Banner
Banner

Bảng giá thép ống - thép hộp

(Thời gian hiệu lực từ ngày 01/02/2020)

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

0983.436.161
0944.839.989
STT Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(Kg) Giá chưa VAT(Đ / Kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT(Đ / Kg) Tổng giá có VAT Đặt hàng
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
1 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 6 3.45 15,455 53,321 17,001 58,653 Thêm giỏ hàng
2 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 6 3.77 15,455 58,267 17,001 64,094 Thêm giỏ hàng
3 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 6 4.08 15,455 63,058 17,001 69,364 Thêm giỏ hàng
4 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 6 4.7 15,455 72,641 17,001 79,905 Thêm giỏ hàng
5 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 6 2.41 15,455 37,248 17,001 40,972 Thêm giỏ hàng
6 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 6 2.63 15,455 40,648 17,001 44,713 Thêm giỏ hàng
7 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 6 2.84 15,455 43,893 17,001 48,283 Thêm giỏ hàng
8 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 6 3.25 15,455 50,230 17,001 55,253 Thêm giỏ hàng
9 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 6 2.79 15,455 43,121 17,001 47,433 Thêm giỏ hàng
10 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 6 3.04 15,455 46,985 17,001 51,683 Thêm giỏ hàng
11 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 6 3.29 15,455 50,848 17,001 55,933 Thêm giỏ hàng
12 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 6 3.78 15,455 58,422 17,001 64,264 Thêm giỏ hàng
13 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 6 3.54 15,455 54,712 17,001 60,184 Thêm giỏ hàng
14 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 6 3.87 15,455 59,813 17,001 65,794 Thêm giỏ hàng
15 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 6 4.2 15,455 64,913 17,001 71,404 Thêm giỏ hàng
16 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 6 4.83 15,455 74,650 17,001 82,115 Thêm giỏ hàng
17 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 6 5.14 15,455 79,441 17,001 87,385 Thêm giỏ hàng
18 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 6 6.05 15,455 93,506 17,001 102,856 Thêm giỏ hàng
19 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 6 5.43 15,455 83,923 17,001 92,315 Thêm giỏ hàng
20 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 6 5.94 15,455 91,805 17,001 100,986 Thêm giỏ hàng
21 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 6 6.46 15,455 99,842 17,001 109,826 Thêm giỏ hàng
22 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 6 7.47 15,455 115,452 17,001 126,997 Thêm giỏ hàng
23 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 6 7.97 15,455 123,180 17,001 135,498 Thêm giỏ hàng
24 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 6 9.44 15,455 145,899 17,001 160,489 Thêm giỏ hàng
25 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 6 10.4 15,455 160,737 17,001 176,810 Thêm giỏ hàng
26 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 6 11.8 15,455 182,374 17,001 200,612 Thêm giỏ hàng
27 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 6 12.72 15,455 196,593 17,001 216,253 Thêm giỏ hàng
28 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 6 4.48 15,455 69,240 17,001 76,164 Thêm giỏ hàng
29 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 6 4.91 15,455 75,886 17,001 83,475 Thêm giỏ hàng
30 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 6 5.33 15,455 82,378 17,001 90,615 Thêm giỏ hàng
31 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 6 6.15 15,455 95,051 17,001 104,556 Thêm giỏ hàng
32 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 6 6.56 15,455 101,388 17,001 111,527 Thêm giỏ hàng
33 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 6 7.75 15,455 119,780 17,001 131,758 Thêm giỏ hàng
34 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 6 8.52 15,455 131,680 17,001 144,849 Thêm giỏ hàng
35 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 6 6.84 15,455 105,715 17,001 116,287 Thêm giỏ hàng
36 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 6 7.5 15,455 115,916 17,001 127,508 Thêm giỏ hàng
37 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 6 8.15 15,455 125,962 17,001 138,558 Thêm giỏ hàng
38 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 6 9.45 15,455 146,054 17,001 160,659 Thêm giỏ hàng
39 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 6 10.09 15,455 155,946 17,001 171,540 Thêm giỏ hàng
40 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 6 11.98 15,455 185,156 17,001 203,672 Thêm giỏ hàng
41 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 6 13.23 15,727 208,072 17,300 228,879 Thêm giỏ hàng
42 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 6 15.06 15,455 232,759 17,001 256,035 Thêm giỏ hàng
43 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 6 16.25 15,455 251,151 17,001 276,266 Thêm giỏ hàng
44 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 6 5.43 15,455 83,923 17,001 92,315 Thêm giỏ hàng
45 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 6 5.94 15,455 91,805 17,001 100,986 Thêm giỏ hàng
46 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 6 6.46 15,455 99,842 17,001 109,826 Thêm giỏ hàng
47 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 6 7.47 15,455 115,452 17,001 126,997 Thêm giỏ hàng
48 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 6 7.97 15,455 123,180 17,001 135,498 Thêm giỏ hàng
49 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 6 9.44 15,455 145,899 17,001 160,489 Thêm giỏ hàng
50 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 6 10.4 15,455 160,737 17,001 176,810 Thêm giỏ hàng
51 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 6 11.8 15,455 182,374 17,001 200,612 Thêm giỏ hàng
52 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 6 12.72 15,455 196,593 17,001 216,253 Thêm giỏ hàng
53 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 6 8.25 15,455 127,508 17,001 140,258 Thêm giỏ hàng
54 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 6 9.05 15,455 139,872 17,001 153,859 Thêm giỏ hàng
55 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 6 9.85 15,455 152,236 17,001 167,460 Thêm giỏ hàng
56 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 6 11.43 15,455 176,656 17,001 194,321 Thêm giỏ hàng
57 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 6 12.21 15,455 188,711 17,001 207,582 Thêm giỏ hàng
58 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 6 14.53 15,455 224,568 17,001 247,025 Thêm giỏ hàng
59 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 6 16.05 15,455 248,060 17,001 272,866 Thêm giỏ hàng
60 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 6 18.3 15,455 282,835 17,001 311,118 Thêm giỏ hàng
61 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 6 19.78 15,455 305,709 17,001 336,280 Thêm giỏ hàng
62 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 6 21.79 15,455 336,774 17,001 370,452 Thêm giỏ hàng
63 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 6 23.4 15,455 361,658 17,001 397,823 Thêm giỏ hàng
64 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 6 5.88 15,455 90,878 17,001 99,966 Thêm giỏ hàng
65 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 6 7.31 15,455 112,979 17,001 124,277 Thêm giỏ hàng
66 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 6 8.02 15,455 123,953 17,001 136,348 Thêm giỏ hàng
67 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 6 8.72 15,455 134,772 17,001 148,249 Thêm giỏ hàng
68 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 6 10.11 15,455 156,255 17,001 171,880 Thêm giỏ hàng
69 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 6 10.8 15,455 166,919 17,001 183,611 Thêm giỏ hàng
70 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 6 12.83 15,455 198,293 17,001 218,123 Thêm giỏ hàng
71 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 6 14.17 15,455 219,004 17,001 240,904 Thêm giỏ hàng
72 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 6 16.14 15,455 249,451 17,001 274,396 Thêm giỏ hàng
73 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 6 17.43 15,455 269,389 17,001 296,327 Thêm giỏ hàng
74 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 6 19.33 15,455 298,754 17,001 328,629 Thêm giỏ hàng
75 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 6 20.57 15,455 317,919 17,001 349,711 Thêm giỏ hàng
76 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 6 12.16 15,455 187,938 17,001 206,732 Thêm giỏ hàng
77 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 6 13.24 15,455 204,630 17,001 225,093 Thêm giỏ hàng
78 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 6 15.38 15,455 237,705 17,001 261,475 Thêm giỏ hàng
79 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 6 16.45 15,455 254,242 17,001 279,666 Thêm giỏ hàng
80 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 6 19.61 15,455 303,081 17,001 333,390 Thêm giỏ hàng
81 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 6 21.7 15,455 335,383 17,001 368,922 Thêm giỏ hàng
82 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 6 24.8 15,455 383,295 17,001 421,625 Thêm giỏ hàng
83 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 6 26.85 15,455 414,979 17,001 456,477 Thêm giỏ hàng
84 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 6 29.88 15,455 461,809 17,001 507,990 Thêm giỏ hàng
85 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 6 31.88 15,455 492,720 17,001 541,992 Thêm giỏ hàng
86 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 6 33.86 15,455 523,322 17,001 575,654 Thêm giỏ hàng
87 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 6 16.02 15,455 247,596 17,001 272,356 Thêm giỏ hàng
88 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 6 19.27 15,455 297,827 17,001 327,609 Thêm giỏ hàng
89 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 6 23.01 15,727 361,885 17,300 398,073 Thêm giỏ hàng
90 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 6 25.47 15,455 393,650 17,001 433,015 Thêm giỏ hàng
91 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 6 29.14 15,455 450,372 17,001 495,409 Thêm giỏ hàng
92 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 6 31.56 15,455 487,774 17,001 536,552 Thêm giỏ hàng
93 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 6 35.15 15,455 543,259 17,001 597,585 Thêm giỏ hàng
94 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 6 37.35 15,455 577,261 17,001 634,987 Thêm giỏ hàng
95 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 6 38.39 15,455 593,335 17,001 652,668 Thêm giỏ hàng
96 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 6 10.09 15,455 155,946 17,001 171,540 Thêm giỏ hàng
97 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 6 10.98 15,455 169,701 17,001 186,671 Thêm giỏ hàng
98 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 6 12.74 15,455 196,902 17,001 216,593 Thêm giỏ hàng
99 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 6 13.62 15,455 210,503 17,001 231,554 Thêm giỏ hàng
100 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 6 16.22 15,455 250,687 17,001 275,756 Thêm giỏ hàng
101 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 6 17.94 15,455 277,271 17,001 304,998 Thêm giỏ hàng
102 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 6 20.47 15,455 316,373 17,001 348,010 Thêm giỏ hàng
103 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 6 22.14 15,455 342,184 17,001 376,402 Thêm giỏ hàng
104 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 6 24.6 15,455 380,204 17,001 418,225 Thêm giỏ hàng
105 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 6 26.23 15,455 405,397 17,001 445,936 Thêm giỏ hàng
106 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 6 27.83 15,455 430,125 17,001 473,138 Thêm giỏ hàng
107 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 6 19.33 15,455 298,754 17,001 328,629 Thêm giỏ hàng
108 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 6 20.68 15,455 319,619 17,001 351,581 Thêm giỏ hàng
109 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 6 24.69 15,455 381,595 17,001 419,755 Thêm giỏ hàng
110 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 6 27.34 15,455 422,552 17,001 464,807 Thêm giỏ hàng
111 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 6 31.29 15,455 483,601 17,001 531,961 Thêm giỏ hàng
112 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 6 33.89 15,455 523,785 17,001 576,164 Thêm giỏ hàng
113 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 6 37.77 15,455 583,753 17,001 642,128 Thêm giỏ hàng
114 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 6 40.33 15,455 623,318 17,001 685,650 Thêm giỏ hàng
115 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 6 42.87 15,455 662,575 17,001 728,833 Thêm giỏ hàng
116 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 6 12.16 15,455 187,938 17,001 206,732 Thêm giỏ hàng
117 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 6 13.24 15,455 204,630 17,001 225,093 Thêm giỏ hàng
118 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 6 15.38 15,455 237,705 17,001 261,475 Thêm giỏ hàng
119 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 6 16.45 15,455 254,242 17,001 279,666 Thêm giỏ hàng
120 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 6 19.61 15,727 308,412 17,300 339,253 Thêm giỏ hàng
121 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 6 21.7 15,455 335,383 17,001 368,922 Thêm giỏ hàng
122 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 6 24.8 15,455 383,295 17,001 421,625 Thêm giỏ hàng
123 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 6 26.85 15,455 414,979 17,001 456,477 Thêm giỏ hàng
124 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 6 29.88 15,455 461,809 17,001 507,990 Thêm giỏ hàng
125 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 6 31.88 15,455 492,720 17,001 541,992 Thêm giỏ hàng
126 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 6 33.86 15,455 523,322 17,001 575,654 Thêm giỏ hàng
127 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 6 20.68 15,455 319,619 17,001 351,581 Thêm giỏ hàng
128 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 6 24.69 15,455 381,595 17,001 419,755 Thêm giỏ hàng
129 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 6 27.34 15,455 422,552 17,001 464,807 Thêm giỏ hàng
130 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 6 31.29 15,455 483,601 17,001 531,961 Thêm giỏ hàng
131 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 6 33.89 15,455 523,785 17,001 576,164 Thêm giỏ hàng
132 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 6 37.77 15,455 583,753 17,001 642,128 Thêm giỏ hàng
133 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 6 40.33 15,455 623,318 17,001 685,650 Thêm giỏ hàng
134 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 6 42.87 15,455 662,575 17,001 728,833 Thêm giỏ hàng
135 Thép Hòa Phát 90 x 90 x 1.5 6 24.93 15,455 385,304 17,001 423,835 Thêm giỏ hàng
136 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 6 29.79 15,455 460,418 17,001 506,460 Thêm giỏ hàng
137 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 6 33.01 15,455 510,185 17,001 561,203 Thêm giỏ hàng
138 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 6 37.8 15,455 584,216 17,001 642,638 Thêm giỏ hàng
139 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 6 40.98 15,455 633,365 17,001 696,701 Thêm giỏ hàng
140 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 6 45.7 15,455 706,314 17,001 776,946 Thêm giỏ hàng
141 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 6 48.83 15,455 754,690 17,001 830,159 Thêm giỏ hàng
142 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 6 51.94 15,455 802,756 17,001 883,032 Thêm giỏ hàng
143 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 6 56.58 15,455 874,470 17,001 961,917 Thêm giỏ hàng
144 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 6 61.17 15,455 945,410 17,001 1,039,951 Thêm giỏ hàng
145 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 6 64.21 15,455 992,395 17,001 1,091,634 Thêm giỏ hàng
146 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 6 29.79 15,455 460,418 17,001 506,460 Thêm giỏ hàng
147 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 6 33.01 15,455 510,185 17,001 561,203 Thêm giỏ hàng
148 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 6 37.8 15,455 584,216 17,001 642,638 Thêm giỏ hàng
149 Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 6 40.98 15,455 633,365 17,001 696,701 Thêm giỏ hàng
150 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 6 45.7 15,455 706,314 17,001 776,946 Thêm giỏ hàng
151 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 6 48.83 15,455 754,690 17,001 830,159 Thêm giỏ hàng
152 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 6 51.94 15,455 802,756 17,001 883,032 Thêm giỏ hàng
153 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 6 56.58 15,455 874,470 17,001 961,917 Thêm giỏ hàng
154 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 6 61.17 15,455 945,410 17,001 1,039,951 Thêm giỏ hàng
155 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 6 64.21 15,455 992,395 17,001 1,091,634 Thêm giỏ hàng
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
156 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 6 1.73 15,455 26,738 17,001 29,412 Thêm giỏ hàng
157 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 6 1.89 15,455 29,211 17,001 32,132 Thêm giỏ hàng
158 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 6 2.04 15,455 31,529 17,001 34,682 Thêm giỏ hàng
159 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 6 2.2 15,455 34,002 17,001 37,402 Thêm giỏ hàng
160 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 6 2.41 15,455 37,248 17,001 40,972 Thêm giỏ hàng
161 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 6 2.61 15,455 40,339 17,001 44,373 Thêm giỏ hàng
162 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 6 3 15,455 46,366 17,001 51,003 Thêm giỏ hàng
163 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 6 3.2 15,455 49,457 17,001 54,403 Thêm giỏ hàng
164 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 6 3.76 15,455 58,113 17,001 63,924 Thêm giỏ hàng
165 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 6 2.99 15,455 46,212 17,001 50,833 Thêm giỏ hàng
166 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 6 3.27 15,727 51,428 17,300 56,571 Thêm giỏ hàng
167 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 6 3.55 15,455 54,867 17,001 60,354 Thêm giỏ hàng
168 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 6 4.1 15,455 63,367 17,001 69,704 Thêm giỏ hàng
169 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 6 4.37 15,455 67,540 17,001 74,294 Thêm giỏ hàng
170 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 6 5.17 15,455 79,905 17,001 87,895 Thêm giỏ hàng
171 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 6 5.68 15,455 87,787 17,001 96,566 Thêm giỏ hàng
172 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6 6.43 15,455 99,379 17,001 109,316 Thêm giỏ hàng
173 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6 6.92 15,455 106,952 17,001 117,647 Thêm giỏ hàng
174 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 6 3.8 15,455 58,731 17,001 64,604 Thêm giỏ hàng
175 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 6 4.16 15,455 64,295 17,001 70,724 Thêm giỏ hàng
176 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 6 4.52 15,455 69,859 17,001 76,845 Thêm giỏ hàng
177 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 6 5.23 15,455 80,832 17,001 88,915 Thêm giỏ hàng
178 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 6 5.58 15,455 86,241 17,001 94,866 Thêm giỏ hàng
179 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6 6.62 15,455 102,315 17,001 112,547 Thêm giỏ hàng
180 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 6 7.29 15,455 112,670 17,001 123,937 Thêm giỏ hàng
181 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 6 8.29 15,455 128,126 17,001 140,938 Thêm giỏ hàng
182 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 6 8.93 15,455 138,017 17,001 151,819 Thêm giỏ hàng
183 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 6 4.81 15,455 74,341 17,001 81,775 Thêm giỏ hàng
184 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 6 5.27 15,455 81,450 17,001 89,595 Thêm giỏ hàng
185 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 6 5.74 15,455 88,714 17,001 97,586 Thêm giỏ hàng
186 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6 6.65 15,455 102,779 17,001 113,057 Thêm giỏ hàng
187 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 6 7.1 15,455 109,734 17,001 120,707 Thêm giỏ hàng
188 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 6 8.44 15,455 130,444 17,001 143,488 Thêm giỏ hàng
189 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 6 9.32 15,455 144,045 17,001 158,449 Thêm giỏ hàng
190 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 6 10.62 15,455 164,137 17,001 180,551 Thêm giỏ hàng
191 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 6 11.47 15,455 177,274 17,001 195,001 Thêm giỏ hàng
192 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 6 12.72 15,455 196,593 17,001 216,253 Thêm giỏ hàng
193 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 6 13.54 15,455 209,267 17,001 230,194 Thêm giỏ hàng
194 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 6 14.35 15,455 221,786 17,001 243,964 Thêm giỏ hàng
195 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 6 5.49 15,455 84,850 17,001 93,335 Thêm giỏ hàng
196 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6 6.02 15,455 93,042 17,001 102,346 Thêm giỏ hàng
197 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6 6.55 15,727 103,014 17,300 113,315 Thêm giỏ hàng
198 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 6 7.6 15,455 117,461 17,001 129,208 Thêm giỏ hàng
199 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 6 8.12 15,455 125,498 17,001 138,048 Thêm giỏ hàng
200 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 6 9.67 15,455 149,454 17,001 164,400 Thêm giỏ hàng
201 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 6 10.68 15,455 165,064 17,001 181,571 Thêm giỏ hàng
202 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 6 12.18 15,455 188,247 17,001 207,072 Thêm giỏ hàng
203 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 6 13.17 15,455 203,548 17,001 223,903 Thêm giỏ hàng
204 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 6 14.63 15,455 226,113 17,001 248,725 Thêm giỏ hàng
205 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 6 15.58 15,455 240,796 17,001 264,876 Thêm giỏ hàng
206 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 6 16.53 15,455 255,479 17,001 281,027 Thêm giỏ hàng
207 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6 6.69 15,455 103,397 17,001 113,737 Thêm giỏ hàng
208 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 6 7.28 15,455 112,516 17,001 123,767 Thêm giỏ hàng
209 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 6 8.45 15,455 130,599 17,001 143,658 Thêm giỏ hàng
210 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 6 9.03 15,455 139,563 17,001 153,519 Thêm giỏ hàng
211 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 6 10.76 15,455 166,301 17,001 182,931 Thêm giỏ hàng
212 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 6 11.9 15,455 183,920 17,001 202,312 Thêm giỏ hàng
213 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 6 13.58 15,455 209,885 17,001 230,874 Thêm giỏ hàng
214 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 6 14.69 15,455 227,041 17,001 249,745 Thêm giỏ hàng
215 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 6 16.32 15,455 252,233 17,001 277,456 Thêm giỏ hàng
216 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 6 17.4 15,455 268,925 17,001 295,817 Thêm giỏ hàng
217 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 6 18.47 15,455 285,462 17,001 314,008 Thêm giỏ hàng
218 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 6 8.33 15,455 128,744 17,001 141,618 Thêm giỏ hàng
219 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 6 9.67 15,455 149,454 17,001 164,400 Thêm giỏ hàng
220 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 6 10.34 15,455 159,809 17,001 175,790 Thêm giỏ hàng
221 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 6 12.33 15,455 190,566 17,001 209,622 Thêm giỏ hàng
222 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 6 13.64 15,455 210,812 17,001 231,894 Thêm giỏ hàng
223 Thép Hòa Phát D48.1 x 2.3 6 15.59 15,455 240,951 17,001 265,046 Thêm giỏ hàng
224 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 6 16.87 15,455 260,734 17,001 286,807 Thêm giỏ hàng
225 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 6 18.77 15,455 290,099 17,001 319,109 Thêm giỏ hàng
226 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 6 20.02 15,455 309,418 17,001 340,360 Thêm giỏ hàng
227 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 6 21.26 15,455 328,583 17,001 361,441 Thêm giỏ hàng
228 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 6 12.12 15,455 187,320 17,001 206,052 Thêm giỏ hàng
229 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 6 12.96 15,455 200,303 17,001 220,333 Thêm giỏ hàng
230 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 6 15.47 15,455 239,096 17,001 263,005 Thêm giỏ hàng
231 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 6 17.13 15,455 264,752 17,001 291,227 Thêm giỏ hàng
232 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 6 19.6 15,455 302,927 17,001 333,220 Thêm giỏ hàng
233 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 6 21.23 15,455 328,119 17,001 360,931 Thêm giỏ hàng
234 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 6 23.66 15,455 365,676 17,001 402,244 Thêm giỏ hàng
235 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 6 25.26 15,455 390,405 17,001 429,445 Thêm giỏ hàng
236 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 6 26.85 15,455 414,979 17,001 456,477 Thêm giỏ hàng
237 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 6 16.45 15,455 254,242 17,001 279,666 Thêm giỏ hàng
238 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 6 19.66 15,455 303,854 17,001 334,240 Thêm giỏ hàng
239 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 6 21.78 15,455 336,620 17,001 370,282 Thêm giỏ hàng
240 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 6 24.95 15,455 385,614 17,001 424,175 Thêm giỏ hàng
241 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 6 27.04 15,455 417,915 17,001 459,707 Thêm giỏ hàng
242 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 6 30.16 15,455 466,137 17,001 512,750 Thêm giỏ hàng
243 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 6 32.23 15,455 498,129 17,001 547,942 Thêm giỏ hàng
244 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 6 34.28 15,455 529,813 17,001 582,794 Thêm giỏ hàng
245 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 6 19.27 15,455 297,827 17,001 327,609 Thêm giỏ hàng
246 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 6 23.04 15,455 356,094 17,001 391,703 Thêm giỏ hàng
247 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 6 25.54 15,455 394,732 17,001 434,206 Thêm giỏ hàng
248 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 6 29.27 15,455 452,381 17,001 497,619 Thêm giỏ hàng
249 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 6 31.74 15,455 490,556 17,001 539,612 Thêm giỏ hàng
250 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 6 35.42 15,455 547,432 17,001 602,175 Thêm giỏ hàng
251 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 6 37.87 15,455 585,298 17,001 643,828 Thêm giỏ hàng
252 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 6 40.3 15,455 622,855 17,001 685,140 Thêm giỏ hàng
253 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 6 28.29 15,455 437,235 17,001 480,958 Thêm giỏ hàng
254 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 6 31.37 15,455 484,838 17,001 533,321 Thêm giỏ hàng
255 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 6 35.97 15,455 555,933 17,001 611,526 Thêm giỏ hàng
256 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 6 39.03 15,455 603,226 17,001 663,549 Thêm giỏ hàng
257 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 6 43.59 15,455 673,703 17,001 741,074 Thêm giỏ hàng
258 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 6 46.61 15,455 720,379 17,001 792,417 Thêm giỏ hàng
259 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 6 49.62 15,455 766,900 17,001 843,590 Thêm giỏ hàng
260 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 6 29.75 15,455 459,800 17,001 505,780 Thêm giỏ hàng
261 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 6 33 15,455 510,030 17,001 561,033 Thêm giỏ hàng
262 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 6 37.84 15,455 584,834 17,001 643,318 Thêm giỏ hàng
263 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 6 41.06 15,455 634,601 17,001 698,061 Thêm giỏ hàng
264 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 6 45.86 15,455 708,787 17,001 779,666 Thêm giỏ hàng
265 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 6 49.05 15,455 758,090 17,001 833,899 Thêm giỏ hàng
266 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 15,455 807,238 17,001 887,962 Thêm giỏ hàng
267 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 6 33.29 15,455 514,512 17,001 565,963 Thêm giỏ hàng
268 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 6 36.93 15,455 570,770 17,001 627,847 Thêm giỏ hàng
269 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 6 42.37 15,455 654,848 17,001 720,332 Thêm giỏ hàng
270 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 6 45.98 15,455 710,642 17,001 781,706 Thêm giỏ hàng
271 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 6 51.37 15,455 793,947 17,001 873,341 Thêm giỏ hàng
272 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 6 54.96 15,455 849,432 17,001 934,375 Thêm giỏ hàng
273 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 6 58.52 15,455 904,453 17,001 994,899 Thêm giỏ hàng
274 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 15,455 807,238 17,001 887,962 Thêm giỏ hàng
Thép hộp đen Hòa Phát
275 Hộp đen 13 x 26 x 1.0 6 2.41 14,227 34,288 15,650 37,717 Thêm giỏ hàng
276 Hộp đen 13 x 26 x 1.1 6 3.77 14,227 53,637 15,650 59,001 Thêm giỏ hàng
277 Hộp đen 13 x 26 x 1.2 6 4.08 14,227 58,047 15,650 63,852 Thêm giỏ hàng
278 Hộp đen 13 x 26 x 1.4 6 4.7 14,227 66,868 15,650 73,555 Thêm giỏ hàng
279 Hộp đen 14 x 14 x 1.0 6 2.41 14,227 34,288 15,650 37,717 Thêm giỏ hàng
280 Hộp đen 14 x 14 x 1.1 6 2.63 14,227 37,418 15,650 41,160 Thêm giỏ hàng
281 Hộp đen 14 x 14 x 1.2 6 2.84 14,227 40,405 15,650 44,446 Thêm giỏ hàng
282 Hộp đen 14 x 14 x 1.4 6 3.25 14,227 46,239 15,650 50,863 Thêm giỏ hàng
283 Hộp đen 16 x 16 x 1.0 6 2.79 14,227 39,694 15,650 43,664 Thêm giỏ hàng
284 Hộp đen 16 x 16 x 1.1 6 3.04 14,591 44,356 16,050 48,792 Thêm giỏ hàng
285 Hộp đen 16 x 16 x 1.2 6 3.29 14,227 46,808 15,650 51,489 Thêm giỏ hàng
286 Hộp đen 16 x 16 x 1.4 6 3.78 14,227 53,779 15,650 59,157 Thêm giỏ hàng
287 Hộp đen 20 x 20 x 1.0 6 3.54 14,227 50,365 15,650 55,401 Thêm giỏ hàng
288 Hộp đen 20 x 20 x 1.1 6 3.87 14,227 55,060 15,650 60,566 Thêm giỏ hàng
289 Hộp đen 20 x 20 x 1.2 6 4.2 14,227 59,755 15,650 65,730 Thêm giỏ hàng
290 Hộp đen 20 x 20 x 1.4 6 4.83 14,227 68,718 15,650 75,590 Thêm giỏ hàng
291 Hộp đen 20 x 20 x 1.5 6 5.14 13,591 69,857 14,950 76,843 Thêm giỏ hàng
292 Hộp đen 20 x 20 x 1.8 6 6.05 13,591 82,225 14,950 90,448 Thêm giỏ hàng
293 Hộp đen 20 x 40 x 1.0 6 5.43 14,227 77,254 15,650 84,980 Thêm giỏ hàng
294 Hộp đen 20 x 40 x 1.1 6 5.94 14,227 84,510 15,650 92,961 Thêm giỏ hàng
295 Hộp đen 20 x 40 x 1.2 6 6.46 14,227 91,908 15,650 101,099 Thêm giỏ hàng
296 Hộp đen 20 x 40 x 1.4 6 7.47 14,227 106,278 15,650 116,906 Thêm giỏ hàng
297 Hộp đen 20 x 40 x 1.5 6 7.79 13,591 105,873 14,950 116,461 Thêm giỏ hàng
298 Hộp đen 20 x 40 x 1.8 6 9.44 13,591 128,298 14,950 141,128 Thêm giỏ hàng
299 Hộp đen 20 x 40 x 2.0 6 10.4 13,136 136,618 14,450 150,280 Thêm giỏ hàng
300 Hộp đen 20 x 40 x 2.3 6 11.8 13,136 155,009 14,450 170,510 Thêm giỏ hàng
301 Hộp đen 20 x 40 x 2.5 6 12.72 13,136 167,095 14,450 183,804 Thêm giỏ hàng
302 Hộp đen 25 x 25 x 1.0 6 4.48 14,227 63,738 15,650 70,112 Thêm giỏ hàng
303 Hộp đen 25 x 25 x 1.1 6 4.91 14,227 69,856 15,650 76,842 Thêm giỏ hàng
304 Hộp đen 25 x 25 x 1.2 6 5.33 14,227 75,831 15,650 83,415 Thêm giỏ hàng
305 Hộp đen 25 x 25 x 1.4 6 6.15 14,227 87,498 15,650 96,248 Thêm giỏ hàng
306 Hộp đen 25 x 25 x 1.5 6 6.56 13,591 89,156 14,950 98,072 Thêm giỏ hàng
307 Hộp đen 25 x 25 x 1.8 6 7.75 13,591 105,330 14,950 115,863 Thêm giỏ hàng
308 Hộp đen 25 x 25 x 2.0 6 8.52 13,136 111,922 14,450 123,114 Thêm giỏ hàng
309 Hộp đen 25 x 50 x 1.0 6 6.84 14,227 97,315 15,650 107,046 Thêm giỏ hàng
310 Hộp đen 25 x 50 x 1.1 6 7.5 14,227 106,705 15,650 117,375 Thêm giỏ hàng
311 Hộp đen 25 x 50 x 1.2 6 8.15 14,227 115,952 15,650 127,548 Thêm giỏ hàng
312 Hộp đen 25 x 50 x 1.4 6 9.45 14,227 134,448 15,650 147,893 Thêm giỏ hàng
313 Hộp đen 25 x 50 x 1.5 6 10.09 13,591 137,132 14,950 150,846 Thêm giỏ hàng
314 Hộp đen 25 x 50 x 1.8 6 11.98 13,591 162,819 14,950 179,101 Thêm giỏ hàng
315 Hộp đen 25 x 50 x 2.0 6 13.23 13,136 173,794 14,450 191,174 Thêm giỏ hàng
316 Hộp đen 25 x 50 x 2.3 6 15.06 13,136 197,834 14,450 217,617 Thêm giỏ hàng
317 Hộp đen 25 x 50 x 2.5 6 16.25 13,136 213,466 14,450 234,813 Thêm giỏ hàng
318 Hộp đen 30 x 30 x 1.0 6 5.43 14,227 77,254 15,650 84,980 Thêm giỏ hàng
319 Hộp đen 30 x 30 x 1.1 6 5.94 14,227 84,510 15,650 92,961 Thêm giỏ hàng
320 Hộp đen 30 x 30 x 1.2 6 6.46 14,227 91,908 15,650 101,099 Thêm giỏ hàng
321 Hộp đen 30 x 30 x 1.4 6 7.47 14,227 106,278 15,650 116,906 Thêm giỏ hàng
322 Hộp đen 30 x 30 x 1.5 6 7.97 13,591 108,320 14,950 119,152 Thêm giỏ hàng
323 Hộp đen 30 x 30 x 1.8 6 9.44 13,591 128,298 14,950 141,128 Thêm giỏ hàng
324 Hộp đen 30 x 30 x 2.0 6 10.4 13,136 136,618 14,450 150,280 Thêm giỏ hàng
325 Hộp đen 30 x 30 x 2.3 6 11.8 13,136 155,009 14,450 170,510 Thêm giỏ hàng
326 Hộp đen 30 x 30 x 2.5 6 12.72 13,136 167,095 14,450 183,804 Thêm giỏ hàng
327 Hộp đen 30 x 60 x 1.0 6 8.25 14,227 117,375 15,650 129,113 Thêm giỏ hàng
328 Hộp đen 30 x 60 x 1.1 6 9.05 14,227 128,757 15,650 141,633 Thêm giỏ hàng
329 Hộp đen 30 x 60 x 1.2 6 9.85 14,227 140,139 15,650 154,153 Thêm giỏ hàng
330 Hộp đen 30 x 60 x 1.4 6 11.43 14,227 162,618 15,650 178,880 Thêm giỏ hàng
331 Hộp đen 30 x 60 x 1.5 6 12.21 13,591 165,945 14,950 182,540 Thêm giỏ hàng
332 Hộp đen 30 x 60 x 1.8 6 14.53 13,591 197,476 14,950 217,224 Thêm giỏ hàng
333 Hộp đen 30 x 60 x 2.0 6 16.05 13,136 210,839 14,450 231,923 Thêm giỏ hàng
334 Hộp đen 30 x 60 x 2.3 6 18.3 13,136 240,395 14,450 264,435 Thêm giỏ hàng
335 Hộp đen 30 x 60 x 2.5 6 19.78 13,136 259,837 14,450 285,821 Thêm giỏ hàng
336 Hộp đen 30 x 60 x 2.8 6 21.97 13,136 288,606 14,450 317,467 Thêm giỏ hàng
337 Hộp đen 30 x 60 x 3.0 6 23.4 13,136 307,391 14,450 338,130 Thêm giỏ hàng
338 Hộp đen 40 x 40 x 1.1 6 8.02 14,227 114,103 15,650 125,513 Thêm giỏ hàng
339 Hộp đen 40 x 40 x 1.2 6 8.72 14,227 124,062 15,650 136,468 Thêm giỏ hàng
340 Hộp đen 40 x 40 x 1.4 6 10.11 14,227 143,838 15,650 158,222 Thêm giỏ hàng
341 Hộp đen 40 x 40 x 1.5 6 10.8 13,591 146,782 14,950 161,460 Thêm giỏ hàng
342 Hộp đen 40 x 40 x 1.8 6 12.83 13,591 174,371 14,950 191,809 Thêm giỏ hàng
343 Hộp đen 40 x 40 x 2.0 6 14.17 13,136 186,142 14,450 204,757 Thêm giỏ hàng
344 Hộp đen 40 x 40 x 2.3 6 16.14 13,136 212,021 14,450 233,223 Thêm giỏ hàng
345 Hộp đen 40 x 40 x 2.5 6 17.43 13,136 228,967 14,450 251,864 Thêm giỏ hàng
346 Hộp đen 40 x 40 x 2.8 6 19.33 13,136 253,926 14,450 279,319 Thêm giỏ hàng
347 Hộp đen 40 x 40 x 3.0 6 20.57 13,136 270,215 14,450 297,237 Thêm giỏ hàng
348 Hộp đen 40 x 80 x 1.1 6 12.16 14,227 173,004 15,650 190,304 Thêm giỏ hàng
349 Hộp đen 40 x 80 x 1.2 6 13.24 14,227 188,369 15,650 207,206 Thêm giỏ hàng
350 Hộp đen 40 x 80 x 1.4 6 15.38 13,591 209,028 14,950 229,931 Thêm giỏ hàng
351 Hộp đen 40 x 80 x 3.2 6 33.86 13,136 444,797 14,450 489,277 Thêm giỏ hàng
352 Hộp đen 40 x 80 x 3.0 6 31.88 13,136 418,787 14,450 460,666 Thêm giỏ hàng
353 Hộp đen 40 x 80 x 2.8 6 29.88 13,136 392,515 14,450 431,766 Thêm giỏ hàng
354 Hộp đen 40 x 80 x 2.5 6 26.85 13,136 352,711 14,450 387,983 Thêm giỏ hàng
355 Hộp đen 40 x 80 x 2.3 6 24.8 13,136 325,782 14,450 358,360 Thêm giỏ hàng
356 Hộp đen 40 x 80 x 2.0 6 21.7 13,136 285,059 14,450 313,565 Thêm giỏ hàng
357 Hộp đen 40 x 80 x 1.8 6 19.61 13,591 266,518 14,950 293,170 Thêm giỏ hàng
358 Hộp đen 40 x 80 x 1.5 6 16.45 13,591 223,570 14,950 245,928 Thêm giỏ hàng
359 Hộp đen 40 x 100 x 1.5 6 19.27 13,591 261,897 14,950 288,087 Thêm giỏ hàng
360 Hộp đen 40 x 100 x 1.8 6 23.01 13,591 312,727 14,950 344,000 Thêm giỏ hàng
361 Hộp đen 40 x 100 x 2.0 6 25.47 13,136 334,583 14,450 368,042 Thêm giỏ hàng
362 Hộp đen 40 x 100 x 2.3 6 29.14 13,136 382,794 14,450 421,073 Thêm giỏ hàng
363 Hộp đen 40 x 100 x 2.5 6 31.56 13,136 414,584 14,450 456,042 Thêm giỏ hàng
364 Hộp đen 40 x 100 x 2.8 6 35.15 13,136 461,743 14,450 507,918 Thêm giỏ hàng
365 Hộp đen 40 x 100 x 3.0 6 37.53 13,136 493,008 14,450 542,309 Thêm giỏ hàng
366 Hộp đen 40 x 100 x 3.2 6 38.39 13,136 504,305 14,450 554,736 Thêm giỏ hàng
367 Hộp đen 50 x 50 x 1.1 6 10.09 14,227 143,553 15,650 157,909 Thêm giỏ hàng
368 Hộp đen 50 x 50 x 1.2 6 10.98 14,227 156,215 15,650 171,837 Thêm giỏ hàng
369 Hộp đen 50 x 50 x 1.4 6 12.74 14,227 181,255 15,650 199,381 Thêm giỏ hàng
370 Hộp đen 50 x 50 x 3.2 6 27.83 13,136 365,585 14,450 402,144 Thêm giỏ hàng
371 Hộp đen 50 x 50 x 3.0 6 26.23 13,136 344,567 14,450 379,024 Thêm giỏ hàng
372 Hộp đen 50 x 50 x 2.8 6 24.6 13,136 323,155 14,450 355,470 Thêm giỏ hàng
373 Hộp đen 50 x 50 x 2.5 6 22.14 13,136 290,839 14,450 319,923 Thêm giỏ hàng
374 Hộp đen 50 x 50 x 2.3 6 20.47 13,136 268,901 14,450 295,792 Thêm giỏ hàng
375 Hộp đen 50 x 50 x 2.0 6 17.94 13,136 235,666 14,450 259,233 Thêm giỏ hàng
376 Hộp đen 50 x 50 x 1.8 6 16.22 13,591 220,445 14,950 242,489 Thêm giỏ hàng
377 Hộp đen 50 x 50 x 1.5 6 13.62 13,591 185,108 14,950 203,619 Thêm giỏ hàng
378 Hộp đen 50 x 100 x 1.4 6 19.33 14,227 275,013 15,650 302,515 Thêm giỏ hàng
379 Hộp đen 50 x 100 x 1.5 6 20.68 13,591 281,060 14,950 309,166 Thêm giỏ hàng
380 Hộp đen 50 x 100 x 1.8 6 24.69 13,591 335,560 14,950 369,116 Thêm giỏ hàng
381 Hộp đen 50 x 100 x 2.0 6 27.34 13,136 359,148 14,450 395,063 Thêm giỏ hàng
382 Hộp đen 50 x 100 x 2.3 6 31.29 13,136 411,037 14,450 452,141 Thêm giỏ hàng
383 Hộp đen 50 x 100 x 2.5 6 33.89 13,136 445,191 14,450 489,711 Thêm giỏ hàng
384 Hộp đen 50 x 100 x 2.8 6 37.77 13,136 496,160 14,450 545,777 Thêm giỏ hàng
385 Hộp đen 50 x 100 x 3.0 6 40.33 13,136 529,790 14,450 582,769 Thêm giỏ hàng
386 Hộp đen 50 x 100 x 3.2 6 42.87 13,136 563,156 14,450 619,472 Thêm giỏ hàng
387 Hộp đen 60 x 60 x 1.1 6 12.16 14,227 173,004 15,650 190,304 Thêm giỏ hàng
388 Hộp đen 60 x 60 x 1.2 6 13.24 14,227 188,369 15,650 207,206 Thêm giỏ hàng
389 Hộp đen 60 x 60 x 1.4 6 15.38 14,227 218,815 15,650 240,697 Thêm giỏ hàng
390 Hộp đen 60 x 60 x 1.5 6 16.45 13,591 223,570 14,950 245,928 Thêm giỏ hàng
391 Hộp đen 60 x 60 x 1.8 6 19.61 13,136 257,604 14,450 283,365 Thêm giỏ hàng
392 Hộp đen 60 x 60 x 2.0 6 21.7 13,136 285,059 14,450 313,565 Thêm giỏ hàng
393 Hộp đen 60 x 60 x 2.3 6 24.8 13,136 325,782 14,450 358,360 Thêm giỏ hàng
394 Hộp đen 60 x 60 x 2.5 6 26.85 13,136 352,711 14,450 387,983 Thêm giỏ hàng
395 Hộp đen 60 x 60 x 2.8 6 29.88 13,136 392,515 14,450 431,766 Thêm giỏ hàng
396 Hộp đen 60 x 60 x 3.0 6 31.88 13,136 418,787 14,450 460,666 Thêm giỏ hàng
397 Hộp đen 60 x 60 x 3.2 6 33.86 13,136 444,797 14,450 489,277 Thêm giỏ hàng
398 Hộp đen 90 x 90 x 1.5 6 24.93 13,591 338,821 14,950 372,704 Thêm giỏ hàng
399 Hộp đen 90 x 90 x 1.8 6 29.79 13,591 404,873 14,950 445,361 Thêm giỏ hàng
400 Hộp đen 90 x 90 x 2.0 6 33.01 13,136 433,631 14,450 476,995 Thêm giỏ hàng
401 Hộp đen 90 x 90 x 2.3 6 37.8 13,136 496,555 14,450 546,210 Thêm giỏ hàng
402 Hộp đen 90 x 90 x 2.5 6 40.98 13,136 538,328 14,450 592,161 Thêm giỏ hàng
403 Hộp đen 90 x 90 x 2.8 6 45.7 13,136 600,332 14,450 660,365 Thêm giỏ hàng
404 Hộp đen 90 x 90 x 3.0 6 48.83 13,136 641,449 14,450 705,594 Thêm giỏ hàng
405 Hộp đen 90 x 90 x 3.2 6 51.94 13,136 682,303 14,450 750,533 Thêm giỏ hàng
406 Hộp đen 90 x 90 x 3.5 6 56.58 13,136 743,255 14,450 817,581 Thêm giỏ hàng
407 Hộp đen 90 x 90 x 3.8 6 61.17 13,136 803,551 14,450 883,907 Thêm giỏ hàng
408 Hộp đen 90 x 90 x 4.0 6 64.21 13,136 843,486 14,450 927,835 Thêm giỏ hàng
409 Hộp đen 60 x 120 x 1.8 6 29.79 13,591 404,873 14,950 445,361 Thêm giỏ hàng
410 Hộp đen 60 x 120 x 2.0 6 33.01 13,136 433,631 14,450 476,995 Thêm giỏ hàng
411 Hộp đen 60 x 120 x 2.3 6 37.8 13,136 496,555 14,450 546,210 Thêm giỏ hàng
412 Hộp đen 60 x 120 x 2.5 6 40.98 13,136 538,328 14,450 592,161 Thêm giỏ hàng
413 Hộp đen 60 x 120 x 2.8 6 45.7 13,136 600,332 14,450 660,365 Thêm giỏ hàng
414 Hộp đen 60 x 120 x 3.0 6 48.83 13,136 641,449 14,450 705,594 Thêm giỏ hàng
415 Hộp đen 60 x 120 x 3.2 6 51.94 13,136 682,303 14,450 750,533 Thêm giỏ hàng
416 Hộp đen 60 x 120 x 3.5 6 56.58 13,136 743,255 14,450 817,581 Thêm giỏ hàng
417 Hộp đen 60 x 120 x 3.8 6 61.17 13,136 803,551 14,450 883,907 Thêm giỏ hàng
418 Hộp đen 60 x 120 x 4.0 6 64.21 13,136 843,486 14,450 927,835 Thêm giỏ hàng
419 Thép hộp đen 100 x 150 x 3.0 6 62.68 14,045 880,369 15,450 968,406 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen Hòa Phát
420 Ống đen D12.7 x 1.0 6 1.73 14,227 24,613 15,650 27,075 Thêm giỏ hàng
421 Ống đen D12.7 x 1.1 6 1.89 14,227 26,890 15,650 29,579 Thêm giỏ hàng
422 Ống đen D12.7 x 1.2 6 2.04 14,227 29,024 15,650 31,926 Thêm giỏ hàng
423 Ống đen D15.9 x 1.0 6 2.2 14,227 31,300 15,650 34,430 Thêm giỏ hàng
424 Ống đen D15.9 x 1.1 6 2.41 14,227 34,288 15,650 37,717 Thêm giỏ hàng
425 Ống đen D15.9 x 1.2 6 2.61 14,227 37,133 15,650 40,847 Thêm giỏ hàng
426 Ống đen D15.9 x 1.4 6 3 14,227 42,682 15,650 46,950 Thêm giỏ hàng
427 Ống đen D15.9 x 1.5 6 3.2 13,591 43,491 14,950 47,840 Thêm giỏ hàng
428 Ống đen D15.9 x 1.8 6 3.76 13,591 51,102 14,950 56,212 Thêm giỏ hàng
429 Ống đen D21.2 x 1.0 6 2.99 14,227 42,540 15,650 46,794 Thêm giỏ hàng
430 Ống đen D21.2 x 1.1 6 3.27 14,277 46,687 15,705 51,355 Thêm giỏ hàng
431 Ống đen D21.2 x 1.2 6 3.55 14,227 50,507 15,650 55,558 Thêm giỏ hàng
432 Ống đen D21.2 x 1.4 6 4.1 13,591 55,723 14,950 61,295 Thêm giỏ hàng
433 Ống đen D21.2 x 1.5 6 4.37 13,591 59,392 14,950 65,332 Thêm giỏ hàng
434 Ống đen D21.2 x 1.8 6 5.17 13,591 70,265 14,950 77,292 Thêm giỏ hàng
435 Ống đen D21.2 x 2.0 6 5.68 13,136 74,615 14,450 82,076 Thêm giỏ hàng
436 Ống đen D21.2 x 2.3 6 6.43 13,136 84,467 14,450 92,914 Thêm giỏ hàng
437 Ống đen D21.2 x 2.5 6 6.92 13,136 90,904 14,450 99,994 Thêm giỏ hàng
438 Ống đen D26.65 x 1.0 6 3.8 14,227 54,064 15,650 59,470 Thêm giỏ hàng
439 Ống đen D26.65 x 1.1 6 4.16 14,227 59,185 15,650 65,104 Thêm giỏ hàng
440 Ống đen D26.65 x 1.2 6 4.52 14,227 64,307 15,650 70,738 Thêm giỏ hàng
441 Ống đen D26.65 x 1.4 6 5.23 14,227 74,409 15,650 81,850 Thêm giỏ hàng
442 Ống đen D26.65 x 1.5 6 5.58 13,591 75,837 14,950 83,421 Thêm giỏ hàng
443 Ống đen D26.65 x 1.8 6 6.62 13,591 89,972 14,950 98,969 Thêm giỏ hàng
444 Ống đen D26.65 x 2.0 6 7.29 13,136 95,764 14,450 105,341 Thêm giỏ hàng
445 Ống đen D26.65 x 2.3 6 8.29 13,136 108,900 14,450 119,791 Thêm giỏ hàng
446 Ống đen D26.65 x 2.5 6 8.93 13,136 117,308 14,450 129,039 Thêm giỏ hàng
447 Ống đen D33.5 x 1.0 6 4.81 14,227 68,433 15,650 75,277 Thêm giỏ hàng
448 Ống đen D33.5 x 1.1 6 5.27 14,227 74,978 15,650 82,476 Thêm giỏ hàng
449 Ống đen D33.5 x 1.2 6 5.74 14,227 81,665 15,650 89,831 Thêm giỏ hàng
450 Ống đen D33.5 x 1.4 6 6.65 14,227 94,611 15,650 104,073 Thêm giỏ hàng
451 Ống đen D33.5 x 1.5 6 7.1 13,591 96,495 14,950 106,145 Thêm giỏ hàng
452 Ống đen D33.5 x 1.8 6 8.44 13,591 114,707 14,950 126,178 Thêm giỏ hàng
453 Ống đen D33.5 x 2.0 6 9.32 13,136 122,431 14,450 134,674 Thêm giỏ hàng
454 Ống đen D33.5 x 2.3 6 10.62 13,136 139,508 14,450 153,459 Thêm giỏ hàng
455 Ống đen D33.5 x 2.5 6 11.47 13,136 150,674 14,450 165,742 Thêm giỏ hàng
456 Ống đen D33.5 x 2.8 6 12.72 13,136 167,095 14,450 183,804 Thêm giỏ hàng
457 Ống đen D33.5 x 3.0 6 13.54 13,136 177,866 14,450 195,653 Thêm giỏ hàng
458 Ống đen D33.5 x 3.2 6 14.35 13,136 188,507 14,450 207,358 Thêm giỏ hàng
459 Ống đen D38.1 x 1.0 6 5.49 14,227 78,108 15,650 85,919 Thêm giỏ hàng
460 Ống đen D38.1 x 1.1 6 6.02 14,227 85,648 15,650 94,213 Thêm giỏ hàng
461 Ống đen D38.1 x 1.2 6 6.55 14,227 93,189 15,650 102,508 Thêm giỏ hàng
462 Ống đen D38.1 x 1.4 6 7.6 14,227 108,127 15,650 118,940 Thêm giỏ hàng
463 Ống đen D38.1 x 1.5 6 8.12 13,591 110,358 14,950 121,394 Thêm giỏ hàng
464 Ống đen D38.1 x 1.8 6 9.67 13,591 131,424 14,950 144,567 Thêm giỏ hàng
465 Ống đen D38.1 x 2.0 6 10.68 13,136 140,296 14,450 154,326 Thêm giỏ hàng
466 Ống đen D38.1 x 2.3 6 12.18 13,136 160,001 14,450 176,001 Thêm giỏ hàng
467 Ống đen D38.1 x 2.5 6 13.17 13,136 173,006 14,450 190,307 Thêm giỏ hàng
468 Ống đen D38.1 x 2.8 6 14.63 13,136 192,185 14,450 211,404 Thêm giỏ hàng
469 Ống đen D38.1 x 3.0 6 15.58 13,136 204,665 14,450 225,131 Thêm giỏ hàng
470 Ống đen D38.1 x 3.2 6 16.53 13,136 217,144 14,450 238,859 Thêm giỏ hàng
471 Ống đen D42.2 x 1.1 6 6.69 14,227 95,180 15,650 104,699 Thêm giỏ hàng
472 Ống đen D42.2 x 1.2 6 7.28 14,227 103,575 15,650 113,932 Thêm giỏ hàng
473 Ống đen D42.2 x 1.4 6 8.45 14,227 120,220 15,650 132,243 Thêm giỏ hàng
474 Ống đen D42.2 x 1.5 6 9.03 13,591 122,726 14,950 134,999 Thêm giỏ hàng
475 Ống đen D42.2 x 1.8 6 10.76 13,591 146,238 14,950 160,862 Thêm giỏ hàng
476 Ống đen D42.2 x 2.0 6 11.9 13,136 156,323 14,450 171,955 Thêm giỏ hàng
477 Ống đen D42.2 x 2.3 6 13.58 13,136 178,392 14,450 196,231 Thêm giỏ hàng
478 Ống đen D42.2 x 2.5 6 14.69 13,136 192,973 14,450 212,271 Thêm giỏ hàng
479 Ống đen D42.2 x 2.8 6 16.32 13,136 214,385 14,450 235,824 Thêm giỏ hàng
480 Ống đen D42.2 x 3.0 6 17.4 13,136 228,573 14,450 251,430 Thêm giỏ hàng
481 Ống đen D42.2 x 3.2 6 18.47 13,136 242,629 14,450 266,892 Thêm giỏ hàng
482 Ống đen D48.1 x 1.2 6 8.33 14,227 118,513 15,650 130,365 Thêm giỏ hàng
483 Ống đen D48.1 x 1.4 6 9.67 14,227 137,578 15,650 151,336 Thêm giỏ hàng
484 Ống đen D48.1 x 1.5 6 10.34 13,591 140,530 14,950 154,583 Thêm giỏ hàng
485 Ống đen D48.1 x 1.8 6 12.33 13,591 167,576 14,950 184,334 Thêm giỏ hàng
486 Ống đen D48.1 x 2.0 6 13.64 13,136 179,180 14,450 197,098 Thêm giỏ hàng
487 Ống đen D48.1 x 2.3 6 15.59 13,136 204,796 14,450 225,276 Thêm giỏ hàng
488 Ống đen D48.1 x 2.5 6 16.87 13,136 221,610 14,450 243,772 Thêm giỏ hàng
489 Ống đen D48.1 x 2.8 6 18.77 13,136 246,570 14,450 271,227 Thêm giỏ hàng
490 Ống đen D48.1 x 3.0 6 20.02 13,136 262,990 14,450 289,289 Thêm giỏ hàng
491 Ống đen D48.1 x 3.2 6 21.26 13,136 279,279 14,450 307,207 Thêm giỏ hàng
492 Ống đen D59.9 x 1.4 6 12.12 14,227 172,435 15,650 189,678 Thêm giỏ hàng
493 Ống đen D59.9 x 1.5 6 12.96 13,591 176,138 14,950 193,752 Thêm giỏ hàng
494 Ống đen D59.9 x 1.8 6 15.47 13,591 210,251 14,950 231,277 Thêm giỏ hàng
495 Ống đen D59.9 x 2.0 6 17.13 13,136 225,026 14,450 247,529 Thêm giỏ hàng
496 Ống đen D59.9 x 2.3 6 19.6 13,136 257,473 14,450 283,220 Thêm giỏ hàng
497 Ống đen D59.9 x 2.5 6 21.23 13,136 278,885 14,450 306,774 Thêm giỏ hàng
498 Ống đen D59.9 x 2.8 6 23.66 13,136 310,806 14,450 341,887 Thêm giỏ hàng
499 Ống đen D59.9 x 3.0 6 25.26 13,136 331,825 14,450 365,007 Thêm giỏ hàng
500 Ống đen D59.9 x 3.2 6 26.85 13,136 352,711 14,450 387,983 Thêm giỏ hàng
501 Ống đen D75.6 x 1.5 6 16.45 13,591 223,570 14,950 245,928 Thêm giỏ hàng
502 Ống đen D75.6 x 1.8 6 49.66 13,591 674,925 14,950 742,417 Thêm giỏ hàng
503 Ống đen D75.6 x 2.0 6 21.78 13,500 294,030 14,850 323,433 Thêm giỏ hàng
504 Ống đen D75.6 x 2.3 6 24.95 13,136 327,752 14,450 360,528 Thêm giỏ hàng
505 Ống đen D75.6 x 2.5 6 27.04 13,136 355,207 14,450 390,728 Thêm giỏ hàng
506 Ống đen D75.6 x 2.8 6 30.16 13,136 396,193 14,450 435,812 Thêm giỏ hàng
507 Ống đen D75.6 x 3.0 6 32.23 13,136 423,385 14,450 465,724 Thêm giỏ hàng
508 Ống đen D75.6 x 3.2 6 34.28 13,136 450,315 14,450 495,346 Thêm giỏ hàng
509 Ống đen D88.3 x 1.5 6 19.27 13,591 261,897 14,950 288,087 Thêm giỏ hàng
510 Ống đen D88.3 x 1.8 6 23.04 13,591 313,135 14,950 344,448 Thêm giỏ hàng
511 Ống đen D88.3 x 2.0 6 25.54 13,136 335,503 14,450 369,053 Thêm giỏ hàng
512 Ống đen D88.3 x 2.3 6 29.27 13,136 384,501 14,450 422,952 Thêm giỏ hàng
513 Ống đen D88.3 x 2.5 6 31.74 13,136 416,948 14,450 458,643 Thêm giỏ hàng
514 Ống đen D88.3 x 2.8 6 35.42 13,136 465,290 14,450 511,819 Thêm giỏ hàng
515 Ống đen D88.3 x 3.0 6 37.87 13,136 497,474 14,450 547,222 Thêm giỏ hàng
516 Ống đen D88.3 x 3.2 6 40.3 13,136 529,395 14,450 582,335 Thêm giỏ hàng
517 Ống đen D108.0 x 1.8 6 28.29 13,591 384,487 14,950 422,936 Thêm giỏ hàng
518 Ống đen D108.0 x 2.0 6 31.37 13,136 412,088 14,450 453,297 Thêm giỏ hàng
519 Ống đen D108.0 x 2.3 6 35.97 13,136 472,515 14,450 519,767 Thêm giỏ hàng
520 Ống đen D108.0 x 2.5 6 39.03 13,136 512,712 14,450 563,984 Thêm giỏ hàng
521 Ống đen D108.0 x 2.8 6 45.86 13,136 602,434 14,450 662,677 Thêm giỏ hàng
522 Ống đen D108.0 x 3.0 6 46.61 13,136 612,286 14,450 673,515 Thêm giỏ hàng
523 Ống đen D108.0 x 3.2 6 49.62 13,136 651,826 14,450 717,009 Thêm giỏ hàng
524 Ống đen D113.5 x 1.8 6 29.75 13,591 404,330 14,950 444,763 Thêm giỏ hàng
525 Ống đen D113.5 x 2.0 6 33 13,136 433,500 14,450 476,850 Thêm giỏ hàng
526 Ống đen D113.5 x 2.3 6 37.84 13,136 497,080 14,450 546,788 Thêm giỏ hàng
527 Ống đen D113.5 x 2.5 6 41.06 13,136 539,379 14,450 593,317 Thêm giỏ hàng
528 Ống đen D113.5 x 2.8 6 45.86 13,136 602,434 14,450 662,677 Thêm giỏ hàng
529 Ống đen D113.5 x 3.0 6 49.05 13,136 644,339 14,450 708,773 Thêm giỏ hàng
530 Ống đen D113.5 x 3.2 6 52.23 13,136 686,112 14,450 754,724 Thêm giỏ hàng
531 Ống đen D126.8 x 1.8 6 33.29 13,591 452,441 14,950 497,686 Thêm giỏ hàng
532 Ống đen D126.8 x 2.0 6 36.93 13,136 485,126 14,450 533,639 Thêm giỏ hàng
533 Ống đen D126.8 x 2.3 6 42.37 13,136 556,588 14,450 612,247 Thêm giỏ hàng
534 Ống đen D126.8 x 2.5 6 45.98 13,136 604,010 14,450 664,411 Thêm giỏ hàng
535 Ống đen D126.8 x 2.8 6 54.37 13,136 714,224 14,450 785,647 Thêm giỏ hàng
536 Ống đen D126.8 x 3.0 6 54.96 13,136 721,975 14,450 794,172 Thêm giỏ hàng
537 Ống đen D126.8 x 3.2 6 58.52 13,136 768,740 14,450 845,614 Thêm giỏ hàng
538 Ống đen D113.5 x 4.0 14 64.81 13,136 851,368 14,450 936,505 Thêm giỏ hàng
Thép hộp đen cỡ lớn
539 Thép hộp 250 x 250 x 10 6 448.39 14,955 6,705,876 16,451 7,376,464 Thêm giỏ hàng
540 Thép hộp 250 x 250 x 8 6 362.33 14,955 5,418,810 16,451 5,960,691 Thêm giỏ hàng
541 Thép hộp 250 x 250 x 6 6 274.46 14,955 4,104,674 16,451 4,515,141 Thêm giỏ hàng
542 Thép hộp 250 x 250 x 5 6 229.85 14,955 3,437,511 16,451 3,781,262 Thêm giỏ hàng
543 Thép hộp 250 x 250 x 4 6 184.78 14,955 2,763,469 16,451 3,039,816 Thêm giỏ hàng
544 Thép hộp 200 x 200 x 8 6 286.97 14,955 4,291,767 16,451 4,720,943 Thêm giỏ hàng
545 Thép hộp 200 x 200 x 6 6 217.94 14,955 3,259,392 16,451 3,585,331 Thêm giỏ hàng
546 Thép hộp 200 x 200 x 4 6 147.1 14,955 2,199,947 16,451 2,419,942 Thêm giỏ hàng
547 Hộp đen 125 x 125 x 6 x 6000 6 134.52 15,091 2,030,029 16,600 2,233,032 Thêm giỏ hàng
548 Hộp đen 125 x 125 x 5 x 6000 6 113.04 15,091 1,705,876 16,600 1,876,464 Thêm giỏ hàng
549 Hộp đen 125 x 125 x 4.5 x 6000 6 101.04 14,636 1,478,858 16,100 1,626,744 Thêm giỏ hàng
550 Hộp đen 125 x 125 x 2.5 x 6000 6 57.46 14,636 841,005 16,100 925,106 Thêm giỏ hàng
551 Hộp đen 75 x 150 x 4.5 x 6000 6 91.56 14,905 1,364,743 16,396 1,501,218 Thêm giỏ hàng
552 Hộp đen 75 x 150 x 2.5 x 6000 6 51.81 14,905 772,252 16,396 849,477 Thêm giỏ hàng
553 Hộp đen 300 x 300 x 12 6 651.11 19,091 12,430,282 21,000 13,673,310 Thêm giỏ hàng
554 Hộp đen 300 x 300 x 10 6 546.36 19,091 10,430,509 21,000 11,473,560 Thêm giỏ hàng
555 Hộp đen 300 x 300 x 8 6 440.102 19,091 8,401,947 21,000 9,242,142 Thêm giỏ hàng
556 Hộp đen 200 x 200 x 12 6 425.03 19,091 8,114,209 21,000 8,925,630 Thêm giỏ hàng
557 Hộp đen 200 x 200 x 10 6 357.96 19,091 6,833,782 21,000 7,517,160 Thêm giỏ hàng
558 Hộp đen 180 x 180 x 10 6 320.28 19,091 6,114,436 21,000 6,725,880 Thêm giỏ hàng
559 Hộp đen 180 x 180 x 8 6 259.24 19,091 4,949,127 21,000 5,444,040 Thêm giỏ hàng
560 Hộp đen 180 x 180 x 6 6 196.69 19,091 3,754,991 21,000 4,130,490 Thêm giỏ hàng
561 Hộp đen 180 x 180 x 5 6 165.79 19,091 3,165,082 21,000 3,481,590 Thêm giỏ hàng
562 Hộp đen 160 x 160 x 12 6 334.8 19,091 6,391,636 21,000 7,030,800 Thêm giỏ hàng
563 Hộp đen 160 x 160 x 8 6 229.09 19,091 4,373,536 21,000 4,810,890 Thêm giỏ hàng
564 Hộp đen 160 x 160 x 6 6 174.08 19,091 3,323,345 21,000 3,655,680 Thêm giỏ hàng
565 Hộp đen 160 x 160 x 5 6 146.01 19,091 2,787,464 21,000 3,066,210 Thêm giỏ hàng
566 Hộp đen 150 x 250 x 8 6 289.38 19,091 5,524,527 21,000 6,076,980 Thêm giỏ hàng
567 Hộp đen 150 x 250 x 5 6 183.69 19,091 3,506,809 21,000 3,857,490 Thêm giỏ hàng
568 Hộp đen 150 x 150 x 5 6 136.59 16,409 2,241,318 18,050 2,465,450 Thêm giỏ hàng
569 Hộp đen 140 x 140 x 8 6 198.95 19,091 3,798,136 21,000 4,177,950 Thêm giỏ hàng
570 Hộp đen 140 x 140 x 6 6 151.47 19,091 2,891,700 21,000 3,180,870 Thêm giỏ hàng
571 Hộp đen 140 x 140 x 5 6 127.17 19,091 2,427,791 21,000 2,670,570 Thêm giỏ hàng
572 Hộp đen 120 x 120 x 6 6 128.87 19,091 2,460,245 21,000 2,706,270 Thêm giỏ hàng
573 Hộp đen 120 x 120 x 5 6 108.33 19,091 2,068,118 21,000 2,274,930 Thêm giỏ hàng
574 Hộp đen 100 x 200 x 8 6 214.02 19,091 4,085,836 21,000 4,494,420 Thêm giỏ hàng
575 Hộp đen 100 x 140 x 6 6 128.86 14,227 1,833,326 15,650 2,016,659 Thêm giỏ hàng
576 Hộp đen 100 x 100 x 5 6 89.49 14,227 1,273,199 15,650 1,400,519 Thêm giỏ hàng
577 Hộp đen 100 x 100 x 10 6 169.56 14,227 2,412,376 15,650 2,653,614 Thêm giỏ hàng
578 Hộp đen 100 x 100 x 2.0 6 36.78 13,773 506,561 15,150 557,217 Thêm giỏ hàng
579 Thép Hòa Phát 100 x 100 x 2.5 6 45.69 13,773 629,276 15,150 692,204 Thêm giỏ hàng
580 Hộp đen 100 x 100 x 2.8 6 50.98 13,773 702,134 15,150 772,347 Thêm giỏ hàng
581 Hộp đen 100 x 100 x 3.0 6 54.49 13,773 750,476 15,150 825,524 Thêm giỏ hàng
582 Hộp đen 100 x 100 x 3.2 6 57.97 13,773 798,405 15,150 878,246 Thêm giỏ hàng
583 Hộp đen 100 x 100 x 3.5 6 79.66 13,773 1,097,135 15,150 1,206,849 Thêm giỏ hàng
584 Hộp đen 100 x 100 x 3.8 6 68.33 13,773 941,090 15,150 1,035,200 Thêm giỏ hàng
585 Thép hộp đen 100 x 100 x 4.0 6 71.74 13,773 988,055 15,150 1,086,861 Thêm giỏ hàng
586 Thép hộp đen 100 x 150 x 2.0 6 46.2 14,682 678,300 16,150 746,130 Thêm giỏ hàng
587 Hộp đen 100 x 150 x 2.5 6 57.46 14,682 843,617 16,150 927,979 Thêm giỏ hàng
588 Thép hộp đen 100 x 150 x 2.8 6 64.17 14,682 942,132 16,150 1,036,346 Thêm giỏ hàng
589 Thép hộp đen 100 x 150 x 3.2 6 73.04 14,682 1,072,360 16,150 1,179,596 Thêm giỏ hàng
590 Hộp đen 100 x 150 x 3.5 6 79.66 14,045 1,118,861 15,450 1,230,747 Thêm giỏ hàng
591 Hộp đen 100 x 150 x 3.8 6 86.23 14,045 1,211,140 15,450 1,332,254 Thêm giỏ hàng
592 Hộp đen 100 x 150 x 4.0 6 90.58 14,045 1,272,237 15,450 1,399,461 Thêm giỏ hàng
593 Hộp đen 150 x 150 x 2.0 6 55.62 14,045 781,208 15,450 859,329 Thêm giỏ hàng
594 Hộp đen 150 x 150 x 2.5 6 69.24 14,045 972,507 15,450 1,069,758 Thêm giỏ hàng
595 Hộp đen 150 x 150 x 2.8 6 77.36 14,045 1,086,556 15,450 1,195,212 Thêm giỏ hàng
596 Hộp đen 150 x 150 x 3.0 6 82.75 14,045 1,162,261 15,450 1,278,488 Thêm giỏ hàng
597 Hộp đen 150 x 150 x 3.2 6 88.12 14,045 1,237,685 15,450 1,361,454 Thêm giỏ hàng
598 Hộp đen 150 x 150 x 3.5 6 96.14 14,045 1,350,330 15,450 1,485,363 Thêm giỏ hàng
599 Hộp đen 150 x 150 x 3.8 6 104.12 14,045 1,462,413 15,450 1,608,654 Thêm giỏ hàng
600 Hộp đen 150 x 150 x 4.0 6 109.42 14,045 1,536,854 15,450 1,690,539 Thêm giỏ hàng
601 Hộp đen 100 x 200 x 2.0 6 55.62 14,045 781,208 15,450 859,329 Thêm giỏ hàng
602 Hộp đen 100 x 200 x 2.5 6 69.24 14,045 972,507 15,450 1,069,758 Thêm giỏ hàng
603 Hộp đen 100 x 200 x 2.8 6 77.36 14,045 1,086,556 15,450 1,195,212 Thêm giỏ hàng
604 Hộp đen 100 x 200 x 3.0 6 82.75 14,045 1,162,261 15,450 1,278,488 Thêm giỏ hàng
605 Hộp đen 100 x 200 x 3.2 6 88.12 14,045 1,237,685 15,450 1,361,454 Thêm giỏ hàng
606 Hộp đen 100 x 200 x 3.5 6 96.14 14,045 1,350,330 15,450 1,485,363 Thêm giỏ hàng
607 Hộp đen 100 x 200 x 3.8 6 104.12 14,045 1,462,413 15,450 1,608,654 Thêm giỏ hàng
608 Hộp đen 100 x 200 x 4.0 6 109.42 14,045 1,536,854 15,450 1,690,539 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen cỡ lớn
609 Thép hộp 200 x 200 x 5 6 182.75 14,955 2,733,109 16,451 3,006,420 Thêm giỏ hàng
610 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 6 80.46 13,318 1,071,581 14,650 1,178,739 Thêm giỏ hàng
611 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 6 96.54 13,318 1,285,737 14,650 1,414,311 Thêm giỏ hàng
612 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 6 111.66 13,318 1,487,108 14,650 1,635,819 Thêm giỏ hàng
613 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.35 6 130.62 13,318 1,739,621 14,650 1,913,583 Thêm giỏ hàng
614 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 6 96.24 14,045 1,351,735 15,450 1,486,908 Thêm giỏ hàng
615 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 6 115.62 14,045 1,623,935 15,450 1,786,329 Thêm giỏ hàng
616 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 6 133.86 14,045 1,880,125 15,450 2,068,137 Thêm giỏ hàng
617 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 6 152.16 14,045 2,137,156 15,450 2,350,872 Thêm giỏ hàng
618 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 6 151.56 14,045 2,128,729 15,450 2,341,602 Thêm giỏ hàng
619 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 6 163.32 14,045 2,293,904 15,450 2,523,294 Thêm giỏ hàng
620 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 6 175.68 14,045 2,467,505 15,450 2,714,256 Thêm giỏ hàng
621 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 6 199.86 14,045 2,807,125 15,450 3,087,837 Thêm giỏ hàng
622 Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 6 250.5 13,677 3,426,157 15,045 3,768,773 Thêm giỏ hàng
623 Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 6 306.06 13,677 4,186,066 15,045 4,604,673 Thêm giỏ hàng
624 Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 6 361.68 13,677 4,946,796 15,045 5,441,476 Thêm giỏ hàng
625 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 6 215.82 13,591 2,933,190 14,950 3,226,509 Thêm giỏ hàng
626 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 6 298.2 13,591 4,052,809 14,950 4,458,090 Thêm giỏ hàng
627 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 6 391.02 13,591 5,314,317 14,950 5,845,749 Thêm giỏ hàng
628 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 6 247.74 12,682 3,141,794 13,950 3,455,973 Thêm giỏ hàng
629 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 12,682 4,159,890 13,950 4,575,879 Thêm giỏ hàng
630 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 6 407.52 12,682 5,168,095 13,950 5,684,904 Thêm giỏ hàng
631 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 6 487.5 12,682 6,182,386 13,950 6,800,625 Thêm giỏ hàng
632 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 6 565.56 12,682 7,172,329 13,950 7,889,562 Thêm giỏ hàng
633 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 6 644.04 12,682 8,167,598 13,950 8,984,358 Thêm giỏ hàng
634 Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 6 375.72 15,455 5,806,923 17,001 6,387,616 Thêm giỏ hàng
635 Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 6 467.34 15,455 7,222,952 17,001 7,945,247 Thêm giỏ hàng
636 Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 6 559.38 15,455 8,645,472 17,001 9,510,019 Thêm giỏ hàng
637 Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 6 739.44 15,455 11,428,381 17,001 12,571,219 Thêm giỏ hàng
638 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 6 526.26 15,455 8,133,588 17,001 8,946,946 Thêm giỏ hàng
639 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 6 526.26 15,455 8,133,588 17,001 8,946,946 Thêm giỏ hàng
640 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 6 630.96 15,455 9,751,774 17,001 10,726,951 Thêm giỏ hàng
641 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 6 732.3 15,455 11,318,029 17,001 12,449,832 Thêm giỏ hàng
642 Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 6 471.12 15,455 7,281,374 17,001 8,009,511 Thêm giỏ hàng
643 Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 6 702.54 15,455 10,858,075 17,001 11,943,883 Thêm giỏ hàng
644 Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 6 930.3 15,455 14,378,209 17,001 15,816,030 Thêm giỏ hàng
645 Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 6 566.88 17,727 10,049,236 19,500 11,054,160 Thêm giỏ hàng
646 Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 6 846.3 17,727 15,002,591 19,500 16,502,850 Thêm giỏ hàng
647 Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 6 1121.88 17,727 19,887,873 19,500 21,876,660 Thêm giỏ hàng
648 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 15,864 5,203,590 17,450 5,723,949 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen siêu dày
649 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.0 6 22.61 13,136 297,013 14,450 326,715 Thêm giỏ hàng
650 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.2 6 23.62 13,136 310,281 14,450 341,309 Thêm giỏ hàng
651 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.5 6 25.1 13,136 329,723 14,450 362,695 Thêm giỏ hàng
652 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.0 6 26.1 13,136 342,859 14,450 377,145 Thêm giỏ hàng
653 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.2 6 27.28 13,136 358,360 14,450 394,196 Thêm giỏ hàng
654 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.5 6 29.03 13,136 381,349 14,450 419,484 Thêm giỏ hàng
655 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.8 6 30.75 13,136 403,943 14,450 444,338 Thêm giỏ hàng
656 Ống đen siêu dày D48.1 x 5.0 6 31.89 13,409 427,616 14,750 470,378 Thêm giỏ hàng
657 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.0 6 33.09 13,136 434,682 14,450 478,151 Thêm giỏ hàng
658 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.2 6 34.62 13,136 454,781 14,450 500,259 Thêm giỏ hàng
659 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.5 6 36.89 13,136 484,600 14,450 533,061 Thêm giỏ hàng
660 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.8 6 39.13 13,136 514,026 14,450 565,429 Thêm giỏ hàng
661 Ống đen siêu dày D59.9 x 5.0 6 40.62 13,409 544,677 14,750 599,145 Thêm giỏ hàng
662 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.0 6 42.38 13,136 556,719 14,450 612,391 Thêm giỏ hàng
663 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.2 6 44.37 13,136 582,860 14,450 641,147 Thêm giỏ hàng
664 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.5 6 47.34 13,136 621,875 14,450 684,063 Thêm giỏ hàng
665 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.8 6 50.29 13,136 660,628 14,450 726,691 Thêm giỏ hàng
666 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.0 6 52.23 13,409 700,357 14,750 770,393 Thêm giỏ hàng
667 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.2 6 54.17 13,409 726,370 14,750 799,008 Thêm giỏ hàng
668 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.5 6 57.05 13,409 764,989 14,750 841,488 Thêm giỏ hàng
669 Ống đen siêu dày D75.6 x 6.0 6 61.79 13,409 828,548 14,750 911,403 Thêm giỏ hàng
670 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.0 6 49.9 13,136 655,505 14,450 721,055 Thêm giỏ hàng
671 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.2 6 52.27 13,136 686,638 14,450 755,302 Thêm giỏ hàng
672 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.5 6 55.8 13,136 733,009 14,450 806,310 Thêm giỏ hàng
673 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.8 6 59.31 13,136 779,118 14,450 857,030 Thêm giỏ hàng
674 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.0 6 61.63 13,409 826,402 14,750 909,043 Thêm giỏ hàng
675 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.2 6 63.94 13,409 857,377 14,750 943,115 Thêm giỏ hàng
676 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.5 6 67.39 13,409 903,639 14,750 994,003 Thêm giỏ hàng
677 Ống đen siêu dày D88.3 x 6.0 6 73.07 13,409 979,802 14,750 1,077,783 Thêm giỏ hàng
678 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.0 6 64.81 13,136 851,368 14,450 936,505 Thêm giỏ hàng
679 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.2 6 67.93 13,136 892,353 14,450 981,589 Thêm giỏ hàng
680 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.5 6 72.58 13,136 953,437 14,450 1,048,781 Thêm giỏ hàng
681 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.8 6 77.2 13,136 1,014,127 14,450 1,115,540 Thêm giỏ hàng
682 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.0 6 80.27 13,409 1,076,348 14,750 1,183,983 Thêm giỏ hàng
683 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.2 6 83.33 13,409 1,117,380 14,750 1,229,118 Thêm giỏ hàng
684 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.5 6 87.89 13,409 1,178,525 14,750 1,296,378 Thêm giỏ hàng
685 Ống đen siêu dày D113.5 x 6.0 6 95.44 13,409 1,279,764 14,750 1,407,740 Thêm giỏ hàng
686 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.0 6 72.68 13,136 954,751 14,450 1,050,226 Thêm giỏ hàng
687 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.2 6 76.19 13,136 1,000,860 14,450 1,100,946 Thêm giỏ hàng
688 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.5 6 81.43 13,136 1,069,694 14,450 1,176,664 Thêm giỏ hàng
Ống mạ kẽm nhúng nóng
689 Ống MKNN D21.2 x 1.6 6 4.642 22,591 104,867 24,850 115,354 Thêm giỏ hàng
690 Ống MKNN D21.2 x 1.9 6 5.484 21,682 118,903 23,850 130,793 Thêm giỏ hàng
691 Ống MKNN D21.2 x 2.1 6 5.938 21,227 126,048 23,350 138,652 Thêm giỏ hàng
692 Ống MKNN D21.2 x 2.6 6 7.26 21,227 154,110 23,350 169,521 Thêm giỏ hàng
693 Ống MKNN D26.65 x 1.6 6 5.933 22,591 134,032 24,850 147,435 Thêm giỏ hàng
694 Ống MKNN D26.65 x 1.9 6 6.96 21,682 150,905 23,850 165,996 Thêm giỏ hàng
695 Ống MKNN D26.65 x 2.1 6 7.704 21,227 163,535 23,350 179,888 Thêm giỏ hàng
696 Ống MKNN D26.65 x 2.3 6 8.286 21,227 175,889 23,350 193,478 Thêm giỏ hàng
697 Ống MKNN D26.65 x 2.6 6 9.36 21,227 198,687 23,350 218,556 Thêm giỏ hàng
698 Ống MKNN D33.5 x 1.6 6 7.556 22,591 170,697 24,850 187,767 Thêm giỏ hàng
699 Ống MKNN D33.5 x 1.9 6 8.89 21,682 192,751 23,850 212,027 Thêm giỏ hàng
700 Ống MKNN D33.5 x 2.1 6 9.762 21,227 207,221 23,350 227,943 Thêm giỏ hàng
701 Ống MKNN D33.5 x 2.3 6 10.722 21,227 227,599 23,350 250,359 Thêm giỏ hàng
702 Ống MKNN D33.5 x 2.6 6 11.886 21,227 252,307 23,350 277,538 Thêm giỏ hàng
703 Ống MKNN D33.5 x 3.2 6 14.4 21,227 305,673 23,350 336,240 Thêm giỏ hàng
704 Ống MKNN D42.2 x 1.6 6 9.617 22,591 217,257 24,850 238,982 Thêm giỏ hàng
705 Ống MKNN D42.2 x 1.9 6 11.34 21,682 245,872 23,850 270,459 Thêm giỏ hàng
706 Ống MKNN D42.2 x 2.1 6 12.467 21,227 264,640 23,350 291,104 Thêm giỏ hàng
707 Ống MKNN D42.2 x 2.3 6 13.56 21,227 287,842 23,350 316,626 Thêm giỏ hàng
708 Ống MKNN D42.2 x 2.6 6 15.24 21,227 323,504 23,350 355,854 Thêm giỏ hàng
709 Ống MKNN D42.2 x 2.9 6 16.868 21,227 358,062 23,350 393,868 Thêm giỏ hàng
710 Ống MKNN D42.2 x 3.2 6 18.6 21,227 394,827 23,350 434,310 Thêm giỏ hàng
711 Ống MKNN D48.1 x 1.6 6 11.014 22,591 248,816 24,850 273,698 Thêm giỏ hàng
712 Ống MKNN D48.1 x 1.9 6 12.99 21,682 281,647 23,850 309,812 Thêm giỏ hàng
713 Ống MKNN D48.1 x 2.1 6 14.3 21,227 303,550 23,350 333,905 Thêm giỏ hàng
714 Ống MKNN D48.1 x 2.3 6 15.59 21,227 330,933 23,350 364,027 Thêm giỏ hàng
715 Ống MKNN D48.1 x 2.5 6 16.98 21,227 360,439 23,350 396,483 Thêm giỏ hàng
716 Ống MKNN D48.1 x 2.9 6 19.38 21,227 411,385 23,350 452,523 Thêm giỏ hàng
717 Ống MKNN D48.1 x 3.2 6 21.42 21,227 454,688 23,350 500,157 Thêm giỏ hàng
718 Ống MKNN D48.1 x 3.6 6 23.711 21,227 503,320 23,350 553,652 Thêm giỏ hàng
719 Ống MKNN D59.9 x 1.9 6 16.314 21,682 353,717 23,850 389,089 Thêm giỏ hàng
720 Ống MKNN D59.9 x 2.1 6 17.97 21,227 381,454 23,350 419,600 Thêm giỏ hàng
721 Ống MKNN D59.9 x 2.3 6 19.612 21,227 416,309 23,350 457,940 Thêm giỏ hàng
722 Ống MKNN D59.9 x 2.6 6 22.158 21,227 470,354 23,350 517,389 Thêm giỏ hàng
723 Ống MKNN D59.9 x 2.9 6 24.48 21,227 519,644 23,350 571,608 Thêm giỏ hàng
724 Ống MKNN D59.9 x 3.2 6 26.861 21,227 570,186 23,350 627,204 Thêm giỏ hàng
725 Ống MKNN D59.9 x 3.6 6 30.18 21,227 640,639 23,350 704,703 Thêm giỏ hàng
726 Ống MKNN D59.9 x 4.0 6 33.103 21,227 702,686 23,350 772,955 Thêm giỏ hàng
727 Ống MKNN D75.6 x 2.1 6 22.851 21,227 485,064 23,350 533,571 Thêm giỏ hàng
728 Ống MKNN D75.6 x 2.3 6 24.958 21,227 529,790 23,350 582,769 Thêm giỏ hàng
729 Ống MKNN D75.6 x 2.5 6 27.04 21,227 573,985 23,350 631,384 Thêm giỏ hàng
730 Ống MKNN D75.6 x 2.7 6 29.14 21,227 618,563 23,350 680,419 Thêm giỏ hàng
731 Ống MKNN D75.6 x 2.9 6 31.368 21,227 665,857 23,350 732,443 Thêm giỏ hàng
732 Ống MKNN D75.6 x 3.2 6 34.26 21,227 727,246 23,350 799,971 Thêm giỏ hàng
733 Ống MKNN D75.6 x 3.6 6 38.58 21,227 818,948 23,350 900,843 Thêm giỏ hàng
734 Ống MKNN D75.6 x 4.0 6 42.407 21,227 900,185 23,350 990,203 Thêm giỏ hàng
735 Ống MKNN D75.6 x 4.2 6 44.395 21,227 942,385 23,350 1,036,623 Thêm giỏ hàng
736 Ống MKNN D75.6 x 4.5 6 47.366 21,227 1,005,451 23,350 1,105,996 Thêm giỏ hàng
737 Ống MKNN D88.3 x 2.1 6 26.799 21,227 568,870 23,350 625,757 Thêm giỏ hàng
738 Ống MKNN D88.3 x 2.3 6 29.283 21,227 621,598 23,350 683,758 Thêm giỏ hàng
739 Ống MKNN D88.3 x 2.5 6 31.74 21,227 673,754 23,350 741,129 Thêm giỏ hàng
740 Ống MKNN D88.3 x 2.7 6 34.22 21,227 726,397 23,350 799,037 Thêm giỏ hàng
741 Ống MKNN D88.3 x 2.9 6 36.828 21,227 781,758 23,350 859,934 Thêm giỏ hàng
742 Ống MKNN D88.3 x 3.2 6 40.32 21,227 855,884 23,350 941,472 Thêm giỏ hàng
743 Ống MKNN D88.3 x 3.6 6 50.22 21,227 1,066,034 23,350 1,172,637 Thêm giỏ hàng
744 Ống MKNN D88.3 x 4.0 6 50.208 21,227 1,065,779 23,350 1,172,357 Thêm giỏ hàng
745 Ống MKNN D88.3 x 4.2 6 52.291 21,227 1,109,995 23,350 1,220,995 Thêm giỏ hàng
746 Ống MKNN D88.3 x 4.5 6 55.833 21,227 1,185,182 23,350 1,303,701 Thêm giỏ hàng
747 Ống MKNN D108.0 x 2.5 6 39.046 21,227 828,840 23,350 911,724 Thêm giỏ hàng
748 Ống MKNN D108.0 x 2.7 6 42.09 21,455 903,060 23,601 993,366 Thêm giỏ hàng
749 Ống MKNN D108.0 x 2.9 6 45.122 21,455 968,113 23,601 1,064,924 Thêm giỏ hàng
750 Ống MKNN D108.0 x 3.0 6 46.633 21,455 1,000,532 23,601 1,100,585 Thêm giỏ hàng
751 Ống MKNN D108.0 x 3.2 6 49.648 21,455 1,065,220 23,601 1,171,742 Thêm giỏ hàng
752 Ống MKNN D113.5 x 2.5 6 41.06 21,455 880,961 23,601 969,057 Thêm giỏ hàng
753 Ống MKNN D113.5 x 2.7 6 44.29 21,455 950,262 23,601 1,045,288 Thêm giỏ hàng
754 Ống MKNN D113.5 x 2.9 6 47.484 21,455 1,018,791 23,601 1,120,670 Thêm giỏ hàng
755 Ống MKNN D113.5 x 3.0 6 49.07 21,455 1,052,819 23,601 1,158,101 Thêm giỏ hàng
756 Ống MKNN D113.5 x 3.2 6 52.578 21,455 1,128,085 23,601 1,240,893 Thêm giỏ hàng
757 Ống MKNN D113.5 x 3.6 6 58.5 21,455 1,255,144 23,601 1,380,659 Thêm giỏ hàng
758 Ống MKNN D113.5 x 4.0 6 64.84 21,455 1,391,172 23,601 1,530,289 Thêm giỏ hàng
759 Ống MKNN D113.5 x 4.2 6 67.937 21,455 1,457,619 23,601 1,603,381 Thêm giỏ hàng
760 Ống MKNN D113.5 x 4.4 6 71.065 21,455 1,524,732 23,601 1,677,205 Thêm giỏ hàng
761 Ống MKNN D113.5 x 4.5 6 72.615 21,455 1,557,988 23,601 1,713,787 Thêm giỏ hàng
762 Ống MKNN D141.3 x 3.96 6 80.46 21,455 1,726,306 23,601 1,898,936 Thêm giỏ hàng
763 Ống MKNN D141.3 x 4.78 6 96.54 21,455 2,071,310 23,601 2,278,441 Thêm giỏ hàng
764 Ống MKNN D141.3 x 5.56 6 111.66 21,455 2,395,716 23,601 2,635,288 Thêm giỏ hàng
765 Ống MKNN D141.3 x 6.55 6 130.62 21,455 2,802,511 23,601 3,082,763 Thêm giỏ hàng
766 Ống MKNN D168.3 x 3.96 6 96.24 21,455 2,064,873 23,601 2,271,360 Thêm giỏ hàng
767 Ống MKNN D168.3 x 4.78 6 115.62 21,455 2,480,680 23,601 2,728,748 Thêm giỏ hàng
768 Ống MKNN D168.3 x 5.56 6 133.86 21,455 2,872,027 23,601 3,159,230 Thêm giỏ hàng
769 Ống MKNN D168.3 x 6.35 6 152.16 21,455 3,264,662 23,601 3,591,128 Thêm giỏ hàng
770 Ống MKNN D219.1 x 4.78 6 151.56 21,455 3,251,789 23,601 3,576,968 Thêm giỏ hàng
771 Ống MKNN D219.1 x 5.16 6 163.32 21,455 3,504,105 23,601 3,854,515 Thêm giỏ hàng
772 Ống MKNN D219.1 x 5.56 6 175.68 21,455 3,769,294 23,601 4,146,224 Thêm giỏ hàng
773 Ống MKNN D219.1 x 6.35 6 199.86 21,773 4,351,497 23,950 4,786,647 Thêm giỏ hàng
Hộp mạ kẽm nhúng nóng
774 Hộp đen 100 x 200 x 3.5 8 96.14 15,000 1,442,100 16,500 1,586,310 Thêm giỏ hàng
Thép hình U, V, I, H mạ kẽm nhúng nóng
775 Thép V 30 x 30 x 3 x 6m 6 8.14 17,727 144,300 19,500 158,730 Thêm giỏ hàng
776 Thép V 40 x 40 x 4 x 6m 6 14.54 17,727 257,755 19,500 283,530 Thêm giỏ hàng
777 Thép V 50 x 50 x 3 x 6m 6 14.5 17,727 257,045 19,500 282,750 Thêm giỏ hàng
778 Thép V 50 x 50 x 4 x 6m 6 18.5 17,727 327,955 19,500 360,750 Thêm giỏ hàng
779 Thép V 50 x 50 x 5 x 6m 6 22.62 17,727 400,991 19,500 441,090 Thêm giỏ hàng
780 Thép V 50 x 50 x 6 x 6m 6 26.68 17,727 472,964 19,500 520,260 Thêm giỏ hàng
781 Thép V 60 x 60 x 4 x 6m 6 21.78 17,727 386,100 19,500 424,710 Thêm giỏ hàng
782 Thép V 60 x 60 x 5 x 6m 6 27.3 17,727 483,955 19,500 532,350 Thêm giỏ hàng
783 Thép V 63 x 63 x 5 x 6m 6 28 17,727 496,364 19,500 546,000 Thêm giỏ hàng
784 Thép V 63 x 63 x 6 x 6m 6 34 17,773 604,273 19,550 664,700 Thêm giỏ hàng
785 Thép V 75 x 75 x 6 x 6m 6 41 17,727 726,818 19,500 799,500 Thêm giỏ hàng
786 Thép V 70 x 70 x 7 x 6m 6 44 17,727 780,000 19,500 858,000 Thêm giỏ hàng
787 Thép V 75 x 75 x 7 x 6m 6 47 17,773 835,318 19,550 918,850 Thêm giỏ hàng
788 Thép V 80 x 80 x 6 x 6m 6 44 17,727 780,000 19,500 858,000 Thêm giỏ hàng
789 Thép V 80 x 80 x 7 x 6m 6 51 17,727 904,091 19,500 994,500 Thêm giỏ hàng
790 Thép V 80 x 80 x 8 x 6m 6 57 17,727 1,010,455 19,500 1,111,500 Thêm giỏ hàng
791 Thép V 90 x 90 x 6 x 6m 6 50 17,727 886,364 19,500 975,000 Thêm giỏ hàng
792 Thép V 90 x 90 x 7 x 6m 6 57.84 17,727 1,025,345 19,500 1,127,880 Thêm giỏ hàng
793 Thép V 100 x 100 x 8 x 6m 6 73 17,727 1,294,091 19,500 1,423,500 Thêm giỏ hàng
794 Thép V 100 x 100 x 10 x 6m 6 90 17,727 1,595,455 19,500 1,755,000 Thêm giỏ hàng
795 Thép V 120 x 120 x 8 x 12m 12 176 17,727 3,120,000 19,500 3,432,000 Thêm giỏ hàng
796 Thép V 120 x 120 x 10 x 12m 12 219 17,727 3,882,273 19,500 4,270,500 Thêm giỏ hàng
797 Thép V 120 x 120 x 12 x 12m 12 259 17,727 4,591,364 19,500 5,050,500 Thêm giỏ hàng
798 Thép V 130 x 130 x 10 x 12m 12 237 17,727 4,201,364 19,500 4,621,500 Thêm giỏ hàng
799 Thép V 130 x 130 x 12 x 12m 12 280 17,727 4,963,636 19,500 5,460,000 Thêm giỏ hàng
800 Thép V 150 x 150 x 10 x 12m 12 274 17,727 4,857,273 19,500 5,343,000 Thêm giỏ hàng
801 Thép V 150 x 150 x 12 x 12m 12 327 17,727 5,796,818 19,500 6,376,500 Thêm giỏ hàng
802 Thép V 150 x 150 x 15 x 12m 12 405 17,727 7,179,545 19,500 7,897,500 Thêm giỏ hàng
803 Thép V 175 x 175 x 15 m 12m 12 472 17,726 8,366,844 19,499 9,203,528 Thêm giỏ hàng
804 Thép V 200 x 200 x 15 x 12m 12 543 17,726 9,625,415 19,499 10,587,957 Thêm giỏ hàng
805 Thép V 200 x 200 x 20 x 12m 12 716 17,726 12,692,076 19,499 13,961,284 Thêm giỏ hàng
806 Thép V 200 x 200 x 25 x 12m 12 888 17,727 15,741,818 19,500 17,316,000 Thêm giỏ hàng
807 Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m 12 206.4 17,727 3,658,909 19,500 4,024,800 Thêm giỏ hàng
808 Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m 12 285.6 17,727 5,062,909 19,500 5,569,200 Thêm giỏ hàng
809 Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m 12 378 17,727 6,700,909 19,500 7,371,000 Thêm giỏ hàng
810 Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m 12 484.8 17,727 8,594,182 19,500 9,453,600 Thêm giỏ hàng
811 Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 598.8 17,727 10,615,091 19,500 11,676,600 Thêm giỏ hàng
812 Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 868.8 17,727 15,401,455 19,500 16,941,600 Thêm giỏ hàng
813 Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m 12 1128 11,364 12,818,182 12,500 14,100,000 Thêm giỏ hàng
814 Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 956.4 17,727 16,954,364 19,500 18,649,800 Thêm giỏ hàng
815 Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m 12 1644 17,727 29,143,636 19,500 32,058,000 Thêm giỏ hàng
816 Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m 12 2064 17,727 36,589,091 19,500 40,248,000 Thêm giỏ hàng
817 Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m 12 1488 17,727 26,378,182 19,500 29,016,000 Thêm giỏ hàng
818 Thép U 80 x 36 x 4.0 x 6m 6 42.3 17,727 749,864 19,500 824,850 Thêm giỏ hàng
819 Thép U 100 x 46 x 4.5 x 6m 6 51.54 17,727 913,664 19,500 1,005,030 Thêm giỏ hàng
820 Thép U 120 x 52 x 4.8 x 6m 6 62.4 17,727 1,106,182 19,500 1,216,800 Thêm giỏ hàng
821 Thép U 140 x 58 x 4.9 x 6m 6 73.8 17,727 1,308,273 19,500 1,439,100 Thêm giỏ hàng
822 Thép U 150 x 75 x 6.5 x 12m 12 232.2 17,727 4,116,273 19,500 4,527,900 Thêm giỏ hàng
823 Thép U 160 x 64 x 5 x 12m 12 174 17,727 3,084,545 19,500 3,393,000 Thêm giỏ hàng
824 Thép U 180 x 74 x 5.1 x 12m 12 208.8 17,727 3,701,455 19,500 4,071,600 Thêm giỏ hàng
825 Thép U 200 x 76 x 5.2 x 12m 12 220.8 17,727 3,914,182 19,500 4,305,600 Thêm giỏ hàng
826 Thép U 250 x 78 x 7.0 x 12m 12 330 17,727 5,850,000 19,500 6,435,000 Thêm giỏ hàng
827 Thép U 300 x 85 x 7.0 x 12m 12 414 17,727 7,339,091 19,500 8,073,000 Thêm giỏ hàng
828 Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m 12 708 17,727 12,550,909 19,500 13,806,000 Thêm giỏ hàng
829 Thép I 100 x 55 x 4.5 x 6m 6 56.8 17,727 1,006,909 19,500 1,107,600 Thêm giỏ hàng
830 Thép I 120 x 64 x 4.8 x 6m 6 69 17,727 1,223,182 19,500 1,345,500 Thêm giỏ hàng
831 Thép I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m 12 168 17,727 2,978,182 19,500 3,276,000 Thêm giỏ hàng
832 Thép I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m 12 367.2 17,727 6,509,455 19,500 7,160,400 Thêm giỏ hàng
833 Thép I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m 12 255.6 17,727 4,531,091 19,500 4,984,200 Thêm giỏ hàng
834 Thép I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m 12 355.2 17,727 6,296,727 19,500 6,926,400 Thêm giỏ hàng
835 Thép I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 681.6 17,727 12,082,909 19,500 13,291,200 Thêm giỏ hàng
836 Thép I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m 12 440.4 17,727 7,807,091 19,500 8,587,800 Thêm giỏ hàng
837 Thép I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m 12 595.2 17,727 10,551,273 19,500 11,606,400 Thêm giỏ hàng
838 Thép I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m 12 1284 17,727 22,761,818 19,500 25,038,000 Thêm giỏ hàng
839 Mạ kẽm nhúng nóng V50 x 50 x 5 6 22.62 17,727 400,991 19,500 441,090 Thêm giỏ hàng
Bản mã các loại
840 Bản mã các loại 6 5.5 13,500 74,250 14,850 81,675 Thêm giỏ hàng
  • Bảng giá thép tấm mới nhất
  • Bảng giá thép mạ kẽm nhúng nóng
  • Bảng giá bản mã, lập là
  • Bảng giá thép Hòa Phát mới nhất
  • Bảng giá thép hình mới nhất

Thông báo