ống đen D15.9 x 1.1 6 2.41 15,318 36,917 16,850 40,609 Thêm giỏ hàng
425 Ống đen D15.9 x 1.2 6 2.61 15,318 39,980 16,850 43,979 Thêm giỏ hàng
426 Ống đen D15.9 x 1.4 6 3 15,318 45,955 16,850 50,550 Thêm giỏ hàng
427 Ống đen D15.9 x 1.5 6 3.2 14,682 46,982 16,150 51,680 Thêm giỏ hàng
428 Ống đen D15.9 x 1.8 6 3.76 14,682 55,204 16,150 60,724 Thêm giỏ hàng
429 Ống đen D21.2 x 1.0 6 2.99 15,318 45,801 16,850 50,382 Thêm giỏ hàng
430 Ống đen D21.2 x 1.1 6 3.27 15,318 50,090 16,850 55,100 Thêm giỏ hàng
431 Ống đen D21.2 x 1.2 6 3.55 15,318 54,380 16,850 59,818 Thêm giỏ hàng
432 Ống đen D21.2 x 1.4 6 4.1 15,318 62,805 16,850 69,085 Thêm giỏ hàng
433 Ống đen D21.2 x 1.5 6 4.37 14,682 64,160 16,150 70,576 Thêm giỏ hàng
434 Ống đen D21.2 x 1.8 6 5.17 14,682 75,905 16,150 83,496 Thêm giỏ hàng
435 Ống đen D21.2 x 2.0 6 5.68 14,227 80,811 15,650 88,892 Thêm giỏ hàng
436 Ống đen D21.2 x 2.3 6 6.43 14,227 91,481 15,650 100,630 Thêm giỏ hàng
437 Ống đen D21.2 x 2.5 6 6.92 14,227 98,453 15,650 108,298 Thêm giỏ hàng
438 Ống đen D26.65 x 1.0 6 3.8 15,318 58,209 16,850 64,030 Thêm giỏ hàng
439 Ống đen D26.65 x 1.1 6 4.16 15,318 63,724 16,850 70,096 Thêm giỏ hàng
440 Ống đen D26.65 x 1.2 6 4.52 15,318 69,238 16,850 76,162 Thêm giỏ hàng
441 Ống đen D26.65 x 1.4 6 5.23 15,318 80,114 16,850 88,126 Thêm giỏ hàng
442 Ống đen D26.65 x 1.5 6 5.58 14,682 81,925 16,150 90,117 Thêm giỏ hàng
443 Ống đen D26.65 x 1.8 6 6.62 14,682 97,194 16,150 106,913 Thêm giỏ hàng
444 Ống đen D26.65 x 2.0 6 7.29 14,227 103,717 15,650 114,089 Thêm giỏ hàng
445 Ống đen D26.65 x 2.3 6 8.29 14,227 117,944 15,650 129,739 Thêm giỏ hàng
446 Ống đen D26.65 x 2.5 6 8.93 14,227 127,050 15,650 139,755 Thêm giỏ hàng
447 Ống đen D33.5 x 1.0 6 4.81 15,318 73,680 16,850 81,049 Thêm giỏ hàng
448 Ống đen D33.5 x 1.1 6 5.27 15,318 80,727 16,850 88,800 Thêm giỏ hàng
449 Ống đen D33.5 x 1.2 6 5.74 15,318 87,926 16,850 96,719 Thêm giỏ hàng
450 Ống đen D33.5 x 1.4 6 6.65 15,318 101,866 16,850 112,053 Thêm giỏ hàng
451 Ống đen D33.5 x 1.5 6 7.1 14,682 104,241 16,150 114,665 Thêm giỏ hàng
452 Ống đen D33.5 x 1.8 6 8.44 14,682 123,915 16,150 136,306 Thêm giỏ hàng
453 Ống đen D33.5 x 2.0 6 9.32 14,227 132,598 15,650 145,858 Thêm giỏ hàng
454 Ống đen D33.5 x 2.3 6 10.62 14,227 151,094 15,650 166,203 Thêm giỏ hàng
455 Ống đen D33.5 x 2.5 6 11.47 14,227 163,187 15,650 179,506 Thêm giỏ hàng
456 Ống đen D33.5 x 2.8 6 12.72 14,773 187,909 16,250 206,700 Thêm giỏ hàng
457 Ống đen D33.5 x 3.0 6 13.54 14,227 192,637 15,650 211,901 Thêm giỏ hàng
458 Ống đen D33.5 x 3.2 6 14.35 14,227 204,161 15,650 224,578 Thêm giỏ hàng
459 Ống đen D38.1 x 1.0 6 5.49 15,318 84,097 16,850 92,507 Thêm giỏ hàng
460 Ống đen D38.1 x 1.1 6 6.02 15,318 92,215 16,850 101,437 Thêm giỏ hàng
461 Ống đen D38.1 x 1.2 6 6.55 15,318 100,334 16,850 110,368 Thêm giỏ hàng
462 Ống đen D38.1 x 1.4 6 7.6 15,318 116,418 16,850 128,060 Thêm giỏ hàng
463 Ống đen D38.1 x 1.5 6 8.12 14,682 119,216 16,150 131,138 Thêm giỏ hàng
464 Ống đen D38.1 x 1.8 6 9.67 14,682 141,973 16,150 156,171 Thêm giỏ hàng
465 Ống đen D38.1 x 2.0 6 10.68 14,227 151,947 15,650 167,142 Thêm giỏ hàng
466 Ống đen D38.1 x 2.3 6 12.18 14,227 173,288 15,650 190,617 Thêm giỏ hàng
467 Ống đen D38.1 x 2.5 6 13.17 14,227 187,373 15,650 206,111 Thêm giỏ hàng
468 Ống đen D38.1 x 2.8 6 14.63 14,227 208,145 15,650 228,960 Thêm giỏ hàng
469 Ống đen D38.1 x 3.0 6 15.58 14,227 221,661 15,650 243,827 Thêm giỏ hàng
470 Ống đen D38.1 x 3.2 6 16.53 14,227 235,177 15,650 258,695 Thêm giỏ hàng
471 Ống đen D42.2 x 1.1 6 6.69 15,318 102,479 16,850 112,727 Thêm giỏ hàng
472 Ống đen D42.2 x 1.2 6 7.28 15,318 111,516 16,850 122,668 Thêm giỏ hàng
473 Ống đen D42.2 x 1.4 6 8.45 15,318 129,439 16,850 142,383 Thêm giỏ hàng
474 Ống đen D42.2 x 1.5 6 9.03 14,682 132,577 16,150 145,835 Thêm giỏ hàng
475 Ống đen D42.2 x 1.8 6 10.76 14,682 157,976 16,150 173,774 Thêm giỏ hàng
476 Ống đen D42.2 x 2.0 6 11.9 14,227 169,305 15,650 186,235 Thêm giỏ hàng
477 Ống đen D42.2 x 2.3 6 13.58 14,227 193,206 15,650 212,527 Thêm giỏ hàng
478 Ống đen D42.2 x 2.5 6 14.69 14,227 208,999 15,650 229,899 Thêm giỏ hàng
479 Ống đen D42.2 x 2.8 6 16.32 14,773 241,091 16,250 265,200 Thêm giỏ hàng
480 Ống đen D42.2 x 3.0 6 17.4 14,773 257,045 16,250 282,750 Thêm giỏ hàng
481 Ống đen D42.2 x 3.2 6 18.47 14,773 272,852 16,250 300,138 Thêm giỏ hàng
482 Ống đen D48.1 x 1.2 6 8.33 15,864 132,144 17,450 145,359 Thêm giỏ hàng
483 Ống đen D48.1 x 1.4 6 9.67 15,864 153,401 17,450 168,742 Thêm giỏ hàng
484 Ống đen D48.1 x 1.5 6 10.34 15,227 157,450 16,750 173,195 Thêm giỏ hàng
485 Ống đen D48.1 x 1.8 6 12.33 15,227 187,752 16,750 206,528 Thêm giỏ hàng
486 Ống đen D48.1 x 2.0 6 13.64 14,773 201,500 16,250 221,650 Thêm giỏ hàng
487 Ống đen D48.1 x 2.3 6 15.59 14,773 230,307 16,250 253,338 Thêm giỏ hàng
488 Ống đen D48.1 x 2.5 6 16.87 14,773 249,216 16,250 274,138 Thêm giỏ hàng
489 Ống đen D48.1 x 2.8 6 18.77 14,773 277,284 16,250 305,013 Thêm giỏ hàng
490 Ống đen D48.1 x 3.0 6 20.02 14,773 295,750 16,250 325,325 Thêm giỏ hàng
491 Ống đen D48.1 x 3.2 6 21.26 14,773 314,068 16,250 345,475 Thêm giỏ hàng
492 Ống đen D59.9 x 1.4 6 12.12 15,864 192,267 17,450 211,494 Thêm giỏ hàng
493 Ống đen D59.9 x 1.5 6 12.96 15,227 197,345 16,750 217,080 Thêm giỏ hàng
494 Ống đen D59.9 x 1.8 6 15.47 15,227 235,566 16,750 259,123 Thêm giỏ hàng
495 Ống đen D59.9 x 2.0 6 17.13 14,773 253,057 16,250 278,363 Thêm giỏ hàng
496 Ống đen D59.9 x 2.3 6 19.6 14,773 289,545 16,250 318,500 Thêm giỏ hàng
497 Ống đen D59.9 x 2.5 6 21.23 14,773 313,625 16,250 344,988 Thêm giỏ hàng
498 Ống đen D59.9 x 2.8 6 23.66 14,773 349,523 16,250 384,475 Thêm giỏ hàng
499 Ống đen D59.9 x 3.0 6 25.26 14,227 359,381 15,650 395,319 Thêm giỏ hàng
500 Ống đen D59.9 x 3.2 6 26.85 14,227 382,002 15,650 420,203 Thêm giỏ hàng
501 Ống đen D75.6 x 1.5 6 16.45 14,682 241,516 16,150 265,668 Thêm giỏ hàng
502 Ống đen D75.6 x 1.8 6 49.66 14,682 729,099 16,150 802,009 Thêm giỏ hàng
503 Ống đen D75.6 x 2.0 6 21.78 14,227 309,870 15,650 340,857 Thêm giỏ hàng
504 Ống đen D75.6 x 2.3 6 24.95 14,227 354,970 15,650 390,468 Thêm giỏ hàng
505 Ống đen D75.6 x 2.5 6 27.04 14,227 384,705 15,650 423,176 Thêm giỏ hàng
506 Ống đen D75.6 x 2.8 6 30.16 14,227 429,095 15,650 472,004 Thêm giỏ hàng
507 Ống đen D75.6 x 3.0 6 32.23 14,227 458,545 15,650 504,400 Thêm giỏ hàng
508 Ống đen D75.6 x 3.2 6 34.28 14,227 487,711 15,650 536,482 Thêm giỏ hàng
509 Ống đen D88.3 x 1.5 6 19.27 14,682 282,919 16,150 311,211 Thêm giỏ hàng
510 Ống đen D88.3 x 1.8 6 23.04 14,682 338,269 16,150 372,096 Thêm giỏ hàng
511 Ống đen D88.3 x 2.0 6 25.54 14,227 363,365 15,650 399,701 Thêm giỏ hàng
512 Ống đen D88.3 x 2.3 6 29.27 14,227 416,432 15,650 458,076 Thêm giỏ hàng
513 Ống đen D88.3 x 2.5 6 31.74 14,227 451,574 15,650 496,731 Thêm giỏ hàng
514 Ống đen D88.3 x 2.8 6 35.42 14,227 503,930 15,650 554,323 Thêm giỏ hàng
515 Ống đen D88.3 x 3.0 6 37.87 14,227 538,787 15,650 592,666 Thêm giỏ hàng
516 Ống đen D88.3 x 3.2 6 40.3 14,227 573,359 15,650 630,695 Thêm giỏ hàng
517 Ống đen D108.0 x 1.8 6 28.29 14,682 415,349 16,150 456,884 Thêm giỏ hàng
518 Ống đen D108.0 x 2.0 6 31.37 14,227 446,310 15,650 490,941 Thêm giỏ hàng
519 Ống đen D108.0 x 2.3 6 35.97 14,227 511,755 15,650 562,931 Thêm giỏ hàng
520 Ống đen D108.0 x 2.5 6 39.03 14,227 555,290 15,650 610,820 Thêm giỏ hàng
521 Ống đen D108.0 x 2.8 6 45.86 14,227 652,463 15,650 717,709 Thêm giỏ hàng
522 Ống đen D108.0 x 3.0 6 46.61 14,227 663,133 15,650 729,447 Thêm giỏ hàng
523 Ống đen D108.0 x 3.2 6 49.62 14,227 705,957 15,650 776,553 Thêm giỏ hàng
524 Ống đen D113.5 x 1.8 6 29.75 14,682 436,784 16,150 480,463 Thêm giỏ hàng
525 Ống đen D113.5 x 2.0 6 33 14,227 469,500 15,650 516,450 Thêm giỏ hàng
526 Ống đen D113.5 x 2.3 6 37.84 14,227 538,360 15,650 592,196 Thêm giỏ hàng
527 Ống đen D113.5 x 2.5 6 41.06 14,227 584,172 15,650 642,589 Thêm giỏ hàng
528 Ống đen D113.5 x 2.8 6 45.86 14,227 652,463 15,650 717,709 Thêm giỏ hàng
529 Ống đen D113.5 x 3.0 6 49.05 14,227 697,848 15,650 767,633 Thêm giỏ hàng
530 Ống đen D113.5 x 3.2 6 52.23 14,227 743,090 15,650 817,400 Thêm giỏ hàng
531 Ống đen D126.8 x 1.8 6 33.29 14,682 488,758 16,150 537,634 Thêm giỏ hàng
532 Ống đen D126.8 x 2.0 6 36.93 14,227 525,413 15,650 577,955 Thêm giỏ hàng
533 Ống đen D126.8 x 2.3 6 42.37 14,227 602,810 15,650 663,091 Thêm giỏ hàng
534 Ống đen D126.8 x 2.5 6 45.98 14,227 654,170 15,650 719,587 Thêm giỏ hàng
535 Ống đen D126.8 x 2.8 6 54.37 14,227 773,537 15,650 850,891 Thêm giỏ hàng
536 Ống đen D126.8 x 3.0 6 54.96 14,227 781,931 15,650 860,124 Thêm giỏ hàng
537 Ống đen D126.8 x 3.2 6 58.52 14,227 832,580 15,650 915,838 Thêm giỏ hàng
538 Ống đen D113.5 x 4.0 14 64.81 14,227 922,070 15,650 1,014,277 Thêm giỏ hàng
Thép hộp đen cỡ lớn
539 Hộp đen 125 x 125 x 6 x 6000 6 134.52 15,818 2,127,862 17,400 2,340,648 Thêm giỏ hàng
540 Hộp đen 125 x 125 x 5 x 6000 6 113.04 15,818 1,788,087 17,400 1,966,896 Thêm giỏ hàng
541 Hộp đen 125 x 125 x 4.5 x 6000 6 101.04 15,364 1,552,342 16,900 1,707,576 Thêm giỏ hàng
542 Hộp đen 125 x 125 x 2.5 x 6000 6 57.46 15,364 882,795 16,900 971,074 Thêm giỏ hàng
543 Hộp đen 75 x 150 x 4.5 x 6000 6 91.56 15,636 1,431,665 17,200 1,574,832 Thêm giỏ hàng
544 Hộp đen 75 x 150 x 2.5 x 6000 6 51.81 15,636 810,120 17,200 891,132 Thêm giỏ hàng
545 Hộp đen 300 x 300 x 12 6 651.11 19,091 12,430,282 21,000 13,673,310 Thêm giỏ hàng
546 Hộp đen 300 x 300 x 10 6 546.36 19,091 10,430,509 21,000 11,473,560 Thêm giỏ hàng
547 Hộp đen 300 x 300 x 8 6 440.102 19,091 8,401,947 21,000 9,242,142 Thêm giỏ hàng
548 Hộp đen 200 x 200 x 12 6 425.03 19,091 8,114,209 21,000 8,925,630 Thêm giỏ hàng
549 Hộp đen 200 x 200 x 10 6 357.96 19,091 6,833,782 21,000 7,517,160 Thêm giỏ hàng
550 Hộp đen 180 x 180 x 10 6 320.28 19,091 6,114,436 21,000 6,725,880 Thêm giỏ hàng
551 Hộp đen 180 x 180 x 8 6 259.24 19,091 4,949,127 21,000 5,444,040 Thêm giỏ hàng
552 Hộp đen 180 x 180 x 6 6 196.69 19,091 3,754,991 21,000 4,130,490 Thêm giỏ hàng
553 Hộp đen 180 x 180 x 5 6 165.79 19,091 3,165,082 21,000 3,481,590 Thêm giỏ hàng
554 Hộp đen 160 x 160 x 12 6 334.8 19,091 6,391,636 21,000 7,030,800 Thêm giỏ hàng
555 Hộp đen 160 x 160 x 8 6 229.09 19,091 4,373,536 21,000 4,810,890 Thêm giỏ hàng
556 Hộp đen 160 x 160 x 6 6 174.08 19,091 3,323,345 21,000 3,655,680 Thêm giỏ hàng
557 Hộp đen 160 x 160 x 5 6 146.01 19,091 2,787,464 21,000 3,066,210 Thêm giỏ hàng
558 Hộp đen 150 x 250 x 8 6 289.38 19,091 5,524,527 21,000 6,076,980 Thêm giỏ hàng
559 Hộp đen 150 x 250 x 5 6 183.69 19,091 3,506,809 21,000 3,857,490 Thêm giỏ hàng
560 Hộp đen 150 x 150 x 5 6 136.59 16,409 2,241,318 18,050 2,465,450 Thêm giỏ hàng
561 Hộp đen 140 x 140 x 8 6 198.95 19,091 3,798,136 21,000 4,177,950 Thêm giỏ hàng
562 Hộp đen 140 x 140 x 6 6 151.47 19,091 2,891,700 21,000 3,180,870 Thêm giỏ hàng
563 Hộp đen 140 x 140 x 5 6 127.17 19,091 2,427,791 21,000 2,670,570 Thêm giỏ hàng
564 Hộp đen 120 x 120 x 6 6 128.87 19,091 2,460,245 21,000 2,706,270 Thêm giỏ hàng
565 Hộp đen 120 x 120 x 5 6 108.33 19,091 2,068,118 21,000 2,274,930 Thêm giỏ hàng
566 Hộp đen 100 x 200 x 8 6 214.02 19,091 4,085,836 21,000 4,494,420 Thêm giỏ hàng
567 Hộp đen 100 x 140 x 6 6 128.86 14,227 1,833,326 15,650 2,016,659 Thêm giỏ hàng
568 Hộp đen 100 x 100 x 5 6 89.49 14,227 1,273,199 15,650 1,400,519 Thêm giỏ hàng
569 Hộp đen 100 x 100 x 10 6 169.56 14,227 2,412,376 15,650 2,653,614 Thêm giỏ hàng
570 Hộp đen 100 x 100 x 2.0 6 36.78 14,227 523,279 15,650 575,607 Thêm giỏ hàng
571 Hộp đen 100 x 100 x 2.5 6 45.69 14,227 650,044 15,650 715,049 Thêm giỏ hàng
572 Hộp đen 100 x 100 x 2.8 6 50.98 14,227 725,306 15,650 797,837 Thêm giỏ hàng
573 Hộp đen 100 x 100 x 3.0 6 54.49 14,227 775,244 15,650 852,769 Thêm giỏ hàng
574 Hộp đen 100 x 100 x 3.2 6 57.97 14,227 824,755 15,650 907,231 Thêm giỏ hàng
575 Hộp đen 100 x 100 x 3.5 6 79.66 14,227 1,133,345 15,650 1,246,679 Thêm giỏ hàng
576 Hộp đen 100 x 100 x 3.8 6 68.33 14,227 972,150 15,650 1,069,365 Thêm giỏ hàng
577 Thép hộp đen 100 x 100 x 4.0 6 71.74 14,227 1,020,665 15,650 1,122,731 Thêm giỏ hàng
578 Thép hộp đen 100 x 150 x 2.0 6 46.2 15,136 699,300 16,650 769,230 Thêm giỏ hàng
579 Hộp đen 100 x 150 x 2.5 6 57.46 15,136 869,735 16,650 956,709 Thêm giỏ hàng
580 Thép hộp đen 100 x 150 x 2.8 6 64.17 15,136 971,300 16,650 1,068,431 Thêm giỏ hàng
581 Thép hộp đen 100 x 150 x 3.2 6 73.04 15,136 1,105,560 16,650 1,216,116 Thêm giỏ hàng
582 Hộp đen 100 x 150 x 3.5 6 79.66 15,136 1,205,763 16,650 1,326,339 Thêm giỏ hàng
583 Hộp đen 100 x 150 x 3.8 6 86.23 15,136 1,305,209 16,650 1,435,730 Thêm giỏ hàng
584 Hộp đen 100 x 150 x 4.0 6 90.58 15,136 1,371,052 16,650 1,508,157 Thêm giỏ hàng
585 Hộp đen 150 x 150 x 2.0 6 55.62 15,136 841,885 16,650 926,073 Thêm giỏ hàng
586 Hộp đen 150 x 150 x 2.5 6 69.24 15,136 1,048,042 16,650 1,152,846 Thêm giỏ hàng
587 Hộp đen 150 x 150 x 2.8 6 77.36 15,136 1,170,949 16,650 1,288,044 Thêm giỏ hàng
588 Hộp đen 150 x 150 x 3.0 6 82.75 15,136 1,252,534 16,650 1,377,788 Thêm giỏ hàng
589 Hộp đen 150 x 150 x 3.2 6 88.12 15,136 1,333,816 16,650 1,467,198 Thêm giỏ hàng
590 Hộp đen 150 x 150 x 3.5 6 96.14 15,136 1,455,210 16,650 1,600,731 Thêm giỏ hàng
591 Hộp đen 150 x 150 x 3.8 6 104.12 15,136 1,575,998 16,650 1,733,598 Thêm giỏ hàng
592 Hộp đen 150 x 150 x 4.0 6 109.42 15,136 1,656,221 16,650 1,821,843 Thêm giỏ hàng
593 Hộp đen 100 x 200 x 2.0 6 55.62 15,136 841,885 16,650 926,073 Thêm giỏ hàng
594 Hộp đen 100 x 200 x 2.5 6 69.24 15,136 1,048,042 16,650 1,152,846 Thêm giỏ hàng
595 Hộp đen 100 x 200 x 2.8 6 77.36 15,136 1,170,949 16,650 1,288,044 Thêm giỏ hàng
596 Hộp đen 100 x 200 x 3.0 6 82.75 15,136 1,252,534 16,650 1,377,788 Thêm giỏ hàng
597 Hộp đen 100 x 200 x 3.2 6 88.12 15,136 1,333,816 16,650 1,467,198 Thêm giỏ hàng
598 Hộp đen 100 x 200 x 3.5 6 96.14 15,136 1,455,210 16,650 1,600,731 Thêm giỏ hàng
599 Hộp đen 100 x 200 x 3.8 6 104.12 15,136 1,575,998 16,650 1,733,598 Thêm giỏ hàng
600 Hộp đen 100 x 200 x 4.0 6 109.42 15,136 1,656,221 16,650 1,821,843 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen cỡ lớn
601 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 6 80.46 14,409 1,159,355 15,850 1,275,291 Thêm giỏ hàng
602 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 6 96.54 14,409 1,391,054 15,850 1,530,159 Thêm giỏ hàng
603 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 6 111.66 14,409 1,608,919 15,850 1,769,811 Thêm giỏ hàng
604 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.35 6 130.62 14,409 1,882,115 15,850 2,070,327 Thêm giỏ hàng
605 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 6 96.24 15,136 1,456,724 16,650 1,602,396 Thêm giỏ hàng
606 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 6 115.62 15,136 1,750,066 16,650 1,925,073 Thêm giỏ hàng
607 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 6 133.86 15,136 2,026,154 16,650 2,228,769 Thêm giỏ hàng
608 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 6 152.16 15,136 2,303,149 16,650 2,533,464 Thêm giỏ hàng
609 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 6 151.56 15,136 2,294,067 16,650 2,523,474 Thêm giỏ hàng
610 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 6 163.32 15,136 2,472,071 16,650 2,719,278 Thêm giỏ hàng
611 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 6 175.68 15,136 2,659,156 16,650 2,925,072 Thêm giỏ hàng
612 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 6 199.86 15,136 3,025,154 16,650 3,327,669 Thêm giỏ hàng
613 Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 6 250.5 15,455 3,871,591 17,001 4,258,751 Thêm giỏ hàng
614 Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 6 306.06 15,455 4,730,296 17,001 5,203,326 Thêm giỏ hàng
615 Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 6 361.68 15,455 5,589,929 17,001 6,148,922 Thêm giỏ hàng
616 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 6 215.82 15,455 3,335,596 17,001 3,669,156 Thêm giỏ hàng
617 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 6 298.2 15,455 4,608,817 17,001 5,069,698 Thêm giỏ hàng
618 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 6 391.02 15,455 6,043,392 17,001 6,647,731 Thêm giỏ hàng
619 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 6 247.74 15,455 3,828,934 17,001 4,211,828 Thêm giỏ hàng
620 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 15,455 5,069,698 17,001 5,576,668 Thêm giỏ hàng
621 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 6 407.52 15,455 6,298,407 17,001 6,928,248 Thêm giỏ hàng
622 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 6 487.5 15,455 7,534,534 17,001 8,287,988 Thêm giỏ hàng
623 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 6 565.56 15,455 8,740,987 17,001 9,615,086 Thêm giỏ hàng
624 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 6 644.04 15,455 9,953,931 17,001 10,949,324 Thêm giỏ hàng
625 Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 6 375.72 15,455 5,806,923 17,001 6,387,616 Thêm giỏ hàng
626 Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 6 467.34 15,455 7,222,952 17,001 7,945,247 Thêm giỏ hàng
627 Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 6 559.38 15,455 8,645,472 17,001 9,510,019 Thêm giỏ hàng
628 Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 6 739.44 15,455 11,428,381 17,001 12,571,219 Thêm giỏ hàng
629 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 6 526.26 15,455 8,133,588 17,001 8,946,946 Thêm giỏ hàng
630 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 6 526.26 15,455 8,133,588 17,001 8,946,946 Thêm giỏ hàng
631 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 6 630.96 15,455 9,751,774 17,001 10,726,951 Thêm giỏ hàng
632 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 6 732.3 15,455 11,318,029 17,001 12,449,832 Thêm giỏ hàng
633 Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 6 471.12 15,455 7,281,374 17,001 8,009,511 Thêm giỏ hàng
634 Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 6 702.54 15,455 10,858,075 17,001 11,943,883 Thêm giỏ hàng
635 Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 6 930.3 15,455 14,378,209 17,001 15,816,030 Thêm giỏ hàng
636 Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 6 566.88 17,727 10,049,236 19,500 11,054,160 Thêm giỏ hàng
637 Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 6 846.3 17,727 15,002,591 19,500 16,502,850 Thêm giỏ hàng
638 Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 6 1121.88 17,727 19,887,873 19,500 21,876,660 Thêm giỏ hàng
639 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 15,864 5,203,590 17,450 5,723,949 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen siêu dày
640 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.0 6 22.61 14,773 334,011 16,250 367,413 Thêm giỏ hàng
641 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.2 6 23.62 14,773 348,932 16,250 383,825 Thêm giỏ hàng
642 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.5 6 25.1 14,773 370,795 16,250 407,875 Thêm giỏ hàng
643 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.0 6 26.1 14,773 385,568 16,250 424,125 Thêm giỏ hàng
644 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.2 6 27.28 14,773 403,000 16,250 443,300 Thêm giỏ hàng
645 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.5 6 29.03 14,773 428,852 16,250 471,738 Thêm giỏ hàng
646 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.8 6 30.75 14,773 454,261 16,250 499,688 Thêm giỏ hàng
647 Ống đen siêu dày D48.1 x 5.0 6 31.89 15,045 479,800 16,550 527,780 Thêm giỏ hàng
648 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.0 6 33.09 14,773 488,830 16,250 537,713 Thêm giỏ hàng
649 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.2 6 34.62 14,773 511,432 16,250 562,575 Thêm giỏ hàng
650 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.5 6 36.89 14,773 544,966 16,250 599,463 Thêm giỏ hàng
651 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.8 6 39.13 14,773 578,057 16,250 635,863 Thêm giỏ hàng
652 Ống đen siêu dày D59.9 x 5.0 6 40.62 15,045 611,146 16,550 672,261 Thêm giỏ hàng
653 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.0 6 42.38 14,773 626,068 16,250 688,675 Thêm giỏ hàng
654 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.2 6 44.37 14,773 655,466 16,250 721,013 Thêm giỏ hàng
655 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.5 6 47.34 14,773 699,341 16,250 769,275 Thêm giỏ hàng
656 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.8 6 50.29 14,773 742,920 16,250 817,213 Thêm giỏ hàng
657 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.0 6 52.23 15,045 785,824 16,550 864,407 Thêm giỏ hàng
658 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.2 6 54.17 15,045 815,012 16,550 896,514 Thêm giỏ hàng
659 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.5 6 57.05 15,045 858,343 16,550 944,178 Thêm giỏ hàng
660 Ống đen siêu dày D75.6 x 6.0 6 61.79 15,045 929,659 16,550 1,022,625 Thêm giỏ hàng
661 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.0 6 49.9 14,773 737,159 16,250 810,875 Thêm giỏ hàng
662 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.2 6 52.27 14,773 772,170 16,250 849,388 Thêm giỏ hàng
663 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.5 6 55.8 14,773 824,318 16,250 906,750 Thêm giỏ hàng
664 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.8 6 59.31 14,773 876,170 16,250 963,788 Thêm giỏ hàng
665 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.0 6 61.63 15,045 927,251 16,550 1,019,977 Thêm giỏ hàng
666 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.2 6 63.94 15,045 962,006 16,550 1,058,207 Thêm giỏ hàng
667 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.5 6 67.39 15,045 1,013,913 16,550 1,115,305 Thêm giỏ hàng
668 Ống đen siêu dày D88.3 x 6.0 6 73.07 15,045 1,099,371 16,550 1,209,309 Thêm giỏ hàng
669 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.0 6 64.81 14,773 957,420 16,250 1,053,163 Thêm giỏ hàng
670 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.2 6 67.93 14,773 1,003,511 16,250 1,103,863 Thêm giỏ hàng
671 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.5 6 72.58 14,773 1,072,205 16,250 1,179,425 Thêm giỏ hàng
672 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.8 6 77.2 14,773 1,140,455 16,250 1,254,500 Thêm giỏ hàng
673 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.0 6 80.27 15,045 1,207,699 16,550 1,328,469 Thêm giỏ hàng
674 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.2 6 83.33 15,045 1,253,738 16,550 1,379,112 Thêm giỏ hàng
675 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.5 6 87.89 15,045 1,322,345 16,550 1,454,580 Thêm giỏ hàng
676 Ống đen siêu dày D113.5 x 6.0 6 95.44 15,045 1,435,938 16,550 1,579,532 Thêm giỏ hàng
677 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.0 6 72.68 14,773 1,073,682 16,250 1,181,050 Thêm giỏ hàng
678 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.2 6 76.19 14,773 1,125,534 16,250 1,238,088 Thêm giỏ hàng
679 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.5 6 81.43 14,773 1,202,943 16,250 1,323,238 Thêm giỏ hàng
Ống mạ kẽm nhúng nóng
680 Ống MKNN D21.2 x 1.6 6 4.642 22,591 104,867 24,850 115,354 Thêm giỏ hàng
681 Ống MKNN D21.2 x 1.9 6 5.484 21,682 118,903 23,850 130,793 Thêm giỏ hàng
682 Ống MKNN D21.2 x 2.1 6 5.938 21,227 126,048 23,350 138,652 Thêm giỏ hàng
683 Ống MKNN D21.2 x 2.6 6 7.26 21,227 154,110 23,350 169,521 Thêm giỏ hàng
684 Ống MKNN D26.65 x 1.6 6 5.933 22,591 134,032 24,850 147,435 Thêm giỏ hàng
685 Ống MKNN D26.65 x 1.9 6 6.96 21,682 150,905 23,850 165,996 Thêm giỏ hàng
686 Ống MKNN D26.65 x 2.1 6 7.704 21,227 163,535 23,350 179,888 Thêm giỏ hàng
687 Ống MKNN D26.65 x 2.3 6 8.286 21,227 175,889 23,350 193,478 Thêm giỏ hàng
688 Ống MKNN D26.65 x 2.6 6 9.36 21,227 198,687 23,350 218,556 Thêm giỏ hàng
689 Ống MKNN D33.5 x 1.6 6 7.556 22,591 170,697 24,850 187,767 Thêm giỏ hàng
690 Ống MKNN D33.5 x 1.9 6 8.89 21,682 192,751 23,850 212,027 Thêm giỏ hàng
691 Ống MKNN D33.5 x 2.1 6 9.762 21,227 207,221 23,350 227,943 Thêm giỏ hàng
692 Ống MKNN D33.5 x 2.3 6 10.722 21,227 227,599 23,350 250,359 Thêm giỏ hàng
693 Ống MKNN D33.5 x 2.6 6 11.886 21,227 252,307 23,350 277,538 Thêm giỏ hàng
694 Ống MKNN D33.5 x 3.2 6 14.4 21,227 305,673 23,350 336,240 Thêm giỏ hàng
695 Ống MKNN D42.2 x 1.6 6 9.617 22,591 217,257 24,850 238,982 Thêm giỏ hàng
696 Ống MKNN D42.2 x 1.9 6 11.34 21,682 245,872 23,850 270,459 Thêm giỏ hàng
697 Ống MKNN D42.2 x 2.1 6 12.467 21,227 264,640 23,350 291,104 Thêm giỏ hàng
698 Ống MKNN D42.2 x 2.3 6 13.56 21,227 287,842 23,350 316,626 Thêm giỏ hàng
699 Ống MKNN D42.2 x 2.6 6 15.24 21,227 323,504 23,350 355,854 Thêm giỏ hàng
700 Ống MKNN D42.2 x 2.9 6 16.868 21,227 358,062 23,350 393,868 Thêm giỏ hàng
701 Ống MKNN D42.2 x 3.2 6 18.6 21,227 394,827 23,350 434,310 Thêm giỏ hàng
702 Ống MKNN D48.1 x 1.6 6 11.014 22,591 248,816 24,850 273,698 Thêm giỏ hàng
703 Ống MKNN D48.1 x 1.9 6 12.99 21,682 281,647 23,850 309,812 Thêm giỏ hàng
704 Ống MKNN D48.1 x 2.1 6 14.3 21,227 303,550 23,350 333,905 Thêm giỏ hàng
705 Ống MKNN D48.1 x 2.3 6 15.59 21,227 330,933 23,350 364,027 Thêm giỏ hàng
706 Ống MKNN D48.1 x 2.5 6 16.98 21,227 360,439 23,350 396,483 Thêm giỏ hàng
707 Ống MKNN D48.1 x 2.9 6 19.38 21,227 411,385 23,350 452,523 Thêm giỏ hàng
708 Ống MKNN D48.1 x 3.2 6 21.42 21,227 454,688 23,350 500,157 Thêm giỏ hàng
709 Ống MKNN D48.1 x 3.6 6 23.711 21,227 503,320 23,350 553,652 Thêm giỏ hàng
710 Ống MKNN D59.9 x 1.9 6 16.314 21,682 353,717 23,850 389,089 Thêm giỏ hàng
711 Ống MKNN D59.9 x 2.1 6 17.97 21,227 381,454 23,350 419,600 Thêm giỏ hàng
712 Ống MKNN D59.9 x 2.3 6 19.612 21,227 416,309 23,350 457,940 Thêm giỏ hàng
713 Ống MKNN D59.9 x 2.6 6 22.158 21,227 470,354 23,350 517,389 Thêm giỏ hàng
714 Ống MKNN D59.9 x 2.9 6 24.48 21,227 519,644 23,350 571,608 Thêm giỏ hàng
715 Ống MKNN D59.9 x 3.2 6 26.861 21,227 570,186 23,350 627,204 Thêm giỏ hàng
716 Ống MKNN D59.9 x 3.6 6 30.18 21,227 640,639 23,350 704,703 Thêm giỏ hàng
717 Ống MKNN D59.9 x 4.0 6 33.103 21,227 702,686 23,350 772,955 Thêm giỏ hàng
718 Ống MKNN D75.6 x 2.1 6 22.851 21,227 485,064 23,350 533,571 Thêm giỏ hàng
719 Ống MKNN D75.6 x 2.3 6 24.958 21,227 529,790 23,350 582,769 Thêm giỏ hàng
720 Ống MKNN D75.6 x 2.5 6 27.04 21,227 573,985 23,350 631,384 Thêm giỏ hàng
721 Ống MKNN D75.6 x 2.7 6 29.14 21,227 618,563 23,350 680,419 Thêm giỏ hàng
722 Ống MKNN D75.6 x 2.9 6 31.368 21,227 665,857 23,350 732,443 Thêm giỏ hàng
723 Ống MKNN D75.6 x 3.2 6 34.26 21,227 727,246 23,350 799,971 Thêm giỏ hàng
724 Ống MKNN D75.6 x 3.6 6 38.58 21,227 818,948 23,350 900,843 Thêm giỏ hàng
725 Ống MKNN D75.6 x 4.0 6 42.407 21,227 900,185 23,350 990,203 Thêm giỏ hàng
726 Ống MKNN D75.6 x 4.2 6 44.395 21,227 942,385 23,350 1,036,623 Thêm giỏ hàng
727 Ống MKNN D75.6 x 4.5 6 47.366 21,227 1,005,451 23,350 1,105,996 Thêm giỏ hàng
728 Ống MKNN D88.3 x 2.1 6 26.799 21,227 568,870 23,350 625,757 Thêm giỏ hàng
729 Ống MKNN D88.3 x 2.3 6 29.283 21,227 621,598 23,350 683,758 Thêm giỏ hàng
730 Ống MKNN D88.3 x 2.5 6 31.74 21,227 673,754 23,350 741,129 Thêm giỏ hàng
731 Ống MKNN D88.3 x 2.7 6 34.22 21,227 726,397 23,350 799,037 Thêm giỏ hàng
732 Ống MKNN D88.3 x 2.9 6 36.828 21,227 781,758 23,350 859,934 Thêm giỏ hàng
733 Ống MKNN D88.3 x 3.2 6 40.32 21,227 855,884 23,350 941,472 Thêm giỏ hàng
734 Ống MKNN D88.3 x 3.6 6 50.22 21,227 1,066,034 23,350 1,172,637 Thêm giỏ hàng
735 Ống MKNN D88.3 x 4.0 6 50.208 21,227 1,065,779 23,350 1,172,357 Thêm giỏ hàng
736 Ống MKNN D88.3 x 4.2 6 52.291 21,227 1,109,995 23,350 1,220,995 Thêm giỏ hàng
737 Ống MKNN D88.3 x 4.5 6 55.833 21,227 1,185,182 23,350 1,303,701 Thêm giỏ hàng
738 Ống MKNN D108.0 x 2.5 6 39.046 21,227 828,840 23,350 911,724 Thêm giỏ hàng
739 Ống MKNN D108.0 x 2.7 6 42.09 21,455 903,060 23,601 993,366 Thêm giỏ hàng
740 Ống MKNN D108.0 x 2.9 6 45.122 21,455 968,113 23,601 1,064,924 Thêm giỏ hàng
741 Ống MKNN D108.0 x 3.0 6 46.633 21,455 1,000,532 23,601 1,100,585 Thêm giỏ hàng
742 Ống MKNN D108.0 x 3.2 6 49.648 21,455 1,065,220 23,601 1,171,742 Thêm giỏ hàng
743 Ống MKNN D113.5 x 2.5 6 41.06 21,455 880,961 23,601 969,057 Thêm giỏ hàng
744 Ống MKNN D113.5 x 2.7 6 44.29 21,455 950,262 23,601 1,045,288 Thêm giỏ hàng
745 Ống MKNN D113.5 x 2.9 6 47.484 21,455 1,018,791 23,601 1,120,670 Thêm giỏ hàng
746 Ống MKNN D113.5 x 3.0 6 49.07 21,455 1,052,819 23,601 1,158,101 Thêm giỏ hàng
747 Ống MKNN D113.5 x 3.2 6 52.578 21,455 1,128,085 23,601 1,240,893 Thêm giỏ hàng
748 Ống MKNN D113.5 x 3.6 6 58.5 21,455 1,255,144 23,601 1,380,659 Thêm giỏ hàng
749 Ống MKNN D113.5 x 4.0 6 64.84 21,455 1,391,172 23,601 1,530,289 Thêm giỏ hàng
750 Ống MKNN D113.5 x 4.2 6 67.937 21,455 1,457,619 23,601 1,603,381 Thêm giỏ hàng
751 Ống MKNN D113.5 x 4.4 6 71.065 21,455 1,524,732 23,601 1,677,205 Thêm giỏ hàng
752 Ống MKNN D113.5 x 4.5 6 72.615 21,455 1,557,988 23,601 1,713,787 Thêm giỏ hàng
753 Ống MKNN D141.3 x 3.96 6 80.46 21,455 1,726,306 23,601 1,898,936 Thêm giỏ hàng
754 Ống MKNN D141.3 x 4.78 6 96.54 21,455 2,071,310 23,601 2,278,441 Thêm giỏ hàng
755 Ống MKNN D141.3 x 5.56 6 111.66 21,455 2,395,716 23,601 2,635,288 Thêm giỏ hàng
756 Ống MKNN D141.3 x 6.55 6 130.62 21,455 2,802,511 23,601 3,082,763 Thêm giỏ hàng
757 Ống MKNN D168.3 x 3.96 6 96.24 21,455 2,064,873 23,601 2,271,360 Thêm giỏ hàng
758 Ống MKNN D168.3 x 4.78 6 115.62 21,455 2,480,680 23,601 2,728,748 Thêm giỏ hàng
759 Ống MKNN D168.3 x 5.56 6 133.86 21,455 2,872,027 23,601 3,159,230 Thêm giỏ hàng
760 Ống MKNN D168.3 x 6.35 6 152.16 21,455 3,264,662 23,601 3,591,128 Thêm giỏ hàng
761 Ống MKNN D219.1 x 4.78 6 151.56 21,455 3,251,789 23,601 3,576,968 Thêm giỏ hàng
762 Ống MKNN D219.1 x 5.16 6 163.32 21,455 3,504,105 23,601 3,854,515 Thêm giỏ hàng
763 Ống MKNN D219.1 x 5.56 6 175.68 21,455 3,769,294 23,601 4,146,224 Thêm giỏ hàng
764 Ống MKNN D219.1 x 6.35 6 199.86 21,773 4,351,497 23,950 4,786,647 Thêm giỏ hàng
Hộp mạ kẽm nhúng nóng
765 Hộp đen 100 x 200 x 3.5 8 96.14 15,000 1,442,100 16,500 1,586,310 Thêm giỏ hàng
Thép hình U, V, I, H mạ kẽm nhúng nóng
766 Thép V 30 x 30 x 3 x 6m 6 8.14 17,364 141,340 19,100 155,474 Thêm giỏ hàng
767 Thép V 40 x 40 x 4 x 6m 6 14.54 10,500 152,670 11,550 167,937 Thêm giỏ hàng
768 Thép V 50 x 50 x 3 x 6m 6 14.5 10,500 152,250 11,550 167,475 Thêm giỏ hàng
769 Thép V 50 x 50 x 4 x 6m 6 18.5 17,773 328,795 19,550 361,675 Thêm giỏ hàng
770 Thép V 50 x 50 x 5 x 6m 6 22.62 10,454 236,461 11,499 260,107 Thêm giỏ hàng
771 Thép V 50 x 50 x 6 x 6m 6 26.68 17,864 476,602 19,650 524,262 Thêm giỏ hàng
772 Thép V 60 x 60 x 4 x 6m 6 21.78 10,500 228,690 11,550 251,559 Thêm giỏ hàng
773 Thép V 60 x 60 x 5 x 6m 6 27.3 10,500 286,650 11,550 315,315 Thêm giỏ hàng
774 Thép V 63 x 63 x 5 x 6m 6 28 10,500 294,000 11,550 323,400 Thêm giỏ hàng
775 Thép V 63 x 63 x 6 x 6m 6 34 17,773 604,273 19,550 664,700 Thêm giỏ hàng
776 Thép V 75 x 75 x 6 x 6m 6 41 10,500 430,500 11,550 473,550 Thêm giỏ hàng
777 Thép V 70 x 70 x 7 x 6m 6 44 10,500 462,000 11,550 508,200 Thêm giỏ hàng
778 Thép V 75 x 75 x 7 x 6m 6 47 17,773 835,318 19,550 918,850 Thêm giỏ hàng
779 Thép V 80 x 80 x 6 x 6m 6 44 10,500 462,000 11,550 508,200 Thêm giỏ hàng
780 Thép V 80 x 80 x 7 x 6m 6 51 10,500 535,500 11,550 589,050 Thêm giỏ hàng
781 Thép V 80 x 80 x 8 x 6m 6 57 17,773 1,013,045 19,550 1,114,350 Thêm giỏ hàng
782 Thép V 90 x 90 x 6 x 6m 6 50 10,500 525,000 11,550 577,500 Thêm giỏ hàng
783 Thép V 90 x 90 x 7 x 6m 6 57.84 10,500 607,320 11,550 668,052 Thêm giỏ hàng
784 Thép V 100 x 100 x 8 x 6m 6 73 10,500 766,500 11,550 843,150 Thêm giỏ hàng
785 Thép V 100 x 100 x 10 x 6m 6 90 10,500 945,000 11,550 1,039,500 Thêm giỏ hàng
786 Thép V 120 x 120 x 8 x 12m 12 176 12,273 2,160,000 13,500 2,376,000 Thêm giỏ hàng
787 Thép V 120 x 120 x 10 x 12m 12 219 17,727 3,882,273 19,500 4,270,500 Thêm giỏ hàng
788 Thép V 120 x 120 x 12 x 12m 12 259 17,727 4,591,364 19,500 5,050,500 Thêm giỏ hàng
789 Thép V 130 x 130 x 10 x 12m 12 237 12,727 3,016,364 14,000 3,318,000 Thêm giỏ hàng
790 Thép V 130 x 130 x 12 x 12m 12 280 17,273 4,836,364 19,000 5,320,000 Thêm giỏ hàng
791 Thép V 150 x 150 x 10 x 12m 12 274 17,273 4,732,727 19,000 5,206,000 Thêm giỏ hàng
792 Thép V 150 x 150 x 12 x 12m 12 327 17,273 5,648,182 19,000 6,213,000 Thêm giỏ hàng
793 Thép V 150 x 150 x 15 x 12m 12 405 12,727 5,154,545 14,000 5,670,000 Thêm giỏ hàng
794 Thép V 175 x 175 x 15 m 12m 12 472 17,726 8,366,844 19,499 9,203,528 Thêm giỏ hàng
795 Thép V 200 x 200 x 15 x 12m 12 543 17,726 9,625,415 19,499 10,587,957 Thêm giỏ hàng
796 Thép V 200 x 200 x 20 x 12m 12 716 17,726 12,692,076 19,499 13,961,284 Thêm giỏ hàng
797 Thép V 200 x 200 x 25 x 12m 12 888 14,090 12,511,920 15,499 13,763,112 Thêm giỏ hàng
798 Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m 12 206.4 17,727 3,658,909 19,500 4,024,800 Thêm giỏ hàng
799 Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m 12 285.6 17,727 5,062,909 19,500 5,569,200 Thêm giỏ hàng
800 Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m 12 378 11,364 4,295,455 12,500 4,725,000 Thêm giỏ hàng
801 Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m 12 484.8 11,364 5,509,091 12,500 6,060,000 Thêm giỏ hàng
802 Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 598.8 12,273 7,348,909 13,500 8,083,800 Thêm giỏ hàng
803 Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 868.8 17,727 15,401,455 19,500 16,941,600 Thêm giỏ hàng
804 Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m 12 1128 11,364 12,818,182 12,500 14,100,000 Thêm giỏ hàng
805 Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 956.4 17,727 16,954,364 19,500 18,649,800 Thêm giỏ hàng
806 Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m 12 1644 12,273 20,176,364 13,500 22,194,000 Thêm giỏ hàng
807 Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m 12 2064 12,273 25,330,909 13,500 27,864,000 Thêm giỏ hàng
808 Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m 12 1488 17,727 26,378,182 19,500 29,016,000 Thêm giỏ hàng
809 Thép U 80 x 36 x 4.0 x 6m 6 42.3 17,727 749,864 19,500 824,850 Thêm giỏ hàng
810 Thép U 100 x 46 x 4.5 x 6m 6 51.54 11,364 585,682 12,500 644,250 Thêm giỏ hàng
811 Thép U 120 x 52 x 4.8 x 6m 6 62.4 17,727 1,106,182 19,500 1,216,800 Thêm giỏ hàng
812 Thép U 140 x 58 x 4.9 x 6m 6 73.8 17,727 1,308,273 19,500 1,439,100 Thêm giỏ hàng
813 Thép U 150 x 75 x 6.5 x 12m 12 232.2 17,727 4,116,273 19,500 4,527,900 Thêm giỏ hàng
814 Thép U 160 x 64 x 5 x 12m 12 174 17,727 3,084,545 19,500 3,393,000 Thêm giỏ hàng
815 Thép U 180 x 74 x 5.1 x 12m 12 208.8 11,364 2,372,727 12,500 2,610,000 Thêm giỏ hàng
816 Thép U 200 x 76 x 5.2 x 12m 12 220.8 17,727 3,914,182 19,500 4,305,600 Thêm giỏ hàng
817 Thép U 250 x 78 x 7.0 x 12m 12 330 17,727 5,850,000 19,500 6,435,000 Thêm giỏ hàng
818 Thép U 300 x 85 x 7.0 x 12m 12 414 17,727 7,339,091 19,500 8,073,000 Thêm giỏ hàng
819 Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m 12 708 17,727 12,550,909 19,500 13,806,000 Thêm giỏ hàng
820 Thép I 100 x 55 x 4.5 x 6m 6 56.8 11,182 635,127 12,300 698,640 Thêm giỏ hàng
821 Thép I 120 x 64 x 4.8 x 6m 6 69 11,182 771,545 12,300 848,700 Thêm giỏ hàng
822 Thép I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m 12 168 11,182 1,878,545 12,300 2,066,400 Thêm giỏ hàng
823 Thép I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m 12 367.2 17,545 6,442,691 19,300 7,086,960 Thêm giỏ hàng
824 Thép I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m 12 255.6 11,182 2,858,073 12,300 3,143,880 Thêm giỏ hàng
825 Thép I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m 12 355.2 11,182 3,971,782 12,300 4,368,960 Thêm giỏ hàng
826 Thép I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 681.6 11,364 7,745,455 12,500 8,520,000 Thêm giỏ hàng
827 Thép I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m 12 440.4 11,364 5,004,545 12,500 5,505,000 Thêm giỏ hàng
828 Thép I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m 12 595.2 11,364 6,763,636 12,500 7,440,000 Thêm giỏ hàng
829 Thép I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m 12 1284 17,727 22,761,818 19,500 25,038,000 Thêm giỏ hàng
830 Mạ kẽm nhúng nóng V50 x 50 x 5 6 22.62 17,727 400,991 19,500 441,090 Thêm giỏ hàng
Bản mã các loại
831 Bản mã các loại 6 5.5 13,500 74,250 14,850 81,675 Thêm giỏ hàng
  • Bảng giá thép tấm mới nhất
  • Bảng giá thép mạ kẽm nhúng nóng
  • Bảng giá bản mã, lập là
  • Bảng giá thép Hòa Phát mới nhất
  • Bảng giá thép hình mới nhất

Thông báo