Banner
Banner

Bảng giá thép hình

(Thời gian hiệu lực từ ngày 01/05/2017)

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

0485892918
0944.839.989
STT Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(Kg) Giá chưa VAT(Đ / Kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT(Đ / Kg) Tổng giá có VAT Đặt hàng
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
1 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 6 3.45 15,318 52,848 16,850 58,133 Thêm giỏ hàng
2 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 6 3.77 15,318 57,750 16,850 63,525 Thêm giỏ hàng
3 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 6 4.08 15,318 62,498 16,850 68,748 Thêm giỏ hàng
4 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 6 4.7 15,318 71,995 16,850 79,195 Thêm giỏ hàng
5 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 6 2.41 15,318 36,917 16,850 40,609 Thêm giỏ hàng
6 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 6 2.63 15,318 40,287 16,850 44,316 Thêm giỏ hàng
7 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 6 2.84 15,318 43,504 16,850 47,854 Thêm giỏ hàng
8 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 6 3.25 15,318 49,784 16,850 54,763 Thêm giỏ hàng
9 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 6 2.79 15,318 42,738 16,850 47,012 Thêm giỏ hàng
10 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 6 3.04 15,318 46,567 16,850 51,224 Thêm giỏ hàng
11 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 6 3.29 15,318 50,397 16,850 55,437 Thêm giỏ hàng
12 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 6 3.78 15,318 57,903 16,850 63,693 Thêm giỏ hàng
13 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 6 3.54 15,318 54,226 16,850 59,649 Thêm giỏ hàng
14 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 6 3.87 15,318 59,281 16,850 65,210 Thêm giỏ hàng
15 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 6 4.2 15,318 64,336 16,850 70,770 Thêm giỏ hàng
16 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 6 4.83 15,318 73,987 16,850 81,386 Thêm giỏ hàng
17 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 6 5.14 15,318 78,735 16,850 86,609 Thêm giỏ hàng
18 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 6 6.05 15,318 92,675 16,850 101,943 Thêm giỏ hàng
19 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 6 5.43 15,318 83,178 16,850 91,496 Thêm giỏ hàng
20 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 6 5.94 15,318 90,990 16,850 100,089 Thêm giỏ hàng
21 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 6 6.46 15,318 98,955 16,850 108,851 Thêm giỏ hàng
22 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 6 7.47 15,318 114,427 16,850 125,870 Thêm giỏ hàng
23 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 6 7.97 15,318 122,086 16,850 134,295 Thêm giỏ hàng
24 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 6 9.44 15,318 144,604 16,850 159,064 Thêm giỏ hàng
25 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 6 10.4 15,318 159,309 16,850 175,240 Thêm giỏ hàng
26 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 6 11.8 15,318 180,755 16,850 198,830 Thêm giỏ hàng
27 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 6 12.72 15,318 194,847 16,850 214,332 Thêm giỏ hàng
28 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 6 4.48 15,318 68,625 16,850 75,488 Thêm giỏ hàng
29 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 6 4.91 15,318 75,212 16,850 82,734 Thêm giỏ hàng
30 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 6 5.33 15,318 81,646 16,850 89,811 Thêm giỏ hàng
31 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 6 6.15 15,318 94,207 16,850 103,628 Thêm giỏ hàng
32 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 6 6.56 15,318 100,487 16,850 110,536 Thêm giỏ hàng
33 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 6 7.75 15,318 118,716 16,850 130,588 Thêm giỏ hàng
34 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 6 8.52 15,318 130,511 16,850 143,562 Thêm giỏ hàng
35 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 6 6.84 15,318 104,776 16,850 115,254 Thêm giỏ hàng
36 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 6 7.5 15,318 114,886 16,850 126,375 Thêm giỏ hàng
37 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 6 8.15 15,318 124,843 16,850 137,328 Thêm giỏ hàng
38 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 6 9.45 15,318 144,757 16,850 159,233 Thêm giỏ hàng
39 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 6 10.09 15,318 154,560 16,850 170,017 Thêm giỏ hàng
40 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 6 11.98 15,318 183,512 16,850 201,863 Thêm giỏ hàng
41 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 6 13.23 15,318 202,660 16,850 222,926 Thêm giỏ hàng
42 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 6 15.06 15,318 230,692 16,850 253,761 Thêm giỏ hàng
43 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 6 16.25 15,318 248,920 16,850 273,813 Thêm giỏ hàng
44 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 6 5.43 15,318 83,178 16,850 91,496 Thêm giỏ hàng
45 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 6 5.94 15,318 90,990 16,850 100,089 Thêm giỏ hàng
46 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 6 6.46 15,318 98,955 16,850 108,851 Thêm giỏ hàng
47 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 6 7.47 15,318 114,427 16,850 125,870 Thêm giỏ hàng
48 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 6 7.97 15,318 122,086 16,850 134,295 Thêm giỏ hàng
49 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 6 9.44 15,318 144,604 16,850 159,064 Thêm giỏ hàng
50 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 6 10.4 15,318 159,309 16,850 175,240 Thêm giỏ hàng
51 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 6 11.8 15,318 180,755 16,850 198,830 Thêm giỏ hàng
52 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 6 12.72 15,318 194,847 16,850 214,332 Thêm giỏ hàng
53 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 6 8.25 15,318 126,375 16,850 139,013 Thêm giỏ hàng
54 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 6 9.05 15,318 138,630 16,850 152,493 Thêm giỏ hàng
55 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 6 9.85 15,318 150,884 16,850 165,973 Thêm giỏ hàng
56 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 6 11.43 15,318 175,087 16,850 192,596 Thêm giỏ hàng
57 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 6 12.21 15,318 187,035 16,850 205,739 Thêm giỏ hàng
58 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 6 14.53 15,318 222,573 16,850 244,831 Thêm giỏ hàng
59 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 6 16.05 15,318 245,857 16,850 270,443 Thêm giỏ hàng
60 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 6 18.3 15,318 280,323 16,850 308,355 Thêm giỏ hàng
61 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 6 19.78 15,318 302,994 16,850 333,293 Thêm giỏ hàng
62 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 6 21.79 15,318 333,783 16,850 367,162 Thêm giỏ hàng
63 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 6 23.4 15,318 358,445 16,850 394,290 Thêm giỏ hàng
64 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 6 5.88 15,318 90,071 16,850 99,078 Thêm giỏ hàng
65 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 6 7.31 15,318 111,976 16,850 123,174 Thêm giỏ hàng
66 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 6 8.02 15,318 122,852 16,850 135,137 Thêm giỏ hàng
67 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 6 8.72 15,318 133,575 16,850 146,932 Thêm giỏ hàng
68 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 6 10.11 15,318 154,867 16,850 170,354 Thêm giỏ hàng
69 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 6 10.8 15,318 165,436 16,850 181,980 Thêm giỏ hàng
70 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 6 12.83 15,318 196,532 16,850 216,186 Thêm giỏ hàng
71 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 6 14.17 15,318 217,059 16,850 238,765 Thêm giỏ hàng
72 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 6 16.14 15,318 247,235 16,850 271,959 Thêm giỏ hàng
73 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 6 17.43 15,318 266,996 16,850 293,696 Thêm giỏ hàng
74 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 6 19.33 15,318 296,100 16,850 325,711 Thêm giỏ hàng
75 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 6 20.57 15,318 315,095 16,850 346,605 Thêm giỏ hàng
76 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 6 12.16 15,318 186,269 16,850 204,896 Thêm giỏ hàng
77 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 6 13.24 15,318 202,813 16,850 223,094 Thêm giỏ hàng
78 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 6 15.38 15,318 235,594 16,850 259,153 Thêm giỏ hàng
79 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 6 16.45 15,318 251,984 16,850 277,183 Thêm giỏ hàng
80 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 6 19.61 15,318 300,390 16,850 330,429 Thêm giỏ hàng
81 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 6 21.7 15,318 332,405 16,850 365,645 Thêm giỏ hàng
82 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 6 24.8 15,318 379,891 16,850 417,880 Thêm giỏ hàng
83 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 6 26.85 15,318 411,293 16,850 452,423 Thêm giỏ hàng
84 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 6 29.88 15,318 457,707 16,850 503,478 Thêm giỏ hàng
85 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 6 31.88 15,318 488,344 16,850 537,178 Thêm giỏ hàng
86 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 6 33.86 15,318 518,674 16,850 570,541 Thêm giỏ hàng
87 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 6 16.02 15,318 245,397 16,850 269,937 Thêm giỏ hàng
88 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 6 19.27 15,318 295,181 16,850 324,700 Thêm giỏ hàng
89 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 6 23.01 15,318 352,471 16,850 387,719 Thêm giỏ hàng
90 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 6 25.47 15,318 390,154 16,850 429,170 Thêm giỏ hàng
91 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 6 29.14 15,318 446,372 16,850 491,009 Thêm giỏ hàng
92 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 6 31.56 15,318 483,442 16,850 531,786 Thêm giỏ hàng
93 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 6 35.15 15,318 538,434 16,850 592,278 Thêm giỏ hàng
94 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 6 37.35 15,318 572,134 16,850 629,348 Thêm giỏ hàng
95 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 6 38.39 15,318 588,065 16,850 646,872 Thêm giỏ hàng
96 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 6 10.09 15,318 154,560 16,850 170,017 Thêm giỏ hàng
97 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 6 10.98 15,318 168,194 16,850 185,013 Thêm giỏ hàng
98 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 6 12.74 15,318 195,154 16,850 214,669 Thêm giỏ hàng
99 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 6 13.62 15,318 208,634 16,850 229,497 Thêm giỏ hàng
100 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 6 16.22 15,318 248,461 16,850 273,307 Thêm giỏ hàng
101 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 5 17.94 15,318 274,808 16,850 302,289 Thêm giỏ hàng
102 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 6 20.47 15,318 313,563 16,850 344,920 Thêm giỏ hàng
103 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 6 22.14 15,318 339,145 16,850 373,059 Thêm giỏ hàng
104 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 6 24.6 15,318 376,827 16,850 414,510 Thêm giỏ hàng
105 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 6 26.23 15,318 401,796 16,850 441,976 Thêm giỏ hàng
106 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 6 27.83 15,318 426,305 16,850 468,936 Thêm giỏ hàng
107 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 6 19.33 15,318 296,100 16,850 325,711 Thêm giỏ hàng
108 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 6 20.68 15,318 316,780 16,850 348,458 Thêm giỏ hàng
109 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 6 24.69 15,318 378,206 16,850 416,027 Thêm giỏ hàng
110 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 6 27.34 15,318 418,799 16,850 460,679 Thêm giỏ hàng
111 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 6 31.29 15,318 479,306 16,850 527,237 Thêm giỏ hàng
112 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 6 33.89 15,318 519,133 16,850 571,047 Thêm giỏ hàng
113 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 6 37.77 15,318 578,568 16,850 636,425 Thêm giỏ hàng
114 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 6 40.33 15,318 617,782 16,850 679,561 Thêm giỏ hàng
115 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 6 42.87 15,318 656,690 16,850 722,360 Thêm giỏ hàng
116 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 6 12.16 15,318 186,269 16,850 204,896 Thêm giỏ hàng
117 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 6 13.24 15,318 202,813 16,850 223,094 Thêm giỏ hàng
118 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 6 15.38 15,318 235,594 16,850 259,153 Thêm giỏ hàng
119 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 6 16.45 15,318 251,984 16,850 277,183 Thêm giỏ hàng
120 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 6 19.61 15,318 300,390 16,850 330,429 Thêm giỏ hàng
121 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 6 21.7 15,318 332,405 16,850 365,645 Thêm giỏ hàng
122 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 6 24.8 15,318 379,891 16,850 417,880 Thêm giỏ hàng
123 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 6 26.85 15,318 411,293 16,850 452,423 Thêm giỏ hàng
124 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 6 29.88 15,318 457,707 16,850 503,478 Thêm giỏ hàng
125 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 6 31.88 15,318 488,344 16,850 537,178 Thêm giỏ hàng
126 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 6 33.86 15,318 518,674 16,850 570,541 Thêm giỏ hàng
127 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 6 20.68 15,318 316,780 16,850 348,458 Thêm giỏ hàng
128 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 6 24.69 15,318 378,206 16,850 416,027 Thêm giỏ hàng
129 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 6 27.34 15,318 418,799 16,850 460,679 Thêm giỏ hàng
130 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 6 31.29 15,318 479,306 16,850 527,237 Thêm giỏ hàng
131 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 6 33.89 15,318 519,133 16,850 571,047 Thêm giỏ hàng
132 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 6 37.77 15,318 578,568 16,850 636,425 Thêm giỏ hàng
133 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 6 40.33 15,318 617,782 16,850 679,561 Thêm giỏ hàng
134 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 6 42.87 15,318 656,690 16,850 722,360 Thêm giỏ hàng
135 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 6 24.93 15,318 381,882 16,850 420,071 Thêm giỏ hàng
136 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 6 29.79 15,318 456,329 16,850 501,962 Thêm giỏ hàng
137 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 6 33.01 15,318 505,653 16,850 556,219 Thêm giỏ hàng
138 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 6 37.8 15,318 579,027 16,850 636,930 Thêm giỏ hàng
139 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 6 40.98 15,318 627,739 16,850 690,513 Thêm giỏ hàng
140 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 6 45.7 15,318 700,041 16,850 770,045 Thêm giỏ hàng
141 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 6 48.83 15,318 747,987 16,850 822,786 Thêm giỏ hàng
142 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 6 51.94 15,318 795,626 16,850 875,189 Thêm giỏ hàng
143 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 6 56.58 15,318 866,703 16,850 953,373 Thêm giỏ hàng
144 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 6 61.17 15,318 937,013 16,850 1,030,715 Thêm giỏ hàng
145 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 6 64.21 15,318 983,580 16,850 1,081,939 Thêm giỏ hàng
146 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 6 29.79 15,318 456,329 16,850 501,962 Thêm giỏ hàng
147 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 6 33.01 15,318 505,653 16,850 556,219 Thêm giỏ hàng
148 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 6 37.8 15,318 579,027 16,850 636,930 Thêm giỏ hàng
149 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 6 40.98 15,318 627,739 16,850 690,513 Thêm giỏ hàng
150 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 6 45.7 15,318 700,041 16,850 770,045 Thêm giỏ hàng
151 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 6 48.83 15,318 747,987 16,850 822,786 Thêm giỏ hàng
152 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 6 51.94 15,318 795,626 16,850 875,189 Thêm giỏ hàng
153 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 6 56.58 15,318 866,703 16,850 953,373 Thêm giỏ hàng
154 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 6 61.17 15,318 937,013 16,850 1,030,715 Thêm giỏ hàng
155 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 6 64.21 15,318 983,580 16,850 1,081,939 Thêm giỏ hàng
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
156 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 6 1.73 15,318 26,500 16,850 29,151 Thêm giỏ hàng
157 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 6 1.89 15,318 28,951 16,850 31,847 Thêm giỏ hàng
158 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 6 2.04 15,318 31,249 16,850 34,374 Thêm giỏ hàng
159 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 6 2.2 15,318 33,700 16,850 37,070 Thêm giỏ hàng
160 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 6 2.41 15,318 36,917 16,850 40,609 Thêm giỏ hàng
161 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 6 2.61 15,318 39,980 16,850 43,979 Thêm giỏ hàng
162 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 6 3 15,318 45,955 16,850 50,550 Thêm giỏ hàng
163 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 6 3.2 15,318 49,018 16,850 53,920 Thêm giỏ hàng
164 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 6 3.76 15,318 57,596 16,850 63,356 Thêm giỏ hàng
165 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 6 2.99 15,318 45,801 16,850 50,382 Thêm giỏ hàng
166 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 6 3.27 15,909 52,023 17,500 57,225 Thêm giỏ hàng
167 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 6 3.55 15,318 54,380 16,850 59,818 Thêm giỏ hàng
168 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 6 4.1 15,318 62,805 16,850 69,085 Thêm giỏ hàng
169 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 6 4.37 15,318 66,940 16,850 73,635 Thêm giỏ hàng
170 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 6 5.17 15,318 79,195 16,850 87,115 Thêm giỏ hàng
171 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 6 5.68 15,318 87,007 16,850 95,708 Thêm giỏ hàng
172 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6 6.43 15,318 98,496 16,850 108,346 Thêm giỏ hàng
173 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6 6.92 15,318 106,002 16,850 116,602 Thêm giỏ hàng
174 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 6 3.8 15,318 58,209 16,850 64,030 Thêm giỏ hàng
175 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 6 4.16 15,318 63,724 16,850 70,096 Thêm giỏ hàng
176 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 6 4.52 15,318 69,238 16,850 76,162 Thêm giỏ hàng
177 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 6 5.23 15,318 80,114 16,850 88,126 Thêm giỏ hàng
178 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 6 5.58 15,318 85,475 16,850 94,023 Thêm giỏ hàng
179 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6 6.62 15,318 101,406 16,850 111,547 Thêm giỏ hàng
180 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 6 7.29 15,318 111,670 16,850 122,837 Thêm giỏ hàng
181 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 6 8.29 15,318 126,988 16,850 139,687 Thêm giỏ hàng
182 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 6 8.93 15,318 136,791 16,850 150,471 Thêm giỏ hàng
183 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 6 4.81 15,318 73,680 16,850 81,049 Thêm giỏ hàng
184 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 6 5.27 15,318 80,727 16,850 88,800 Thêm giỏ hàng
185 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 6 5.74 15,318 87,926 16,850 96,719 Thêm giỏ hàng
186 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6 6.65 15,318 101,866 16,850 112,053 Thêm giỏ hàng
187 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 6 7.1 15,318 108,759 16,850 119,635 Thêm giỏ hàng
188 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 6 8.44 15,318 129,285 16,850 142,214 Thêm giỏ hàng
189 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 6 9.32 15,318 142,765 16,850 157,042 Thêm giỏ hàng
190 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 6 10.62 15,318 162,679 16,850 178,947 Thêm giỏ hàng
191 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 6 11.47 15,318 175,700 16,850 193,270 Thêm giỏ hàng
192 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 6 12.72 15,318 194,847 16,850 214,332 Thêm giỏ hàng
193 Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 6 13.54 15,318 207,408 16,850 228,149 Thêm giỏ hàng
194 Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 6 14.35 15,318 219,816 16,850 241,798 Thêm giỏ hàng
195 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 6 5.49 15,318 84,097 16,850 92,507 Thêm giỏ hàng
196 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6 6.02 15,318 92,215 16,850 101,437 Thêm giỏ hàng
197 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6 6.55 15,318 100,334 16,850 110,368 Thêm giỏ hàng
198 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 6 7.6 15,318 116,418 16,850 128,060 Thêm giỏ hàng
199 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 6 8.12 15,318 124,384 16,850 136,822 Thêm giỏ hàng
200 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 6 9.67 15,318 148,127 16,850 162,940 Thêm giỏ hàng
201 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 6 10.68 15,318 163,598 16,850 179,958 Thêm giỏ hàng
202 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 6 12.18 15,318 186,575 16,850 205,233 Thêm giỏ hàng
203 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 6 13.17 15,318 201,740 16,850 221,915 Thêm giỏ hàng
204 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 6 14.63 15,318 224,105 16,850 246,516 Thêm giỏ hàng
205 Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 6 15.58 15,318 238,657 16,850 262,523 Thêm giỏ hàng
206 Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 6 16.53 15,318 253,210 16,850 278,531 Thêm giỏ hàng
207 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6 6.69 15,318 102,479 16,850 112,727 Thêm giỏ hàng
208 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 6 7.28 15,318 111,516 16,850 122,668 Thêm giỏ hàng
209 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 6 8.45 15,318 129,439 16,850 142,383 Thêm giỏ hàng
210 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 6 9.03 15,318 138,323 16,850 152,156 Thêm giỏ hàng
211 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 6 10.76 15,318 164,824 16,850 181,306 Thêm giỏ hàng
212 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 6 11.9 15,318 182,286 16,850 200,515 Thêm giỏ hàng
213 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 6 13.58 15,318 208,021 16,850 228,823 Thêm giỏ hàng
214 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 6 14.69 15,318 225,024 16,850 247,527 Thêm giỏ hàng
215 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 6 16.32 15,318 249,993 16,850 274,992 Thêm giỏ hàng
216 Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 6 17.4 15,318 266,536 16,850 293,190 Thêm giỏ hàng
217 Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 6 18.47 15,318 282,927 16,850 311,220 Thêm giỏ hàng
218 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 6 8.33 15,318 127,600 16,850 140,361 Thêm giỏ hàng
219 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 6 9.67 15,318 148,127 16,850 162,940 Thêm giỏ hàng
220 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 6 10.34 15,318 158,390 16,850 174,229 Thêm giỏ hàng
221 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 6 12.33 15,318 188,873 16,850 207,761 Thêm giỏ hàng
222 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 6 13.64 15,318 208,940 16,850 229,834 Thêm giỏ hàng
223 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 6 15.59 15,318 238,810 16,850 262,692 Thêm giỏ hàng
224 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 6 16.87 15,318 258,418 16,850 284,260 Thêm giỏ hàng
225 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 6 18.77 15,318 287,522 16,850 316,275 Thêm giỏ hàng
226 Ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 6 20.02 15,318 306,670 16,850 337,337 Thêm giỏ hàng
227 Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 6 21.26 15,318 325,665 16,850 358,231 Thêm giỏ hàng
228 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 6 12.12 15,318 185,656 16,850 204,222 Thêm giỏ hàng
229 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 6 12.96 15,318 198,524 16,850 218,376 Thêm giỏ hàng
230 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 6 15.47 15,318 236,972 16,850 260,670 Thêm giỏ hàng
231 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 6 17.13 15,318 262,400 16,850 288,641 Thêm giỏ hàng
232 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 6 19.6 15,318 300,236 16,850 330,260 Thêm giỏ hàng
233 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 6 21.23 15,318 325,205 16,850 357,726 Thêm giỏ hàng
234 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 6 23.66 15,318 362,428 16,850 398,671 Thêm giỏ hàng
235 Ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 6 25.26 15,318 386,937 16,850 425,631 Thêm giỏ hàng
236 Ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 6 26.85 15,318 411,293 16,850 452,423 Thêm giỏ hàng
237 Ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 6 16.45 15,318 251,984 16,850 277,183 Thêm giỏ hàng
238 Ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 6 19.66 15,318 301,155 16,850 331,271 Thêm giỏ hàng
239 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 6 21.78 15,318 333,630 16,850 366,993 Thêm giỏ hàng
240 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 6 24.95 15,318 382,189 16,850 420,408 Thêm giỏ hàng
241 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 6 27.04 15,318 414,204 16,850 455,624 Thêm giỏ hàng
242 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 6 30.16 15,318 461,996 16,850 508,196 Thêm giỏ hàng
243 Ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 6 32.23 15,318 493,705 16,850 543,076 Thêm giỏ hàng
244 Ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 6 34.28 15,318 525,107 16,850 577,618 Thêm giỏ hàng
245 Ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 6 19.27 15,318 295,181 16,850 324,700 Thêm giỏ hàng
246 Ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 6 23.04 15,318 352,931 16,850 388,224 Thêm giỏ hàng
247 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 6 25.54 15,318 391,226 16,850 430,349 Thêm giỏ hàng
248 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 6 29.27 15,318 448,363 16,850 493,200 Thêm giỏ hàng
249 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 6 31.74 15,318 486,199 16,850 534,819 Thêm giỏ hàng
250 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 6 35.42 15,318 542,570 16,850 596,827 Thêm giỏ hàng
251 Ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 6 37.87 15,318 580,100 16,850 638,110 Thêm giỏ hàng
252 Ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 6 40.3 15,318 617,323 16,850 679,055 Thêm giỏ hàng
253 Ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 6 28.29 15,318 433,351 16,850 476,687 Thêm giỏ hàng
254 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 6 31.37 15,318 480,531 16,850 528,585 Thêm giỏ hàng
255 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 6 35.97 15,318 550,995 16,850 606,095 Thêm giỏ hàng
256 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 6 39.03 15,318 597,869 16,850 657,656 Thêm giỏ hàng
257 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 6 43.59 15,318 667,720 16,850 734,492 Thêm giỏ hàng
258 Ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 6 46.61 15,318 713,980 16,850 785,379 Thêm giỏ hàng
259 Ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 6 49.62 15,318 760,088 16,850 836,097 Thêm giỏ hàng
260 Ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 6 29.75 15,318 455,716 16,850 501,288 Thêm giỏ hàng
261 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 6 33 15,318 505,500 16,850 556,050 Thêm giỏ hàng
262 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 6 37.84 15,318 579,640 16,850 637,604 Thêm giỏ hàng
263 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 6 41.06 15,318 628,965 16,850 691,861 Thêm giỏ hàng
264 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 6 45.86 15,318 702,492 16,850 772,741 Thêm giỏ hàng
265 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 6 49.05 15,318 751,357 16,850 826,493 Thêm giỏ hàng
266 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 15,318 800,069 16,850 880,076 Thêm giỏ hàng
267 Ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 6 33.29 15,318 509,942 16,850 560,937 Thêm giỏ hàng
268 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 6 36.93 15,318 565,700 16,850 622,271 Thêm giỏ hàng
269 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 6 42.37 15,318 649,031 16,850 713,935 Thêm giỏ hàng
270 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 6 45.98 15,318 704,330 16,850 774,763 Thêm giỏ hàng
271 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 6 51.37 15,318 786,895 16,850 865,585 Thêm giỏ hàng
272 Ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 6 54.96 15,318 841,887 16,850 926,076 Thêm giỏ hàng
273 Ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 6 58.52 15,318 896,420 16,850 986,062 Thêm giỏ hàng
274 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 15,318 800,069 16,850 880,076 Thêm giỏ hàng
Thép hộp đen Hòa Phát
275 Hộp đen 13 x 26 x 1.0 6 2.41 14,636 35,274 16,100 38,801 Thêm giỏ hàng
276 Hộp đen 13 x 26 x 1.1 6 3.77 14,636 55,179 16,100 60,697 Thêm giỏ hàng
277 Hộp đen 13 x 26 x 1.2 6 4.08 14,636 59,716 16,100 65,688 Thêm giỏ hàng
278 Hộp đen 13 x 26 x 1.4 6 4.7 14,636 68,791 16,100 75,670 Thêm giỏ hàng
279 Hộp đen 14 x 14 x 1.0 6 2.41 14,636 35,274 16,100 38,801 Thêm giỏ hàng
280 Hộp đen 14 x 14 x 1.1 6 2.63 14,636 38,494 16,100 42,343 Thêm giỏ hàng
281 Hộp đen 14 x 14 x 1.2 6 2.84 14,636 41,567 16,100 45,724 Thêm giỏ hàng
282 Hộp đen 14 x 14 x 1.4 6 3.25 14,636 47,568 16,100 52,325 Thêm giỏ hàng
283 Hộp đen 16 x 16 x 1.0 6 2.79 14,636 40,835 16,100 44,919 Thêm giỏ hàng
284 Hộp đen 16 x 16 x 1.1 6 3.04 14,636 44,495 16,100 48,944 Thêm giỏ hàng
285 Hộp đen 16 x 16 x 1.2 6 3.29 14,636 48,154 16,100 52,969 Thêm giỏ hàng
286 Hộp đen 16 x 16 x 1.4 6 3.78 14,636 55,325 16,100 60,858 Thêm giỏ hàng
287 Hộp đen 20 x 20 x 1.0 6 3.54 14,636 51,813 16,100 56,994 Thêm giỏ hàng
288 Hộp đen 20 x 20 x 1.1 6 3.87 14,636 56,643 16,100 62,307 Thêm giỏ hàng
289 Hộp đen 20 x 20 x 1.2 6 4.2 14,636 61,473 16,100 67,620 Thêm giỏ hàng
290 Hộp đen 20 x 20 x 1.4 6 4.83 14,636 70,694 16,100 77,763 Thêm giỏ hàng
291 Hộp đen 20 x 20 x 1.5 6 5.14 14,000 71,960 15,400 79,156 Thêm giỏ hàng
292 Hộp đen 20 x 20 x 1.8 6 6.05 14,000 84,700 15,400 93,170 Thêm giỏ hàng
293 Hộp đen 20 x 40 x 1.0 6 5.43 14,636 79,475 16,100 87,423 Thêm giỏ hàng
294 Hộp đen 20 x 40 x 1.1 6 5.94 14,636 86,940 16,100 95,634 Thêm giỏ hàng
295 Hộp đen 20 x 40 x 1.2 6 6.46 14,636 94,551 16,100 104,006 Thêm giỏ hàng
296 Hộp đen 20 x 40 x 1.4 6 7.47 14,636 109,334 16,100 120,267 Thêm giỏ hàng
297 Hộp đen 20 x 40 x 1.5 6 7.79 14,000 109,060 15,400 119,966 Thêm giỏ hàng
298 Hộp đen 20 x 40 x 1.8 6 9.44 14,000 132,160 15,400 145,376 Thêm giỏ hàng
299 Hộp đen 20 x 40 x 2.0 6 10.4 14,000 145,600 15,400 160,160 Thêm giỏ hàng
300 Hộp đen 20 x 40 x 2.3 6 11.8 14,000 165,200 15,400 181,720 Thêm giỏ hàng
301 Hộp đen 20 x 40 x 2.5 6 12.72 14,000 178,080 15,400 195,888 Thêm giỏ hàng
302 Hộp đen 25 x 25 x 1.0 6 4.48 14,636 65,571 16,100 72,128 Thêm giỏ hàng
303 Hộp đen 25 x 25 x 1.1 6 4.91 14,636 71,865 16,100 79,051 Thêm giỏ hàng
304 Hộp đen 25 x 25 x 1.2 6 5.33 14,636 78,012 16,100 85,813 Thêm giỏ hàng
305 Hộp đen 25 x 25 x 1.4 6 6.15 14,636 90,014 16,100 99,015 Thêm giỏ hàng
306 Hộp đen 25 x 25 x 1.5 6 6.56 14,000 91,840 15,400 101,024 Thêm giỏ hàng
307 Hộp đen 25 x 25 x 1.8 6 7.75 14,000 108,500 15,400 119,350 Thêm giỏ hàng
308 Hộp đen 25 x 25 x 2.0 6 8.52 14,000 119,280 15,400 131,208 Thêm giỏ hàng
309 Hộp đen 25 x 50 x 1.0 6 6.84 14,636 100,113 16,100 110,124 Thêm giỏ hàng
310 Hộp đen 25 x 50 x 1.1 6 7.5 14,636 109,773 16,100 120,750 Thêm giỏ hàng
311 Hộp đen 25 x 50 x 1.2 6 8.15 14,636 119,286 16,100 131,215 Thêm giỏ hàng
312 Hộp đen 25 x 50 x 1.4 6 9.45 14,636 138,314 16,100 152,145 Thêm giỏ hàng
313 Hộp đen 25 x 50 x 1.5 6 10.09 14,000 141,260 15,400 155,386 Thêm giỏ hàng
314 Hộp đen 25 x 50 x 1.8 6 11.98 14,000 167,720 15,400 184,492 Thêm giỏ hàng
315 Hộp đen 25 x 50 x 2.0 6 13.23 14,000 185,220 15,400 203,742 Thêm giỏ hàng
316 Hộp đen 25 x 50 x 2.3 6 15.06 14,000 210,840 15,400 231,924 Thêm giỏ hàng
317 Hộp đen 25 x 50 x 2.5 6 16.25 14,000 227,500 15,400 250,250 Thêm giỏ hàng
318 Hộp đen 30 x 30 x 1.0 6 5.43 14,636 79,475 16,100 87,423 Thêm giỏ hàng
319 Hộp đen 30 x 30 x 1.1 6 5.94 14,636 86,940 16,100 95,634 Thêm giỏ hàng
320 Hộp đen 30 x 30 x 1.2 6 6.46 14,636 94,551 16,100 104,006 Thêm giỏ hàng
321 Hộp đen 30 x 30 x 1.4 6 7.47 14,636 109,334 16,100 120,267 Thêm giỏ hàng
322 Hộp đen 30 x 30 x 1.5 6 7.97 14,000 111,580 15,400 122,738 Thêm giỏ hàng
323 Hộp đen 30 x 30 x 1.8 6 9.44 14,000 132,160 15,400 145,376 Thêm giỏ hàng
324 Hộp đen 30 x 30 x 2.0 6 10.4 14,000 145,600 15,400 160,160 Thêm giỏ hàng
325 Hộp đen 30 x 30 x 2.3 6 11.8 14,000 165,200 15,400 181,720 Thêm giỏ hàng
326 Hộp đen 30 x 30 x 2.5 6 12.72 14,000 178,080 15,400 195,888 Thêm giỏ hàng
327 Hộp đen 30 x 60 x 1.0 6 8.25 14,636 120,750 16,100 132,825 Thêm giỏ hàng
328 Hộp đen 30 x 60 x 1.1 6 9.05 14,636 132,459 16,100 145,705 Thêm giỏ hàng
329 Hộp đen 30 x 60 x 1.2 6 9.85 14,636 144,168 16,100 158,585 Thêm giỏ hàng
330 Hộp đen 30 x 60 x 1.4 6 11.43 14,636 167,294 16,100 184,023 Thêm giỏ hàng
331 Hộp đen 30 x 60 x 1.5 6 12.21 14,000 170,940 15,400 188,034 Thêm giỏ hàng
332 Hộp đen 30 x 60 x 1.8 6 14.53 14,000 203,420 15,400 223,762 Thêm giỏ hàng
333 Hộp đen 30 x 60 x 2.0 6 16.05 14,000 224,700 15,400 247,170 Thêm giỏ hàng
334 Hộp đen 30 x 60 x 2.3 6 18.3 14,000 256,200 15,400 281,820 Thêm giỏ hàng
335 Hộp đen 30 x 60 x 2.5 6 19.78 14,000 276,920 15,400 304,612 Thêm giỏ hàng
336 Hộp đen 30 x 60 x 2.8 6 21.97 14,000 307,580 15,400 338,338 Thêm giỏ hàng
337 Hộp đen 30 x 60 x 3.0 6 23.4 14,000 327,600 15,400 360,360 Thêm giỏ hàng
338 Hộp đen 40 x 40 x 1.1 6 8.02 14,636 117,384 16,100 129,122 Thêm giỏ hàng
339 Hộp đen 40 x 40 x 1.2 6 8.72 14,636 127,629 16,100 140,392 Thêm giỏ hàng
340 Hộp đen 40 x 40 x 1.4 6 10.11 14,636 147,974 16,100 162,771 Thêm giỏ hàng
341 Hộp đen 40 x 40 x 1.5 6 10.8 14,000 151,200 15,400 166,320 Thêm giỏ hàng
342 Hộp đen 40 x 40 x 1.8 6 12.83 14,000 179,620 15,400 197,582 Thêm giỏ hàng
343 Hộp đen 40 x 40 x 2.0 6 14.17 14,000 198,380 15,400 218,218 Thêm giỏ hàng
344 Hộp đen 40 x 40 x 2.3 6 16.14 14,000 225,960 15,400 248,556 Thêm giỏ hàng
345 Hộp đen 40 x 40 x 2.5 6 17.43 14,000 244,020 15,400 268,422 Thêm giỏ hàng
346 Hộp đen 40 x 40 x 2.8 6 19.33 14,000 270,620 15,400 297,682 Thêm giỏ hàng
347 Hộp đen 40 x 40 x 3.0 6 20.57 14,000 287,980 15,400 316,778 Thêm giỏ hàng
348 Hộp đen 40 x 80 x 1.1 6 12.16 14,636 177,978 16,100 195,776 Thêm giỏ hàng
349 Hộp đen 40 x 80 x 1.2 6 13.24 14,636 193,785 16,100 213,164 Thêm giỏ hàng
350 Hộp đen 40 x 80 x 1.4 6 15.38 14,636 225,107 16,100 247,618 Thêm giỏ hàng
351 Hộp đen 40 x 80 x 3.2 6 33.86 14,000 474,040 15,400 521,444 Thêm giỏ hàng
352 Hộp đen 40 x 80 x 3.0 6 31.88 14,000 446,320 15,400 490,952 Thêm giỏ hàng
353 Hộp đen 40 x 80 x 2.8 6 29.88 14,000 418,320 15,400 460,152 Thêm giỏ hàng
354 Hộp đen 40 x 80 x 2.5 6 26.85 14,000 375,900 15,400 413,490 Thêm giỏ hàng
355 Hộp đen 40 x 80 x 2.3 6 24.8 14,000 347,200 15,400 381,920 Thêm giỏ hàng
356 Hộp đen 40 x 80 x 2.0 6 21.7 14,000 303,800 15,400 334,180 Thêm giỏ hàng
357 Hộp đen 40 x 80 x 1.8 6 19.61 14,000 274,540 15,400 301,994 Thêm giỏ hàng
358 Hộp đen 40 x 80 x 1.5 6 16.45 14,000 230,300 15,400 253,330 Thêm giỏ hàng
359 Hộp đen 40 x 100 x 1.5 6 19.27 14,000 269,780 15,400 296,758 Thêm giỏ hàng
360 Hộp đen 40 x 100 x 1.8 6 23.01 14,000 322,140 15,400 354,354 Thêm giỏ hàng
361 Hộp đen 40 x 100 x 2.0 6 25.47 14,000 356,580 15,400 392,238 Thêm giỏ hàng
362 Hộp đen 40 x 100 x 2.3 6 29.14 14,000 407,960 15,400 448,756 Thêm giỏ hàng
363 Hộp đen 40 x 100 x 2.5 6 31.56 14,000 441,840 15,400 486,024 Thêm giỏ hàng
364 Hộp đen 40 x 100 x 2.8 6 35.15 14,000 492,100 15,400 541,310 Thêm giỏ hàng
365 Hộp đen 40 x 100 x 3.0 6 37.53 14,000 525,420 15,400 577,962 Thêm giỏ hàng
366 Hộp đen 40 x 100 x 3.2 6 38.39 14,000 537,460 15,400 591,206 Thêm giỏ hàng
367 Hộp đen 50 x 50 x 1.1 6 10.09 14,636 147,681 16,100 162,449 Thêm giỏ hàng
368 Hộp đen 50 x 50 x 1.2 6 10.98 14,636 160,707 16,100 176,778 Thêm giỏ hàng
369 Hộp đen 50 x 50 x 1.4 6 12.74 14,636 186,467 16,100 205,114 Thêm giỏ hàng
370 Hộp đen 50 x 50 x 3.2 6 27.83 14,000 389,620 15,400 428,582 Thêm giỏ hàng
371 Hộp đen 50 x 50 x 3.0 6 26.23 14,000 367,220 15,400 403,942 Thêm giỏ hàng
372 Hộp đen 50 x 50 x 2.8 6 24.6 14,000 344,400 15,400 378,840 Thêm giỏ hàng
373 Hộp đen 50 x 50 x 2.5 6 22.14 14,000 309,960 15,400 340,956 Thêm giỏ hàng
374 Hộp đen 50 x 50 x 2.3 6 20.47 14,000 286,580 15,400 315,238 Thêm giỏ hàng
375 Hộp đen 50 x 50 x 2.0 6 17.94 14,000 251,160 15,400 276,276 Thêm giỏ hàng
376 Hộp đen 50 x 50 x 1.8 6 16.22 14,000 227,080 15,400 249,788 Thêm giỏ hàng
377 Hộp đen 50 x 50 x 1.5 6 13.62 14,000 190,680 15,400 209,748 Thêm giỏ hàng
378 Hộp đen 50 x 100 x 1.4 6 19.33 14,636 282,921 16,100 311,213 Thêm giỏ hàng
379 Hộp đen 50 x 100 x 1.5 6 20.68 14,000 289,520 15,400 318,472 Thêm giỏ hàng
380 Hộp đen 50 x 100 x 1.8 6 24.69 14,000 345,660 15,400 380,226 Thêm giỏ hàng
381 Hộp đen 50 x 100 x 2.0 6 27.34 14,000 382,760 15,400 421,036 Thêm giỏ hàng
382 Hộp đen 50 x 100 x 2.3 6 31.29 14,000 438,060 15,400 481,866 Thêm giỏ hàng
383 Hộp đen 50 x 100 x 2.5 6 33.89 14,000 474,460 15,400 521,906 Thêm giỏ hàng
384 Hộp đen 50 x 100 x 2.8 6 37.77 14,000 528,780 15,400 581,658 Thêm giỏ hàng
385 Hộp đen 50 x 100 x 3.0 6 40.33 14,000 564,620 15,400 621,082 Thêm giỏ hàng
386 Hộp đen 50 x 100 x 3.2 6 42.87 14,000 600,180 15,400 660,198 Thêm giỏ hàng
387 Hộp đen 60 x 60 x 1.1 6 12.16 14,636 177,978 16,100 195,776 Thêm giỏ hàng
388 Hộp đen 60 x 60 x 1.2 6 13.24 14,636 193,785 16,100 213,164 Thêm giỏ hàng
389 Hộp đen 60 x 60 x 1.4 6 15.38 14,636 225,107 16,100 247,618 Thêm giỏ hàng
390 Hộp đen 60 x 60 x 1.5 6 16.45 14,000 230,300 15,400 253,330 Thêm giỏ hàng
391 Hộp đen 60 x 60 x 1.8 6 19.61 14,000 274,540 15,400 301,994 Thêm giỏ hàng
392 Hộp đen 60 x 60 x 2.0 6 21.7 14,000 303,800 15,400 334,180 Thêm giỏ hàng
393 Hộp đen 60 x 60 x 2.3 6 24.8 14,000 347,200 15,400 381,920 Thêm giỏ hàng
394 Hộp đen 60 x 60 x 2.5 6 26.85 14,000 375,900 15,400 413,490 Thêm giỏ hàng
395 Hộp đen 60 x 60 x 2.8 6 29.88 14,000 418,320 15,400 460,152 Thêm giỏ hàng
396 Hộp đen 60 x 60 x 3.0 6 31.88 14,000 446,320 15,400 490,952 Thêm giỏ hàng
397 Hộp đen 60 x 60 x 3.2 6 33.86 14,000 474,040 15,400 521,444 Thêm giỏ hàng
398 Hộp đen 90 x 90 x 1.5 6 24.93 14,000 349,020 15,400 383,922 Thêm giỏ hàng
399 Hộp đen 90 x 90 x 1.8 6 29.79 14,000 417,060 15,400 458,766 Thêm giỏ hàng
400 Hộp đen 90 x 90 x 2.0 6 33.01 14,000 462,140 15,400 508,354 Thêm giỏ hàng
401 Hộp đen 90 x 90 x 2.3 6 37.8 14,000 529,200 15,400 582,120 Thêm giỏ hàng
402 Hộp đen 90 x 90 x 2.5 6 40.98 14,000 573,720 15,400 631,092 Thêm giỏ hàng
403 Hộp đen 90 x 90 x 2.8 6 45.7 14,000 639,800 15,400 703,780 Thêm giỏ hàng
404 Hộp đen 90 x 90 x 3.0 6 48.83 14,000 683,620 15,400 751,982 Thêm giỏ hàng
405 Hộp đen 90 x 90 x 3.2 6 51.94 14,000 727,160 15,400 799,876 Thêm giỏ hàng
406 Hộp đen 90 x 90 x 3.5 6 56.58 14,000 792,120 15,400 871,332 Thêm giỏ hàng
407 Hộp đen 90 x 90 x 3.8 6 61.17 14,000 856,380 15,400 942,018 Thêm giỏ hàng
408 Hộp đen 90 x 90 x 4.0 6 64.21 14,000 898,940 15,400 988,834 Thêm giỏ hàng
409 Hộp đen 60 x 120 x 1.8 6 29.79 14,000 417,060 15,400 458,766 Thêm giỏ hàng
410 Hộp đen 60 x 120 x 2.0 6 33.01 14,000 462,140 15,400 508,354 Thêm giỏ hàng
411 Hộp đen 60 x 120 x 2.3 6 37.8 14,000 529,200 15,400 582,120 Thêm giỏ hàng
412 Hộp đen 60 x 120 x 2.5 6 40.98 14,000 573,720 15,400 631,092 Thêm giỏ hàng
413 Hộp đen 60 x 120 x 2.8 6 45.7 14,000 639,800 15,400 703,780 Thêm giỏ hàng
414 Hộp đen 60 x 120 x 3.0 6 48.83 14,000 683,620 15,400 751,982 Thêm giỏ hàng
415 Hộp đen 60 x 120 x 3.2 6 51.94 14,000 727,160 15,400 799,876 Thêm giỏ hàng
416 Hộp đen 60 x 120 x 3.5 6 56.58 14,000 792,120 15,400 871,332 Thêm giỏ hàng
417 Hộp đen 60 x 120 x 3.8 6 61.17 14,000 856,380 15,400 942,018 Thêm giỏ hàng
418 Hộp đen 60 x 120 x 4.0 6 64.21 14,000 898,940 15,400 988,834 Thêm giỏ hàng
419 Hộp đen 100 x 150 x 3.0 6 62.68 15,000 940,200 16,500 1,034,220 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen Hòa Phát
420 Ống đen D12.7 x 1.0 6 1.73 14,136 24,456 15,550 26,902 Thêm giỏ hàng
421 Ống đen D12.7 x 1.1 6 1.89 14,136 26,718 15,550 29,390 Thêm giỏ hàng
422 Ống đen D12.7 x 1.2 6 2.04 14,136 28,838 15,550 31,722 Thêm giỏ hàng
423 Ống đen D15.9 x 1.0 6 2.2 14,136 31,100 15,550 34,210 Thêm giỏ hàng
424 Ống đen D15.9 x 1.1 6 2.41 14,136 34,069 15,550 37,476 Thêm giỏ hàng
425 Ống đen D15.9 x 1.2 6 2.61 14,136 36,896 15,550 40,586 Thêm giỏ hàng
426 Ống đen D15.9 x 1.4 6 3 14,136 42,409 15,550 46,650 Thêm giỏ hàng
427 Ống đen D15.9 x 1.5 6 3.2 13,500 43,200 14,850 47,520 Thêm giỏ hàng
428 Ống đen D15.9 x 1.8 6 3.76 13,500 50,760 14,850 55,836 Thêm giỏ hàng
429 Ống đen D21.2 x 1.0 6 2.99 14,136 42,268 15,550 46,495 Thêm giỏ hàng
430 Ống đen D21.2 x 1.1 6 3.27 14,136 46,226 15,550 50,849 Thêm giỏ hàng
431 Ống đen D21.2 x 1.2 6 3.55 14,136 50,184 15,550 55,203 Thêm giỏ hàng
432 Ống đen D21.2 x 1.4 6 4.1 14,136 57,959 15,550 63,755 Thêm giỏ hàng
433 Ống đen D21.2 x 1.5 6 4.37 13,500 58,995 14,850 64,895 Thêm giỏ hàng
434 Ống đen D21.2 x 1.8 6 5.17 13,500 69,795 14,850 76,775 Thêm giỏ hàng
435 Ống đen D21.2 x 2.0 6 5.68 13,227 75,131 14,550 82,644 Thêm giỏ hàng
436 Ống đen D21.2 x 2.3 6 6.43 13,227 85,051 14,550 93,557 Thêm giỏ hàng
437 Ống đen D21.2 x 2.5 6 6.92 13,227 91,533 14,550 100,686 Thêm giỏ hàng
438 Ống đen D26.65 x 1.0 6 3.8 14,136 53,718 15,550 59,090 Thêm giỏ hàng
439 Ống đen D26.65 x 1.1 6 4.16 14,136 58,807 15,550 64,688 Thêm giỏ hàng
440 Ống đen D26.65 x 1.2 6 4.52 14,136 63,896 15,550 70,286 Thêm giỏ hàng
441 Ống đen D26.65 x 1.4 6 5.23 14,136 73,933 15,550 81,327 Thêm giỏ hàng
442 Ống đen D26.65 x 1.5 6 5.58 13,500 75,330 14,850 82,863 Thêm giỏ hàng
443 Ống đen D26.65 x 1.8 6 6.62 13,500 89,370 14,850 98,307 Thêm giỏ hàng
444 Ống đen D26.65 x 2.0 6 7.29 13,227 96,427 14,550 106,070 Thêm giỏ hàng
445 Ống đen D26.65 x 2.3 6 8.29 13,227 109,654 14,550 120,620 Thêm giỏ hàng
446 Ống đen D26.65 x 2.5 6 8.93 13,227 118,120 14,550 129,932 Thêm giỏ hàng
447 Ống đen D33.5 x 1.0 6 4.81 14,136 67,996 15,550 74,796 Thêm giỏ hàng
448 Ống đen D33.5 x 1.1 6 5.27 14,136 74,499 15,550 81,949 Thêm giỏ hàng
449 Ống đen D33.5 x 1.2 6 5.74 14,136 81,143 15,550 89,257 Thêm giỏ hàng
450 Ống đen D33.5 x 1.4 6 6.65 14,136 94,007 15,550 103,408 Thêm giỏ hàng
451 Ống đen D33.5 x 1.5 6 7.1 14,136 100,368 15,550 110,405 Thêm giỏ hàng
452 Ống đen D33.5 x 1.8 6 8.44 13,500 113,940 14,850 125,334 Thêm giỏ hàng
453 Ống đen D33.5 x 2.0 6 9.32 13,227 123,278 14,550 135,606 Thêm giỏ hàng
454 Ống đen D33.5 x 2.3 6 10.62 13,227 140,474 14,550 154,521 Thêm giỏ hàng
455 Ống đen D33.5 x 2.5 6 11.47 13,227 151,717 14,550 166,889 Thêm giỏ hàng
456 Ống đen D33.5 x 2.8 6 12.72 13,227 168,251 14,550 185,076 Thêm giỏ hàng
457 Ống đen D33.5 x 3.0 6 13.54 13,227 179,097 14,550 197,007 Thêm giỏ hàng
458 Ống đen D33.5 x 3.2 6 14.35 13,227 189,811 14,550 208,793 Thêm giỏ hàng
459 Ống đen D38.1 x 1.0 6 5.49 14,136 77,609 15,550 85,370 Thêm giỏ hàng
460 Ống đen D38.1 x 1.1 6 6.02 14,136 85,101 15,550 93,611 Thêm giỏ hàng
461 Ống đen D38.1 x 1.2 6 6.55 14,136 92,593 15,550 101,853 Thêm giỏ hàng
462 Ống đen D38.1 x 1.4 6 7.6 14,136 107,436 15,550 118,180 Thêm giỏ hàng
463 Ống đen D38.1 x 1.5 6 8.12 13,500 109,620 14,850 120,582 Thêm giỏ hàng
464 Ống đen D38.1 x 1.8 6 9.67 13,500 130,545 14,850 143,600 Thêm giỏ hàng
465 Ống đen D38.1 x 2.0 6 10.68 13,227 141,267 14,550 155,394 Thêm giỏ hàng
466 Ống đen D38.1 x 2.3 6 12.18 13,227 161,108 14,550 177,219 Thêm giỏ hàng
467 Ống đen D38.1 x 2.5 6 13.17 13,227 174,203 14,550 191,624 Thêm giỏ hàng
468 Ống đen D38.1 x 2.8 6 14.63 13,227 193,515 14,550 212,867 Thêm giỏ hàng
469 Ống đen D38.1 x 3.0 6 15.58 13,227 206,081 14,550 226,689 Thêm giỏ hàng
470 Ống đen D38.1 x 3.2 6 16.53 13,227 218,647 14,550 240,512 Thêm giỏ hàng
471 Ống đen D42.2 x 1.1 6 6.69 14,136 94,572 15,550 104,030 Thêm giỏ hàng
472 Ống đen D42.2 x 1.2 6 7.28 14,136 102,913 15,550 113,204 Thêm giỏ hàng
473 Ống đen D42.2 x 1.4 6 8.45 14,136 119,452 15,550 131,398 Thêm giỏ hàng
474 Ống đen D42.2 x 1.5 6 9.03 13,500 121,905 14,850 134,096 Thêm giỏ hàng
475 Ống đen D42.2 x 1.8 6 10.76 13,500 145,260 14,850 159,786 Thêm giỏ hàng
476 Ống đen D42.2 x 2.0 6 11.9 13,227 157,405 14,550 173,145 Thêm giỏ hàng
477 Ống đen D42.2 x 2.3 6 13.58 13,227 179,626 14,550 197,589 Thêm giỏ hàng
478 Ống đen D42.2 x 2.5 6 14.69 13,227 194,309 14,550 213,740 Thêm giỏ hàng
479 Ống đen D42.2 x 2.8 6 16.32 13,227 215,869 14,550 237,456 Thêm giỏ hàng
480 Ống đen D42.2 x 3.0 6 17.4 13,227 230,155 14,550 253,170 Thêm giỏ hàng
481 Ống đen D42.2 x 3.2 6 18.47 13,227 244,308 14,550 268,739 Thêm giỏ hàng
482 Ống đen D48.1 x 1.2 6 8.33 14,136 117,756 15,550 129,532 Thêm giỏ hàng
483 Ống đen D48.1 x 1.4 6 9.67 14,136 136,699 15,550 150,369 Thêm giỏ hàng
484 Ống đen D48.1 x 1.5 6 10.34 13,500 139,590 14,850 153,549 Thêm giỏ hàng
485 Ống đen D48.1 x 1.8 6 12.33 13,500 166,455 14,850 183,101 Thêm giỏ hàng
486 Ống đen D48.1 x 2.0 6 13.64 13,227 180,420 14,550 198,462 Thêm giỏ hàng
487 Ống đen D48.1 x 2.3 6 15.59 13,227 206,213 14,550 226,835 Thêm giỏ hàng
488 Ống đen D48.1 x 2.5 6 16.87 13,227 223,144 14,550 245,459 Thêm giỏ hàng
489 Ống đen D48.1 x 2.8 6 18.77 13,227 248,276 14,550 273,104 Thêm giỏ hàng
490 Ống đen D48.1 x 3.0 6 20.02 13,227 264,810 14,550 291,291 Thêm giỏ hàng
491 Ống đen D48.1 x 3.2 6 21.26 13,227 281,212 14,550 309,333 Thêm giỏ hàng
492 Ống đen D59.9 x 1.4 6 12.12 14,136 171,333 15,550 188,466 Thêm giỏ hàng
493 Ống đen D59.9 x 1.5 6 12.96 13,500 174,960 14,850 192,456 Thêm giỏ hàng
494 Ống đen D59.9 x 1.8 6 15.47 13,500 208,845 14,850 229,730 Thêm giỏ hàng
495 Ống đen D59.9 x 2.0 6 17.13 13,227 226,583 14,550 249,242 Thêm giỏ hàng
496 Ống đen D59.9 x 2.3 6 19.6 13,227 259,255 14,550 285,180 Thêm giỏ hàng
497 Ống đen D59.9 x 2.5 6 21.23 13,227 280,815 14,550 308,897 Thêm giỏ hàng
498 Ống đen D59.9 x 2.8 6 23.66 13,227 312,957 14,550 344,253 Thêm giỏ hàng
499 Ống đen D59.9 x 3.0 6 25.26 13,227 334,121 14,550 367,533 Thêm giỏ hàng
500 Ống đen D59.9 x 3.2 6 26.85 13,227 355,152 14,550 390,668 Thêm giỏ hàng
501 Ống đen D75.6 x 1.5 6 16.45 13,500 222,075 14,850 244,283 Thêm giỏ hàng
502 Ống đen D75.6 x 1.8 6 49.66 13,500 670,410 14,850 737,451 Thêm giỏ hàng
503 Ống đen D75.6 x 2.0 6 21.78 13,227 288,090 14,550 316,899 Thêm giỏ hàng
504 Ống đen D75.6 x 2.3 6 24.95 13,227 330,020 14,550 363,023 Thêm giỏ hàng
505 Ống đen D75.6 x 2.5 6 27.04 13,227 357,665 14,550 393,432 Thêm giỏ hàng
506 Ống đen D75.6 x 2.8 6 30.16 13,227 398,935 14,550 438,828 Thêm giỏ hàng
507 Ống đen D75.6 x 3.0 6 32.23 13,227 426,315 14,550 468,947 Thêm giỏ hàng
508 Ống đen D75.6 x 3.2 6 34.28 13,227 453,431 14,550 498,774 Thêm giỏ hàng
509 Ống đen D88.3 x 1.5 6 19.27 13,500 260,145 14,850 286,160 Thêm giỏ hàng
510 Ống đen D88.3 x 1.8 6 23.04 13,500 311,040 14,850 342,144 Thêm giỏ hàng
511 Ống đen D88.3 x 2.0 6 25.54 13,227 337,825 14,550 371,607 Thêm giỏ hàng
512 Ống đen D88.3 x 2.3 6 29.27 13,227 387,162 14,550 425,879 Thêm giỏ hàng
513 Ống đen D88.3 x 2.5 6 31.74 13,227 419,834 14,550 461,817 Thêm giỏ hàng
514 Ống đen D88.3 x 2.8 6 35.42 13,227 468,510 14,550 515,361 Thêm giỏ hàng
515 Ống đen D88.3 x 3.0 6 37.87 13,227 500,917 14,550 551,009 Thêm giỏ hàng
516 Ống đen D88.3 x 3.2 6 40.3 13,227 533,059 14,550 586,365 Thêm giỏ hàng
517 Ống đen D108.0 x 1.8 6 28.29 13,500 381,915 14,850 420,107 Thêm giỏ hàng
518 Ống đen D108.0 x 2.0 6 31.37 13,227 414,940 14,550 456,434 Thêm giỏ hàng
519 Ống đen D108.0 x 2.3 6 35.97 13,227 475,785 14,550 523,364 Thêm giỏ hàng
520 Ống đen D108.0 x 2.5 6 39.03 13,227 516,260 14,550 567,887 Thêm giỏ hàng
521 Ống đen D108.0 x 2.8 6 45.86 13,227 606,603 14,550 667,263 Thêm giỏ hàng
522 Ống đen D108.0 x 3.0 6 46.61 13,227 616,523 14,550 678,176 Thêm giỏ hàng
523 Ống đen D108.0 x 3.2 6 49.62 13,227 656,337 14,550 721,971 Thêm giỏ hàng
524 Ống đen D113.5 x 1.8 6 29.75 13,500 401,625 14,850 441,788 Thêm giỏ hàng
525 Ống đen D113.5 x 2.0 6 33 13,227 436,500 14,550 480,150 Thêm giỏ hàng
526 Ống đen D113.5 x 2.3 6 37.84 13,227 500,520 14,550 550,572 Thêm giỏ hàng
527 Ống đen D113.5 x 2.5 6 41.06 13,227 543,112 14,550 597,423 Thêm giỏ hàng
528 Ống đen D113.5 x 2.8 6 45.86 13,227 606,603 14,550 667,263 Thêm giỏ hàng
529 Ống đen D113.5 x 3.0 6 49.05 13,227 648,798 14,550 713,678 Thêm giỏ hàng
530 Ống đen D113.5 x 3.2 6 52.23 13,227 690,860 14,550 759,947 Thêm giỏ hàng
531 Ống đen D126.8 x 1.8 6 33.29 13,500 449,415 14,850 494,357 Thêm giỏ hàng
532 Ống đen D126.8 x 2.0 6 36.93 13,227 488,483 14,550 537,332 Thêm giỏ hàng
533 Ống đen D126.8 x 2.3 6 42.37 13,227 560,440 14,550 616,484 Thêm giỏ hàng
534 Ống đen D126.8 x 2.5 6 45.98 13,227 608,190 14,550 669,009 Thêm giỏ hàng
535 Ống đen D126.8 x 2.8 6 54.37 13,227 719,167 14,550 791,084 Thêm giỏ hàng
536 Ống đen D126.8 x 3.0 6 54.96 13,227 726,971 14,550 799,668 Thêm giỏ hàng
537 Ống đen D126.8 x 3.2 6 58.52 13,227 774,060 14,550 851,466 Thêm giỏ hàng
538 Ống đen D113.5 x 4.0 14 64.81 13,227 857,260 14,550 942,986 Thêm giỏ hàng
Thép hộp đen cỡ lớn
539 Hộp đen 100 x 100 x 2.0 6 36.78 15,000 551,700 16,500 606,870 Thêm giỏ hàng
540 Hộp đen 100 x 100 x 2.5 6 45.69 15,000 685,350 16,500 753,885 Thêm giỏ hàng
541 Hộp đen 100 x 100 x 2.8 6 50.98 15,000 764,700 16,500 841,170 Thêm giỏ hàng
542 Hộp đen 100 x 100 x 3.0 6 54.49 15,000 817,350 16,500 899,085 Thêm giỏ hàng
543 Hộp đen 100 x 100 x 3.2 6 57.97 15,000 869,550 16,500 956,505 Thêm giỏ hàng
544 Hộp đen 100 x 100 x 3.5 6 79.66 15,000 1,194,900 16,500 1,314,390 Thêm giỏ hàng
545 Hộp đen 100 x 100 x 3.8 6 68.33 15,000 1,024,950 16,500 1,127,445 Thêm giỏ hàng
546 Hộp đen 100 x 100 x 4.0 6 71.74 15,000 1,076,100 16,500 1,183,710 Thêm giỏ hàng
547 Hộp đen 100 x 150 x 2.0 6 46.2 15,000 693,000 16,500 762,300 Thêm giỏ hàng
548 Hộp đen 100 x 150 x 2.5 6 57.46 15,000 861,900 16,500 948,090 Thêm giỏ hàng
549 Hộp đen 100 x 150 x 2.8 6 64.17 15,000 962,550 16,500 1,058,805 Thêm giỏ hàng
550 Hộp đen 100 x 150 x 3.2 6 73.04 15,000 1,095,600 16,500 1,205,160 Thêm giỏ hàng
551 Hộp đen 100 x 150 x 3.5 6 79.66 15,000 1,194,900 16,500 1,314,390 Thêm giỏ hàng
552 Hộp đen 100 x 150 x 3.8 6 86.23 15,000 1,293,450 16,500 1,422,795 Thêm giỏ hàng
553 Hộp đen 100 x 150 x 4.0 6 90.58 15,000 1,358,700 16,500 1,494,570 Thêm giỏ hàng
554 Hộp đen 150 x 150 x 2.0 6 55.62 15,000 834,300 16,500 917,730 Thêm giỏ hàng
555 Hộp đen 150 x 150 x 2.5 6 69.24 15,000 1,038,600 16,500 1,142,460 Thêm giỏ hàng
556 Hộp đen 150 x 150 x 2.8 6 77.36 15,000 1,160,400 16,500 1,276,440 Thêm giỏ hàng
557 Hộp đen 150 x 150 x 3.0 6 82.75 15,000 1,241,250 16,500 1,365,375 Thêm giỏ hàng
558 Hộp đen 150 x 150 x 3.2 6 88.12 15,000 1,321,800 16,500 1,453,980 Thêm giỏ hàng
559 Hộp đen 150 x 150 x 3.5 6 96.14 15,000 1,442,100 16,500 1,586,310 Thêm giỏ hàng
560 Hộp đen 150 x 150 x 3.8 6 104.12 15,000 1,561,800 16,500 1,717,980 Thêm giỏ hàng
561 Hộp đen 150 x 150 x 4.0 6 109.42 15,000 1,641,300 16,500 1,805,430 Thêm giỏ hàng
562 Hộp đen 100 x 200 x 2.0 6 55.62 15,000 834,300 16,500 917,730 Thêm giỏ hàng
563 Hộp đen 100 x 200 x 2.5 6 69.24 15,000 1,038,600 16,500 1,142,460 Thêm giỏ hàng
564 Hộp đen 100 x 200 x 2.8 6 77.36 15,000 1,160,400 16,500 1,276,440 Thêm giỏ hàng
565 Hộp đen 100 x 200 x 3.0 6 82.75 15,000 1,241,250 16,500 1,365,375 Thêm giỏ hàng
566 Hộp đen 100 x 200 x 3.2 6 88.12 15,000 1,321,800 16,500 1,453,980 Thêm giỏ hàng
567 Hộp đen 100 x 200 x 3.5 6 96.14 15,000 1,442,100 16,500 1,586,310 Thêm giỏ hàng
568 Hộp đen 100 x 200 x 3.8 6 104.12 15,000 1,561,800 16,500 1,717,980 Thêm giỏ hàng
569 Hộp đen 100 x 200 x 4.0 6 109.42 15,000 1,641,300 16,500 1,805,430 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen cỡ lớn
570 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 6 80.46 13,682 1,100,839 15,050 1,210,923 Thêm giỏ hàng
571 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 6 96.54 13,682 1,320,843 15,050 1,452,927 Thêm giỏ hàng
572 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 6 111.66 13,682 1,527,712 15,050 1,680,483 Thêm giỏ hàng
573 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.55 6 130.62 13,682 1,787,119 15,050 1,965,831 Thêm giỏ hàng
574 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 6 96.24 13,864 1,334,236 15,250 1,467,660 Thêm giỏ hàng
575 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 6 115.62 13,864 1,602,914 15,250 1,763,205 Thêm giỏ hàng
576 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 6 133.86 13,864 1,855,786 15,250 2,041,365 Thêm giỏ hàng
577 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 6 152.16 13,864 2,109,491 15,250 2,320,440 Thêm giỏ hàng
578 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 6 151.56 13,864 2,101,173 15,250 2,311,290 Thêm giỏ hàng
579 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 6 163.32 13,864 2,264,209 15,250 2,490,630 Thêm giỏ hàng
580 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 6 175.68 13,864 2,435,564 15,250 2,679,120 Thêm giỏ hàng
581 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 6 199.86 13,864 2,770,786 15,250 3,047,865 Thêm giỏ hàng
582 Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 6 250.5 16,182 4,053,545 17,800 4,458,900 Thêm giỏ hàng
583 Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 6 306.06 16,182 4,952,607 17,800 5,447,868 Thêm giỏ hàng
584 Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 6 361.68 16,182 5,852,640 17,800 6,437,904 Thêm giỏ hàng
585 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 6 215.82 16,182 3,492,360 17,800 3,841,596 Thêm giỏ hàng
586 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 6 298.2 16,182 4,825,418 17,800 5,307,960 Thêm giỏ hàng
587 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 6 391.02 16,182 6,327,415 17,800 6,960,156 Thêm giỏ hàng
588 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 6 247.74 16,182 4,008,884 17,800 4,409,772 Thêm giỏ hàng
589 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 16,182 5,307,960 17,800 5,838,756 Thêm giỏ hàng
590 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 6 407.52 16,182 6,594,415 17,800 7,253,856 Thêm giỏ hàng
591 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 6 487.5 16,182 7,888,636 17,800 8,677,500 Thêm giỏ hàng
592 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 6 565.56 16,182 9,151,789 17,800 10,066,968 Thêm giỏ hàng
593 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 6 644.04 16,182 10,421,738 17,800 11,463,912 Thêm giỏ hàng
594 Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 6 375.72 16,182 6,079,833 17,800 6,687,816 Thêm giỏ hàng
595 Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 6 467.34 16,182 7,562,411 17,800 8,318,652 Thêm giỏ hàng
596 Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 6 559.38 16,182 9,051,785 17,800 9,956,964 Thêm giỏ hàng
597 Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 6 739.44 16,182 11,965,484 17,800 13,162,032 Thêm giỏ hàng
598 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 6 526.26 16,182 8,515,844 17,800 9,367,428 Thêm giỏ hàng
599 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 6 526.26 16,182 8,515,844 17,800 9,367,428 Thêm giỏ hàng
600 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 6 630.96 16,182 10,210,080 17,800 11,231,088 Thêm giỏ hàng
601 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 6 732.3 16,182 11,849,945 17,800 13,034,940 Thêm giỏ hàng
602 Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 6 471.12 16,182 7,623,578 17,800 8,385,936 Thêm giỏ hàng
603 Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 6 702.54 16,182 11,368,375 17,800 12,505,212 Thêm giỏ hàng
604 Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 6 930.3 16,182 15,053,945 17,800 16,559,340 Thêm giỏ hàng
605 Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 6 566.88 16,182 9,173,149 17,800 10,090,464 Thêm giỏ hàng
606 Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 6 846.3 16,182 13,694,673 17,800 15,064,140 Thêm giỏ hàng
607 Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 6 1121.88 16,182 18,154,058 17,800 19,969,464 Thêm giỏ hàng
608 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 16,182 5,307,960 17,800 5,838,756 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen siêu dày
609 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.0 6 22.61 13,227 299,069 14,550 328,976 Thêm giỏ hàng
610 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.2 6 23.62 13,227 312,428 14,550 343,671 Thêm giỏ hàng
611 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.5 6 25.1 13,227 332,005 14,550 365,205 Thêm giỏ hàng
612 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.0 6 26.1 13,227 345,232 14,550 379,755 Thêm giỏ hàng
613 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.2 6 27.28 13,227 360,840 14,550 396,924 Thêm giỏ hàng
614 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.5 6 29.03 13,227 383,988 14,550 422,387 Thêm giỏ hàng
615 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.8 6 30.75 13,227 406,739 14,550 447,413 Thêm giỏ hàng
616 Ống đen siêu dày D48.1 x 5.0 6 31.89 13,500 430,515 14,850 473,567 Thêm giỏ hàng
617 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.0 6 33.09 13,227 437,690 14,550 481,460 Thêm giỏ hàng
618 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.2 6 34.62 13,227 457,928 14,550 503,721 Thêm giỏ hàng
619 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.5 6 36.89 13,227 487,954 14,550 536,750 Thêm giỏ hàng
620 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.8 6 39.13 13,227 517,583 14,550 569,342 Thêm giỏ hàng
621 Ống đen siêu dày D59.9 x 5.0 6 40.62 13,500 548,370 14,850 603,207 Thêm giỏ hàng
622 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.0 6 42.38 13,227 560,572 14,550 616,629 Thêm giỏ hàng
623 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.2 6 44.37 13,227 586,894 14,550 645,584 Thêm giỏ hàng
624 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.5 6 47.34 13,227 626,179 14,550 688,797 Thêm giỏ hàng
625 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.8 6 50.29 13,227 665,200 14,550 731,720 Thêm giỏ hàng
626 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.0 6 52.23 13,500 705,105 14,850 775,616 Thêm giỏ hàng
627 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.2 6 54.17 13,500 731,295 14,850 804,425 Thêm giỏ hàng
628 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.5 6 57.05 13,500 770,175 14,850 847,193 Thêm giỏ hàng
629 Ống đen siêu dày D75.6 x 6.0 6 61.79 13,500 834,165 14,850 917,582 Thêm giỏ hàng
630 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.0 6 49.9 13,227 660,041 14,550 726,045 Thêm giỏ hàng
631 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.2 6 52.27 13,227 691,390 14,550 760,529 Thêm giỏ hàng
632 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.5 6 55.8 13,227 738,082 14,550 811,890 Thêm giỏ hàng
633 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.8 6 59.31 13,227 784,510 14,550 862,961 Thêm giỏ hàng
634 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.0 6 61.63 13,500 832,005 14,850 915,206 Thêm giỏ hàng
635 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.2 6 63.94 13,500 863,190 14,850 949,509 Thêm giỏ hàng
636 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.5 6 67.39 13,500 909,765 14,850 1,000,742 Thêm giỏ hàng
637 Ống đen siêu dày D88.3 x 6.0 6 73.07 13,500 986,445 14,850 1,085,090 Thêm giỏ hàng
638 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.0 6 64.81 13,227 857,260 14,550 942,986 Thêm giỏ hàng
639 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.2 6 67.93 13,227 898,529 14,550 988,382 Thêm giỏ hàng
640 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.5 6 72.58 13,227 960,035 14,550 1,056,039 Thêm giỏ hàng
641 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.8 6 77.2 13,227 1,021,145 14,550 1,123,260 Thêm giỏ hàng
642 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.0 6 80.27 13,500 1,083,645 14,850 1,192,010 Thêm giỏ hàng
643 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.2 6 83.33 13,500 1,124,955 14,850 1,237,451 Thêm giỏ hàng
644 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.5 6 87.89 13,500 1,186,515 14,850 1,305,167 Thêm giỏ hàng
645 Ống đen siêu dày D113.5 x 6.0 6 95.44 13,500 1,288,440 14,850 1,417,284 Thêm giỏ hàng
646 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.0 6 72.68 13,227 961,358 14,550 1,057,494 Thêm giỏ hàng
647 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.2 6 76.19 13,227 1,007,786 14,550 1,108,565 Thêm giỏ hàng
648 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.5 6 81.43 13,227 1,077,097 14,550 1,184,807 Thêm giỏ hàng
Ống mạ kẽm nhúng nóng
649 Ống MKNN D21.2 x 1.6 6 4.642 21,727 100,858 23,900 110,944 Thêm giỏ hàng
650 Ống MKNN D21.2 x 1.9 6 5.484 21,000 115,164 23,100 126,680 Thêm giỏ hàng
651 Ống MKNN D21.2 x 2.1 6 5.938 20,273 120,379 22,300 132,417 Thêm giỏ hàng
652 Ống MKNN D21.2 x 2.6 6 7.26 20,273 147,180 22,300 161,898 Thêm giỏ hàng
653 Ống MKNN D26.65 x 1.6 6 5.933 21,727 128,908 23,900 141,799 Thêm giỏ hàng
654 Ống MKNN D26.65 x 1.9 6 6.96 21,000 146,160 23,100 160,776 Thêm giỏ hàng
655 Ống MKNN D26.65 x 2.1 6 7.704 20,273 156,181 22,300 171,799 Thêm giỏ hàng
656 Ống MKNN D26.65 x 2.3 6 8.286 20,273 167,980 22,300 184,778 Thêm giỏ hàng
657 Ống MKNN D26.65 x 2.6 6 9.36 20,273 189,753 22,300 208,728 Thêm giỏ hàng
658 Ống MKNN D33.5 x 1.6 6 7.556 21,727 164,171 23,900 180,588 Thêm giỏ hàng
659 Ống MKNN D33.5 x 1.9 6 8.89 21,000 186,690 23,100 205,359 Thêm giỏ hàng
660 Ống MKNN D33.5 x 2.1 6 9.762 20,273 197,902 22,300 217,693 Thêm giỏ hàng
661 Ống MKNN D33.5 x 2.3 6 10.722 20,273 217,364 22,300 239,101 Thêm giỏ hàng
662 Ống MKNN D33.5 x 2.6 6 11.886 20,273 240,962 22,300 265,058 Thêm giỏ hàng
663 Ống MKNN D33.5 x 3.2 6 14.4 20,273 291,927 22,300 321,120 Thêm giỏ hàng
664 Ống MKNN D42.2 x 1.6 6 9.617 21,727 208,951 23,900 229,846 Thêm giỏ hàng
665 Ống MKNN D42.2 x 1.9 6 11.34 21,000 238,140 23,100 261,954 Thêm giỏ hàng
666 Ống MKNN D42.2 x 2.1 6 12.467 20,273 252,740 22,300 278,014 Thêm giỏ hàng
667 Ống MKNN D42.2 x 2.3 6 13.56 20,273 274,898 22,300 302,388 Thêm giỏ hàng
668 Ống MKNN D42.2 x 2.6 6 15.24 20,273 308,956 22,300 339,852 Thêm giỏ hàng
669 Ống MKNN D42.2 x 2.9 6 16.868 20,273 341,960 22,300 376,156 Thêm giỏ hàng
670 Ống MKNN D42.2 x 3.2 6 18.6 20,273 377,073 22,300 414,780 Thêm giỏ hàng
671 Ống MKNN D48.1 x 1.6 6 11.014 21,727 239,304 23,900 263,235 Thêm giỏ hàng
672 Ống MKNN D48.1 x 1.9 6 12.99 21,000 272,790 23,100 300,069 Thêm giỏ hàng
673 Ống MKNN D48.1 x 2.1 6 14.3 20,273 289,900 22,300 318,890 Thêm giỏ hàng
674 Ống MKNN D48.1 x 2.3 6 15.59 20,273 316,052 22,300 347,657 Thêm giỏ hàng
675 Ống MKNN D48.1 x 2.5 6 16.98 20,273 344,231 22,300 378,654 Thêm giỏ hàng
676 Ống MKNN D48.1 x 2.9 6 19.38 20,273 392,885 22,300 432,174 Thêm giỏ hàng
677 Ống MKNN D48.1 x 3.2 6 21.42 20,273 434,242 22,300 477,666 Thêm giỏ hàng
678 Ống MKNN D48.1 x 3.6 6 23.711 20,273 480,687 22,300 528,755 Thêm giỏ hàng
679 Ống MKNN D59.9 x 1.9 6 16.314 20,273 330,729 22,300 363,802 Thêm giỏ hàng
680 Ống MKNN D59.9 x 2.1 6 17.97 20,273 364,301 22,300 400,731 Thêm giỏ hàng
681 Ống MKNN D59.9 x 2.3 6 19.612 20,273 397,589 22,300 437,348 Thêm giỏ hàng
682 Ống MKNN D59.9 x 2.6 6 22.158 20,273 449,203 22,300 494,123 Thêm giỏ hàng
683 Ống MKNN D59.9 x 2.9 6 24.48 20,273 496,276 22,300 545,904 Thêm giỏ hàng
684 Ống MKNN D59.9 x 3.2 6 26.861 20,273 544,546 22,300 599,000 Thêm giỏ hàng
685 Ống MKNN D59.9 x 3.6 6 30.18 20,273 611,831 22,300 673,014 Thêm giỏ hàng
686 Ống MKNN D59.9 x 4.0 6 33.103 20,273 671,088 22,300 738,197 Thêm giỏ hàng
687 Ống MKNN D75.6 x 2.1 6 22.851 20,273 463,252 22,300 509,577 Thêm giỏ hàng
688 Ống MKNN D75.6 x 2.3 6 24.958 20,273 505,967 22,300 556,563 Thêm giỏ hàng
689 Ống MKNN D75.6 x 2.5 6 27.04 20,273 548,175 22,300 602,992 Thêm giỏ hàng
690 Ống MKNN D75.6 x 2.7 6 29.14 20,273 590,747 22,300 649,822 Thêm giỏ hàng
691 Ống MKNN D75.6 x 2.9 6 31.368 20,273 635,915 22,300 699,506 Thêm giỏ hàng
692 Ống MKNN D75.6 x 3.2 6 34.26 20,273 694,544 22,300 763,998 Thêm giỏ hàng
693 Ống MKNN D75.6 x 3.6 6 38.58 20,273 782,122 22,300 860,334 Thêm giỏ hàng
694 Ống MKNN D75.6 x 4.0 6 42.407 20,273 859,706 22,300 945,676 Thêm giỏ hàng
695 Ống MKNN D75.6 x 4.2 6 44.395 20,273 900,008 22,300 990,009 Thêm giỏ hàng
696 Ống MKNN D75.6 x 4.5 6 47.366 20,273 960,238 22,300 1,056,262 Thêm giỏ hàng
697 Ống MKNN D88.3 x 2.1 6 26.799 20,273 543,289 22,300 597,618 Thêm giỏ hàng
698 Ống MKNN D88.3 x 2.3 6 29.283 20,273 593,646 22,300 653,011 Thêm giỏ hàng
699 Ống MKNN D88.3 x 2.5 6 31.74 20,273 643,456 22,300 707,802 Thêm giỏ hàng
700 Ống MKNN D88.3 x 2.7 6 34.22 20,273 693,733 22,300 763,106 Thêm giỏ hàng
701 Ống MKNN D88.3 x 2.9 6 36.828 20,273 746,604 22,300 821,264 Thêm giỏ hàng
702 Ống MKNN D88.3 x 3.2 6 40.32 20,273 817,396 22,300 899,136 Thêm giỏ hàng
703 Ống MKNN D88.3 x 3.6 6 50.22 20,273 1,018,096 22,300 1,119,906 Thêm giỏ hàng
704 Ống MKNN D88.3 x 4.0 6 50.208 20,273 1,017,853 22,300 1,119,638 Thêm giỏ hàng
705 Ống MKNN D88.3 x 4.2 6 52.291 20,273 1,060,081 22,300 1,166,089 Thêm giỏ hàng
706 Ống MKNN D88.3 x 4.5 6 55.833 20,273 1,131,887 22,300 1,245,076 Thêm giỏ hàng
707 Ống MKNN D108.0 x 2.5 6 39.046 20,273 791,569 22,300 870,726 Thêm giỏ hàng
708 Ống MKNN D108.0 x 2.7 6 42.09 20,273 853,279 22,300 938,607 Thêm giỏ hàng
709 Ống MKNN D108.0 x 2.9 6 45.122 20,273 914,746 22,300 1,006,221 Thêm giỏ hàng
710 Ống MKNN D108.0 x 3.0 6 46.633 20,273 945,378 22,300 1,039,916 Thêm giỏ hàng
711 Ống MKNN D108.0 x 3.2 6 49.648 20,273 1,006,500 22,300 1,107,150 Thêm giỏ hàng
712 Ống MKNN D113.5 x 2.5 6 41.06 20,273 832,398 22,300 915,638 Thêm giỏ hàng
713 Ống MKNN D113.5 x 2.7 6 44.29 20,273 897,879 22,300 987,667 Thêm giỏ hàng
714 Ống MKNN D113.5 x 2.9 6 47.484 20,273 962,630 22,300 1,058,893 Thêm giỏ hàng
715 Ống MKNN D113.5 x 3.0 6 49.07 20,273 994,783 22,300 1,094,261 Thêm giỏ hàng
716 Ống MKNN D113.5 x 3.2 6 52.578 20,273 1,065,899 22,300 1,172,489 Thêm giỏ hàng
717 Ống MKNN D113.5 x 3.6 6 58.5 20,273 1,185,955 22,300 1,304,550 Thêm giỏ hàng
718 Ống MKNN D113.5 x 4.0 6 64.84 20,273 1,314,484 22,300 1,445,932 Thêm giỏ hàng
719 Ống MKNN D113.5 x 4.2 6 67.937 20,273 1,377,268 22,300 1,514,995 Thêm giỏ hàng
720 Ống MKNN D113.5 x 4.4 6 71.065 20,273 1,440,681 22,300 1,584,750 Thêm giỏ hàng
721 Ống MKNN D113.5 x 4.5 6 72.615 20,273 1,472,104 22,300 1,619,315 Thêm giỏ hàng
722 Ống MKNN D141.3 x 3.96 6 80.46 20,273 1,631,144 22,300 1,794,258 Thêm giỏ hàng
723 Ống MKNN D141.3 x 4.78 6 96.54 20,273 1,957,129 22,300 2,152,842 Thêm giỏ hàng
724 Ống MKNN D141.3 x 5.56 6 111.66 20,273 2,263,653 22,300 2,490,018 Thêm giỏ hàng
725 Ống MKNN D141.3 x 6.55 6 130.62 20,273 2,648,024 22,300 2,912,826 Thêm giỏ hàng
726 Ống MKNN D168.3 x 3.96 6 96.24 20,273 1,951,047 22,300 2,146,152 Thêm giỏ hàng
727 Ống MKNN D168.3 x 4.78 6 115.62 20,273 2,343,933 22,300 2,578,326 Thêm giỏ hàng
728 Ống MKNN D168.3 x 5.56 6 133.86 20,273 2,713,707 22,300 2,985,078 Thêm giỏ hàng
729 Ống MKNN D168.3 x 6.35 6 152.16 20,273 3,084,698 22,300 3,393,168 Thêm giỏ hàng
730 Ống MKNN D219.1 x 4.78 6 151.56 20,273 3,072,535 22,300 3,379,788 Thêm giỏ hàng
731 Ống MKNN D219.1 x 5.16 6 163.32 20,273 3,310,942 22,300 3,642,036 Thêm giỏ hàng
732 Ống MKNN D219.1 x 5.56 6 175.68 20,273 3,561,513 22,300 3,917,664 Thêm giỏ hàng
733 Ống MKNN D219.1 x 6.35 6 199.86 20,273 4,051,707 22,300 4,456,878 Thêm giỏ hàng
Hộp mạ kẽm nhúng nóng
734 Hộp đen 100 x 200 x 3.5 8 96.14 15,000 1,442,100 16,500 1,586,310 Thêm giỏ hàng
Thép hình U, V, I, H mạ kẽm nhúng nóng
735 Thép V 30 x 30 x 3 x 6m 6 8.14 11,000 89,540 12,100 98,494 Thêm giỏ hàng
736 Thép V 40 x 40 x 4 x 6m 6 14.54 10,500 152,670 11,550 167,937 Thêm giỏ hàng
737 Thép V 50 x 50 x 3 x 6m 6 14.5 10,500 152,250 11,550 167,475 Thêm giỏ hàng
738 Thép V 50 x 50 x 4 x 6m 6 18.5 10,500 194,250 11,550 213,675 Thêm giỏ hàng
739 Thép V 50 x 50 x 5 x 6m 6 22.62 10,454 236,461 11,499 260,107 Thêm giỏ hàng
740 Thép V 50 x 50 x 6 x 6m 6 26.68 11,500 306,820 12,650 337,502 Thêm giỏ hàng
741 Thép V 60 x 60 x 4 x 6m 6 21.78 10,500 228,690 11,550 251,559 Thêm giỏ hàng
742 Thép V 60 x 60 x 5 x 6m 6 27.3 10,500 286,650 11,550 315,315 Thêm giỏ hàng
743 Thép V 63 x 63 x 5 x 6m 6 28 10,500 294,000 11,550 323,400 Thêm giỏ hàng
744 Thép V 63 x 63 x 6 x 6m 6 34 10,500 357,000 11,550 392,700 Thêm giỏ hàng
745 Thép V 75 x 75 x 6 x 6m 6 41 10,500 430,500 11,550 473,550 Thêm giỏ hàng
746 Thép V 70 x 70 x 7 x 6m 6 44 10,500 462,000 11,550 508,200 Thêm giỏ hàng
747 Thép V 75 x 75 x 7 x 6m 6 47 10,500 493,500 11,550 542,850 Thêm giỏ hàng
748 Thép V 80 x 80 x 6 x 6m 6 44 10,500 462,000 11,550 508,200 Thêm giỏ hàng
749 Thép V 80 x 80 x 7 x 6m 6 51 10,500 535,500 11,550 589,050 Thêm giỏ hàng
750 Thép V 80 x 80 x 8 x 6m 6 57 10,500 598,500 11,550 658,350 Thêm giỏ hàng
751 Thép V 90 x 90 x 6 x 6m 6 50 10,500 525,000 11,550 577,500 Thêm giỏ hàng
752 Thép V 90 x 90 x 7 x 6m 6 57.84 10,500 607,320 11,550 668,052 Thêm giỏ hàng
753 Thép V 100 x 100 x 8 x 6m 6 73 10,500 766,500 11,550 843,150 Thêm giỏ hàng
754 Thép V 100 x 100 x 10 x 6m 6 90 10,500 945,000 11,550 1,039,500 Thêm giỏ hàng
755 Thép V 120 x 120 x 8 x 12m 12 176 12,273 2,160,000 13,500 2,376,000 Thêm giỏ hàng
756 Thép V 120 x 120 x 10 x 12m 12 219 12,273 2,687,727 13,500 2,956,500 Thêm giỏ hàng
757 Thép V 120 x 120 x 12 x 12m 12 259 12,273 3,178,636 13,500 3,496,500 Thêm giỏ hàng
758 Thép V 130 x 130 x 10 x 12m 12 237 12,727 3,016,364 14,000 3,318,000 Thêm giỏ hàng
759 Thép V 130 x 130 x 12 x 12m 12 280 12,727 3,563,636 14,000 3,920,000 Thêm giỏ hàng
760 Thép V 150 x 150 x 10 x 12m 12 274 12,727 3,487,273 14,000 3,836,000 Thêm giỏ hàng
761 Thép V 150 x 150 x 12 x 12m 12 327 12,727 4,161,818 14,000 4,578,000 Thêm giỏ hàng
762 Thép V 150 x 150 x 15 x 12m 12 405 12,727 5,154,545 14,000 5,670,000 Thêm giỏ hàng
763 Thép V 175 x 175 x 15 m 12m 12 472 14,090 6,650,480 15,499 7,315,528 Thêm giỏ hàng
764 Thép V 200 x 200 x 15 x 12m 12 543 14,090 7,650,870 15,499 8,415,957 Thêm giỏ hàng
765 Thép V 200 x 200 x 20 x 12m 12 716 14,090 10,088,440 15,499 11,097,284 Thêm giỏ hàng
766 Thép V 200 x 200 x 25 x 12m 12 888 14,090 12,511,920 15,499 13,763,112 Thêm giỏ hàng
767 Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m 12 206.4 11,364 2,345,455 12,500 2,580,000 Thêm giỏ hàng
768 Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m 12 285.6 11,364 3,245,455 12,500 3,570,000 Thêm giỏ hàng
769 Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m 12 378 11,364 4,295,455 12,500 4,725,000 Thêm giỏ hàng
770 Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m 12 484.8 11,364 5,509,091 12,500 6,060,000 Thêm giỏ hàng
771 Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 598.8 12,273 7,348,909 13,500 8,083,800 Thêm giỏ hàng
772 Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 868.8 11,364 9,872,727 12,500 10,860,000 Thêm giỏ hàng
773 Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m 12 1128 11,364 12,818,182 12,500 14,100,000 Thêm giỏ hàng
774 Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 956.4 12,273 11,737,636 13,500 12,911,400 Thêm giỏ hàng
775 Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m 12 1644 12,273 20,176,364 13,500 22,194,000 Thêm giỏ hàng
776 Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m 12 2064 12,273 25,330,909 13,500 27,864,000 Thêm giỏ hàng
777 Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m 12 1488 12,273 18,261,818 13,500 20,088,000 Thêm giỏ hàng
778 Thép U 80 x 36 x 4.0 x 6m 6 42.3 11,364 480,682 12,500 528,750 Thêm giỏ hàng
779 Thép U 100 x 46 x 4.5 x 6m 6 51.54 11,364 585,682 12,500 644,250 Thêm giỏ hàng
780 Thép U 120 x 52 x 4.8 x 6m 6 62.4 11,364 709,091 12,500 780,000 Thêm giỏ hàng
781 Thép U 140 x 58 x 4.9 x 6m 6 73.8 11,364 838,636 12,500 922,500 Thêm giỏ hàng
782 Thép U 150 x 75 x 6.5 x 12m 12 232.2 11,364 2,638,636 12,500 2,902,500 Thêm giỏ hàng
783 Thép U 160 x 64 x 5 x 12m 12 174 11,364 1,977,273 12,500 2,175,000 Thêm giỏ hàng
784 Thép U 180 x 74 x 5.1 x 12m 12 208.8 11,364 2,372,727 12,500 2,610,000 Thêm giỏ hàng
785 Thép U 200 x 76 x 5.2 x 12m 12 220.8 11,364 2,509,091 12,500 2,760,000 Thêm giỏ hàng
786 Thép U 250 x 78 x 7.0 x 12m 12 330 11,364 3,750,000 12,500 4,125,000 Thêm giỏ hàng
787 Thép U 300 x 85 x 7.0 x 12m 12 414 11,364 4,704,545 12,500 5,175,000 Thêm giỏ hàng
788 Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m 12 708 11,364 8,045,455 12,500 8,850,000 Thêm giỏ hàng
789 Thép I 100 x 55 x 4.5 x 6m 6 56.8 11,182 635,127 12,300 698,640 Thêm giỏ hàng
790 Thép I 120 x 64 x 4.8 x 6m 6 69 11,182 771,545 12,300 848,700 Thêm giỏ hàng
791 Thép I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m 12 168 11,182 1,878,545 12,300 2,066,400 Thêm giỏ hàng
792 Thép I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m 12 367.2 11,182 4,105,964 12,300 4,516,560 Thêm giỏ hàng
793 Thép I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m 12 255.6 11,182 2,858,073 12,300 3,143,880 Thêm giỏ hàng
794 Thép I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m 12 355.2 11,182 3,971,782 12,300 4,368,960 Thêm giỏ hàng
795 Thép I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 681.6 11,364 7,745,455 12,500 8,520,000 Thêm giỏ hàng
796 Thép I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m 12 440.4 11,364 5,004,545 12,500 5,505,000 Thêm giỏ hàng
797 Thép I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m 12 595.2 11,364 6,763,636 12,500 7,440,000 Thêm giỏ hàng
798 Thép I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m 12 1284 11,364 14,590,909 12,500 16,050,000 Thêm giỏ hàng
799 Mạ kẽm nhúng nóng V50 x 50 x 5 6 22.62 19,545 442,118 21,500 486,330 Thêm giỏ hàng
Bản mã các loại
800 Bản mã các loại 6 5.5 13,500 74,250 14,850 81,675 Thêm giỏ hàng

Thông báo